logo go 3 klavye kısayol tuşları / Logo GO 3 Genel Kullanım

Logo Go 3 Klavye Kısayol Tuşları

logo go 3 klavye kısayol tuşları

Bu ek, Windows en son sürümünde kullanılabilen klavye komutlarını ve dokunma hareketlerini listeler. 

Windows 'deki diğer tüm klavye kısayollarının listesini görüntülemek için bkz. Windows'ta klavye kısayolları. Windows uygulamalarında klavye kısayollarının listesini görüntülemek için bkz. Uygulamalarda klavye kısayolları.

Ekran Okuyucusu tuşu

Ekran Okuyucusu komutlarında hangi değiştirici tuşu kullanmak istediğinizi seçebilirsiniz. Hem Caps Lock hem de Insert tuşları, varsayılan olarak Ekran Okuyucunuz gibi işlev görür. Ekran Okuyucusu tuşu kullanılan her komutta bu tuşlardan birini kullanabilirsiniz. Ekran Okuyucusu tuşu, bundan sonra komutlarda yalnızca "Ekran Okuyucusu" olarak anılacaktır. Ekran Okuyucusu tuşunuzu Ekran Okuyucusu ayarlarından değiştirebilirsiniz.

Not: Japonca klavye kullanıyorsanız Insert ve NonConvert, varsayılan Ekran Okuyucusu tuşlarınızdır.

Ekran Okuyucusu klavye komutları

Ekran Okuyucusu'nda Standart ve Eski olmak üzere iki olası klavye düzeni vardır. Her birinin komutları aşağıda listelenmiştir. Tarama modu komutları için 3. Bölüm: Tarama modunu kullanma bölümüne gidin.

Not: Artı işaretini (+) ve eksi işaretini (-) içeren komutlar fiziksel tuşa başvurur ve değiştirici olarak Shift gerektirmez. Açıkça belirtilmediği sürece, artı işaretini yazmak için artı işaretini yazarken yapacağınız biçimde eşittir tuşuna Shift ile birlikte basmanız gerekmez. Örnek olarak yukarıdaki Ekran Okuyucusu ses komutunu kullanarak, Ekran Okuyucusu + Ctrl + eşittir (=) tam komuttur; Ekran Okuyucusu + Ctrl + Shift + eşittir (=) değil.

Standart klavye düzeni

Genel komutlar

Şu tuşlara basın

Yapılacak işlem

Windows logo tuşu  + Ctrl + Enter

Ekran Okuyucusu'nu başlatma veya durdurma

Ekran Okuyucusu + Esc

Ekran Okuyucusu’ndan çık

Ekran Okuyucusu + 1

Giriş öğrenmeyi değiştir

Ekran Okuyucusu + Sağ ok

Sonraki öğeye git

Ekran Okuyucusu + Sol ok

Önceki öğeye git

Ekran Okuyucusu + Page up
Ctrl + Ekran Okuyucusu + Yukarı ok
Ekran Okuyucusu + Sayfa aşağı
Ctrl + Ekran Okuyucusu + Aşağı ok

Görünümü değiştir

Ekran Okuyucusu + F1

Komut listesini göster

Ekran Okuyucusu + F2

Geçerli öğeye yönelik komutları göster

Ekran Okuyucusu + Enter

Birincil eylemi yap

Ekran Okuyucusu + Ctrl + Enter

Arama modunu aç/kapat

Ekran Okuyucusu + F12

Geçerli saati ve tarihi oku

Ekran Okuyucusu + Ctrl + D

Çevrimiçi bir hizmeti kullanarak görüntüyü açıkla ya da bir bağlantının web sayfası kaynağını al

Ekran Okuyucusu + S

Web sayfası özeti al

Ekran Okuyucusu + Hızlı şekilde iki kez S tuşuna basma

Web sayfası özetini al ve popüler bağlantılar iletişim kutusu

Ekran Okuyucusu + Alt + F

Ekran Okuyucusu geri bildirimi sağla

Ekran Okuyucusu + Z

Ekran Okuyucusu tuşunu kilitle

Ekran Okuyucusu + Ctrl + F12

Geliştirici modunu aç/kapat

Ekran Okuyucusu + 3

Tuşları uygulamaya geçir

Ekran Okuyucusu + 4

Büyük harf okuma modunu değiştirme

Ekran Okuyucusu + Alt + M

Fare modunu değiştir

Ekran Okuyucusu + H

Outlook sütun başlığı okumayı aç veya kapat

Konuşmayı ayarla

Şu tuşlara basın

Yapılacak işlem

Ctrl + Ekran Okuyucusu + Artı işareti (+)
Ctrl + Ekran Okuyucusu + Ekle (sayısal tuş takımı)

Ses düzeyini artır

Ctrl + Ekran Okuyucusu + Eksi işareti (-)
Ctrl + Ekran Okuyucusu + Çıkarma (sayısal tuş takımı)

Ses düzeyini azalt

Ekran Okuyucusu + Artı işareti (+)

Ses hızını artır

Ekran Okuyucusu + Eksi işareti (-)

Ses hızını azalt

Ekran Okuyucusu + Alt + Artı işareti (+)
Ekran Okuyucusu + Alt + Ekle (sayısal tuş takımı)

Sonraki sese gitme

Ekran Okuyucusu + Alt + Eksi işareti (-)
Ekran Okuyucusu + Alt + Çıkarma (sayısal tuş takımı)

Önceki sese gitme

Ekran Okuyucusu + Alt + Sol köşeli ayraç ([)

Önceki noktalama işareti okuma moduna geçme

Ekran Okuyucusu + Alt + Sağ köşeli ayraç (])

Sonraki noktalama işareti okuma moduna geçme

Ekran Okuyucusu + V

Ayrıntı düzeyini artırma modu

Shift + Ekran Okuyucusu + V

Ayrıntı düzeyini azaltma modu

Ekran Okuyucusu + 2

Karakter okumaya geç

Ekran Okuyucusu + İleri eğik çizgi (/)

Bağlam oku

Ekran Okuyucusu + Alt + eğik çizgi (/)

Bağlam okuma ayrıntı düzeyini ayarla

Ekran Okuyucusu + Ctrl + eğik çizgi (/)

Bağlam okuma sırasını değiştir

Metinle oku ve çalış

Şu tuşlara basın

Yapılacak işlem

Ctrl

Okumayı durdurma

Ekran Okuyucusu + Sekme
Ekran Okuyucusu + 5 (sayısal tuş takımı)

Öğeyi okuma

Ekran Okuyucusu + Sekme tuşu iki kez hızlı bir şekilde
Ekran Okuyucusu + 5 hızlı bir şekilde iki kez (sayısal tuş takımı)
Ekran Okuyucusu + K iki kez hızlı bir şekilde
Ekran Okuyucusu + Ctrl + 5 iki kez hızlı bir şekilde (sayısal tuş takımı)

Öğeyi heceleyerek oku

Ekran Okuyucusu + 0

İlerleyen öğeyi oku

Ekran Okuyucusu + T

Pencere başlığını oku

Ekran Okuyucusu + W

Pencereyi okuma

Ekran Okuyucusu + X

İfadeyi yineleme

Ekran Okuyucusu + R

İmleçten oku

Ctrl + Ekran Okuyucusu + R
Ekran Okuyucusu + Aşağı ok

Belge okumayı başlat

Ekran Okuyucusu + C

Belgeyi okuma

Shift + Ekran Okuyucusu + J
Ekran Okuyucusu + Alt + Giriş

Başlangıçtan imlece kadar metin oku

Ctrl + Ekran Okuyucusu + U

Önceki sayfayı oku

Ctrl + Ekran Okuyucusu + I

Geçerli sayfayı oku

Ctrl + Ekran Okuyucusu + O

Sonraki sayfayı oku

Ctrl + Ekran Okuyucusu + J

Önceki paragrafı oku

Ctrl + Ekran Okuyucusu + K

Geçerli paragrafı oku

Ctrl + Ekran Okuyucusu + L

Sonraki paragrafı oku

Ekran Okuyucusu + Ctrl + M

Önceki tümceyi okuma

Ekran Okuyucusu + Ctrl + virgül (,)

Geçerli cümleyi oku

Ekran Okuyucusu + Ctrl + nokta (.)

Sonraki tümceyi okuma

Ekran Okuyucusu + U

Önceki satırı oku

Ekran Okuyucusu + I
Ekran Okuyucusu + Yukarı ok

Geçerli satırı oku

Ekran Okuyucusu + O

Sonraki satırı oku

Ekran Okuyucusu + J
Ctrl + Ekran Okuyucusu + Sol ok

Önceki sözcüğü oku

Ekran Okuyucusu + K
Ctrl + Ekran Okuyucusu + 5 (sayısal tuş takımı)

Geçerli sözcüğü oku

Ekran Okuyucusu + L
Ctrl + Ekran Okuyucusu + Sağ ok

Sonraki sözcüğü oku

Ekran Okuyucusu + M

Önceki karakteri oku

Ekran Okuyucusu + Virgül (,)
5 (sayısal tuş takımı)

Geçerli karakteri oku

Ekran Okuyucusu + Nokta (.)

Sonraki karakteri oku

Ekran Okuyucusu + F

Sonraki biçimlendirme grubu bilgilerini oku

Shift + Ekran Okuyucusu + F

Önceki biçimlendirme grubu bilgilerini oku

Ekran Okuyucusu + B
Ctrl + Ekran Okuyucusu + Giriş

Metnin başına git

Ekran Okuyucusu + E
Ctrl + Ekran Okuyucusu + End

Metnin sonuna git

Ekran Okuyucusu + Shift + Aşağı Ok

Seçimi oku

Ekran Okuyucusu + Shift + Aşağı ok hızlıca iki kez

Seçimi hecele

Tablolarda gezin

Şu tuşlara basın

Yapılacak işlem

Ctrl + Alt + Home

Tablodaki ilk hücreye atla

Ctrl + Alt + End tuşu

Tablodaki son hücreye atla

Ctrl + Alt + Sağ ok tuşu

Satırda sonraki hücreye atla

Ctrl + Alt + Sol ok tuşu

Satırda önceki hücreye atla

Ctrl + Alt + Aşağı ok

Sütunda sonraki hücreye atla

Ctrl + Alt + Yukarı ok

Sütunda önceki hücreye atla

Ctrl + Shift + Alt + Sol ok

Geçerli satır başlığını oku

Ctrl + Shift + Alt + Yukarı ok

Geçerli sütun başlığını oku

Ctrl + Shift + Alt + Sağ ok

Geçerli satırı oku

Ctrl + Shift + Alt + Aşağı ok

Geçerli sütunu oku

Ctrl + Shift + Alt + Eğik Çizgi (/)
Ctrl + Shift + Alt + 5 (sayısal tuş takımı)

Ekran Okuyucusu'nun hangi satır ve sütunda bulunduğunu oku

Ctrl + Alt + Sayfa yukarı

Tablo hücresine atla

Ctrl + Alt + Sayfa aşağı

Hücre içeriklerine atla

Ekran Okuyucusu odak komutları

Şu tuşlara basın

Yapılacak işlem

Ekran Okuyucusu + Home

Penceredeki ilk öğeye git

Ekran Okuyucusu + End

Penceredeki son öğeye git

Ekran Okuyucusu + Geri Al

Bir öğe geri git

Ekran Okuyucusu + N

Ana yer işaretine taşı

Ekran Okuyucusu + Sol köşeli ayraç ([)
Ekran Okuyucusu + Çıkarma (sayısal tuş takımı)

Ekran okuyucusu imlecini sistem imlecine taşı

Ekran Okuyucusu + Tek tırnak (')
Ekran Okuyucusu + Ekle (sayısal tuş takımı)

Odağı öğeye ayarla

Ekran Okuyucusu + A

Bağlı öğeye atla

Shift + Ekran Okuyucusu + A

Açıklamalı içeriğe atla

Alt + Ekran Okuyucusu + Yukarı ok

Üst öğeye geç (yapısal gezinti sağlandığında)

Alt + Ekran Okuyucusu + Sağ ok

Sonraki kardeş öğeye geç (yapısal gezinti sağlandığında)

Alt + Ekran Okuyucusu + Sol ok

Önceki eşdüzey öğeye geç (yapısal gezinti sağlandığında)

Alt + Ekran Okuyucusu + Aşağı ok

İlk alt öğeye geç (yapısal gezinti sağlandığında)

Ekran Okuyucusu + F7

Bağlantılar listesi

Ekran Okuyucusu + F5

Yer işaretleri listesi

Ekran Okuyucusu + F6

Başlıklar listesi

Ekran okuyucusu + Ctrl + F

Ekran Okuyucusu Bul

Ekran Okuyucusu + F3

İleriye doğru bulmaya devam et

Ekran Okuyucusu + Shift + F3

Geriye doğru bulmaya devam et

Sayısal tuş takımı komutları

Şu tuşlara basın

Yapılacak işlem

Ekran Okuyucusu + Home

Penceredeki ilk öğeye git

Ekran Okuyucusu + End

Penceredeki son öğeye git

Ekran Okuyucusu + Alt + Home

Başlangıçtan imlece kadar metin oku

Ctrl + Ekran Okuyucusu + Home

Metnin başına git

Ctrl + Ekran Okuyucusu + End

Metnin sonuna git

Ekran Okuyucusu + Sol ok

Önceki öğeye git

Ekran Okuyucusu + Sağ ok

Sonraki öğeye git

Ekran Okuyucusu + 5 (sayısal tuş takımı)

Öğeyi okuma

Ekran Okuyucusu + 5 hızlı bir şekilde iki kez (sayısal tuş takımı)
Ekran Okuyucusu + Ctrl + 5 iki kez hızlı bir şekilde (sayısal tuş takımı)

Öğeyi heceleyerek oku

Ekran Okuyucusu + Yukarı ok

Geçerli satırı oku

Ekran Okuyucusu + Aşağı ok

Belge okumayı başlat

Ctrl + Ekran Okuyucusu + Sol ok

Önceki sözcüğü oku

Ctrl + Ekran Okuyucusu + 5 (sayısal tuş takımı)

Geçerli sözcüğü oku

Ctrl + Ekran Okuyucusu + Sağ ok

Sonraki sözcüğü oku

5 (sayısal tuş takımı)

Geçerli karakteri oku

Ekran Okuyucusu + Page up
Ctrl + Ekran Okuyucusu + Yukarı ok

Görünümü değiştir

Ekran Okuyucusu + Çıkar (sayısal tuş takımı)

Ekran okuyucusu imlecini sistem imlecine taşı

Ekran Okuyucusu + Ekle (sayısal tuş takımı)

Odağı öğeye ayarla

Ctrl + Ekran Okuyucusu + Ekle (sayısal tuş takımı)

Ses düzeyini artır

Ctrl + Ekran Okuyucusu + Çıkar (sayısal tuş takımı)

Ses düzeyini azalt

Ekran Okuyucusu + Alt + Ekleme (sayısal tuş takımı)

Sonraki sese gitme

Ekran Okuyucusu + Alt + Çıkar (sayısal tuş takımı)

Önceki sese gitme

Ekran Okuyucusu + Enter

Birincil eylemi yap

Ekran Okuyucusu + Ctrl + Enter

Arama modunu aç/kapat

Eski klavye düzeni

Genel komutlar

Şu tuşlara basın

Yapılacak işlem

Windows logo tuşu + Ctrl + N

Ekran Okuyucusu ayarlarını aç

Windows logo tuşu + Ctrl + Enter

Ekran Okuyucusu'nu başlatma veya durdurma

Ekran Okuyucusu + Esc

Ekran Okuyucusu’nu durdur

Ekran Okuyucusu + 1

Giriş öğrenmeyi değiştir

Ekran Okuyucusu + Sağ ok

Sonraki öğeye git

Ekran Okuyucusu + Sol ok

Önceki öğeye git

Ekran Okuyucusu + Yukarı veya Aşağı ok

Görünümü değiştir

Ekran Okuyucusu + F1

Komut listesini göster

Ekran Okuyucusu + F2

Geçerli öğeye yönelik komutları göster

Ekran Okuyucusu + Enter

Birincil eylemi yap

Ekran Okuyucusu + Shift + Enter

Arama modunu aç/kapat

Ekran Okuyucusu + C

Geçerli saati ve tarihi oku

Ekran Okuyucusu + Shift + D

Görüntüyü çevrimiçi bir hizmet kullanarak açıkla

Ekran Okuyucusu + E
Ekran Okuyucusu + Alt + F

Ekran Okuyucusu geri bildirimi sağla

Ekran Okuyucusu + Z

Ekran Okuyucusu tuşunu kilitle

Ekran Okuyucusu + Shift + F12

Geliştirici modunu aç/kapat

Ekran Okuyucusu + X

Tuşları uygulamaya geçir

Ekran Okuyucusu + Num Lock

Fare modunu aç veya kapat

Caps Lock tuşuna art arda iki kez bas

Caps Lock tuşunu aç veya kapat

Konuşmayı ayarla

Şu tuşlara basın

Yapılacak işlem

Ekran Okuyucusu + Sayfa Yukarı

Ses düzeyini artır

Ekran Okuyucusu + Sayfa Aşağı

Ses düzeyini azalt

Ekran Okuyucusu + Artı işareti (+)
Ekran Okuyucusu + Ekle (sayısal tuş takımı)

Ses hızını artır

Ekran Okuyucusu + Eksi işareti (-)
Ekran Okuyucusu + Çıkarma (sayısal tuş takımı)

Ses hızını azalt

Ekran Okuyucusu + Alt + Artı işareti (+)
Ekran Okuyucusu + Alt + Ekle (sayısal tuş takımı)

Sonraki sese gitme

Ekran Okuyucusu + Alt + Eksi işareti (-)
Ekran Okuyucusu + Alt + Çıkarma (sayısal tuş takımı)

Önceki sese gitme

Ekran Okuyucusu + Alt + Sol köşeli ayraç ([)

Önceki noktalama işareti okuma moduna geçme

Ekran Okuyucusu + Alt + Sağ köşeli ayraç (])

Sonraki noktalama işareti okuma moduna geçme

Ekran Okuyucusu + A
Ekran Okuyucusu + Ctrl + Artı işareti (+)
Ekran Okuyucusu + Ctrl + Ekle (sayısal tuş takımı)

Ayrıntı düzeyini artırma modu

Ekran Okuyucusu + Ctrl + Eksi işareti (-)
Ekran Okuyucusu + Ctrl + Çıkarma (sayısal tuş takımı)

Ayrıntı düzeyini azaltma modu

Ekran Okuyucusu + F12

Karakter okumaya geç

Ekran Okuyucusu + İleri eğik çizgi (/)

Bağlam oku

Alt + Ekran Okuyucusu + İleri eğik çizgi (/)

Bağlamın ne kadarının okunacağını değiştir (ayrıntı düzeyi)

Ekran Okuyucusu + Ctrl + eğik çizgi (/)

Bağlam okuma sırasını değiştir

Metinle oku ve çalış

Şu tuşlara basın

Yapılacak işlem

Ctrl

Okumayı durdurma

Ekran Okuyucusu + D

Öğeyi okuma

Ekran Okuyucusu + S

Öğeyi heceleyerek oku

Ekran Okuyucusu + 0 (sıfır)

İlerleyen öğeyi oku

Ekran Okuyucusu + T

Pencere başlığını oku

Ekran Okuyucusu + W

Pencereyi okuma

Ekran Okuyucusu + V

İfadeyi yineleme

Ekran Okuyucusu + R

İmleçten oku

Ekran Okuyucusu + M

Belge okumayı başlat

Ekran Okuyucusu + H

Belgeyi okuma

Ekran Okuyucusu + Kapalı köşeli ayraç (])

Başlangıçtan imlece kadar metin oku

Ekran Okuyucusu + Shift + U

Önceki sayfayı oku

Ekran Okuyucusu + Ctrl + U

Geçerli sayfayı oku

Ekran Okuyucusu + U

Sonraki sayfayı oku

Ekran Okuyucusu + Shift + I

Önceki paragrafı oku

Ekran Okuyucusu + Ctrl + I

Geçerli paragrafı oku

Ekran Okuyucusu + I

Sonraki paragrafı oku

Ekran Okuyucusu + Ctrl + M

Önceki tümceyi okuma

Ekran Okuyucusu + Ctrl + virgül (,)

Geçerli cümleyi oku

Ekran Okuyucusu + Ctrl + nokta (.)

Sonraki tümceyi okuma

Ekran Okuyucusu + Shift + O

Önceki satırı oku

Ekran Okuyucusu + Ctrl + O

Geçerli satırı oku

Ekran Okuyucusu + O

Sonraki satırı oku

Ekran Okuyucusu + Shift + P

Önceki sözcüğü oku

Ekran Okuyucusu + Ctrl + P

Geçerli sözcüğü oku

Ekran Okuyucusu + P

Sonraki sözcüğü oku

Ekran Okuyucusu + Shift + Açık köşeli ayraç ([)

Önceki karakteri oku

Ekran Okuyucusu + Ctrl + Açık köşeli ayraç ([)

Geçerli karakteri oku

Ekran Okuyucusu + Açık köşeli ayraç ([)

Sonraki karakteri oku

Ekran Okuyucusu + F

Sonraki biçimlendirme grubu bilgilerini oku

Shift + Ekran Okuyucusu + F

Önceki biçimlendirme grubu bilgilerini oku

Ekran Okuyucusu + Y

Metnin başına git

Ekran Okuyucusu + B

Metnin sonuna git

Ekran Okuyucusu + J

Önceki sözcüğü oku

H (tarama modu açıkken)

Sonraki başlığa atla

Shift + H (tarama modu açıkken)

Önceki başlığa atla

Ekran Okuyucusu + L

Sonraki bağlantıya atla

Ekran Okuyucusu + Shift + L

Önceki bağlantıya atla

Ekran Okuyucusu + Shift + Aşağı Ok

Geçerli seçimi oku

Tablolarda gezin

Şu tuşlara basın

Yapılacak işlem

Ekran Okuyucusu + F3

Satırda sonraki hücreye atla

Ekran Okuyucusu + Shift + F3

Satırda önceki hücreye atla

Ekran Okuyucusu + F4

Sütunda sonraki hücreye atla

Ekran Okuyucusu + Shift + F4

Sütunda önceki hücreye atla

Ekran Okuyucusu + F10

Geçerli satır başlığını oku

Ekran Okuyucusu + F9

Geçerli sütun başlığını oku

Ekran Okuyucusu + F8

Geçerli satırı oku

Ekran Okuyucusu + F7

Geçerli sütunu oku

Ekran Okuyucusu + F5

Ekran Okuyucusu'nun hangi satır ve sütunda bulunduğunu oku

Ekran Okuyucusu + F6

Tablo hücresine atla

Ekran Okuyucusu + Shift + F6

Hücre içeriklerine atla

Ekran Okuyucusu + K

Sonraki tabloya atla

Ekran Okuyucusu + Shift + K

Önceki tabloya atla

Ekran Okuyucusu odak komutları

Şu tuşlara basın

Yapılacak işlem

Ekran Okuyucusu + Home

Penceredeki ilk öğeye git

Ekran Okuyucusu + End

Penceredeki son öğeye git

Ekran Okuyucusu + Geri Al

Bir öğe geri git

Ekran Okuyucusu + N

Ana yer işaretine taşı

Ekran Okuyucusu + G

Ekran okuyucusu imlecini sistem imlecine taşı

Ekran Okuyucusu + tilde (~)

Odağı öğeye ayarla

Ekran Okuyucusu + Insert

Bağlı öğeye atla

Ekran Okuyucusu + Shift + Insert

Açıklamalı içeriğe atla

Ctrl + Ekran Okuyucusu + Yukarı ok

Üst öğeye geç (yapısal gezinti sağlandığında)

Ctrl + Ekran Okuyucusu + Sağ ok

Sonraki kardeş öğeye geç (yapısal gezinti sağlandığında)

Ctrl + Ekran Okuyucusu + Sol ok

Önceki eşdüzey öğeye geç (yapısal gezinti sağlandığında)

Ctrl + Ekran Okuyucusu + Aşağı ok

İlk alt öğeye geç (yapısal gezinti sağlandığında)

Ekran Okuyucusu + Q

Çevrelenen alandaki son öğeye git

Ekran okuyucusu dokunma hareketleri

Bu hareketi kullanın

Yapılacak işlem

Tek parmakla dokunma veya sürükleme

Parmağınızın altındakini okuma

Bir parmakla iki kez dokunma veya parmağınızı bekletme ve ardından ekranda herhangi bir yere ikinci parmağınızla dokunma

Birincil eylemi etkinleştirir

Bir parmakla üç kez dokunma veya parmağınızı bekletme ve ardından ekranda herhangi bir yere ikinci parmağınızla iki kez dokunma

İkincil eylemi etkinleştirir

Bir parmağınızı bekletme ve ardından iki parmağınızla ekranın herhangi bir yerine dokunma

Sürüklemeyi veya ek tuş seçeneklerini başlatma

Tek parmakla sola veya sağa hızlı kaydırma

Sonraki veya önceki öğeye gitme

Tek parmakla yukarı veya aşağı hızlı kaydırma

Görünümü değiştir

İki parmakla bir kez dokunma

Ekran Okuyucusu’nun okumasını durdurur

Üç parmakla bir kez dokunma

Ayrıntı modunu değiştirme

Dört parmakla bir kez dokunma

Geçerli öğe için Ekran okuyucusu komutlarını gösterme

İki parmakla iki kez dokunma

Bağlam menüsünü göster

İki parmakla üç kez dokunma

Bağlam menülerini kapatma (Escape tuşunu taklit etme)

Üç parmakla iki kez dokunma

Metin özniteliklerini okuma

Dört parmakla iki kez dokunma

Arama modunu açma

Dört parmakla üç kez dokunma

Tüm Ekran okuyucusu komutlarını gösterme

İki parmakla sola, sağa, yukarı veya aşağı çekme

Parşömen

Üç parmakla sola veya sağa çekme

İleri veya geri sekme

Üç parmakla yukarı doğru çekme

Geçerli pencereyi okuma

Üç parmakla aşağı doğru çekme

Bulunabilen metinde okumaya başlama

Dört parmakla yukarı veya aşağı çekme

Desteklendiğinde anlamlı yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Dört parmakla sola veya sağa çekme

Ekran Okuyucusu’nu birimin başına veya sonuna taşı

İleri: Ek C: Desteklenen braille monitörleri

İçindekiler’e dön

Bu ek, Windows en son sürümünde kullanılabilen klavye komutlarını ve dokunma hareketlerini listeler. 

Windows 'deki diğer tüm klavye kısayollarının listesini görüntülemek için bkz. Windows'ta klavye kısayolları. Windows uygulamalarında klavye kısayollarının listesini görüntülemek için bkz. Uygulamalarda klavye kısayolları.

Ekran Okuyucusu tuşu

Ekran Okuyucusu komutlarında hangi değiştirici tuşu kullanmak istediğinizi seçebilirsiniz. Hem Caps Lock hem de Insert tuşları, varsayılan olarak Ekran Okuyucunuz gibi işlev görür. Ekran Okuyucusu tuşu kullanılan her komutta bu tuşlardan birini kullanabilirsiniz. Ekran Okuyucusu tuşu, bundan sonra komutlarda yalnızca "Ekran Okuyucusu" olarak anılacaktır. Ekran Okuyucusu tuşunuzu Ekran Okuyucusu ayarlarından değiştirebilirsiniz.

Not: Japonca klavye kullanıyorsanız Insert ve NonConvert, varsayılan Ekran Okuyucusu tuşlarınızdır.

Ekran Okuyucusu klavye komutları

Ekran Okuyucusu'nun iki olası klavye düzeni vardır: Standartve Eski. Her birinin komutları aşağıda listelenmiştir. Tarama modu komutları için 3. Bölüm: Tarama modunu kullanma bölümüne gidin.

Not: Artı (+) ve eksi (-) içeren komutlar fiziksel tuşa başvurur ve değiştirici olarak Shift tuşunu gerektirmez. Açıkça belirtilmediği sürece, artı işaretini yazmak için artı işaretini yazarken yapacağınız biçimde eşittir tuşuna Shift ile birlikte basmanız gerekmez. Örnek olarak yukarıdaki Ekran Okuyucusu ses komutunu kullanarak, Ekran Okuyucusu + Ctrl + eşittir (=) tam komuttur; Ekran Okuyucusu + Ctrl + Shift + eşittir (=) değil.

Standart klavye düzeni

Genel komutlar

Şu tuşlara basın

Yapılacak işlem

Windows logo tuşu  + Ctrl + Enter

Ekran Okuyucusu'nu başlatma veya durdurma

Ekran Okuyucusu + Esc

Ekran Okuyucusu’ndan çık

Ekran Okuyucusu + 1

Giriş öğrenmeyi değiştir

Ekran Okuyucusu + Sağ ok

Sonraki öğeye git

Ekran Okuyucusu + Sol ok

Önceki öğeye git

Ekran Okuyucusu + Page up
Ctrl + Ekran Okuyucusu + Yukarı ok
Ekran Okuyucusu + Sayfa aşağı
Ctrl + Ekran Okuyucusu + Aşağı ok

Görünümü değiştir

Ekran Okuyucusu + F1

Komut listesini göster

Ekran Okuyucusu + F2

Geçerli öğeye yönelik komutları göster

Ekran Okuyucusu + Enter

Birincil eylemi yap

Ekran Okuyucusu + Ctrl + Enter

Arama modunu aç/kapat

Ekran Okuyucusu + F12

Geçerli saati ve tarihi oku

Ekran Okuyucusu + Ctrl + D

Çevrimiçi bir hizmeti kullanarak görüntüyü açıkla ya da bir bağlantının web sayfası kaynağını al

Ekran Okuyucusu + S

Web sayfası özeti al

Ekran Okuyucusu + Hızlı şekilde iki kez S tuşuna basma

Web sayfası özetini al ve popüler bağlantılar iletişim kutusu

Ekran Okuyucusu + Alt + F

Ekran Okuyucusu geri bildirimi sağla

Ekran Okuyucusu + Z

Ekran Okuyucusu tuşunu kilitle

Ekran Okuyucusu + Ctrl + F12

Geliştirici modunu aç/kapat

Ekran Okuyucusu + 3

Tuşları uygulamaya geçir

Ekran Okuyucusu + Alt + M

Fare modunu değiştir

Ekran Okuyucusu + H

Outlook sütun başlığı okumayı aç veya kapat

Konuşmayı ayarla

Şu tuşlara basın

Yapılacak işlem

Ctrl + Ekran Okuyucusu + Artı işareti (+)
Ctrl + Ekran Okuyucusu + Ekle (sayısal tuş takımı)

Ses düzeyini artır

Ctrl + Ekran Okuyucusu + Eksi işareti (-)
Ctrl + Ekran Okuyucusu + Çıkarma (sayısal tuş takımı)

Ses düzeyini azalt

Ekran Okuyucusu + Artı simgesi (+)

Ses hızını artır

Ekran Okuyucusu + Eksi simgesi (-)

Ses hızını azalt

Alt + Ekran Okuyucusu + Çıkarma (sayısal tuş takımı)
Alt + Ekran Okuyucusu + Eksi işareti (-)
Alt + Ekran Okuyucusu + Ekle (sayısal tuş takımı)
Alt + Ekran Okuyucusu + Artı işareti (+)

Noktalama okuma modunu değiştir

Ekran Okuyucusu + V

Ayrıntı düzeyini artırma modu

Shift + Ekran Okuyucusu + V

Ayrıntı düzeyini azaltma modu

Ekran Okuyucusu + 2

Karakter okumaya geç

Ekran Okuyucusu + İleri eğik çizgi (/)

Bağlam oku

Alt + Ekran Okuyucusu + İleri eğik çizgi (/)

Bağlam okuma ayrıntı düzeyini ayarla

Ctrl + Ekran Okuyucusu + İleri eğik çizgi (/)

Bağlam okuma sırasını değiştir

Metinle oku ve çalış

Şu tuşlara basın

Yapılacak işlem

Ctrl

Okumayı durdurma

Ekran Okuyucusu + Sekme
Ekran Okuyucusu + 5 (sayısal tuş takımı)

Öğeyi okuma

Ekran Okuyucusu + Sekme tuşu iki kez hızlı bir şekilde
Ekran Okuyucusu + 5 hızlı bir şekilde iki kez (sayısal tuş takımı)
Ekran Okuyucusu + K iki kez hızlı bir şekilde
Ekran Okuyucusu + Ctrl + 5 iki kez hızlı bir şekilde (sayısal tuş takımı)

Öğeyi heceleyerek oku

Ekran Okuyucusu + 0

İlerleyen öğeyi oku

Ekran Okuyucusu + T

Pencere başlığını oku

Ekran Okuyucusu + W

Pencereyi okuma

Ekran Okuyucusu + X

İfadeyi yineleme

Ekran Okuyucusu + R

İmleçten oku

Ctrl + Ekran Okuyucusu + R
Ekran Okuyucusu + Aşağı ok

Belge okumayı başlat

Ekran Okuyucusu + C

Belgeyi okuma

Shift + Ekran Okuyucusu + J
Ekran Okuyucusu + Alt + Giriş

Başlangıçtan imlece kadar metin oku

Ctrl + Ekran Okuyucusu + U

Önceki sayfayı oku

Ctrl + Ekran Okuyucusu + I

Geçerli sayfayı oku

Ctrl + Ekran Okuyucusu + O

Sonraki sayfayı oku

Ctrl + Ekran Okuyucusu + J

Önceki paragrafı oku

Ctrl + Ekran Okuyucusu + K

Geçerli paragrafı oku

Ctrl + Ekran Okuyucusu + L

Sonraki paragrafı oku

Ekran Okuyucusu + Ctrl + M

Önceki tümceyi okuma

Ekran Okuyucusu + Ctrl + virgül (,)

Geçerli cümleyi oku

Ekran Okuyucusu + Ctrl + nokta (.)

Sonraki tümceyi okuma

Ekran Okuyucusu + U

Önceki satırı oku

Ekran Okuyucusu + I
Ekran Okuyucusu + Yukarı ok

Geçerli satırı oku

Ekran Okuyucusu + O

Sonraki satırı oku

Ekran Okuyucusu + J
Ctrl + Ekran Okuyucusu + Sol ok

Önceki sözcüğü oku

Ekran Okuyucusu + K
Ctrl + Ekran Okuyucusu + 5 (sayısal tuş takımı)

Geçerli sözcüğü oku

Ekran Okuyucusu + L
Ctrl + Ekran Okuyucusu + Sağ ok

Sonraki sözcüğü oku

Ekran Okuyucusu + M

Önceki karakteri oku

Ekran Okuyucusu + Virgül (,)
5 (sayısal tuş takımı)

Geçerli karakteri oku

Ekran Okuyucusu + Nokta (.)

Sonraki karakteri oku

Ekran Okuyucusu + F

Sonraki biçimlendirme grubu bilgilerini oku

Shift + Ekran Okuyucusu + F

Önceki biçimlendirme grubu bilgilerini oku

Ekran Okuyucusu + B
Ctrl + Ekran Okuyucusu + Giriş

Metnin başına git

Ekran Okuyucusu + E
Ctrl + Ekran Okuyucusu + End

Metnin sonuna git

Ekran Okuyucusu + Shift + Aşağı Ok

Seçimi oku

Ekran Okuyucusu + Shift + Aşağı ok hızlıca iki kez

Seçimi hecele

Tablolarda gezin

Şu tuşlara basın

Yapılacak işlem

Ctrl + Alt + Home

Tablodaki ilk hücreye atla

Ctrl + Alt + End tuşu

Tablodaki son hücreye atla

Ctrl + Alt + Sağ ok tuşu

Satırda sonraki hücreye atla

Ctrl + Alt + Sol ok tuşu

Satırda önceki hücreye atla

Ctrl + Alt + Aşağı ok

Sütunda sonraki hücreye atla

Ctrl + Alt + Yukarı ok

Sütunda önceki hücreye atla

Ctrl + Shift + Alt + Sol ok

Geçerli satır başlığını oku

Ctrl + Shift + Alt + Yukarı ok

Geçerli sütun başlığını oku

Ctrl + Shift + Alt + Sağ ok

Geçerli satırı oku

Ctrl + Shift + Alt + Aşağı ok

Geçerli sütunu oku

Ctrl + Shift + Alt + Eğik Çizgi (/)
Ctrl + Shift + Alt + 5 (sayısal tuş takımı)

Ekran Okuyucusu'nun hangi satır ve sütunda bulunduğunu oku

Ctrl + Alt + Sayfa yukarı

Tablo hücresine atla

Ctrl + Alt + Sayfa aşağı

Hücre içeriklerine atla

Ekran Okuyucusu odak komutları

Şu tuşlara basın

Yapılacak işlem

Ekran Okuyucusu + Home

Penceredeki ilk öğeye git

Ekran Okuyucusu + End

Penceredeki son öğeye git

Ekran Okuyucusu + Geri Al

Bir öğe geri git

Ekran Okuyucusu + N

Ana yer işaretine taşı

Ekran Okuyucusu + Köşeli ayraç aç ([)
Ekran Okuyucusu + Çıkarma (sayısal tuş takımı)

Ekran okuyucusu imlecini sistem imlecine taşı

Ekran Okuyucusu + Tek tırnak (')
Ekran Okuyucusu + Ekle (sayısal tuş takımı)

Odağı öğeye ayarla

Ekran Okuyucusu + A

Bağlı öğeye atla

Shift + Ekran Okuyucusu + A

Açıklamalı içeriğe atla

Alt + Ekran Okuyucusu + Yukarı ok

Üst öğeye geç (yapısal gezinti sağlandığında)

Alt + Ekran Okuyucusu + Sağ ok

Sonraki kardeş öğeye geç (yapısal gezinti sağlandığında)

Alt + Ekran Okuyucusu + Sol ok

Önceki eşdüzey öğeye geç (yapısal gezinti sağlandığında)

Alt + Ekran Okuyucusu + Aşağı ok

İlk alt öğeye geç (yapısal gezinti sağlandığında)

Ekran Okuyucusu + F7

Bağlantılar listesi

Ekran Okuyucusu + F5

Yer işaretleri listesi

Ekran Okuyucusu + F6

Başlıklar listesi

Ekran okuyucusu + Ctrl + F

Ekran Okuyucusu Bul

Ekran Okuyucusu + F3

İleriye doğru bulmaya devam et

Ekran Okuyucusu + Shift + F3

Geriye doğru bulmaya devam et

Sayısal tuş takımı komutları

Windows logo tuşu

Başlangıç ekranını açın veya kapatın.

Windows logo tuşu  + A

Hızlı Ayarlar'ı açın. Windows 11'de güncelleştirildi.

Windows logo tuşu  + B

Odağı görev çubuğunun köşesindeki ilk simgeye ayarlayın.

Windows logo tuşu  + C

Microsoft Teams'den Sohbet açın. Windows 11'de güncelleştirildi.

Windows logo tuşu  + Shift + C

Düğmeler menüsünü açın.

Windows logo tuşu  + Ctrl + C

Renk filtrelerini açın (önce Renk Filtresi ayarlarında bu kısayolu etkinleştirin).

Windows logo tuşu  + D

Masaüstünü görüntüleyip gizleyin.

Windows logo tuşu  + E

Dosya Gezgini’ni açın.

Windows logo tuşu  + F

Geri Bildirim Merkezi’ni açın ve ekran görüntüsü alın.

Windows logo tuşu  + G

Bir oyun açıkken Xbox Game Bar'ı açın.

Windows logo tuşu  + Alt + B

HDR'yi açın veya kapatın.

Not: Xbox Game Bar uygulamasının veya daha yeni sürümü için geçerlidir. Xbox Game Bar'ınızı güncelleştirmek için Microsoft Store uygulamasına gidin ve güncelleştirmeleri kontrol edin.

Windows logo tuşu  + H

Sesle yazmayı başlatın. Windows 11'de güncelleştirildi.

Windows logo tuşu  + I

Ayarlar’ı açın.

Windows logo tuşu  + J

Varsa, odağı bir Windows ipucuna ayarlayın.

Bir Windows ipucu göründüğünde odağı İpucuna getirin.  Odağı ekranda Windows ipucunun sabitlendiği öğeye getirmek için klavye kısayollarına yeniden basın.

Windows logo tuşu  + K

Hızlı Ayarlar'dan Yayınla'yı açın. Windows 11'de güncelleştirildi.

Windows logo tuşu  + L

Bilgisayarınızı kilitleyin veya hesapları değiştirin.

Windows logo tuşu  + M

Tüm pencereleri simge durumuna küçültün.

Windows logo tuşu  + Shift + M

Masaüstünde simge durumuna küçültülmüş pencereleri önceki durumlarına getirin.

Windows logo tuşu  + N

Bildirim merkezini ve takvimi açın. Windows 11'de güncelleştirildi.

Windows logo tuşu  + O

Cihaz yönünü kilitleyin.

Windows logo tuşu  + P

Bir sunu görüntüleme modu seçin.

Windows logo tuşu  + Ctrl + Q

Hızlı Yardım’ı açın.

Windows logo tuşu  + R

Çalıştır iletişim kutusunu açın.

Windows logo tuşu  + Alt + R

Odaktaki oyun penceresinin videosunu kaydedin (Xbox Game Bar kullanarak).

Windows logo tuşu  + S

Aramayı açın.

Windows logo tuşu  + Shift + S

Ekranınızın bir bölümünün ekran görüntüsünü alın.

Windows logo tuşu  + T

Görev çubuğundaki uygulamalar arasında geçiş yapın.

Windows logo tuşu  + U

Erişilebilirlik Ayarları’ın açın.

Windows logo tuşu  + V

Pano geçmişini açın. 

Not

 • Pano geçmişi varsayılan olarak kapalıdır. Bu özelliği etkinleştirmek istiyorsanız bu klavye kısayolunu kullanın ve ardından geçmişi açma komutunu seçin. Dilerseniz bu işlemi Başlat  > Ayarlar  > Sistem > Pano'yu seçip ardından Pano geçmişi bölümündeki düğmeyi açarak da yapabilirsiniz.

Windows logo tuşu  + Shift + V

Odağı bir bildirime ayarlayın.

Windows logo tuşu  + W

Pencere Öğelerini açın. Windows 11'de güncelleştirildi.

Windows logo tuşu  + X

Hızlı Bağlantı menüsünü açın.

Windows logo tuşu  + Y

Windows Mixed Reality ile masaüstünüz arasında girişi değiştirin.

Windows logo tuşu  + Z

Tutturma düzenlerini açın. Windows 11'de güncelleştirildi.

Windows logo tuşu  + nokta (.) veya noktalı virgül (;)

Emoji panelini açın.

Windows logo tuşu  + virgül (,)

Masaüstüne geçici olarak göz atın.

Windows logo tuşu  + Pause tuşu

Ayarlar  > Sistem  > Hakkında açılır.

Windows logo tuşu  + Ctrl + F

Bilgisayarları arayın (ağ üzerindeyseniz).

Windows logo tuşu  + sayı

Masaüstünü açın ve sayıyla belirtilen konumda görev çubuğuna sabitlenmiş olan uygulamayı başlatın. Uygulama zaten çalışıyorsa, o uygulamaya geçin.

Windows logo tuşu  + Shift + sayı tuşu

Masaüstünü açın ve sayıyla belirtilen konumda görev çubuğuna sabitlenmiş olan uygulamanın yeni bir örneğini başlatın.

Windows logo tuşu  + Ctrl + sayı tuşu

Masaüstünü açın ve sayıyla belirtilen konumda görev çubuğuna sabitlenmiş olan uygulamanın son etkin penceresine geçin.

Windows logo tuşu  + Alt + sayı tuşu

Masaüstünü açın ve sayıyla belirtilen konumda görev çubuğuna sabitlenmiş olan uygulamanın Atlama Listesi’ni açın.

Windows logo tuşu  + Ctrl + Shift + sayı tuşu

Masaüstünü açın ve yönetici olarak görev çubuğunda verilen konumda bulunan uygulamanın yeni bir örneğini açın.

Windows logo tuşu  + Sekme

Görev görünümünü açın.

Windows logo tuşu  + Yukarı ok tuşu

Pencerenin ekranı kaplamasını sağlayın.

Windows logo tuşu  + Alt + Yukarı ok

Odaktaki pencereyi ekranın üst yarısına tutturur. Windows 11'in yeni özelliği.

Windows logo tuşu  + Aşağı ok tuşu

Geçerli uygulamayı ekrandan kaldırın veya masaüstü penceresini simge durumuna küçültün.

Windows logo tuşu  + Alt + Aşağı ok

Odaktaki pencereyi ekranın alt yarısına tutturur. Windows 11'in yeni özelliği.

Windows logo tuşu  + Sol ok tuşu

Uygulama veya masaüstü penceresinin ekranın sol tarafında ekranı kaplamasını sağlayın.

Windows logo tuşu  + Sağ ok tuşu

Uygulama veya masaüstü penceresinin ekranın sağ tarafında ekranı kaplamasını sağlayın.

Windows logo tuşu  + Home tuşu

Etkin masaüstü penceresi dışındaki tüm pencereleri simge durumuna küçültün (ikinci kez basıldığında tüm pencereler önceki durumlarına geri döner).

Windows logo tuşu  + Shift + Yukarı ok tuşu

Masaüstü penceresini ekranın üstüne ve altına doğru genişletin.

Windows logo tuşu  + Shift + Aşağı ok tuşu

Genişliği koruyarak etkin masaüstü pencerelerini dikey olarak önceki boyuta getirin/simge durumuna küçültün.

Windows logo tuşu  + Shift + Sol ok veya Sağ ok tuşu

Masaüstündeki uygulamayı veya pencereyi bir monitörden diğerine taşıyın.

Windows logo tuşu  + Shift + Ara Çubuğu

Dil ve klavye düzeni arasında geriye doğru geçiş yapın.

Windows logo tuşu + Ara Çubuğu

Giriş dilini ve klavye düzenini değiştirin.

Windows logo tuşu  + Ctrl + Ara çubuğu

Önceden seçili giriş olarak değiştirin.

Windows logo tuşu  + Ctrl + Enter

Ekran Okuyucusu’nu açın.

Windows logo tuşu  + Artı (+)

Büyüteç'i açın ve yakınlaştırın.

Windows logo tuşu  + Eksi (-)

Büyüteç'te uzaklaştırın.

Windows logo tuşu  + Esc

Büyüteç'i kapatın.

Windows logo tuşu  + eğik çizgi (/)

IME yeniden dönüşümünü başlatın.

Windows logo tuşu  + Ctrl + Shift + B

Bilgisayarı boş veya siyah ekrandan uyandırın.

Windows logo tuşu  + PrtScn

Tam ekran ekran görüntüsünü dosyaya kaydedin.

Windows logo tuşu  + Alt + PrtScn

Odaktaki oyun penceresinin ekran görüntüsünü dosyaya kaydedin (Xbox Game Bar kullanarak)

Kısayol tuşları için program

Hız

Bu çok fonksiyonlu araç ile, sıkıcı ve tekrarlayan görevleri otomatik hale getirebilirsiniz. Klavye makrolarını, metin şablonlarını, pano geçmişini, otomatik metinleri ve diğer işlevleri kullanabilirsiniz.

Basitlik

Programlama becerileri gerekli değildir. Sadece kısayol tuşuna basın ve işi bitirin!

Araç seti

Bu uygulama bir klavye kısayol yöneticisi, bir ekran klavyesi, bir pano yöneticisi ve bir metin şablonu yöneticisi içerir.

Comfort Keys Pro size bunu yapmanıza yardımcı olacak

Tek bir kısayol tuşuna basarak gerekli programları başlatmak ve web sayfalarını açmak için size yardımcı olacaktır.

Kısayol tuşlarını veya yerleşik şablon yöneticisini kullanarak önceden tanımlanmış metinleri (e-posta şablonları, imzalar, şifreler, selamlar, telefon numaraları, adresler vb.) Eklemenize yardımcı olacaktır.

Giriş dilini değiştir ve seçilen metni büyük harfe, küçük harfe vb.

Kısayol tuşları Yöneticisi, Eylem

Bu, ses seviyesini hızlı ve rahat bir şekilde kontrol etmenize yardımcı olacaktır.

Tuşa basın dizileri (makro) ve ihtiyaç duyduğunuz kadar tekrar oynatın.

Bu, bazı tuşları engellemenize veya başka bir tuşa basıldığında belirli bir tuşa basmanıza yardımcı olur.

Kısayol tuşları Yöneticisi

Kısayol tuşları Yöneticisi

Özel kısayol tuşlarını ayarlamak, her gün çok fazla zaman kazandıran şeylerden biridir.

Ayrıca bilgisayarla çalışmayı daha da eğlenceli hale getirir.

Programda yapılandırılan klavye kısayolları, herhangi bir uygulama veya pencerede bir komut yürütür.

Klavye kısayollarını belirlerken, Win tuşu ve Caps Lock tuşu dahil olmak üzere herhangi bir tuş kullanabilirsiniz.

Ekran Klavyesi

Bu ekran klavyesi, ultra mobil PC'lerde, tablet bilgisayarlarda, Surface, kiosklarda vb.

Yazmak için bir bilgisayar faresi, dokunmatik ekran, kalem veya başka bir cihaz kullanabilirsiniz.
Daha fazlasını öğrenin

Ekran Klavyesi
Pano yöneticisi

Pano yöneticisi

Bu pano yöneticisi, kaydedilmiş tüm parçaları tekrar yapıştırmak için kullanabileceğiniz pano geçmişini saklar.

Yönetici, metin, bağlantılar, resimler, dosyalar ve diğerleri dahil olmak üzere tüm pano formatlarını destekler.
Daha fazlasını öğrenin

Metin Şablonları

Sık kullanılan cümleleri, imzaları, tarihleri, adresleri, selamları ve şifreleri hızlıca yapıştırın.

Yerleşik metin genişletme işlevi, metin girişini izler ve önceden tanımlanmış bir cümle veya tuş kombinasyonunu arar. Bu önceden tanımlanmış ifadelerden birini girdiğinizde, Otomatik Metin işlevi kısa sürümünüzü siler ve tüm metnin girişini gerektirmeden, daha uzun bir cümle ile değiştirir ve size zaman kazandırır.

İfadelere çeşitli makrolar ekleyebilirsiniz: tuş vuruşları, tarih, saat, önceden tanımlanmış bir listeden rastgele metin eklemek için etiketler, vb.

Metin Şablonları

Yorumlar

WOW!! absolutely fantastic macro tool!! Simply by pressing Win+Space, I can access an infinite number of tags i have created, quickly inserting lines of text with just a few keystrokes.

Josh R

This is amazing, I'm so excited! This is one of the most helpful software what I ever try!

Adam Simonides

I bought the program about three months ago and I must admit that I'm impressed I can not imagine how he would now work on a laptop without this program.

Rafal

I am SOOOOOOO grateful….yes the text stuff is a great time saver but for me (one who looks at the keyboard to type) the hotkeys to change ALL my mistakenly typed capital letters (and vise versa) is an absolute blessing. Maybe Windows had it or some other program but I never knew about them. I am one very happy person.

Cindi

this software is amazing!! i'm buying it right now! Damn where has this been all my life. i'm in love. this can't be real

Ron Shaw

ideal for umpc without keyboard, far better than standard windows onscreen kb which came with my asus r2h. Now using small mini keyboard great! thanks!

wiem

:) Yesss! Finally found an application to be able to Paste-As-Text in MS Office apps. I just setup a hotkey Ctrl-Shift-V to paste as text… perfect! Thank you! It has inbuilt keystrokes macro recorder and editor too, this tool is pretty cool!

Chris De David

Professional program, better than most of those we’ve been seeing lately. Going to need some time to check out all its features.

Sloppy Joe

İstatistikler

+

+

+

Teknik özellikler

Arayüz Dilleri

UI Languages

Desteklenen işletim sistemleri

Microsoft® Windows® 11 / 10 / / 8 / 7 / Vista® / XP
Microsoft Windows Server® / / / / /

HP Bilgisayarlar - Klavye kısayolları, kısayol tuşları ve özel tuşlar (Windows)

Z7_ICK0KGTE30AQO5O3KA30N0

Windows'da gezinmeyi, görevleri ve işlevleri daha hızlı ve daha kolay hale getirebilen yararlı klavye özelliklerini keşfedin.

Yaygın klavye kısayolları

Windows'da yaygın işlemleri gerçekleştirmek için tuş birleşimlerini kullanabilirsiniz.

Not:

Klavyenizdeki Windows tuşu, bir Windows bayrağı simgesiyle etiketlenmiştir ve birçok tuş birleşiminde kullanılmaktadır.

Görev

Tuş Vuruşu

Sonuç

Yardım alma

f1

O anda etkin olan yazılım veya uygulama hakkında yardım almanızı sağlar. Windows ile ilgili yardım için Windows masaüstündeyken f1 tuşuna basın.

Kopyalama

ctrl + c

Bir seçimi, daha sonra yapıştırılmak üzere Windows panosuna kopyalar.

Yapıştırma

ctrl + v

Daha önceden kesilmiş veya kopyalanmış seçimi bir uygulamaya yapıştırır.

Kesme

ctrl + x

Bir seçimi siler ve daha sonra yapıştırılmak üzere Windows panosuna kopyalar.

Kaydetme

ctrl + s

O anda etkin olan uygulamadan bir dosya kaydeder.

Bir eylemi geri alma

ctrl + z

Windows'da gerçekleştirdiğiniz son eylemi geri alır. Önceki eylemleri geri almaya devam etmek için bu tuş birleşimini tekrarlayın.

Metni kalın yapma

ctrl + b

Metin düzenlerken seçili metne kalın vurgu uygular.

Metnin altını çizme

ctrl + u

Metin düzenlerken seçili metnin altını çizer.

Metni italik yapma

ctrl + i

Metin düzenlerken seçili metne italik vurgu uygular.

Bir dosyayı silme

shift + delete

Windows'da seçili bir dosyayı Geri Dönüşüm Kutusu'na taşımadan siler. Dosya kalıcı olarak silinir.

Dosya özellikleri

alt + enter (veya çift tıklama)

Bir dosyanın özellik bilgilerini hızlı bir şekilde bulur. Tuş birleşimi masaüstünden, Dosya Gezgini'nden veya Windows Gezgini'nden çalışır.

Ekran Görüntüsü

prt scr (ekranı kopyala tuşu)

Bir resmin kopyasını, daha sonra bir grafik olarak yapıştırılmak üzere Windows panosuna kopyalar. Bazı dizüstü bilgisayarlarda, prt scr tuşuna basmadan önce fn tuşunu basılı tutmanız gerekebilir.

Pencerenin resmini çekme

shift + prt scr (ekranı kopyala tuşu)

Geçerli pencerenin (tüm ekranın değil) bir resmini, daha sonra bir grafik olarak yapıştırılmak üzere Windows panosuna kopyalar.

Bir pencere veya web sayfasını kapatma

Pencere etkinken alt + f4'e (f4 işlev tuşu) basın

Etkin olan pencereyi veya uygulamayı kapatır. Bu görev, pencereyi kapat düğmesi olmayan bir web sayfasını kapatmak istediğinizde yararlı olabilir.

Windows'u kapatma ve yeniden başlatma

Windows masaüstü etkinken alt + f4'e (f4 işlev tuşu) basın

Oturumu Kapat, Uyku, Hazırda Beklet, Yeniden Başlat ve Kapat gibi güç işlevlerini seçebileceğiniz bir pencere açar.

Başlat menüsünü veya Başlat ekranını açma

Windows tuşu veya ctrl + esc

Başlat menüsünü veya Başlat ekranını açar veya kapatır.

Bir pencere menüsünü veya menü öğesini açma

alt + menü veya menü öğesinin altı çizili harfiyle eşleşen harf tuşu

Menüleri açmak veya menülerin içindeki öğeleri seçmek için bu tuş birleşimini kullanın.

Bir sağ tıklama (bağlamsal) menüsü açma

shift + f10 (f10 işlev tuşu)

Windows'da bir öğeye sağ tıklamak için fareyi kullanmak yerine bu tuş birleşimini kullanın.

Bir komut çalıştırma

Windows tuşu + r

Windows komutlarını yazmak için Çalıştır iletişim kutusunu açar.

Uygulamalar arasında geçiş yapma

alt + tab

Tüm etkin pencereleri görüntüler. alt tuşunu basılı tutarken sekme tuşuna arka arkaya basarsanız başka bir pencereye geçiş yapar.

Pencereyi simge durumuna küçültme

Windows tuşu + aşağı ok

Geçerli pencereyi kapatmadan görüntüden uzaklaştırır. Tepsi simgesine tıklayarak pencereye tekrar erişebilirsiniz.

Pencereyi büyütme

Windows tuşu + yukarı ok

Geçerli pencerenin boyutunu tüm ekranı kaplayacak şekilde değiştirir.

Tüm pencereleri simge durumuna küçültme

Windows tuşu + m

Tüm etkin pencereleri simge durumuna küçültür.

Simge durumuna küçültülmüş tüm pencereleri geri yükleme

Windows tuşu + shift + m

Sistem tepsisine simge durumuna küçültülmüş tüm etkin pencereleri geri yükler.

Erişim Kolaylığı Merkezi

Windows tuşu + u

Ekran okuma, yüksek karşıtlıklı ekranlar, fare alternatifleri ve daha fazlası gibi erişilebilirlik özelliklerini açar.

Görev Yöneticisini Açma

ctrl + shift + esc

O sırada çalışan görevleri ve ağ etkinliğini izlemek için görev yöneticisi yardımcı programını açar.

Sistem Özelliklerini Açma

Windows tuşu + pause/break

Temel sistem bilgileri ve diğer yararlı sistem araçlarına bağlantılara hızlı erişim için Sistem Özellikleri'ni açar.

Windows 10 klavye kısayolları

Windows 10'da yaygın işlevlere hızlı bir şekilde erişmek için tuş birleşimlerini kullanın.

İşlev

Tuş Vuruşu

Sonuç

Arama

Windows tuşu + s

Dosyaları, klasörleri, uygulamaları, ayarları ve web sitelerini bulmak için bir arama penceresi açar.

Bilgisayarları arama

Windows tuşu + ctrl + f

Bir yerel ağdaki bilgisayarları bulur.

Dikte etme

Windows tuşu + h

Dikte girişi özelliğini açar.

Dosya Gezgini

Windows tuşu + e

Bilgisayarınızdaki dosya ve klasörlere göz atmak için bir Dosya Gezgini penceresi açar.

Ayarlar

Windows tuşu + i

Windows'daki özelliklerin davranışını değiştirebileceğiniz bir Ayarlar penceresi açar.

Cihazlara bağlanma

Windows tuşu + k

Bluetooth cihazlarına bağlanmak için Bağlan veya Cihazlar görünümünü açar.

Bilgisayarı kilitleme

Windows tuşu + l

Siz uzaktayken yetkisiz erişimi engellemek için bilgisayarı kilitler.

Ekran yönü kilidi

Windows tuşu + o

Destekleniyorsa ekran cihazı döndürüldüğünde ekranın dönmesini önler veya buna izin verir.

Gelişmiş ayarlar

Windows tuşu + x

Gelişmiş Ayarlar menüsünü açar.

Tüm etkin uygulamaları görüntüleme

Windows tuşu + tab

Ekrana orantısal olarak uyması için mevcut tüm pencereleri yeniden boyutlandırır ve görüntüler (küçük resim görünümü). Bu görünümü, o anda çalışan her şeyi hızlı bir şekilde görmek, kapatmak veya pencereler arasında geçiş yapmak için kullanın. Pencereleri önceki boyut ve yerlerine döndürmek için bu tuş birleşimini tekrarlayın.

Windows masaüstü

Windows tuşu + e

Başlangıç ekranını gizler veya masaüstünü görüntülemek için tüm etkin pencereleri ve menüleri simge durumuna küçültür. Önceki görünümü geri yüklemek için bu tuş birleşimini tekrarlayın.

Bir Pencere Tutturma

Windows tuşu + sol ok veya sağ ok

Geçerli pencereyi ekranın sol veya sağ yarısına taşır ve yeniden boyutlandırır.

Bir ekran görüntüsü kaydetme

Windows tuşu + prt scr (ekranı kopyala tuşu)

Ekranınızın bir resmi, Resimler kitaplığınızdaki Ekran Görüntüleri klasörüne bir PNG grafik dosyası olarak kaydedilir.

Simge veya sembole sahip tuşlar

Çoğu klavye, işlev tuşlarına uygulanan özel simgeler ile birlikte sunulur. HP klavyeniz, simgeli ekstra tuş veya düğmelere sahip olabilir.

Not:

Çoğu dizüstü bilgisayar klavyesinde, işlevi yerine getirmek için üzerinde simge veya sembol olan tuşa basmadan önce fn tuşunu basılı tutmanız gerekir.

Görev

Simge

Açıklama

Kablosuzu etkinleştirme

Kablosuzu etkinleştirme simgesi

Kablosuz interneti açar veya kapatır. Wi-Fi durumunu göstermek için genellikle bir LED veya ekranda bildirim vardır: açık, kapalı veya açık ve bağlı değil. Bu simge tuşu Bluetooth özelliğini açmaz.

Uçak modu

Uçak modu simgesi

Bilgisayardan tüm kablosuz iletişimi etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.

Sunum modu

Sunum modu simgesi

Harici bir ekran bağlandığında, başka bir ekran moduna geçiş yapar.

Klavyeyi aydınlatma

Klavyeyi aydınlatma simgesi

Dizüstü bilgisayarınızda ışıklı bir klavye varsa klavye aydınlatma özelliğini açar veya kapatır.

Arama

Arama simgesi

Dosyaları, klasörleri, uygulamaları, ayarları ve web sitelerini bulmak için bir arama penceresi açar.

Ekran parlaklığını azaltma

Parlaklığı azaltma simgesi

Dahili ekran parlaklığını azaltır.

Ekran parlaklığını artırma

Parlaklığı artırma simgesi

Dahili ekran parlaklığını artırır.

Menü / Sağ tıklama

Menü sağ tıklama simgesi

Bir sağ tıklama menüsü açar.

Kopyalama

Kopyalama simgesi

Seçimi panoya kopyalar. ctrl + c tuşlarına basmakla aynıdır.

Bilgisayarı kilitleme

Bilgisayarı kilitleme simgesi

Windows oturum açma ekranına çıkar.

Bilgisayarı askıya alma

Bilgisayarı askıya alma simgesi

Bilgisayarı uyku veya askıya alma moduna geçirir.

Sessiz

Sessiz simgesi

Hoparlör veya kulaklıkları sessize alır. Sese izin vermek için işlemi tekrarlayın.

Ses düzeyini azaltma

Ses düzeyini azaltma simgesi

Hoparlörlerin ya da kulaklıkların ses düzeyini azaltır.

Ses düzeyini artırma

Ses düzeyini artırma simgesi

Hoparlörlerin ya da kulaklıkların ses düzeyini yükseltir.

Ortam Oynatma / Duraklatma

Oynatma Duraklatma simgesi

Müzik veya videolar gibi ortamları oynatır veya duraklatır. Ortam etkin değilse bu tuş çalışmaz.

Ortamı Durdurma

Durdurma simgesi

Müzik veya video gibi ortamları durdurur. Ortam etkin değilse bu tuş çalışmaz.

Atlama (ortam)

Atlama simgesi

Ses veya videonun sonraki bölümünü veya parçasını oynatır.

Önceki (ortam)

Önceki simgesi

Geçerli ortamı baştan yeniden başlatır. Art arda basılırsa önceki parçayı veya klibi oynatır.

Paylaş

Paylaş simgesi

Başka kişilere dosya veya mesaj gönderebileceğiniz Paylaş menüsünü açar.

Ayarlar

Ayarlar simgesi

Windows'daki özelliklerin davranışını değiştirebileceğiniz bir Ayarlar penceresi açar.

Kaydırma Kilidi

Kaydırma kilidi simgesi

Kaydırma kilidini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Kaydırma kilidi, bir pencere içinde hareket etmek için fare ve kaydırma çubuğu yerine ok tuşlarını kullanır. Kaydırma kilidi yalnızca Microsoft Excel gibi birkaç yazılım uygulaması tarafından kullanılır.

Cihazlara bağlanma

Cihazlara bağlanma simgesi

Bluetooth cihazlarına bağlanabileceğiniz Bağlan veya Cihazlar görünümünü açar.

Uygulama görünümünü düzenleme

Uygulama görünümünü düzenleme simgesi

Aynı anda görüntülenmeleri için uygulamaları yan yana açar.

Uygulama değiştirme

Uygulama değiştirme simgesi

Açık uygulamalar arasında geçiş yapar.

Uygulama komutlarını gösterme

Uygulama komutlarını gösterme simgesi

O sırada açık olan uygulama için mevcut uygulama komutlarını gösterir.

Uygulamaları listeleme

Uygulamaları listeleme simgesi

Arka planda açık olan uygulamaları listeler.

İnternete bağlanma

İnternete bağlanma simgesi

Varsayılan internet tarayıcısını açar.

Sık sorulan sorular

Klavye kısayolları ile ilgili sık sorulan soruların yanıtlarını bulmak için bu sık sorulan soruları (SSS) inceleyin.

Bir tuşu nasıl değiştirebilir veya devre dışı bırakabilirim?

Windows'da klavye tuşlarının davranışını değiştirmek için ek yazılımlar kullanabilirsiniz.

Sharpkeys, MapKeyboard, KeyTweak veya Microsoft'un geliştirdiği Keyboard Layout Creator gibi tuşların davranışlarını değiştirmek üzere kullanılan çeşitli ücretsiz yazılımlar mevcuttur. Daha fazla bilgi edinmek için internette bu yazılım uygulamalarının adlarını veya "klavye eşleştirme yazılımı" ifadesini aratın.

DİKKAT:

Orijinal klavye düzeninize dönmeniz gerekmesi durumuna karşı tuşları yeniden eşleştirmeden önce bir Sistem Geri Yükleme noktası oluşturmak önemlidir.

Not:

Fn tuşu, donanım tarafından kontrol edilen özel bir tuştur. Yazılım kullanılarak yeniden eşleştirilemez.

İşlev tuşları ne işe yarar?

İşlev tuşları, bir tuşa bastığınızda karakter yazmak yerine bir eylem gerçekleştirmenize izin verir.

Bir işlev tuşu için gerçekleşen eylem, tuşa basıldığında etkin olan yazılıma bağlıdır. Diğerlerinde yokken bazı yazılım veya uygulamalar tuş işlevlerine sahip olabilir. Bir uygulamayı kullanırken bir işlev tuşuna basarsanız ve hiçbir şey olmazsa uygulama bu tuş için programlanmış bir işleve sahip olmayabilir.

Bazı işlev tuşlarının üzerinde işlev numarasına ek olarak basılı bir simge vardır. Simgeye karşılık gelen işlevi etkinleştirmek için fn tuşunu basılı tutarken işlev tuşuna basın. Daha fazla bilgi için bkz. Simge veya sembole sahip tuşlar.

Hangi tuşların desteklendiğini ve bu tuşlarla ilişkili işlevleri öğrenmek için yazılımın yardım menüsüne veya destek sitesine bakın.

İşlev tuşu

Popüler yazılımlar için ortak işlevler

f1

Açık olan yazılım veya uygulama ile ilgili bir yardım veya ipuçları penceresi açar. Windows ile ilgili yardım için Windows masaüstündeyken f1 tuşuna basın.

f2

 • Windows masaüstü: Yeniden adlandırma için seçilen bir öğenin dosya adını vurgular.

 • Word, Excel, PowerPoint: Yazdırma seçeneklerini görüntülemek için ctrl + f2 tuşlarına basın.

 • Word, Excel, PowerPoint: Aç penceresini görüntülemek için ctrl + alt + f2 tuşlarına basın.

f3

 • Windows, Dosya Gezgini: Arama veya arama ile ilgili bir özelliği açar.

 • Microsoft Edge: Sayfa alanında bulunan öğeyi açar ve vurgular.

 • Word, PowerPoint: Seçili metnin tamamını büyük veya küçük harf yapmak için shift + f3 tuşlarına basın.

 • Excel: Seçili hücreye bir işlev eklemek için shift + f3 tuşlarına basın.

f4

 • Microsoft Edge: Adres/URL alanını vurgular ve son ziyaret edilen menüsünü açar.

 • Word, Excel, PowerPoint: Mümkünse son eylemi tekrarlar.

 • Windows masaüstü: Bir pencereyi zorla kapatmak için alt + f4 tuşlarına basın.

f5

 • Windows masaüstü: Geçerli görünümü yeniler.

 • Microsoft Edge/web tarayıcıları: Geçerli sayfayı yeniler. Sayfanın geçici dosyalarını silmek ve sayfayı yenilemek için ctrl + f5 tuşuna basın.

 • Excel: Git penceresini açar.

 • Word: Bul ve Değiştir penceresini Git menüsü seçili bir şekilde açar.

 • PowerPoint: Bir slayt gösterisini sunum modunda başlatır.

f6

 • Windows/Dosya Gezgini: Tab tuşunu kullanmaya benzer şekilde, geçerli görünümdeki alanlarda gezinir ve bunları vurgular.

 • Microsoft Edge/web tarayıcıları: Site adı ve URL alanını vurgular.

 • Word, Excel, PowerPoint: Menüler arasında gezinir ve bunları vurgular.

f7

 • Microsoft Edge/web tarayıcıları: Klavyeyle gezinmeyi açar.

 • Word, Excel, PowerPoint: Yazım ve dil bilgisini denetler.

f8

 • Word: Metin seçimini genişletir.

 • Excel: Ok tuşlarının hücre aralığını seçmek için kullanılmasını sağlayan Seçimi Genişlet özelliğini açar veya kapatır.

f9

Word: Köprü biçimlendirme metnini göstermek veya gizlemek için alt + f9 tuşlarına basın.

f10

 • Dosya Gezgini: Menü çubuğunu açar veya menü çubuğundaki menü tuşlarını vurgular.

 • Microsoft Edge/web tarayıcıları: Ayarlar menüsünü vurgular.

 • Word, Excel, PowerPoint: Anahtar ipuçları görüntüler veya menü çubuğunu vurgular.

f11

 • Microsoft Edge/web tarayıcıları: Tam ekran görünümüne girer veya bundan çıkar.

 • Excel: Geçerli seçimden yeni bir grafik ekler.

f12

 • Windows masaüstü: Yeniden adlandırabilmeniz için seçilen öğenin dosya adını vurgular.

 • Microsoft Edge/web tarayıcıları: Bir geliştirici konsolu açar.

 • Word, Excel, PowerPoint: Farklı Kaydet penceresini açar.

Fn tuşunu nasıl açar veya kapatırım?

İşlem Tuşları modu ayarlarını değiştirmek üzere BIOS'ta bir ayarı değiştirebilirsiniz.

Normalde, bir işlev tuşunun ikinci eylemini (tuşun üzerinde bulunan sembolün eylemi) gerçekleştirmek için önce fn tuşuna basmanız gerekir. Bazı dizüstü bilgisayarlar, önce fn tuşunu basılı tutmanıza gerek kalmadan ikinci eylemi gerçekleştirmenize olanak tanıyan İşlem Tuşları modu adlı bir özellik kullanır.

Daha fazla bilgi için bkz. HP Dizüstü Bilgisayarlar - fn (işlev) tuşu nasıl kilitlenir veya kilidi açılır.

Kuyruklu a (@) işaretini nasıl yazarım?

Çoğu klavyede, kuyruklu a işareti (@) shift + 2 tuşlarına basarak oluşturulur.

Klavyenizde 2 tuşunda birden fazla simge varsa kuyruklu a işaretini yazmak için ctrl + shift + 2 tuşlarına basın. Kuyruklu a işareti Q tuşunda bulunuyorsa işareti yazmak için altgr tuşunu basılı tutun ve ardından q tuşuna basın.

Klavyemi bir fare olarak kullanabilir miyim?

Evet. Normalde fareyle gerçekleştirilecek eylemler yerine klavye kısayollarını kullanarak normal Windows görevlerini gerçekleştirebilirsiniz. Veya bir fare yerine tuş takımını kullanmak için fare tuşlarını etkinleştirebilirsiniz.

Normalde bir fare kullanarak gerçekleştirilecek normal Windows görevlerini gerçekleştirmek için aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

Eylem

Klavye eylemi

Bir uygulamayı Başlat menüsünden açma

Windows tuşuna basarak Başlat menüsü (veya ekranını) açın ve ardından menüde hareket etmek için ok tuşlarını kullanın. Menüden bir öğeyi seçmek veya bir uygulamayı açmak için enter tuşuna basın.

Windows masaüstünde bir şey açma

Windows + d tuşlarına basarak Windows masaüstüne gidin, ok tuşlarına basarak hareket edin ve masaüstündeki simgeleri vurgulayın, ardından enter tuşuna basarak vurgulanan simgeyi açın.

Bilgisayarınızdaki dosya ve klasörlere göz atma

Dosya Gezgini veya Windows Gezgini'ni açmak için Windows + e tuşlarına basın, ok tuşlarına basarak hareket edin ve öğeleri vurgulayın, ardından enter tuşuna basarak vurgulanan dosya veya klasörü açın.

Sol tıklama

Nesne vurgulanmışken, enter tuşuna basarak açın veya etkinleştirin. Bir onay kutusuna onay işareti koymak gibi seçimler yapmak için boşluk çubuğuna basın.

Sağ tıklama

Nesne vurgulanmışken, shift + f10'a (f10 işlev tuşu) basın. Menüde gezinmek için ok tuşlarına basın.

Başka bir açık pencere veya uygulamaya geçiş yapma

Pencere veya uygulama vurgulanıncaya kadar alt tuşunu basılı tutun ve tab tuşuna art arda basın. Pencereyi veya uygulamayı görüntülemek için alt tuşunu serbest bırakın.

Bir pencereden menü öğesi seçme

Menü bir pencereden görünmüyorsa alt tuşuna bir kez basın. Bir menüyü veya menüden bir öğeyi açmak için alt tuşunu basılı tutun ve ardından menüdeki altı çizili karakterle eşleşen harf tuşuna basın.

Bir pencereyi veya uygulamayı kapatma

Pencere seçiliyken alt + f4'e (f4 işlev tuşu) basın.

Fare tuşlarını kullanma (sayısal tuş takımı gereklidir)

Fare işaretçisini hareket ettirin ve sayısal tuş takımındaki tuşları kullanarak Windows'daki öğelere tıklayın.

 1. Erişim Kolaylığı Ayarları penceresini açmak için Windows + u tuşlarına basın.

 2. Fareyi kullanmak için Erişim Kolaylığı seçeneklerini açın.

  • Klavyenin kullanımı: Pencerenin solundaki Erişim Kolaylığı menüsünden Fare seçeneğini vurgulamak için ok tuşlarını ve tab tuşunu kullanın, ardından enter'a basın.

  • Farenin kullanımı: Pencerenin solundaki Erişim Kolaylığı menüsünden Fare seçeneğine tıklayın.

 3. Fare tuşlarını açın.

  • Klavyenin kullanımı: Fareyi ekranda gezdirmek için sayısal tuş takımı kullanılsın seçeneğini vurgulamak için ok tuşlarını ve (gerekirse) tab tuşunu kullanın, ardından seçmek için boşluk çubuğuna basın.

  • Farenin kullanımı: Fareyi ekranda gezdirmek için sayısal tuş takımı kullanılsın seçeneğinin kaydırma çubuğuna tıklayın.

 4. Num Lock etkin değilse sayısal tuş takımını ve Fare Tuşlarını etkinleştirmek için num lock tuşuna basın. Fare Tuşları özelliği yalnızca Num Lock etkinleştirildiğinde açıktır.

 5. Sayısal tuş takımından fare eylemleri gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen tuşlara basın:

  • İşaretçiyi hareket ettirmek için tuş takımındaki rakamın yerine karşılık gelen yönde 5'ten farklı bir rakama basın. Örneğin; işaretçiyi yukarı hareket ettirmek için 8'e, aşağı ve sola hareket ettirmek için 1'e basın.

  • Sol tıklamak için eğik çizgi işaretine ( / ) ve ardından 5'e basın.

  • Sağ tıklamak için eksi işaretine ( - ) ve ardından 5'e basın.

  • Çift tıklamak için (sol fare düğmesi) eğik çizgi işaretine ( / ) ve ardından + tuşuna basın.

  • Sürüklemek için (farenin sol düğmesini basılı tutma), sıfıra ( 0 ) basın.

  • Bırakmak için (farenin sol düğmesini serbest bırakma), noktaya ( . ) basın.

  Not:

  Bu özelliği ilk kez etkinleştirdiğinizde fare işaretçisinin hızı yavaş olabilir. Fare ayarları altındaki işaretçi seçenekleri sekmesinden fare işaretçisinin hızını artırın.

Bazı tuşlar yanlış karakter yazdığında ne yapmalıyım?

Num lock tuşuna basarak Num Lock özelliğinin kapalı olduğundan emin olun. Sorun devam ederse Windows'daki klavye giriş yönteminizin klavyenizin ülke/bölge türü ile eşleştiğinden emin olun. Örneğin bir QWERTZ klavye ile QWERTY giriş yöntemi kullanılırsa Y ve Z gibi bazı tuşlar, klavyede görünen harfleri üretmez.

Z7_ICK0KGTE30AQO5O3KA

Z7_ICK0KGTE30AQO5O3KA30H4

Z7_ICK0KGTE30AQO5O3KA30H5

Flag

Avrupa, Orta Doğu, Afrika

Asya Pasifik ve Okyanusya

Z7_M0I02JG0KOTA6KJKFRQ

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir