fetanet anlamı nedir / Fetanet Ne Demek?

Fetanet Anlamı Nedir

fetanet anlamı nedir

Fetanet Ne Demek?

Fetanet Nedir?

Hem dini açıdan hem de genel anlamıyla öne çıkan fetanet kelimesi "akıllı aklı aşma" , "yüksek zeka veya dahi" , "Peygamber mantığı" gibi anlamlara gelmektedir.

Cümle içerisinde sıkça kullanılan fetanet kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça'dan güzel Türkçemize geçmiştir. Amaca uygun farklı yerlerde kullanılır. Hem dini açıdan hem de gündelik yaşamda genel anlamıyla söylenebilmektedir. 

Fetanet Ne Demek


Din Kültüründe Fetanet'in Anlamı

Din kültürü üzerinden bakıldığında fetanet kelimesi peygamberlere mahsus verilmiş 5 isim içerisinde yer almakta. Bu yüzden de hem dini hem de gündelik açıdan kullanılabilecek anlamı ile popülerleşmiştir. Uyanık görüş ve zeka olarak peygamberlere ithaf edilen bir tanımdır.

Peygamberler insanların en akıllısı, en zekisi şeklinde ele alınır. Peygamberlerin hakkında gaflet düşünülemez biçimde anlam ortaya çıkmaktadır. Üstün zekaya ve fetanete sahip olan peygamberler ümitlerine karşı en doğru delilleri ortaya koyarlar. Fetanet, peygamberlerin üstün aklını ve zekasını ortaya çıkarır. 


Fetanet Nasıl Kullanılır?

Fetanet özelliği yalnızca peygamberlerde değil birçok ilim ve bilim insanında ortaya çıkmış bir yetenektir. Fetanet'i kullanabilmek diğer önemli yetenekleri de rahatlıkla kullanabilmeyi sağlar. Fetanet özelliği aklı zirveye çıkarmak için kullanılır.


Fetanetli Olmak Nedir?

Fetanetli kişi en karmaşık konuları bile sükunet içerisinde çözer. Konuları anlatırken öyle bir dil kullanır ki hiçbir şey anlamayan insan bile fetanet sahibi kişinin anlattığını iyi bir şekilde kavrar. Kişinin idrak seviyesi hangi düzeyde olursa olsun fetanetli kişi ona ulaşmakta zorluk çekmez. Yer yüzündeki en fetanetli kişiler peygamberlerdir.

Fetanet isminin anlamı nedir? Fetanet ne demek?

FDinamiksiniz. İlginç şeyleri yapmayı sevdiğiniz gibi hiçbir konuda risk almaktan kaçınmıyorsunuz. Hayatınızı çılgın ve eğlenceli yaşamak tam size göre. Rutin işleri yapmaktan hiçbir zaman zevk almıyorsunuz.eİyi ve güvenilir bir arkadaş olduğunuzdan kimse sizinle arkadaşlık yapma konusunda çekinmez. Sürekli olarak çevrenize destek olabilecek kişilikte olduğunuzdan herkesin yardımına koşma konusunda üstünüze yoktur.tProblemleri en pratik ve en karışık olamayan yollarla çözme konusunda üstünüze yoktur. Keskin zekânız ile de iş hayatında beğenilen bir çalışan olmayı her zaman başarmışınızdır.aSakin bir kişiliğe sahip olmanız nedeni ile çözüm üretme yeterliliği çok yüksek birisiniz. Bu durum da sizin çevrenizdeki güvenilirliğinizi artırıyor. Kararlarınıza hep saygı duyuluyor.nSaf ve temiz kişiliğiniz sayesinde içinizde hiçbir zaman kötülük yok. Sabırlı olmanız ile de dikkatleri üzerinize çekmeyi başarıyorsunuz. Doğal davranışlar sergilemeniz ile de sağlam kalıcı arkadaşlıklar edinmeyi başarıyorsunuz.eİyi ve güvenilir bir arkadaş olduğunuzdan kimse sizinle arkadaşlık yapma konusunda çekinmez. Sürekli olarak çevrenize destek olabilecek kişilikte olduğunuzdan herkesin yardımına koşma konusunda üstünüze yoktur.tProblemleri en pratik ve en karışık olamayan yollarla çözme konusunda üstünüze yoktur. Keskin zekânız ile de iş hayatında beğenilen bir çalışan olmayı her zaman başarmışınızdır.
Özet

Peygamberlik, İslâm Dînînin temel kurumlarından biridir. Peygamberler, vahyin anlaşılması ve pratiğe yönelik boyutunu ortaya koyan örnek şahsiyetlerdir. Tezimizde, peygamberlerin fetânet sıfatı bağlamında örnekliği sorunu işlenmiştir. Dolayısıyla sünnetin dindeki konumu, anlam ve mahiyeti ortaya konmaya çalışılmıştıseafoodplus.infozin giriş bölümünde, peygamberlerin emânet, fetânet, ismet, sıdk ve tebliğ sıfatları ele alınmıştır. Bu sıfatların sözlük ve terim anlamları, Kur’an’da hangi anlam bağlamlarında kullanıldığı işlenmiştir. Ayrıca bu sıfatların İslâm düşüncesindeki anlamları, Kur’an bağlamında değerlendirilmişseafoodplus.infoi bölümde; Kur’an-ı Kerim’de geçen peygamberlik ile ilgili kavramların kelime ve terim anlamları işlenmiştir. Bu kavramların, Kur’an’da geçen anlam boyutu ve peygamberlik ile ilgili bağıntısı üzerinde durulmuştur. Ayrıca bu kavramlar, peygamberlik kurumu ile ilgili içerdiği anlamları çerçevesinde sınıflandırılmıştır. Peygamberlere isim, görev ve nitelik olarak kullanılan kavramlar şeklinde tasnifi yapılmıştıseafoodplus.info bölümde; Fetânet sıfatı bağlamında peygamberlerin örnekliği sorunu işlenmiştir. Vahyin sözlük ve terim anlamları, vahyin mahiyeti ve kaynağı konusu, vahiy nübüvvet ilişkisi, akıl vahiy ilişkisi, vahyin geliş şekilleri, Kur’an dışı vahyin imkanı konusu ele alınmıştır. Ayrıca sünnetin kaynağı, vahiy ile ilişikilendirilmesi, Kur’an dışı vahyin Kur’aniliği sorunu, kudsi hadisinn mahiyeti ve vahiy olma imkanı sorunu, seafoodplus.infober’e itaat konusu işlenmiştir.Üçüncü bölümde; Hz. Peygamber’in bilgi kaynakları, içtihadı, yanılmaları ve sünnetin mahiyeti ve değeri konusu ele alınmıştır. Bu bağlamda Kur’an’da Hz. Peygamber’e yapılan uyarılar, vahiy tarafından, sahabe tarafından ve Peygamber’in kendi içtihadlarını düzeltmesi konusu işlenmiştir. Ayrıca Kur’an’da peygamberlerin beşeri boyutu, masumiyeti ve gaybı bilme imkanları da bu bölümde irdelenmişseafoodplus.infoctProphethood is one of the fundamental institutions of Islam. Prophets served to understand divine revelation on the one hand and acted as model to show how to apply this revelation to real life on the other. Our thesis is concerned with the prophetic character which is called as intelligence (fetânet) that involves their being as model for others. Accordingly I will enhance the substance and meaning of the lifestyle of the prophet (sunnah) and its position in the religion. In the introduction I have covered the attributes of prophets such as emânet (thrustworthy) fetânet (intelligence), ismet (infallibility), sıdk (propriety) and tebliğ (mission). The lexical and technical senses of these attributes are elaborated in connection to their usage in the Qur’an. The first chapter approaches terms and words in relation to prophethood. These terms in the Qur’ān are clarified in position of senses/meanings and in relevant correlation to prophethood. They also are categorized in context of prophetic organization/institute (kurum) und their containing meanings. The terms used for prophets are classified in name, duty and property/character. The second chapter approaches the prophets as examples in terms of their intelligence. The lexical and technical sense of revelation, its essential character and its relation to messengership and prophethood and related issues are handled. Besides, the relationship between sunnah of the prophet and its connection with the revelation and the issue of obeying the prophet should be considered as part of revelation is also tackled in my thesis. The third chapter covers the source of knowledge, consensus (ijtihād), errancy and the essence and value of sunnah of the last prophet. In the coherence of the admonishments in the Qur’ān towards the Prophet, some critical questions raised by the companions to the Prophet are also dealt with in the study. We also researched the human dimensions of the prophets in the Qur’ān, their innocence and their capability of predicting the future. All these points have been searched systematically and analytically in the study from theological point of view putting the Qur’anic mentality into the axes.

Bağlantı
seafoodplus.info

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir