abdullah tekin kimdir / Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi - Doktorlarımız

Abdullah Tekin Kimdir

abdullah tekin kimdir

Prof. Dr. Abdullah TEKİN

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Abdullah TEKİN

Kardiyoloji Anabilim Dalı

0


 PubMED yayınları için tıklayınız


Eğitim


     Üniversite : Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
İhtisas : İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü A.B.D.
     

Üyelikler


     

Türk Kardiyoloji Derneği

     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


     Girişimsel olmayan elektrofizyoloji
Perikardiyal hastalıklar
Pulmoner hipertansiyon
     

Tezler


     Kararsız angina pektorisli veya ST yükselmesiz miyokard infarktüslü hastalarda vasküler adhezyon molekülü-1 , C-reaktif protein ve Troponin T değerleri ve prognoza olan etkileri     Prof. Dr. ABDULLAH TEKİN

Kardiyoloji Anabilim DalıTel :
E-Posta : atekin[at]seafoodplus.info
 • Tıpta Uzmanlık (), İstanbul Üniversitesi, Kardiyoloji
 • Tıp Doktoru (), Marmara Üniversitesi, Tip

Kitaplar


 • Tekin A. Kardiyolojide Acil Durumlar ve Yoğun Bakım. : ;

 • Tekin A. Kalbin Fonksiyonel Anatomisi.. In:Hurst's The Heart. : ;

Makaleler


 • Ulus T, Okyay K, Kabil H, Özcan E, Özeke Ö, Altay H, Görenek B, Yildirir A, Okutucu S, Tekin A. Türk Kardiyoloji Derneği, aritminin neden olduğu kardiyomiyopatinin yönetimi üzerine fikir birliği.. Türk Kardiyoloji Derneği, aritminin neden olduğu kardiyomiyopatinin yönetimi üzerine fikir birliği., ; ( Social Sciences Citation Index )

 • Okyay K, Sadiç B, Şahinarslan A, Durakoğlugil M, Karabay C, Eryüksel S, Gülbahar Ö, Tekin A, Yilir A, Görenek B, Yavuzgil Ö, Fak A. Türk Kardiyoloji Derneği, günlük pratikte kardiyak troponinlerin rasyonel kullanımı üzerine bir fikir birliği.. Türk Kardiyoloji Derneği, günlük pratikte kardiyak troponinlerin rasyonel kullanımı üzerine bir fikir birliği., ; ( Social Sciences Citation Index )

 • Yılmaz M, Altın C, Tekin A, Arer I, Yabanoğlu H, Çalışkan K, Moray G, Özin B, Müderrisoğlu H, Haberal M. Assessment of Atrial Fibrillation and Ventricular Arrhythmia Risk After Transplant in Patients With End-Stage Renal Disease by P-wave/QT Interval Dispersion, T-Wave Peak-End Interval, and T-Wave Peak-End/QT Interval Ratio.. Exp Clin Transplant, ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yılmaz M, Altın C, Tekin A, Erol T, Arer I, Nursal TZ, Törer N, Erol V, Müderrisoğlu H. Assessment of Atrial Fibrillation and Ventricular Arrhythmia Risk after Bariatric Surgery by P Wave/QT Interval Dispersion.. Obes Surg., ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yılmaz M, Bozkurt Yılmaz H, Şen N, Altın C, Tekin A, Müderrisoğlu H. Investigation of the relationship between asthma and subclinical atherosclerosis by carotid/femoral intima media and epicardial fat thickness measurement.. J Asthma., ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yılmaz M, Atar I, Hasırcı S, Akyol A, Tekin A, Karaçağlar E, Çiftçi O, Müderrisoğlu H. Comparison of application of ACC/AHA guideline and European Society of Cardiology guideline for the management of dyslipidemias for primary prevention in a Turkish cohort.. Anatol J Cardiol., ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tekin A. Attenuated Heart Rate Recovery in Mercury-Exposed Individuals.. Med Princ Pract. , ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tekin A. Polycystic ovary syndrome. Are we overlooking something?. Anatol J Cardiol, ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tekin A. Pulmoner Emboli Güncel İlaç Tedavisi. Archives Medical Review Journal, ; ( Excerpta Medica )

 • Başhan I. Güncel Kılavuzlar Perspektifinde Hipertansiyon Tedavisi. Türkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics, ;

 • Tekin A. Attenuated Heart Rate Recovery in Mercury-Exposed Individuals.. Med Princ Pract, ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yılmaz M. Comparison of application of ACC/AHA guideline and European Society of Cardiology guideline for the management of dyslipidemias for primary prevention in a Turkish cohort.. anatolian journal of cardiology, ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tekin A. Aortic Stiffness and Inflammation; Dyslipidemia or Matrix Metalloproteinases ?. medical principles and practice, ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tekin A. Erectile dysfunction and heart rate recovery. Is it autonomic nervous system?. Anatolian journal of Cardiology, ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tekin A. Pulmoner Emboliye Güncel Yaklaşım. Archives Medical Review, ; ( Excerpta Medica )

 • Tekin A. Aile Hekimliğinde Hipertansif Hastaya Yaklaşım.. J Fam Med-Special Topics, ;

 • Yılmaz M, Aydınalp A, Okyay K, Tekin A, Bal U, Bayraktar N, Yıldırır A, Müderrisoğlu H. Comparison of Carvedilol and Metoprolol for Preventing Contrast-Induced Nephropathy after Coronary Angiography.. Cardiorenal Med., ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tekin G. Kararlı Koroner Arter Hastalığının Güncel İlaç Tedavisi.. Archives Medical Review Journal, ; ( Excerpta Medica )

 • Tekin G, Tekin A. Contrast nephropathy in patients with well-preserved renal function. Anadolu kardiyoloji derg., ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demirtürk OS. Repair of anomalous origin of right coronary artery in an adult patient using coronary artery implantation technique. Gülhane Tıp Dergisi, ; ( SCOPUS )

 • Tekin G, Tekin A. Heart rate recovery and methodological issues. Anadlu kardiyoloji dergisi, ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tekin G, Tekin A. Heart rate recovery and physical fitness. Int J Cardiol, ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tekin G, Tekin A. Heart Rate Recovery and Physical Conditioning. Med Princ Pract, ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Gulalp B, Karagün O, Tekin A, Benli S. Cardiac Rupture. Journal of emergency Medicine, ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Erol T, Tekin A, Katırcıbası T, Sezgin N, Bilgi M, Tekin G, Zümrütdal A, Sezgin AT, Müderrisoğlu H. Efficacy of allopurinol pretreatment for prevention of contrast-induced nephropathy: a randomized controlled trial.. International Journal of Cardiology, ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Erol T. Acute effects of hemodialysis on left and right ventricular function evaluated by Doppler tissue imaging. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, ; ( Excerpta Medica )

 • Erol T, Tekin A, Tufan M, Altay H, Tekin G, Bilgi M, Özin B, Yücel E, Müderrisoğlu H. Autonomic neural control of the cardiovascular system in patients with Behçet's disease in the absence of neurological involvement.. Clinical Rheumatology, ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kocum T. Does Atorvastatin Affect Androgen Levels in Men in The Era of Very-Low LDL Targeting Therapy?. Exp Clin Endocrinol Diabetes, ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tekin A. Transözofajiyal ekokardiyografik inceleme sırasında saptanan koroner arter fistülü. Turk Kardiyol Dern Arş., ; ( SCOPUS )

 • Tekin A, Tekin G, Sezgin AT. Rheumatic mitral valve is associated with impaired-flow mediated dilatation. International Journal of Cardioogy, ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Koçuç T. Sol Ana Koroner Hastalığında Cerrahi Tedavi Önerisini Reddeden Hastaların Prognozu. MN Kardiyoloji, ;

 • Tekin A. Mitral Kapak Hastalarında P dalga dispersiyonu. MN Kardiyoloji, ;

 • Tekin A. Kararsız Angina Pektoris ve ST yükselmesiz Miyokard İnfarktüsü Tanım ve Sınıflama, Patofizyoloji, Kinik Bulgular, Risk Sınıflaması, Biyokimyasal Belirteçler ve Prognoz. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci,, ;

 • Tekin A. İnfektif Endokardit.. Hipokrat Kardiyoloji Dergisi, ;

 • Tekin A. Short- and Long-term Effect of Simvastatin Therapy on The Heterogeneity of Cardiac Repolarization in Diabetic Patients. Pharmacol Res, ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tekin A. Short-term Effects of Fluvastatin Therapy on Plasma Interleukin levels in Patients with Chronic Heart Failure. Coron Artery Dis, ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tekin A. Effects of Atorvastatin (10 mg) on Hemostatic and Inflammatory Parameters in Hyperlipidemic Patients with Angiographically Proven Coronary Artery Disease?. Am J Cardiol, ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tekin A. Left Ventricular Function in Patients with Polycystic Ovary Syndrome: A Doppler Echocardiographic Study. Exp Clin Endocrinol Diabetes, ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tekin G. Altered Autonomic Neural Control of The Cardiovascular System in Patients with Polycystic Ovary Syndrome. Int J Cardiol, ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Katırcıbaşı M. Exercise-Induced ST-Segment Elevation in Leads aVR and V(1) for the Prediction of Left Main Disease. Int J Cardiol, ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yücel Ç. Low Hemoglobin Concentration is Associated with the Occurence of Paroxysmal Atrial Fibrillation. American Heart Hospital Journal, ;

 • T K. Management of Brucella endocarditis on native mitral valve in a patient with prosthetic aortic valve: a case report. Int J Cardiol,, ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tekin G. Yavaş Koroner akımlı hastalarda sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarının değerlendirilmesi: Bir doku doppler çalışması. MN Kardiyoloji, ;

 • Tekin G. Association of slow coronary flow phenomenon with abnormal heart rate recovery. Türk Kardiyol Dern Arş, ; ( SCOPUS )

 • Çölkesen Y. Coronary and Systemic Stent Embolization During Percutaneous Coronary Interventions: a Single Center Experience. Int Heart J, ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tekin G, Tekin A, Yildirim S, Yiğit F. Long-Term Survival with Partial Atrioventricular Septal Defect. Int J Cardiol,, ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yiğit F. An experience on radial versus femoral approach for diagnostic coronary angiography in Turkey. Anadolu Kardiyol Derg, ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ökçün B, Tekin A, Öz B, Küçükoğlu S. Isolated ventricular noncompaction. Acta Cardiol, ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çölkesen Y. Atherosclerotic Risk Factors in Patients Having Acute ST Elevation Myocardial Infarction Under 35 Years of Age.. İ.Ü Kardiyol Enst Derg., ;

 • Katırcıbaşı T. Effect of female gender on the outcome of coronary artery bypass surgery for left main coronary artery disease.. Anadolu Kardiyol Derg, ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tekin A. Infective Endocarditis and Spondylodiscitis in a Patient due to Aerococcus Urinae: First Report. , ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tekin G. Simvastatin Improves The Attenuated Heart Rate Recovery of Type 2 Diabetics. Pharmacol Res, ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demircan Ş. Comparison of Carotid Intima-Media Thickness in Patients with Stable Angina Pectoris versus Patients with Acute Coronary Syndrome. Am J Cardiol,, ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Katircibasi M. Decreased Heart Rate Recovery in Patients with Heart Failure: Effect of Fluvastatin Therapy. Int Heart J, ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tekin G. Plasma Concentration of Soluble Vascular Cell Adhesion Molecule-1 and Oncoming Cardiovascular Risk in Patients with Unstable Angina Pectoris and Non-ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. Am J Cardiol,, ; ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

Bildiriler


 • Tekin A, Sezgin N, Müderrisoğlu H. Short-term effects of fluvastatin therapy on plasma ınterleukin levels in patients with chronic heart failure. 12th International Congress of the European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery (UCCVS): ; 11/03/ - 14/03/

 • Demircan Ş, Tekin A, Müderrisoğlu H. Comparision of Carotid Intima Media Thickness in patients with stable angina pectoris versus patients with acute coronary syndrome. 12th International Congress of the European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery (UCCVS): ; 11/03/ - 14/03/

 • Tekin G. Plasma concentration of soluble vascular cell adhesion molecule-1 and oncoming cardiovascular risk in patients with unstable angina pectoris and non-ST-segment elevation myocardial infarction. 12th International Congress of the European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery (UCCVS): ; 11/03/ - 14/03/

 • Tekin A. Effects of atorvastatin (10 mg) on hemostatic and inflammatory parameters in hyperlipidemic patients with angiographically proven coronary artery. 12th International Congress of the European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery (UCCVS): ; 11/03/ - 14/03/

 • Tekin A. Short- and long-term effect of simvastatin therapy on the heterogeneity of cardiac repolarization in diabetic patients. 12th International Congress of the European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery (UCCVS): ; 11/03/ - 14/03/

 • Yılmaz K, Bilgel Z, Tekin G, Tekin A. An unusual case of postoperative acute myocardial infarction in a patient with 5-Fluracil induced cardimyopathy. XI congress of of European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery: ; 03/01/ - 06/01/

 • Başhan İ, Tekin A, Tekin G. Sertraline and P wave Dispersion In patients wih Depression. XI congress of of European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery: ; 03/01/ - 06/01/

 • Başhan I, Tekin A, Tekin G. Autonomic Neural Control of Cardiovascular System in Patients with Depression. XI congress of of European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery: ; 03/01/ - 06/01/

 • Demiroğlu Z. Piloinadal sinüs kaynaklı olduğu düşünülen sağ kalp endocarditi. 4th EKMUD Congress: ; 11/01/ - 14/01/

 • Yiğit F. Radial Versus Femoral Approach for Diagnostic Coronary Angiography in Turkish People. 6th International Congress on Coronary Artrey Disease: ; 06/11/ - 10/11/

 • Erol T. Behçet hastalarında kardiyovasküler sistemin otonomik nöral kontrolü?. XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi: ; 11/09/ - 14/09/

 • Tekin A. Mitral Kapak prolapsuslu hastalarda P dalga dispersiyonu. XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi: ; 11/09/ - 14/09/

 • Erol T, Tekin A, Altay H. Plasma Fibrinojen ve Faktör VII pıhtılaşma aktivitesinin metabolik sendrom ile ilişkisi. XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi: ; 11/09/ - 14/09/

 • Sezgin AT. Prevention of Contrast Nephropathy With Allopurinol A Randomized Controlled Trial. Congress of The American College of Cardiology: ; 11/11/ - 14/11/

 • Hatemi AC. A Rare Cause of Pericardial Tamponade: Intrapericardial Cyst. XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery: ; 11/05/ - 14/05/

 • Tekin G. Altered autonomic neural control of the cardiovascular system in patients with polycystic ovary syndrome. Fourth Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Clinical Cardiology: ; 11/09/ - 14/09/

 • Çölkesen Y. The Relation of Mean Platelet Volume to Paroxysmal Atrial Fibrillation: A Predictive Marker. Fourth Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Clinical Cardiology: ; 11/09/ - 14/09/

 • Demirtürk OS. Ventricular Septal Rupture Complicating Acute Myocardial Infarction- Surgical Repair by Right Atrial Route. Fourth Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Clinical Cardiology: ; 11/09/ - 14/09/

 • Çölkesen Y. Evaluation of Cardiac Functions with Tissue Doppler Imaging in Patients Undergoing Major Lung Operation. Fourth Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Clinical Cardiology: ; 11/09/ - 14/09/

 • Çölkesen Y. Low hemoglobin concentration is associated wıth occurence of paroxysmal atrial fibrillation. Fourth Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Clinical Cardiology: ; 11/09/ - 14/09/

 • Tekin A. P Wave Dispersion in Patients with Mitral Valve Prolapse. Fourth Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Clinical Cardiology: ; 11/09/ - 14/09/

 • Tekin A. Diyabetik Hastalardaki Simvastatin Tedavisinin Kardiyak Repolarizasyon Değişkenliğine Olan Etkisi. XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi: ; 01/09/ - 01/11/

 • Tekin A. Kronik Kalp Yetmezliğnde Kısa Dönem Fluvastatin Tedavisinin Plasma İnterlökin Düzeyine Olan Etkisi. XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi: ; 01/09/ - 01/11/

 • Tekin A. Rheumatic mitral valve stenosis is associated with impaired flow-mediated dilatation. Clinical Vascular Biology Congress,: ; 11/03/ - 14/03/

 • Tekin G. Evaulation of left ventricular diastolic function in patients with slow coronary flow:a tissue doppler study. Clinical Vascular Biology Congress,: ; 11/03/ - 14/03/

 • Tekin A. Left ventricular function in patients with polycystic ovary syndrome: a tissue Doppler echocardiographic study. Clinical Vascular Biology Congress,: ; 11/03/ - 14/03/

 • Yavaş Koroner Akımlı Hastalarda Kardiyovasküler Sistemin Otonomik Sinir Sistemi ile Kontrolünün Değerlendirilmesi. XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi: ; 01/09/ - 01/11/

 • Simvastatinin Tip 2 Diyabetli Hastalardaki Bozulmuş Kalp Hızı Toparlanmasına Etkisi. XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi: ; 01/09/ - 01/11/

 • Katırcıbaşı T. Egzersiz testinde lead aVR ve lead V1 de oluşan ST segment elevasyonlarının sol ana koroner hastalığını öngörmedeki yeri.. XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi: ; 01/09/ - 01/11/

 • Çölkesen Y. Stent kayıpları stent embolizasyonları. XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi: ; 01/09/ - 01/11/

 • Sezgin AT. Allopurinol ile kontrast nefropatinin önlenmesi. XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi: ; 01/09/ - 01/11/

 • Katıcıbaşı T. Sol ana koroner arter hastalığı nedeniyle koroner bypass geçiren olgularda kadın cinsiyetin prognoz üzerine etkisi. XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi: ; 01/09/ - 01/11/

 • Alfieri Yöntemi ile İskemik Mitral Yetmezliği Tedavisi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi: ; 01/09/ - 01/11/

 • Katırcıbaşı T. Sol ana koroner arter hastalığı olanlarda klinik prezentasyonun mortalite ve mortalite belirleyicileri üzerine etkisi. XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi: ; 01/09/ - 01/11/

 • Tekin G. Simvastatin Improves the Attenuated Heart Rate Recovery of Type 2 Diabetics. Congress of American Heart Association: ; 11/03/ - 14/03/

 • Sukan A. The effects of antithyroid therapy for the cardiac functions in subclinical and overt hyperthroidism. Annual Congress of the EANM: ; 11/03/ - 14/03/

 • Yiğit F. Türklerde tanısal koroner anjiyografi için radyal ve femoral yaklaşımların karşılaştırılması. XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi: ; 01/09/ - 11/09/

 • Kronik İskemik Kalp Yetersizliği Mevcut Hastalarda Kök Hücre İmplantasyonunun Etkinliğinin İki Aylık Takip Sonrası Değerlendirilmesi. XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi: ; 01/09/ - 11/09/

 • Okuyan E, Ökçün B, İnce O, Tekin A, Yıldız A, Mutlu H. Anterior Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastalarda Mitral E Dalgası Deselerasyon zamanıyla Sol Ventriklüde Thrombüs Oluşumu Arasındaki İlişki. XVIIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi: ; 01/09/ - 01/11/

Son Dakika Abdullah Tekin Haberleri

 • Haz Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası TamamlandıBedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

  Ankara'da yapılan Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, 45 kulüpten sporcuyla gerçekleştirildi. Şampiyona, 8 farklı kategorideki ferdi ve takım müsabakalarının ardından madalya ve kupa töreniyle sona erdi. Dereceye giren sporcular ve kategorileri açıklandı.

 • Oca Kılıçdaroğlu, Yaşamhak Projesi Kapsamındaki Bininci Yeni Kadın Üyeye Rozetini Taktı: 'Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı Davalarına BakanKılıçdaroğlu, Yaşamhak Projesi Kapsamındaki Bininci Yeni Kadın Üyeye Rozetini Taktı: "Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı Davalarına Bakan

  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; CHP Kadın Kolları’nın YaşamHak projesi kapsamında, bininci yeni kadın üye Gülender Kan ile bir araya geldi. Kızını erkek şiddeti sonucu kaybettiği belirtilen Kan, “Sayın Kılıçdaroğlu, sizden tek ricam var; katillere verilen indirimleri kaldırın. Kadın cinayetlerinde katillere en ağır ceza verilsin!” dedi. Kılıçdaroğlu ise “Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı davalarına bakan özel mahkemeler olacak. Suçlular hak ettikleri cezaları alacak” karşılığını verdi.

 • Mar Aynı otomobilde gördüğü eşini ve patronunun yeğenini pompalı tüfekle öldürdü! İkinci kez tahrik indirimi aldıAynı otomobilde gördüğü eşini ve patronunun yeğenini pompalı tüfekle öldürdü! İkinci kez tahrik indirimi aldı

  Muğla'da 9 yıl önce ayrı yaşadığı eşi Sedef Berberoğlu ve patronunun yeğeni Abdullah Tekin'i aynı otomobilde gören Lütfü Safa Berberoğlu pompalı tüfekle ikiliyi öldürdü. Lütfü Safa Berberoğlu'na verilen hapis cezasında ikinci kez tahrik indirimi uygulandı. Mahkeme, daha önce 24 yıl hapis cezası verdiği Berberoğlu'nun bu cezasını Yargıtay'ın kararıyla 22 yıla düşürdü. Sedef Berberoğlu'nun annesi Gülendar Kan, adalet arayışlarının süreceğini ifade etti.

 • MÜSİAD Manisa Kurucu Başkanı Abdullah Tekin hayatını kaybetti

  Manisa’nın tanınmış iş adamlarından ve siyasetçi Abdullah Tekin, hakkın rahmetine kavuştu. Müstakil Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şubesinin kurucu Başkanı olan, AK Parti’den milletvekili aday adayı olan Abdullah Tekin, hayatını kaybetti.  Beyin kanaması şüphesi ile 11 Ocak günü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan iş insanı Abdullah Tekin, buradaki ilk müdahalenin ardından 2 gün sonra İstanbul Medipol Hastanesi'ne sevk edilmişti. Ameliyat edilerek tedavisine devam edilen Abdullah Tekin uyutulmuştu. AbdullahABDULLAH TEKİN KİMDİR?Abdullah Tekin doğumlu olup, ortaokul ve lise eğitimini Manisa'da tamamladı. yılında Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden yüksek lisansını aldı. Abdullah Tekin ticari hayatına yılında Manisa'da kurduğu Osmanoğlu Mühendislik- İnşaat firmasıyla başladı. yılından itibaren Manisa'da mühendislik faaliyetleri kapsamında projecilik, teknik danışmanlık, müteahhitlik ve son yıllarda yürürlüğe giren kentsel dönüşüm çerçevesinde riskli binaların tespiti ile ilgili hizmet veriyordu. Abdullah Tekin, yılında MÜSİAD Manisa Şubesi Kurucu Başkanlığını üstlenmiştir. Bunun yanı sıra Abdullah Tekin'in birçok dernek ve vakıfta resmi ve fahri üyelikleri bulunuyordu. İngilizce bilen Abdullah Tekin evli ve üç çocuk babasıdır. CÜNEYT HASÇELİK

  nest...

  batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir