istiklal marşı 5 kıta oku / 10 kıtalık İstiklal Marşı Nasıl Yazıldı: İstiklal Marşı Sözleri, Bestelenmesi, Kabulü

Istiklal Marşı 5 Kıta Oku

istiklal marşı 5 kıta oku

İstiklal Marşı Sözleri ve 10 Kıtası: İstiklal Marşı Sözleri, Okunuşu ve Kabulü, Şairi

Türk milletinin bağımsızlığını simgeleyen İstiklal Marşı, Anadolu'da Milli Mücadele'nin devam ettiği sırada Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınmış bir şiirdir. İstiklal Marşı şiiri, Mehmet Akif Ersoy'un Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inancını, Türk askerinin yürekliliğine ve özverisine güvenini, Türk ulusunun bağımsızlığa, Hakk'a, yurduna ve dinine bağlılığını dile getirir. Bu yüzden anlamı ve önemi bizler için oldukça büyüktür. Peki, İstiklal Marşı ne zaman yazılmıştır, sözleri bestesi kime aittir? İşte 10 kıtalık İstiklal Marşı'na dair ayrıntılı bilgiler

İSTİKLAL MARŞI'NIN 10 KITASI

 • Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,

 • Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

 • O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

 • O benimdir, o benim milletimindir ancak.

 • Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

 • Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?

 • Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal

 • Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl.

 • Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,

 • Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.

 • Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,

 • Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

 • Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

 • Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

 • Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

 • “Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar?

 • Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,

 • Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

 • Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk'ın,

 • Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

 • Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı,

 • Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

 • Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,

 • Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

 • Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

 • Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.

 • Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,

 • Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

 • Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:

 • Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

 • Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,

 • Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

 • O zaman vecd ile bin secde eder, varsa taşım,

 • Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım,

 • Fışkırır ruhumücerret gibi yerden naaşım,

 • O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

 • İstiklal Marşı Kıtası

 • Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

 • Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

 • Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.

 • Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;

 • Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl.

İSTİKLAL MARŞI BESTECİSİ KİMDİR?

İstiklal Marşı'nı Osman Zeki Güngör bestelemiştir.

İSTİKLAL MARŞI NASIL KABUL EDİLDİ?

Meclis kayıtlarında adı "Burdur milletvekili ve İslam şairi" olarak geçmektedir. Kendi döneminde Millî Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey'in ricası üzerine arkadaşı Hasan Basri Bey kendisini ulusal marş yarışmasına katılmaya ikna etti. Konulan liralık ödül nedeniyle başlangıçta katılmayı reddettiği bu yarışmaya, o güne kadar gönderilen şiirlerin hiç biri yeterli bulunmamıştı ve en güzel şiiri Mehmet Âkif'in yazacağı kanısı mecliste hâkimdi.

Mehmet Âkif'in yarışmaya katılmayı kabul etmesi üzerine kimi şairler şiirlerini yarışmadan çektiler. Şairin orduya ithaf ettiği İstiklâl Marşı, 17 Şubat günü Sırât-ı Müstakîm ve Hâkimiyet-i Milliye'de yayımlandı. Hamdullah Suphi Bey tarafından mecliste okunup ayakta dinlendikten sonra 12 Mart Cumartesi günü saat 'te ulusal marş olarak kabul edildi. Âkif, ödül olarak verilen lirayı Hilal-i Ahmer bünyesinde, kadın ve çocuklara iş öğreten ve cepheye elbise diken Darü'l-Mesâî vakfına bağışladı.

Şiirin bestelenmesi için açılan ikinci yarışmaya 24 besteci katılmış, yılında Ankara'da toplanan seçici kurul, Ali Rıfat Çağatay'ın bestesini kabul etmiştir. Bu beste yılına kadar çalındıysa da 'da değiştirilerek, dönemin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Osman Zeki Üngör'ün 'de hazırladığı bugünkü beste yürürlüğe konmuş, toplamda dokuz dörtlük ve bir beşlikten oluşan marşın armonilemesini Edgar Manas, bando düzenlemesini de İhsan Servet Künçer yapmıştır. Üngör'ün yakın dostu Cemal Reşit Rey'le yapılmış olan bir röportajda da kendisinin belirttiğine göre aslında başka bir güfte üzerine yapılmıştır ve İstiklal Marşı olması düşünülerek bestelenmemiştir.

Söz ve melodide yer yer görülen uyum (Prozodi) eksikliğinin esas sebebi de (Örneğin "Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak" mısrası ezgili okunduğunda "şafaklarda" sözcüğü iki müzikal cümle arasında bölünmüştür) budur. Protokol gereği, sadece ilk iki dörtlük beste eşliğinde İstiklâl Marşı olarak söylenmektedir.

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

yılında İstabul Fatih'in Sarıgüzel semtinde dünyaya gelen Mehmet Akif Ersoy'a babası Mehmet Tahir Efendi, ebced hesabıyla doğum tarihini belirten “Ragif” adını verdi (hicri ) ve vefatına kadar onu bu adla çağırdı. Ancak bu isim, yaygın olmadığı ve güç söylendiği için annesi ve yakın çevresi, daha bilinen bir ad olan “Akif”i kullandılar.

Babası Fatih Medresesi müderrislerinden Mehmet Tahir Efendi, o dönemler Osmanlı Devleti'ne bağlı olan Arnavutluk'un İpek kasabasına bağlı Şuşise Köyü'nden İstanbul'a gelmiş, annesi Emine Cemile Hanım ise Buharalı Mehmet Efendi'nin kızı olarak Samsun'da doğmuştu.

yılında, 4 yaşındayken Fatih'de Emir Buhari Mahalle Mektebi'ne başladı. Burada iki yıl eğitim gördükten sonra Fatih İbtidaisi'ne geçti. Aynı yıl babası ona Arapça dersleri vermeye başladı. Rüştiye’yi yani ortaokulu bitirdikten sonra dönemin gözde okullarından Mekteb-i Mülkiye (Siyasal Bilgiler Fakültesi)’nin âli kısmında bir müddet okudu ancak babasını kaybedince Halkalı’daki Baytar Mekteb-i Âli (Veterinerlik Fakültesi)’ne parasız yatılı olarak girdi ve bu okulu birincilikle bitirdi.

yılında “Ziraat Nezâreti Umur-u Baytâriye Şubesi”nde (Ziraat Bakanlığı Veterinerlik İşleri) göreve başladı. “Umur-u Baytâriye Müdür Muavini”(Veterinerlik İşleri Müdür Yardımcısı) olarak sürdürdüğü görevinden yılında istifa etti.

'de 25 yaşında iken Tophane-i Amire veznedarı Mehmet Emin Bey'in kızı İsmet Hanım ile evlendi. Aynı yıllarda Maarif Dergisi'nde ve Resimli Gazete'de şiir yazıları ve Arapça, Farsça ve Fransızca'dan yaptığı çevirilen yayınlandı.

Baytarlığa başladığı ilk yıllarda bile, mesleğinden çok, şairliği ile tanınan Mehmet Akif, öğretmenlik hayatına ’da Halkalı Baytar Mektebi’ne “kitâbet-i resmîye” (resmî yazışma usulü) dersi hocalığı ile başladı. ’den sonra ise Edebiyat Fakültesi ile Dârülhilâfe Medresesi’nde “Osmanlı Edebiyatı” hocalığında bulundu.

Mehmet Akif, ’de Burdur milletvekili seçildi. yılında açılan milli marş yarışmasına, “para ödülü almamak” koşuluyla katılmayı kabul etti ve orduya ithaf ettiği şiiri, 12 Mart günü milli marş olarak kabul edildi. Ödül olarak verilen lirayı Hilal-i Ahmer (Kızılay) bünyesinde, kadın ve çocuklara iş öğreten ve cepheye elbise diken Darü’l-Mesâi Vakfına (İş Evi) bağışladı.

yılında Abbas Halim Paşa’nın daveti üzerine Mısır’a gitti. - yılları arasında Kahire’deki “Câmiü’l-Mısriyye” Üniversitesi’nde, Türkçe öğretmenliği yaptı. 17 Haziran ’da İstanbul’a dönmeye karar verdi. 27 Aralık tarihinde hayatını kaybetti ve Edirnekapı Mezarlığı’na defnedildi.

MEHMET AKİF ERSOY'UN ESERLERİ

Şairin Safahat genel adı altında toplanan şiirlerini içeren yedi kitabının ilk yayım tarihleri şöyledir:

Safahat (): 44 şiir, mısra.

Süleymaniye Kürsüsünde (): Bir şiir, mısra.

Hakkın Sesleri (): 10 şiir, mısra.

Fatih Kürsüsünde (): Bir şiir, mısra.

Hatıralar (): 10 şiir, mısra.

Asım (): Bir şiir, mısra.

Gölgeler (): 41 şiir, mısra.

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, İstiklâl Savaşımız sırasında T.B.M.M. Burdur Mebusu iken, kendisine büyük hayranlık duyan Tacettin Şeyhi tarafından selamlık bölümü kendisine tahsis edilen bu evde yaşamış ve İstiklâl Marşı'mızı bu evde yazmıştır.

Bu ev 30 Ekim tarihinde Şehir Meclisi kararı ile Mehmet Akif Ersoy Evi adını almış ve müzeye dönüştürülmüş ise de bakımsız kalmış ve zamanla harabolmuştur.

Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampusu'nun kuruluşu sırasında, Rektör Prof. Dr. İhsan Doğramacı yapının eski durumuna sadık şekilde onarımını sağlamış ve yapı ziyarete açılmıştır.

Yapının geçen yıllar içinde yıpranan kısımlarının yeniden onarılması için Üniversite Rektörlüğü'nün teşebbüsü ile yılında Kültür Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Diyanet Vakfı ve bazı özel şahısların katkıları ile bir fon oluşturulmuş ve binanın onarım ve döşemesi tamamalanarak 27 Aralık günü yapılan bir törenle yeniden ziyarete açılmıştır.

Mehmet Akif Ersoy Evi, yüksek avlu duvarları ile çevrili olup bahçesine küçük avlu kapısından girilmektedir. Bahçenin ortasında yer alan bina iki katlı ahşap bir Ankara evidir. Üst kata çıkan tahta trabzanlı merdiven boyunca Ersoy'a ait fotoğraflar bulunmaktadır. Üst katta dinlenme ve toplantı odası yer almıştır. Evin en gösterişli alanı olan toplantı odasının tavanı, ortada kalem işleriyle süslü altıgen bir göbek bulunan yöresel Ankara tavanıdır.

Mehmet Akif Ersoy'a ait cep saati, gözlük, tesbih, tüfek ve büyük şairin yüzünün kalıbı müzede teşhir edilen manevi değeri yüksek eserlerdir. Cumartesi-Pazar ve resmi tatiller dışında hergün saat: , arasında ziyarete açıktır.

Mehmet Akif Ersoy'un şiirini marş olarak Osman Zeki Güngör bestelemiştir. Osmanlı sarayında ilk Türk kemancısı olarak yetiştirilmiş olan müzisyen; birçok klasik batı müziği bestecisinin keman konçertolarını Türkiye'de çalan ilk Türk kemancıdır.

Bugünkü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın temelini oluşturan Osmanlı saray orkestrasını yönetmiş; orkestranın ilk defa İstanbul’da halka açık konserler vermesini ve cumhuriyetin ilanından sonra yeni başkent Ankara'daki ilk senfonik konserlerin gerçekleşmesini sağlamıştır.

Cumhuriyetin ilk önemli öğrenim kurumlarından Musiki Muallim Mektebi’nin kuruluşunda büyük emeği geçmiş bir eğitimcidir. Besteci Ekrem Zeki Ün'ün babasıdır.

Osman Zeki Bey, yılında Mehmet Akif’in şiirinin ulusal marş güftesi olarak seçilmesinden sonra ’de Maarif Bakanlığı tarafından düzenlenen beste yarışmasına davet edilen 24 besteciden birisiydi. Kimi anekdotlara göre İstiklâl Marşı’nı, İzmir’in Yunan işgalinden kurtuluşundan sonra bestelemişti . Yarışma seçici kurulu tarafından Osman Zeki Bey'in eseri beşinci seçilirken ; Ali Rıfat Bey’in alaturka usuldeki bestesi birinci seçildi. Ancak yılında Maarif Bakanlığı'nın resmi kurumlara gönderdiği bir genelge ile uygulamada değişiklik yapıldı ve o güne kadar Ali Rıfat Bey'in bestesi ile seslendirilen güfte; Osman Zeki Bey’in batı tarzı bestesi ile seslendirilmeye başladı; devletin resmi marşı haline geldi.

İstiklal Marşı’nın Anlamı Nedir? İstiklal Marşı’nın 10 Kıtasının Anlamı, Türk Milleti İçin Önemi Ve Açıklaması

Milli mücadelenin devam ettiği dönemde kaleme alınan Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına dair inancın tazelendiği ve diri tutulduğu marşımız Mehmet Akif Ersoy tarafından yılında yazılmıştır. On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'mız anlamı her zaman merak edilmektedir. Bu yazımızda İstiklal Marşı'nın on kıtasına ve anlamına değineceğiz.

İSTİKLAL MARŞININ 10 KITASI VE AÇIKLAMASI

seafoodplus.info

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Şair ilk kıtada ulusa seslenmektedir. Korkmaması gerektiğini ve yurdumuzun üstünde tüten son ocak sönünceye kadar bayrağımızın dalgalanıp, ayın ve yıldızın her zaman parlayacağını dile getirmiştir. Türk milletini cesaretlendirmiştir.

seafoodplus.info

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!

Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,

Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl.

Şair ikinci kıtada bayrağımıza seslenmektedir. Kaşlarını çatmayıp yüzünü asmaması gerektiğini dile getirir. Aksi halde yüzünü asarsa onun için dökülen kanlarımızın helal olmayacağını söyler.

seafoodplus.info

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Üçüncü kıtamızda şair, özgürlüğümüzden bahsetmiştir. Özgürlüğümüze asla engel olunamayacağını, hiçbir şeyin buna cesaret edemeyeceğini söyler. Buna cesaret edilmeye kalkılırsa da önüne çıkacak olan her engeli yenecek güçte ve kudrette olduğunu söyler.

seafoodplus.info

Garb'ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar,

"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?

Şair dördüncü kıtada Batı'nın gelişmiş teknolojisine karşın milletimizin manevi gücünün üstün geleceğinden, manevi gücümüzün kuvvetinden bahsetmiştir. Batı'yı tek dişi kalmış canavar olarak adlandırmıştır.

seafoodplus.info

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın…

Kim bilir, belki yarın… belki yarından da yakın.

Beşinci kıtamızda yine bir ulusa, Türk milletine sesleniş vardır. Şair, güzel günlerin ancak herkesin mücadelesiyle geleceğini, özgürlüğümüzün için vücudumuzu siper edip savaşılması gerektiğini söylemiştir. Bu güzel günlerin belki yarın belki yarından da yakın olacağını söyleyerek halkın umudunu da arttırmıştır.

seafoodplus.info

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı!

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı;

Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.

Toprağımızın vatan olduğunu sadece toprak diyerek geçilmemesi gerektiğini vurgulayan Mehmet Akif Ersoy, vatanın büyük zorluklarla kazanıldığını ve dünyalar önüne serilse de vatanın satılmaması gerektiğini vurgulamıştır. Bu toprakların şehitlerimizin kanıyla sulandığını unutmamalı ve vatan için canını veren şehitlerimizi hatırlamamız gerektiğini söylemiştir.

seafoodplus.info

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?

Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!

Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Şair yedinci kıtada bu cennet vatan için herkesin canını vermek isteyeceğini söylerken her bir karışının, toprağının şehit kanı olduğunu dile getirir. Rabbimizin her şeyi almasını ama bizi vatansız bırakmamasını dile getirir.

seafoodplus.info

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:

Değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!

Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli

Şair bu kıtada Allah'a seslenmektedir. Yurdumuzun işgal edilmemesi ve ezanlarımızın asla susmamasını istediğini söyler. Bağımsızlığımızın her daim devam etmesini istediğini dile getirir.

seafoodplus.info

O zaman vecd ile bin secde eder –varsa- taşım;

Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na'şım;

O zaman yükselerek Arş'a değer, belki başım.

Şair burada dualarını kabul olması ve mezar taşının olmasıyla başının göğe değecek kadar yüceleceğini söylemiştir.

KITA

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl;

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

Şair son kıtamızda bayrağımızın her zaman dalgalanacağından özgürlüğün ve bağımsızlığın ülkemizin hakkı olduğundan bahsedilmektedir. Öyle ki bayrağımız her daim dalgalanmalıdır ki dökülen kanlar bayrağımıza helal olsun.

İSTİKLAL MARŞI OKUNUŞU - İstiklal Marşı 10 Kıtası Sözleri, Anlamı Bestesi Ve Yazılışı

İstiklal Marşı 10 Kıta ve S&#;zleri - İstiklal Marşı'nın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 Kıtası ile Anlamı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04,

LinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi

İstiklal Marşı milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmış ve Osman Zeki Üngör tarafından günüzdeki okunuşu bestelenmiştir. İstiklal Marşı Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletlerinin resmi marşıdır. İstiklal Marşı'nın anlamı ve önemi oldukça büyüktür. İstiklal Marşı'nın ilk 2 kıtası törenlerde milli marş olarak okunmaktadır. Toplamda 10 kıta olan İstiklal marşı'nın tüm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve kıta sözleri ile detayları..

Haberin Devamı

İstiklal Marşı milli şair Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmış ve Osman Zeki Üngör tarafından beslenmiştir. Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin milli marşıdır.

İstiklal Marşı 10 Kıtası ve Sözleri

İstiklal Marşı'nın 10 kıtası ve sözleri kıta kıta aşağıdaki gibidir.

İstiklal Marşı 1. Kıta

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

İstiklal Marşı 2. Kıta

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal!

İstiklal Marşı 3. Kıta

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Haberin Devamı

İstiklal Marşı 4. Kıta

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

İstiklal Marşı 5. Kıta

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va'dettigi günler hakk'ın
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

İstiklal Marşı 6. Kıta

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

İstiklal Marşı 7. Kıta

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

İstiklal Marşı 8. Kıta

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

İstiklal Marşı 9. Kıta

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arsa değer belki başım.

İstiklal Marşı Kıta

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Haberin Devamı

İstiklal Marşı'nın Anlamı ve Önemi

Bağımsızlığımızı ve kurtuluşumuzu anlatan İstiklal Marşı milletimiz açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Mehmet Akif Ersoy her kıtada okuyan kişilere oldukça hisli duygular oluşturan ve anlamı çok etkileyici olan bir şiir kaleme almıştır.

İstiklal Marşı Tarihçesi

İstiklal Marşı'nın tarihçesi hakkındaki bilgiler

İstiklal Marşı ne zaman kabül edildi? İstiklal Marşı'nın kabülü ve tarihi

İstiklal Marşı 12 Mart tarihine Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir.

İstiklal Marşı neden, ne zaman ve kaç yılında yazıldı?

İstiklal Harbi'nin kazanılmasını cesaretlendirmek amacıyla yapılan yarışma için yazılmıştır. Şair şiir içerisinde milletinin özgürlüğünü ve kurtuluşunu elde edeceğine olan inancını dile getirir.

İstiklal marşı nerede yazılmıştır?

İstiklal Marşı Mehmet Akif Ersoy tarafından Tacettin Dergâhı'nda yazılmıştır.

Haberin Devamı

İstiklal Marşı ne zaman bestelendi?

Osman Zeki Üngör yılında tarafından bestelenmiş, Edgar Manas tarafından yılında orkestrasyon haline getirilmiştir.

İstiklal Marşı'nın ilk bestecisi kimdir?

Ali Rıfat Çağatay İstiklal Marşı'nın ilk bestecisidir.

İstiklal Marşı Hakkında Genel Bilgiler

Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın sözü kime aittir?

Mehmet Akif Ersoy tarafından söylenmiştir.

istiklal Marşı'nın nefes yerleri nerelerdir? İstiklal Marşı okunuşu

İstiklal Marşı'nın okunuşu ve nefes yerleri konusunda detaylı bilgi almak için tıklayınız

İstiklal Marşı kaç kıta?

İstiklal Marşı toplamda 10 kıtadan oluşmaktadır.

İstiklal Marşı'nın bestecisi kimdir? İstiklal Marşı bestecisi

İstiklal Marşı'nın güncel kullanılan bestesini besteleyen kişi Osman Zeki Üngör'dür.

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir