interstitium nedir / interstitial nedir? ne demektir? hakkında bilgi - tıp terimleri sözlüğü | seafoodplus.info

Interstitium Nedir

interstitium nedir

İnterstisyel akciğer hastalığı

İnterstisyel Akciğer Hastalığı
End-stage interstitial lung disease (honeycomb lung).jpg

Son dönem Akciğer Fibrozu (Otopsiden alınmış)

Uzmanlık Göğüs Hastalıkları

İnterstisyel akciğer hastalığı (İAH) veya diffüz parankimal akciğer hastalığı (DPAH),[1] interstisyumu (akciğerlerin alveolleri (hava keseleri) çevresindeki doku ve boşluğu etkileyen bir grup solunum yolu hastalığıdır. Aslında bu hastalıklarda interstisyumun yanı sıra alveol boşlukları, küçük hava yolları, damarlar, hatta plevra tutulabilmektedir.[2] Akciğerlerdeki bir hasar anormal bir iyileşme yanıtını tetiklediğinde ortaya çıkabilir. Normalde vücut, hasarı onarmak için doğru miktarda doku üretir, ancak interstisyel akciğer hastalığında , onarım süreci bozulur ve hava keseciklerinin (alveoller) etrafındaki doku yaralanır ve kalınlaşır. Bu da oksijenin kan dolaşımına geçmesini zorlaştırır. Hastalık kendini şu semptomlarla gösterir: nefes darlığı, balgamsız öksürük, yorgunluk ve birkaç ay içinde yavaş gelişme eğiliminde olan kilo kaybı. Bu hastalığa sahip birinin ortalama hayatta kalma süresi üç ila beş yıl arasındadır. İAH terimi, bu hastalıkları obstrüktif hava yolu hastalıklarından ayırmak için kullanılır.

Çocuklarda belirli türleri vardır. ChILD kısaltması, bu hastalık grubu için kullanılır ve İngilizce adı olan Children's Interstial Lung Diseases - chILD'den türetilmiştir.[3]

Uzamış İAH, pulmoner fibroz ile sonuçlanabilir, ancak bu her zaman böyle değildir. İdiyopatik pulmoner fibroz, belirgin bir nedeni belirlenemeyen (idiyopatik) interstisyel akciğer hastalığıdır ve hem radyografik (bazal ve bal peteği oluşumuyla birlikte plevral bazlı fibroz) ve patolojik (geçici ve mekansal olarak heterojen fibroz, histopatolojik bal peteği görünümü ve fibroblastik odaklar) tipik bulgularla ilişkilidir.

yılında interstisyel akciğer hastalığı, pulmoner sarkoidoz ile birlikte milyon kişiyi etkiledi.[4] ölümle sonuçlandı.[5]

Etioloji[değiştir

Bulunduğumuz çağda insan vücudunda yeni bir organ keşfedilmesini beklemezsiniz değil mi? Ancak bilim insanları bugüne dek varlığından bihaber oldukları yeni bir organ keşfetmiş bulunuyor. Hatta bunun, insan vücudundaki en büyük hacimli organ olduğu belirtiliyor.

Araştırmaya göre cilt yüzeyi de dâhil olmak üzere vücudumuzun her bölümündeki bağ dokular, aslında içi bir sıvı dolu bölmeciklerden oluşuyor. Bu bölmecikler mide, akciğerler, kan damarları ve kasları kaplayarak hep birlikte bir ağ oluşturuyor. Bu nedenle bilim insanları vücut genelinde birbirine bağlı olan bu ağın bir organ olduğunu söylüyor. Yeni organa ise 'interstitium' adı verilmesi kararlaştırıldı.

Bugüne kadar neden bulunamadı?

Bilim insanları daha önce bu doku katmanlarının yoğun kolajen içeren bir “duvar” görevi gördüğünü düşünüyordu. Ancak yeni bulgular, bunun bir duvardan öte; açık ve sıvı dolu bir otoyol gibi olduğunu gösteriyor.

Interstitium'un onlarca yıldır gözden kaçırılmasının nedeni ise, araştırmalarda kullanılan standart mikroskoplarda görünmemesi. Bilim insanları doku örneklerini mikroskopta incelemek üzere hazırlarken, onları ince dilimlere ayırır ve temel özellikleri vurgulamak için boyarlar. Ancak bu sabitleme işleminde sıvı boşaltılır ve bu da sıvı dolu alanların görünmemesine neden olur. Araştırmacılar bu sıvı dolu alanları, mikroskobik seviyede incelemelerini sağlayan yeni bir görüntüleme tekniği kullanarak keşfetti.

Yeni bir organ mı?

İnsan vücudunun yaklaşık %60’ı sudur. Bu suyun üçte ikisi de hücrelerin içinde bulunur. Diğer üçte biri hücre dışındadır ve "interstitial" sıvı olarak bilinir. Her ne kadar araştırmacılar, bireysel hücreler arasında sıvı olduğunu zaten biliyor olsalar da, daha geniş, birbiri ile etkileşim halinde, içi sıvı dolu bir boşluk ağının olduğu fikri, henüz yeni. Bu çalışma, “interstitium” kavramını dokular içindeki bu yapılandırılmış, sıvı dolu alanları göstererek genişletiyor ve interstitium’u kendi başına bir organ olarak tanımlıyor.

Bu keşif pCLE olarak adlandırılan yeni bir görüntüleme teknolojisinin kullanımına dayanıyor. Bu araç, bir lazer ile canlı dokuların mikroskobik olarak görüntülenmesine imkân veriyor. yılında, Mount Sinai Beth Israel Tıp Merkezi'nde çalışan Dr. David Carr-Locke ve Dr. Petros Benias, bu teknolojiyi kullanarak, bir hastanın safra kanalına yayılan kanseri incelerken bilinen anatomik bilgiler ile uyuşmayan bir dizi birbirine bağlı boşluk tespit etti. Daha sonra araştırmacılar, aynı sıvı dolu alanları, vücudun diğer bölgelerinden alınan diğer bağ dokusu örneklerinde ve hatta kanser hastası olmayan başka insanların dokularında da görüntüledi. Araştırmacılar, bu bölmeciklerin günlük işlevler sırasında dokuları korumak için amortisör görevi görüyor olabileceğini de düşünüyor.

Kanserin nasıl yayıldığı sorusuna ışık tutabilir

Şimdilik bu sıvı dolu ağ, yeni bir organ olarak nitelendirilse de bu henüz tıp dünyasının tümü tarafından kabul görmüş bir keşif değil. Bunun yeni bir organ olarak kabul görmesi için, daha fazla araştırmacı tarafından da doğrulanması gerekiyor. Ancak bu bulguların kanser araştırmaları da dâhil olmak üzere çeşitli tıbbi çalışmalara olumlu etkileri olabilir. Örneğin, incelemeler sırasında kanser tümörlerinin bu sıvı doku yoluyla lenf düğümlerine yayılmış olabileceği öne sürüldü. Interstitium’un birbirine bağlı hücreleri, kanserin yayılmasını kolaylaştıracak olumsuz bir yan etkiye yol açmış olabilir.

New York Üniversitesi Patoloji Bölümü’nden Dr. Neil Theise, bu organdan doğrudan alınacak sıvı örneklerinin bazı hastalıkların teşhisinde önemli bir rol oynayacağını söylüyor.

Kaynak:


Bu yazının etiketleri: Interstitiumorgan

Bilim dünyası son zamanlarda, yeni bir buluş ile karşı karşıya geldi. İnsan vücudunda daha önce bilinmeyen veya fark edilmeyen bir organ ABD bir grup bilim adamı tarafından keşfedildiği duyuruldu. ‘İnterstitium’ adı verilen organ, insan vücudunda bulunan diğer bütün organlardan daha fazla yer kapladığı söylenmektedir. Bu organın fark edilmesiyle bilim adamları,  bilimsel alanda özellikle insan vücudunu tehdit eden asrın en korkutucu hastalığı kanserin oluşumu, yayılması konusunda çok olumlu gelişmeler sağlanacağı söylenmektedir.

Bilindiği Kadarıyla Yeni Organ İnterstitium

Amerika Birleşik Devletlerinde konu ile ilgili araştırmaların yoğun olarak devam ettiği ve İnterstitium adı verilen organın yapısı ve özelliklerinin ayrıntılı olarak incelendiği açıklandı. En son bilim adamlarının yaptığı açıklama, organın, kalın bir tabakayla kaplı olduğu, bağ dokularının yoğun olduğu ve farklı sıvı dolu bölmeciklerden oluştuğu söylenmektedir. Tarif edilen bu bölmeciklerin yoğun olarak derinin altında bulunduğu, çok geniş bir alanı kapladığı, kapladığı alan içine mide, akciğerler, kan damarları ve kasları da içine aldığı söylenmektedir.

İnterstitium Organı Neler Yapıyor?

Tanıştırayım Yeni Organımız : İnterstitium </p>
            <span class=nest...

© 2024 Toko Cleax. Seluruh hak cipta.