bizans bronz paralar / Файл:ByzantineBronzes.jpeg — Википедия

Bizans Bronz Paralar

bizans bronz paralar

BMWX1PBronz iki bölüm Kartal, Rusya arması.
MAKEEVVLADIMIR.MAIL.RUAvusturya arması
S_RazvodovskijRusya arması
AlexxichÇift kartal - Rusya arması
MAKEEVVLADIMIR.MAIL.RUStavropol bölge arması
NanabadÇift başlı kartal, Rusya İmparatorluğu arması
OlyaSolodenkoÇift başlı kartal. Rusya İmparatorluğu 'nun eski arması. St. Petersburg, Rusya' da Peter ve Paul Kalesi 'nin kapısında.
wrangelRusya'nın paralar. Rus çift başlı kartal
konstsemRus İmparatorluğu arması
wrangelRusya'nın paralar. Çift başlı kartal
Western82Rusya arması olan kırmızı-yeşil çizgili sınır karakolu. Çift başlı kartal. Narva Nehri. Kenarlık denetimi
wrangelRusya'nın paralar. Rus çift başlı kartal
Igor-SPbPeter kabin St.Petersbu büyük konut pavilion
Igor-SPbPeter kabin St.Petersbu büyük konut pavilion
SergieievÇift başlı kartal - Rusya İmparatorluğu amblemi
nadtochiyKaradağ 'ın kırmızı bayrağına iki başlı bir kartalla yakın plan beyaz bulutlu mavi bir gökyüzüne karşı.
junne12Rus biyometrik pasaport Dünya Haritası ve arka plan üzerinde bir sıra olarak ediliyor. . Pasaport, Rusya Federasyonu.
vadim.ungureanu.v.gmail.comMihai Viteazul heykel kale Alba-Carolina Alba Iulia, Romanya içinde
vadim.ungureanu.v.gmail.com
junne12Rus biyometrik pasaport Dünya Haritası ve arka plan üzerinde bir sıra olarak ediliyor. . Pasaport, Rusya Federasyonu.
Celli67Beyaz arka planda ve kraliyet tarzında iki başlı ve renkli kalkanlı bir kartal tasviri.
deb-37Rusya'nın iki başlı kartal sembolü
jozefculakRus ulusal amblemi olarak altın çift başlı kartal
ArtemYampoltsevÇift başlı altın kartal
Jim_FilimÇift başlı kartal.
ironstuffRusya'nın merkez Seçim Komisyonu. Logo
MAKEEVVLADIMIR.MAIL.RUOrenburg şehir arması
alex.stemmerAltın Rus çift başlı kartal beyaz zemin üzerine izole
ollirg06Arms Kartal Paltosu
albamanArnavutluk yatay bayrağı
BMWX1PRusya'nın, çift başlı kartal amblemi devlet sembolleri.
Igor-SPbKiremitli Rus iki başlı kartal
alex.stemmerRus çift başlı altın kartal hermitage gates üzerinde
OlesyaKuzinaPolonya arması
gilmanshinRusya'nın, çift başlı kartal amblemi devlet sembolleri.
alex.stemmerAltın Rus çift başlı kartal
ovbelovAltın arması arka planda gökyüzünün Rusya Federasyonu yakın çekim
tristanaYaldızlı iki tarafı bir kartal
gilmanshinRusya'nın, çift başlı kartal amblemi devlet sembolleri.
SergieievÇift başlı kartal - Rusya İmparatorluğu amblemi
muratbeslerBizans kartalı
bogomyakoIki başlı kartal hermitage için giriş kapısında
pio3Kış Sarayı'na sahte Kapı Altın kartal detay - Hermitage. Saint Petersburg, Rusya Federasyonu
muhorÇift başlı kartal Kış Sarayı'nın üzerinde. St. petersburg, Rusya Federasyonu
bezhanoffÇift başlı kartal.
gilmanshinRusya'nın, çift başlı kartal amblemi devlet sembolleri.
deb-37Çift başlı altın kartal
deb-37Rus altın çift başlı kartal hermitage, st. petersbur
Jim_FilimIzole altın kartal
golliverPirinç çift başlı kartal sembolü Rusya'nın
bvitalyÇift başlı kartal ve kronstadt arması
RuslanAltın çift kartal
gsdonlinLogo soruşturma komitesi Rusya Demir çit
deb-37Kartal sembolü Rusya'nın başkanlığında
kyrienÇift başlı kartal
kyrienÇift başlı kartal
ivantcovladÇift Kartal.
alessandro0770Hermitage kapısı altın çift kartal
MAKEEVVLADIMIR.MAIL.RU

TÜRKOLOGİYA №2 2020 YAZILI ABİDƏLƏR ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ WRITTEN MONUMENTS İVAN DOBREV (Bulgaristan) GEÇ ESKİ ÇAĞ HOREZM HARFLİ BULGAR YAZITLAR Özet Geç Eski ile Erken Orta Çağları sırasında Bulgar Grubu Türk Dil Ailesi'nin birinci, en kalabalıklı, askerî ve siyasî bakımdan en etkin, en belirgin önemli kısmı olup Avar, Bulgar ve Hazar altgrupları olmak üzere üç bölümden oluştu. Bu çağlarda Bulgar boy ve kavimleri Baykal Gölü’nden Merkezî Avrupa’ya kadar yayıldı. Milât’tan hemen sonra Bulgar boy ve kavimlerinin başlıcaları İç Asya’dan Orta Asya’ya göç edip buralara birçok beylikler ve devlet kurdu. Bunlar kendi adlandırması Huŋ-Huŋar olan hiyonitler ile temel ve birinci adlandırması Sabir olan Eftalitlerdi. Orta Asya’da birer imparatorluğu olan Huŋlar ile Eftalitler’in sosyo-ekonomik ve kültürel hayatı okadar yüksek bir seviyededir ki büyük şehirler kurup yazıtları yerel Horezm yazı sistemi yardımıyle oluşturulan para bile kesti. İkametgâhı Batı Orta Asya'da olan bir Eftalit prensi Atilla oğlu Dengiz Hana bir tepsi hediye etti. İşbu ilmî tebliğin amacı Orta Asya Geç Eskiçağ sikke yazıtları ile başka birkaç Horezm harfli yazıtının Geç Eskiçağ Türk Bulgarcasının temelinde nasıl okunup tercüme edilmesi imkânını sergilemektir. Anahtar sözcükler: Türk Dil Ailesi, Bulgar boy ve kavimleri, Hiyonitler, Eftalitler, Horezm yazı sistemi, Geç Eskiçağ Türk Bulgarcası. Geç Eski ile Erken Orta Çağları devrinde Bulgar Grubu Türk Dil Ailesi'nin birinci, en kalabalıklı, askerî ve siyasî bakımdan en etkin ile devingen, en belirgin ile önemli kısmı olup Avar, Bulgar ve Hazar altgrupları olmak üzere oldukça ayrı ve bağımsız olan üç bölümden oluşur. Bu devirde Bulgar boy ve kavimleri Baykal Gölü’nden Merkezî Avrupa'ya kadar yayılarak o zamanki dünya çapında sayısı çok sınırlı olan jeopolitik güçlerinden biridir. Milât’tan hemen sonra Bulgar boy ve kavimlerinin başlıcaları İç Asyadan Orta Asyaya göç edip buralara birçok devlet ve prensliği (княжества) kurar.  Plovdiv Paisiy Hilendarski Üniversitesi, Genel Dilbilimi Bölümü, Prof. Dr.. E-mail: [email protected] 56 İVAN DOBREV Bunlar herşeyden önce kendi adlandırması Huŋ-Huŋar olan Hiyonitler ile temel ve birinci adlandırması Sabir olan Eftalitlerdir (Dobroyev, 2017; Voynberg, 1977: 85- 93; Tolstov, 2015: 45-256; Taişan, 2020). Özellikle Orta Asya’da birer imparator- luğu ile birkaç prensliği olan Huŋlar ile Eftalitler’in sosyo-ekonomik ve kültürel hayatı okadar yüksek bir seviyededir ki, büyük şehirler kurup yazıtları yerel Horezm yazı sistemi yardımıyle yerine getirilen para bile keserler. Bütün bu Horezm harfli yazıtlarla şimdiye dek daha ayrıntılı bir şekilde ve daha yakından yalnız А. Muhamadiyev uğraştı. Ne yazık ki, Turan diye bunları okuması ve çevirileri pek isabetli sayılamaz, bir de onun dilbilimi bilgileri gerekli seviyede olmadığından çevrilerde hatalar olmuştur. Mahiyeti mucibince hacmi ga- yet sınırlı olan işbu ilmî tebliğin amacı Orta Asya Geç Eskiçağ sikke yazıtları ile başka birkaç Horezm harfli yazıtının Geç Eskiçağ Türk Bulgarcasının temelinde nasıl okunup tercüme edilmesi imkânını sergilemektir. Aşağıda, çoğu hallerde, ilk önce Muhammadiyev’in okuyuş ile çevirisi gösterildikten sonra Horezm harfli ya- zıtı müteakiben kendi okuyuş ile tercümemiz gelir. Burada belirtilmesi gereken hu- sus yazı içindeki sözcüklerin bazı Farsça ekleri olup sözdizimi bakımından birbiri- ne Farsça izafet yardımıyle bağlandığıdır. Kinkeg Dikkiz ükü kessä Kiji sax sax saxynil gür Tänrig - Бойся удара Короля Диккиза Мудрого! Отступи к Богу неземному! Kiŋkeg Tengiz iküi käse! Kijü, čox-čox saxyŋil, gür Täŋrig! - Dengiz Han'ın yemek yeyeceği tepsi! Ya insanoğlu, kendini ondan çok çok sakın ki kadirdir Tengri! KAYNAKÇA 1. Вайнберг, Б. И. (1977). Монеты древнего Хорезма. Москва. 2. Добрев, И. (2017). Българите на територията на Средна Азия. - Bulgarian Names of Eastern Origin. Internet. 3. Мухамадиев, А. (2015). Туранская письменность. Надписи на монетах античного времени. Интернет. 4. Толстов, С. П. (2015). По следам древнехорезмийской цивилизации. Интернет. 5. Taishan Yu, Αλχονο (2020). Coins and the Ethnicity of the Hephthalits. Internet. Иван Добрев (Болгария) Хорезмографичные болгарские надписи поздней античности Резюме В течение поздних древних и ранних средних веков булгарская группа явля- лась первой, наиболее распространенной, военно-политически наиболее активной и динамичной, наиболее заметной и важной частью тюркской языковой семьи и состо- яла из трех частей: аварской, болгарской и каспийской подгрупп. В эти века булгар- ские племена и народы распространились от озера Байкал до Центральной Европы. GEÇ ESKİ ÇAĞ HOREZM HARFLİ BOLGAR YAZITLAR 59 Сразу после начала нашей эры основные булгарские племена и народы мигри- ровали из Центральной Азии в Среднею Азию и создали там множество государств и княжеств. Это были хиониты, собственное название которых было Huŋ-Huŋar, и эфталиты, основное и первое название которых было Sabir. Социально-экономи- ческая и культурная жизнь хионитов и эфталитов, имеющих империи и несколько княжеств в Средней Азии, была настолько высока, что они основали большие города и даже чеканили деньги, надписи которых писали с помощью местной хорезмийской системы письма. Эфталитский князь, чей дворец находился на западе Средней Азии, подарил хану Денгизу, сыну Атиллы, поднос. Целью данной научной работы является демонстрация того, как читать и пере- водить надписи на монетах поздней античности Средней Азии и несколько других хорезмо-графичных надписей на основе тюрко-булгарского языка поздней антично- сти. Ключевые слова: тюркская языковая семья, булгарские племена и народы, хиониты, эфталиты, хорезмийская система письма, тюрко-булгарский язык поздней античности. Ivan Dobrev (Bulgaria) Late Antique Bulgarian Inscriptions with Khorezm Letter Abstract From the first, the most crowded, military and political point of view, the Bulgarian Group has formed by three parts as the subgroups of Avar, Bulgar and Khazar that been the most ascendant, the most prominent part of the Turkic Language Family during the Late Antiquity and Early Middle Ages. In those periods, the Bulgarian peoples and tribes spread from Lake Baikal to Central Europe. Immediately after AD, the majors of the Bulgarian peoples and tribes migrated from Inner Asia to Central Asia and established many beyliks and states, here. They were Chi- onites whose own name was Hun (Huŋ-Huŋar), and the Hephthalites whose the basic and the first name was Sabir. The socio-economic and cultural life of the Huns and Hephthalites having the empire in Central Asia was in enough high level that they printed money which created by the inscriptions consisted of the local Khorezm writing system after established the great cities. One of the prince of Hephthalites where the residence situated in the West- ern Central Asia has presented the dish to Atilla’s son, Dengiz Khan. The purpose of this scientific rescript is to show the opportunity how to read and translate the inscriptions of coin belonging to the Late Antique Central Asia with some oth- er inscription consisting of Khorezm letter on the basis of the Late Antique Turkic Bulgari- an language. Key words: Turkic Language Family, the Bulgarian peoples and tribes, Chionites, Hephthalites, Khorezm writing system, Late Antique Turkic Bulgarian language. _______________

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

добро пожаловать в мой магазин! мы имеем нашу собственную фабрику производства, может быть на заказ, наша фабрика имеет 2000 пары разных размеров форм и монеты, в том числе многих стран, пожалуйста, свяжитесь со мной. спасибо

наш магазин продает только для копия монеты , поэтому, пожалуйста, не рассматривать его как оригинального монеты, Я продать эти реплики монет только, чтобы сделать вашу коллекцию более perfect.

монеты фотографии показывают только как образец, мы не можем обещать каждый то время как вы получаете монета цвет будет таким же, как фотографии.

если у вас есть запрос для монет цвет, вы можете связаться с нами бесплатно, мы пошлем изображения к вам проверить монеты.

если вы хотели бы купить большое количество, пожалуйста, отправьте нам письмо, мы передадим вам самое лучшее цена, спасибо

обратная связь

удовлетворение потребностей клиентов является для нас очень важно. если вы удовлетворены пунктов вы заказали, пожалуйста, оставьте 5 звезд и положительный результат воздействия. если вы не удовлетворены пунктов или услуги, пожалуйста, свяжитесь с нами перед отъездом отрицательная или нейтральная

примечание

Описать Вес Всего Лишь Пример, Чтобы Рассмотреть, окончательный Сила Интерпретации Принадлежит Нашей Компании

существенной Разницы

мельхиор Металлический Преимущества: Высокая Твердость, Принятые Долго Носить, Цвет Более Красивый, Хороший Блеск, Больше Похожи На Настоящие Серебряные от Монеты.

недостатки: Цена дороже, чем Латуни

латунь Металл Преимущество: цена более дешевле, чем мельхиор, принятые долго носить. больше похожи на латунь с лица Недостаток: латунь посеребренная более легко добраться до ozidation, водный период времени монеты легко добраться до желтого Металлического Железа Преимущество: очень очень очень очень очень дешевле металла недостатки: Легко получить ржавые, легко получить в weat, отделка монета качество, это очень плохо. мы отказались от использования железа, чтобы сделать любой монеты

Mysia, Kyzikos sikkesi conis money gold silver

#Mysia #keşfetbeniöneçıkar #keşfetedüş #keşfet #keşfetduası #youtube #youtubeshorts #coins #sikkesi##MakedonyaKralıİskender #fyp #fypシ #youtubeshorts #Paraları##Sikkeler# #ancient# #coins##Akhun# #Devleti# #Antik# #sikkeleri# fiyatlari#Antik# #Yunan# #Altın# #sikke# #fiyatları# #altınsikke##EnDeğerliAntik# #YunanRoma# #Sikkeleri# #altınsikke# #GrekSikkeleri# #Bizans# #Sikkeleri# #Müzayede# #Fiyatları# #gümüssikke# #bakırsikke# #altınsikke# #bronzsikke# #altıntac# #altınyüzlük#
#romaaltınsikkeler##ÇokKıymetli# #AntikYunan# #Sikkeleri# ve #DefineKazısıParaları# #altıntakı#
#eski, para, #nerede# bulunur, #greek, parası, değerleri, sikkesi, #numisma# alım, antik, #ancient,# #coins# #the, #most# #precious# #antique# #roman# #money# En değerli 19 #antik# #altın# #para# ve #sikkeler# #Bizans# #altını# #roma# #parası# #greek# #sikkeleri# #gümüşsikke# #bakırsikke# #altıntac# #define# #arkeloji# #Antik# #Yunan# #Sikkeleri# #Ortalama# #Fiyatları#

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir