marksist leninist ilkeleri / Marksizm Leninizmin İlkeleri Cilt 2 Kapitalizmin Ekonomi | | Boeken | seafoodplus.info

Marksist Leninist Ilkeleri

marksist leninist ilkeleri

kaynağı değiştir]

Laos’ta yılında gerçekleşen, SSCB ve Vietnam tarafından da desteklenen devrimden bu yana, ülkedeki hakim siyasi ideoloji Marksist-Leninist ilkelere dayalı tek partili sosyalist cumhuriyettir.[25]

Vietnam[değiştir

Marksizm, Leninizmin İlkeleri 3 Uluslararası Komünist Hareketin Teori ve Taktiği


MARKSİZM-LENİNİZMİN İLKELERİ III'te, uluslararası komünist hareketin teori ve taktiği, Marksist-Leninist ilkeler ışığında incelenmektedir. Kitapta, işçi sınıfının devrimci niteliği ve evrensel tarihi görevi, Büyük Ekim Sosyalist Devrimi'nin işçi sınıfı hareketine etkisi, işçi sınıfı ve halkın bütün demokratik güçlerinin eylem birliği politikası, kapitalist düzende işçi sınıfı-köylülük ittifakı, halkların sömürgeciliğe karşı ulusal kurtuluş hareketi, kitlelerin bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm yolundaki mücadelesi bir bütün olarak değerlendirilmektedir.

Bu ciltte, işçi sınıfının Marksist-Leninist partisi ve partinin sınıf mücadelesindeki rolü, partinin hayatında ve yapısında demokratik merkeziyetçilik, sağ oportünizm ve sekterlikle mücadele zorunluluğu ve komünist hareketin uluslararası karakteri konularına açıklık getiriliyor. Ayrıca sınıf çelişkilerinin keskinleşmesiyle zorunlu hale gelen proletarya devrimi ve koşulları, işçi sınıfının iktidarı ele geçirmesi, çağdaş demokratik hareketler ve sosyalist devrim vb. konuları ele alınmaktadır. Öte yandan SSCB, Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Halk Demokrasisi ülkeleri, Viet-Nam Demokratik Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Küba Halk Cumhuriyeti ve birçok Asya, Afrika, Latin Amerika ülkeleri kurtuluş hareketlerinin zengin tarihsel deneyim birikimi, mücadele geleneği de topluca verilmektedir.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesinin günlü, esas no /64, karar no / sayılı kararıyla BERAAT etmiştir.
(Tanıtım Bülteninden)Sayfa Sayısı:

Baskı Yılı:


Dili: Türkçe
Yayınevi: Yar Yayınları

Sayfa Sayısı :

İlk Baskı Yılı :

Dil : T&#;rk&#;e

kaynağı değiştir]

Lenin, "Ne Yapmalı?" isimli kitabında proletaryanın başarılı bir devrimi ancak devrimci bir bilince sahip olunca yapabileceği, bunun da Komünist Parti'nin "öncü parti" rolünü üstlendiği zaman gerçekleşebileceğini belirtir. Aynı kitapta Lenin profesyonel devrimcilerin partiye sahip çıkmasını ve zafere yön vermesi gerektiğini söyler. Böyle bir parti de amaçlarına ancak demokratik merkeziyetçiliği uygulayarak varabilir.

Burada Lenin, ekonomizm ve sendikalizm denilen bir anlayışla tartışma halindedir. Bu anlayışlara göre, ekonomik koşullar kendiliğinden devrimci bir gelişmeyi getirecektir ve bu nedenle işçilerin sendikalarda örgütlenmesi yeterlidir. Lenin bu görüşü, reformizm olarak değerlendirir, ekonomik koşulların kendiliğinden işçi sınıfına bilinç getirecegi fikrini kabul etmez. İşçi sınıfına bilinç ancak dışarıdan götürülebilir, ve bunu yapacak olan da Proletarya'nın partisi olarak öne sürülen Bolşevik Parti'dir. Menşevik örgütlenme anlayışına karşı Lenin geliştirdiği bir örgütlenme modelidir bu. Kendini işçi sınıfının temsilcisi olarak algılayıp öne süren profesyonel devrimcilerden oluşan bir örgütlenmedir söz konusu olan.

Lenin'in görüşleri[değiştir

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir