katarin yan etkisi / Katarin Nedir Ne İşe Yarar (Katarin ilaç boğaz ağrısına iyi gelirmi) - Sağlık

Katarin Yan Etkisi

katarin yan etkisi

KATARIN 30 kapsül Yan Etkileri

seafoodplus.infoı yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi KATARIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa KATARIN’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

• Deri döküntüsü, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen),

 • Alerjik ödem ve anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme),
 • Akut generalize eksantematöz püstülozis (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü içi cerahat dolu küçük kabarcıklar),
 • Eritema multiforme (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu),
 • Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap),
 • Fatal sonuçlar dahil toksik epidermal nekroliz (ölümcül sonuçlar dahil deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık),
 • Kalpte ritim bozukluğu (aritmi),
 • Kalbi besleyen damarlarda tıkanma (iskemik kalp hastalığı),
 • Karaciğer işlev bozuklukları,
 • Aşırı duyarlılık,
 • Kan basıncı yükselmesi (hipertansiyon).
 • ise, sizin hastaneye


  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut KATARİN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

  Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: hastanın birinden az, fakat hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek: hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

  Yaygın:
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Somnolans (Uyuklama hali)
 • Parestezi (Uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi gibi duyusal bozukluklar)
 • Üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri
 • Bulantı
 • Kusma
 • Dispepsi (Hazımsızlık)
 • Flatulans (Mide veya bağırsakta aşırı gaz bulunuşu)
 • Karın ağrısı
 • Konstipasyon (Kabızlık)
 • Yaygın olmayan:
 • Gastrointestinal kanama (Mide-bağırsak kanaması)
 • Papiller nekroz (Böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı)
 • Seyrek:
 • Anemi (Kansızlık)
 • Hemolitik anemi (Alyuvar ömrü kısalması ve hemoglobin yıkımının artması)
 • Methemoglobinemi (Hemoglobinin oksitlenerek kanda methemoglobin bulunması)
 • Trombositopeni (Trombosit sayısında azalma)
 • Trombositopenik purpura (Trombositlerin sayısında azalma ile görülen hastalık)
 • Lökopeni (Akyuvar sayısında azalma)
 • Nötropeni (Nötrofil sayısında azalma)
 • Pansitopeni (Anemi ile birlikte nötropeni ve trombositopeni bulunması)
 • Agranülositoz (Kanda granülosit sayısının azalması ile belirgin akut klinik tablo)
 • Alerjik reaksiyonlar
 • Anaflaksi (Önceden vücuda girişiyle duyarlılık oluşmuş bir antijen (ilaç, aşı, belli bir besin maddesi, hayvansal serum, böcek zehiri, kimyasal madde vb.)’in, vücuda ikinci defa girişiyle aşırı duyarlılık reaksiyonu oluşması)
 • Anoreksi (Özellikle genç kadınlarda görülebilen, yemek yememek, çok az uyumak, buna rağmen çok aktif olmakla beliren psikolojik bir bozukluktur.)
 • Depresyon
 • Kabuslar
 • İritabilite (Uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu)
 • Konsantre olamama
 • Bulanık görme
 • Çocuklarda optik illüzyon vakaları (Göz yanılsaması, görsel olarak algılanan görüntüler ile nesnel gerçekliğin farklı olduğu durumlar için kullanılan terimdir.)
 • Tinnitus (Kulakta uğultu)
 • Taşikardi (Dakikadaki kalp atım sayısının normalin üstüne çıkması)
 • Palpitasyon (Kalp çarpıntısı)
 • Aritmi (Kalp atım düzensizliği)
 • Hipotansiyon (Düşük tansiyon)
 • Analjezik astım sendromu da dahil astım
 • Bronkospazm (Bronşların daralması)
 • Bronşiyal sekresyonda kalınlaşma (Balgamda koyulaşma)
 • Diyare (İshal)
 • Mide yanması
 • Bağırsak hareketlerinde artma
 • Hepatik bozukluk (Karaciğer bozuklukları)
 • Sarılık dahil hepatit
 • Deri döküntüsü
 • Kaşıntı
 • Ürtiker (Kurdeşen, basınca solabilen, kırmızı ve deriden kabarık, sıklıkla kaşıntılı ve 1 - 2 mm’den bir kaç cm’ye kadar değişebilen büyüklükte, kenarları düzensiz kabartılardan oluşan bir grup deri hastalığıdır.)
 • Alerjik ödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme)
 • Anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme)
 • Akut jeneralize eksantematöz püstülozis (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü içi cerahat dolu küçük kabarcıklar)
 • Eritema multiform (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu)
 • Stevens Johnson Sendromu (SJS) (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap)
 • Toksik epidermal nekrolizis (TEN) (Toksik epidermal nekroliz sistemik bir toksik patolojinin eşlik ettiği geniş deri nekrozu alanları ile karakterize akut ve şiddetli bir büllöz deri hastalığıdır.)
 • Halsizlik
 • Göğüs sıkışması
 • Çok seyrek:

 • Lyell sendromu (Toksik epidermal nekroliz, sistemik bir toksik patolojinin eşlik ettiği geniş deri nekrozu alanları ile karakterize akut ve şiddetli bir büllöz deri hastalığıdır.)
 • Ürtiker (Kurdeşen, basınca solabilen, kırmızı ve deriden kabarık, sıklıkla kaşıntılı ve 1 - 2 mm’den bir kaç cm’ye kadar değişebilen büyüklükte, kenarları düzensiz kabartılardan oluşan bir grup deri hastalığıdır.)
 • Bilinmiyor:
 • Bronkospazm (Akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler)
 • Pozitif alerji testi
 • İmmün trombositopeni (Trombositlerin sayısında azalma ile görülen hastalık)
 • Santral sinir sistemi stimülasyonu (örn. huzursuzluk, tremor, konvülsiyonlar)
 • Ensefalopati (Beyin dokusunda genelde dejeneratif değişikliklerin görüldüğü hastalıklar)
 • İnsomnia (Uykusuzluk)
 • Tremor (Titreme)
 • Sedasyon (Uyku hali)
 • Çocuklarda paradoksal eksitasyon (Enerji artışı, huzursuzluk, sinirlilik gibi)
 • Yaşlılarda konfüzyonel psikoz (Dikkat, hafıza bozukluğu)
 • Ağız kuruluğu
 • Eksfoliyatif dermatit (deride kızarıklık ve pullanma) dahil alerjik reaksiyonlar
 • Fotosensitivite (Işığa duyarlılık)
 • Deri reaksiyonları
 • Kas seğirmesi ve inkoordinasyonu (kaslarda düzensiz hareketler)
 • Üriner retansiyon (idrar yapamama)
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri seafoodplus.info sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  Grip, Soğuk Algınlığı ve ÖksürükGrip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük  Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
  Diyabet HastalığıDiyabet Hastalığı  Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.

  Katarin ne işe yarar hakkında detaylı bilgilendiriyoruz. Katarin boğaz ağrısına iyi gelir mi ve Katarin nasıl kullanılır ve yan etkileri işte detaylar.

  Katarin ilacı üst solunum yolu enfeksiyonlarının giderilmesinde kullanılır. Bununla birlikte alerjik rahatsızlıkların belirtilerinin giderilmesi için de Katarin ilaç kullanılmaktadır. Katarin ilaç işlevleri;

  • Ağrıyı keser.
  • Üst solunum yollarını rahatlatır.
  • Öksürüğü keser.
  • Balgam söktürücüdür.
  • Boğaz ağrısının giderilmesini sağlar.
  • Ateş düşürücü
  • Burun akıntısı ve nefes darlığına karşı yardımcıdır.

  Katarin ilaç bir antibiyotik değildir. Aktif olarak ağrı kesici kategorisinde kullanılan yerli bir ilaçtır. Yazımızın devamında Katarin ilaç hakkında daha fazla merak edilen bilgiye ulaşabilirsiniz. Katarin kullanımı, yan etkileri ve çok daha fazlası için okumaya devam edin.

  Katarin İlaçFiyat
  KATARIN MG + 50 MG +1 MG/5 ML82 TL
  KATARIN MG/ MG/2 36 TL
  KATARIN FORTE MG/46 TL

  Katarin Boğaz Ağrısına İyi Gelir Mi, Katarin Üst ve Alt Solunum Yolu Enfeksiyonuna iyi mi?

  Evet. Katarin boğaz ağrısına iyi gelir. Boğazda meydana gelen şişliğin indirilmesinde, öksüğün giderilmesinde etkin olarak kullanılır. Katarin ilaç içerisinde barındırdığı farklı etken maddeler ile kombine bir ilaçtır. Ağrı kesici ve ateş düşürücü olmasının yanı sıra balgam söktürücü ve öksürük giderici etkileri de bulunmaktadır.

  Katarin Nasıl Kullanılır ve Yan Etkileri

  Katarin ilaç içerisinde Klorfeniramin Maleat+ Oksolamin Sitrat+ Parasetamol etken maddelerini bulundurmaktadır. Katarin kullanımı yönünden tabletlerin doğrudan yutulması gerekir. Kırılması ya da çiğnenmesi yasaktır.

  Katarin ilaç aç karın ile tüketilmelidir. Aşırı tok karınla tüketilmesi ilacın emilim hızını yavaşlatacağından tavsiye edilmemektedir. Günlük kaç doz kullanılması gerektiği ise doktor tarafından belirlenmektedir.

  Tüm ilaçlarda olduğu gibi Katarin’de de kullanım sonrasında veya kullanım anında meydana gelen bazı yan etkiler bulunmaktadır. İlacın içerisinde bulunan etken maddelerden kaynaklı ortaya çıkan başlıca Katarin yan etkileri;

  • Mide bulantısı,
  • Uyku güçlüğü çekme,
  • Ağızda kuruluk hissi,
  • Hazım sorunları,
  • Kabızlık.

  Katarin Ağrı Kesici Mi

  Evet. Katarin bir ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılır. Öksürüğün tedavisinde tercih edilen Katarin hem ağrı kesici hem de boğazda meydana gelen sık öksürüğün giderilmesinde etkilidir. Katarin ilaç doktor tarafından reçeteli olarak hastalara verilir.

  Kombine ilaçlar arasında yer alan Katarin ile grip benzeri durumlarda boğaz ağrısının giderilmesinde, ağrı kesici ve yüksek ateşin düşürülmesinde kullanılmaktadır. 

  Katarin Fiyatı Reçetesiz Katarin Alınır mı?

  Katarin fiyatı yılı itibari ile 35 TL’dir. İlaç reçeteli olarak uzman doktorlar tarafından hastalara verilmektedir. Katarin ilacı almak için reçeteniz mevcutsa SGK desteği ile ilacı eczanelerden alabilirsiniz.

  KatarinFiyat
  Katarin 30 Kapsül35 TL

  Katarin hap ne işe yarıyor?

  Katarin hap üst solunum yolu enfeksiyonları ve boğaz enfeksiyonunda doktorlar tarafında reçete ile verilen bir ilaçtır.

  Katarin günde kaç kez alınır?

  12 Yaş üzeri çocuklar için önerilen kullanım şekli saat ara ile günde 2 kez kullanılmasıdır. Daha büyük (yetişkin) kişiler için kullanım şekli ise 5 ile 6 saat arası kullanımdır.

  YouTube video

  Champix Fiyatı – Sigara İlacı Yasaklandı Mı?

  Son Kullanma Tarihi Geçmiş İlaç

  Alerjik Astım İlaçları İsimleri

  Katarin forte ne için kullanılır? Katarin nasıl kullanılır? Katarin yan etkileri nelerdir?

  Katarin forte ne için kullanılır? Katarin nasıl kullanılır? Katarin yan etkileri nelerdir?

  Üst solunum yolu enfeksiyonları ve alerjik hastalıkların semptomlarını tedavi etmekte kullanılan Katarin forte, mevsim geçişlerinde yaşanılan rahatsızlıkların tedavisinde uzman önerisiyle kullanılan bir ilaçtır. Yüksek ateşi düşüren ve ağrı kesici özelliğiyle hastalığı kısa sürede tedavi eden Katarin forte ne için kullanılır? Katarin nasıl kullanılır? Katarin yan etkileri nelerdir? sorularının yanıtı yazımızda.

  Etken maddelerinden biri olan parasetamol olan Katarin forte, üst solunum yolu enfeksiyonları ve alerjik hastalıkların semptomlarını tedavi etmekte kullanılan kombine bir ilaçtır.  İçerdiği parasetamol, ağrı kesici ve ateş düşürücüdür. Oksolamin sitrat öksürüğü keser, klorfeniramin maleat burun akıntısı, hapşırık gibi alerji semptomlarını azaltır. Psödoefedrin hidroklorür ise daha rahat nefes almayı sağlar. Hem kapsül hem tablet hem de şurup olarak satılan Katarin, ağız kuruluğu, uyku sorunları, kabızlık, mide bulantısı ve hazımsızlık gibi yan etkileri görülebilir. Doktor kontrolünde kullanılması gereken bir ilaçtır.

  Kullanmanız gerekenden fazla ilaç aldıysanız derhal doktorunuzu arayın ya da en yakın hastanenin acil servisine başvurun. Doz aşımı durumunda en yaygın görülen belirtiler; iştah kaybı, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma ve solgunluktur. Daha nadir görülen ve ağır seyreden yan etkiler olarak; duygudurum bozukluğu, apne, nöbet, bulanık görme, idrar yapamama, kalp atışı anormallikleri sayılabilir.

  İburamin Cold mg nedir ve ne için kullanılır? İburamin Cold yan etkileriİLİŞKİLİ HABERİburamin Cold mg nedir ve ne için kullanılır? İburamin Cold yan etkileri

  KATARİN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

  • Sinirlilik
  • Ağız kuruluğu
  • Uykusuzluk (insomnia)
  • Baş ağrısı veya baş dönmesi
  • Uyuklama hali ya da sersemlik
  • Uyuşma hissi
  • Hasta hissetme (soğuk algınlığı belirtileri)
  • Mide bulantısı veya kusma
  • Hazımsızlık (dispepsi)
  • Mide veya bağırsakta aşırı gaz ve karın ağrısı
  • Kabızlık

  KATARİN NASIL KULLANILIR?

  Katarin forte kullanırken herhangi bir yiyecek veya içecek almayınız. Sadece su ile yutmanız gerekir. Alacağınız ekstra besinler veya alkol ile katarin kullanımı sonrası karaciğer toksititesi ortaya çıkabilir.

  İlacı kırmadan, çiğnemeden, bol suyla için. Yutmakta zorlanıyorsanız tableti çentikli kısmından ikiye bölerek içebilirsiniz. İlacınızı aç karna için. Yiyecekler ilacın emilim hızını azaltabilir.

  KATARİN FİYATI

  Katarin forte piyasaya 20 film tablet halinde sürülmüştür ve tabletin içerisinde laktoz monohidrat adı verilen sığır sütünden elde edilen bir madde bulunur. Beyaz renkli ve bir tarafı çentikli olan tabletlerin yutması bu çentik sayesinde biraz daha kolaylaşmıştır. Katarin tablet satış fiyatı, tarihi itibariyle  TL'dir.

  Kuru ciltler için en iyi 10 vücut nemlendiricisi

  İLİŞKİLİ HABER

  Kuru ciltler için en iyi 10 vücut nemlendiricisiDümdüz bir karın için 5 günde 3 kilo verdiren detoks tarifi! Bütün ödemi yok eden mucize tarif

  İLİŞKİLİ HABER

  Dümdüz bir karın için 5 günde 3 kilo verdiren detoks tarifi! Bütün ödemi yok eden mucize tarif

  KATARIN FORT 20 film tablet Yan Etkileri

  Seyrek:

  &#; Anemi (Kansızlık)

  &#; Hemolitik anemi (Alyuvar ömrü kısalması ve hemoglobin yıkımının artması)

  &#; Methemoglobinemi (Hemoglobinin oksitlenerek kanda methemoglobin bulunması)

  &#; Trombositopeni (Trombosit sayısında azalma)

  &#; Trombositopenik purpura (Trombositlerin sayısında azalma ile görülen hastalık)

  &#; Lökopeni (Akyuvar sayısında azalma)

  &#; Nötropeni (Nötrofil sayısında azalma)

  &#; Pansitopeni (Anemi ile birlikte nötropeni ve trombositopeni bulunması)

  &#; Agranülositoz (Kanda granülosit sayısının azalması ile belirgin akut klinik tablo)

  &#; Alerjik reaksiyonlar

  &#; Anaflaksi (Önceden vücuda girişiyle duyarlılık oluşmuş bir antijen (ilaç, aşı, belli bir besin maddesi, hayvansal serum, böcek zehiri, kimyasal madde vb.)’in, vücuda ikinci defa girişiyle aşırı duyarlılık reaksiyonu oluşması)

  &#; Anoreksi (Özellikle genç kadınlarda görülebilen, yemek yememek, çok az uyumak, buna rağmen çok aktif olmakla beliren psikolojik bir bozukluktur.)

  &#; Halüsinasyon

  &#; Paranoid delüzyon (Kuruntu, sanrı vb.)

  &#; Eksitabilite (Uyarılabilirlik)

  &#; Depresyon

  &#; Kabuslar

  &#; İritabilite (Uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu)

  &#; Konsantre olamama

  &#; Bulanık görme

  &#; Çocuklarda optik illüzyon vakaları (Göz yanılsaması, görsel olarak algılanan görüntüler ile nesnel gerçekliğin farklı olduğu durumlar için kullanılan terimdir.)

  &#; Tinnitus (Kulakta uğultu)

  &#; Taşikardi (Dakikadaki kalp atım sayısının normalin üstüne çıkması)

  &#; Hipertansiyon (Yüksek tansiyon)

  &#; Diğer kardiyak disritmiler (Kalp atım düzensizliği)

  &#; Palpitasyon (Kalp çarpıntısı)

  &#; Aritmi (Kalp atım düzensizliği)

  &#; Hipotansiyon (Düşük tansiyon)

  &#; Kan basıncı artışı

  &#; Analjezik astım sendromu da dahil astım

  &#; Bronkospazm (Bronşların daralması)

  &#; Bronşiyal sekresyonda kalınlaşma (Balgamda koyulaşma)

  &#; Diyare (İshal)

  &#; Mide yanması

  &#; Bağırsak hareketlerinde artma

  &#; Hepatik bozukluk (Karaciğer bozuklukları)

  &#; Sarılık dahil hepatit

  &#; Deri döküntüsü

  &#; Kaşıntı

  &#; Ürtiker (Kurdeşen, basınca solabilen, kırmızı ve deriden kabarık, sıklıkla kaşıntılı ve 1 – 2 mm’den bir kaç cm’ye kadar değişebilen büyüklükte, kenarları düzensiz kabartılardan oluşan bir grup deri hastalığıdır.)

  &#; Alerjik ödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme)

  &#; Anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme)

  &#; Akut jeneralize eksantematöz püstülozis (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü içi cerahat dolu küçük kabarcıklar)

  &#; Eritema multiform (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu)

  &#; Stevens Johnson Sendromu (SJS) (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap)

  &#; Toksik epidermal nekrolizis (TEN) (Toksik epidermal nekroliz sistemik bir toksik patolojinin eşlik ettiği geniş deri nekrozu alanları ile karakterize akut ve şiddetli bir büllöz deri hastalığıdır.)

  &#; Hipersensitivite reaksiyonları (Aşırı duyarlılık)

  &#; Alerjik dermatit (Egzama)

  &#; Diğer sempatomimetiklerle çapraz reaksiyon

  &#; Halsizlik

  &#; Göğüs sıkışması

  nest...

  batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir