kangal beslenmesi / Kangal köpekleri için beslenme bilgileri.

Kangal Beslenmesi

kangal beslenmesi

Kangallarda Beslenme

Yaşlı Köpeklerin Beslenmesi : Yaşlı köpeklerde sindirim etkinliğinin düşük olması ve başlıca kalsiyum gibi çoğu besin maddesinin emiliminin azalması sebebiyle besin maddeleri bakımından zengin, kolay sindirilebilir mamalar kullanılmalıdır. Yaşlı köpeklerin enerji ihtiyaçları daha düşüktür. Bu yüzden diyetlerin kaliteleri arttırılırken, miktarlarının azaltılması gereklidir. Koku alma duyusunun zayıflamasına bağlı olarak iştahsızlık söz konusu ise diyetin lezzetliliği arttırılmalıdır. Böbreklerde yetersizlik varsa diyet proteini azaltılmalıdır. Yine dişlerdeki bozulmalara bağlı çiğneme güçlüklerine karşı daha yumuşak bir diyet yedirilmelidir.

Köpek Beslemede Aşağıdaki Hususlara Dikkat Edilmelidir.

  • Sağlıklı ergin köpekler için günde bir öğün yeterlidir. Yemek köpek sahibine uygun herhangi bir saatte fakat her gün aynı saatte verilmelidir. Beslemeden birkaç saat sonra dışkılama ve işeme ihtiyacı olacağından, beslemenin akşam geç saatlerde yapılmaması daha iyidir.
  • Yavrularıngenç, gebe, süt emziren, çalışan, iştahsız ve yaşlı köpeklerinde iki veya daha fazla sayıda beslenmesi gereklidir.
  • Köpeklerin ekşimiş, kokuşmuş, çok soğuk veya çok sıcak yiyecekler, sivri uçlu veya parçalanmış kemikler, balık kılçıkları verilmemelidir.
  • Öğün sonrası tüketilmeyen artık mamalar yaklaşık saat sonra uzaklaştırılmalıdır.
  • İçme suyu devamlı veya en azından günde üç kere verilmelidir.
  • Yoğun çalışan iş köpekleri hariç, öğün aralarında başka yiyecekler verilmemelidir.
  • Ani mama değişiklikleri yapılmamalıdır. Eski mama yeni mama ile azar azar değiştirilmelidir.
  • Mama ve su kapları her zaman temiz olmalıdır.
  • Köpekler düzenli olarak aç karna tartılarak, canlı ağırlıkları belirlenir ve bu sayede beslenme durumları tespit edilir.

KANGAL ÇOBAN KÖPEKLERİNİN BESLENMESİ

Gebe ve Laktasyondaki Köpeklerin Beslenmesi : Köpeklerde fötüs, uterus, plesanta ve memelerdeki en büyük gelişme toplam 9 hafta süren gebeliğin son üç haftasında meydana gelir. Gebeliğin ilk dört haftasında normal beslenmeye devam edilmeli, 5. Ve Haftadan itibaren yiyecek yiyecek miktarı her hafta % 10 düzeyinde arttırılarak doğum esnasında % 50’ye kadar arttırılmalıdır. Fazla sayıda yavru taşıyan gebe Kangal köpeklerinde gebeliğin son gününde iştahsızlık görülebilir. Bu durumda azar azar ve lezzetli yiyecekler vermek faydalı seafoodplus.infoğin son üç haftalık döneminde uterusun büyümesiyle karın hacmi daraldığı için gebe köpekler günde üç kere beslenmelidir. Gebelik süresince enerji gereksinimi ortalama % 20 artar. Gebelik ve doğum sırasında taze karaciğer, haftada iki-üç defa g miktarında verilerek;oldukça etkili bir takviye yapılabilir. Keza protein düzeyinin % oranında arttırılması yavrularında daha güçlü olmalarını sağlar. Anne köpek, doğumu izleyen birkaç gün yemek defekasyon ve işeme gereksinimleri dışında yavruların yanında olmayı ister. Laktasyon dönemi ortalama 6 haftadır. Kolostrum ( ağız sütü ) bir-üç gün salgılanır ve bunu giderek çoğalan normal süt izler. Süt salgısı Haftaya kadara artar, sonra azalır. Laktasyon döneminde normal bir süt verimi için ana optimum düzeyde beslenmelidir. Gıda alımı doğumdan sonra artarak, doğumdan hafta sonra maksimuma ulaşır.

Ergin Köpeklerin Beslenmesi : Ergin kangal köpekleri günde bir defa hep aynı saatlerde beslenmelidir. Orta boy bir köpek için yaklaşık 2 kg’lık bir diyet düzenlenir. Böyle bir diyetin yaklaşık 1/3 ‘ü et, 1/3 ü tahıl ve sebze karışımı 1/3’ü de su şeklindedir. Diyetin miktarı hayvanın canlı ağırlığına, kondisyonuna ve yaptığı işe göre ayarlanmalıdır. Örneğin köpek zayıf ise yada fazla çalışıyorsa ilave olarak bir miktar süt, 1 yumurta, bir miktar sebze veya tahıl verilmelidir. Ergin köpeklerde halk arasında yal denilen arpa ununun sıcak su ile hamur haline getirilmesiyle elde edilen mamülden günde 2 kg kadar verilir. Buna ilaveten günde 25 gr. Et, haftada 3 kere haşlanmış ve fazla sert olmayan kemik verilir.

Tablo 1 : Köpekler için karma örnekleri

Malzeme Cinsi1. Karmaseafoodplus.info
Mısır Unu3535
Buğday Kepeği1217
Et-Kemik Unu1510
Balık Unu1222
Süt Tozu1014
Kemik Unu14-
Tuz11

Bu karmalar özellikle toplu köpek yetiştirilen işletmeler için uygun, ucuz karmalardır. Bunlardan günde bir öğünde

Köpek AğırlığıBir Öğünde verilecek Miktar
10 Kg ağırlıkta bir köpek için gr
15 Kg ağırlıkta bir köpek için gr
20 Kg ağırlıkta bir köpek için gr
30 Kg ağırlıkta bir köpek için gr
40 Kg ağırlıkta bir köpek için gr

miktarlarında et suyu, sebze suyu veya süt gibi sıvılarla ıslatılarak verilir. Buna ilaveten hayvanların önüne haşlanmış sebzeler konur. 1. Karmanın gebe ve laktasyondaki dişilere ve sütten yeni kesilen yavrulara verilmesi tavsiye edilmektedir.

Rasyon hazırlanırken dikkat edilecek en önemli nokta, unu ince un halinde öğütülmesidir. Çünkü iri taneli unlar köpekler tarafından öğütülememektedir.

Yavrulara Gösterilecek Özen ve Beslenmeleri : Kangal Köpekleri bir batımda ortalama adet yavru verirler. Yavruların gözleri Günde açılır. Kulakları ise güne kadar kapalıdır. 10 Günlük iken ayakta durabilir, Günde ise rahatça dolaşabilirler. 4. Haftadan itibaren önlerine konan sütü içebilirler.  Normal olarak yavrular haftalık olana kadar anneleri tarafından beslenir, bu yüzden bu yaştan önce ilave beslenmeye gerek yoktur. Bununla birlikte ananın sütü yoksa veya yavru sayısı fazla ise eniklere ilave beslenme uygulanmalıdır. Bu amaçla; inek sütü, krema, yumurta sarısı, kemik unu ve vitamin takviyesi yapılabilir. Fakat bu işlem oldukça zahmetlidir. Zira sütün her öğünde taze olarak hazırlanması gerekir. Bunun yerine ticari yavru köpek mamaları, ılık suda eritilerek verilebilir.

Yavrular 3 haftalık olduklarında, ana sütüne veya süt ikamelerine ilaveten çeşitli yiyeceklere alıştırılmaya başlanır. Bu yiyecekler ilk önce lapa halinde olmalıdır. Ve yavaş yavaş et, karaciğer, kaynatılmış yumurta ile desteklenmelidir. Ayrıca, ticari yavru mamaları sütle ıslatılarak verilebilir. Öğle öğününde ise süt verilmeye devam edilir. Yavru maması miktarı yavaş yavaş çoğaltılarak kuru madde tüketimi arttırılmaya çalışılır, ancak süt miktarı değiştirilmez.

Yavrular 6 haftalıkken sütten kesilir yada analarından ayrılırlar. Ancak yavrular en az aylık olana kadar süt verilmeye devam edilmelidir. Sütten kesme belli aralıklarla analarından uzaklaştırılarak yavaş yavaş yapılmalıdır. Bu yaştan önce dişler tam olarak gelişmediği için sert yiyeceklerden kaçınılmalıdır.

Ölüm, hastalık, emzirme yetersizliği veya ihmal neticesi analarını ememeyen eniklere, kaynatılmış ve 35 C‘ ye soğutulmuş su ile % 5 lik glikoz çözeltisi hazırlanarak; doğumdan sonra bir saat içinde, bir biberon veya sonda ile ml verilir. Bundan yaklaşık iki saat sonra süt verilir. Böyle durumlarda inek sütü kullanılabilir. Ancak besleyici değeri köpek sütünden azdır ve sürekli kullanım için uygun değildir. Bunun yerine tablo 2 de bileşimi verilen, buzdolabında saklanılarak içirileceği zaman 30 C’ ısıtılan süt ikamesi kullanılabilir. Yavrulara verilecek süt veya benzeri sıvı miktarları ve öğün sayıları tablo 3 de verilmiştir.

Tablo 2: Yavrulara verilecek süt veya süt ikamesi miktarı, öğün sayısı

Doğum Ağırlığı gr gr gr'dan Fazla

İlk iki gün öğün sayısı

888

Bir öğünde verilecek süt ml.

121212

Gün öğün sayısı

666
Bir öğünde verilecek süt ml.203040
Gün öğün sayısı555
Bir öğünde verilecek süt ml.355070
Gün-Sütten kesim öğün sayısı444
Bir öğünde verilecek süt ml.6070

Yavrular sütten kesildikten sonra sindirilme derecesi ve biyolojik değeri yüksek protein, yeterli vitamin ve kalsiyum içeren, kalsiyum-fosfor oranı uygun olan maddelerle beslenmelidir.

Genç köpeklerde 3 aylık olana kadar günde kere, ay arasında 3 kere, ay arasında 2 kere, daha sonra bir veya 2 kere mümkün olduğunca aynı saatlerde mama verilir. Büyüme çağındaki köpeklere ihtiyaçlarından fazla mam verilmemelidir. Çünkü çok hızlı büyüme iskelet bozukluklarına yol açabilir.

Bunun için canlı ağırlık artışı düzenli olarak kontrol edilmeli ve büyüme oranına göre diyet düzenlenmelidir. Dokuz aylık yavruların günlük mama tüketimleri, ergin köpeklerinkinden yaklaşık % 10 fazladır. 18 Aylıkken de ergin köpeklerin tükettiği miktar kadardır.

Tablo 3 : yavrular için diyet örnekleri:

Yaş / Ay2 - 3 - 4 aylık5 - 6 - 7 aylık8 - 9 - 10 - 11 - 12 aylık
Süt gr gr gr
Arpa Unu gr gr gr
Et gr gr gr
Sebze gr gr gr
Balık Yağı5 gr5 gr5 gr
(4 öğün)(3 öğün)(2 öğün)

Yavrular hava cereyanından ve soğuktan korunmalıdır. Çevre sıcaklığı:

İlk Hafta29 - 32 'C
İkinci Hafta26 - 29 'C
Üçüncü Hafta23 - 26 'C
Dördüncü Hafta23'C olarak ayarlanabilir.

Yavrular günlerine göre beslenirler, süt ikame gıdası günlere göre yavru ağırlığının:

3 Günlük Yavru Ağırlığının%15 - 20 'si
7 Günlük Yavru Ağırlığının%22 - 25 'i
14 Günlük Yavru Ağırlığının%30 - 32 'si
21 Günlük Yavru Ağırlığının%35 - 40 'ı oranında verilmelidir

Eğer yavru kangal ememeyecek kadar zayıfsa yumuşak lastikten yapılmış, mm çapında bir sondayla verilebilir. Hazırlanan gıda 8 saatte bir verilmeli ve her beslemeden sonra işeme ve defakasyon için karın ve perineum bölgelerine masaj yapılmalıdır. Fazla besleme ishale sebep olabilir. Böyle durumlarda yapay gıda sulandırılmalı ve miktarı azaltılmalıdır. Yapay beslenen yavrular yaşamın ilk üç haftasında daha az kilo alırlar, sonraki ağırlık kazanımı normaldir. Anasını emen yavrular bir haftada iki misli olurken yapay beslenenlerde ikinci haftaya kadar bu gelişme görülmez.

Çalışan Köpeklerin Beslenmesi : Bu köpeklere dengeli, enerji düzeyi ve sindirilme derecesi yüksek ve lezzetli bir diyet hazırlanır. Bunun ¼ ü veya 1/3 ünün işten önce, kalanının işten sonra verilmesi tavsiye edilir. Yine şişmanlamaya yol açmayacak şekilde esas diyete ilaveten bazı hafif yiyecekler vermek yararlı olabilir.

Çalışan ergin köpekler için bir diyet örneği:

Malzeme CinsiMiktar
Et gr
Sebze gr
Yulaf Unu gr
Mısır Unu gr
Arpa unu gr
Tuz3 gr
sayfa için etiket: köpek, köpek eğitimi, çoban köpeği, kangal, pitbul, pitbull, beslenme biçimi, koruma köpeği, köpek maması, bekçi köpeği, sivas kangal, sivas kangal köpeği, kangal eğitimi, kangal bakımı, kangal köpeği, safkan kangal, safkan çoban köpeği, yavru kangal bakımı, köpek yemeği, yavru çoban köpeği bakımı, sivas kangal bakımı, çoban köpeği bakımı
Yorumlar- Yorum Yaz

Kangal Köpeği

Kangal Çoban Köpeği

Bütün dünya üzerinde bir eşi benzeri olmayan bu ırk Türkiye de ve tüm dünyada haklı bir üne sahiptir. Özellikle Amerika ve İngiltere’de bu köpekleri sevenler tarafından dernekler kurulmuş ve yarışmalar yapılmıştır.

Kangal Çoban Köpekleri olabildiğince hızlı, fazlasıyla cesur ve çeviktirler. Kadın ve çocuklara karşı gayet sakin davranışlar sergilerken, Kötü niyetli kişilere karşı son derece caydırıcı bir silahtırlar.  Bu ırk çok zeki, ön sezileri çok fazla kuvvetli ve sahiplerine aşırı bir biçimde bağlıdırlar. Sahipleri tarafından bir çoban köpeği azarlanırsa başlarını bir çocuk gibi öne eğer, sahibinin gözlerine masum masum bakarak af edilmesini bekler. Hislerini sadece hal,hareket,mimik ve jestler ile değilde çıkardıkları çeşitli tonlardaki havlamaları ile belli ederler.

Kangal köpekleri görevlerine yaptıkları işlere çok bağlıdırlar . Kimi zaman dağda sürüden ayrı kalan , geride kalan koyunun başında günlerce aç ve susuz bekledikleri anlatılmaktadır.

Kangal Çoban köpeğine sahip çiftçilerin en büyük gurur kaynağı köpeklerinin kurt boğmalarıdır. Kurt boğan bir köpeğe sahip olmak onlar için bir ayrıcalık ve övünç kaynağıdır.

Yüzyılların geçmesine rağmen ırk vasıflarından yada ruh yapısında en ufak bir değişiklik olmamıştır. Kan asaletine çok bağlıdır. Doğuda serbestken bile başka bir cinsle çiftleşmesi mümkün değildir. yılında askeri amaçlarla eğitime alınmış ve asırlardır bu türde eğitim gören köpek türlerinden çok daha yetenekli olduğu kanıtlanmıştır.

Kangal Çoban Köpeğinin Özellikleri

Ağız burun yapısı kısa küt çeneleri kuvvetlidir. Dişleri olabildiğince sivri ve sağlam, dudakları sarkıktır. Göz, kulak, ağız etrafı ve burun üstüne kadar siyahtır. Gözleri kafataslarına göre oldukça küçük yuvarlakça olup altın ve kahverengi arasında bir renktedir. Göz etrafı siyahtır. Bakışları çok canlı ve çok asildir. Kulaklar orta boydan üçgen şeklinde, kafa tasına yapışık uçları yuvarlak ve sarkıktır.Önden bakıldığında bir aslan gibi kafası iri güçlü bir boyun ile desteklidir. Gövdeleri baştan sonra bir kare biçimindedir. Bacakları çok fazla güçlüdür. Vücudunun rengi bozdan çelik rengine kadar değişe bilir göğüste beyaz bir madalyon bulunur.

Beslenmesi

Kangal çoban köpeklerinde beslenme çok önemlidir.

Yavrular haftalık olana kadar anneleri tarafından beslenirler bu yüzden bu yaştan önce ilave beslenmeye gerek yoktur. Bu nedenle; inek sütü, krema, yumurta sarısı, kemik unu ve vitamin takviyesi yapılabilir. Fakat bu işlem oldukça zahmetlidir. Zira sütün her öğünde taze olarak hazırlanması gerekir. Bunun yerine ticari yavru köpek mamaları, ılık suda eritilerek seafoodplus.infoar 3 haftalık olduklarında, ana sütüne veya süt ikamelerine ilaveten çeşitli yiyeceklere alıştırılmaya başlanır. Bu yiyecekler ilk önce lapa halinde olmalıdır. Ve yavaş yavaş et, karaciğer, kaynatılmış yumurta ile desteklenmelidir. Ayrıca, ticari yavru mamaları sütle ıslatılarak verilebilir. Öğle öğününde ise süt verilmeye devam edilir. Yavrular 6 haftalıkken sütten kesilir yada analarından ayrılırlar. Analarından ayrıldıktan sonra bu köpeklere dengeli, enerji düzeyi ve sindirilme derecesi yüksek ve lezzetli bir diyet hazırlanır. Bunun 1/4 ü veya 1/3 ünün işten önce, kalanının işten sonra verilmesi tavsiye edilir. Yine şişmanlamaya yol açmayacak şekilde esas diyete ilaveten bazı hafif yiyecekler vermek yararlı olabilir. Köpeklerde fötüs, uterus, plesanta ve memelerdeki en büyük gelişme toplam 9 hafta süren gebeliğin son üç haftasında meydana gelir. Gebeliğin ilk dört haftasında normal beslenmeye devam edilmeli, 5. ve haftadan itibaren yiyecek miktarı her hafta % 10 düzeyinde arttırılarak doğum esnasında % 50’ye kadar arttırılmalıdır.

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir