koroplast halka arz eşit mi / Halka Arz Takvimi

Koroplast Halka Arz Eşit Mi

koroplast halka arz eşit mi

KRPLS: Koroplast Oransal Dağıtım Yöntemi İle Halka Arz Edilecek

KRPLS: Koroplast oransal dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek… Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin halka arzına yönelik onay, geçtiğimiz hafta Perşembe günü yayımlanan SPK Bülteni’nde gelmişti. KRPLS kodu ile talep toplayacak ve ardından Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak olan şirketin halka arzında konsorsiyum liderliğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi yapacak. Oransal dağıtım yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda toplam 78,5 milyon lot satışa sunulacak. Haberimiz devamında KRPLS halka arzına dair detaylar yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

KRPLS: Koroplast Oransal Dağıtım Yöntemi İle Halka Arz Edilecek

Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin halka arzında konu edilecek hisseler şu şekilde:

  • Sermaye artırımı &#; lot
  • Ortak satışı &#; lot
  • Ek satış &#; lot
  • Toplam
  • lot

KRPLS hisse lot başına 4,68 TL’den halka arz edilecek ve bu fiyatın yüzde 25 iskontolu şekilde hesaplandığı onaylı izahnamede belirtilmiş durumda. Arzda satışa sunulan tüm hisselerin satılması durumunda arz büyüklüğü milyon bin TL olarak gerçekleşecek. Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranı yüzde 45 seviyesinde olacak.

KRPLS: Koroplast Halka Arzında Kime Kaç Lot Ayrıldı?

KRPLS hisse halka arzında başvuruculara kaç lot düşeceği, arza olan ilgiye göre belli olacak. Arzda katılımcılara dağıtım oransal olarak şu şekilde yapılacak:

  • lota kadar ( lot dahil) başvuran yurt içi bireysel yatırımcılara yüzde 25 pay ayrıldı
  • lot ve üzeri başvuran yurt içi bireysel yatırımcılara da yüzde 25 pay ayrıldı
  • Yurt içi kurumsal yatırımcılara yüzde 40 pay ayrıldı.
  • Yurt dışı kurumsal yatırımcılara ise yüzde 10 pay ayrıldı.

KRPLS Talep Toplama Ne Zaman?

Koroplast halka arzında talep toplama tarihleri 20 – 21 ve 22 Temmuz Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri olarak belirlenmiş durumda. Halka arzda oransal dağıtım yöntemi kullanılacağı için T1 ve T2 bakiye ile halka arza katılmak mümkün değil.

Halka arz sonrasında 1 yıl süre ile yeni hisse satılmayacağı da şirket tarafından taahhüt edilmiş. Ayrıca halka arzda elde edilen gelirin yüzde 25’i ile fiyat istikrarının planlandığı da kamuoyuna deklare edilmiş durumda.

KRPLS Ne Zaman İşleme Başlayacak?

Koroplast hissesi KRPLS işlem tarihine dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Bununla birlikte, oransal dağıtım yöntemi ile halka arz edilen hisselerin, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilen hisselere nazaran daha geç Borsa İstanbul&#;da işlem görmeye başladığı biliniyor. KRPLS&#;nin borsada işlem görmeye başlaması 1 Ağustos Pazartesi gününü bulabilir.

Bazı devletlerde, izleyen sayfalardaki bilgilere erişim kanunen sınırlandırılmış olabilir.

Erişmeye çalıştığınız Taslak İzahname'nin elektronik versiyonu, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Sermaye Piyasası Kurulu") onayına sunulmuştur ve Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Mavi") tarafından sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hüküm ve koşullar uyarınca bu internet sitesinde ve bu bilgilere güvenerek karar alınmaması temelinde, Türkiye'de yerleşik yatırımcılar olmak üzere yatırımcıların erişimine sunulmuştur.

Avrupa Ekonomik Alanı'nda, bu dokümanlar sadece Avrupa Ekonomik Alanı'na üye ülkelerdeki, İzahname Direktifi (Prospectus Directive) (Directive /71/EC) 2(1)(e) maddesi uyarınca nitelikli yatırımcı sayılan kişilere ("Nitelikli Yatırımcılar") hitaben düzenlenmiştir. Buna ek olarak, bu dokümanlar, Birleşik Krallık'ta sadece tarihli Finansal Hizmetler ve Pazarlar (Finansal Promosyon) Kanunu'na ilişkin tarihli Talimatı'nın ("Talimat") (Financial Services Markets Act (Financial Promotion) Order ) 19(5) maddesi kapsamındaki yatırımlara ilişkin profesyonel deneyimi olan Nitelikli Yatırımcılar'a veya Talimat'ın 49(2)(a)-(d) maddesi kapsamındaki yüksek net değeri haiz tüzel kişilere veya sair surette hukuken iletilen kişilere (tüm bu kişiler hep birlikte "ilgili kişiler" olarak anılacaktır) hitaben düzenlenmiş olup, sadece onlara dağıtılacaktır. Dokümanların ilgili olduğu herhangi bir yatırım veya yatırım faaliyeti, sadece Birleşik Krallık‘taki ilgili kişilere ve Birleşik Krallık dışındaki herhangi bir Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ülkesindeki Nitelikli Yatırımcılar'a açıktır ve sadece söz konusu kişilerce işleme konu edilebilir. İlgili menkul kıymetler yasaları uyarınca herhangi bir muafiyete tabi olmadığı sürece, ilgili Menkul Kıymetler doğrudan veya dolaylı olarak Avustralya'da, Kanada'da, Japonya'da, Suudi Arabistan'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde veya konuya dair yasal düzenlemenin ihlaline yol açacak ya da tescili gerektirecek başkaca bir devlette veya söz konusu ülkelere hitaben arz edilemez, satılamaz, yeniden satışa tabi tutulamaz, teslim edilemez veya dağıtıma tabi tutulamaz.

İzleyen sayfalarda yer alan bilgiler, herhangi bir satış teklifi veya satın alma üzere teklifte bulunmaya teşvik olarak nitelendirilemeyeceği gibi; söz konusu menkul kıymetler, bu türden arz, pazarlama veya satışlarının, tescilden veya tescilden ya da vasıflandırmadan muafiyet muamelesinden önce yasaya aykırı addedileceği herhangi bir devlette satışa konu edilmeyecektir.

Bu bilgiler, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde menkul kıymet satışı teklifi niteliği taşımamaktadır. tarihli Birleşik Devletler Menkul Kıymetler Kanunu (US Securities Act of ) uyarınca, menkul kıymetler, tescil edilmedikçe veya tescilden muaf olmadıkça, Amerika Birleşik Devletleri'nde satılamaz veya halka arz edilemez. İzleyen sayfalarda söz edilen menkul kıymetler tarihli Birleşik Devletler Menkul Kıymetler Kanunu kapsamında tescil edilmemiştir ve edilmeyecektir. Bu menkul kıymetler Amerika Birleşik Devletleri'nde halka arz edilmeyecektir.

Aşağıda bulunan “Devam” tuşuna basarak (i) Avustralya, Kanada, Japonya ya da Suudi Arabistan 'da veya Amerika Birleşik Devletleri'nde mukim olmadığınızı ya da şu anda Avustralya, Kanada, Japonya, Suudi Arabistan ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmadığınızı ve (ii) Türkiye dışında bulunan birine takip eden sayfalarda bulunan hiçbir bilgiyi iletmeyeceğinizi ya da başka bir şekilde paylaşmayacağınızı beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Taslak İzahname, [●] tarihi itibariyle en güncel bilgileri ihtiva etmektedir. Taslak İzahname halen Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmektedir ve henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmamış veya onaylanmamıştır. Menkul Kıymetler'e ilişkin Türkiye'deki herhangi bir yatırım kararı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yayımını ve onayını takiben verilmeli ve yatırımcıların bu kararları, İzahname bazında yaptıkları incelemelere dayanmalıdır.

"Bilgileri görmeye yetkiniz yoksa ya da ilgili bilgiyi görme izniniz olup olmadığı konusunda tereddüdünüz varsa, internet sitesinden çıkmak için lütfen buraya basınız."

DevamKapat

Koroplast halka arz ne zaman? Koroplast halka arz eşit mi? Koroplast halka arz fiyatı ve talep toplama tarihleri!

Koroplast halka arz oluyor! Yatırımcı halka arz olacak hisseleri araştırırken Koroplast’ın halka arz süreci ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Koroplast halka arz ne zaman? Koroplast halka arz eşit mi? Koroplast halka arz hangi banka üzerinden yapılacak? İşte Koroplast halka arz fiyatı ve talep toplama tarihleri!

KOROPLAST HALKA ARZ NE ZAMAN?

Koroplast halka arz için talep toplama tarihleri ise Temmuz olarak belirlendi.

KOROPLAST HALKA ARZ FİYATI NE?

Ödenmiş sermayesinin milyon TL’den milyon bin TL’ye çıkarılmasıyla artırılacak 24 milyon bin TL nominal değerli pay ve şirketin mevcut ortağı Korozo Ambalaj’a ait 42 milyon bin TL nominal değerli pay ile toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde; Korozo Ambalaj’a ait 11 milyon bin TL nominal değerli ek satış dahil olmak üzere 78 milyon bin TL nominal değerli payın halka arzı için pay fiyatı 4,68 TL olarak belirlendi.

KOROPLAST HALKA ARZ EŞİT Mİ?

Koroplast’ın halka arz edilecek paylarının yüzde 25’inin yurt içi yüksek başvuru yapan bireysel yatırımcılara, yüzde 25’inin yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40’ının yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 10’un da yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi hedefleniyor. Halka arzdan sonra şirketin halka açıklık oranının ek satış hariç yüzde 38,26 olması bekleniyor.

KOROPLAST HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?

Koroplast’ın talep toplaması, Yapı Kredi Yatırım liderliğinde 38 adet aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek.

Koroplast halka arz eşit mi, oransal mı? İşte hisse fiyatı ve kodu! Koroplast halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Koroplast halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu SPK'nın haftalık bülteni ile halka arzı duyurulan şirketle ilgili olarak yatırımcılar " Koroplast halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir, borsada ne zaman işlem görecek?" gibi konularda araştırmalarına başladı. Yapılan en son halka arz açıklamasında Koroplast'ın talep toplaması, Yapı Kredi Yatırım liderliğinde 38 adet aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. Koroplast'ın talep toplaması, Yapı Kredi Yatırım liderliğinde 38 adet aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. İşte Koroplast halka arz hisse kodu, fiyatı

Koroplast halka arz eşit mi, oransal mı? İşte hisse fiyatı ve kodu! Koroplast halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

SPK'nın onay vermesinin ardından Koroplast halka halka arz hisse kodu, fiyatı gibi birçok konuda araştırmalar hız kazandı. Yapı Kredi Yatırım liderliğinde 38 aracı kurum ve banka üzerinden 4,68 TL fiyatla talep toplayacak olan şirketin halka arzı, oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek. Hisseleriyle ilgili olarak yatırımcılar ve piyasayı yakından takip eden kişiler " Koroplast halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, hisse fiyatı ve kodu nedir, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Koroplast halka arz hisse kodu, fiyatı ve tüm detaylar

KOROPLAST HALKA ARZ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Koroplast halka arz sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz açıklanmadı.

KOROPLAST HALKA ARZ NE ZAMAN?

Halka arz 20 21 22 Temmuz arasında yapılacak.

KOROPLAST HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Koroplast hissesi 4,68 TL'den halka arz olacak. Şirket halka arz gelirinin büyük bir kısmını Türkiye İş Bankası ve TSKB'den aldığı 12,6 milyon avroluk borcun kalan kısmını (7,44 milyon avro) ödemek için kullanacak. Koroplast halka arzdan elde ettiği gelirin kalan kısmını ise tahvil alımında kullanacak.

KOROPLAST HİSSE SEMBOLÜ NE OLACAK?

Koroplast hissesinin sembolü KRPLS olacak.

ŞİRKETİN TAAHHÜDÜ NE?

1 yıl boyunca satış yapılmayacak.

1 yıl boyunca halka arz fiyatının altında satış yapılmayacak.

Fiyat istikrarı yapılırken alınan paylar geri satılmayacak.

KOROPLAST HİSSESİ KİMLERE DAĞITILACAK?

Hisselerin %25'i bireysel yatırımcıya, %25'i yüksek başvuru gerçekleştiren yatırımcıya, %40'ı yurt içi kurumsal yatırımcılara, %10'u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtılacak.

ARKADAŞINA GÖNDER

Koroplast halka arz eşit mi, oransal mı? İşte hisse fiyatı ve kodu! Koroplast halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

SON DAKİKA

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir