ilginç oyalar / En İlginç İğne Oyası Modelleri | Oya örnekleri, Tığ işleri, Yazma

Ilginç Oyalar

ilginç oyalar

Pilates yapıp, iğne oyası biriktiriyor

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Adnan Memiş yılından beri Türkiye Bankalar Birliği’nde Finansal Yeniden Yapılandırma Grubu Başkanlığı görevini de yürütüyor.
Önce krizinde büyük işletmelerin bankalara olan kredi borçlarının yeniden yapılandırılmasında görev aldı. Ardından Anadolu Yaklaşımı’nda küçük ve orta ölçekli işletmelerin borçlarını yeniden yapılandırarak ayakta kalıp üretime devam etmelerinde baş rol oynadı. Şimdi de TBB’nin TESK üyeleriyle yaptığı protokol ile esnaf ve sanatkar kesimin banka borçlarının yeniden yapılandırılmasında grup başkanı olarak yer alıyor.
Kısacası; Adnan Memiş borç yapılandırması konusunda 10 yılda ciddi bir deneyim kazandı ve gelecekteki planı bu birikimlerini kitap yazarak genç kuşaklara miras bırakmak.
İstanbul Yaklaşımı’nın o günkü koşullarda inanılmaz bir süreçte hazırlandığını belirten Adnan Memiş, “Gerçekten iyi bir dayanışmaydı. İnanın 6 ay boyunca geceleri benim uyuduğum maksimum 2 saattir. Gece saat ’lere kadar bu ekiple Bankalar Birliği’nde çalışıyorduk. Dolayısıyla aramızda dayanışmanın yanı sıra güzel bir dostluk oluştu. Her ay mutlaka sosyal hayatta da bir araya geliyoruz” diyor.
Peki, Adnan Memiş bu kadar koşturmacanın dışında boş zamanlarında neler yapıyor? Hobileri neler? Her sabah ’ta uyanan Memiş, 1 saat tempolu bir yürüyüş yapıyor. Hava şartları ne olursa olsun, yağmur çamur, bora fırtına dinlemeden günlük yürüyüşünü hiç aksatmıyor. Hafta içi saat ’a kadar sporunu yapan Memiş, saat gibi bankada masasının başında oluyor.
Haftada iki kez de plates yapan Memiş, “Daha önce çok ilgilenmemiştim. Biraz da feminen bir spor gibi algılamam vardı. Bunun ne kadar yanlış olduğunu başladıktan sonra anladım. Yaptığım zaman bana kendimi iyi hissettiriyor” diyor.
DENİZ YILDIZLARI’NIN FİKİR BABASI
Adnan Memiş’in borç yapılandırması dışında sosyal hayatında en fazla gurur duyduğu işlerden birisi de Deniz Yıldızları. Bu projenin fikir babası olan Memiş, projenin bugün geldiği noktayı şöyle aktarıyor:
“Benim için bitmeyen projedir. Benim liderliğimde bugüne kadar geldi. En son 4 tane lise yapmıştık. Darıca’da o kampusü geliştirmeye devam ettik. Yeni olarak kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yaptık. O bu sene hayata geçti. Bir yurt hayalimiz var. Yurt hayalimizi gerçekleştirirsek Deniz Yıldızları Eğitim kampüsünün değeri inanılmaz derecede yükselecek. Bir taraftan müthiş spor imkanları var, bir taraftan meslek okulları akademik ortamı var. Tamamen çalışanlarımız,eş dost gönüllü olarak katıldığı imece usulü bir proje. Önce kapısını bacasını düzeltmekle başladık. Baktık ki problem çok daha büyük. Kendimiz okul yaptıramayız mı dedik. İyi bir çevrem olduğumu düşündüm ve o çevremi harekete geçirdim. İyi bir katılım oldu. İşe çok güzel bir ilkokul yaparak başladık. 30 kişiyi aşmayan sınıflarda 32 derslikli, her türlü teknolojinin kullanıldığı muhteşem bir okula kavuştular. İçeri girerken okulun her tarafında klasik müzik çalıyor.”
SANDIK ÇIKMASI KOLEKSİYONU VAR
Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Adnan Memiş’in bir de pek kimsenin bilmediği ilginç bir hobisi var. İğne oyasına meraklı olan Memiş, eskilerin sandık çıkması dediği iğne oyası biriktiriyor. Oldukça zengin bir iğne oyası koleksiyonuna sahip olan Memiş'in bu ilgisi tamamen tesadüfler sonucu başlamış:
“İğne oyası koleksiyonum var. Yaklaşık 5 senedir hemen hemen ulaşabildiğim her yerden topluyorum, ciddi bir koleksiyonum oldu. Keşke buna 30 sene önce başlasaydım. Ben sayı peşinde değilim, kalitenin peşindeyim, ince işin peşindeyim. Kendi yöresini en iyi ifade edebilen oyalar ilgimi çekiyor. Aslında bu işe tesadüfen başladım. Tamamen Mısır Çarşısı’nda bir dükkanın önünde durunca oradaki hoş bir şeyler dikkatimi çekti. Hatta baştan ‘Acaba evin bir köşesinde dekoratif amaçlı kullanabileceğim şeyler olabilir mi?’ diye dükkana girecek oldum. Giriş o giriş o günden beri iğne oyası biriktiriyorum.” finans caddesi

AKSARAY İLİ İĞNE OYA ÖRNEKLERİ ve KULLANIM ALANLARI

AKSARAY İLİ İĞNE OYA ÖRNEKLERİ ve KULLANIM ALANLARI

seafoodplus.infoŞ

Fotoğraf 1. İğne oyası örnekleri (Kılıç Karatay, )

Dış etkilerden korunmak amacı ile ortaya çıkan giyim-kuşam kültürü geçmişten günümüze çeşitli evrelerden geçerek toplumların düşünce, inanç, gelenek, görenek, örf, adet, zevk ve yaşam biçimlerinin yanı sıra sosyal ve ekonomik şartlarını yansıtan bir olgu ve süslenme arzusunu gerçekleştiren bir sanat dalı olarak canlılığını devam ettirmektedir.

Süslenme ve süsleme arzusu insanoğlunun yaradılışı ile başlamış ve var olan bu istek yaşadığı döneme göre çeşitlilik göstererek süregelmiştir. Toplumlar kendilerini ifade etmek için sanatı kullanmışlar ve geleneksel el sanatları bir milletin kültürünü temsil eden unsurlardan biri durumuna gelmiştir. Anadolu sahip olduğu el sanatlarının çeşitliliği ile önemli bir uygarlık merkezidir.

Geleneksel Türk giyim-kuşam kültürü içinde baş süslemelerinin vazgeçilmez unsuru olan oyaların ayrı bir yeri vardır. Türk kadınının zevkini, yaratıcılığını ve el becerisini yansıtan oyalar, süslenmek amacının yanı sıra içerdiği motifleri ile gizli mesajlar aşıyan sessiz bir iletişim aracı olmuştur. (Onuk, , s). 

Oyaların yöresel özellikler çerçevesinde özgün motifler taşıdığı görülmekle birlikte, aynı motifin farklı yörelerde farklı isimlerle anıldığı da dikkati çekmektedir (Köklü, , s).

Anadolu kadını sevinçlerini, üzüntülerini, heyecanlarını renklere, ilmeklere, tığ, mekik ve iğne yardımı ile oya örücülüğüne dönüştürmüştür. İğne oyalarının boyutlu yapısı ve süsleyici niteliği ile el sanatlarımız içinde önemli bir yeri vardır. Tarih bakımından birçok devletlerde adı geçen Aksaray bölgesinde, yazmalara hayat veren iğne oyaları yöreye göre biçimlenmekte ve özgün isimler almaktadır.

Kültürel kimliğin en canlı ve somut belgeleri olan el sanatlarının, bir milletin gelenek ve göreneklerinin nesilden nesle aktarılmasında önemli bir yeri vardır. Geleneksel Türk el sanatlarının içinde önemli bir yeri olan oyalar ise, yüzyıllardır geleneksel Türk giyim-kuşamının vazgeçilmez bir parçası olmuş; kadın kıyafetleri, takı ve diğer hediyelik eşya süslemelerinde sıkça kullanılmıştır.

Toplumların sanat duyarlığını en kesin ve açık biçimde o toplumun süsleme sanatlarında görmek mümkündür. Doğal coğrafi konumu ve tarihi geçmişi nedeniyle birçok uygarlığın beşiği olan Anadolu, halk sanatı konusunda dünyanın en zengin kaynak ve araçlarına sahiptir. El sanatları bir ulusun kültürel kişiliğini toplumların dünkü ve bugünkü yaşam biçimlerini yansıtan en canlı ve anlamlı belgelerdir.

Geleneksel Kültürümüzü geçmişten günümüze yeni kuşaklara aktaran, süsleme ve süslemek amacıyla kullanılan ve tekniği örgü olan iğne oyaları, sadece Türk ulusuna özgü bir el sanatıdır. Oya; iğne ile yapılan düğümlü ilmeklerin oluşmasından meydana gelir (Eronç, , s).

Dünya literatürüne “Türk Danteli” olarak giren iğne oyalarımız ilk bakışta dantelle benzerlik gösterse de bir alan oluşturan ve mutlaka bir eşyaya dikilmek üzere yapılan iki boyutlu dantelden üç boyutlu yapısı ve başlı başına bir süsleyici olması ile ayrılmaktadır (Kültür Bakanlığı, , s:8)

Zengin çeşitliliğe ve geçmişe sahip olan iğne oyaları, yapılırken sadece süs eşyası olarak değil, kişinin duygu ve düşüncelerini, renklere ve oyaya dönüşmesini sağlamıştır. İğne oyası Anadolu’ya özgü oyalardandandır İğne oyaları düz şerit biçimde ve aşağıya doğru artarak üç boyutlu yaprak, çiçek, meyve ve başka motiflerden oluşanları vardır. Çiçeklerin çoğunlukla gerçekçi bir biçimde yapıldığı, diğer motiflerinde ise serbest anlatımlarla ortaya konduğu görülür (Özker, , s).

Milli kültürümüzün kendine özgü niteliklerini yitirmeden, çağdaş boyutlar kazanması için kadın el sanatlarından olan oyaların, günlük yaşantımızda yerini alması, geçmişten gelen bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılması ve zamanla kaybolmaması açısından son derece önemlidir.

Aksaray oya geçmişine bakıldığında ilk olarak boncuk örme sonrasında iğ oyası daha sonrasında ise sıra ile floş, firkete, çim oyası ve iğne oyası takip etmektedir. Ancak günümüzde en çok ilgiyi iğne oyası görmektedir. Yapılan değişik ve her defasında yeni motifler üretme şansı veren iğne oyaları sadece yemeni veya havlu kenarını süslemede kalmamış tespih, tepsi, sehpa, kolye, broşür, yüzük ve küpe gibi takı ve süs malzemesi olarak da kullanım alanı geliştirmiştir.

Aksaray’da iğne oyası kültürel etkileşim sonucu ortaya çıkmıştır. İğne oyaları yapanların birçoğu eşinin meslekleri doğrultusunda farklı bölgelerde kalması sonucu öğrenmiş, bazıları ilgi sonucu bazıları da ise Halk eğitim kursları sonucunda öğrenmiş olduğu bilinmektedir.

Aksaray Halk eğitim merkezi müdürü Azmi ARI ile yapılan görüşmede, İğne oyalarının Aksaray bayanları tarafından büyük ilgi gördüğünü ve bayanların oya işi ile aile ekonomilerine de katkı da bulunduğunu beyan etmiştir. Açılan kurslarla kadınların yeni bir iş alanı ve kendilerine olan güveninde arttığını belirten ARI, kadınlara kendilerini geliştirmekte destek oldukları için mutlu olduklarını dile getirmiştir. Açılan kurslarda alanında uzman hocalara yer verilmiş, iğne oyasına dair bütün bilgilerin paylaşımı denem yanılma yoluyla aktarılmıştır. Bugün Aksaray’da iğne oyası yaygın bir el sanatı durumundadır. Kullanım alanlarının gelişen teknoloji ile değişmesi sonucunda ilgide artmıştır.

seafoodplus.infoY İĞNE OYALARININ DESEN ÖZELLİKLERİ

Aksaray bölgesinde yapılan iğne oyaları yapımında genellikle beyaz, sabun yeşili, krem rengi, açık pembe, açık eflatun, açık gülkurusu, kırmızı renginin kullanıldığı görülmüştür. Yapılan iğne oyalarının kullanılacağı yemeni, havlu kenarı veya diğer ürünlerinde oyada kullanılan renklerle uyum içinde olduğu saptanmıştır.

Oyalar öncesinde örnek bezi adı verilen bir desen çalışma bezi üzerinde yapılmaktadır. Örnek bezi üzerinde birden fazla çeşitli tekniklerle örülmüş şeritler yer almaktadır. Örücü bayan öncesinde hangi deseni yapacağına karar verdikten sonra ilk örnek çalışmasını örnek bezinde uygun şerit üzerinde örmektedir. Oyanın firkete veya tığ ile yapılan zincir, çim oyası veya örümcekler üzerine işlendiği görülmüştür(Tülay Çiçek, sözlü görüşme, Nisan ).

Fotoğraf 2. Örnek bezi (Kılıç Karatay, ).

Kullanılan motiflerin isimleri incelendiğinde;

Kirpikli iğne oyası: Desenin ismini nerden veya nereden aldığı bilinmemekte olup, halk dilinde bu isimle anılmaktadır (Gülüstan Vurgun, sözlü görüşme, Nisan ).

Fotoğraf 3. Kirpikli İğne oyası örneği (Kılıç Karatay, ).

Köklü İğne Oyası; motifin zemininde yer alan beyaz renkteki dantel örgüsünden dolayı bu ismi almıştır. Motif üzerinde ekleme ya da çıkartma yapılabilir( Sevim Özyön, sözlü görüşme, Nisan ).

Fotoğraf 4. Köklü İğne Oyası (Kılıç Karatay, ).

Kirpikli- Köklü İğne oyası: Köklü iğne oyası ile kirpikli iğne oyasının birleşmesi sonucu yenibir desen oluşmuş ve bu ismi almıştır (Huriye Yaldır, sözlü görüşme, Nisan ).

Fotoğraf 5. Kirpikli-Köklü İğne Oyası (Kılıç Karatay, ).

Şeytan Bacağı İğne oyası; Motifin isminin nerden geldiğine dair kaynak yoktur. İlk örülen bölgede bu ismi aldığı için bu isimle bilinmektedir (Esra Duru, sözlü görüşme, Nisan ).

Fotoğraf 6. Şeytan Bacağı İğne Oyası (Kılıç Karatay, ).

Tavşan Kulağı; Şekil olarak Tavşankulağına benzemesi sonucunda bu isimi alan motif sık kullanılan motifler arasında yer almaktadır (Gülüstan Vurgun, sözlü görüşme, Nisan ).

Fotoğraf 7. Tavşan Kulağı İğne Oyası (Kılıç Karatay, ).

Bademli İğne oyası; İsim olarak kaynağını nereden aldığı bilinmemekte olup bu oya motifinin göç yolu ile geldiği bilinmektedir (Tülay Çiçek, sözlü görüşme, Nisan ).

Fotoğraf 8. Bademli İğne Oyası (Kılıç Karatay, ).

Çilek İğne Oyası; Motiflerin birçoğunun ismini doğadan veya çevredeki nesnelerden aldığı görülmekte olup bunlardan bir tanesi de çilek motifidir. Çilek meyvesine benzetilmesi sonucunda bu ismi almıştır (Esra Duru, sözlü görüşme, Nisan ).

Fotoğraf 9. Çilek İğne Oyası (Kılıç Karatay, ).

Kirazlı İğne Oyası; Bu motif de ismini kiraz meyvesine benzetildiği için bu isimi almıştır (Huriye Yaldır, sözlü görüşme, Nisan ).

Fotoğraf Kirazlı İğne Oyası (Kılıç Karatay, ).

Lale İğne Oyası; Doğadaki çiçeklerde motiflerin ismini almasında önemli bir kaynak olmuştur. Laleye benzemesi bu ismi almasına neden olmuştur (Sevim Özyön, sözlü görüşme, Nisan ).

Fotoğraf Lale İğne Oyası (Kılıç Karatay, ).

Gül İğne Oyası; Güle benzemesi nedeniyle örücü bayanlar bu ismi vermiştir (Rukiye Ağırbaş, sözlü görüşme, Nisan ).

Fotoğraf Gül İğne Oyası (Kılıç Karatay, ).

Papatya İğne Oyası; Doğada bulunan nesneler her zaman eşsiz bir kaynak olmuştur. Örneğin bu papatya modelinde olduğu gibi, papatya çiçeği bu motife ismini vermiştir (Güler Altınkonar, sözlü görüşme, Nisan ).

Fotoğraf Papatya İğne Oyası (Kılıç Karatay, ).

Çarkıfelek İğne Oyası; Penç stilize edilmiş çiçek motifidir. Penç motifinin çeşitleri bulunmaktadır. Çarkıfelekte bunlardan biridir. Bu ismi iğne oyası çeşitlerinde de görmek mümkündür.

Fotoğraf Çarkıfelek İğne Oyası (Kılıç Karatay, ).

Menekşe İğne oyası; Menekşe çiçeğine benzemesi motifin bu isimle anılmasına neden olmuştur (Rukiye Ağırbaş, sözlü görüşme, Nisan ).

Fotoğraf Menekşe İğne Oyası (Kılıç Karatay, ).

Küpeli İğne Oyası; Küpeli çiçeğine benzerli ile bilinen bu motif ismini de doğal olarak bu çiçekten almıştır (Esra Duru, sözlü görüşme, Nisan ).

Fotoğraf Küpeli İğne Oyası (Kılıç Karatay, ).

Artırma İğne Oyası; Artırma eksiltme tekniği ile örülmekte olup ismini de bu teknikten almıştır (Güler Altınkonar, sözlü görüşme, Nisan ).

Fotoğraf Artırma İğne Oyası (Kılıç Karatay, ).

Hanım Hanıma İğne Oyası; Bayanlar omuz omuza veren iki bayanı simgelediğini düşüncesiyle bu ismi vermişlerdir (Sevim Özyön, sözlü görüşme, Nisan ).

Fotoğraf Hanım Hanıma İğne Oyası (Kılıç Karatay, ).

Kelebek İğne Oyası; Doğada sadece çiçekler, meyveler veya sebzeler motiflerin ismini almasında kaynak olmamış hayvanlarda kaynak olmuştur. Örneğin kelebeğe benzemesi bu motifin ismini almasında etkili olmuştur (Rukiye Ağırbaş, sözlü görüşme, Nisan ).

Fotoğraf Kelebek İğne Oyası (Kılıç Karatay, ).

Yıldız İğne Oyası; Doğanın dışında evrende bulunan nesnelerin görünümü de motiflerin ismini almasında kaynak olmuştur. Yıldızın görünümüne benzemesi nedeniyle bu ismi almıştır (Esra Duru, sözlü görüşme, Nisan ).

Fotoğraf Yıldız İğne Oyası (Kılıç Karatay, ).

3.İĞNE OYALARININ KULLANIM YERLERİ

Havlu kenarları:

İğne oyaları havlu kenarlarının vazgeçilmez kenar süsü olmuştur. Görünüş bakımından zengin görünüme sahip olan iğne oyaları aynı zamanda havluların albenisini de arttırmaktadır.

      Fotoğraf Havlu Kenarı örneği                                             Fotoğraf Havlu Kenarı örneği

    (Kılıç Karatay, ).                                                           (Kılıç Karatay, ).

Kenarı iğne oyalı süslenen havlular daha fazla ilgi çekmekte olup kız veya erkek annelerinin hazırladıkları çeyizlerin vazgeçilmez olan ürünlerinden biridir. Genelde bitkisel motifler yer almıştır. Havluların alt şeritleri veya motiflerin orta göbek kısımları genellikle tığ ile örülüp üzerine iğne oyaları örülmektedir.

Fotoğraf Havlu Kenarı örneği                                           Fotoğraf Havlu Kenarı örneği

(Kılıç Karatay, ).                                                                (Kılıç Karatay, ).

Yemeni Kenarları:

Şerit halinde hazırlanmış iğne oyaları kare formundaki yemenilerin dörtkenarına dikilerek kullanılmıştır. Oyaların yapımına tığ yardımı ile yapılan firkete oyası ile başlanmış, firkete oyasının üzerine ana ve ara motifler iğne oyası ile yapılmıştır. Oyaların zeminini oluşturan firkete oyası, oyaların daha zengin görünmesini sağlamasının yanı sıra eskiyen yemenilerden oyaların sökülerek yeni bir yemeniye tutturulmasına ve oyaların daha uzun süre kullanılmasına olanak sağlamıştır(Ağırbaş, ).

Fotoğraf Yemeni Kenarı örneği                              Fotoğraf Havlu Kenarı örneği
(Kılıç Karatay, ).                                                     (Kılıç Karatay, ).

Fotoğraf Havlu Kenarı örneği                                  Fotoğraf Havlu Kenarı örneği

(Kılıç Karatay, ).                                                        (Kılıç Karatay, ).

Örtü Örnekleri:

Önceden beri tığ ve dantel ipi ile yatak odası, oturma odası veya sehpa örtüsü olarak örülen örtüler artık iğne oyası ile yapılmaktadır. Başlangıcında yine tığ ve dantel ipi kullanılan örgüler sonrasında oya ipiyle iğne oyası tekniği olarak devam etmektedir. Örtü örnekleri tığ ile yapılan dantel örneklerinin iğne oyası birleşmesiyle desen kompozisyonlarında zenginlik meydana gelmiştir (Altınkonar, ).

                            Fotoğraf Sehpa örtüsü örneği                           Fotoğraf Yatak odası örneği

                      (Kılıç Karatay, ).                                             (Kılıç Karatay, ).

                          Fotoğraf Oturma odası örneği                             Fotoğraf Sehpa örtüsü örneği

                                   (Kılıç Karatay, ).                                               (Kılıç Karatay, ).   

Tespih süslemeleri:

Tespih uçlarında süs olarak değişik oya örnekleri kullanılmıştır. Süslemeler farklı bir sunum şekli sunmuştur.

  Fotoğraf Tespih örneği                      Fotoğraf Tespih örneği                         Fotoğraf Tespih örneği

     (Kılıç Karatay, ).                               (Kılıç Karatay, ).                                (Kılıç Karatay, ).

Tepsi örneklerinde derinlik vererek oya örnekleri ile farklı ürünler elde edilmektedir. Derinlik verme yöntemi ile tepsilere ayrı bir güzellik katan iğne oyaları günümüzde bayanların vazgeçilmez ürünlerinden olmuştur.

     Fotoğraf Tepsi örneği                      Fotoğraf Tepsi örneği                         Fotoğraf Tepsi örneği

         (Kılıç Karatay, ).                           (Kılıç Karatay, ).                              (Kılıç Karatay, ). 

KAYNAKÇA

  • ANKARA TÜRK OYALARI KATALOĞU, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara , cilt. 2, s:8

  • ERONÇ, P., Giyim Süsleme Teknikleri, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara, s

  • KÖKLÜ, Hülya, ÖZDEMİR, Melda, YETİM, Fatma, Gerede İğne Oyaları, Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, , sayı, s

  • ONUK, T., İğne Oyaları. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara , s

  • ÖZKER, M., Kütahya Geleneksel Düğün Giysileri ve El İşlemeleri, Turizm geliştirme vakfı, Ankara , s

Sözlü görüşmeler

ARI, Azmi, Halk Eğitim Müdürü, Sözlü görüşme,

ÇİÇEK, Tülay, İğne oya öğretici Usta, Sözlü görüşme,

AĞIRBAŞ, Rukiye, İğne Oya örücüsü, sözlü görüşme,

ALTINKONAR, Güler, İğne Oya örücüsü, sözlü görüşme,

DURU, Esra, İğne Oya örücüsü, sözlü görüşme,

ÖZYÖN, Sevim, İğne Oya örücüsü, sözlü görüşme,

YALDIR, Huriye, İğne Oya örücüsü, sözlü görüşme,

VURGUN, Gülüstan, İğne Oya örücüsü, sözlü görüşme,

Madde Yazım Bilgileri:
Yazar: Semra Kılıç KARATAY

Anahtar Kelimeler: İğne, oya, kültür, el sanatı, motif

Muhteşem Değişik İğne Oyası Modelleri

Muhteşem Değişik İğne Oyası Modelleri ile sizlerleyiz. Sezonun en çok beğenilen trend iğne oyası modelleri ile sizde sıradışı bir görünüme sahip olabilirsiniz. Yapılması modeline göre biraz uğraştırıcı olan iğne oyasını sizde dilediğiniz yazmalara, havlu kenarlarına, başörtü kenarlarına, fularlara işleyebilirsiniz. İğne oyası çeşitleri neler? Peki iğne oyasında en çok hangi modeller tercih ediliyor? İğne oyasında öne çıkan trend modeller neler?

 iğne oyası modelleri

iğne oyası modelleri çeyiz bohçalarına renk katmakta aynı zamanda çeyizlere ince ince işlenen şahane iğne oyası modelleri.

en güzel en yeni iğne oyası modelleri

Zarif iğne oyası modelleri sevenlere rengarenk iler kullanılarak yapılan mükemmel oya modeli.

sıralı çıtı pıtı iğne oyası modelleri

Sıralı çıtı pıtı iğne oyası modeli son zamanlara çok tercih edilmekte muazzam oya modeli sizlerin de tercihi olabilir.

iğne oyası yazma kenarı modelleri

Başörtü kenarlarında, yazmalarda, havlu kenarlarında kullanabileceğiniz farklı değişik iğne oyası modeli.

çeyizlik iğne oyası modelleri

Farklı renklerin bir arada olduğu şahane oya modelinde mavi, mor, kırmızı, yeşil, sarı ip kullanılarak yapılan büyüleyici güzellikteki iğne oyası modeli.

iğne oyası yazma modelleri

Yazmalarda sıralı çıtı pıtı sevenlere çok hoş çok güzel iğne oyası modeli.

sıralı çıtı pıtı iğne oyası modelleri

Cıvıl Cıvıl Rengarenk İğne Oyası Modelleri

 iğne oyası modelleri

Herkesin aklını başından aldıracak siyah yazma üzerine sıralı çıtı pıtı iğne oyası modeli.

ağır iğne oyası modelleri

Yazmalarda ağır görümler elde etmek isteyenlere çok şık iddialı iğne oyası modeli.

Yazma Üzerine Göz Alıcı İğne Oyası Modeli Anlatımlı Yapılışı

Daha fazla iğne oyası modelleri ve anlatımlı yapılışı için Yoncanın İğne Oyaları ve En Güzel Hobim web sayfama bakabilirsiniz.

şık iğne oyası modelleri

Benim favorim olan bu şahane oya modelinde mavi, pembe, yeşil, beyaz renkli ipler tercih edilmekte.

iğne oyası yazma kenarı modelleri

Hanımlar bunun gibi değişik ve farklı oyalar için web sitemizde mevcut olan Son Çıkan İğne Oyası Modellerine bakmanızı tavsiye ederiz.

çeyizlik iğne oyası modelleri

Su yeşili yazmaya çok rağbet görülen şahane iğne oyası modeli.

iğne oyası yazma modelleri

Çok sipariş aldıracak büyüleyici güzellikteki iğne oyası modeli.

 iğne oyası modelleri

Genç kızların peşinde olduğu mükemmel iğne oyası örneği.

son çıkan iğne oyası modelleri

Yazmalara çok yakışan iddialı iğne oyası modelinde renkli ipler kullanılmakta.

boncuklu iğne oyası modelleri

Çeyiz bohçalarına koyabileceğiniz boncuklu iğne oyası modeli.

en güzel en yeni iğne oyası modelleri

Sıradışı görümler elde etmek isteyenlere şahane iğne oyası örneği.

iğne oyası modelleri
cıvıl cıvıl rengarenk iğne oyası modelleri

Bugün sizler için hazırladığımız Muhteşem Değişik İğne Oyası Modellerinin sonuna geldik. Bu içeriğimizi beğendiğiyseniz diğer yayınlanmış içeriklere göz atabilirsiniz. Bir sonraki iğne oyası modellerinde görüşmek dileğiyle&#;

İlgili

Etiketler iğne oyası modelleri iğne oyası modelleri iğne oyası modelleriağır iğne oyası modelleriçeyizlik iğne oyası modellerien güzel en yeni iğne oyası modellerikolay iğne oyası modellerison çıkan iğne oyası modelleri

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir