dikloron 100 mg kullanıcı yorumları / dikloron - uludağ sözlük

Dikloron 100 Mg Kullanıcı Yorumları

dikloron 100 mg kullanıcı yorumları

Diklofenak Sodyum iceren kas gecsetici,agri kesici.

diklofenak sodyum içeren, deva holding tarafından üretilen, özellikle romatizmal ağrılar için önerilen ve muadillerine göre en uygun fiyatlı olan bir ağrı kesici.

Adet sancısı için aldığım ilaçtır. Allah belasını versindir. bir boka yaramaz.

migren ağrısında faydalı olduğu söylenebilir. migrenin ağrı şiddetine göre değişir tabi.

kas gevşetici değildir ağrı kesicidir. genelde dikloron+muscoril (ağrı kesici+kas gevşetici) şeklinde vurulduğu için kas gevşetici sanılmaktadır. tableti regl sancısını geçirmez ama iğnesi geçirir. regl olacak döneme gelmiş kızlar hala gidip dikloron tablet alıyor ve majeziği bilmiyorsa öğrensin.
(bkz: majezik)

2 adet içmeme rağmen diş eti ağrısını geçirmeyen. Eczacı tavsiyesiyle üzerine majezik içirendir.

güzel bir ağrı kesici olmakla beraber ne zaman askerde hastalandınız veya sivil hayatta hastalandınız hemen bi dikloron diyen doktorun nidalarını kulaklarınızda hissedersiniz.

Majeziğin beynimde zonklayan iğne batırıcı tarzı ağrıyı geçirmemesi üzerine. Az sonra bir tane yuvarlayacağım ilaç gibi duruyor.

Mideyi mahveden, diklofenak sodyum etken maddeli yaygınca kullanılan analjeziktir.

10 dk içinde etkisini gösteren ilaçtir. Tabi ben iğnesini kullandım. inşallah bi daha ki seferede etkisini gösterir.

en büyük yanılgılardan biri bu ilacın kas gevşetici sanılması.
az evvel yaşadım. "evde kas gevşetici var mı?" soruma "evet, dikloron var" cevabını aldım. neyse ki kenarda köşede muscoril vardı da yapıştırdım hemen.
buradan 70 milyona sesleniyorum; bilmediğiniz, emin olmadığınız hapları yutturmaya çalışmayın!

muscoril ile kokteyl haline getirilip enjekte edilen acil servislerin vazgeçilmezi.

ampulü can yakar. *
mecaz falan değil harbi yakar. *

iğne formu tablet formuna nazaran daha etkili olsa da yeterince kuvvetli olmayan vasat ağrı kesici.

Diğer Ağrı kesici ilaç grubu gibi, ağrıyı kestiği sanılır.ağrı kesiciler ağrıyı kesmez, Ağrı devam eder, kişi sadece ağrıyı seafoodplus.infomidir evet fazlasıyla.

ağrı kesici değil, antiromatizmal/antiinflamatuardır. daha çok eklem ağrılarında etkilidir. diş ağrısını kesmez. nsaid grubundandır.

kaskatı insanı oyun hamuruna çeviren kas gevşeticidir.

DIKLORON mg 10 retard film tablet Yan Etkileri

4. Olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DIKLORON’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bazı yan etkiler ciddi olabilir.

Bu yaygın yan etkiler özellikle uzun bir zaman periyodunda yüksek günlük doz ( mg) alındığında her hastadan 1 ila 10’unu etkileyebilir.

 • Ani ve basıcı göğüs ağrısı (miyokard enfarktüsü veya kalp krizi belirtileri).
 • Nefessizlik, uzanırken soluma güçlüğü, ayak veya bacaklarda şişlik (kardiyak yetmezlik belirtileri).
 • Karın ağrısı, hazımsızlık, mide ekşimesi, gaz, mide bulantısı, kusma,
 • Mide veya barsakta herhangi bir kanama belirtisi (kusmukta kan görülmesi, siyah ya da koyu renkli dışkı)
 • Deri dökülmeleri, kaşıntı, morarma, ağrılı kırmızı bölgeler, deri soyulması veya kabarcıklar dahil olmak üzere alerjik reaksiyonlar,
 • Yüz, dudak, eller veya parmaklarda şişlik
 • Derinin ya da gözün beyazının sararması
 • Sürekli boğaz ağrısı veya yüksek ateş
 • İdrar miktarında veya görüntüsünde beklenmeyen değişim
 • Yaygın görülen yan etkiler ( hastanın 10’unu etkileyen):
 • Baş ağrısı,
 • Sersemlik hissi,
 • Vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi),
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • • İshal,

 • Sindirim güçlüğü (dispepsi (hazımsızlık, sindirim bozukluğu) belirtisi),
 • Karın ağrısı,
 • Gaz,
 • İştah kaybı,
 • Anormal karaciğer fonksiyonu test sonuçları (örneğin transaminaz düzeylerinin yükselmesi),
 • Deri döküntüsü
 • Seyrek yan etkiler ( hastanın 1 ila 10’unda görülen)
 • Kendiliğinden oluşan kanama ya da morluklar (trombositopeni yani kanamayı durduran trombosit adı verilen hücrelerin azalmasına bağlı belirtiler),
 • Yüksek ateş sık tekrarlayan enfeksiyonlar, sürekli boğaz ağrısı (agranülositoz yani vücudun enfeksiyonlara karşı savunmasında rol alan bazı hücrelerin azalmasına bağlı belirtiler),
 • Nefes almada ve yutmada güçlük, deri döküntüsü, kaşıntı, kurdeşen, baş dönmesi (aşırı duyarlılık, anafilaktik ve anafilaktoid reaksiyonlar),
 • Hırıltı ve öksürük ile birlikte soluk alıp vermede ani güçlük ve göğüste sıkışma hissi (astımın ya da ateş varsa pnömonit olarak adlandırılan bir çeşit akciğer iltihabı belirtileri),
 • Ani ve şiddetli baş ağrısı, bulantı, sersemlik, uyuşukluk, konuşamama ya da konuşma güçlüğü, güçsüzlük ya da dudaklar ve yüzde felç (serebrovasküler olay ya da inme belirtileri),
 • Boynun sertleşmesi, ateş, bulantı, kusma, baş ağrısı (aseptik menenjit olarak adlandırılan beyin zarı iltihabı belirtisi),
 • Kan kusma (hematemez belirtileri) ve/veya siyah ya da kanlı dışkılama (mide-barsak kanaması belirtileri),
 • Kanlı ishal (kanamalı diyare belirtileri),
 • Siyah dışkılama (melena olarak adlandırılan barsak kanaması belirtileri),
 • Mide ağrısı, bulantı (mide-barsak ülseri belirtileri),
 • Derinin ya da gözlerin sararması (sarılık belirtileri), bulantı, iştah kaybı, koyu renkli idrar (hepatit [karaciğer iltihabı]/karaciğer yetmezliği belirtileri),
 • Sersemlik (uykululuk hali belirtisi),
 • Mide ağrısı (gastrit belirtisi),
 • Karaciğer bozukluğu,
 • Kaşıntılı deri döküntüsü (ürtiker [kurdeşen] belirtileri),
 • Genel şişme (ödem belirtileri),
 • Uygulama yerinde nekroz,
 • Kalın barsakta ağrı (bazen kanama ve boşaltım/akıntı ile birlikte).
 • Çok seyrek yan etkiler ( hastada 1’den az görülen)
 • Özellikle yüzün ve boğazın şişmesi (anjiyoödem belirtileri),
 • Havale (konvülsiyon belirtileri),
 • Baş ağrısı, baş dönmesi (hipertansiyon ya da yüksek kan basıncı belirtileri),
 • Deri döküntüsü, morumsu-kırmızı lekeler, ateş, kaşıntı (vaskülit [kan damarlarının iltihabı] belirtileri),
 • İshal, karın ağrısı, ateş, bulantı, kusma (kanamalı kolit (kalın barsak iltihabı) ve ülseratif kolit veya Crohn hastalığının alevlenmesi dahil kolit belirtileri),
 • Midenin üzerinde şiddetli ağrı (pankreas iltihabı belirtileri),
 • Grip benzeri semptomlar, yorgunluk hissi, kas ağrıları, kan testi sonuçlarında karaciğer enzimlerinde artış (fulminant hepatit, karaciğer nekrozu, karaciğer yetmezliği dahil karaciğer bozukluğu belirtileri),
 • Deride kabarcık (büllöz dermatit belirtileri),
 • Deri renginin kırmızı ya da mor olması (damar iltihabının olası belirtileri), kabarcıklı deri döküntüleri, dudaklarda, gözlerde ve ağızda kabarcıkların oluşması, pullanma ya da soyulmayla birlikte görülen deri iltihabı (eritema multiforme ya da ateş varsa Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap) ya da toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) belirtileri),
 • Pullanma ya da soyulmayla birlikte görülen deri döküntüsü (eksfoliyatif dermatit belirtileri),
 • Derinin güneşe hassasiyetinde artış (ışığa duyarlılık reaksiyonu belirtileri),
 • Mor deri lekeleri (purpura ya da bir alerji nedeniyle oluştuysa Henoch-Schonlein purpura belirtileri),
 • Şişkinlik, güçsüzlük hissi ya da anormal idrara çıkma (akut böbrek yetmezliği belirtileri),
 • İdrarda aşırı miktarda protein (proteinüri belirtileri),
 • Yüzde ya da karında şişme, yüksek kan basıncı (nefrotik sendrom belirtileri),
 • Yüksek ya da düşük idrar çıkışı, sersemlik, zihin karışıklığı, bulantı (tubulointerstisiyel nefrit belirtileri),
 • İdrar çıkışının ciddi şekilde azalması (renal papiller nekroz belirtileri),
 • Düşük kırmızı kan hücresi düzeyi (anemi belirtisi),
 • Düşük beyaz kan hücresi düzeyi (lökopeni belirtisi),
 • Zaman, yer, yön algılarında bozulma (Dezoryantasyon)
 • Depresyon,
 • Uyuma güçlüğü (uykusuzluk belirtisi),
 • Kabus görme,
 • Uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu, tepki gösterme yeteneği (irritabilite),
 • Rahatsız edici düşünceler ya da ruh hali (psikotik bozukluk belirtileri),
 • Ellerde ya da ayaklarda karıncalanma ya da uyuşukluk (parestezi belirtisi),
 • Bellek zayıflaması (hafıza bozukluğunun belirtileri),
 • Anksiyete,
 • Titreme (tremor),
 • Tat alma duyusunda bozulma (disgözi belirtileri),
 • Duymada güçlük (işitme bozukluğunun belirtisi),
 • Görme bozuklukları (görmede bozukluk, bulanık görme, çift görme belirtileri),
 • Kulak çınlaması,
 • Kabızlık, ağızda yaralar (stomatit [ağız içinde iltihap] belirtileri),
 • Dilde şişme, kızarıklık ve ağrı (glossit [dil iltihabı] belirtileri),
 • Besinleri boğazdan mideye taşıyan boruda bozukluk (özofagus bozukluğu),
 • Özellikle yemekten sonra üst karın ağrısı (intestinal diyafram hastalığı belirtisi),
 • Çarpıntı,
 • Göğüs ağrısı,
 • Kaşıntılı, kırmızı ve yanma hissine neden olan döküntü (egzema belirtileri),
 • Deri üzerinde oluşan kızarıklık (eritem),
 • Saç dökülmesi (alopesi),
 • Kaşıntı (prurit),
 • İdrarda kan tespit edilmesi (hematüri),
 • Bu yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz.

  Eğer DİKLORON Retard’ı birkaç haftadan daha uzun süredir alıyorsanız, fark etmediğiniz istenmeyen etkilere sahip olmadığınızdan emin olmak için doktorunuza düzenli kontrole gitmelisiniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri seafoodplus.info sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  ArtritArtrit  Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.
  Travma Sonrası BunalımıTravma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydıseafoodplus.infoçok olay böyle bir etki gösterebilir.

  Dikloron

  DİKLORON SR TABLET_DİKLOFENAK SODYUM_HY

  Dikloron, bir grup ilacın adıdır. Etken madde olarak bir steroid yapıda olmayan antiinflamatuar ilaç (NSAİİ) olan diklofenak içerir. Tablet, jel, supozituvar ve ampül formları vardır. Ağrı kesici, ateş düşürücü ve yangı önleyici özellikleri vardır.

  Dikloron (diklofenak) şu durumlarda etkilidir:

  • Kas-iskelet sistemi ağrıları
  • Burkulma, incinme ve gerilme
  • Regl sancısı (adet ağrısı, dismenore)
  • Baş ağrısı
  • Diş ağrısı
  • Migren
  • Bel ağrıları
  • Dejeneratif eklem hastalığı (osteoartrit)
  • Omurlar arası eklemlerin sertleşmesi ve hareket yeteneğinin azalması ile karakterize romatizmal bir hastalık (Ankilozan spondilit)
  • Eklem iltihabı ile seyreden romatizmal hastalık (romatoid artrit)
  • Eklem çevresindeki yumuşak dokunun iltihabi hastalıkları (bursit ve tendinit)

  Dikloron tabletleri bir miktar yiyecekle birlikte veya yemekten hemen sonra alın. Böylece hazımsızlık ve mide ekşimesi gibi yan etkilerin riskleri azalır.

  En kısa süreyle en az dozda Dikloron almak ağrı kontrolü için en iyisidir.

  En yaygın yan etkiler baş ağrısı, baş dönmesi, mide ağrısı, mide bulantısı, ishal ve kızarıklıktır.

  Kimler kullanabilir?

  Çoğu yetişkin Dikloron (diklofenak) kullanabilir.

  Eklem rahatsızlıklarını tedavi etmek için çocuklara da Dikloron reçete edilebilir. Dikloron tabletler ve supozituvar (fitil) 1 yaş ve üstü çocuklara reçete edilebilir.

  Ancak bazı insanlar için uygun değildir. Aşağıdakilerden birine sahipseniz Dikloron (diklofenak)kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın:

  • Geçmişte diklofenak veya diğer ilaçlara karşı alerjik reaksiyon geçirdiyseniz
  • Aspirin veya ibuprofen veya naproksen gibi diğer non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlara (NSAİİ’ler) karşı bir alerjiniz varsa
  • NSAİİ aldıktan sonra astım (hırıltılı solunum), burun akıntısı, deride şişme (anjiyoödem) veya kızarıklık belirtileriniz oluştuysa
  • Mide ülseri, mide veya bağırsakta kanama veya midenizde bir yara varsa veya daha önceden vardıysa
  • Şiddetli kalp yetmezliğiniz veya diğer kalp problemleriniz varsa
  • Yüksek tansiyon hastasıysanız
  • Şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa
  • Crohn hastalığı veya ülseratif kolit varsa
  • Kan pıhtılaşma bozukluğunuz varsa
  • Lupus hastasıysanız
  • Gebe kalmak için çabalıyorsanız, gebeyseniz ya da emziriyorsanız

  Nasıl kullanılır?

  Dikloron tabletler ve fitiller (supozituvar) genellikle günde 2 veya 3 kez kullanılmak üzere reçete edilir.

  Standart doz, doktorunuzun hangi rahatsızlık için reçete ettiğine bağlı olarak günde 75 mg ila mg diklofenaktır. 

  Çocuklarda kullanılacaksa doktorunuz çocuğunuzun kilosuna göre diklofenak doz hesaplaması yapacaktır.

  Dikloron ampül genellikle hastane şartlarında kullanılır.

  Dikloron Tablet

  Dikloron 25 mg 30 enterik film tablet

  Dikloron tabletlerinizi her zaman bir yemekten veya atıştırmadan sonra veya bir bardak süt ile ya da başka bir sıvıyla birlikte alın. Bu sayede hazımsızlık gibi sindirim sistemi yan etkileri daha az görülebilir.

  Dikloron 50 mg 20 enterik film tablet
  • Hafif ve orta şiddetli ağrı durumlarında Dikloron 25 mg Tablet veya Dikloron 50 mg Tablet reçete edilebilir.

  Dikloron SR 75 mg tablet

  Her zaman (kronik) ağrınız varsa, doktorunuz yavaş salınan Dikloron SR 75 mg tablet ya da Dikloron Retard mg tablet kullanmanızı önerebilir. Bunlar günde bir kez veya günde iki kez kullanılacak şekilde reçete edilebilir.

  Dikloron SR 75 mg 10 film tablet

  Sustained Release Drug Delivery Systems (Sürekli salım yapan sistemler); ilaç kullanıldığı andan başlayarak belli bir süre içinde etken maddeyi sürekli salan sistemlerdir. SR ilaçlar genelde günde 1 kez kullanılır ve etkisini gün boyu gösterir.

  Günde 2 kez uzatılmış salımlı tablet Dikloron alıyorsanız, dozlarınız arasında 10 ila 12 saatlik bir boşluk bırakın.

  Kaç tablet ve günde kaç kez almanız gerektiği konusunda doktorunuzun veya eczacınızın tavsiyelerine uyun.

  Diclomec SR 75, Voltaren SR 75 ve Dikloron SR 75 eşdeğer ilaçlardır.

  Dikloron Supozituvar (fitil)

  Dikloron Supozituvar (fitil)

  Herhangi bir nedenden ötürü tablet kullanamayan bir hastaya, supozituvar ilaç reçete edilebilir. Fitiller makattan (anüs) içeriye hafifçe itilerek kullanılan ilaçlardır. Supozituvar (fitil) kullanmadan önce:

  • Gerekirse önce tuvalete gidin ve büyük tuvaletinizi yaparak sindirim sisteminizi boşaltın.
  • İlacı kullanmadan önce ve sonra ellerinizi yıkayın. Ayrıca makat çevresini yumuşak sabun ve suyla temizleyin, durulayın ve hafifçe vurarak kurulayın.
  • Fitili açın.
  • Fitili, önce sivri ucu içeri girecek şekilde makatınıza (anüs) yavaşça itin. Yaklaşık 3 santimetre içeri girmesi gerekiyor.
  • Yaklaşık 15 dakika hareketsiz oturun veya uzanın. Fitil, makatınızın içinde eriyecek.

  Dikloron Jel

  Dikloron 1% Jel

  Her 1g Dikloron jel 10mg diklofenak sodyuma eşdeğer diklofenak dietilamonyum içerir. Dikloron %1 50 gr Jel ne işe yarar?

  • Burkulma, ezilme, incinme gibi kazalar ya da spor yaralanmalarının neden olduğu ağrı, iltihaplanma ve şişmede,
  • Yumuşak doku iltihaplanmalarında,
  • Bölgesel romatizma hastalıklarında kullanılır.

  Dikloron Jel nasıl kullanılır?

  • Dikloron Jel tüpünü yavaşça sıkın.
  • Jeli ağrılı veya şişmiş bölgeye yavaşça sürün. Cildinizde serinlik hissedebilirsiniz. Daha sonra ellerinizi yıkayın.

  Ağrı ve rahatsızlığınızın şiddetine bağlı olarak, jeli genellikle günde 2 ila 4 kez kullanacaksınız. Daha fazla bilgi için ilacın kutusundan çıkan broşürü okuyun veya eczacınızla görüşün.

  Jeli günde iki kez kullanıyorsanız, Dikloron jelinizi sabah ve akşam bir kez kullanın. Günde 3 veya 4 kez kullanıyorsanız, tekrar jel sürmeden önce en az 4 saat bekleyin.

  Dikloron Jeli herhangi bir 24 saatlik süre içinde 4 kereden fazla kullanmayın.

  Çok fazla Dikloron alırsam ne olur?

  Çok fazla Dikloron alırsanız, yaygın yan etkilerden bazılarını yaşama olasılığınız daha yüksektir. Derhal doktorunuzla iletişime geçin.

  Çok fazla Dikloron tablet veya supozituvar (fitil) almak tehlikeli olabilir. Aşağıdakiler gibi yan etkilere neden olabilir:

  • Uyku hali
  • Karın ağrısı
  • Mide bulantısı veya kusma
  • İshal
  • Kusmuğunuzda kan veya siyah renkte kan görmek (mide kanama belirtisidir)
  • Baş ağrısı
  • Baş dönmesi
  • Kulak çınlaması (tinnitus)

  Yanlışlıkla çok fazla Dikloron (diklofenak) alırsanız, hemen doktorunuza başvurun. Hastaneye gitmeniz gerekiyorsa, Dikloron ilacınızın paketini veya içindeki broşürü ve kalan ilaçları yanınızda götürün.

  Yanlışlıkla çok fazla Dikloron Jel kullanırsanız, size herhangi bir zarar vermesi olası değildir. Ancak çok fazla kullanırsanız ve herhangi bir yan etki yaşarsanız, hemen doktorunuza söyleyin.

  İlacımı almayı unutursam ne olur?

  Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alın. Ancak bir sonraki ilaç dozunun zamanı çok yaklaştıysa bir kerelik unuttuğunuz ilaç dozunu atlayın.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayın!

  Diğer ağrı kesicilerle birlikte alınması

  Dikloron, parasetamol veya kodein ile kısa süre birlikte kullanıldığında genelde sorun oluşturmaz.

  Dikloron (diklofenak) ilacını; aspirin, ibuprofen, naproksen veya diğer NSAİİ ağrı kesicilerle birlikte kullanmadan önce bir doktora danışın.

  Diklofenak, aspirin, ibuprofen ve naproksen steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ’ler) adı verilen ilaç grubuna aittir. Diklofenak’ı diğer NSAİİ’lerle birlikte almak, mide ağrısı gibi yan etkiler yaşama riskinizi artırabilir.

  Birçok soğuk algınlığı ilacı bir NSAİİ olan ibuprofen içerir. Hem soğuk algınlığı ilacı hem de ağrı kesici olarak NSAİİ almak yan etki yaşama riskinizi arttırır.

  Coldaway C, İbucold C ve Nurofen gibi ibuprofen içeren soğuk algınlığı ilaçları ile birlikte başka bir NSAİİ daha kullanmadan önce buna gerçekten ihtiyacınız olduğuna emin olun.

  Yan etkiler

  Tüm ilaçlar gibi diklofenak içeren Dikloron grubu ilaçların da bazı insanlarda yan etkileri görülebilir.

  Yaygın yan etkiler

  Diklofenak içeren Dikloron tablet ve Dikloron supozituvar (fitil) şeklinde kullanılan formlarının yaygın yan etkileri kişi içerisinde 1’den fazla kişide görülür:

  • Baş ağrısı
  • Mide ağrısı, gaz, şişkinlik veya iştahsızlık
  • Baş dönmesi veya sersemlik hissi
  • Mide bulantısı
  • Kusma
  • İshal
  • Hafif cilt kızarıklığı

  Diklofenak içeren kremlerin, jellerin ve flasterlerin yan etkiye neden olma riskleri daha düşüktür. Çünkü bu formdaki ilaçlar mideye girmez ve kana çok az geçerler.

  Dikloron Jel cilt üzerine uygulandığından kana önemli ölçüde geçmesi beklenmez. Kan dolaşımına ve organlara ulaşıp yan etki yapmaları beklenmez. Cilt üzerine uygulanan ilaçlar genel olarak daha düşün yan etki risklerine sahiptir. Açık yaraya uygulanmamalı ve yutulmamalıdırlar!

  Yine de çok fazla kullanıldığında ve özellikle geniş bir cilt yüzeyine uygulandığında diğer Dikloron ilaçlarına benzer yan etkilere neden olabilirler. Yukarıdaki yan etiklere ek olarak, cilt üzerine uygulanan Dikloron Jel aşağıdaki yan etkilere de neden olabilir:

  • Jel uygulanan cilt bölgesinde kızarıklık gelişmesi
  • Güneş ışığına normalden daha duyarlı olmak
  • Egzema (cildin kuruması veya tahriş olması)
  • Dermatit (cildin iltihaplanması veya kaşınması)

  Diklofenak etken maddesi içerip cilt üzerine uygulanan ilaçlar: Diclomec Jel, Dikloron Jel, Voltaren Emulgel Pomad, Difenak Jel, Voltaren Flaster ve Flector Tissugel Flaster

  Ciddi yan etkiler

  Bu ciddi yan etkiler nadirdir ve kişide 1’den azında görülür. Aşağıdaki durumlarda hemen bir doktora danışın:

  • Kızarık, kabarık, kaşıntılı veya şişmiş bir cilt görünümü varsa. Bunlar kurdeşen (ürtiker) veya ödem belirtileri olabilir
  • Kusmuğunuzda veya kakanızda kan varsa. Bunlar mide veya bağırsaklarda kanama olduğunun belirtileridir
  • Şiddetli hazımsızlık, mide yanması, midenizde ağrı veya ekşime, mide bulantısı veya kusma hissi ya da ishal. Bunlar mide veya bağırsakta ülser veya iltihaplanma belirtileri olabilir
  • Cildinizin veya gözlerinizin beyaz kısımlarının sararması. Bunlar karaciğer hasarının veya sarılığın belirtileri olabilir.
  • Nefes darlığı, yorgunluk, ayak bileklerinde veya bacaklarınızda şişlik varsa. Bunlar kalp yetmezliğine işaret eden belirtilerdir.
  • Göğüs ağrınız, nefes darlığınız, halsizlik veya baş dönmesi ya da şiddetli bir anksiyete hissiniz varsa. Bunlar kalp krizi belirtileri olabilir.
  • Vücudunuzun bir tarafında zayıflık, konuşma veya düşünme güçlüğü, denge kaybı veya bulanık görme varsa. Bunlar felç belirtileri olabilir

  Kendinizin veya bir başkasının felç geçirdiğinden şüpheleniyorsanız, hemen ’yi arayın ve bir ambulans isteyin.

  Ciddi alerjik reaksiyon

  Nadir görülse de diklofenak ilacına karşı ciddi alerjik reaksiyon gelişmesi mümkündür. Ciddi alerjik reaksiyon durumunda zaman kaybetmeden bir acil servise başvurun!

  Zaman kaybetmeden acil doktora başvurmanız gereken durumlar:

  &#; Kaşıntılı, kırmızı, şişmiş, kabarmış veya soyulmuş bir cilt görünümü
  &#; Hırıltılı nefes alma
  &#; Göğüste veya boğazda sıkışma hissi
  &#; Nefes almakta veya konuşmakta zorluk
  &#; Ağzınız, yüzünüz, dudaklarınız, diliniz veya boğazınızda şişme başlarsa

  Bu belirtilere sahipseniz, ciddi bir alerjik reaksiyonunuz olabilir ve hastanede derhal tedaviye ihtiyaç duyabilirsiniz.

  Bunlar Dikloron ilaçlarının tüm yan etkileri değildir. Tüm olası yan etkiler için ilacın kutusundan çıkan broşüre bakın.

  Yan etkileriyle nasıl baş edilir?

  • Karın ağrısı, gaz çıkarma, şişkinlik veya iştahsızlık: Bağırsaklarda gaz oluşmasına neden olan yiyecekleri (bezelye, mercimek, fasulye ve soğan gibi) yememeye çalışın. Daha küçük öğünler ile daha sık beslenin. Yavaş yiyip için. Hava yutmamaya çalışın. Gazlı içeceklerden uzak durun. Düzenli egzersiz yapın.
  • Mide yanması, mide ekşimesi: Diklofenak içeren ilacı tokken, yemekle birlikte veya atıştırmalıkla birlikte veya hemen sonrasında alın. Acılı veya baharatlı yiyeceklerden uzak durmanız da yardımcı olabilir.
  • Kusma veya ishal: Bol bol su için. Normalden daha az işemek veya koyu renkli, ağır kokulu idrar yapmak gibi sıvı kaybı belirtileriniz varsa bir eczacı ile konuşun. Eczacı veya doktorla konuşmadan başka bir ilaç almayınız.
  • Zihin bulanıklığı: Eğer diklofenak almak zihin bulanıklığı, kafa karışıklığı ve konfüzyon belirtilerine neden oluyorsa doktorunuza danışmalısınız.
  • Baş ağrısı: Dinlenin. Su için. Derin nefes alın. Beyninize bol bol temiz oksijen gitmesi için hareket edin. Baş ağrısı için eczacınızdan bir ilaç önermesini isteyebilirsiniz. Diklofenak kullanmaya bağlı gelişen baş ağrısının bir hafta sonra geçmesi beklenir. Eğer bir haftadan uzun süren diklofenak alımı sonrası gelişen baş ağrınız varsa doktorunuza danışın.
  • Kulak çınlaması: Eğer diklofenak kullanımı sonrası kulaklarınızda çınlama varsa ve bu durum ilk bir iki günde kendiliğinden geçmiyorsa doktorunuza danışın. İlacınızın değiştirilmesi gerekebilir.
  • Görme duyusunda bozukluk: Bu yan etki geçene kadar araç kullanmayın.
  • Uykulu, yorgun veya sersem hissetmek ya da baş dönmesi hissetmek: Vücudunuz diklofenak ilacına alıştıkça bu yan etkiler geçmelidir.
  • Baş dönmesi: Diklofenak başınızı döndürürse, yaptığınız işi bırakın ve kendinizi daha iyi hissedene kadar oturun veya uzanın. Baş dönmesi veya baş dönmesi hissediyorsanız, araç veya makine kullanmayın. Vücudunuz diklofenaka alıştıkça, bu yan etkiler geçmelidir.
  • Kurumuş, kızarık veya tahriş olmuş cilt: Etkilenen cilt bölgesini nemlendirmek için yumuşatıcı bir krem ​​veya merhem kullanılabilir. Bir hafta içinde iyileşmezse veya endişeleniyorsanız, bir eczacı veya doktora danışın.
  • Cildin güneş ışığına karşı daha hassas olması: Bulutlu günlerde bile parlak güneşten uzak durun ve yüksek faktörlü bir güneş kremi (SPF 15 veya üzeri) kullanın. Güneş lambası veya şezlong kullanmayın.
  • Cilt kaşıntısı veya döküntüler: Eczaneden satın alabileceğiniz bir antihistaminik kullanmak yardımcı olabilir. Hangi tür antihistaminik ilacın size uygun olduğunu öğrenmek için eczacınıza danışın.

  Gebelik ve emzirme

  Eğer gebe kalmak için çabalıyorsanız, gebeyseniz veya emziriyorsanız mutlaka doktorunuza belirtin.

  Hamilelik

  Gebeliğin erken dönemlerinde Dikloron (diklofenak) kullanmak ile düşük yapmak arasında bir ilişki olabilir. Bu nedenle eğer gebe kalmak istiyor ve bunun için çabalıyorsanız ya da gebe kalmayı planlıyorsanız Dikloron almayı bırakın. Kullandığınız başka ilaçlar var ise bir hekime danışın.

  NSAİİ’ler gibi siklooksijenaz/prostaglandin sentezini inhibe ettiği bilinen herhangi bir ilaç kullanımı doğurganlığı (fertiliteyi) bozabilir ve hamile kalmayı planlayan kadınlarda kullanılmamalıdır. 

  Gebe kalma güçlüğü olan veya kısırlık incelemeleri yapılan kadınlarda, diklofenak dahil olmak üzere NSAİİ ilaçların ne kadar gerekli olduğu yeniden değerlendirilmelidir.

  Dikloron (bir doktor tarafından reçete edilmediği sürece) gebelik süresince kullanımı önerilmez. Özellikle gebeliğin haftası ve sonrasında kullanılmamalıdır. 

  Bunun nedeni, hamilelikte Dikloron (diklofenak) almakla bazı doğum kusurları arasında bir bağlantı olabileceğidir. Ductus arteriosus’un erken kapanmasına neden olabilir. Fetusun kalbine ve kan damarlarına zarar verebilir.

  Gebelik kategorisi:

  • 1. ve 2. trimesterde C,
  • 3. trimesterde D’dir.

  Dikloron (diklofenak) almanın yararları ve olası zararları hakkında doktorunuza danışın. Kaç haftalık hamile olduğunuza ve ilacı alma nedeninize bağlı olarak doktorunuz sizin için güvenli başka tedaviler önerebilir.

  Parasetamol genellikle hamile kadınlar için ilk tercih edilen ağrı kesici ilaçtır. Parasetamol içeren bazı ilaçlar:

  Emzirme

  Dikloron içerisinde bulunan diklofenak, diğer NSAİİ’ler gibi anne sütüne az miktarda geçer. Dolayısıyla Dikloron bebekte istenmeyen yan etkilere neden olabilir.

  İbuprofen emziren kadınlarda daha güvenlidir. Ancak şu durumlarda bebek emzirirken herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuza danışın:

  • Bebeğiniz erken doğmuşsa
  • Düşük doğum ağırlığına sahipse
  • Bebeğinizin bir tıbbi sorunu varsa

  Jel, pomad, krem ve flaster gibi mideye uğramayan ve sistemik kan dolaşımına son derece düşük oranda geçen ilaçlar daha düşük yan etki riski taşırlar. Cilt üzerine uygulandıkları bölgede etkili olan bu ilaçlar gebe ve emziren kadınlarda öncelikli olarak reçete edilebilmektedir.

  Diğer ilaçlarla ilgili uyarılar

  Dikloron (diklofenak) ilacının etki mekanizmasına yani çalışma şekline müdahale eden bazı ilaçlar vardır. Şunları alıyorsanız doktorunuza danışın:

  • Kan sulandırıcı ilaçlar: Varfarin, rivaroksaban, heparin, kumarin ve indandion sınıfı kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar gibi kanı incelten ilaçlar
  • Lityum: Bipolar gibi bazı ruh sağlığı sorunlarını tedavi etmek için kullanılan lityum
  • Metotreksat: kanser ve romatoid artrit gibi eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan
   kronik hastalıkların tedavisinde kullanılabilen bir ilaç
  • Hidantoinler ve fenitoin (epilepsi hastalığı tedavisinde kullanılan ilaç)
  • Sulfametoksazol (bakteri kaynaklı enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaç)
  • Yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan ADE inhibitörleri, diüretikler, beta-blokörler ve anjiyotensin II antagonistleri gibi bazı ilaçlar
  • Pentoksifilin ve okspentifilin (kronik venöz ülserlerin tedavisinde kullanılan ilaçlar)
  • Zidovudin: HIV gibi viral enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaç
  • Klorpropamid ve glibenklamid (şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaç)
  • Kinolon antibiyotikleri (siprofloksasin, levofloksasin; bakteriyel enfeksiyonların
   tedavisinde kullanılan ilaçlar)
  • Siklosporin ve takrolimus (organ naklinde veya bağışıklık sistemi hastalıklarının
   tedavisinde kullanılan ilaç)
  • Streptokinaz ve diğer trombolitik veya fibrinolitik ilaçlar (kan pıhtılarının çözülmesinde
   kullanılan ilaçlar)
  • Probenesid (gut hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç)
  • Digoksin (kronik kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaç)
  • Mifepriston: hamileliği sonlandırma tedavisinde kullanılan ilaç (kürtaj)
  • Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan ilaç)
  • Karbamazepin, barbitüratlar, primidon, rifampisin
  • Makrolidler, anabolizanlar, statinler, etionamid, niasin, izoniazid, fenotiazinler
  • Diflunisal (ağrı tedavisinde kullanılan bir NSAİİ)
  • Kolestiramin (yüksek kolesterol tedavisinde kullanılan ilaç)
  • Metoklopramid ve domperidon tipi mide hareketini hızlandıran (gastrokinetik) ilaçlar
  • Hibiscus (bamya çiçeği), ekinezya (Echinacea angustifolia), kava (Piper methysticum) ve
   salisilat içeren söğüt (Salix alba) ve çayır güzeli (Spiraea ulmaria)
  • Furosemid (ödem tedavisinde kullanılan ilaç)

  Deneyebileceğim başka ağrı kesiciler var mı?

  En iyi ağrı kesici ilaç, ağrınız için en uygun olan ilaçtır. Diklofenak, tıpkı ibuprofen ve naproksen gibi steroidal olmayan bir anti-enflamatuar ilaç (NSAİİ) grubundandır.

  Uzun süreli bir NSAİİ almanız gerekiyorsa, doktorunuz veya eczacınız diklofenak yerine ibuprofen veya naproksen önerebilir. Bunun nedeni, ibuprofen ve naproksen ilaçlarının kalp problemlerine neden olma olasılıklarının daha düşük olmasıdır.

  NSAİİ’ler ağrılarınızı hafifletmekte yeterli gelmezse kodein içeren ya da kodein ile parasetamol kombinasyonu içeren ilaçlar kullanılabilir.

  Satın aldığınız ilaçlarla ağrınız kontrol altına alınamıyorsa, doktorunuz ağrınızın hafiflemesine yardımcı olmak için egzersiz veya fizyoterapi gibi başka bir tedavi türü önerebilir.

  Ayrıca doktorunuz, daha yüksek doz kodein (daha güçlü bir ağrı kesici) reçete edebilir.

  Diklofenak, sinir ağrısı gibi bazı ağrı türlerinde etkili değildir ve işe yaramaz. Doktorunuzun sinir ağrısını (nöropatik ağrı) hafifletmek için farklı bir ilaç yazması gerekecektir.

  Mide ülserlerine karşı neden dikkatli olmam gerekiyor?

  Dikloron tabletleri (diklofenak), uzun süre veya büyük dozlarda alırsanız veya yaşlıysanız veya genel sağlık durumunuz kötüyse midenizde veya bağırsaklarınızda ülsere neden olabilir.

  Mide ülseriniz varsa veya geçmişte mide ülseri geçirdiyseniz doktorunuz size diklofenak almamanızı önerebilir.

  Diklofenak almanız gerekiyorsa ancak mide ülseri yaşama riskiniz de varsa, doktorunuz midenizi korumak için diklofenak ile birlikte kullanmanız için ek olarak başka bir ilaç daha reçete edebilir. Mide koruyucu olarak bilinen proton pompa inhibitörü ilaçlar mideyi NSAİİ’lerin yan etkilerine karşı koruyabilir.

  Mide ülserinin en yaygın belirtisi midenin merkezinde yanma veya ağrıdır. Ancak mide ülseri her zaman ağrıya neden olmaz. Mide bulantısı, mide ekşimesi ve hazımsızlık mide ülserine işaret eden diğer belirtilerdir. Eğer mide ülseri belirtileriniz varsa diklofenak kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

  Eğer daha önce mide ülseri geçirdiyseniz ya da mide ülseri yaşama riski altındaysanız midenize daha az zarar verebilecek parasetamol daha iyi bir tercih olabilir.

  Doğurganlığımı etkiler mi?

  Dikloron dahil olmak üzere NSAİİ’ler gibi siklooksijenaz/prostaglandin sentezini inhibe ettiği bilinen herhangi bir ilaç kullanımı doğurganlığı (fertiliteyi) bozabilir ve hamile kalmayı planlayan kadınlarda kullanılmamalıdır.

  NSAİİ‘lerin yüksek dozlarda veya uzun süre kullanılması kadınlarda yumurtlamayı etkileyebilir.

  Hamile kalmaya çalışıyorsanız veya kısırlık testi yaptırıyorsanız Dikloron almayın.

  Gebe kalma güçlüğü olan veya kısırlık incelemeleri yapılan kadınlarda, NSAİİ ilaçların ne kadar gerekli olduğu yeniden değerlendirilmelidir. Bu riski taşıyan diğer bazı ilaçların listesi için,

  NSAİİ türleri

  Parasetamol bu durumlarda daha iyi bir ağrı kesicidir.

  Soru Cevap

  Dikloron ilacı ne işe yarar?

  Dikloron, steroidal olmayan bir anti-enflamatuar ilaçtır (NSAİİ). Vücutta iltihaplanma ve ağrıya neden olan hormonları azaltarak çalışır. Dikloron Tabletler ve supozituvarlar regl ve baş ağrısının hafifletilmesi gibi ağrı durumlarnda ve romatizmal eklem hastalıklarının tedavisinde reçete edilebilmektedir. Dikloron Jel ise diz ağrısı ya da burkulma nedeniyle gelişen ayak bileği ağrısı gibi küçük ağrılı bölgelerin tedavisinde tercih edilebilir.

  Dikloron 50 mg günde kaç tane içilir?

  Doktorunuzun size Dikloron 50 mg ilacı ne için reçete ettiğine göre değişmekle birlikte, standart doz, günde 75 mg ila mg diklofenaktır. Dolayısıyla standart doz Dikloron 50 mg ilacı günde 2 veya 3 defa almaktır.

  Ne zaman daha iyi hissedeceğim?

  Dikloron tablet aldıktan sonra, etkisinin başlaması 20 ila 30 dakika sürer. Fitillerin etki etmesi birkaç saat sürer. Tabletlerin, kapsüllerin veya fitillerin ne kadar iyi çalıştığı konusunda hiçbir fark yoktur. Diklofenak dozları her biri için aynıdır. Dikloron jel kullanıyorsanız, etki etmesi genellikle 1 ila 2 gün sürer. Artrit için, tam etkiyi hissetmek için Dikloron jeli ağrılı eklem üzerinde 7 güne kadar kullanmanız gerekebilir.

  Dikloron ağrı kesici etkisi kaç saat sürer?

  Diklofenak içeren Dikloron tabletleri kullanmayı bıraktığınızda, ilacın etkileri yaklaşık 15 saat sonra geçecektir. Diklofenak yarı ömrü yaklaşık 2 saattir.

  Dikloron ne kadar süre kullanılmalı?

  Sırtınız ağrıyorsa veya diş ağrınız varsa, sadece bir veya iki gün Dikloron almanız yeterli olabilir. Romatoid artrit veya osteoartrit gibi uzun süreli (kronik) bir rahatsızlığınız varsa daha uzun süre ilaç kullanmanız gerekebilir. Uzun süre Dikloron almanız gerekiyorsa, doktorunuz midenizi yan etkilerden korumak için proton pompa inhibitörleri gibi mide asidini azaltan bir ilacı reçetenize ekleyebilir. En az yan etki için mümkün olan en düşük dozda tedavinin yapılması hedeflenmelidir. Ne kadar süreyle Dikloron almanız gerektiğinden emin değilseniz doktorunuza danışın.

  Uzun süre Dikloron kullanabilir miyim?

  Dikloron, uzun süre veya büyük dozlarda kullanıldığında, midede veya bağırsaklarda ülsere neden olabilir. Uzun süre çok büyük dozlar (günde mg) alan kişilerin kalp yetmezliği veya böbrek yetmezliğine yakalanma riski de vardır. Mümkün olan en kısa süre için işe yarayan en düşük dozu almak en iyisidir. Diklofenak ilacınızı çok sık almanız gerekiyorsa veya yüksek doz alıyorsanız, doktorunuzla ağrınız ve olası yan etkiler hakkında konuşun.

  Dikloron bağımlılık yapar mı?

  Hayır, Dikloron (diklofenak) bağımlılık yapmaz, ancak her zaman reçeteye göre kullanılması önemlidir.

  Dikloron doğum kontrol yöntemimi etkileyecek mi?

  Diklofenak, kombine hap veya acil kontrasepsiyon dahil hiçbir doğum kontrol yöntemini etkilemez.

  Dikloron alırken alkol içebilir miyim?

  Evet, içebilirsiniz. Ancak, Dikloron alırken alkol almak midenizi tahriş edebilir. Bu, mide veya bağırsaklarınızda ölümcül olabilen ülserlere veya kanamalara yol açabilir. Sigara içmek de bu sorunlara yakalanma riskinizi artırır.

  Kaçınmam gereken yiyecek veya içecek var mı?

  Hayır, diklofenak alırken normal şekilde yiyip içebilirsiniz.

  Araba kullanabilir miyim veya bisiklete binebilir miyim?

  Nadiren de olsa bazı insanlar Dikloron (diklofenak) aldıklarında yorgun, baş dönmesi veya uykulu hissedebilirler. Ayrıca görme yetileriyle ilgili sorunları da olabilir. Diklofenak sizi bu şekilde olumsuz etkiliyorsa siz normale dönene kadar araç kullanmamanızda ve bisiklete binmemenizde fayda vardır.


  Kaynak: seafoodplus.info – seafoodplus.info

  Yaygın olarak kullanılan bir ağrı kesici ilaç olan diclofenac ile kardiyovasküler riskte artma

  Non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar (NSAİİ) gerek anti-enflamatuar etkileri ve gerekse ağrı kesici etkileri nedeniyle romatizmal hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Klasik NSAİİ’lara örnek olarak diklofenak (Voltaren, Dikloron, Cataflam ve eşdeğerleri), naproksen (Apranaks, Naprosyn ve eşdeğerleri), indomethacine (Endol), etodolac (Etol ve eşdeğerleri), flurbiprofen (Majezik ve eşdeğerleri), ibuprofen (Brufen ve eşdeğerleri) verilebilir. ’li yıllarda yeni bir NSAİİ sınıfı olarak mide yan etkileri daha az olan selektif COX-2 (siklo-oksijenaz-2) inhibitörleri geliştirilmiştir. Ancak, pazara verildikten kısa süre sonra selektif COX-2 inhibitörlerinin, özellikle yüksek dozlarda kullanıldığında, kardiyovasküler olay riskinde artışa yol açtığı anlaşılmış ve selektif bir COX-2 inhibitörü olan rofecoksib (Vioxx) tüm dünyada piyasadan çekilmiştir. O zamandan beri tüm NSAİİ’ların kardiyovasküler yan etkileri bir çok araştırmaya konu olmuştur.

  Diklofenak, bir çok ülkede en yaygın olarak kullanılan klasik bir NSAİİ’tır (1). Klasik NSAİİ’lar hem COX-1 ve hem COX-2 enzimini inhibe eder. Diklofenak COX-2 enzimini en güçlü şekilde inhibe eden klasik NSAİİ’lardan biridir. Yaygın kullanımı nedeniyle Avrupa Medikal ajansı Diklofenak’in kardiyovasküler güvenliğinin araştırılması için çağrıda bulunmuştur (2). Ancak, etik nedenler nedeniyle böyle bir değerlendirmenin randomize kontrollü bir çalışma ile yapılması uygun değildir. Bu nedenle diklofenak’ın kardiyovasküler güvenilğini araştırmak amacıyla araştırıcılar Danimarka’daki ilaç kayıtlarını ve hastane kayıtlarını analiz etmişlerdir (3). Kanser, şizofreni, demans veya kardiyovasüler, böbrek, karaciğer ve ülser hastalığı olanlar analize dahil edilmemiştir. Analiz ve yıllarındaki kayıtları kapsamaktadır. Bu süre içinde diklofenak başlanan 1   kişi, ibuprofen başlanan 3   kişi, naproksen başlanan   kişi, parasetamol başlanan   kişi ve bunlardan hiç birisi başlanmayan 1   kişinin verilerin çalışmaya dahil edilmiştir. İlaç başlandıktan ve çalışmaya dahil edilme tarihinden sonra ilk 1 ay içinde gelişen majör kardiyovaküler olaylar (MACE) gruplar arasında karşılaştırılmıştır (Şekil 1). Majör kardiyovaküler olaylar; ölümle sonuçlanan veya ölümle sonuçlanmayan tüm kardiyak olayların toplamı olarak tanımlanmıştır. İlaç başlandıktan sonraki bir ay içinde ölümle sonuçlanmayan ve ilk defa tanı alan atrial fibrilasyon veya flatter, iskemik strok (inme), kalp yetmezliği, ve miyokard enfaktüsü gibi olaylar ölümle sonuçlanmayan kardiyak olaylar olarak belirlenmiştir.

  Diklofenak başlanan hastalarda total kardiyovasküler olay görülme sıklığı, hiç ilaç başlamayanlara göre %50, parasetamol veya ibuprofen başlayanlara göre %20, Naproksen kullananlara göre %50 daha fazladır. Ayrıca kardiyak ölüm, atriyal fibrilasyon (veya flatter), iskemik strok (inme), kalp yetmezliği, ve miyokard enfaktüsü gibi olayların tek başına görülme riski diklofenak başlananlarda, başlanmayanlara göre daha yüksektir. Diyabet ve daha önce kalp hastalığı olan hastalarda risk daha da büyüktür. Ayrıca, diklofenak kullanan hastalarda gastroentestinal kanama görülme riski, NSAİİ başlanmayan hastalara göre kez, ibuprofen veya paracetamol kullananlara göre kez daha fazla, naproksen kullananlara göre ise benzerdir.

  Bu çalışmanın sonuçları diklofenak’ın hiç NSAİİ kullanmayanlara veya pasetamol ya da başka klasik NSAİİ kullananlara göre kalp ve damar sağlığı açısından daha yüksek risk taşıdığını düşündürmektedir. Genel olarak gereksiz yere NSAİİ kullanımından kaçınmak ve anti-enflamatuar etki için klasik bir NSAİİ kullanmak gerektiğinde mümkün olduğunca diklofenak kullanmaktan kaçınmak makul bir tercih olarak gözükmektedir.

  REFERANSLAR

  1. McGettigan P, Henry D. Use of non-steroidal anti-inflammatory drugs that elevate cardiovascular risk: an examination of sales and essential medicines lists in low-, middle-, and high-income countries. PLoS Med. ;10(2):e

  2. Schmidt M, Lamberts M, Olsen AM, Fosboll E, Niessner A, Tamargo J, et al. Cardiovascular safety of non-aspirin non-steroidal anti-inflammatory drugs: review and position paper by the working group for Cardiovascular Pharmacotherapy of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. ;37(13)

  3. Schmidt M, Sørensen HT, Pedersen L. Diclofenac use and cardiovascular risks: series of nationwide cohort studies. BMJ.

  #eklemağrısı#belağrısı#artrit#ağrıkesici

  nest...

  batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir