dünyada covid 19 / Dünya Koronavirüs Tablosu, Son Durum Korona Virüs Haritası Vaka Sayıları

Dünyada Covid 19

dünyada covid 19

Dünya Sağlık Örgütü: Covid küresel acil durumu sona erdi

dsö

Kaynak, Reuters

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Covid'un sağlık açısından artık "küresel bir acil durumu" teşkil etmediğini açıkladı.

Açıklama pandeminin bitişine dair büyük bir adım olarak görülüyor.

Ghebreyesus, "Dün Acil Durum Komitesi kez toplandı ve küresel halk sağlığı acil durumuna son vermemi tavsiye etti. Bu tavsiyeyi kabul ettim. Bu nedenle büyük bir umutla Covid küresel acil durumunun bittiğini ilan ediyorum." dedi.

DSÖ Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, resmi rakamlara göre salgında en az yedi milyon insanın öldüğünü söyledi. Ancak gerçek sayının bunun yaklaşık üç katı, yani 20 milyona yakın olduğunu belirtti ve virüsün önemli bir tehdit olmaya devam ettiği konusunda uyardı.

Yetkililer, virüsün ölüm oranının Ocak 'de zirvede olduğu haftalık bin seviyesinden inerek 24 Nisan'da haftalık 3 bin seviyesine yaklaştığını belirtti.

WHO virüse karşı en yüksek alarm seviyesini üç yıl önce ilan etmişti.

WHO, en yüksek alarm seviyesinin kaldırılmasının virüsle ilgili tehlikenin bittiği anlamına gelmediği konusunda uyardı ve durum değişirse acil durumun yeniden ilan edilebileceğini açıkladı.

WHO'nun sağlık acil durumları programından Dr Mike Ryan, tehdidin hâlâ mevcut olduğunu belirtti:

"Virüsün yayılmaya devam etmesini bekliyoruz. Bu, pandemiler tarihinde yinelenen bir olaydır.

" pandemisinin (İspanyol gribi) son varyantlarının ortadan kalkması onlarca yıl almıştı.

"Salgınlar çoğu zaman bir sonraki salgının başlamasıyla sona erer."

REVIEW ARTICLES


COVID Epidemiology: In the World and Turkey

Dünyada ve Türkiye’de COVID Epidemiyolojisi

Received Date : 21 May
Accepted Date : 25 May
Available Online : 01 Jun

Hülya ŞİRİNa, Seçil ÖZKANb

aSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı ABD, Ankara, TÜRKİYE bGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı ABD, Ankara, TÜRKİYE

Doi: /kbbbbc - Makale Dili: TR

KBB ve BBC Dergisi. ;28(Suppl):S6-S13

Copyright © by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (seafoodplus.info)

ABSTRACT

In the city of Wuhan, China, the World Health Organization (WHO) China Country Office reported cases of pneumonia of unknown etiology on December 31, In most cases fever, dyspnea and bilateral lung pneumonic infiltration were detected. The agent was identified as a new coronavirus (nCoV) on January 7, Later, the name of nCoV disease was accepted as coronavirus disease- (COVID), the virus was named as severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV) due to its similarity to SARS-CoV. The WHO classified the COVID epidemic as the "International Public Health Emergency" on January 30 and defined it as a global epidemic (pandemic) on March SARS-CoV-2 virus detected in all countries except Antarctica in the world. In some countries, such as China and Singapore, where the disease was first seen, the rate of disease and the number of deaths decreased and taken under control. Like the United States of America and Russia, it is at the peak level and still maintains as an important public health. As a result of the studies carried out from the beginning to the present day, it has been determined that the disease is transmitted from person to person by droplet. Personal protective measures (wearing a mask, maintaining a social distance of at least 2m., hand hygiene, etc.) come to the forefront in the fight against the disease after understanding the ways of transmision. Not only personal measures are sufficient, but also vaccination studies to protect population are ongoing. Stopping SARS-CoV-2 will require at least 70% of the population to be immune. In this article, referring to the epidemiological aspects of the disease characteristics were studied the situation in the world and in Turkey brought out.

Keywords: COVID; pandemic; epidemiology

ÖZET

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin Ülke Ofisi, Çin’in Wuhan şehrinde görülen ve etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarını 31 Aralık 'da bildirmiştir. Vakalarda ateş, nefes darlığı ve radyolojik olarak bilateral akciğer pnömonik infiltrasyonu ile uyumlu bulgular tespit edilmiştir. Etken, yeni bir koronavirüs [novel coronavirus (nCoV)] olarak 7 Ocak tarihinde tanımlanmıştır. Daha sonra nCoV hastalığının adı “coronavirus disease (COVID)” olarak kabul edilmiş, virüs “severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV)”a yakın benzerliğinden dolayı SARS-CoV-2 olarak isimlendirilmiştir. DSÖ, COVID salgınını 30 Ocak tarihinde “Uluslararası Boyutta Halk Sağlığı Acil Durumu” olarak sınıflandırmış, 11 Mart ’de ise küresel salgın (pandemi) olarak tanımlamıştır. Antarktika dışında, dünyadaki tüm ülkelerde SARS-CoV-2 virüsüne saptanmıştır. Hastalığın ilk ortaya çıktığı Çin, Singapur gibi bazı ülkelerde görülme hızı ve ölüm sayıları azalmış, hastalık kontrol altına alınmıştır. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya gibi ülkelerde ise pik yapma düzeyinde olup, hâlen önemli bir halk sağlığı olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Başlangıcından bugüne dek yapılan çalışmalar sonucunda, hastalığın daha çok insandan insana damlacık yolu ile bulaştığı tespit edilmiştir. Bulaş yollarının anlaşılmasından sonra kişisel koruyucu önlemler (maske takma, en az 2 m’lik sosyal mesafeyi koruma, el hijyeni vb.) hastalıkla mücadelede ön plana çıkmaktadır. Yalnızca kişisel önlemlerin yetmediği pandemi ile mücadelede, toplum sağlığını korumaya yönelik aşı çalışmaları da devam etmektedir. Toplum bağışıklığının gelişmesi için tahminen toplumun %70’inin bağışıklık kazanması gerekmektedir. Bu çalışmada, COVID’un epidemiyolojik açıdan özelliklerine değinilerek, dünyada ve Türkiye’deki durumu gözler önüne serilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: COVID; pandemi; epidemiyolojik özellikler

COVID - 19 From a Public Health Perspective

1. TERMS OF USE

To use theweb pages with seafoodplus.infoain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No, Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

"SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on seafoodplus.infoain name and/or subdomains connected to the domain name.

USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

CONTEXT: Any visual, literary andauditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

"USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

"Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

"Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER"agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety,accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

"USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

"USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

"USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

"Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

"Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

"Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to providestatistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri"in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytimeannouncing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of seafoodplus.info Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

 

Ülkemizde Covid virüsünden kaynaklanan vaka, ölüm ve iyileşme sayılarına ilişkin  görseller yer almaktadır.  Bu grafikler oluşturulurken ilk vakanın görüldüğü tarih ile tarihleri arasındaki değerler kullanılmıştır.

Türkiye’nin yanı sıra Dünyadaki durumu değerlendirebilmek için kıtalardan çeşitli ülkeler seçilmiş ve bu ülkeler için de benzer incelemeler yapılmıştır. Betimsel istatistikler, Afrika kıtasından Güney Afrika Cumhuriyeti; Asya kıtasından Çin, Japonya, Güney Kore, Rusya, Hindistan,  İran; Avrupa kıtasından Almanya, Fransa, İspanya, İtalya; Güney Amerika’dan Brezilya ve Kolombiya, Kuzey Amerika’dan A.B.D ve Kanada; Avusturalya ülkeleri için hesaplanmıştır.

Türkiye

Bu değerlere göre, ilgili tarihler arasında Türkiye’de ortalama olarak her gün ortalama olarak 53 kişi COVİD virüsü nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Bir günde yaşanan en çok can kaybı ise olarak kaydedilmiştir.  Bununla birlikte her gün ortalama olarak kişi sağlığına yeniden kavuşmuştur. Yeni vaka sayılarının ortalaması ve standart sapması yaklaşık olarak ’tür. Burada Kasım aylarının sonlarında Sağlık Bakanlığının veri açıklama usulünü değiştirmesi nedeniyle hasta sayısı olarak verilen değerler ele alınarak hesaplamalar yapılmıştır.

Güney Afrika Cumhuriyeti

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde bir günde en fazla yeni vaka kaydedilmiştir. Yeni ölüm sayılarına ilişkin ortalama 83 kişidir. Günlük iyileşen sayılarının ortalaması ve standart sapması ’dir. Günlük Afrika Cumhuriyeti’nde toplam ölüm sayılarında henüz plato etkisi gözlenmeye başlamamıştır.

 

Çin

COVİD virüsü ile ilk tanışan ülke olan Çin’de aldığı sert önlemlerin neticesinde ölüm sayılarının uzun zamandır artış göstermediği gözlemlenmiştir.

 

Japonya

COVİD virüsü ile erken tanışan ülkelerden olan Japonya’da ölüm sayılarında Haziran ayının sonunda iyileşme görülmekle birlikte, Ağustos ayının sonlarında ölüm sayısındaki artışının hız kazandığı toplam sayıların sergilendiği gözlemlenmiştir.

 

Güney Kore

Çin ve Japonya gibi virüsle ilk karşılaşan ülkelerden olan Güney Kore’deki vaka ve ölüm sayılarının diğer ülkelerin oldukça altında olduğu dikkat çekmektedir.  Toplam ölüm, iyileşen ve vaka sayılarının verildiği, Ağustos ayının sonlarından itibaren sayılardaki artış göze çarpmaktadır.

Hindistan

Yeni iyileşen sayılarının yeni vaka sayılarına oldukça yakın seyrettiği dikkat çekmektedir.

İran

Grafiğe bakıldığında vaka, ölüm ve iyileşen sayılarının halen hızla artmakta olduğu çıkarımı yapılabilir.

Rusya

Toplam vaka, ölüm ve iyileşen sayılarındaki artış görülmektedir.

Almanya

Toplam sayılara ilişkin bilgiler edinilebilir. Bu şekil, ele alınan tüm değişkenlerde yaz aylarında görülen plato etkisinin ardından şiddetli artışlar olduğunu göstermektedir.

Fransa

Toplam ölüm ve vaka sayılarının yaz aylarında durağanlaşmış olmasına rağmen son baharın gelmesiyle tekrar yükselmeye başladığı yardımıyla söylenebilir.

İspanya

Toplam ölüm, iyileşen ve vaka sayılarını vermektedir. Bu şekle bakıldığında toplam ölüm ve vaka sayılarındaki son dönemlerdeki hızlı artışlar göze çarpmaktadır. Ülke iyileşen sayılarını belli bir tarihten itibaren sunmadığı için toplam iyileşen sayısının değişmemiştir.

İtalya

Ölüm, iyileşen ve vaka sayılarındaki toplam değişim   incelenebilir.

Brezilya

Bu şekil toplam ölüm sayılarındaki artış hızının son dönemlerde azaldığına ilişkin fikir sunmaktadır. Toplam vaka ve iyileşen sayılarında ise artışın devam ettiği göze çarpmaktadır.

Kolombiya

Toplam ölüm, iyileşen ve vaka sayıları grafik yardımıyla sergilenmiştir. Bu şekil sayesinde toplam ölüm, vaka ve iyileşen sayılarında artışın devam ettiği gözlemlenmiştir.

ABD

Toplam sayılardaki artış görülebilir.

Kanada

Toplam vaka sayıları ile toplam iyileşen sayılarının birbirlerine paralel hareket ettiği gözlemlenmiştir.

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir