cerrahpaşa getam iletişim / Yaşlılık Ve İnovasyon: İstanbul Geronteknoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi (İst-Getam) | AVESİS

Cerrahpaşa Getam Iletişim

cerrahpaşa getam iletişim

Prof. Dr. Mehmet Seven

Prof. Dr. Mehmet Seven, ilk ve orta öğrenimini Afşin ve Kahramanmaraş’ta, yükseköğrenimini İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tamamladı. Hekimlik mesleğine yılında Afşin-Tanır Sağlık Ocağında başladı. yılında vatani görevini tamamladıktan sonra, bir süre Okmeydanı SSK hastanesinde çalıştı. yılları arasında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD da uzmanlık eğitimini tamamladı.  Afşin Devlet Hastanesi Başhekimliği ve Bölge Sağlık Grup Başkanlığı gibi idari görevlerde bulundu.   yılında Çocuk Genetik Hastalıkları Uzmanı, yılında Doçent oldu.   yılında 6 ay süreli Australya-Sydney MotherSafe Teratoloji Merkezinde, Teratoloji alanında çalışmalara katıldı.   de Profesörlüğe yükseltildi.  Sağlık hukuku alanındaki gelişmeleri yakından takip edebilmek amacıyla yılında Adalet Meslek Yüksekokulunu bitirdi. Çok sayıda Ulusal ve Uluslararası dergilerde (SCI, SCI-Expanded) yayınlanmış makaleleri, Ulusal ve Uluslararası toplantılarda sunulmuş bildirileri mevcuttur.  Halen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ TIBBİ GENETİK AD / GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ (GETAM) GENETİK TEST LİSTESİ Bilgilendirme; GETAM; sayılı Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliğine göre Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmıştır. GETAM&#;ın faaliyetleri, sayılı kanunla kabul edilen Uluslararası BioTıp Sözleşmesi&#;ne, sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu&#;na ve sayılı Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir. Bu kapsamda; 1. Test istek formu; hastanın şikayeti, klinik, laboratuvar ve varsa USG bulguları ile Test Endikasyonunu içermelidir. 2. Ayaktan takip edilen hastalardan genetik test istenilmesi halinde, lütfen hastanın kendisini GETAM&#;a yönlendiriniz. 3. Yatan hastaların biyolojik materyali mümkünse hastanın kendisiyle, değilse seafoodplus.info yakını ile gönderilmelidir. 4. Hastaların biyolojik materyali GETAM&#;a saat: arasında kabul edilmektedir. 5. Hastanın ve/veya velisi/vasisi&#;nin ıslak imzalı onam formu olmayan biyolojik materyalden genetik test çalışılmamaktadır. 6. İlgili testler için taşıma besiyerleri GETAM dan temin edilebilmektedir. 7. Contalı enjektöre amniyon sıvısı alınmamalı ve genetik test için gönderilmemelidir. 8. Genetik test sonuç raporları ya bizzat hastanın kendisine, ya da hastanın imzalı onay verdiği kişilere verilebilmektedir. 9. Yürürlükteki mevzuat hükümleri, genetik test yapılmadan ve sonuç raporları verilmeden önce, "Genetik Danışma" verilmesini zorunlu hale getirmektedir. Nadir Genetik Testler, BAP ve diğer Projeler için Lütfen GETAM ile iletişime geçiniz: Tel; () /). [email protected] & ctfgenetik@gmail.

2 Orak Hücre (Sickle Cell) Anemisi, HBB Hedef Mutasyon Analizi, Prenatal* CHARGE Sendromu (8q Mikrodelesyonu) FISH analizi Amniyon Sıvısı, CVS Materyali,Kordon Kanı Kan HEPARİN, Amniyon Sıvısı, CVS Materyali, Abort Materyali, Kordon Kanı Enjektör, Greiner Tüp/20 ml- mg - Heparinli enjektör/ ml Kan Heparin -Enjektör, Greiner Tüp/20 ml- mg - Steril Kap, Transport Medium/1 cm³ doku parçası - Heparinli enjektör/ Smith-Magenis Sendromu (17p11 Mikrodelesyonu) FISH analizi Kan HEPARİN, Amniyon Sıvısı, CVS Materyali, Abort Materyali, Kordon Kanı Kan Heparin -Enjektör, Greiner Tüp/20 ml- mg - Steril Kap, Transport Medium/1 cm³ doku parçası - Heparinli enjektör/ SOTOS Sendromu (5q Mikrodelesyonu) FISH analizi Kan HEPARİN, Amniyon Sıvısı, CVS Materyali, Abort Materyali, Kordon Kanı Kan Heparin -Enjektör, Greiner Tüp/20 ml- mg - Steril Kap, Transport Medium/1 cm³ doku parçası - Heparinli enjektör/ Williams-Beuren Sendromu (7q Mikrodelesyonu) FISH analizi Kan HEPARİN, Amniyon Sıvısı, CVS Materyali, Abort Materyali, Kordon Kanı Kan Heparin -Enjektör, Greiner Tüp/20 ml- mg - Steril Kap, Transport Medium/1 cm³ doku parçası - Heparinli enjektör/ Rekürrent Mol Hidatiform, NLRP7 Tüm Gen Dizi Analizi Rekürrent Mol Hidatiform, KHDC3L Tüm Gen Dizi Analizi DiGeorge/ Velokardiyofasial Sendromu FISH analizi Kan HEPARİN Noonan Sendromu, PTPN11 Gen Analizi * İşaretli testler için prenatal tanı girişiminden önce lütfen GETAM&#;la irtibata geçiniz. ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARIYLA ilişkili GENETİK TESTLER Dismorfik/Sendromik Hastalıklarla ilişkili Genetik Testler Kromozom Analizi; Periferik Kan Kan HEPARİN Frajil X Sendromu, FMR1 Geni CGG Üçlü Tekrar Sayısı Analizi Prader-Willi/Angelman Sendromu (SNRPN) FISH analizi (15qq13 Mikrodelesyonu) Kan HEPARİN DiGeorge/Velokardiyofasial Sendromu FISH analizi Kan HEPARİN SHOX Delesyonu FISH analizi Kan HEPARİN Beckwith Wiedemann Sendromu, CDKN1C Gen Analizi Beckwith Wiedemann Sendromu, Metilasyon Analizi Ekzom Sekanslama, Anne, Baba, Çocuk Ekzom Sekanslama, Anne, Baba, Çocuk, CNV (kopya sayı değişimleri) Ekzom Sekanslama, Tek Birey Ekzom Sekanslama, Tek Birey, CNV (kopya sayı değişimleri) CHARGE Sendromu FISH analizi (8q Mikrodelesyonu) Kan HEPARİN Rett Sendromu, MECP2 Gen Analizi Noonan Sendromu, PTPN11 Gen Analizi Kistik Fibrozis, CFTR Delesyon Duplikasyon Analizi Williams-Beuren Sendromu FISH analizi (7q Mikrodelesyonu) Kan HEPARİN Russel Silver Metilasyon/UPD Analizi Smith - Lemli - Opitz Sendromu, DHCR7 Gen Analizi Treacher Collins Sendromu, TCOF1 Gen Analizi İdiopatik Ailesel Boy Kısalığı, Léri-Weill Diskondrosteozis, SHOX Gen Analizi SOTOS Sendromu FISH analizi (5q Mikrodelesyonu) Kan HEPARİN Cri Du Chat Sendromu FISH analizi (5p Mikrodelesyonu) Kan HEPARİN Kallmann Sendromu FISH analizi (Xp Mikrodelesyonu) Kan HEPARİN Miller-Dieker Sendromu FISH analizi (17p13 Mikrodelesyonu) Kan HEPARİN Monozomi, Trizomi X FISH analizi Kan HEPARİN Rubinstein Taybi Sendromu FISH analizi (16p13 Mikrodelesyonu) Kan HEPARİN Seathre-Chotzen Sendromu FISH analizi (7p21 Mikrodelesyonu) Kan HEPARİN Smith-Magenis Sendromu FISH analizi (17p11 Mikrodelesyonu) Kan HEPARİN

3 Wolf-Hirschhorn Sendromu FISH analizi (4p Mikrodelesyonu) Kan HEPARİN Ailesel Hiperaldosteronizm Tip 1, CYP11B1 Gen Analizi Ailesel Hipomagnezemi ile Birlikte Sekonder Hipokalsemi, TRPM6 Gen Analizi Ailesel İzole Hiperparatiroidizm, CASR Gen Analizi

4

5

6

7

81 (P53) FISH Analizi Kemik İliği HEPARİN, Kan HEPARİN del 20q FISH Analizi Kemik İliği HEPARİN, Kan HEPARİN Monozomi/Trizomi 7 FISH Analizi Kemik İliği HEPARİN, Kan HEPARİN Monozomi/Trizomi 8 FISH Analizi Kemik İliği HEPARİN, Kan HEPARİN C-MYC (8q24 Yeniden Düzenlenmesi) FISH Analizi Kemik İliği HEPARİN, Kan HEPARİN del 11q (ATM) FISH Analizi Kemik İliği HEPARİN, Kan HEPARİN Monozomi/Trizomi 12 FISH Analizi Kemik İliği HEPARİN, Kan HEPARİN del 13q FISH Analizi Kemik İliği HEPARİN, Kan HEPARİN t(11;14) (CCND1/IGH) FISH Analizi Kemik İliği HEPARİN, Kan HEPARİN t(14;18) (IGH/BCL2) FISH Analizi Kemik İliği HEPARİN, Kan HEPARİN IGH (14q32 Yeniden Düzenlenmesi) FISH Analizi Kemik İliği HEPARİN, Kan HEPARİN t(11;14) (MYEOV/IGH) FISH Analizi Kemik İliği HEPARİN, Kan HEPARİN t(4;14) (IGH/FGFR3) FISH Analizi Kemik İliği HEPARİN, Kan HEPARİN t(14;16) (IGH/MAF) FISH Analizi Kemik İliği HEPARİN, Kan HEPARİN del 1p/1q (CKS1B/CDKN2C) FISH Analizi Kemik İliği HEPARİN, Kan HEPARİN del 13q34 FISH Analizi Kemik İliği HEPARİN, Kan HEPARİN

9 Kimerizm, X/Y Analizi, Farklı Cinsiyet Transplantasyonu FISH Analizi Kemik İliği HEPARİN, Kan HEPARİN MALT1 (18q21 Yeniden Düzenlenmesi) FISH Analizi Kemik İliği HEPARİN, Kan HEPARİN Monozomi/Trizomi 5 FISH Analizi Kemik İliği HEPARİN, Kan HEPARİN Monozomi/Trizomi 4 FISH Analizi Kemik İliği HEPARİN, Kan HEPARİN 2p) * GETAM&#; a danışınız EML4 FISH Analiz (2p21 Yeniden Düzenlenmesi) * GETAM&#; a danışınız ALK Yeniden Düzenlenmeleri FISH Analiz * GETAM&#; a danışınız del(1p19q) FISH Analiz (1p36/1q25)(19p13/19p13) * GETAM&#; a danışınız C-MET Amplifikasyonu FISH Analiz (7q31) * GETAM&#; a danışınız HER2/NEU FISH Analiz (ERBB2) * GETAM&#; a danışınız ROS1 FISH Analiz (6q22 Yeniden Düzenlenmesi) * GETAM&#; a danışınız Li Fraumeni Sendromu, TP53 Gen Analizi Von Hippel- Lindau Hastalığı, VHL Gen Analizi

10

11

12

q13 Mikrodelesyonu) Kan HEPARİN Mikrodelesyon Sendromları YENİ NESİL SEKANS YÖNTEMİ (NGS) ile PANEL Şeklinde çalışılan GENETİK TESTLER * Meme ve Over Kanseri Tarama Paneli (BRCA1 & BRCA2)

14 Kalıtsal Meme ve Yumurtalık Kanser Paneli (BRCA1,BRCA2,CHEK2, PALB2, BRIP1, TP53, PTEN,STK11,CDH1, ATM,BARD1,MLH1, MRE11, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, PMS1, PMS2, RAD50, RAD51C) Herediter Kanser Sendromları Paneli-1 (SNV, InDel, CNV: APC, ATM, BARD1, BLM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CDK4, CDKN2A, CHEK2, EPCAM, MLH1, MRE11A, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, PALB2, PMS2, PRSS1, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, SLX4, SMAD4, STK11, TP53, VHL (SNV, InDel, CNV) Herediter Kanser Sendromları Paneli-2 (APC, ATM, BARD1, BLM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CDK4, CDKN2A, CHEK2, EPCAM, MLH1, MRE11A, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, PALB2, PMS2, PRSS1, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, SLX4, SMAD4, STK11, TP53, VHL, NF1, MENI, CTNNB1, RBI) Mitokondriyal DNA Deplesyon Sendromu Tarama Paneli (DGUOK, MPV17, POLG, TRMU, SURF1, NDUFV1, TMEM70, BCS1L, NDUFS1, NDUFS3, SCO2, NF1, NF2.) Konjenital Diseritropoetik Anemi Tarama Paneli (C15orf41, CDAN1, GATA1, KLF1, SEC23B, F8, F9, GP1BA, VWF) X&#;e Bağlı Kalıtılan Mental Retardasyon Sendromları Tarama Paneli (AP1S2, ARX, ATRX, BRWD3, CASK, CUL4B, DCX, DLG3, FGD1, FMR1, IL1RAPL1, IQSEC2, KDM5C, MED12, MID1, OPHN1, PHF8, PQBP1, RPS6KA3(RSK2), SLC9A6, UBE2A, UPF3B, ZDHHC9.

15 Dilated Kardiyomiyopati Tarama Paneli (ABCC9, ACTC1, ACTN2, ANKRD1, BAG3, CRYAB, CSRP3, DES, DMD, DSC2, DSG2, DSP, EYA4, FLNC, ILK, LAMA4, LDB3, LMNA, MYBPC3, MYH6, MYH7, MYPN, NEBL, NEXN, PDLIM3, PKP2, PLN, PSEN1, PSEN2, RBM20, SCN5A, SGCD, TAZ, TCAP, TMPO, TNNC1, TNNI3, TNNT2, TPM1, TTN, VCL.) Aritmi Tarama Paneli (NOTCH1, AKAP9, ANK2, CACNA1C, CACNB2, CAV3, CTNNA3, DES, DSC2, DSG2, DSP, GPD1L, JUP, KCNE1, KCNE2, KCNE3, KCNH2, KCNJ2, KCNJ5, KCNQ1, LMNA, PKP2, PLN, PRKAG2, RYR2, SCN1B, SCN3B, SCN4B, SCN5A, SNTA1, TGFB3, TMEM43, TTN.) Mukopolisakkaridoz Tarama Paneli (ARSB, GALNS, GUSB, IDS, IDUA, GNS, HGSNAT, LDB3, MYOT, NAGLU, SGSH) Otoinflamatuar Hastalıklar Tarama Paneli (NLRP3, MVK, TNFRSF1A, NLRP12, PSTPIP1, NOD2, ELANE, IL1RN, LPIN2, ADA2, TNFRSF11A, MEFV) Nephronophthisis Tarama Paneli (CEP, CEP, CEP83, DCDC2, FAN1, GLIS2, IFT, INVS, IQCB1, MRE11, NEK8, NPHP1, NPHP3, NPHP4, RPGRIP1L, SDCCAG8, TMEM67, TTC21B, WDR19, XPNPEP3, ZNF, CFH, CFI) Nefrotik Sendrom Tarama Paneli (NPHS1, NPHS2, LMX1B, COL4A3, COL4A4, COL4A5, TRPC6) Atipik Hemolitik Üremik Sendrom ve Membranoproliferatif Glomerülonefrit Tarama Paneli (CFH, CFI) Peroksizomal Hastalıklar Tarama Paneli (ABCD1, ABCD3, ACOX1, AGPS, DNM1L, HSD17B4, PEX1, PEX10, PEX11B, PEX12, PEX13, PEX14, PEX16, PEX19, PEX2, PEX26, PEX3, PEX5, PEX6, PEX7, PHYH.) Konjenital Glikozilasyon Bozuklukları Tarama Paneli (ALG1, ALG11, ALG12, ALG13, ALG2, ALG3, ALG6, ALG8, ALG9, ATP6V0A2, B3GLCT, B4GALT1, COG1, COG4, COG5, COG6, COG7, COG8, DDOST, DHDDS, DOLK, DPAGT1, DPM1, DPM3, GNE, MAGT1, MGAT2, MOGS, MPDU1, MPI, PMM2, RFT1, RPN2, SEC23B, SLC35A1, SLC35C1, SRD5A3, TUSC3) Konjenital Miyastenik Sendrom Tarama Paneli (AGRN, CHAT, CHRNA1, CHRNB1, CHRND, CHRNE, CHRNG, COLQ, DOK7, GFPT1, LAMB2, MUSK, PLEC, RAPSN, SCN4A) Primer Otozomal Resesif Microcephalies ve Seckel Sendromu Tarama Paneli (MCPH1, WDR62(MCPH2), CDK5RAP2(MCPH3), KNL1(MCPH4), ASPM(MCPH5), CENPJ(MCPH6/SCKL4), STIL(MCPH7), CEP(MCPH8), CEP(MCPH9).) Kolorektal Kanser Tarama Paneli (KRAS, NRAS, EGFR, BRAF, PIK3CA, PTEN, * NOTCH1) Akciğer Kanseri Tarama Paneli (EGFR, KRAS, ERBB2(HER2), BRAF, DDR2, ALK, * ROS1, MET, PIK3CA, RET, NRAS) Kalıtımsal Hastalıklar Tarama Paneli ( gen) Trombofili Paneli: (FII, FV Leiden, MTHFR CT, MTHFR AC, PAI-1, Beta Fibrinojen) Ayrıca talep halinde panel harici; Faktör XIII, Antitrombin III çalışılabilir. Otoinflamatuar Paneli: (MEFV, TNFRSF1A, NLRP3, MVK, NOD2, IL1RN, IL10RA, IL10RB, IL10, PSTPIP1, PLCG2, LPIN2)

Daha göster

Klinefelter Sendromlu Hastaların Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

Öz:

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genetik Hastalıklar Tanı Merkezine (GETAM) infertilite ön tanısıyla refere edilen ve Klinefelter sendromu (KS) tanısı konulan hastaların klinik, sitogenetik ve moleküler genetik bulgularını değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: ve yılları arasında infertilite ön tanısıyla GETAM’a başvuran olgudan 50’sine KS tanısı konuldu. Tüm olgulara, karyotip ve Y kromozomunda lokalize AZF ve SRY bölgelerinin mikrodelesyon analizi yapıldı. Karyotip analizi, konvansiyonel Giemsa-Tripsin G-bantlama tekniği kullanılarak yapıldı. Y kromozom mikrodelesyonları, DNA fragman analizi yöntemiyle incelendi. Bulgular: Olgularımız, genellikle önikoid görünümde, uzun bacaklı ve uzun boylu (1,79±0,05) olup, testislerinin volümü küçüktü (sağ 1,97±0,51, sol 2,12±0,66). Hastaların %44’ünde sakal gelişimi, %28’inde jinekomasti mevcuttu. Karyotip analizinde 50 KS’li olgunun 46’sında 47,XXY (%92), 2’sinde mozaik 47,XXY/46,XY (%4), 2’sinde ise oldukça nadir görülen mozaik 47,XXY/46,XX ve 47,XXY/46,XX/46,XY (%4) karyotipi gözlendi. Y kromozomu mikrodelesyon analizinde ise bir olguda AZFc (sy) (%2) delesyonu saptandı. Sonuç: GETAM’a infertilite şikâyetiyle başvuran bireyden 50’sine KS tanısı konuldu (%12,1). Olguların %28’inde jinekomasti mevcuttu. Karyotip analizinde %92 regüler, %8 mozaik tip, mozaik olguların 2’si nadir görülen karyotipe sahipti. Moleküler analizlerde ise 1 hastada (%2) AZFc mikrodelesyonu tespit edildi. Olgularımızın klinik ve laboratuvar bulguları, literatür verileriyle uyumluydu. Ancak 2 olguda görülen farklı mozaik yapılar, literatürde bugüne kadar sadece birkaç olguda bildirilmiş olup, bu nadir bulguların literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelime:

Tıbbi Genetik ABD(GETAM), Cerrahpaşa, Fatih, nerede, Otobüs, Metro, Tren veya Minibüs / Dolmuş ile nasıl gidilir?

Uygulamada yol tarifi al

Cerrahpaşa, Fatih bölgesindeki en çok ziyaret edilen yerlerden Tıbbi Genetik ABD(GETAM) adresine toplu taşıma ile nasıl gidilir burada bulabilirsiniz.

Aşağıdaki toplu taşıma hatları Tıbbi Genetik ABD(GETAM) - yakınından geçiyor

Otobüs ile Tıbbi Genetik ABD(GETAM) konumuna nasıl gidilir?

Haritalar, hareket saatleri ve canlı saatler ile adım adım yol tariflerini görmek için Otobüs güzergahına tıklayın.

Tren ile Tıbbi Genetik ABD(GETAM) konumuna nasıl gidilir?

Haritalar, hareket saatleri ve canlı saatler ile adım adım yol tariflerini görmek için Tren güzergahına tıklayın.

Metro ile Tıbbi Genetik ABD(GETAM) konumuna nasıl gidilir?

Haritalar, hareket saatleri ve canlı saatler ile adım adım yol tariflerini görmek için Metro güzergahına tıklayın.

Durak adıMesafe
İstanbul Hastanesi - Aksaray Yönü4 dk yürüme
Koca Mustafapaşa Caddesi - Aksaray Yönü6 dk yürüme
Yenikapi Etkinlik Alani - Eminönü Yönü12 dk yürüme
Durak adıMesafe
Davutpaşa Anadolu Lisesi5 dk yürüme
Hat AdıYön
80Kazliçeşme Marmaray -Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu LisesiGÖRÜNTÜLE
80TKazliçeşme Marmaray -Taksim TünelGÖRÜNTÜLE
35Eminönü -Koca MustafapaşaGÖRÜNTÜLE
35AKoca Mustafapaşa -Koca MustafapaşaGÖRÜNTÜLE
35CKoca Mustafapaşa -Harbiye Askeri MüzeGÖRÜNTÜLE
35DKoca Mustafapaşa -Balat PeronGÖRÜNTÜLE
30DVadi -Yenikapi Etkinlik AlaniGÖRÜNTÜLE
31Kuyumcukent -Yenikapi Etkinlik AlaniGÖRÜNTÜLE
31YYenikapi Etkinlik Alani -Toki AyazmaGÖRÜNTÜLE
36YTaşoluk Peronlar -Yenikapi Etkinlik AlaniGÖRÜNTÜLE
39Yenikapi Etkinlik Alani -Akşemsettin MahallesiGÖRÜNTÜLE
39DYenikapi Etkinlik Alani -YeşilpinarGÖRÜNTÜLE
39KYenikapi Etkinlik Alani -Karadolap MahallesiGÖRÜNTÜLE
41YAyazağa -Yenikapi Etkinlik AlaniGÖRÜNTÜLE
47AYenikapi Etkinlik Alani -Bayramoğlu seafoodplus.infoGÖRÜNTÜLE
50YYenikapi Etkinlik Alani -Alibeyköy MetroGÖRÜNTÜLE
70FYCin Deresi -Cin DeresiGÖRÜNTÜLE
70KYKurtuluş -KurtuluşGÖRÜNTÜLE
76AVaditepe -Yenikapi Etkinlik AlaniGÖRÜNTÜLE
77Yenikapi Etkinlik Alani -Şişli MerkezGÖRÜNTÜLE
 • Tıbbi Genetik ABD(GETAM) konumuna gitmek için en yakın duraklar nerede?

  Tıbbi Genetik ABD(GETAM) konumuna en yakın duraklar:

  • İstanbul Hastanesi - Aksaray Yönü metre uzaklıkta, 4 dk yürüme mesafesinde.
  • Davutpaşa Anadolu Lisesi metre uzaklıkta, 5 dk yürüme mesafesinde.
  • Koca Mustafapaşa Caddesi - Aksaray Yönü metre uzaklıkta, 6 dk yürüme mesafesinde.
  • Yenikapi Etkinlik Alani - Eminönü Yönü metre uzaklıkta, 12 dk yürüme mesafesinde.
 • Hangi Otobüs hatları Tıbbi Genetik ABD(GETAM) yakınından geçiyor?

  Bu Otobüs hatları Tıbbi Genetik ABD(GETAM) yakınından geçiyor, 35, 35C, 35D, 80T, BN1

 • Hangi Tren hatları Tıbbi Genetik ABD(GETAM) yakınından geçiyor?

  Bu Tren hatları Tıbbi Genetik ABD(GETAM) yakınından geçiyor:MARMARAY (ATAKÖY - PENDIK), MARMARAY (HALKALI - GEBZE)

 • Hangi Metro hatları Tıbbi Genetik ABD(GETAM) yakınından geçiyor?

  Bu Metro hatları Tıbbi Genetik ABD(GETAM) yakınından geçiyor:M1A, M2

 • Cerrahpaşa, Fatih bölgesinde bulunan Tıbbi Genetik ABD(GETAM), otobüs durak ne kadar uzaklıktadır?

  Cerrahpaşa, Fatih bölgesinde bulunan Tıbbi Genetik ABD(GETAM) konumuna en yakın otobüs durak 4 dk yürüme mesafesindedir.

 • Cerrahpaşa, Fatih bölgesinde bulunan Tıbbi Genetik ABD(GETAM) konumuna en yakın otobüs durak hangisidir?

  İstanbul Hastanesi - Aksaray Yönü durak, Cerrahpaşa, Fatih içindeki Tıbbi Genetik ABD(GETAM) konumuna en yakındır.

 • Cerrahpaşa, Fatih bölgesinde bulunan Tıbbi Genetik ABD(GETAM), minibüs / dolmuş durak ne kadar uzaklıktadır?

  Cerrahpaşa, Fatih bölgesinde bulunan Tıbbi Genetik ABD(GETAM) konumuna en yakın minibüs / dolmuş durak 5 dk yürüme mesafesindedir.

 • Cerrahpaşa, Fatih bölgesinde bulunan Tıbbi Genetik ABD(GETAM) konumuna en yakın minibüs / dolmuş durak hangisidir?

  Davutpaşa Anadolu Lisesi durak, Cerrahpaşa, Fatih içindeki Tıbbi Genetik ABD(GETAM) konumuna en yakındır.

 • Cerrahpaşa, Fatih bölgesinde bulunan Tıbbi Genetik ABD(GETAM) konumundan ilk Otobüs saat kaçta geçer?

  T, Cerrahpaşa, Fatih bölgesinde bulunan Tıbbi Genetik ABD(GETAM) konumundan geçen ilk Otobüs aracıdır. civarında geçer.

 • Cerrahpaşa, Fatih bölgesinde bulunan Tıbbi Genetik ABD(GETAM) konumuna son Otobüs saat kaçta gider?

  T, Cerrahpaşa, Fatih bölgesinde bulunan Tıbbi Genetik ABD(GETAM) konumuna giden son Otobüs aracıdır. civarında buradan geçer.

 • Cerrahpaşa, Fatih bölgesinde bulunan Tıbbi Genetik ABD(GETAM) konumundan ilk Minibüs / Dolmuş saat kaçta geçer?

  DOLMUŞ: D44, Cerrahpaşa, Fatih bölgesinde bulunan Tıbbi Genetik ABD(GETAM) konumundan geçen ilk Minibüs / Dolmuş aracıdır. civarında geçer.

 • Cerrahpaşa, Fatih bölgesinde bulunan Tıbbi Genetik ABD(GETAM) konumuna son Minibüs / Dolmuş saat kaçta gider?

  DOLMUŞ: D44, Cerrahpaşa, Fatih bölgesinde bulunan Tıbbi Genetik ABD(GETAM) konumuna giden son Minibüs / Dolmuş aracıdır. civarında buradan geçer.

 • Tıbbi Genetik ABD(GETAM) için Minibüs / Dolmuşücreti ne kadar?

  Tıbbi Genetik ABD(GETAM) için Minibüs / Dolmuş ücreti yaklaşık ₺ - ₺ tutar.

 • Tıbbi Genetik ABD(GETAM) için Otobüsücreti ne kadar?

  Tıbbi Genetik ABD(GETAM) için Otobüs ücreti yaklaşık ₺ - ₺ tutar.

 • Tıbbi Genetik ABD(GETAM) için Trenücreti ne kadar?

  Tıbbi Genetik ABD(GETAM) için Tren ücreti yaklaşık ₺ - ₺ tutar.

 • Tıbbi Genetik ABD(GETAM) için Metroücreti ne kadar?

  Tıbbi Genetik ABD(GETAM) için Metro ücreti yaklaşık ₺ tutar.

Uygulamada yol tarifi al

Cerrahpaşa, Fatih şehrinde Tıbbi Genetik ABD(GETAM) konumuna Toplu Taşıma

Cerrahpaşa, Fatih, Türkiye'deki Tıbbi Genetik ABD(GETAM) adresine nasıl gidebileceğinizi mi merak ediyorsunuz? Moovit, en yakın toplu taşıma durağından adım adım yol tarifi ile Tıbbi Genetik ABD(GETAM) adresine ulaşmanın en iyi yolunu bulmanıza yardımcı olur.

Moovit, şehrinizde gezmenize yardımcı olacak ücretsiz haritalar ve canlı yol tarifleri sağlar. Saatleri, güzergahları, hareket saatlerini görüntüleyin ve gerçek zamanlı olarak Tıbbi Genetik ABD(GETAM) adresine ne kadar sürede ulaşabileceğinizi öğrenin.

Tıbbi Genetik ABD(GETAM) için en yakın durak veya istasyonu mu arıyorsunuz? Hedefinize en yakın durakların listesine göz atın: İstanbul Hastanesi - Aksaray Yönü; Davutpaşa Anadolu Lisesi; Koca Mustafapaşa Caddesi - Aksaray Yönü; Yenikapi Etkinlik Alani - Eminönü Yönü.

OtobüsC35D80TBN1Tren:MARMARAY (ATAKÖY - PENDIK)MARMARAY (HALKALI - GEBZE)Metro:M1AM2

Sizi daha erken zamanda ulaştırabilecek başka güzergah olup olmadığını görmek ister misiniz? Moovit alternatif rotalar veya saatler bulmanıza yardımcı olur. Moovit Uygulamasından veya Web Sitesinden kolayca Tıbbi Genetik ABD(GETAM) için yol tarifi alın.

Tıbbi Genetik ABD(GETAM) adresine en kolay yoldan ulaşmanızı sağlıyoruz, bu nedenle Cerrahpaşa, Fatih konumundaki kullanıcılar dahil milyondan fazla kullanıcı, toplu taşıma için en iyi uygulama olarak Moovit'e güveniyor. Ayrıca otobüs uygulaması veya tren uygulaması indirmenize gerek yoktur. Moovit, en doğru otobüsü veya metro saatlerini bulmanıza yardımcı olan tüm toplu taşıma araçlarının bir arada olduğu ulaşım uygulamanızdır.

Tıbbi Genetik ABD(GETAM) için Otobüs, Metro, Tren ve Minibüs / Dolmuş fiyatları, ve tüm yolculuk ücreti hakkında bilgi için lütfen Moovit uygulamasını kontrol edin.

Havaalanı, hastane, stadyum, market, alışveriş merkezi, kafe, okul, kolej ve üniversite gibi popüler yerlere gitmek için uygulamayı kullan.

Tıbbi Genetik ABD(GETAM) adres: Cerrahpaşa, Fatih İ.Ü CERRAHPASA TIP FAKULTESİ Sokağı

Tıbbi Genetik ABD(GETAM), Cerrahpaşa, Fatih

Tıbbi Genetik ABD(GETAM), çevresindeki popüler yerler

En popüler yerlere toplu taşıma ile nasıl gidilir - Cerrahpaşa, Fatih

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir