aloe vera bitkisi büyümüyor / Aloe Vera Hastalıkları - seafoodplus.info

Aloe Vera Bitkisi Büyümüyor

aloe vera bitkisi büyümüyor

Aloe vera bitkisi bakımı ve solan aloe vera bitkisinin canlandırılması

Aloe vera bitkisi sağlığımıza fayda sağlamanın yanında güneşten yanmış cildimizi yatıştırır, aynı zamanda da vücudumuzun detoksuna yardımcı olur. Aloe vera bitkisini evde yetiştirmek de çok kolay. Dünya çapında tıbbi olarak kullanılan en önemli bitkiler arasında yer alan aloe vera, anti-enflamatuar, antibakteriyel özellikleri ve yara iyileştirici özelliklere sahip. Ayrıca, aloe vera bitkisinin suyu iştahı artıyor, sindirimi hızlandırıyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Hal böyle olunca herkes evinde aloe vera yetiştirmek istiyor. Bu durumda aloe vera bakımı, solan aloe vera çiçeğinin canlandırılması konusu öne çıkıyor. Size vereceğimiz ipuçlarına uyarak aloe vera bakımını ve solan aloe vera bitkisinin nasıl canlandırılacağını öğrenebilirsiniz.

ALOE VERA ÇİÇEĞİ BAKIMI NASIL YAPILIR?

Aloe vera bitkisi bakımı ve solan aloe vera bitkisinin canlandırılması

Eğer tropik bölgelerde yaşamıyorsanız, bir ev bitkisi olarak iç mekanlarda aloe vera yetiştirmek kolay. Aloe vera güçlü güneş ışığını tercih eder. Aşırı sulamanın onu öldürmesi çok olası.

Aloe vera düşük ışıkta yetişir ve ara sıra sulandığı halde hayatına devam edebilir. Ancak aloe vera bitkisinin son nefesini ne zaman alacağını tahmin etmek zor.

SOLMUŞ BİR ALOE VERA BİTKİSİ BELİRTİLERİ

Aloe vera bitkisi bakımı ve solan aloe vera bitkisinin canlandırılması

Aşağıdaki işaretler aloe vera çiçeğinizi sağlıklı olmadığını gösterir.

 • Yaprakları düz yatıyorsa,
 • Yapraklar ince, kıvrılmış ve sarı veya kahverengiyse,
 • Bitki çok yavaş büyüyorsa,
 • Kökler siyah ve pusluysa,

Eğer bitkiniz bu belirtilerin biraz altında görünüyorsa endişelenmeyin. Canlandırmak için gerekli önlemleri alırsanız hayatta kalma şansı artar.

ALOE VERA ÇİÇEĞİNİZİ CANLANDIRMAK İÇİN ÖNERİLER

Aloe vera bitkisi ölümünün en yaygın nedeni, kök çürüklüğü. Durumun bu olup olmadığını belirlemek için, bitkiyi saksınızdan çıkarmanız gerek.

Malzemeler

 • Mala
 • Lastik el eldiven
 • Pot - Kök sistemden 1/3 daha büyük
 • Sprey şişesinde su
 • Etli bitkiler için kullanılan saksı toprağı

1. Adım: Aloe vera bitkisini kabından çıkarın ve köklerini inceleyin

Aloe vera bitkisi bakımı ve solan aloe vera bitkisinin canlandırılması
 • Toprağı gevşetmek için saksının içine bir mala sürün. Bitki bu şekilde çıkacak.
 • Bitkiyi mümkün olduğu kadar sabit tuttuğunuzdan emin olun, çiçeği çekmeyin.
 • Üzerlerine su püskürterek kökleri temizleyin.

2. Adım: Sağlıksız kökleri inceleyin

Aloe vera bitkisi bakımı ve solan aloe vera bitkisinin canlandırılması
 • Kökleri, siyah veya puslu kökler açısından inceleyin.
 • Varsa, dikkatlice kesmek için sterilize bir bıçak veya makas kullanın.

seafoodplus.infoım: Aloe vera çiçeğinizi uygun saksı ve toprağa ekin

 • Sağlığa zararlı köklerin kesilmesi ve solmuş yaprakların çıkarılmasından sonra aloe verayı yeni bir toprağa ve saksıya gömün.
 • Bitkinin kök sisteminden 1/3 daha büyük bir saksıya alın. saksının dibini bir kahve filtresiyle hizalayın ve etli bitkiler için saksı toprağı ile yarıya kadar doldurun.
 • Eğilmiş bitkinin kökünü tencereye yerleştirin ve toprakla örtün. Kök topunun tümünün toprakla kaplı olduğundan emin olun.
 • Bitkinin tabanına birkaç tutam su püskürtün. Yeni saksıya yeniden ayarlamak ve kırılan kökleri onarmak için bitkinin birkaç güne ihtiyacı olduğu için fazla su dökmeyin.

Aloe vera çiçeği bakımı

 • Taze aloe vera jeli kullanmak istediğinizde yaprakları kesmeyin.
 • Yaprak tabanını, yaprağın toprağa temas ettiği keskin bir bıçakla kesin. Benzer şekilde ölü yaprakları keserek sağlıklı bir büyümeyi sağlayın.
 • Ayrıca jeli ayıklayabilir ve daha sonra kullanmak üzere saklayabilirsiniz .
 • Suyun buharlaşmasını azaltmak için toprağın üstüne çakıl yerleştirin.
 • Sadece toprak kuruduğunda su verin. Toprağın kuru olup olmadığını, parmağınızı toprağa bastırarak anlayabilirsiniz.
 • Bitkileri soğuk aylarda daha az, sıcak aylarda daha fazla sulayın.
 • Çiçeğiniz dışarıda ise, her 2 haftada bir sulanması yeterli olmalıdır.
 • Bitkiyi içeride tutarsanız 3 veya 4 haftada bir sulayın.

Çiçek Co&#;turan: Canl&#;, Sa&#;l&#;kl&#; Çiçekler &#;çin Tarifler

Evde çiçek ve bitki yeti&#;tirmeyi sevenler onlar&#;n adeta bir bebek gibi özel ilgi bekledi&#;ini çok iyi bilirler. Onlar&#;n ihtiyaçlar&#;n&#; takip ederek gidermeye çal&#;&#;&#;rlar. Siz de bir çiçekseverseniz elbette çiçe&#;inizin canl&#; ve sa&#;l&#;kl&#; görünmesini isterseniz. Onun boynunu büktü&#;ünü ve büyümedi&#;ini görmek üzüntü verir. &#;&#;te tam da bu noktada çiçek co&#;turan olarak bilinen ürünler ve kar&#;&#;&#;mlar devreye giriyor.

Çiçek co&#;turan, bitkilerin ihtiyac&#; olan bitki besini takviyesini sa&#;layan gübredir. Günümüzde çiçekçilerde paketlenmi&#;, kullan&#;ma haz&#;r olarak sat&#;lan gübreler bulmak mümkün. Ancak dilerseniz evdeki besinleri de çiçek co&#;turan olarak kullanabilirsiniz.

Peki çiçek co&#;turan nas&#;l yap&#;l&#;r, denenmi&#; çiçek co&#;turan tarifi var m&#;d&#;r? Bugün sizler için denenmi&#; ve verim al&#;nm&#;&#; çiçek co&#;turan tariflerini derledik. Çiçeklerinizin ve bitkilerinizin h&#;zl&#; büyümesini, canl&#; bir görünüm kazanmas&#;n&#; istiyorsan&#;z bu formüllerden birini mutlaka denemelisiniz.

Çiçek Co&#;turan Nas&#;l Yap&#;l&#;r? 9 Do&#;al Formül

1) Ha&#;lanm&#;&#; Yumurta Suyu

 • Sardunyay&#; kim sevmez? Harika bir görüntüye sahip olan bu ho&#; çiçek birço&#;umuzun evini, balkonunu ve bahçesini süslüyor.
 • Peki sabahlar&#; kahvalt&#;da yemek için ha&#;lad&#;&#;&#;m&#;z yumurtan&#;n suyunun özellikle sardunya için adeta bir can suyu oldu&#;unu biliyor muydunuz?
 • Evet yanl&#;&#; duymad&#;n&#;z! Ha&#;lanm&#;&#; yumurta suyu sardunyan&#;n daha canl&#; ve sa&#;l&#;kl&#; görünmesine yard&#;mc&#; olur. Ayr&#;ca daha bol çiçekli olmas&#;n&#; sa&#;lar.
 • Asl&#;nda ha&#;lanm&#;&#; yumurta suyu sadece sardunya de&#;il, menek&#;e ve di&#;er birçok çiçek için faydal&#;d&#;r. Bu de&#;erli bilgiyi ö&#;rendikten sonra ha&#;lad&#;&#;&#;n&#;z yumurtalar&#;n suyunu art&#;k lavaboya dökmeyece&#;inize eminiz!
Ha&#;lanm&#;&#; Yumurta Suyu

2) Yumurta Kabuklar&#;

 • Do&#;al çiçek co&#;turan önerilerimize yine yumurta ile devam ediyoruz. Gördü&#;ünüz gibi yumurta sadece bizler için de&#;il bitki ve çiçekler için de faydal&#; bir besin.
 • Bu sefer ev yap&#;m&#; çiçek co&#;turan olarak yumurtan&#;n kabuklar&#;n&#; de&#;erlendirece&#;iz. Yumurtay&#; tükettikten sonra kabuklar&#;n&#; sak&#;n atmay&#;n! Kabuklar&#; ufak parçalar haline getirdikten sonra saks&#;daki toprakla kar&#;&#;t&#;r&#;n. Üzerine de ha&#;lad&#;&#;&#;n&#;z yumurtan&#;n suyunu dökün.
 • Yumurta kabuklar&#; bitkiyi k&#;sa sürede daha canl&#; ve verimli yapar. Ayr&#;ca ha&#;ereleri bitki ve çiçeklerden uzak tutar.

Yumurta Kabu&#;unun Hiç Duymad&#;&#;&#;n&#;z 6 Faydas&#;

yumurta kabu&#;u

3) Ha&#;lanm&#;&#; Sebze Suyu

 • Sebzeler bizler için ne kadar sa&#;l&#;kl&#; ve faydal&#; ise ayn&#; durum çiçekler için de geçerli.
 • Bugüne kadar ha&#;lad&#;&#;&#;n&#;z sebzelerin suyunu lavaboya dökmü&#; olabilirsiniz. Ancak bundan sonra bu al&#;&#;kanl&#;&#;&#;n&#;za bir son vermelisiniz. Çünkü ha&#;lanm&#;&#; sebze suyu bitki ve çiçekler için çok besleyici.
 • Ha&#;lanm&#;&#; sebze suyunu çiçeklere dökmeden önce mutlaka oda s&#;cakl&#;&#;&#;na gelmesini bekleyin. Bu de&#;erli su içerdi&#;i vitamin, mineral ve bile&#;enler ile çiçeklerinizin daha h&#;zl&#; büyümesine yard&#;mc&#; olur.
Ha&#;lanm&#;&#; Sebze Suyu

4) Meyve ve Sebze Kabuklar&#;

 • Sebze ha&#;lamas&#;ndan elde etti&#;iniz suyu yemeklerinizde kullan&#;yor olabilirsiniz. Üzülmeyin, ha&#;lanm&#;&#; sebze suyu yerine tüketti&#;iniz meyve ve sebzelerin kabuklar&#;n&#; da çiçek co&#;turan vitamin olarak de&#;erlendirebilirsiniz.
 • Gün içinde tüketti&#;iniz sebze ve meyvelerin kabuklar&#;n&#; uygun bir kapta biriktirin. Kabuklar henüz tazeyken (üzerinden 24 saatten fazla zaman geçmemi&#;ken) üstlerini geçecek kadar kaynar su ilave edin. Kabuklar bu suyun içinde en az 12 saat en fazla ise 24 saat beklemeli. Bekleme süresinin sonunda sebze ve meyve kabuklar&#;n&#; suyun içinden ç&#;kar&#;n.
 • Bu su ile çiçek ve bitkilerinizi sulay&#;n. &#;&#;lemi düzenli olarak yapt&#;&#;&#;n&#;zda bitkileriniz k&#;sa süre içerisinde daha canl&#; ve sa&#;l&#;kl&#; bir görünüme kavu&#;acakt&#;r.
patates kabu&#;u

5) Kuru Maya

 • Çiçek co&#;turan kuru maya ile de yap&#;labilir. Kuru maya hemen her evde bulunan bir malzemedir. Evde olmasa bile uygun fiyat&#;yla marketlerden kolayl&#;kla temin edilebilir.
 • Hamur i&#;lerinin olmazsa olmaz&#; kuru maya, bitki ve çiçeklerin k&#;sa süre içerisinde canl&#; ve sa&#;l&#;kl&#; görünmesine yard&#;mc&#; olur. Bunun için tek yapman&#;z gereken; 3 litre suya bir yemek ka&#;&#;&#;&#; kuru maya koyarak kar&#;&#;t&#;rmak ve elde edilen su ile çiçekleri sulamak.
 • Burada dikkat etmeniz gereken bir püf noktas&#; var; sulama esnas&#;nda suyun bitkinin yapraklar&#;na de&#;memesine dikkat etmelisiniz. Su do&#;rudan topra&#;a temas etmeli.
 • Bu i&#;lemi her 15 günde bir düzenli olarak tekrar etmelisiniz.

Kuru Maya Maskesi Nas&#;l Yap&#;l&#;r? Ne &#;&#;e Yarar? Faydalar&#; Nelerdir?

kuru maya

6) Yosun

 • Yosun t&#;pk&#; yukar&#;da sayd&#;klar&#;m&#;z gibi birçok bitkinin köklerini güçlendirme ve onlara ihtiyaç duyduklar&#; mineralleri sa&#;lama konusunda alternatif bir do&#;al çözümdür.
 • Yosunun bu mucizevi etkisinden yararlanmak için; öncelikle denizden toplad&#;&#;&#;n&#;z yosunu tuzundan ar&#;nd&#;rmak için bol su ile güzelce y&#;kay&#;n. Ard&#;ndan bol suyun bulundu&#;u kapakl&#; bir kab&#;n içine koyun.
 • Yosun bu suyun içerisinde 1,5 – 2 ay kadar kalmal&#;. 2 ay&#;n sonunda tertemiz olan yosunu içme suyuyla spreyleme &#;eklinde sulay&#;n. Son olarak yosunu bitki topra&#;&#;na yerle&#;tirin.
 • Uzun ve u&#;ra&#;t&#;r&#;c&#; bir süreç gibi görünse de, sonucun sizi memnun edece&#;ini garanti edebiliriz.
Yosun

7) Muz Kabu&#;u, Fasulye ve Bal&#;k Kar&#;&#;&#;m&#;

 • Kula&#;a yemek tarifi gibi geliyor de&#;il mi? Asl&#;nda do&#;ru! Bunlar da bitki ve çiçeklerin yemek tarifleri. Muz kabu&#;u, fasulye ve bal&#;k kar&#;&#;&#;m&#; içerdikleri bile&#;enler ile çiçeklerin ihtiyaç duydu&#;u vitamin ve mineralleri sunar. Çiçekler için bu besinler do&#;al gübre niteli&#;i ta&#;&#;r.
 • Bu kar&#;&#;&#;m&#; haz&#;rlamak için ilk olarak 30 – 40 adet fasulye, bir adet muz kabu&#;u ve bir adet küçük bal&#;&#;&#; (örne&#;in hamsi veya sardalya) uygun bir tencereye koyun. Malzemelerin üzerini geçecek kadar su ekleyip ha&#;lay&#;n.
 • Fasulyeler yumu&#;ay&#;nca ha&#;lama i&#;lemi tamamlanm&#;&#; olacakt&#;r. Suyun oda s&#;cakl&#;&#;&#;na gelmesi için biraz bekleyin.
 • Ard&#;ndan tüm malzemeleri blenderdan geçirip püre haline getirin. Elde etti&#;iniz bu püreyi bitki ve çiçeklerin topra&#;&#;na kar&#;&#;t&#;r&#;n. Bu kar&#;&#;&#;m sayesinde çiçekler ihtiyaç duydu&#;u potasyum, azot ve fosfora kavu&#;ur.

Muz Kabu&#;unun 7 Önemli Faydas&#;, Kullan&#;m&#;

muz kabu&#;u

8) Yumurta Kabu&#;u ve Kahve Telvesi Kar&#;&#;&#;m&#;

 • Üstteki önerimizle birlikte yumurta kabuklar&#;n&#; çöpe göndermekten vazgeçmi&#;tiniz zaten de&#;il mi? Asl&#;nda yumurta kabu&#;u ve kahve telvesi bir araya gelince güçleri daha da art&#;yor. Yani art&#;k kahve telvesini de çiçek co&#;turan kar&#;&#;&#;m olarak kullanabilirsiniz.
 • Yumurta kabuklar&#;n&#; biriktirin. 12 adet yumurta kabu&#;unu sudan geçirin. Kahve telvesi ile yumurta kabuklar&#;n&#; uygun kapta birle&#;tirin ve blenderdan geçirin. Kar&#;&#;&#;m pürüzsüz bir hal al&#;nca içine bir miktar su ilave edip yeniden blenderdan geçirin.
 • Elde etti&#;iniz kar&#;&#;&#;m&#; bitkilerin topra&#;&#;na kar&#;&#;t&#;r&#;n. Bu kar&#;&#;&#;m bitkilerin k&#;sa sürede canlanmas&#;na yard&#;mc&#; olur ve ha&#;ereleri bitkilerden uzak tutar.

Kahve Telvesi Faydalar&#; Nelerdir? Maskesi Nas&#;l Uygulan&#;r?

kahve telvesi

9) Aspirin

 • Yap&#;lan bilimsel ara&#;t&#;rmalarda a&#;r&#;lar&#;m&#;z&#; kesmesi amac&#;yla kulland&#;&#;&#;m&#;z aspirinin bitki ve çiçekler için de faydal&#; oldu&#;u ortaya konmu&#;tur. Aspirin bitkilerin ve çiçeklerin büyümesini h&#;zland&#;r&#;r, verimlili&#;ini artt&#;r&#;r, canl&#; ve parlak bir görünüme kavu&#;mas&#;na yard&#;mc&#; olur.
 • Bitkilerdeki mantar hastal&#;klar&#;n&#; önler. Bu nedenle aspirin çiçek ve bitki bak&#;m&#;nda s&#;kl&#;kla tercih edilir ve kullan&#;m&#; yayg&#;nd&#;r.
 • Aspirinin bu mucizevi etkisinden faydalanmak için 4 adet aspirini ezin ve 15 litre suyun içine kar&#;&#;t&#;r&#;n.
 • Haz&#;rlad&#;&#;&#;n&#;z bu suyla her 3 haftada bir çiçeklerini düzenli olarak sulay&#;n. Hepsi bu kadar!

Aspirin Faydalar&#; Nelerdir? Ne &#;&#;e Yarar? Farkl&#; Kullan&#;m Alanlar&#;

aspirin

Evde Bitkiler &#;çin 8 Pratik, Do&#;al Gübre Yap&#;m&#;

Ev Bitkileri &#;simleri, Çe&#;itleri ve Bak&#;m&#; &#;çin Püf Noktalar

Orkide Bak&#;m&#;: Ço&#;altma, Budama, Sulama ve Saks&#; De&#;i&#;imi

Evde Teraryum Yap&#;m&#; ve Bak&#;m&#;, &#;puçlar&#;yla A&#;amal&#; Anlat&#;m

Menek&#;e Bak&#;m&#;: Evde Nas&#;l Dikilir, Ço&#;alt&#;l&#;r, Sulan&#;r? Püf Noktalar&#;

Evinizi güzelleştiren boya badana merkezli dekorasyon platformu, siz de evinizi gözünüz arkada kalmadan güzelleştirin.

Evoolo canlı

Evoolo canlı

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir