ege bölgesi ndeki madenler / Hangi Bölgede Hangi Madenler Çıkarılır?

Ege Bölgesi Ndeki Madenler

ege bölgesi ndeki madenler

kaynağı değiştir]

Manganez Türkiye'de Zonguldak'ın Ereğli ve Artvin'in Borçka (Murgul) çevrelerinde çıkartılan bir madendir. Denizli Tavas'ta yeni yatakları bulunmuştur. Çeliğe sertlik kazandırmak ve direncini artırmak için kullanılır.

Cıva[değiştir kaynağı değiştir]

Çeşitli yollarla elde edilen bir doğal kaynaktır. Kayatuzu olarak çıkartıldığı gibi, deniz suyundan ve açık işletme olarak Tuz Gölü'nden de elde edilir. En fazla tuz üretimi İzmir'deki Çamaltı tuzlasında, deniz suyundan elde edilir. Çankırı, Erzurum, Kars, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Konya'da işletilmektedir. Türkiye, birçok madende zengin bir ülkedir. Bu madenlerden bazıları turistlik eşya yapımında kullanılır. Lületaşı (Eskişehir'de) ve oltu taşı (Erzurum'da) bu özellikte olanların en önemlileridir.

Taş kömürü[değiştir

EGE BÖLGESİ MADENCİLER DERNEĞİ

Madencilik

Tarım, turizm ve sanayi faaliyetleri açısından ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan bölge gerek endüstriyel hammadde gerekse metalik maden varlıkları açısından önemli kaynaklara sahiptir.Bölgede oldukça çeşitli maden kaynakları mevcuttur ve üretilen madenler dünya pazarına ihraç edilmektedir.

Harita. Ege Bölgesi endüstriyel hammaddeler haritası

 

Kaynak: MTA Ege Bölgesi Endüstriyel Hammaddeler Haritası

Harita. Ege Bölgesi metalik madenler haritası

Kaynak: MTA Ege Bölgesi Metalik Madenler Haritası

Balıkesir’den sonra Türkiye’nin 2. büyük mermer ve traverten yatakları Denizli’de bulunmaktadır. yılında ilk tesisin kuruluşuyla birlikte faaliyete başlayan mermer sanayi, daha sonraki yıllarda da gelişimini sürdürmüş ve bölgeye katkı sağlamaya devam etmiştir. Bunun yanı sıra,Kocabaş ve Kaklık mevkilerinde büyük traverten rezervleri bulunmaktadır. Mermer üretimi ve işletmeciliği Muğla ilinin ekonomisine de oldukça büyük bir katkı sağlamaktadır. Güllük Limanı’ndan pek çok ülkeye mermer ihracatı yapılmaktadır. Buna ilaveten, Aydın ilinin Karacasu ilçesinde bulunan 4 sahada toplam 30 milyon m3 potansiyel mermer rezervi tespit edilmiştir ve bu sahalar özel sektör tarafından işletilmektedir (MTA, ).

Seramik ve cam sanayisinin önemli hammaddelerinden biri sayılan albit (sodyum feldispat) üretiminde ülkemiz dünyada ilk sırada yer almaktadır ve üretimin % 95’i Milas ve Çine ilçelerinde yapılmaktadır. Bölgede feldspat zenginleştirilmesine yönelik tesisler bulunmaktadır ve yılda milyon ton civarında albit ihraç edilmektedir. Denizli Merkez ilçe ve Aydın ilinin Bozdoğan, Çine ve söke ilçeleri sınırları içerisinde seramik ve cam sanayisinde hammadde olarak kullanılmakta olan kuvars/kuvarsit potansiyelleri mevcuttur (MTA, ; ÇOB, ).

Denizli ili Çal ilçesinde çimento hammaddesi olarak kullanılabilecek 29,5 milyon ton kireçtaşı ve 13 milyon ton kil-marn rezervi tespit edilmiştir. Bunun yanında Denizli Merkez, Sarayköy ve Honaz ilçelerinde alçıtaşı yatakları bulunmaktadır. Yine bu bölgede faaliyetini sürdüren bir çimento fabrikası mevcuttur. Aydın ilinde ise hammadde olarak kullanılan kaolen, kalker ve kil kaynaklarının bulunmasının da etkisiyle çimento sanayi gelişmiştir (MTA, ).

Bölgede endüstriyel hammaddeler yönünden zengin maden yataklarının yanı sıra metalik maden yatakları da mevcuttur. Türkiye’deki en önemli manganez yatağı Denizli’de bulunmaktadır. Ülke genelindeki toplam manganez rezervi 4,5 milyon ton olup bu rezervin yaklaşık 4 milyon tonu Tavas ve Kale ilçelerindeki yataklarda bulunmaktadır. Muğla-Denizli arasındaki ofiyolit birimleri içerisinde bulunan krom yatakları ise Türkiye’deki krom potansiyelinin yaklaşık % 6’sını oluşturmaktadır. Bölgede arama ve üretim yapılmış krom yatak ve zuhurları Acıpayam, Tavas, Fethiye, Dalaman, Köyceğiz ve Ula ilçelerinde yoğunlaşmaktadır (MTA, ; ÇOB, ).

Bölgede kömür ve jeotermal kaynaklarına yönelik araştırmalar gerçekleştirilmiş, bu çalışmaların sonucunda bölgenin linyit potansiyeli ve jeotermal alanları ortaya çıkarılmıştır. Aydın ili sınırları içerisinde Şahinali, Söke, Küçükçavdar ve Dalama sahalarında linyit oluşumları gözlenmektedir. Denizli’de Çivril ve Tavas ilçelerinde linyit yatakları; Sarayköy, Buldan ve Acıpayam ilçelerinde ise linyit zuhurları bulunmaktadır. Muğla ilinde yılda 7 milyon ton linyit kömürü üretimi yapılmaktadır. Yatağan ve Milas ilçelerindeki linyit kaynaklarından sağlanmakta olan kömür Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri’nde kullanılmaktadır. Aydın ve Denizli illeri jeotermal kaynaklar açısından önemli potansiyele sahiptir ve çok çeşitli kullanım alanlarıyla bölge turizmi ve sanayisinde yadsınamaz bir biçimde rol almaktadır. Aydın ilinde bulunan önemli jeotermal kaynaklar Yılmazköy, Germencik-Ömerbeyli, BozköyÇamur, Umurlu-Serçeköy ve Pamukören olarak sıralanabilir. Denizli ilinde Kızıldere, Tekkehamam, Bölmekaya, Yenice, Gölemezli, Pamukkale, Çardak, Buldan, Babacık ve Karahayıt yörelerinde jeotermal kaynaklar mevcuttur. Bunlardan Kızıldere ve Tekkehamam sıcak su kaynakları Sarayköy’ün ısıtılmasında kullanılabilecek özelliktedir (MTA, İl Maden Potansiyelleri; EGEV, ) .

Öne çıkan bu madenler ve kaynakların yanında bakır, kurşun, çinko, boksit, demir, altın, dolomit, kükürt ve zımpara gibi maden yatakları ve zuhurları da bölgede mevcuttur (ÇOB, , ,; MTA, ). Bu kapsamda değerlendirildiğinde bölge maden potansiyeli bakımından oldukça zengindir.

 

Not: Konu hakkında ayrıntılı bilgiye, yukarıda sunulan metnin de alındığı "TR32 Düzey 2 Bölgesi (Aydın-Denizli-Muğla) Bölge Planı"ndan ulaşabilirsiniz.  Söz konusu metnin hazırlanılmasında yararlanılan kaynaklar Bölge Planı içerisinde belirtilmektedir. Madencilik sektörüne ilişkin ayrıntılı tablo, grafik ve yararlanılan kaynaklar listesi Bölge Planı içerisinde yer almaktadır.

 

 

 

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir