2011 van depreminde kaç kişi öldü / Van depreminin şiddeti kaçtı, kaç bina yıkıldı? Van depreminde ölü ve yaralı sayısı kaçtı?

2011 Van Depreminde Kaç Kişi Öldü

2011 van depreminde kaç kişi öldü

Van depreminde kaç kişi öldü ve yaralandı, şiddeti kaçtı?

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan Türkiye'nin derin yaralarından Van depremi; ölü ve yaralı sayısı ile gündeme geldi. Çok sayıda can kaybına neden olan bu felaket, Kahramanmaraş'ta yaşanan afet sonrası yeniden gündeme geldi. Bu noktada "Van depreminde kaç kişi öldü ve yaralandı, şiddeti kaç?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Van depremi ölü yaralı sayısı ile şiddeti gibi tüm detaylar.

VAN DEPREMİ CAN KAYBI VE ŞİDDETİ   Van depreminde kaç kişi öldü ve yaralandı, şiddeti kaçtı?
VAN DEPREMİ CAN KAYBI VE ŞİDDETİ  <div><h2> Van depremi ne zaman oldu, kaç şiddetindeydi? Van depremi kaç saniye sürdü, kaç kişi öldü? </h2><div><p>Van'&#;n Erci&#; ilçesinde meydana gelen Van depremi, Türkiye'de üst üste gelen deprem haberleri sonras&#; tekrar gündeme geldi. y&#;l&#;nda gerçekle&#;en Van depreminin kaç saniye sürdü&#;ü, depremde kaç ki&#;inin vefat etti&#;i merak edildi. &#;&#;te Van Erci&#; depremine ili&#;kin detaylar</p><h3>VAN DEPREM&#; KAÇ YILINDA OLDU, KAÇ &#;&#;DDET&#;NDEYD&#;?</h3><p>23 Ekim günü saat 'de Van'da meydana gelen ve 25 saniye süren bir depremdir. Depremin merkez üssü Van'a 17 kilometre uzakl&#;ktaki Tabanl&#; köyüdür. Yap&#;lan de&#;erlendirmelerde depremin büyüklü&#;ü; Kandilli Rasathanesi taraf&#;ndan Richter ölçe&#;ine göre ML, ABD Jeoloji Ara&#;t&#;rmalar&#; Kurumu taraf&#;ndan ise Moment magnitüd ölçe&#;ine göre Mw olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi'nden daha sonra yap&#;lan aç&#;klamada, depremin &#;iddetinin depremin merkez üssünde oldu&#;u belirtildi ve depremin moment büyüklü&#;ü Mw olarak düzeltildi.</p><p>Hakkâri, A&#;r&#;, I&#;d&#;r, Erzurum, Kars, Bingöl, Mu&#;, Bitlis, Siirt, Batman, Mardin, Diyarbak&#;r, &#;anl&#;urfa gibi çevre illerde &#;ran ve Kuzey Irak'ta da hissedilen depremde binalar y&#;k&#;ld&#;, elektrik ve telefon hatlar&#; kesildi.</p><p><img src=

VAN DEPREM&#;NDE KAÇ K&#;&#;&#; ÖLDÜ?

23 Ekim günü meydana gelen Van-Erci&#; merkezli deprem ve 9 Kas&#;m günü ya&#;anan Van-Edremit merkezli deprem; Van ve ilçelerinde çok kuvvetli bir &#;ekilde hissedilmi&#; olup, bölgenin yap&#; sto&#;u nedeniyle y&#;k&#;c&#; hasar yaratm&#;&#; ve çok say&#;da can kayb&#;na yol açm&#;&#;t&#;r. 23 Ekim ve 9 Kas&#;m depremlerinde toplam vatanda&#;&#;m&#;z hayat&#;n&#; kaybetmi&#;, vatanda&#;&#;m&#;z yaralanm&#;&#;, vatanda&#;&#;m&#;z ise enkazlardan sa&#; olarak kurtar&#;lm&#;&#;t&#;r.

ANASAYFAYA DÖNMEK &#;Ç&#;N TIKLAYINIZ

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir

© 2024 Toko Cleax. Seluruh hak cipta.