kapanmadan kimler muaf / Download mp3 Tam Kapanmada Kimler Muaf [tam-kapanmada-kimler-muaf] - MP3 Music Download

Kapanmadan Kimler Muaf

kapanmadan kimler muaf

Tam kapanmada kimler muaf olacak? İşte muafiyet listesi…

Muaf yerler ve kişiler İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği tam kapanma genelgesi ile belli oldu. Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde kişilerin dışarı çıkmaları halinde muaf belgesini yanında bulundurması gerekiyor. Muaf iş yerleri arasında eczaneler, benzin istasyonları, fırınlar, kargo, su, gazete, oteller gibi sektörler yer alıyor. İşte yasaklardan muaf olanların listesi

Yayınlanma: - 29 Nisan Güncellenme:

Tam kapanmada kimler muaf olacak? İşte muafiyet listesi…

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan Perşembe akşamı saat ’dan 17 Mayıs Pazartesi sabah ’e kadar tam kapanma kararı alındığını duyurdu. İçişleri’nden yapılan açıklamada kısıtlamadan muaf olacak kişilerin ve yerlerin de listesi yer aldı. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada ifadeler şu şekilde…

TAM KAPANMADA MUAF DÜZENLEMESİ

“29 Nisan Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan iş yeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler e-Devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ‘görev belgesi’ başvurusunda bulunacak. Görev belgesi başvurusunda bulunan kişilerin sosyal güvenlik numarasına göre halen çalışmakta olduğu iş yeri sicil numarası belirlenecek ve iş yerinin faaliyet alanına göre muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı kontrol edilecek.”

İlgili bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenecek.

Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla iş yerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, iş yeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısı başvuruda bulunan kişi tarafından alınarak iş yeri/firma yetkilisine imzalatılacak. Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1'de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve iş yeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek.

E-başvuru sistemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında iş yeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu iş yerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla iş yerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan sorumlu olacak.

TAM KAPANMADA MUAF OLANLARIN LİSTESİ

Kısıtlamadan muaf kişi ve yerlerin listesine de yer verilen bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,

4. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

5. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

6. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

7. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

8. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

9. Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan iş yerleri ve buralarda çalışanlar,

Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barınakları/çiftlikleri/bakım merkezlerinin görevlileri/gönüllü çalışanları ve sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri,

İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

İNTERNET MEDYA KURULUŞLARINDA ÇALIŞANLAR

Gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet medya kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,

Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,

Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar,

Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,

Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli,

Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri,

Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.),

Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi ‘Özel Gereksinimi' olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

Yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacak olan milli sporcular ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,

Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ÖSYM TARAFINDAN İLAN EDİLEN SINAVLARA KATILACAKLAR

ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,

İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar,

Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar,

Dava ve icra takiplerine ilişkin yapılacak zorunlu iş ve işlemler için adliyelere gitmesi gereken taraf veya vekilleri (avukat) ile mezat salonlarına gidecek ilgililer,

Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri,

Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel,

Profesyonel site yöneticileri ile apartman/site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş güzergâhıyla sınırlı olmak kaydıyla apartman ve sitelerin temizlik, ısınma vb. işlerini yerine getiren görevliler,

İş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için ikamet ile iş yeri arasındaki güzergâh ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları,

Sadece yarış atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak ve ikamet ile yarış ya da antrenman alanı arasındaki güzergâhla sınırlı kalmak kaydıyla at sahipleri, antrenörler, seyisler ve diğer çalışanlar,

Sadece ilaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergâhlarda kalmak ve bu durumu belgelemek kaydıyla iş yerlerinin haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlamasını yapan firmalarda görevli olanlar,

Muafiyet nedenine bağlı olmak ve ikametlerinden iş yerlerine gidiş/gelişleri ile sınırlı olmak kaydıyla serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ile çalışanları,

saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları,

Nöbetçi noterler ile buralarda çalışanlar.

anneAvukatbenzinCumhurbaşkanıdavae-devlethastaneİçişleri BakanlığıinternetmahkememetroMetrobüsMilli Eğitim BakanlığıSağlıksöztam kapanmaTBMMVeteriner

İçişleri&#;nden &#;muafiyet&#; için belge genelgesi

DUVAR - &#;çi&#;leri Bakanl&#;&#;&#; 17 günlük kapanmaya saatler kala 81 &#;l Valili&#;ine “Görev Belgesi Düzenlenmesi” konulu genelge gönderdi.

Genelgede daha önceki k&#;s&#;tlama dönemlerinde oldu&#;u gibi tam kapanma döneminde de temel önceli&#;i üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama ya&#;anmamas&#; olan soka&#;a ç&#;kma k&#;s&#;tlamas&#; s&#;ras&#;nda bahse konu sektörlerde çal&#;&#;anlara yönelik soka&#;a ç&#;kma muafiyeti getirildi&#;i hat&#;rlat&#;ld&#;.

ÖNCEDEN VER&#;LEN BELGELER&#;N GEÇERL&#;L&#;&#;&#; 2 MAYIS'TA DOLUYOR

Genelgede, salg&#;nla mücadele sürecinde; muafiyetlerin suiistimal edilmemesi, hastal&#;&#;&#;n yay&#;l&#;m&#; ve ba&#;ta sa&#;l&#;k çal&#;&#;anlar&#; olmak üzere toplumsal yükün artmamas&#; aç&#;s&#;ndan son derece önemli oldu&#;u belirtilerek, üretim, imalat, tedarik ve lojistik sektörleri ba&#;ta olmak üzere daha önce genelgelerle muafiyet tan&#;nan i&#;yerlerinde çal&#;&#;an görevliler için bu i&#;yerlerinin yetkililerince tüm belgelerin geçerlili&#;in 2 May&#;s Pazar günü saat ’de sona erece&#;i ifade edildi.

Genelgede görev belgeleri ile ilgili &#;u bilgilere yer verildi:

29 Nisan Per&#;embe gününden itibaren muafiyetler kapsam&#;nda bulunan i&#;yeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çal&#;&#;an ki&#;ilerin, e-devlet platformunda yer alan &#;çi&#;leri Bakanl&#;&#;&#; e-ba&#;vuru sistemi üzerinden 'görev belgesi' ba&#;vurusunda bulunacak. Görev belgesi ba&#;vurusunda bulunan ki&#;ilerin sosyal güvenlik numaras&#;na göre halen çal&#;&#;makta oldu&#;u i&#;yeri sicil numaras&#; belirlenecek ve i&#; yerinin faaliyet alan&#;na göre muafiyet kapsam&#;nda kal&#;p kalmad&#;&#;&#; kontrol edilecek.

&#;lgili Bakanl&#;klarla sa&#;lanan entegrasyonlar sayesinde anl&#;k ve otomatik olarak yap&#;lacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan &#;artlar aras&#;nda uyumlulu&#;un tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenecek.

F&#;RMA YETK&#;L&#;S&#;NE &#;MZALATILACAK

Ba&#;vuruda bulunan çal&#;&#;ana dair kimlik bilgilerinin yan&#; s&#;ra soka&#;a ç&#;kma k&#;s&#;tlamas&#; s&#;ras&#;nda hangi amaçla i&#;yerinde olmas&#; gerekti&#;i, çal&#;&#;ma süresi/zaman dilimi, i&#;yeri ve ikamet adresi, varsa kullanaca&#;&#; servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alaca&#;&#; görev belgesinin ç&#;kt&#;s&#; ba&#;vuruda bulunan ki&#;i taraf&#;ndan al&#;narak i&#;yeri/firma yetkilisine imzalat&#;lacak.

Ba&#;vuruda bulunacak çal&#;&#;an&#;n e-ba&#;vuru sistemini kullan&#;m&#;nda olu&#;abilecek problemler, sistemsel yo&#;unluk, eri&#;im hatas&#; gibi geçici durumlar nedeniyle zaman&#;nda görev belgesi al&#;namamas&#; durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kayd&#;yla Ek-1’de örne&#;i sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çal&#;&#;an ve i&#;yeri/firma yetkilisi taraf&#;ndan imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek.

e-ba&#;vuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsam&#;nda:

&#;&#;yeri/firma yetkilisi, imza alt&#;na ald&#;&#;&#; belgede belirtilen ki&#;inin yetkilisi oldu&#;u i&#;yerinde/firmada çal&#;&#;t&#;&#;&#;, soka&#;a ç&#;kma k&#;s&#;tlamas&#; s&#;ras&#;nda zorunlu bir amaçla i&#;yerinde olmas&#; gerekti&#;i bilgisinin do&#;rulu&#;undan,

Hakk&#;nda görev belgesi düzenlenen ki&#;i ise kendisi ile ilgili bilgilerin do&#;rulu&#;undan ve soka&#;a ç&#;kma k&#;s&#;tlamas&#; s&#;ras&#;nda muafiyet nedeni ile buna ba&#;l&#; olarak zaman ve güzergahla s&#;n&#;rl&#; davranmaktan, sorumlu olacak.

Düzenlenen görev belgesi, soka&#;a ç&#;kma k&#;s&#;tlamalar&#; s&#;ras&#;nda muafiyet tan&#;nan i&#;yerlerinde çal&#;&#;an personelin yan&#;nda bulundurulacak ve yap&#;lacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilecek.

YANLI&#; B&#;LG&#;DEN &#;&#;YER&#; YETK&#;L&#;LER&#; SORUMLU OLACAK

e-ba&#;vuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri e&#; zamanl&#; olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri s&#;ras&#;nda, geçerli görev belgesi olmayan/ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zaman&#; ve güzergah&#; ile denetim s&#;ras&#;ndaki durumu uyumlu olmayan ki&#;iler ile eksik/yanl&#;&#; bilgi veren i&#;yeri yetkilileri hakk&#;nda adli ve idari i&#;lem uygulanacak.

Bu noktada esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odalar&#; ba&#;ta olmak üzere ilgili meslek odalar&#; taraf&#;ndan gerekli rehberlik faaliyetlerine a&#;&#;rl&#;k verilecek ve faaliyet alanlar&#;ndaki i&#;yerlerinin/firmalar&#;n bilgilendirilmeleri ve kurallara uymaya te&#;vik edilecek.

Tam kapanma dönemi içerisinde asgari personel ile hizmet sunacak kamu kurum ve kurulu&#;lar&#;n&#;n hizmet binalar&#;nda/yerlerinde görev yapacak kamu personeli için de yetkili yönetici taraf&#;ndan bu durumu ortaya koyan Ek-2’de örne&#;i verilen “Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi” düzenlenecek ve bu kapsamdaki kamu personeli, görevli oldu&#;u zaman dilimi içerisinde ikameti ile i&#;yeri aras&#;ndaki güzergahla s&#;n&#;rl&#; olacak &#;ekilde muafiyete tabi olacak.

'ÖLÜM BELGES&#;' UYGULAMASINDAN VAZGEÇ&#;LD&#;

Ayr&#;ca seyahat izin ba&#;vurular&#;, önceden e-Devlette &#;çi&#;leri Bakanl&#;&#;&#;nca sunulan hizmetlerden olan E-Ba&#;vuru Sistemi'nin içerisindeyken eri&#;imi kolayla&#;t&#;rmak üzere yap&#;lan geli&#;tirmeler ile birlikte e-Devlet &#;çi&#;leri Bakanl&#;&#;&#; Hizmetleri listesinden do&#;rudan eri&#;im sa&#;lanabilecek hale getirildi.

Cenaze sahiplerinin ma&#;dur olmalar&#;n&#;n önüne geçilmesi amac&#;yla 'Cenaze &#;zin Hizmeti' seyahat izni ba&#;vurusundan ayr&#; olarak do&#;rudan eri&#;ilebilir hale getirildi. Ayr&#;ca cenaze izni için ba&#;vuru esnas&#;nda vatanda&#;lar&#;n elektronik ortamda 'Ölüm Belgesi'  yüklemesi uygulamas&#;ndan da vazgeçildi. Ba&#;vuru konusunun do&#;rulu&#;u, &#;çi&#;leri Bakanl&#;&#;&#; ve Sa&#;l&#;k Bakanl&#;&#;&#; aras&#;ndaki sistem entegrasyonlar&#; ile teyit edilecek. (HABER MERKEZ&#;)

 

Tam kapanmadan kimler muaf olacak? İçişleri Bakanlığı tek tek açıkladı

Kabine toplantısında alınan tam kapanma kararından sonra İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine genelge gönderdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada tam kapanmadan muaf olacak kişilerin ve yerlerin de listesi yer aldı.

Yayınlanma: - 27 Nisan Güncellenme:

Tam kapanmadan kimler muaf olacak? İçişleri Bakanlığı tek tek açıkladı

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan Perşembe akşamı saat ’dan 17 Mayıs Pazartesi sabah ’e kadar tam kapanma kararı alındığını duyurdu.

Erdoğan’ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı, 81 ile tam kapanma genelgesi gönderdi.

Kısıtlamadan muaf kişi ve yerlerin listesine de yer verilen bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,

4. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

5. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

6. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

7. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

8. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

9. Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan iş yerleri ve buralarda çalışanlar,

Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barınakları/çiftlikleri/bakım merkezlerinin görevlileri/gönüllü çalışanları ve sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri,

İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

İNTERNET MEDYA KURULUŞLARINDA ÇALIŞANLAR

Gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet medya kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,

Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,

Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar,

Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,

Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli,

Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri,

Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.),

Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi ‘Özel Gereksinimi' olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

Yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacak olan milli sporcular ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,

Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ÖSYM TARAFINDAN İLAN EDİLEN SINAVLARA KATILACAKLAR

ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,

İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar,

Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar,

Dava ve icra takiplerine ilişkin yapılacak zorunlu iş ve işlemler için adliyelere gitmesi gereken taraf veya vekilleri (avukat) ile mezat salonlarına gidecek ilgililer,

Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri,

Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel,

Profesyonel site yöneticileri ile apartman/site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş güzergâhıyla sınırlı olmak kaydıyla apartman ve sitelerin temizlik, ısınma vb. işlerini yerine getiren görevliler,

İş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için ikamet ile iş yeri arasındaki güzergâh ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları,

Sadece yarış atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak ve ikamet ile yarış ya da antrenman alanı arasındaki güzergâhla sınırlı kalmak kaydıyla at sahipleri, antrenörler, seyisler ve diğer çalışanlar,

Sadece ilaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergâhlarda kalmak ve bu durumu belgelemek kaydıyla iş yerlerinin haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlamasını yapan firmalarda görevli olanlar,

Muafiyet nedenine bağlı olmak ve ikametlerinden iş yerlerine gidiş/gelişleri ile sınırlı olmak kaydıyla serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ile çalışanları,

saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları,

Nöbetçi noterler ile buralarda çalışanlar.

İçişleri Bakanlığı 'tam kapanma' genelgesini yayımladı! İşte tüm detaylarİlginizi Çekebilirİçişleri Bakanlığı 'tam kapanma' genelgesini yayımladı! İşte tüm detaylarTHY'den tam kapanma açıklamasıİlginizi ÇekebilirTHY'den tam kapanma açıklaması

anneAvukatCumhurbaşkanıdavahastaneİçişleri BakanlığıinternetmahkememetroMetrobüsMilli Eğitim BakanlığıSağlıksınavsosyal medyasöztam kapanmaTBMMTHYVeteriner

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir