ikinci dönem okul öncesi gelişim raporu örneği / gelişim raporu örneği | preschool activity

Ikinci Dönem Okul Öncesi Gelişim Raporu Örneği

ikinci dönem okul öncesi gelişim raporu örneği

2.Dönem Gelişim Raporu Örneği (e-okula göre 500 karakter sınırlı)

Hazır Gelişim Raporu
2.Dönem Gelişim Raporu
Gelişim Karnesi
E-Okul Karnesi
Rapor Süslemeleri
Gelişim Raporu Kapakları


E-Okuldaki 500 karakter sınırlamasına göre yazılmıştır.
Örnek amaçlıdır.


PSİKOMOTOR ALAN
Yürüme,koşma,yuvarlanma,sekme,sıçrama,atlama,yakal ama bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabilmektedir.El-göz koordinasyonu gerektiren küçük nesneleri toplamada,nesneleri kaptan kaba boşaltmada,nesneleri takmakta,çıkartmakta;ayrıca nesneleri ipe dizmektedir.Değişik malzemeleri kullanarak şekil çizmekte;malzemeleri istenilen nitelikte kesmekte,yapıştırmaktadır.Büyük kaslarını kullanarak farklı ağırlıktaki nesneleri itmekte,çekmekte,kaldırmakta,döndürmektedir.

SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Kendinin belli başlı fiziksel-duyuşsal özelliklerini söyleyebilmektedir.Duygularını rahatça söylemekte,duygularının nedenlerini,sonuçlarını açıklamaktadır.Duygularını müzik,dans, drama yollarla ifade etmektedir.Kendiliğinden bir işe başlamakta,başladığı işi bitirme çabası göstermektedir.Gerektiğinde lideri izler,liderliği üstlenir.Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.Atatürk ile ilgili etkinliklerde aldığı sorumlulukları yerine getirmektedir.


DİL ALANI
Sesin kaynağını göstermekte,sesin geldiği yönünü söylemektedir.Ayrıca verilen sese benzer sesler çıkarır.Konuşurken nefesini doğru kullanmakta kelimeleri zorlanmadan çıkarmaktadır.Düşüncelerini hayallerini söyler,yaratıcı yollarla açıklar.Bir konu hakkında dinlediklerini başkalarına anlatır,dinlediklerine ilişkin sorular sorar,cevap verir.Dinledikleri arasında yeni sözcükleri fark ederek yeni olan sözcüğün anlamını sorar,anlamına uygun olarak kullanır.

BİLİŞSEL ALAN
Ele aldığı olay yada varlıkların özelliklerini açıklar,karşılaştırır.Dikkat edilmesi gereken nesneyi/durumu/olayı fark etmekte,dikkatini yoğunlaştırmakta açıklamaktadır.Varlıkları renklerine,şekillerine,büyüklüklerine,miktarlarına ,dokunsal özelliklerine, kullanım şekillerine,sayılarına göre gruplandırır,eşleştirir.Daireye, kareye, üçgene ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterebilmektedir.10 içindeki rakamları okumakla birlikte modele bakarak onları yazabilmektedir.

ÖZBAKIM BECERİLERİ
Temizlikle ile ilgili malzemeleri doğru bir şekilde kullanmaktadır.El,yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkamaktadır.Tuvaletini yardımsız yapabilmektedir.Beslenme için gerekli araç-gereçleri temizlik kurallarına uygun kullanmakla beraber içinde bulunduğu çevreyi temiz tutmaktadır.Duruma ve hava koşullarına uygun giyeceği seçmekte, giysilerini yardımsız çıkarmakta ve giymektedir.Tehlikeli bir durum olduğunda o tehlikeyi söylemekte ve ondan uzak durmaktadır.

Paylaşım için Selda Hocaya Anaokullu ailesi olarak teşekkür ederiz……

Gelişim Raporu Örnek

Öğrencinin Adı Soyadı : Mustafa…….
Öğretmenin Adı : Selda ……..
Yaş : 6
Öğretim Yılı :……..
Okul :………………………………………..

PSİKO-MOTOR ALAN : Mustafa’nin genel olarak bedensel hareketleri yaş grubundan beklenen düzeyde. Bu konuda başarılı. Ona hareket etme fırsatını devamlı olarak tanıyın ve enerjisini olumlu yönde harcamasını sağlayın. Ayrıca makas tutma,kağıt katlama vb el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede son derece başarılı.İnce motor hareketleri konusunda başarılı fakat evde kalem tutma,kesik çizgileri birleştirme ve boyama çalışmaları çocukla kalemi tutma alışkanlığının yerleşmesi amacıyla pekiştirme olarak yapılmalı.


SOSYAL-DUYGUSAL ALAN : Belli aralıklarda pasif ve çekingen fakat genel olarak kendini doğru olarak ifade edebilen aktif bir çocuk. Türkçe etkinliği ve diğer etkinlik zamanlarında öğretmenin sorduğu sorulara cevap verebiliyor. Arkadaşları ile olan ilişkilerinde son derece başarılı olduğunu ve başkalarının haklarına saygılı olduğunu gözlemledim. Yine’de evde toplum kuralları vb. kurallarda aile içindede çalışmalar yapılmalı. Mustafa bu konuda desteklensin. Devamlı olarak pekiştirme yapılmalı ve çocukta bunlar yerleşik davranış olarak tutunabilmeli. Aynı zamanda Mustafa ‘ya devamlı olarak başarılı olduğu, herşeyi yapabileceği empoze edilmelidir.
BİLİŞSEL ALAN : Renkler,sayılar ve şekilleri tanımada başarılı fakat renkler ve sayılar üzerinde başarılı olsada evde çalışmalar yapılmalı. Dikkatini toplamada ve sürdürmedede başarılı olduğunu gözlemledim. Öğrenme hızı yaşından beklenilenin düzeyde. Evde 1 ve 5 arasında ufak çıkarma işlemleri yapılmalı. Aynı zamanda adres ve telefon bilgilerinin evde tekrar edilip ,çocuğa kazandırılması gerekiyor. Sıralama,sınıflama ve nesneleri amaçlarına uygun olarak kullanma konusunda başarılı ve bu yöndede desteklenip pekiştirme yapılması gerekir. Ayrıca çocuğa sağ-sol kavramları kazandırılmalı. Bunu kalemi tuttuğun elin hangisi ise o sağ elin, diğeride sol elin diyerek kazandırabilirsiniz.
DİL ALANI : Mustafa çekinmediği zamanlarda kendini son derece iyi ifade edebilen,cümleleri düzgün kuran bir çocuk. Şarkı,tekerleme ve parmak oyunlarını öğrenmede yaşından beklenen düzeyde başarılı.Hikaye kitaplarını resimlerinden takip edebilen bir çocuk. Kitaba olan merakı çocukta desteklenmeli. Aynı zamanda sesleri doğru takip edebilmekte. Evde küçük çaplı kelime alıştırmaları yapılmalı.(Oyun yoluyla) Evde Mustafa ile küçük kelime oyunları oynayabilirsiniz. Ona evde hikayeler okuyun ve hikaye bitiminde sorular sorun ve cevaplarını çok zorlamadan almaya çalışın.
ÖZBAKIM BECERİLERİ : Giyisilerini kendi giyip çıkarabiliyor. Tuvalet bakımını bağımsız olarak gerçekleştirebiliyor. Gözlemlerime göre temizlik malzemelerini doğru kullanıyor,fakat evde takip edilmeli ve bunu pekiştirmesi önemle sağlanmalı. Beslenmesi son derece sağlıklı yemeklerde seçici değil ve beslenmesi doğal seyrinde. Acil durumlarda başvurulacak bir telefon numarasını öğrenmede yardımcı olunmalı ve devamlı olarak desteklenmeli bu konuda. Aynı zamanda düğme ilikleme ve bağcık bağlama çalışması önemle yapılmalıdır.

anaokulu

2. Dönem için Gelişim Raporu Örneği

MERHABA ARKADAŞLAR,

AŞAĞIDAKİ ÖRNEKLER İKİ SEÇENEKLİDİR.

1. DÖNEMDE ''GELİŞİYOR'' yorumlamasını yaptığım kazanımları 2. dönemdeki gelişimlerinin kıyaslamasının yapılabileceği biçimde alarak çocukların 2. dönem raporlarını hazırlamıştım.


SİZ DE 2. DÖNEM RAPORLARINIZI HAZIRLARKEN, çocuklarınızın TAMAMLADIĞI GELİŞİM ÖZELLİKLERİNİ yazarsanız, veli çocuğunun gelişimini daha net görebilecektir.


HEPİNİZE KOLAY GELSİN.BİLİŞSEL ALAN

Bir olaydan sonra ne olacağını tahmin ediyor. Ev adresini, telefon numarasını biliyor.

Ev adresini öğrenme gelişimi devam ederken, telefon numarasını öğrenebilmiştir.

2. dönem dikkatini konu üzerinde yoğunlaştırabildiği görülmüştür.

Eksilen nesneyi söyleme becerisi kazanmıştır.

Olayları oluş sırasına göre sıralayabilmektedir.


Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırma yapmaya başlamıştır.

Neden-sonuç ilişkisi kurmuş, 5 içinde çıkarma gerektiren problemleri çözmeye başlamıştır.

Problemlere çözüm önerebilmektedir.


DİL GELİŞİMİ

Bazı soyut ifadeleri anlamaya başlamıştır. Espri anlayışı gelişmiş olup, basit şakalar yapabilmektedir.

Dinlediği yeni sözcükleri fark etmeye, sözcüğün anlamını açıklamaya başlamıştır.
Konuşurken sesinin tonunu ve hızını ayarlayabilme gelişimi devam etmektedir.
Verilen sese benzer sesler çıkartabilmekte, sözcüklerin başlangıç seslerini ve aynı sesle başlayan sözcükler söyleyebilmektedir.
İLGİ ALANLARI

Dinleme becerisi yüksektir. Kelime dağarcığı zengin ve hafızası iyidir.

Soyut ve kavramsal düşünebilmektedir.

Duygularını vücut dili ile anlatabilmekte, hamurla oynamayı sevmektedir. Yerinde duramaz.. Kas gelişimi mükemmel düzeydedir.

Hayvanlara, açık havaya, çevreye, doğa olaylarına meraklıdır.

Sunularında resim yapmaktan hoşlanmaktadır. Ritmik konuşur ve mırıldanır.

Arkadaşlarına oranla daha fazla hayal kurmaktadır. Sunulardan ve resimli anlatımlardan hoşlanmaktadır. Anlatmaktan, anlaşmaktan hoşlanmaktadır.


Sosyal ilişki kurmaktan, öğütler vermekten, anlatmaktan, anlaşmaktan hoşlanır.

Güçlü ve zayıf yönlerini bilmektedir. Hatalarından, başarılarından ders çıkartarak öğrenir. Kendi başına çalışmaktan hoşlanmaktadır. Öz saygısı yüksektir.

Sözel dilsel, görsel-uzamsal ve müziksel ritmik zekâya sahiptir.


Büyüyünce ………………………….olmayı düşünmektedir.ÖZBAKİM BECERİLERİ

Doğru beslenmenin önemini bilmekte ancak, seçtiği yiyecekler olabilmektedir.

Elini istenilen şekilde yıkarken üzerini ıslatmamaya özen gösterebilmektedir.
Elini istenilen şekilde yıkarken üzerini ıslatmaktan hoşlanmakta, böylece dikkati üzerinde yoğunlaştırmayı başarmaktadır.

Bedenini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilmektedir.
Bedenini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme gelişimi devam etmektedir.

Eşyalarını koruyabilmekte, asabilmektedir.
Eşyalarına sahip olmaya başlamıştır.
Eşyalarına sahip olma gelişimi devam etmektedir. Sorumluluklar vermeniz eşyalarına sahip olmayı öğretecektir.

Çevreyi temiz ve düzenli tutabilmektedir.
Çevreyi temiz ve düzenli tutabilme gelişimi devam etmektedir.


PSİKOMOTOR GELİŞİM

Nesneleri değişik malzemelerle bağlayabilme gelişimini tamamlamıştır.
İp atlayabilmekte, bedenini koordineli olarak kullanabilmektedir.
Kalemi düzgün tutma gelişimi devam etmektedir. Bu alanda desteklenmesine devam edilmesi önerilmektedir.


SOSYAL DUYGUSAL ALAN

Kendisine güven duyma gelişimini çok iyi tamamlamıştır.
Başkalarının farklı özelliklerini kabullenmeye başlamıştır.
Yetişkin denetimi olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranmaya başlamıştır.

Kaygı ve korkularını yenmiştir.

Etkinliğin süresine ilişkin yönergeye uyabilme gelişimini tamamlamıştır.
Etkinliğin süresine ilişkin yönergeye uyabilme gelişimleri devam etmektedir.

Olumlu ve olumsuz duygularını ifade ederken haklarını koruyabilmekte, başkalarının haklarına da saygı gösterebilmektedir.


Duygu düşüncelerini çok iyi ifade edebilmektedir.
Kendi haklarını korurken, başkalarının hakkına saygı gösterebilmektedir.
Kendi haklarını korurken, başkalarının hakkına saygı gösterebilme gelişimi devam etmektedir.

 

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir