celcelutiye türkçe okunuşu / Açıklamalı Büyük Cevşen Ve Transkripsiyonlu Türkçe Okunuşu celcelutiye Ilaveli büyük boy - Bkmkitap

Celcelutiye Türkçe Okunuşu

celcelutiye türkçe okunuşu

Celcelutiye duası nasıl okunur? Celcelutiye duasının T&#;rk&#;e Arap&#;a okunuşu ve tefsiri Ramazan ayında Celcelutiye duası yararları ve faziletleri

Celcelutiye Duası’nın, hem ahirette hem de dünyada işleri kolaylaştıracağı ve yoluna koyacağına inanılır. Dolayısıyla Celcelutiye Duasının faydaları ve faziletleri insanlar tarafından araştırılıyor. Celcelutiye duasının faziletleri ve okunuşu merak ediliyor. İşte, celcelutiye duası hakkında merak edilenler…

CELCELUTİYE DUASI NASIL OKUNUR?

Celcelutiye Duasının Cebrail (a.s.) tarafından Hz. Muhammed'e zımni vahiy olarak getirildiği rivayet edilir. Cebrail (a.s.) duanın isminin Bedi (Celcelutiye) olduğunu söylemiştir. Duanın içerisinde Allah'ın (CC) en güzel isimlerinden biri olan İsm-i Azam adı bulunmaktadır. Bu dua oldukça geniş kapsamlıdır.

Hz. Muhammed'in bu duayı içtihat etmesi ve yorumlamasının ardından Hz. Ali (r.a.) duayı kasideye çevirmiştir. Kaside Süryanice yazılmıştır ve 24 dizeden meydana gelmektedir.

Allah (CC) kullarına bana dua edin ben de size icap edeyim buyurmuştur. Bu sebeple Müslümanlar dillerinin döndüğü ölçüde sürekli Allah'a (CC) dua etmelidir. Ancak edilen dualar kişilerin ihtiyaçlarına göre kısıtlı kalabilmektedir. Celcelutiye duası ise oldukça kapsamlı bir dua olması ile bilinmektedir.

Celcelutiye duası Hz. Ali (r.a.) tarafından kasideye çevrilmiştir. İmam Gazali ile Bediüzzaman gibi alimlerin de şerh düşmesi bu duanın ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir. Celcelutiye duası tesiri yüksek olan, oldukça güçlü bir dua olması ile bilinmektedir.

Celcelutiye duası içerisinde Allah'ın (cc) isimleri sıralanmıştır. Bu sebeple bu dua bir hazine olarak isimlendirilmektedir. Allah'ın (cc) en yüce ismi İsm-i Azam da bu dua içerisinde saklıdır.

Celcelutiye duasını okuyarak Yüce Yaradan'a sığınırsanız ve isteklerinizi yalnızca ondan isterseniz ahirette ve dünyada işleriniz kolaylaşır. Bunun yanında berekete kavuşacağınız ve hayırlara vesile olacağınız da müjdelenmektedir.

Maddi sıkıntılardan, ruhi ve manevi sıkıntılardan kurtulmak adına bu duayı okuduğunuz zaman güzel amellere ulaşırsınız.

CELCELUTİYE DUASININ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ

Celcelutiye Duası orijinali Arapçadır. Bu sebeple Kur'an harflerini okumayı biliyorsanız bu duayı orijinalinden rahatlıkla okuyabilirsiniz. Ancak Arapça bilmeyenler duanın Türkçe okunuşundan da rahatlıkla bu duayı okuyabilmektedir.

Türkçe okunuşunda zorlananlar ise Türkçe mealini okuyabilir. Bunun yanında bu duanın Türkçe mealini ya da Türkçe okunuşunu bir kağıda yazarak yanınızda da taşıyabilirsiniz. Duayı gün içerisinde bir kez tam olarak okumanızın ardından dilerseniz bölüm bölüm de okuyabilirsiniz.

RAMAZAN AYINDA CELCELUTİYE DUASI YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Celcelutiye Duasının normal zamanda okunması bile oldukça faydalı ve faziletlidir. Bu duanın mübarek Ramazan ayında okunmasının da pek çok sevabı bulunmaktadır. Bu sebeple Müslümanların Ramazan boyunca bu duayı okuması faydalı olacaktır.

Celcelutiye duası kişilerin ruhi sıkıntılarından kurtulmasına yardımcı olmaktadır.

Ev ve işyerlerine bolluk ile bereket getirmektedir.

Okuyan kimseleri beladan ve musibetlerden korumaktadır.

Kişinin korkularından arınmasını sağlar.

Manevi sıkıntıların ortadan kalkmasına neden olur.

Kişilerin muratlarına kısa sürede kavuşmasına sebep olur.

Kuraklık gibi durumlardan kurtulmak için bu duanın 31 defa okunması gerekir.

Denizde fırtınaya yakalanmanız ve zor durumda olmanız halinde bu duayı 31 defa okuyabilirsiniz.

Celcelutiye duasını sürekli üzerlerinde taşıyan hamileler doğumlarını rahat bir şekilde yapabilirler.

Ateşten ya da yangından korkan kişilerin bu duayı 7 defa ateşe okuyarak üflemesi gerekmektedir.

Bir Müslüman bu duayı her gün düzenli bir şekilde okursa o kişi Allah'ın makbul kullarından biri olacaktır.

Bu duanın sürekli okunması durumunda kişilere kimse kötülük yapamayacaktır.

Celcelutiye duası gün içerisinde 21 kere okunması halinde bütün kötü insanların şerrinden korunur.

Her gün 5 defa bu duayı okuyan kişilerin rızıkları artacaktır. Allah (CC) dileklerini yerine getirir.

Borçtan korunmak ve kurtulmak isteyen kişilerin her gün bu duayı okuması gerekmektedir.

Celcelutiye Duası
Arapça Okunuşu

Celcelutiye Duası
Türkçe Meali

1Bede&#;tü bi bismillahi rûhî bihihtedet
İlâ keşfi esrârin bi bâtınih&#;in-tavetBütün Sırların hazinesi olan &#;Bismillah&#; ile başlarım. Ruhum içinde sırların gizlendiği hazineyi onunla keşfetti.2Ve salleytü bis-sânî alâ hayri halkıhî
Muhammedin men zâhad dalâlete vel-ğaletPeşinden mahlûkatının en hayırlısı, dalalet ve yanlışlıkların ortadan kaldırıcısı, Hz. Muhammed (sav)&#;e salâvat getiririm.3İlâhi lekad aksemtü bismike dâıyen
Bi âcin mâ hûcin celet fetecelceletİlahi! Kusursuz olan Allah, Ehad, Bedi ve Kadir isimlerini şefaatçi kılıp niyazla Senden istiyorum.4Seeltüke bi&#;l-ismil muazzami kadruhû
Ve yessir ümûri yâ ilâhî bi salmehetKadri ve şanı yüce olan İsm-i Azam&#;ın hürmetine Senden niyaz ediyorum.

Ya İlahî! işlerimi kolaylaştır

5Ve yâ Hayyü yâ Kayyûmü ed&#;ûke râciyen
Bi âcin eyûcin celceliyyû-tin helheletYa Hayy, ya Kayyum Allah&#;ım, Ehad, Bedi ve Basıt isimlerini şefaatçi kılarak ve ümitle Sana nida edip yalvarıyorum.6Bi samsâmin tamtâmin ve yâ hayra bâzihın
Bi mıhrâşin mihrâşin bihin nâru uhmidetEy yaratma mertebelerinin en yükseğinde bulunan Allah&#;ım Sabit, Cebbar isimlerinin hakkı, uyumaz sıfatın ve ateşleri söndüren Halim ismin hürmeti için.7Bi âcin ehûcin yâ ilâhî mühevvicin
Ve yâ celcelûtin bi&#;l icâbeti helheletEy çabuk imdada koşan Rabbim! Allah, Ehad, Basit isimlerin ve dualara süratle cevap veren Bedi ismin hürmetine Sana yalvarıyorum.8Li tuhyî hayâtel kalbi min denesin bihî
Bi kayyûmin kâmes sirru fîhi ve eşrakatKayyum ismin hürmetine, kalbimi bütün kirlerden temizleyerek ihya et. Ona Senin Kayyumiyet sırrın yerleşip ışık saçsın.9Aleyye dıyâün min bevârikı nûrihî
Felâha alâ vechî senâün ve ebrakatO sırrın nurunun parıltılarından üzerimde bir aydınlık bulunsun. Böylece kalbime ve yüzümde bir ışıltı zuhur edip parıldasın.10Ve subbe alâ kalbî şeâbîbû rahmetin
Bi hıkmeti mevlânel kerîmi fe entakatKalbime rahmet sağanakları dökülsün de onu Kerim olan Mevla&#;mızın hikmet incileriyle dile getirsin.11Ehâtat biyel envâru min külli cânibin
Ve heybetü mevlânel azıymi binâ aletHer yandan beni nurlar kuşatsın da büyük Mevla&#;mızın heybeti bizi kaplasın.12Fe sübhânekellâhümme yâ hayra halikın
Ve yâ hayra hallâkın ve ekrame men beğatSen her türlü noksandan münezzehsin, ey yaratma ve yoktan her an çoklukla var etme mertebesinin en yükseğinde bulunan ve ölüleri en kerimane tarzda dirilten ve rızıklandıran Allahım!13Fe belliğannî kasdî ve külle meâribi
Bi hakkı hurûfin bil hicâi tecemmeatAllahım Bir araya getirilmiş bütün heca harflerinin (huruf-u mukataa harfleri) hakkı için beni maksadıma ulaştır ve her türlü ihtiyaçlarımı gider.14Bi sirri hurûfin ûdiat fî azîmetî
Bi nûri senâi&#;l ismi ver rûhi kad aletYüce ism-i Azamın ve Kuran&#;ın her tarafı kuşatan nuruyla irademe yerleştirilen harflerin sırrı hürmetine ve ism-i Azamın nuru hürmetine.15Efıd lî minel envâri feydate müşrıkın
Aleyye ve ahyî meyte kalbî betaytafetBeni Kuran&#;nın parlak nurlarıyla feyizlendir ve bütün kainatı aydınlatan Nur isminle kalbimin cansızlığını giderip hayatlandır.16Elâ ve elbisennî heybeten ve celâleten
Ve küffe yedel a&#;dâi annî bi almehetNe olur ism-i cebbarınla bana bir heybet ve celal giydir ve düşmanlarımın ellerini benden çektir.17Elâ vahcübennî min adüvvin ve hâsidin
Bi hakkı şemmâhın eşmehın sellemet semetKadri yüce, Kadir, Selam, Aziz ve celil ism-i şeriflerinin hürmetine beni her türlü düşman ve hasetçiden ve kötülüklerden koru.18Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın
Bi kuddûsin berkûtin bihiz zulmetü&#;n celetAllah&#;ım Celal, Celil, Rauf, Kuddüs ve Rahim isimlerinin nuru hürmetine bu karanlıkları nurunla aydınlığa çevir.19Elâ vakdı yâ rabbâhü bin nûri hâcetî
Bi nûri eşmehın celyâ serîan kadi&#;nkadatEy Rabbim İsmi Azam&#;ın nuru hürmetine O nur ile ihtiyaçlarımı gider. Selam ve Hayy ism-i şeriflerinle hacetimi süratle yerine getir.20Bi-yâhin ve yâyûhin nemûhin esâliyen
Ve yâ âliyen yessir ümûrî bi saysaletMa&#;bud, Hu, Samed ve Şehid isimlerinin hürmetine Ey Yüce Kâfi isminle benim bütün işlerimi kolaylaştır. Sen bana yetersin.21Vemnahannî yâ zel celâli kerâmeten
Bi esrâri ılmin yâ haliymü bi-kenceletEy Celal sahibi ve Ey Halim! Senin yardımınla açılacak bir ilmin sırrıyla bana bir ikram lütfeyle.22Ve hallısannî min külli hevlin ve şiddetin
Bi nassı hakîmin kâtıi&#;s sırri esbeletSırları kesin ve inkişaf etmiş Kuran-ı Hâkim&#;in nurani ve açık ifadeleriyle beni her türlü korku ve sıkıntıdan kurtar.23Ve ahrisenî yâ zelcelâli bi kâfi kün
Eyâ cabire&#;l kalbi&#;l kesiri minel habetEy Celal sahibi ve ey kırık gönülleri üzüntüden kurtarıp canlandıran Allah&#;ım &#;Kün=ol&#; emrinin &#;Kaf&#; harfinin sırrı hürmetine beni koru.24Ve sellim bi bahrin ve a&#;tınî hayra berrihâ
Fe ente melâzi vel kürûbi bikenceletKaranlıklar ve Tehlikeler deryasında beni güvende kıl ve o deryadan en hayırlı bir selamet sahiline çıkmayı ihsan eyle. Sensin benim sığınağım ve sıkıntılar ancak Seninle ortadan kalkar.25Ve subbe aleyyer rizka sabbete rahmetin
Fe ente racâül âlemîne velev tağatRahmet olan yağmurun sağanak hali gibi üzerime rızık yağdır. Her ne kadar günahta aşırıya gitseler de âlemlerin ümidi yalnız sensin.26Ve asmim ve ebkim sümme a&#;mi adüvvena
Ve ahrishümü yâ zelcelâli bi havsemetEy Celal sahibi! Basir ism-i şerifin hürmetine. İhsan ettiğin sayısız nimetlere karşı nankörlük eden düşmanlarımızı sağır, dilsiz, kör eyle.27Ve fi havsemin mea dev semin ve berâsemin
Tehassantü bil ismil azîmi mine&#;l ğaletÂlim, Gani ve Sabur isimlerinle beraber her şeyi, kuşatan ism-i Azam&#;ın kalesine sığınarak, her türlü yanlışlığa düşmekten korunurum.28Ve ellif kulûbel âlemîne bi cemiaha

Aleyye ve a&#;tıni&#;l kabûle bi şelmehet

Baştanbaşa bütün mahlûkatın gönüllerine ülfet ve ünsiyet bahşederek bana lütfunla çevir ve Fettah ism-i şerifinle bana makbuliyet ihsan eyle.29Ve yessir ümûrana yâ ilâhî ve a&#;tinâ
Minel ızzi vel ulyâ bi şemhın ve eşhametYa ilahi Âli, Alâ ve Selam ism-i şerifin hürmetine bize izzet ve yücelik ver. Ve işlerimizi kolaylaştır30Ve esbil aleyne&#;s setra veşfi kulûbenâ
Fe ente şifâün lil kulûbi minel ğasetÜzerimize af ve mağfiret örtüsünü ger ve kalplerimize rahmetinle şifa ver. Günah kirleriyle zaafa uğramış ve bozulmuş kalpleri şifaya kavuşturan yalnız sensin.31Ve bârik lenallâhümme fi cem&#;i kesbinâ
Ve hulle ukûdel usri bi yâyûhin irtehatAllah&#;ım Hu ismi şerifin hürmetine, bütün rızkımızda bize bereket ihsan eyle ve önümüzdeki bütün zorluk ve güçlükleri kaldır.32Bi yâhin ve yâ yûhin ve yâ hayra bâzihın
Ve yâ men lenel erzâku min cûdihî nemetYa İlahî, Ey gerçek Mabud, Ya Hu ve Ya Hayre&#;l-halıkîn Rızıklarımızı nihayetsiz cömertlikle bize gönderen Cevad isminle sana yalvarıyorum.33Neruddü bike&#;l a&#;dâe min külli vichetin
Ve bi&#;l ismi termîhim minel bu&#;di bi&#;ş-şetetHer yönden gelen düşmanı senin yardımınla defederiz. Sen de ism-i Azam&#;ınla onları uzaklaştırır ve onları darmadağın edersin.34Ve ahzilhüm yâ zelcelâli bi fadli men
İleyhi seat dabbül felâti ve kad şeketEy Celal sahibi Allah&#;ım! Çöl kelerinin, yanına koşarak gelip şikayette bulunduğu Hz. Muhammed&#;in (asm) şanı hürmetine düşmanlarımızı rahmetinden mahrum kılarak zelil eyle.35Fe ente racâi yâ ilahî ve seyyidî
Fekul limîmi&#;l ceyşi in râ-me bî abetYa İlahî! Benim ümidim ve seyidim yalnız sensin. Bana karşı toplanıp hazırlanmış küfür ordusunu hezimete uğrat, düzenini dağıt.36Ve küffe cemiâ&#;l mudırrîne keydehüm
Ve annî bi aksâmike hatmen ve mâ havetKesin yeminlerin ve muhtevaları hürmetine bütün zararlıların hile ve tuzaklarını benden def et.37Fe yâ hayra mes&#;ûlin ve ekrame men a&#;ta
Ve yâ hayra me&#;mûlin ilâ ümmetin haletEy eski ümmetlerden beri kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı, ihsanda bulunanların en kerimi ve ümit kapılarının en değerlisi.38Ekıd kevkebî bil ismi nûran ve behceten
Meded dehri vel eyyâmi yâ nûru celceletEy gizliliklere ilmiyle nüfuz eden Nur isminle, yıldızımı çağlar ve asırlar boyu nurlu kıl ve parlamaya devam ettir.39Biâcin âhûcin celmehûcin celâletin
Celîlin celcelûtin cemâhin temehracetEy Ehad, Bedi, Aziz ve Celil olan Allah&#;ım! Sen&#;in bütün güzel isimlerin sonsuz haşmet ve azametiyle sürekli parlamaktadır.40Bi ta&#;dâdi ebrûmin ve simrâzi ebramin
Ve behrati tibrîzin ve ümmin teberraketEy Evvel ve Ahir olan Allah&#;ım, bütün mahlukatın arzu ve ihtiyaçlarına cevap veren güzel isimlerini anarak onların bereketine sığınıyorum.41Tükâdü sirâcün nûri sirran beyâneten
Tükâdü sirâcüs sürci sirran tenevveratNurun kandili gizliden gizliye tutuşturulup yakılıyor. Kandiller kandili perde altında yanarak nur saçıyor.42Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın
Bi kuddûsi berkûtin bihin nâru uhmidetİzzet, azamet, celal ve Kibriya sahibi münezzeh ve mukaddes olan Zat-ı Rahim&#;in nuruyla küfrün ateşi söndürülür.43Bi yâhin ve yâ yûhin nümûhin esâliyen
Bi tamtâmin mihrâşin li nâril ıdâ semetMa&#;bud-u bilhak (el-ilah) Hu, Samed, Zu&#;l-Batş (düşmanlarını kıskıvrak yakalayan) Cebbar (hükmüne karşı konulmaz) ve Halim olan Zatın yardımıyla (o nur) düşmanlarının ateşini bastıracak.44Bi hâlin ehîlin şel&#;ın şel&#;ûbin şedâliın
Tahiyyin tahûbin taytahûbin taytahetGerçek Ma&#;bud, Hak olan ve hakkı gerçekleştiren, Cemil, Vedud ve Mucib olan Zatın yardımıyla insanlara kendisini sevdirecektir.45Enûhın bi yemlûhın ve ebrûhın uksimet
Bi temliyhı âyâtin şemûhın teşemmehatEy Kayyum ve Vekil olan ve bütün ayetlerinin hikmetlerini yalnız kendisi bilen Allah&#;ım Hannan isminin hürmetine dualarımızı kabul et.46Ebâzîha beyzûhın ve zeymûhın ba&#;dehâ
Cemâruhin yeşrûhın bi şerhın teşemmehatEy bütün sırlara vakıf olan Allah&#;ım Mübdi ve Müid isimlerinin hürmetine bize şefkat ve merhametinle muamele et.47Bi belhın ve simyânin ve bâzûhın ba&#;dehâ
Bi zeymûhın eşmûhın bihil kevnü ummiratHer hak sahibinin hakkını layıkıyla veren, her varlığın ihtiyacını adaletle gideren Adl. Ve haklıyı haksızdan ayıran, hüküm sahibi Hakem isimlerinin tecellisiyle dünya tahripten kurtulur ve tamir edilir.48Bi şelmehatin ikbel duâi ve kün maî
Ve kün lî minel a&#;dâi hasbî fekad beğatHak ism-i şerifin hürmetine duamı kabul buyur, benim yanımda ol, düşmanlarıma karşı bana kâfi gel, çünkü artık onlar çok ileri gittiler.49Fe yâ şemhasâ yâ şemhasâ ente şemlehâ
Ve yâ aytalâ hatlur riyâhı tehalhaletEy Rab ve Rahman olan Allah&#;ım! Hiç şüphesiz sen Hak Ma&#;budsun. Ey kuvvetli mededkârım! Fitne, düşmanlık ve inkar fırtınalar peşi peşine kopmaktadır.50Bikel havlü ves savlü&#;ş şedîdü limen etâ
Li-bâbi cenâbike ve&#;l-tecâ zulmetü&#;nceletKâfirlerden korunmak ve düşmana şiddetli hücum gerçekleştirmek ancak senin yardımınladır. Senin yüce kapına gelip sığınan kimsenin karanlığı dağılır.51Bi Tâ Ha ve Yâ Sîn ve Tâ Sîn kün lenâ
Bi Tâ Sim Mîmin lis saâdeti&#;kbeletTâ Hâ, Yâ Sîn, Tâ Sîn (Neml) ve Tâ Sîn Mîm (Kasas ve Şuara) sureleri hürmetine bizim yardımcımız ol, saadetimize vesile kıl.52Ve kâfin ve hâyâin ve aynin ve sâdihâ
Kifâyetünâ min külli aynin binâ havetKâf Hâ Yâ Ayn Sâd (Meryem süresi) ile bizi dört bir yandan kuşatan kem gözlere karşı korunuruz ve bu bize yeter.53Bi hâmîme aynin sümme sînin ve kâfihâ
Hımâyetünâ min kulli sûin bi-şelmehetHâ Mîm Ayn Sîn Kâf (Şûrâ süresi) bizi koruyan sığınağımız olsun; onun karşısında dağlar bile sarsılır.54Bi kâfin ve nûnin sûmme hâmîmin ba&#;dehâ
Ve fî sûretid dühâni sirran kad uhkimetKâf, Nûn ve Hâ Mîm sureleri hürmetine bu himayeyi gerçekleştir. Duhan suresinde de muhkem kılınmış bir sır vardır. Bu sır hürmetine bizi muhafaza eyle.55Bi elifin ve lâmin ven nisâ ve ukûdihâ
Ve fî sûretil en&#;âmi ven nûri nüvviratElif Lâm ile başlayan sureler, Nisa suresi, Maide suresi, En&#;am suresi ve nurlu kılınmış Nur suresi hürmetine&#;56Ve elifin ve lâmin sümme râin bi sirrihâ
Alevtü bi nûril ismi min külli mâ cenetElif Lâm Râ ile başlayan (Yunus, Hûd, Yusuf, İbrahim, Hicr) sureleri sırrı ve İsm-i Azam&#;ın nuruyla, işlediğim her günahtan vazgeçerek yükseldim.57Ve elifin ve lâmin sümme mîmin ve râihâ
İlâ mecmeı&#;l ervâhı ver rûhı kad aletElif Lam Mim Ra (Rad) suresiyle yüce olan ruhaniler ve melekler meclisine yükseldim.58Bi sirri havâmîmil kitâbi cemîıhâ
Aleyke bi fadlin nûri yâ nûru uksimetKuran-i Hakim&#;de Hâ Mim ile başlayan bütün sürelerin sırrı hürmetine, beni her türlü nurun kaynağı olan Nur isminin fazlına ve tecellisine mahzar eyle.59Bi amme abese ven nâziâti ve târikın
Ve fî vessemâi zâtil bürûci ve zülziletAmme, Abese, Naziat, Tarik, Ve`s-Semai Zati&#;l-büruc ve Zilzal sureleri hürmetine.60Bi hakkı tebâreke sümme nûnin ve sâilin
Ve fî sûretit tehmîzi veş şemsi küvviratTebareke, Nun, Seele Sailün, Tehmiz (Hümeze), Ize`ş-Şemsu Kuvvirat sureleri hakkı için&#;61Ve biz-zâriyâtiz zerri ven necmi iz hevâ
Ve bıkterabet liyel ümûru tekarrabetZariyat, Necm ve Kamer sureleri hürmetine işlerim bana kolaylaşsın.62Ve fî süveril Kur&#;âni hızben ve âyeten
Adede mâ karael kârî ve mâ kad tenezzeletKuran-i Hakim&#;deki Hizb hizb, ayet ayet okuyucuların okudukları ve inmiş olanlar adedince Kur`an sureleri hakkı için.63Fe es&#;elüke yâ mevlâye fî fadlikellezî
Alâ külli mâ enzelte kütben tefaddaletEy Mevla&#;m Kendilerine kitap indirdiğin her peygambere ihsanda bulunan lütuf ve fazlını istiyorum.64Bi âhiyyen şerâhiyyen ezûnâyi sabvetin
Esbâvüsin âli şeddâye aksemtü bi taytafetEy Hayy ve Kayyum olan Allah&#;ım Sen&#;in her şeye gücü yeten ve kudretiyle bütün varlık alemini kuşatan Kadir ve Cebbar isimlerinin üzerine kasem ve yemin ederek sana yalvarıyorum.65Bi sirri büdûhın echezetın batadin zehecin
Bivâhıl vehâ bil fethi ven nasri esraatEy Allamü&#;l-Ğuyub olan Allah&#;ım Fetih kapılarını ve gayb alemlerinin sırlarını açan Fettah isminin nuruyla ve Sen&#;in inayetinle fetihler nasip olur.66Bi nûri feceşin mea sethazin yâ seyyidî
Ve bil âyetil kübrâ eminnî minel fecetYa Seyyid&#;im Varlık ve birliğini güçlü delillerle ispat eden Ayetü&#;l Kübra&#;daki hakikatlerin nuruyla beni her türlü felaket ve tehlikelerden emin kıl.67Bi hakkı fekacin mea mahmetin yâ ilâhena
Bi esmâikel husnâ ecirnî mineş şetetEy İlah&#;ımız Fettah ve Rezzak isimlerinin hürmetine ve Esma-i Hüsna diye tarif edilen bütün güzel isimlerinin hakkı için beni dağınıklık ve perişaniyetten kurtar.68Hurûfün li behrâmin alet ve teşâmehat
Ve ismü asâ mûsâ bihiz zulmetün celetBu harfler &#;nur harfleri&#; dir. Ve Merih yıldızı gibi yüksek ve âlidir. Asa-yi Musa ismiyle Manevi karanlıklar dağılır.69Tevesseltü yâ rabbi ileyke bi sirrihâ
Tevessüle zî züllin bihin nasühtedetYa Rabbi Bu harflerin yüce manalarını şefaatçi yaparak sana niyaz ediyorum ki, bu dua ve yakarışlarım, zillet ve aczini izhar ederek hidayete erenlerin duası nevinden olsun.70Hurûfün bi ma&#;nâhâ lehel fadlü şürrifet
Meded dehri vel eyyâmi yâ rabbinhanetEy merhametli Rabbim Bunlar öyle harflerdir ki, manaları sebebiyle çağlar ve zamanlar boyu üstünlük kendilerine bahşedilmiş ve faziletle yüceltilmişlerdir.71Deavtüke yâ Allâhü hakkan ve innenî
Tevesseltü bil âyâti cem&#;an bi mâ havetEy Allah&#;ım Kur&#;an-ı Hakim&#;in bütün ayetlerini ve ihtiva ettiği hakikatleri vesile kılarak, Sana yalvardım.72Fetilke hurûfün nûri fecma&#; havâssahâ
Ve hakkık meânîhâ bihil hayru tümmimetİşte onlar, nur harfleridir. Onların hasiyet ve meziyetlerini (bende) topla, manalarını gerçekleştir. Her türlü hayır onlarla tamamlanır.73Ve uhdıranî avnen hadîmen müsehharan
Tuheymefyâîlü bihil kürbetü&#;nceletBana itaat eden yardımcı bir hizmetçi gönder. Onunla tüm gam, keder ve sıkıntım ortadan kalksın.74Fesehhırlî fîhâ hadîmen yütîunî
Bi fadli hurufi ümmil kitâbi ve mâ teletÜmmü`l-Kitap olan Fatiha suresi ve arkasından gelen sureler hürmetine bu konuda bana itaat edecek bir hizmetçi musahhar kil.75Ve es&#;elüke yâ mevlâye fismikellezî
Bihî izâ duıye cem&#;ul ümûri tekesseratEy Mevla&#;m! Kendisiyle çağrıldığında bütün işlerin kolaylaştığı isminle ismi Azam&#;ınla Sana yalvarıyorum.76İlâhi ferham da&#;fi vağfirlî zelleti
Bimâ kad deatke&#;l enbiyâü ve tevesseletİlahi Peygamberlerin Sana manen yaklaşmak için kendilerine şefaatçi kıldıkları kelimeler hürmetine güçsüzlüğüme merhamet et. Günahlarımı bağışla.77Eyâ hâlikıy yâ seyyidî ıkdı hâcetî
İleyke ümûrî yâ ilâhî tesellemetEy Yaratıcım ve Seyyidim (Efendim), İhtiyacımı yerine getir. İşlerim sana havaledir.78Tevesseltü yâ rabbî ileyke bi Ahmede (a.s.m)
Ve esmâikel husne&#;lletî hiye cümmiatYa Rabbi Hz. Muhammed (sav)`i ve burada cemedilen güzel isimlerini şefaatçi kılarak Senden niyaz ediyorum. Yalvarıyorum.79Fecüd va&#;fü vasfah yâ ilâhî bi tevbetin
Alâ abdikel miskîni min nazratin abetYa ilahi Günah ve yersiz bir bakışa varıncaya kadar bütün hatalarımdan tevbe etmeyi şu miskin kuluna lütf eyle ve affınla muamela et.80Ve veffıknî lil hayri ves sıdkı vettükâ
Ve eskinennil firdevse maa firkatin aletBeni hayır, ihlâs ve takvaya muvaffak kil ve yüce toplulukla birlikte beni Firdevs cennetine sakin eyle.81Ve kün bî raûfen fî hayâti ve ba&#;demâ
Emûtü ve elkâ zulmetül kabri&#;nceletHayatımda ve ölüp kabrin karanlığına vardığımda bana merhametli ol ve kabir karanlığını Üzerimden atarak beni aydınlığa çıkar.82Ve fil haşri beyyıd yâ ilâhî sahîfetî
Ve sekkıl mevâzînî bi lutfike in eradteYa ilahi Ne olur, Mahşerde amel sahifemi lütfunla ak eyle, Ve eğer hafif gelecek olursa sevap terazimi lütfunla ağır getir.83Ve cevviznî haddes sırâtı mûhervilen
Ve ahmiyennî min harri nârin ve mâ havetBeni, keskin olan sırat köprüsünden koşarak geçir ve o büyük Cehennem ateşinden ve içindeki dehşetli azaptan koru.84Ve sâmihannî min külli zenbin ceneytühû
Vağfir hatîati&#;l ızâme ve in aletİşlemşi olduğum her günahtan dolayı beni affet. Çok da olsa büyük günahlarımı hata ve kusurlarımı bağışla.85Feyâ hâmile&#;l ismillezi celle kadruhû
Tevekkâ bihî küllel ümûri tesellemetEy kadri yüce ismi Azamı taşıyan, onun bereketiyle Bütün tehlikeli işlerden kurtuldun ve selamete erdin.86Fe kâtil ve lâ tahşe ve hârib ve lâ tehaf
Ve düsse külle ardın bil vühûşi teammeratSavaş, korkma! Harbet, çekinme! Vahşi ve acımasız zalimlerle dolu her yere gir.87Ve akbil ve lâ tehrab ve hâsım men teş&#;a

Ve lâ tahşe be&#;sen lil mülûki velev havet

Saldır, kaçma! Dilediğin düşmanla mücadele et! Dört yanını kuşatmış da olsa hiçbir kralın gücünden korkma!88Felâ hayyetün tahşâ velâ akrabün terâ

Ve lâ esedün ye&#;ri ileyke bi hemhemet

Ne bir yılandan korkarsın, ne de bir akrep görürsün. Ne de bir aslan gürleyerek sana gelir.89Ve lâ tahşe min seyfin ve lâ ta&#;ne hancerin

Ve lâ tahşe min rumhin ve lâ şerrün eshemet

Ne bir kılıçtan, ne bir hançerin yaralamasından, ne bir mızraktan ve ne ortalığı almış kötülük ve tehlikeden korkma.90Cezâ men karâ hâzâ şefâatü Ahmedin (a.s.m)
Ve yühşeru fil cennâti mea hûrin huffifetBunu okuyanın mükâfatı Hz. Muhammed&#;in (a.s.m.) şefaatidir. Saf saf dizilmiş hurilerle birlikte Cennette toplanır.91Va&#;lem bi ennel Mustafâ hayru mürselîn
Ve efdalü halkıllâhi men kad teferrakatBil ki, Muhammed Mustafa (a.s.m.) en üstün Peygamberdir. Allah&#;ın yeryüzüne yayılmış kullarının en faziletlisidir.92Ve saddir bihî min câhihî külle hâcetin
Ve selhü likey tencü minel cevri vettağatYüce şanından dolayı her dileğinin başında onu an, onu şefaatçi yap ve her türlü zulüm ve tecavüzden korunmak için O&#;nu (asm) vesile kıl.93Ve salli ilâhi külle yevmin ve sâatin
Alel mustafa&#;l muhtâri mâ nesmetün semetYâ İlâhî Her gün, her an ve her rüzgâr estikçe o seçkin Muhammed Mustafa&#;ya (asm) salât eyle.94Ve salli alel muhtâri vel âli küllihim
Ke addi nebâtil erdı ver rîhı mâ seretO seçilmiş Muhammed&#;e (a.s.m.) ve bütün Âline yeryüzünün bitkileri ve kıyamete kadar esen rüzgârın esintileri adedince salât eyle.95Ve salli salâten temleül erda ves semâe
Kevebli ğamâmin ma&#; ruûdin tecelceletParıldayan şimşeklerle birlikte bulutlardan dökülen yağmurlar adedince ve yeri göğü dolduracak kadar salât eyle!96Fe yekfîke ennellâhe sallâ bi nefsihî
Ve emlâkehû sallet aleyhi ve sellemetBizzat Hz. Allah&#;ın ve meleklerinin ona salât ve selâm getirmesi (Onun (asm) şanının büyüklüğünü göstermesi bakımından) sana yeter.97Ve sellim aleyhi dâimen mütevessilen
Meded dehri vel eyyâmi mâ şemsün eşrakatO halde sen de, yıllar ve günler sürdükçe ve güneş ışık saçmaya devam ettikçe, sürekli olarak ve şefaatini dileyerek ona salât getir.98Ve sellim alel athâri min âli hâşimin
Adede mâ haccel hacîcü ve sellemetÂl-i Hâşim&#;den (Haşim Oğullarından) o paklara, hacılar Kâbeyi ziyaret edip onu selâmlamaları adedince selâm eyle.99Verda yâ ilâhî an Ebî bekrin ma&#; Omera
Ve ardı alâ Osmâne mea haydera&#;s sebetYâ İlâhî Hz. Ebû Bekir ve Ömer&#;den, Hz. Osman ve sarsılmaz Haydar&#;dan da (Allah&#;ın Arslanı Hz. Ali&#;den) razı ol.Kezal âlü vel ashâbü cem&#;an cemîahüm
Maa&#;l evliyâi ves sâlihîne ve mâ havetAynı şekilde bütün Âl ve Ashabından, evliya ve salihlerden ve bunlara tâbi herkesten razı ol.Mekâlü aliyyin vebnü ammi Muhammedin (a.s.m)
Ve sirru ulûmin lil halâikı cümmiatBu, Hz. Muhammed&#;in (a.s.m.) amcası oğlu Hz. Ali&#;nin sözleridir. Onda mahlûkat için ilimlerin özü ve sırrı toplanmıştır.

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir