okul öncesi kızılay çadırı / Okul Öncesi Etkinlik Havuzu

Okul Öncesi Kızılay Çadırı

okul öncesi kızılay çadırı

Kızılay Haftasında yapılabilecek, Kızılay&#;ın önemini ve çalışmalarını anlatan etkinlikler, el çalışmaları, Kızılay çadırı ve şapkası yapımı

Kızılay Haftası Nedir? Hakkında Bilgi

Doğal afetlerde (deprem, sel), büyük yangınlarda ve savaşlarda zor durumda kalan insanlara yardım elini uzatan kurum KIZILAY&#;dır. Kızılay Haftası her yıl 29 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında kutlanmaktadır.

Kıılay Çadırı

yılında Cenevre&#;de (İsviçre) uluslararası bir kongrede tüm dünyada savaşta ve barışta halka yardımcı olacak kurumlar kurulması kararlaştırılmıştır. Bu amaçla bir konferans düzenlenmiştir. Bu konferansa Osmanlı İmparatorluğu katılmamış fakat sonradan bu konferansta alman kararları imzalamıştır. Mecruhun-i Askir-i Osmaniye Muavenet Cemiyeti kurulmuştur. &#;de yeniden örgütlenmiş ve adı Hilali Ahmer Cemiyeti olarak değiştirilmiştir. Bu dernek Birinci Dünya Savaşı&#;nda büyük fayda göstermiştir.

Kızılay Çadırı Kalıbı

Kızılay çadırı yapmak için kalıp

 

 

Kızılay Şapkası Kalıbı

Kızılay şapkası yapmak için kalıp

Bu dernek asıl gelişmesini Cumhuriyet&#;den sonra göstermiştir. Ankara&#;da büyük bir merkez binası yaptırılmış ve teşkilat İstanbul&#;dan Ankara&#;ya taşınmıştır. 28 Nisan yılında adı Atatürk tarafından Kızılay olarak değiştirilmiştir.

Bugün Türkiye Kızılay Derneği&#;nin şubesi 50&#;ye yakın dispanseri ve kan merkezleri vardır.

Kızılay Derneği merkezi Cenevre&#;de bulunan &#;Kızılhaç&#; örgütünün benimsediği &#;insancılık, tarafsızlık, eşitlik, birlik-bütünlük, bağımsızlık, evrensellik, gönülülük&#; ilkeleriyle çalışmaktadır.

Kızılay Haftası Etkinlikleri

KIZILAY&#;IN GÖREVLERİ

A- Savaşta ya da olağanüstü durumlarda:

 • 1) Cephede ve cephe gerisinde, yaralılara yardım eder.
 • 2) Kullanılacak araç ve gereçlerle, gerekli ilaçları sağlar.
 • 3) Salgın hastalıkları önlemeye çalışır.
 • 4) Savaş bölgelerindeki çocukların ve korunmaya muhtaç kimselerin taşınmasına yardımcı olur.
 • 5) Savaş tutsaklarının sorunlarını çözmeye çalışır; değiştirilmesini sağlar.
 • 6) Yöneticilerin gerekli gördükleri yerlerde, kalıcı ve gezici hastaneler kurar.

Kızılay Haftası Etkinlikleri

B- Barış Zamanında:

 • 1) Hemşire, ebe ve hastabakıcı yetiştirir.
 • 2) Hastaneler, dispanserler ve sağlık merkezleri açar.
 • 3) Kan merkezleri ve istasyonları kurarak, hastaların kan ihtiyaçlarını sağlar.
 • 4) Salgın hastalıklarla uğraşır, yayılmasını önler.
 • 5) Deprem, sel, yangın, kaza vb. gibi yıkımların (afetlerin) getirdiği ya da getireceği sorunları çözmeye çalışır.
 • 6) Yardıma muhtaç hasta, sakat ve malullere yardım eder.
 • 7) Toplu göçlerin açtığı yaraları sarmaya çalışır.
 • 8) Kurtarıcı ve ilk yardımcıları yetiştirir.
 • 9) Sivil savunma planlamasına ve eğitimine yardımcı olur.
 • 10) Kızılay örgütünü geliştirir, üyelerini eğitir.
 • 11) Bütün bunların yapılabilmesi için, gerekli araçları ve malzemeleri hazırlar; bağış toplar, depolar.

Kızılay Haftası Etkinlikleri

C- Uluslararası Yardımlaşmalarda:

1) Savaş ve banşta, Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Kızılhaç Dernekleri Birliği ve bu birliğe bağlı ulusal derneklerle ortak çalışmalara katılır.

2) Gerekli gördüğü yerlere yardım ekipleri gönderir. Öteki ülkelerle birlikte, savaşın vie doğal yıkımların (deprem, sel, kıtlık vb.) açtığı yaraları sarmaya çalışır.

Kızılay Haftası Etkinlikleri

KIZILAY&#;IN GELİRLERİ

 • 1) Üyelerden alman aidatlar,
 • 2) Mal ya da para olarak yapılan yardımlar,
 • 3) Müsamere, balo, konser, gezinti ve konferans gelirleri ile sergi, bayram ve dinsel günlerde yayınlanan gazete, kitap ve broşür ve takılan rozet ile pul, eşya piyangosu, zarf, kart vb. gelirleri,
 • 4) Cami, okul hastane vb. yerlere konulacak ya da dolaştırılacak bağış kutuları gelirleri,
 • 5) Hükümet, vakıflar, özel idare, belediye ve köy bütçelerinden yapılacak yardımlar,
 • 6) Sahibi bulunduğu tekel, ayrıcalık (imtiyaz) ve işletmelerinin gelirleri, (Bazı ilaçların, röntgen filmlerinin, oyun kağıtlarmın üretilmesi ve satılması ayrıcalığı Kızılay&#;a verilmiştir.)
 • 7) Hükümetçe Kızılay&#;a ayrılmış kaynaklar,
 • 8) Her türlü mallarının satış ve kira gelirleri,
 • 9) Şubelerden gelecek Genel Merkez paylan,
 • 10) Bankaya yatırılan paranın faizi. vb.

Kızılay Haftası Etkinlikleri

Kızılay Haftası Etkinlikleri

KIZILAY ÜYELİĞİ

18 yaşını bitirmiş ve yurttaşlık haklarına sahip herkes, Kızılay&#;a üye olabilir. Derneğin 4 çeşit üyesi vardır:

1) Asıl üye, 2) Sürekli üye, 3) Onursal üye, 4) Dost üye.

Kızılay Haftası Etkinlikleri

Kızılay Haftası Etkinlikleri

Kızılay Haftası Etkinlikleri

ÇADIR KENT (KIZILAY, YARDIMLAŞMA)  


Ders/Sınıf :

Okul Öncesi - Okul Öncesi - Türkçe (Okul Öncesi)

Uygulama Alanı/Süresi :

Sınıf içi - Okul içi - Okul Dışı / 40 dakika

Materyal :

çadır, kuklalar, Kızılay çadırının çizili olduğu çalışma sayfası, makas, boya kalemleri

Ders/Sınıf

Okul Öncesi - Okul Öncesi - Türkçe (Okul Öncesi)Uygulama Alanı/Süresi

Sınıf içi - Okul içi - Okul Dışı / 40 dakika


Materyal

çadır, kuklalar, Kızılay çadırının çizili olduğu çalışma sayfası, makas, boya kalemleri


Etkinliğin Uygulanması

Sınıftan iki kukla alınır ve çocuklara bir hikâye anlatılır. “Ahmet bir gün annesiyle yolda gidiyordu Gökyüzünde bir şey gördü ve şaşkınlıkla dondu kaldı (Ne görmüş olabilir?) Ahmet: Aaa, anne bak bu nasıl bayrak böyle! Bizimkine hiç benzemiyor. Annesi: Bizim bayrağımız nasıldı ki? Ahmet: Rengi kırmızı, üzerindeki ayla yıldızı da beyaz. Ama bu bayrak farklı; rengi beyaz, ayı da kırmızı. Annesi: Ne demek istediğini anladım oğlum. Bu bir Kızılay bayrağı. Kızılay ülkemiz için çok önemli bir yardım kuruluşudur. Bayrağı beyaz renkte üzerindeki ters ay da kırmızıdır. Daha sonra çocuklara Kızılay'ın bir yardım kuruluşu olduğu uzun uzun anlatılır. Çocuklara daha önce hiç çadır görüp görmedikleri ya da çadırda kalıp kalmadıkları hakkında sorular sorulur. Deprem, yangın, sel gibi durumlarda Kızılay'ın geçici çadırlar kurmasından, insanların barınma yeme içme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasından bahsedilir. Daha sonra çocuklara boya kalemleri dağıtılır ve Kızılay çalışma sayfasının boyanması istenir. Bu sırada bahçede bir Kızılay çadırının hazırlandığı ve çalışmaları bitince oraya gidecekleri bilgisi de verilir. Daha sonra çocuklar bahçeye çıkarılır. Kızılay çadırı hakkında sohbet edilir. Bir köşede kurulan temsili aş evinde doğal afetlerde zarar gören insanlara temsili yemek dağıtımı gerçekleştirilerek etkinliğe son verilir.


Etkinlik Fotoğrafları


HİDAYET KARAEVLİYüreğir - Karacaoğlan Anaokulu

B G : K : Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. )

B G : K : Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)

B G : K : Kazanım Geometrik şekilleri tanır. (Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.)

B G : K : Kazanım Geometrik şekilleri tanır. (Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir. )

D G : K : Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir. (Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar.)

D G : K : Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir. (Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.)

M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Malzemeleri keser.)

M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Malzemeleri yapıştırır.)

M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Malzemeleri değişik şekillerde katlar.)

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir