cumhurbaşkanı aday gösterme / Cumhurbaşkanı adaylık şartları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Aday Gösterme

cumhurbaşkanı aday gösterme

Cumhurbaşkanı adaylık şartları Resmi Gazete'de

ANKARA

Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin, seçilme yeterliliği, aday gösterilme, adayların görevden ayrılmaları ile seçim sistemi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yer aldığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış TBMM üyeleri ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları cumhurbaşkanı adayı gösterilebilecek.

Yüksek öğrenimi olmayanlar, 40 yaşını doldurmayanlar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmayanlar, kısıtlılar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkum olanlar, terör eylemlerinden mahkum olanlar, sayılı TCK'nın maddesinin 1, 2, 3 ile 'nci maddesinin 1, 2, 3, 4 ve 5. fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olanlar, devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik edenler cumhurbaşkanı olamayacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylardan istenilecek belgeler şöyle:

"-Aday gösterenlerin milletvekili olduğunu gösterir; kimlik belgesinin onaylı örneği veya TBMM Başkanlığından alınmış belge örneği,

-Adayın, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı ve yüksek öğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneği,

Adayın imzasını içeren yazılı muvafakatı, 

-Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınan adli sicil ve arşiv kaydının aslı, arka fonu beyaz (arka fonda bayrak, resim, dini sembol olmayan) 6 vesikalık renkli fotoğrafları ile fotoğrafın yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış hali."

Adli sicil kaydında sabıkası bulunan adayların başvuru dilekçelerine ayrıca mahkumiyet kararlarına ilişkin ayrı ayrı memnu hakların iadesi kararları almaları ve kararın kesinleştiğine dair açıklamalı kararın onaylı bir örneğini ekleyecekler. 

Aday gösterilme

TBMM üyeleri içinden veya Meclis dışından en az 20 milletvekilinin yazılı teklifi ile cumhurbaşkanı adayı gösterilebilecek.

Aday gösterilenin, TBMM üyesi olması halinde, aday hariç en az 20 milletvekilinin yazılı teklifi gerekecek. Her bir milletvekili ancak bir aday için teklifte bulunabilecek.

En son yapılan milletvekili genel seçimlerinde, aldıkları geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında, yüzde 10'u geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilecek. Her bir siyasi parti ancak bir aday için teklifte bulunabilecek.

Aday gösterilebilmek için ilgilinin yazılı muvafakatinin bulunması gerekecek.

3 Temmuz son gün

Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular, Yüksek Seçim Kurulunca kabul edilen Cumhurbaşkanı Seçiminde Uygulanacak Seçim Takvimi'ne göre, 29 Haziran'da başlayıp, 3 Temmuz saat 'ye kadar TBMM Başkanlığına veya YSK'ya yapılacak.

Aday gösterme süresinin sona erdiği 3 Temmuz saat 'den sonra hiçbir şekilde yeni aday gösterilemeyecek.

Başvurunun TBMM Başkanlığına yapılması halinde, tüm bilgi ve belgeler, başvuru süresinin bitiminden itibaren 24 saat içinde 4 Temmuz saat 'ye kadar YSK'ya elden teslim edilecek.

YSK tarafından 5 Temmuz'da yapılacak inceleme sonucunda, adaylarla ilgili bilgi ve belgelerde eksiklik tespit edilmesi halinde, eksikliklerin giderilmesi için 7 Temmuz saat 'ye kadar süre verilerek, adaya yazılı bildirimde bulunulacak.  

Geçici aday listesi ve itirazlar

YSK tarafından cumhurbaşkanı adaylarının bilgi ve belgeleri üzerinde yapılacak inceleme sonucunda, seçilme yeterliğini ve aday gösterilme şartlarını taşıyanları gösteren geçici aday listesi düzenlenerek, 8 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Cumhurbaşkanı adaylarına veya geçici aday listesine alınmamaya ilişkin YSK'ya doğrudan yapılacak itirazlar, geçici aday listesinin Resmi Gazete'de yayımlandığı 8 Temmuz saat 'de başlayıp, 9 Temmuz saat 'de sona erecek.

Seçme yeterliğine sahip yurttaşlar, siyasi partiler veya bunların tüzüklerine göre kuruluş kademelerinin başkanları veya vekilleri, adaylar, milletvekilleri yazılı olarak itirazda bulunabilecek.

Kimliğini ispat edemeyenlerin, delil ve gerekçe gösteremeyenlerin itirazları incelenmeyecek.

Adayların görevlerinden ayrılması

Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazlar, YSK tarafından 10 Temmuz  saat 'ye kadar karara bağlanarak, 11 Temmuz'da kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Cumhurbaşkanı adayı gösterilen Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, belediye başkanları, subaylar ile astsubaylar, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar aday listesinin kesinleştiği 11 Temmuz itibarıyla görevlerinden ayrılmış sayılacak.

Bu durum, YSK tarafından aday gösterilenin bağlı bulunduğu bakanlığa veya kuruma bildirilecek.

Adaylıktan vazgeçme başvurusu doğrudan ve şahsen YSK'ya yapılacak.

Kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımından itibaren oy verme günü saat 'ye kadar ölüm veya adaylıktan vazgeçme nedeniyle meydana gelebilecek eksilmeler, kesin aday listesinde değişiklik yapılmasını gerektirmeyecek.

Seçim sistemi ve uygulaması

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılacak. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi halinde, ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesiyle yapılacak. Bunların dışındaki sebeplerle boşalma olması halinde ikame yoluna gidilmeyecek.

Oylamalara tek adayla gidilmesi halinde, oylama referandum şeklinde yapılacak. Aday geçerli oyların çoğunluğunu alması halinde cumhurbaşkanı seçilmiş olacak. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde seçim yenilenecek.

Yeni seçilen cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan cumhurbaşkanının görevi devam edecek. Cumhurbaşkanlığı makamının ölüm, çekilme veya başka bir sebeple boşalması halinde, yenisi seçilinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, cumhurbaşkanlığına vekillik ederek, cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanacak.

Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilecek, TBMM üyeliği sona erecek.

Muhabir: Mehmet Tosun, Ertuğrul Subaşı

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
bin imza toplamaları gerekiyor

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterileceklerin başvuru süresi Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı takvim gereğince bugün (20 Mart) saat ’de doldu. YSK’ya gün boyu aday başvuruları geldi. Sürenin bitiminde cumhurbaşkanlığı için başvuranların sayısı yediye ulaştı. Bu yedi adayın her birinin 27 Mart Pazartesi saat ’ye kadar en az bin imza toplaması gerekiyor.

YSK&#;ya bugün ilk olarak Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce geldi ve başvuru dilekçesini YSK Başkanı Ahmet Yener’e verdi. Başvuru sonrası gazetecilere açıklamada bulunan İnce, “Troller önce Sayın Ekrem İmamoğlu’na sonra Sayın Meral Akşener’e yaptılar. İftiralar attılar. Bu trol ordusu şimdi bana sataşıyor. Ben çetin cevizim pes etmem, kimse pes edeceğimi düşünmesin. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz bu seçimi alacağız” diye konuştu.

İnce, ikinci turda yüzde 60 oy alarak cumhurbaşkanı seçileceğini iddia ederek, “Oy oranımız yüzde ’lerde. Bunu herkes biliyor. Göreceksiniz, bu kampanyayı yüzde 30’un üzerinde bir oyla tamamlayacağız. Seçim ikinci tura kalacak. İkinci turda da yüzde 60’ın üzerinde oyla cumhurbaşkanı seçileceğim” dedi.

Erdoğan’ın adaylığına itiraz

İnce, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığına itiraz edeceklerini de söyledi, “Anayasamıza göre Sayın Erdoğan aday olamayacağı için dilekçemiz hazır. İtirazımızı yapacağız. Biz anayasaya sadakatle bağlı kalacağımıza yemin ettik” diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi ittifaklarda yer almama kararı verdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı’na katılmayacaklarını açıkladı. Seçimlere “müstakil” (bağımsız) gireceklerini söyleyen Erbakan, cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurdu, ardından YSK’ya giderek dilekçesini verdi.

Erbakan, YSK’ya gelmeden önce partisinin genel merkezinde açıklama yaptı:

“Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirmiş olduğumuz son derece kapsamlı istişareler sonucu, milletvekili seçimlerine herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak gitme kararı aldık. Almış olduğumuz karar doğrultusunda 14 Mayıs seçiminde de Yeniden Refah Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı olarak bendeniz bugün başvuru yapacağım.”

Vatan Partisi&#;nin adayı Doğu Perinçek

Cumhur İttifakı ile yakın ilişki içinde olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de bugün cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK’ya başvurdu. Perinçek &#;deki genel seçimlerde bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olmuş ancak seçimlerde 98 bin oy almıştı.

Ata İttifakı’nın adayı Sinan Oğan

Ata İttifakı, 11 Mart &#;te kurulduğunu açıkladı ve bu ittifakta, Ümit Özdağ&#;ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi&#;nin yanı sıra Adalet Partisi, Ülkem Partisi ile Türkiye İttifakı Partisi yer aldı. İttifak, ortak cumhurbaşkanı adaylarının eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan olduğunu aynı gün açıklamıştı. Oğan da bugün YSK’ya cumhurbaşkanı adaylığı için dilekçe verdi.

Adaylar, adaylar&#;

Eski başbakan ve cumhurbaşkanlarından Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal da Türkiye İttifakı’nın adayı olarak YSK&#;ya başvurdu.

Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun ve Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Halil Murat Ünver de YSK’ya başvurarak cumhurbaşkanı adayı olmak istediklerini bildirdi.

Süreç nasıl işleyecek?

Bütün adayların koşulları taşıyıp taşımadıkları, evraklarda bir eksiklik olup olmadığı YSK’nın açıkladığı takvim gereğince bugün saat ’e kadar incelenip, bir eksiklik varsa gidermeleri istenecek.

Adaylık başvuru şartlarını sağlayanlar yarın (21 Mart) YSK tarafından ilan edilecek. Adaylığı ilan edilen kişiler için il ve ilçe seçim kurullarına giden seçmen vasfına sahip vatandaşlar, aday olmasını istedikleri kişi için 22 Mart Çarşamba sabahından itibaren imza verecek. Bir seçmen ancak bir aday için imza verebilecek. YSK’nın açıkladığı takvim gereğince imza toplama süresi 27 Mart Pazartesi günü saat ’de sona erecek. Bu tarihler arasında bin imza toplayanların adaylığını YSK ilan edecek.

Adaylık ücreti

Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuranlar YSK’nın belirlediği adaylık ücreti olan bin TL&#;yi de bugün YSK hesabına yatırdı. imza toplayan adaya talebi halinde başvuru için yatırdığı para iade edilecek. bin imza toplayamayan adayın yatırdığı para ise Hazine’ye gelir olarak aktarılacak.

Erdoğan yarın başvuracak

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı tarafından yeniden aday gösterilecek. Erdoğan’ın aday gösterilmesi için geçen hafta AKP ve MHP gruplarında karar alınmıştı. Anayasa gereğince 20 milletvekilinin imzası yeterli olsa da tüm AKP ve MHP milletvekillerinin imzasıyla Erdoğan’ın YSK’ya aday olarak bildirilmesi bekleniyor. Erdoğan’ın başvurusunun YSK’ya yarın (21 Mart) iletileceği öğrenildi.

Üçüncü kez aday olma tartışmaları

Erken seçim kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından alınmadığı için Erdoğan&#;ın üçüncü kez aday olup olmayacağı tartışmalarında hukuki olarak farklı görüşler var. Bu konuda bazı partiler YSK’ya itiraz başvurusu yapacağını açıkladı. Bu durumda son karar YSK’nın.

Kılıçdaroğlu’nun dilekçesi çarşamba günü YSK’ya verilecek

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başvurusunun çarşamba günü (22 Mart) YSK’ya verilmesi bekleniyor. CHP TBMM grubu bugün saat ’da basına kapalı olarak toplandı ve Kılıçdaroğlu&#;nun oybirliği ile aday gösterilmesi kararı alındı. İttifakın diğer partilerinden olan İYİ Parti, bu konuda herhangi bir karar almadı. Kılıçdaroğlu’nun adaylık başvurusunda sadece CHP’li milletvekillerinin imzasının olması bekleniyor.

Adaylık başvurusunun son günü 23 Mart

Cumhurbaşkanı adaylığı için son başvuru 23 Mart Perşembe, saat ’de yapılacak. Cumhurbaşkanı geçici aday listesi Resmi Gazete&#;de 28 Mart&#;ta yayımlanacak ve saat itibarıyla itiraz süreci başlayacak. Erdoğan&#;ın adaylığına itiraz edecekler de bu tarihten sonra dilekçe verebilecek.

YSK 48 saat içinde itirazları karara bağlayacak ve cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanacak.

G&#;rev ve Yetkiler

Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri ile nitelikleri, seçimi ve diğer hususlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 8, , , , ve ’ncı maddelerinde belirtilmiştir.

1. Yürütme Yetkisi ve Görevi (Madde 8)

 • Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

2. Adaylık ve Seçimi (Madde )

 • Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir.
 • Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
 • Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir.
 • Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.
 • Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir.
 • İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde, sadece Cumhurbaşkanı seçimi yenilenir.
 • Seçimlerin tamamlanamaması halinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam eder.
 • Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin diğer usul ve esaslar kanunla düzenlenir.

3. Andiçmesi (Madde )

Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde andiçer:

"Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim."

4. Görev ve Yetkileri (Madde )

 • Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.
 • Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder.
 • Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapar.
 • Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verir.
 • Kanunları yayımlar.
 • Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir.
 • Kanunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davası açar.
 • Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir.
 • Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler.
 • Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerini gönderir, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul eder.
 • Milletlerarası andlaşmaları onaylar ve yayımlar.
 • Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunar.
 • Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri alır.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil eder.
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir.
 • Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır.
 • Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir.
 • Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir.
 • Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girer.
 • Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

5. Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu (Madde )

 • Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.
 • Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir.
 • Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır, dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay içinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır.
 • Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamaz.
 • Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanının görevi sona erer.
 • Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanır.

6. Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Cumhurbaşkanına Vekâlet ve Bakanlar (Madde )

 • Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir.
 • Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, kırk beş gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Genel seçime bir yıl veya daha az kalmışsa Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi de Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yenilenir. Genel seçime bir yıldan fazla kalmışsa seçilen Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim tarihine kadar görevine devam eder. Kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yapılacağı tarihte her iki seçim birlikte yapılır.
 • Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.
 • Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, 81 inci maddede yazılı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde andiçerler. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erer.
 • Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.
 • Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir.
 • Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır ve dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay içinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır.
 • Bu kişilerin görevde bulundukları sürede, görevleriyle ilgili işledikleri iddia edilen suçlar bakımından, görevleri bittikten sonra da beşinci, altıncı ve yedinci fıkra hükümleri uygulanır.
 • Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın görevi sona erer.
 • Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, görevleriyle ilgili olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanır.
 • Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.

Anayasa’nın tamamını görmek için tıklayın

Meclis’te cumhurbaşkanı aday gösterme süreci başladı

Seçim takvimi i&#;lerken siyasi parti gruplar&#;nda cumhurba&#;kan&#; ada gösterme süreci ba&#;lad&#;.   AK Parti Meclis Grubu Recep Tayyip Erdo&#;an'&#;n Cumhurba&#;kan&#; aday&#; olarak gösterilmesine ili&#;kin grup karar&#; ald&#;. Dün bas&#;na kapal&#; toplanan AK Parti  Meclis  Grubu’nda,  AK Parti Grup Ba&#;kan&#; &#;smet Y&#;lmaz ve grup ba&#;kanvekillerinin imzas&#;yla,  AK Parti Grubu Genel Kurul Divan Ba&#;kanl&#;&#;&#;na sunulan, “Anayasa'n&#;n ’nci,  Cumhurba&#;kan&#; Seçimi Kanunu’nun 8’inci maddeleri gere&#;ince 14 May&#;s ’te yap&#;lacak Cumhurba&#;kanl&#;&#;&#; seçiminde Adalet ve Kalk&#;nma Partisi Genel Ba&#;kan&#; Say&#;n Recep Tayyip Erdo&#;an'&#; aday gösteriyoruz “  yaz&#;l&#; ba&#;vuru ele al&#;nd&#;. Toplant&#;n&#;n ard&#;ndan AK Parti Grup Ba&#;kan&#; &#;smet Y&#;lmaz, “Cumhurba&#;kan&#;m&#;z,  AK Parti Genel Ba&#;kan&#;m&#;z Recep Tayyip Erdo&#;an’&#;n,  AK Parti Grubu taraf&#;ndan cumhurba&#;kan&#; aday&#;m&#;z olarak bildirilmesine Grup Toplant&#;s&#;na kat&#;lan milletvekillerimizin oy birli&#;iyle karar verildi” aç&#;klamas&#; yapt&#;.

 Ö&#;leden sonra da MHP Grubu toplanarak, 14 May&#;s’ta yap&#;lacak cumhurba&#;kanl&#;&#;&#; seçimlerinde Recep Tayyip Erdo&#;an’&#; cumhurba&#;kan&#; aday&#; göstermek için grup karar&#; ald&#;. MHP Grup Ba&#;kanvekili Erkan Akçay, 14 May&#;s’ta yap&#;lacak olan cumhurba&#;kan&#;  seçimlerinde Recep Tayyip Erdo&#;an’&#; MHP olarak aday gösterme karar&#; ald&#;klar&#;n&#; belirterek,  “ ‘Aday belli karar net’ diyoruz ve bu net olan karar&#;m&#;z&#; da bugün itibariyle resmi bir karar ve imza alt&#;na alm&#;&#; olduk. Önümüzdeki günlerde Yüksek Seçim Kurulu’na MHP grubu olarak müracaat&#;m&#;z&#; yapaca&#;&#;z” dedi. Cumhurba&#;kan&#; adayl&#;&#;&#; için ba&#;vurular 19 Mart’ta ba&#;layacak. Cumhur &#;ttifak&#; gelecek hafta YSK’ya Recep Tayyip Erdo&#;an’&#;n cumhurba&#;kan&#; adayl&#;&#;&#;na ili&#;kin ba&#;vuruyu yapacak. Ayn&#; &#;ekilde CHP grubu da önümüzdeki hafta pazartesi günü kapal&#; grup toplant&#;s&#; yaparak K&#;l&#;çdaro&#;lu’nun cumhurba&#;kan&#; adayl&#;&#;&#;na ili&#;kin grup karar&#; alacak.

CHP ve &#;Y&#; Parti 25 ilde i&#;birli&#;i yapacak

14 May&#;s’ta yap&#;lacak cumhurba&#;kanl&#;&#;&#; seçiminde Kemal K&#;l&#;çdaro&#;lu’nu ortak aday olarak belirleyen Millet &#;ttifak&#;, milletvekili listeleri üzerindeki çal&#;&#;malara odakland&#;.  &#;Y&#; Parti’nin kendi listelerini yapaca&#;&#;n&#; belirten &#;Y&#; Parti kaynaklar&#;,  25 ilde ise CHP ile i&#;birli&#;ine gidilece&#;ini aç&#;klad&#;lar. &#;Y&#; Parti kurmaylar&#;, “ Daha önce 40 il olarak planlanm&#;&#;t&#; ancak daha sonra  25 ilde i&#;birli&#;i öngörüldü. Do&#;u ve güneydo&#;u ile küçük illeri kapsayan 25 ilde listeleri CHP ile birlikte yapaca&#;&#;z. &#;&#;birli&#;ine gidilen yerde kimin oyu fazlaysa o partinin aday&#; birinci s&#;rada, di&#;er partinin aday&#; ikinci s&#;rada yer alacak, o ilde daha güçlü olan parti liste ç&#;karacak. Oyu yüksek olan partinin listesinde o partinin aday&#; birinci s&#;rada, di&#;er partinin aday&#; ikinci s&#;rada yer alacak” bilgisini verdiler.

 

 

 

 

 

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir