göz nezlesi doğal tedavi / Göz Nezlesi Bitkisel Tedavi Yöntemi Nedir? - Güncel Oku

Göz Nezlesi Doğal Tedavi

göz nezlesi doğal tedavi

Alerjik göz nezlesi ya da enfeksiyona bağlı göz nezlesi, halk arasında hemen hemen herkeste görülebilen oldukça yaygın bir rahatsızlıktır. Steril olmayan ortamlarda bulunmaktan meydana gelen göz nezlesi, gözde kaşıntı ve kızarıklıkla kendini göstermektedir. Birkaç doğru müdahale ile kısa sürede geçmesi beklenen göz nezlesinin tekrar etmemesi için ortak kullanım alanlarında kişisel temizliğe dikkat edilmesi gerekir. İşte göz nezlesine iyi gelen doğal yöntemler

Arpac&#x;k neden olur belirtileri nelerdir? Gözdeki arpac&#x;ğ&#x; geçiren doğal tedavi yöntemleri&#x;Arpacık neden olur belirtileri nelerdir? Gözdeki arpacığı geçiren doğal tedavi yöntemleri…

Alerjik Göz Nezlesi Belirtileri Nelerdir?

Baha aylarında meydana gelen alerjik göz nezlesi genellikle polenlerden dolayı nükseder. Oldukça sancılı bir süreç olan alerjik göz nezlesi, kişinin gündelik hayatını ciddi şekilde olumsuz etkilemektedir. Alerjik göz nezlesinin belirtileri şöyledir:

 • Gözde akıntı

 • Kızarıklık

 • Kaşıntı

 • Burun akıntısı

 • Hapşırık

 • Bulanık görme

Göz Nezlesi Nasıl Geçer?

Göz nezlesinin geçmesi için kesin çözüm en yakın sağlık merkezine başvurup doktorun uygun gördüğü göz damlasını uygulamasıyla geçer. Ancak bunların yanında evde uygulanan doğal yöntemlerle de göz nezlesi kısa sürede geçmektedir. İşte göz nezlesine iyi gelen doğal yöntemler:

 • Soğuk Kompres: Gözdeki şişliğin inmesi için uygulanması tavsiye edilen en doğal ve etkili yöntem soğuk komprestir. Bu, demir kaşığın göz çevresine dokundurulması ya da temiz bir havluyu soğuk su ile yıkadıktan sonra göz çevresinde uygulanması olabilir. 

Aronia meyvesi faydalar&#x; nelerdir? Aronya nedir ve hangi hastal&#x;klara iyi gelir?Aronia meyvesi faydaları nelerdir? Aronya nedir ve hangi hastalıklara iyi gelir?

 • Aloe Vera: Birçok hastalığın tedavisinde başvurulan aleo vera, göz nezlesi içinde oldukça etkili bir yöntemdir. Su ile karıştırılıp göz çevresine nazikçe uygulanan aloe vera, gözdeki mikrop ve enfeksiyonun kısa sürede temizlenmesini sağlar. 

Aloe vera yüze faydalar&#x; nelerdir? Aloe vera ile cilt bak&#x;m&#x; nas&#x;l yap&#x;l&#x;r?Aloe vera yüze faydaları nelerdir? Aloe vera ile cilt bakımı nasıl yapılır?

 • Çay Pansumanı: Çay posası pansumanı, birçok gaz hastalığının tedavisinde kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Gözdeki enfeksiyon ve mikrobun temizlenmesi için temiz bir pamuğa dökülmesi ve ardından göze masaj yaparak uygulanması tavsiye edilir. 

Çay posas&#x; ne işe yarar? Demlikte kalan çay demi nas&#x;l değerlendirilir? Çay çöpü pansuman&#x;Çay posası ne işe yarar? Demlikte kalan çay demi nasıl değerlendirilir? Çay çöpü pansumanı

 • Patates Suyu: Göz hastalıkları için oldukça etkili bir yöntem olan patates suyu, gözdeki kızarıklık ve kaşıntının gitmesi için uygulanır. İster patates suyu ister de direkt patatesin direkt olarak uygulandığı patates uygulamasında, göz nezlesi kısa sürede geçmektedir. 

Çiğ patates suyunun faydalar&#x; neler? Patates suyunun cilde faydalar&#x;Çiğ patates suyunun faydaları neler? Patates suyunun cilde faydaları

 • Elma Sirkesi: İltihapların temizlenmesi ve gözdeki akıntının kısa sürede geçmesi için su ile seyreltilmiş elma sirkesinin nazikçe göze uygulanması önerilir. 1 tatlı kaşığı elma sirkesi ve 2 tatlı kaşığı su karıştırılır. Ardından temiz bir pamukla göze uygulanır. Bu işlem, göz nezlesinin kısa sürede geçmesine yardımcı olur. 

Tarihte bilinen ilk antibiyotik olan sirkenin faydalar&#x; nelerdir? Sirke hangi hastal&#x;klara iyi gelir? Tarihte bilinen ilk antibiyotik olan sirkenin faydaları nelerdir? Sirke hangi hastalıklara iyi gelir?

Göz nezlesi nedir?

Nezle deyince akla ilk olarak üşütmeyle birlikte gelen hapşırık, burun akıntısı ve öksürük gibi sorunlar gelir. Havaların ısınmasıyla birlikte yavaş yavaş nezle görülme oranları düşse de baharla birlikte bu sefer göz nezlesi şikayetlerinde büyük artış yaşanır. Havada uçuşan polenler özellikle alerjik bünyeli kişilerde yaşarma, kızarıklık ve ödem gibi sorunlarla birlikte göz nezlesine neden olur.


Göz nezlesi belirtileri

Bahar aylarında sıklıkla ortaya çıkan polenler hassas olan bireylerde iltihap oluşturan maddelerin salınımını tetikler. Vücudun alerjeni ortadan kaldırmak üzere ürettiği maddeler de göz yaşarması, kaşıntı gibi şikayetlerle gözde kızarıklık ödem gibi sorunlara neden olur. Bahar aylarında polenlerin neden olduğu göz nezlesi diğer mevsimlerde ise ev tozu akarları nedeniyle yaşanır. Ev ortamında bu ajan patojenlerle sürekli teması da tıpkı mevsimsel göz nezlesindekine benzer göz sulanması ve göz kaşıntısı ile kızarıklık gibi şikayetlere neden olur.

Bu şikayetler varsa&#x;

Halk arasında saman nezlesi olarak da bilinen göz nezlesi, bazen göz enfeksiyonlarıyla karıştırılabilir. İhmal edip yetersiz tedavi uygulandığında ise gözün saydam tabakasında hasar yaratıp görme kaybına neden olabilir. Alerjik göz hastalığı bulaşıcı değildir. Ancak bu hastalarda göz kaşıntısını gidermek için ellerin sürekli göze gitmesi ikincil bir göz enfeksiyonuna neden olabilir. Bu nedenle şiddetli göz kaşıntısı ile göz kızarıklığı ve sulanma şikayeti olan bireyler derhal göz hekimine başvurmalı ve gözlerine ikincil enfeksiyonlar bulaştırmamalı.

Göz nezlesi nasıl geçer?

Alerjik göz hastalığının öncelikle tanınması ve neden olan etkenin ortadan kaldırılması tedavideki en önemli basamağı oluşturur. Göz alerjisi gelişen gözde tedavi özellikle de görme kaybı yaratan tiplerinin de bulunduğu dikkate alınarak göz hekimi gözetiminde göz damlası ve gerektiğinde ağızdan alerji hapları ile yapılmalı. Gözlerde sulanma, kızarıklık ve gözün beyazı üzerinde jölemsi bir kabarıklık ile kaşıntı şikayetleri mevcutsa derhal göz hekimine başvurmak gerekir.

Şiddeti her geçen yıl azalır

Alerjik göz nezlesi genellikle her geçen yıl daha az şiddetle devam eder. Genel olarak çocukluk çağlarında daha şiddetli yaşanan göz alerjileri erişkin dönemde daha hafif olarak atlatılır.

Göz nezlesi genetik olabilir

Yapılan bir araştırmaya göre, yıl boyu gözlenen göz nezlesinin güney bölgelerimizde görülme sıklığı yüzde 7,5’tur. Ayrıca özellikle astım tanısı alan ve ailesinde alerjik hastalık olan çocuklarda alerjik göz hastalığı görülme sıklığı yüzde 35’lere kadar çıkar.

*Bu içeriğin geliştirilmesinde Tıbbi Direktörlük katkı sağlamıştır.
*Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız. İçeriklerde Acıbadem Sağlık Grubu'nun tedavi edici sağlık hizmetlerine yönelik bilgiler yer almamaktadır.

RANDEVU AL  

Göz Nezlesini Geçiren En Do&#;al Formüller

Gözün d&#;&#; k&#;sm&#;nda bulunan ve gözü her türlü olumsuz d&#;&#; etkene kar&#;&#; koruyan konjunktiva tabakas&#;n&#;n iltihaplanmas&#; olarak adland&#;r&#;lan göz nezlesi, en temel anlam&#;yla bakteriyel bir durumdur. Gözün mikrop ve bakteri gibi durumlara kar&#;&#; kendisini koruyamamas&#; sonucunda k&#;zarma, tahri&#; olma, ka&#;&#;nt&#; ve yanma gibi belirtiler göstermesi göz nezlesinin habercisidir. Her iki gözde de görülebilen ve yakla&#;&#;k 5 ila 7 günlük iyile&#;me süresi olan göz nezlesini evde uygulayaca&#;&#;n&#;z yöntemlerle h&#;zl&#; bir &#;ekilde geçirebilece&#;inizi biliyor muydunuz?

Hastal&#;k ya da olumsuz bir durum sonucunda iyile&#;menin en etkili yollar&#; aras&#;nda bulunan bitkisel tedavi yöntemleri, göz nezlesinden &#;ikayetçi olanlar için de adeta kurtar&#;c&#; niteli&#;indedir. Art&#;k yanm&#;&#;, batma hissi olu&#;mu&#; ya da k&#;zarm&#;&#; gözlerden kurtulmak istiyorsan&#;z ve göz nezlesine neler iyi gelir sorusuna pratik çözümler ar&#;yorsan&#;z sizin için düzenledi&#;imiz yaz&#;m&#;za mutlaka göz atmal&#;s&#;n&#;z!

&#;&#;te göz nezlesini tedavi eden do&#;al yöntemlerden baz&#;lar&#;!

göz nezlesine ne iyi gelir

1) Bal

 • Do&#;al bir antibiyotik görevi sa&#;layan bal, gözler için de fazlas&#;yla yararl&#; olmaktad&#;r.
 • S&#;k s&#;k göz nezlesi problemi ya&#;&#;yorsan&#;z ve etkili bir çözüm yolu ar&#;yorsan&#;z h&#;zl&#; bir &#;ekilde uygulayaca&#;&#;n&#;z bu yöntem ile &#;ikayetlerinize veda edebilirsiniz.
 • Bir miktar bal&#; su veya süt ile kar&#;&#;t&#;r&#;n ve göz kapaklar&#;n&#;za pamuk yard&#;m&#; ile uygulay&#;n.
 • Bu i&#;lemi günde birkaç defa tekrar edin.
 • Bal&#;n iyile&#;tirici özelli&#;i sayesinde göz nezlesine k&#;sa bir zamanda veda edeceksiniz.
bal

2) Çi&#; Patates

 • Hem gözdeki &#;i&#;kinlikler hem de göz alt&#; morluklar&#; için fazlas&#;yla etkili olan patates sebzesini bir de göz nezlesi için deneyin!
 • Dilimler halinde do&#;rad&#;&#;&#;n&#;z çi&#; patatesi ak&#;am yatmadan önce gözlerinize koyarak bir süre bekletebilirsiniz.
 • E&#;er yo&#;un bir göz nezlesi ya&#;&#;yorsan&#;z bu i&#;lemi sabah ve ak&#;am olmak üzere tekrarlayabilirsiniz.
 • Patates gözünüzdeki &#;i&#;kinli&#;i alaca&#;&#; gibi, çok k&#;sa bir zamanda gözlerinizin iyile&#;mesini sa&#;layacakt&#;r.
patates

3) Siyah Çay

 • Göz nezlesine ne iyi gelir sorusuna bitkisel çözümler arayanlar için ilk s&#;ralarda yer alan bu yöntem, ka&#;&#;nt&#; ve iltihaplanmay&#; giderici etkiye sahiptir.
 • &#;ip&#;ak uygulayaca&#;&#;n&#;z bu yöntem ile her türlü bakteri, mikrop ya da virüsü en aza indirgeyebilirsiniz.
 • 1 bardak kaynar su içerisine siyah çay po&#;etini at&#;n ve demleyin.
 • Daha sonra po&#;eti so&#;umaya b&#;rak&#;n.
 • So&#;uyan siyah çay po&#;etini gözünüzde yakla&#;&#;k 10 dakika kadar bekletin; e&#;er a&#;&#;r&#; yanma hissediyorsan&#;z süreyi k&#;saltabilirsiniz.
 • Bu yöntemi haftada 3 veya 4 defa uygulayarak k&#;sa zamanda göz nezlesine h&#;zla veda edebilirsiniz.
göz nezlesine ne iyi gelir

4) Elma Sirkesi

 • Göz nezlesine ne iyi gelir &#;brahim Saraço&#;lu gibi isimlerin de s&#;kl&#;kla önerdi&#;i elma sirkesi ile iltihaplanmalara son!
 • Gözleriniz s&#;k s&#;k sulan&#;yor, k&#;zar&#;yor ya da a&#;r&#;l&#; &#;ekilde ka&#;&#;n&#;yorsa tedavi için en pratik yöntemi belirlemek sizin için önemli olacakt&#;r.
 • Hem kolay ula&#;&#;labilirli&#;i hem de vücut için faydal&#; olmas&#; ile bilinen elma sirkesi, göz nezlesine ba&#;l&#; enfeksiyonlar&#;n tedavi edilmesinde rol oynamaktad&#;r.
 • 2 çay ka&#;&#;&#;&#; elma sirkesi ile 1 tatl&#; ka&#;&#;&#;&#; suyu kar&#;&#;t&#;r&#;n ve bir pamuk yard&#;m&#; ile gözlerinize zarar vermeden uygulay&#;n. Bu i&#;lemi günde 3 defa tekrarlayabilirsiniz.
elma sirkesi

5) Göz Otu

 • &#;smini belki de ilk defa duydu&#;unuz göz otunun tam bir antibakteriyel özellik ta&#;&#;d&#;&#;&#;n&#; biliyor muydunuz?
 • Özellikle kanlanm&#;&#; ve a&#;&#;r&#; iltihapl&#; gözler için faydas&#; bulunan bu yöntem göz ak&#;nt&#;s&#;n&#; gidermek için de oldukça etkilidir.
 • Aktarlardan ya da eczanelerden temin edece&#;iniz göz otu (1 çay ka&#;&#;&#;&#;) ile 1 bardak suyu 10 dakika kaynat&#;n ve so&#;umaya b&#;rak&#;n.
 • So&#;uyan kar&#;&#;&#;m&#; süzün ve nazik hareketlerle göz banyosu yap&#;n.
 • Tercihe göre içerisine bir miktar gül suyu da ekleyebilirsiniz.
göz otu

6) Aloe Vera

 • Söz konusu hastal&#;klar oldu&#;unda ekstra etkili iyile&#;tirici gücü ile bilinen aloe vera, göz nezlesi için de etkili yöntemlerden birisidir.
 • Antibiyotik özelli&#;i ve kanamay&#; durdurucu gücü sayesinde bu yöntem ile göz nezlesine h&#;zl&#; bir &#;ekilde veda edebilirsiniz.
 • Yapraklar&#;ndan ayr&#;lm&#;&#; aloe vera jelini 1 bardak so&#;uk su ile &#;slat&#;n ve kar&#;&#;&#;m&#;n rengi soluk ye&#;il oluncaya kadar kaynat&#;n.
 • Elde etti&#;iniz kar&#;&#;&#;m&#; göz nezlesi ya&#;ad&#;&#;&#;n&#;z gözünüze birkaç damla damlatarak uygulay&#;n.
 • Bu i&#;lemi günde birkaç defa uygulayabilirsiniz.
aloe vera

7) Ayn&#;sefa Bitkisi

 • Her ne kadar ismi pek s&#;k duyulmasa da ayn&#;sefa bitkisi sayesinde hem göz nezlesinden hem de pek çok enfeksiyondan h&#;zla kurtulabilirsiniz.
 • Güçlü bir antibakteriyel özelli&#;i olan ayn&#;sefa otunu aktarlardan temin ettikten sonra 1 bardak s&#;cak suyun içine 2 çay ka&#;&#;&#;&#; miktarda ekleyin.
 • Demlenip so&#;uduktan sonra süzdü&#;ünüz kar&#;&#;&#;m&#; göz banyosu yaparak uygulay&#;n.
 • Bu sayede her türlü &#;ikayetin k&#;sa sürede azald&#;&#;&#;n&#; göreceksiniz.
ayn&#;sefa çay&#;

Önemli not: &#;lgili tavsiyelerde bulunan malzemelere kar&#;&#; alerjiniz olup olmad&#;&#;&#;ndan lütfen emin olunuz. Bu testi cildinizin küçük bir bölümüne sürüp bir süre bekleyerek sa&#;layabilirsiniz. &#;stenmeyen bir belirti gözledi&#;inizde tekrar uygulamay&#;n&#;z.

Acil &#;ifalar dileriz…

Arpac&#;&#;&#; Geçiren En H&#;zl&#; 7 Do&#;al Tedavi

Göz Alt&#; Morluklar&#;na Ne &#;yi Gelir? Nas&#;l Geçer? Neden Olur?

Göz Enfeksiyonuna Ne &#;yi Gelir? Neden Olur? Belirtileri, Bitkisel 5 Çözüm

Göz Ka&#;&#;nt&#;s&#;na Ne &#;yi Gelir? Neden Olur? Evde 9 Bitkisel Çözüm

Göz Kurulu&#;u Belirtileri Nelerdir? Neden Olur? Evde Bitkisel Tedavisi

Göz Nezlesinin Tedavisi İçin Kullanılacak Olan Bitkisel Çözümler

Göz nezlesi sorunları ve nezleden kaynaklı enfeksiyonların önüne geçmek adına bitkisel ürünler kullanılabilir. Bu ürünlerin nasıl kullanılacağı ve nasıl etki ettiği konusunda bilgili olmak gerekir.

İçindekiler

Gözdeki Nezleye Bitkisel Tedavi Yöntemleri

Göz nezlesi sorunu bitkisel destekler ile çözüm bulmak mümkündür. Özellikle İbrahim Saraçoğlu tavsiyesi ile yapılacak olan uygulamalar sayesinde sorunları ortadan kaldırmak daha kolaydır. Saraçoğlu kürleri ve diğer bitkisel tedavi uygulamaları aşağıda detaylı şekilde açıklanmıştır.

Borik Asit

Nezle göz akıntısı, yanma, kuruluk ve kızarıklık problemlerine iyi gelir. Bir su bardağı kaynamış olan suyun içine 1 çay kaşığı kadar borik asit eklenir. Karışım göz nezlesi sorunu olan göze pamuk yardımı ile uygulanır. Günde 3 kez yapılacak olan uygulama sayesinde ılık su ile durulama işlemi yapılmalıdır.

Ilık ve Soğuk Kompres

Soğuk şekilde yapılacak olan kompres genelde nezle sebebiyle yaşanacak olan şişkinlik ve kaşıntı sorunlarının ortadan kaldırılmasına iyi gelir. Ilık şekilde yapılacak olan kompres ise göz nezlesi sorunu yatıştırmak adına iyi gelir. Temiz bir bezi ılık ya da soğuk suyun içine batırarak gözlerin üzerine koyun. Bu şekilde 10 dakika boyunca bekleyin. Gün içinde uygulama 4 defa yapılmalıdır.

Siyah Çay

Geçmiş dönemlerden bu yana sık şekilde kullanılan siyah çay sayesinde gözdeki birçok soruna çözüm bulmak kolaydır. Bitkisel tedavi konusunda gözlere iyi gelir. Poşet siyah çay gözün üstünde 10 dakika boyunca bekletilir.

Aynısafa Otu

Bu otun anti bakteriyel özelliği bulunur. Göz nezlesi dışında bölgede bulunan enfeksiyonlara da iyi gelir. 2 çay kaşığı aynısafa otu bir su bardağı sıcak suyun içine eklenir. Demlenmesi için kenara koyulur. Soğuyan karışım süzgeçten geçirilir ve göz banyosu yapılarak sorunlara çözüm olur. Oldukça pratik olan bu karışım sayesinde göz nezlesi kısa süre içinde geçer. Gün içinde birkaç kez uygulanması sorunlara iyi gelir.

Tuzlu Solüsyonlar

Bir su bardağı kaynatılmış olan suyun içine 1,5 çay kaşığı tuz eklenir ve eritilir. Bu karışım soğuduktan sonra gözler yıkanır. Bu sayede göz nezlesi ve enfeksiyonları geçer.

Diğer Bitkisel Tedavi Çözümleri

Aloe Vera

Taze olan aloe vera içinde bulunan jelimsi yapı soğutulan bir su bardağı suyun içine katılır. Ardından karışımın rengi yeşile gelinceye kadar kaynatılır. Soğuyunca bu karışımı gözünüze birkaç damla damlatın. Gün içinde bu işlemi göz nezlesi tedavisi kapsamında 3 ila 4 kez uygulayın.

Elma Sirkesi

Özellikle göz nezlesinden kaynaklı olarak ortaya çıkan enfeksiyonların tedavisi konusunda iyi gelir. 2 çay kaşığı elma sirkesi filtrelenmiş olan suyun içine dökün. Ardından temiz bir bez ya da pamuk ile gözünüzü silin. Göz nezlesi tedavisi kapsamında uygulamayı gün içinde 3 kez tekrarlayın.

Ilık Süt ve Bal

Bal ile ılık süt karışı göz nezlesi sorunun önüne geçer ve gözü sakinleştiren etkilere sahiptir. Süt yumuşatma etkisi sayesinde iltihaplanmalarında önüne geçer. Bal da mikrobiyal özelliği desteği ile göz nezlesinin önüne geçer. Bir yemek kaşığı tam yağlı olan sütü hafif şekilde ılıtın. Sonra içine eşit düzeyde organik bal eklemesi yapın.

Anne Sütü

Anne sütü özellikle minik bebeklerde meydana gelen göz nezlesi sorunları için kullanılır. Anne sütü birçok hastalığa iyi gelen bir destektir. Göz nezlesi olan gözün üzerine birkaç dala anne sütü damlatılır. Uygulama gün içinde birkaç kez tekrarlanmalıdır. Karışım pürüzsüz bir hale gelinceye kadar karıştırın. Elde edilen bu karışı sorun olan gözün üstüne 3 damla kadar damlatın. Uygulama gün içinde 3 kez tekrarlanmalıdır. Anne sütünün bebekler üzerindeki faydasının yanı sıra bu konuda da oldukça faydalıdır.

Kaynaklar


Kullanıcı Yorumları ve Oyları

1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız(Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading

Yorum ekle

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir