cuma suresi arapça / CUMA suresi | CUMA oku CUMA arapça türkçe

Cuma Suresi Arapça

cuma suresi arapça

Cuma Suresi Okunuşu ve Anlamı: Cuma Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

Cuma Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1.Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tespih eder.

2.O, ümmîlere, içlerinden, kendilerine âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar, bundan önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.

3.(Allah o peygamberi) onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

4.İşte bu, Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

seafoodplus.info'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın âyetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.

seafoodplus.info ki: "Ey Yahudi akidesini benimseyenler! Bütün insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, (bunda da) samimi iseniz haydi ölümü isteyin!"

seafoodplus.info onlar, daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir.

seafoodplus.info ki: "Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir."

seafoodplus.info iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.

Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.

(Durum böyle iken) onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın yanında bulunan, eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır."

Cuma süresi oku meali anlamı tamami - surah (الجمعة)

Meal Seç / Sure Seç

1. Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardıl elmelikilkuddusil-'aziyzilhakiymi. 2. Huvelleziy be'ase fiyl'ummiyyiyne resulen minhum yetlu 'aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu'allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin. 3. Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel'aziyzulhakiymu. 4. Zalike fadlullahi yu'tiyhi men yeşa'u vallahu zulfadlil'azıymi. 5. Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi'se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne. 6. Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze'amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne. 7. Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu 'aliymun bizzalimiyne. 8. Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila 'alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta'melune. 9. Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu'ati fes'av ila zikrillahi ve zerulbey'a zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemune. Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl'ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le'allekum tuflihune. Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma 'ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.

Cuma Suresi okumanın yararları ve faziletleri - Cuma Suresi T&#;rk&#;e Arap&#;a okunuşu ve tefsiri

Kuran-ı Kerim’deki tüm sureler oldukça özel ve oldukça önemlidir. Kuran’ın Allah’ın kelamı olduğu unutulmamalıdır. Cuma Suresinin önemi oldukça büyüktür. Her Cuma günü Resulallah (sav) Cuma namazında mutlaka Cuma Suresi ile Münafikun Suresini okuduğu hadislerde bize bildirilmiştir. Cuma Suresinin en özel ay olan Ramazan ayında okunmasının fazileti daha da büyüktür.

RAMAZAN'DA CUMA SURESİ OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Cuma Suresinin sırları, faydaları ve faziletleri olmasıyla birlikte çok önemli açıklamalarda bulunan bir suredir. Cuma Suresi de diğer surelerde olduğu gibi anlamı üzerinde tefekkür edilerek, bilinçli bir şekilde okunmalıdır. Cuma Suresi yerde ve gökte bulunan her şeyin Allah’ı teşbih ve tenzil ettiğinin bildirilmesi ile başlıyor. Önemli ikazlarda bulunan surelerden biridir. Hem Ramazan ayında hem de diğer tüm zamanlarda güzel bir şekilde sureler okunurken aynı zamanda mutlaka anlamları da dikkate alınmalıdır. Ramazan ayında faziletlerin, sevapların artmasıyla birlikte genel olarak Cuma Suresinin bilinen faziletleri şunlardır;

Resulallah (sav) şöyle buyurmuştur “Cuma Suresini okuyan kimseye, Müslüman olan şehirlerden bir şehir içinde Cuma namazına gelmeyen ve gelen kişiler sayısınca on sevap verilir.”

Resulallah (sav)’in uyumadan önceki vakitte Ala, Teğabün, Saff, Cuma, Haşr, Hadid ve İsra surelerini okuduğu rivayet edilmiştir.

Müslim sahihinde Resulallah (sav)’in Cuma namazı sırasında Münafikun ve Cuma surelerini okuduğu rivayet edilmektedir.

Sahabelerden Ebu Hureyre (ra) şöyle demiştir: “Ben Resulallah (sav)’in Münafikun ve Cuma surelerini Cuma gününde okuduğunu duydum.”

Cuma Suresini okuyan kişinin Allah’ın izni ile kısmeti açılır. Okumaya devam ettiği süre boyunca Allah okuyan kuluna kısa zaman içinde evlenmeyi nasip eder.

Cuma Suresini devamlı olarak okuyan kişiler şeytanın vesveselerinden emin olurlar.

CUMA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardıl elmelikilkuddusil-'aziyzilhakiymi Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardıl elmelikilkuddusil-'aziyzilhakiymi.

Huvelleziy be'ase fiyl'ummiyyiyne resulen minhum yetlu 'aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu'allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin.

Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel'aziyzulhakiymu.

Zalike fadlullahi yu'tiyhi men yeşa'u vallahu zulfadlil'azıymi.

Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi'se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne.

Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze'amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne.

Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu 'aliymun bizzalimiyne.

Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila 'alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta'melune.

Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu'ati fes'av ila zikrillahi ve zerulbey'a zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemune.

Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl'ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le'allekum tuflihune.

Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma 'ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.

CUMA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Cuma Suresi okumanın yararları ve faziletleri - Cuma Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri

 CUMA SURESİ TEFSİRİ ve FAZİLETİ

"Cuma Suresini okuyan kişiye, Müslüman şehirlerden bir şehirde Cuma Namazına gelen ve gelmeyenlerin sayısınca on sevap verilir."

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir