girişimcilik eğitimi işkur / Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Girişimcilik Eğitimi Işkur

girişimcilik eğitimi işkur

KAGİDER Finansa Erişim ve Girişimcilik Strateji Grubu önderliğinde “Girişimciler için Güncel Destekler” paneli düzenlendi. Panel kapsamında paylaşılan İŞKUR destekleriyle ilgili güncel bilgileri sizler için derledik.


İŞKUR desteklerinden bize bahseder misiniz? Bizde bunlardan nasıl faydalanabiliriz?


İŞKUR faaliyetlerini 2 şekilde aktarabiliriz. Biri teşvikler/destekler ikincisi ise kurs/programlar. Biz aslında sadece iş bulma kurumunu değiliz. Bizden kurumlar sadece beden işçisi talep ediyor. Bize nitelikli işçi talebi gelmiyor ancak bu talep olunca algı değişecektir. Kuruma gelmeden hizmet alabileceğiniz bir kurumuz. E-devlet üzerinden teşviklerden nasıl ve ne kadar faydanabilirsiniz bunu görebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra iş ve destek danışmanlarımız sizlere yardımcı oluyor. Belirtmek istediğimiz önemli bir husus var; danışmanlık firmaları türedi bunlara hiç gerek yok. Kendiniz iş ve destek danışmanlarımız yardımıyla tüm süreçleri tamamlayabilirsiniz.


Kurs ve programlar; Türkiye İş Kurumu tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları, toplum yararına programlar ve diğer kurs, program, proje ve özel uygulamalar düzenlenmektedir. Türkiye çapında 81 Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizleri sonucunda o ilde en çok ihtiyaç duyulan meslekler tespit edilmekte ve bu mesleklerde kurs/program düzenlemek amacıyla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından Yıllık İşgücü Eğitim Planları hazırlanmaktadır. Kurum tarafından sunulan aktif işgücü hizmetlerinden yararlanmak isteyen kayıtlı işsizlere Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezlerinde görev yapan iş ve meslek danışmanı tarafından danışmanlık hizmeti verilmektedir. İş ve meslek danışmanlarının bu hizmeti ile işsizler kendilerine en uygun kurs/programa katılma imkânına sahip olmaktadır. Düzenlenen faaliyetlere katılanlardan herhangi bir ad altında, herhangi bir ücret ya da katkı alınmamaktadır. Faaliyetlere ilişkin tüm giderler İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca faaliyetlerden yararlananlara eğitim ya da katılım süresince yol yemek gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla ödemeler (günlük TL) yapılmaktadır. Toplum Yararına Programlarda ise bu ödemeler asgari ücret düzeyinde olmaktadır. Kurslara katılanlara, öncelikle uluslararası geçerliliği olan mesleki yeterlilik belgesi verilmektedir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise Milli Eğitim Bakanlığı veya Üniversite onaylı kurs bitirme belgesi veya sertifikası verilmektedir.


Mesleki Eğitim Kurslarımız var.İşverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikteki işgücünü kendileriyle beraber seçerek düzenleyebileceğimiz kurslar ile yetiştiriyoruz. Bu şekilde eleman ihtiyaçlarını hızlı ve etkin bir şekilde karşılayabilir ve işgücü yetiştirme maliyetlerinden kurtulabilirler. İşverenler ihtiyaç duydukları nitelikli işgücünün yetiştirilmesinin yanı sıra halihazırda çalışanınız olan ancak çeşitli mevzuatlar ile belirlenen belgelere sahip olmayan işçilerinin de belge sahibi olması için “Çalışanların Mesleki Eğitimi Kursları”ndan faydalanarak eğitim için hiçbir gider ödemeden çalışanlarını belge sahibi yapabiliyor. İşbirliği veya hizmet alımı yöntemleri ile düzenlenecek kurslarda eğitici giderleri, kursiyer zaruri gideri ile kısa vadeli sigorta giderleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak ayrıntılı bilgi alınması mümkündür.


Teşvikler; İstihdam teşvikleri ile, belirli şartları taşıyan işsizleri istihdam eden işverenlere değişen sürelerle ve tutarlarla prim, vergi veya ücret destekleri sağlanmaktadıseafoodplus.info teşviklerden bir bölümü İŞKUR tarafından finanse edilmekle birlikte, işlem uygulayıcısı Sosyal Güvenlik Kurumu’dur. İstihdamın korunması ve artırılması maksadıyla İşsizlik Sigortası Fonu’ndan finanse edilen teşvikler aşağıdaki tabloda özet olarak yer almaktadır. Eğitim alan işsizler, eğitim aldıkları meslek ve açık iş durumuna göre özel sektör işyerlerinde istihdam edilmektedirler.


Engelli istihdam teşvikleri var mı?


Özel sektör işverenlerinin kontenjan dâhilinde veya kontenjan fazlası olarak ya da yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştırmaları durumunda işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı (,32 TL) Hazinece karşılanması şeklinde değiştirilmiştir. Varsa engelli çalışan bunun mutlaka İŞKUR’a kayıt edilmesi gerekiyor. Engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kayıplarının en az %40’ından yoksun olduklarını, yetkili sağlık kuruluşlarından alacakları engelli sağlık kurulu raporu ile belgeleyen vatandaşlarımız Kurum İl Müdürlüklerine/ Hizmet Merkezlerine başvurarak “engelli” statüsünde kayıt yaptırabilir. Meslekte çalışma güç kaybı oranı vb. oranlar dikkate alınmamakta olup tüm vücut fonksiyon kaybı oranına bakılmaktadır. Engelli sağlık raporunda çalışamaz ifadesi yer alıyorsa kişinin engelli kaydı yapılmamaktadır.


Daha detaylı bilgi için seafoodplus.info adresini ziyaret edebilirsiniz.

Galeri

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ PROGRAMLARI

“Kendi İşinizi Kurmanıza Yardımcı Olalım”

Girişimcilik eğitim programı, Kuruma kayıtlı kişilere yönelik olarak kendi işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla uygulanan programlardır. 

Girişimcilik eğitim programı kapsamında temel seviye girişimcilik eğitimi, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasındaki Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İşbirliği Protokolünde” belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Eğitim programı bitiminde, katılımcılara Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi verilmektedir. Bu belge, KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine başvuruda gerekmektedir.

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMININ SÜRESİ
Temel seviye girişimcilik eğitimi, sınıf içi eğitim ve atölye çalışmalarından oluşmakta olup en az 32 saat sürmektedir. 

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

Kuruma kayıtlı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Girişimcilik eğitim programında aynı modülden daha önce yararlanmamış olmak,
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
Bu kapsamda Kuruma kayıtlı olanlardan özellikle işletmesini geliştirmek isteyenler için de girişimcilik eğitimleri verilebilmektedir.
Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, özürlü maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da girişimcilik eğitim programlarından yararlanabilirler.

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMLARINDA KARŞILANABİLECEK GİDERLER

Katılımcı zaruri gideri
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi
Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılabilirsiniz.

Sayfayı paylaş


UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla düzenlenir.

KİMLER KATILABİLİR?

 • İŞKUR’a kayıtlı olanlar
 • 18 yaşını tamamlamış olmak
 • Girişimcilik eğitim programında aynı modülden daha önce yararlanmamış olmak,
 • İŞKUR tarafından cezalı durumda olmayan kişiler katılabilirler.
 • İş ve Meslek Danışmanı Görüşme Formunun doldurulması (İŞKUR da yapılacak)
 • Çalışanlar
 • Öğrenciler
 • Emekliler
 • Dezavantajlı Gruplar ( Engelliler, Kadınlar, Gençler )

Katılımcılara günlük 20 TL cep harçlığı ve Genel Sağlık Sigortası İŞKUR tarafından ödenmektedir.(Çalışanlar Hariç)

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMi KESİN  KAYIT İŞLEMLERİ

1. Aşama : Sürekli Eğitim Merkezine Mesai Saatleri arasında ( &#; ) bir zat gelinmesi, Kurs başvurusu yapılması (eğitim yeri,Eğitim saati v.s.) ve Kontenjandan yer ayrılması gerekmektedir.(Telefondan kurs başvurusu yapılmamaktadır.)

Sürekli Eğitim merkezine başvuru önceliğine göre kontenjan belirlenir.

2. Aşama : İşkur&#;a kayıtlı olunması ,Kaydı olmayan katılımcılar herhangi bir işkur &#;dan kayıt yaptırılabilirler.

 E &#; DEVLET BAŞVURU KISMI

3.Aşama:( Resimli anlatımı için TIKLAYINIZ ) 

 • Sağ Üst tarafta + Yeni Başvuru butonu tıklanır.
 • Açılan alanda Kimlik bilgileriniz otomatik olarak gözükür , sayfanın orta kısmına doğru olan yerdeKurs Seçimi alanından İl(İstanbul) ,Birim (KOSGEB İstanbul Haliç Müdürlüğü) , Kurs Başlangıç Bitiş tarihi kısmına (Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü &#; 17/12/ &#; 21/12/ ) alan seçilir.
 • Yukarıdaki işlemleri yapıldığında kurs adresi kısmı otomatik olarak Biruni Üniversitesi&#;ne gelmesi gerekir.(Not : kurs adresi kısmında başka üniversitenin adresi yazıyorsa  Biruni Üniversitesi&#;ne başvuru yapılmamıştıseafoodplus.infoı başvuru yapmış olunmaktadır.)
 • Doldurmanız gereken diğer kısımlarda doldurulduktan sonra sağ alt köşede Kaydet basarak tamamlayınız.

4.Aşama: E devlet üzerinden başvurunuz gerçekleştirildiğinde isminiz Sürekli Eğitim Merkezine bildirilir,Tarafınıza sms ile kurs saatleri ve derslik bilgileri Eğitimden 1 hafta önce gönderilir.

Not: E devlet şifrelerinizi PTT şubelerinden alınır.

Eğitim Tarihleri için tıklayınız.

Eğitmen Kadrosu

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun YEŞİLŞERİT

Öğr. Gör. Aydın AVCI

 
Detaylı Bilgi İçin:

8 /

​

Ä°stanbul Ãœniversitesinin Yaptığı Ä°ÅŸkur-Kosgeb Uygulamalı GiriÅŸimcilik EÄŸitimleri'ne nasıl BaÅŸvuru  yapılır?


 E – DEVLET BAŞVURU KISMI
1.Aşama: ( Resimli anlatımı için TIKLAYINIZ ) 

E-Devlet(seafoodplus.info) giriş yapılması
Arama yerine Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcı Başvurusu yazılarak Uygulamaya Git butonu tıklanır.
Sağ Üst tarafta + Yeni Başvuru butonu tıklanır.
Açılan alanda Kimlik bilgileriniz otomatik olarak gözükür , sayfanın orta kısmına doğru olan yerde Kurs Seçimi alanından İl(İstanbul) ,Birim (KOSGEB İstanbul Haliç Müdürlüğü) , Kurs Başlangıç Bitiş tarihi kısmına (Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – 04/02/ – 08/02/ ) alan seçilir.
Yukarıdaki işlemleri yapıldığında kurs adresi kısmı otomatik olarak İstanbul Üniversitesi’ne gelmesi gerekir.(Not : kurs adresi kısmında başka üniversitenin adresi yazıyorsa İstanbul Üniversitesi’ne başvuru yapılmamıştıseafoodplus.infoı başvuru yapmış olunmaktadır.)
Doldurmanız gereken diğer kısımlarda doldurulduktan sonra sağ alt köşede Kaydet basarak tamamlayınız.

2. AÅŸama : Sürekli EÄŸitim Merkezine Mesai Saatleri arasında ( – ) bir zat gelinmesi, Kurs baÅŸvurusu yapılması (eÄŸitim yeri,EÄŸitim saati v.s.) ve Kontenjandan yer ayrılması gerekmektedir.(Telefondan kurs baÅŸvurusu yapılmamaktadır.) Sürekli EÄŸitim merkezine baÅŸvuru önceliÄŸine göre kontenjan seafoodplus.infoyen katılımcılar yer durumu kontenjan boÅŸluk olursa alınmaktadır.

Ayrıca Ä°.Ãœ. SEM 'den Portal no sunu öğrenip iÅŸkura baÅŸvuru yapmanız gerekmektedir. 

3. Aşama : Herhangi bir işkurdan (Portal numarasını istanbul üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinden alınan no) uygunluk alınması ,Kaydı ve uygunluğu olmayan katılımcılar eğitim günü eğitimden çıkarılırlar. .

4.Aşama: E devlet üzerinden başvurunuz gerçekleştirildiğinde isminiz Sürekli Eğitim Merkezine bildirilir,Tarafınıza sms ile kurs saatleri ve derslik bilgileri Eğitimden 2 gün önce gönderilir.

Not: E devlet şifrelerinizi PTT şubelerinden alınır.nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir