oruç reis eşi kim / Oruç Reis seafoodplus.info

Oruç Reis Eşi Kim

oruç reis eşi kim

Hızır Reis nasıl öldü?

İçindekiler:

 1. Hızır Reis nasıl öldü?
 2. Oruç Reis Hızır Reis kimdir?
 3. Hızır Reis babası kimdir?
 4. Barbaros Hayrettin Paşa ilk esi kimdir?
 5. Oruç Reis Türk mü?
 6. Oruç Reis mi Hızır Reis mi?
 7. Hızır Reis aslen nereli?
 8. Hızır Reis nereli?
 9. Barbaros Hayrettin Paşa Ermeni mi?
 10. Barbaros Hayrettin Paşa kimdir ne yapmıştır?
 11. Oruç Reis kimin oğlu?
 12. Barbaros Türk mü?
 13. Barbaros Hayrettin Paşa nerede doğdu?

Hızır Reis nasıl öldü?

4 Temmuz Barbaros Hayreddin Paşa/Ölüm tarihi

Oruç Reis Hızır Reis kimdir?

Oruç Reis(14, Midilli Adası - , Tilimsan), Osmanlı denizci. Barbaros Hayreddin Paşa'nın ağabeyidir. Osmanlı'ya katılmadan önce Cezayir'i ele geçirip egemen olmuştur.

Hızır Reis babası kimdir?

Yakup Ağa Barbaros Hayreddin Paşa/Babalar

Barbaros Hayrettin Paşa ilk esi kimdir?

Fetihleriyle Akdeniz'i Türk denizi yapan Barbaros Hayrettin Paşa'nın ilk evliliğigençlik yılllarında Cezayirli bir kadınlaydı. 70 yaşındayken 18 yaşındaki İtalyan Maria ile yaptığı ikincievlilik, İspanyol ve Fransız kaynaklarında yazılıdır.

Oruç Reis Türk mü?

Oruç Reis kimdir: Oruç Reis14, Midilli Adası'nda doğdu. , hayatını kaybeden Osmanlı denizci Oruç Reis, Barbaros Hayreddin Paşa'nın ağabeyidir. Babası, Vardari Yâkub Ağa, 'de Midilli'nin fethine katılmış ve Bonova köyü kendisine tımar olarak verilmişti.

Oruç Reis mi Hızır Reis mi?

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona, "dinin hayırlısı" anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetinden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra kendisi tarafından da kullanılmıştır.

Hızır Reis aslen nereli?

Hayreddin Paşa, Selanik Vardar Ağalarından ve Midilli fatihlerinden Türk veya Arnavut bir sipahi olan babası Vardari Yakup Ağa ile ada halkından Rum Katerina'nın dört oğlundan biri olarak 'li yıllarda Midilli adasında doğdu.

Hızır Reis nereli?

Paleokipos, Yunanistan Barbaros Hayreddin Paşa/Doğum yeri

Barbaros Hayrettin Paşa Ermeni mi?

Hayreddin Paşa, Selanik Vardar Ağalarından ve Midilli fatihlerinden Arnavut veya Türk bir sipahi olan babası Vardari Yakup Ağa ile ada halkından Rum Katerina'nın dört oğlundan biri olarak 'li yıllarda Midilli adasında doğdu.

Barbaros Hayrettin Paşa kimdir ne yapmıştır?

Barbaros Hayreddin Paşaveya gerçek adıyla Hızır Reis (; Midilli - 4 Temmuz ; İstanbul), Osmanlı İmparatorluğu'nun ünlü denizcilerinden, kaptan-ı derya olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve kaptan-ı deryası.

Oruç Reis kimin oğlu?

Yakup Ağa Katerina Oruç Reis/Ebeveynleri

Barbaros Türk mü?

BarbarosHayreddin Paşa, Selanik'in Vardar Ağalarından ve Midilli fatihlerinden Türkveya Arnavut kökenli bir sipahi olan Vardarlı Yakup Ağa ile ada halkından Rum bir kadın olan Katerina'nın dört oğlundan biri olarak 'li yıllarda Midilli Adası'nda doğdu.

Barbaros Hayrettin Paşa nerede doğdu?

Paleokipos, Yunanistan Barbaros Hayreddin Paşa/Doğum yeri

Oruç Reis

Oruç Reis, Barbaros Hayreddin Paşa'nın ağabeyidir. Osmanlı'ya katılmadan önce Cezayir'i ele geçirip egemen olmuştur.

Oruç Reis, yılında Midilli adasında Bonova Köyü'nde doğmuştur. Babası Vardari Yâkub Ağa, Fatih Sultan Mehmed’in tımarlı sipahisi olarak yılında Midilli’nin fethine katılmış ve Bonova köyü kendisine tımar olarak verilmişti. Burada yerleşip yerli halktan Katerina ile evlenen Yâkub Ağa'nın İshak, Oruç, Hızır (Barbaros Hayreddin Paşa) ve İlyas adını verdiği dört oğlu oldu. İyi bir öğrenim gören kardeşler, devrin denizci milletlerinin lisanları olan İtalyanca, İspanyolca, Fransızca ve Rumca'yı öğrenerek yetiştiler.

Zamanla büyüyen Yakup Ağa’nın oğulları, ada şartlarında doğal olarak denize merak sardı. Özellikle Oruç Reis ve Hızır (Barbaros Hayreddin Paşa), durmadan denize açılıp, sandallarla dolaşıyordu.

Oruç Reis, kısa zamanda ufak bir ticaret gemisi elde edip denizlere açıldı. Suriye, Mısır, İskenderiye ve Trablusşam’a mal taşıyarak, oradan aldıklarını Anadolu’ya getiriyordu.

Denizdeki maharetiyle ünlenen Oruç Reis zamanla korsanlığa da başlayıp, ününe ün kattı. Batılılar havuç rengine çalan kırmızı sakalından dolayı, Oruç Reis'e "Barbarossa" adını verdiler. Barba Rossa ismi Latincede “kızıl sakal” anlamına gelir. Oruç Reis’in adı, girdiği cenkler ve başarılarıyla kısa zamanda Barba Rossa diye anılmaya başlamıştı. Akdeniz’in dört bir yanında, ismi efsanelerle anılıyordu. Çok kısa zamanda korkulan ve efsaneleşen bir kaptan olmuştu.

Oruç Reis, bir seferinde Midilli’den Trablusşam’a giderken, Rodos Şövalyeleri'nin büyük savaş gemileriyle karşılaştı. Rodos Şövalyeleri ile girdikleri savaşta, ağır bir yenilgiye uğradı. Bu savaşta kardeşi İlyas şehit oldu. Oruç Reis’i ise forsa olarak esir aldılar. Oruç Reis, ünlü sözü olan "yaşama hakkın mücadele gücün kadardır" dedi. En kötü fırtınada veya hapiste dahi mücadele edip hiç umudunu kaybetmedi. 3 yıl bu şekilde yaşadıktan sonra bir şekilde gemiden kaçtı ve Memluk Devleti adına, bir süre amirallik yaptı.

Dönemin Padişahı II. Bayezid’in oğlu Antalya sancakbeyi Şehzade Korkut, Oruç Reis’e maddi yardımlarda bulunuyordu. Şehzade Korkut’un verdiği on sekiz büyük savaş gemisine komutan oldu. Şehzade Korkut’tan aldığı gemilerle kendine ufak çaplı bir donanma kurdu.

Yavuz Sultan Selim padişah olunca, Anadolu kıyılarını bırakarak İskenderiye'ye gitti.

yılının yazında Tunus'ta Gabes Körfezi içinde Cerbe Adasını ele geçirdi. Kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa burada kendisine katıldı. Burayı kendisine üs edinip, Doğu ve Batı Akdeniz’de pek çok gemi zaptetti. Türk korsanlarından tanınmış yedi reis gemileriyle onlara katıldı. Böylece büyük bir korsan donanması meydana geldi. Papa’ya ait, o zamanın dev savaş gemilerini, ince tekneleriyle ele geçirmesi, şöhretini Avrupa ve dünyaya ulaştırdı. Böylelikle Avrupalılar ona Barborossa (Kızıl Sakal) demeye başladılar. Hızır Reis'e de ileride bu lakap takıldı Barboros.

Yavuz Sultan Selim'e hediyeler gönderdi. Yavuz Sultan Selim ise ona elmas kabzalı iki kılıç ve iki gemi gönderdi.

Cezayir’de bir devlet kurmaya karar veren Oruç Reis, kısa zamanda bu toprakları ele geçirdi. İspanya Kralı Şarlken, Cezayir’e donanma gönderdiyse de, Oruç Reis’i elde ettiği yerlerden çıkaramadı.

Oruç Reis, Becâye kuşatması sırasında sol kolundan ağır yaralandı ve hekimlerin tavsiyesiyle bu kolu dirsekten kesildi. Elini kaybedince korsan filmlerinde gördüğümüz kancadan taktı. Bu sefer lakaplarına Kanca da eklendi. Tek kolla mücadelede de şevk ve azminden hiçbir şey kaybetmeyen Oruç Reis, iyileşince derhal denize açıldı ve pek çok gemi ele geçirdi.

Cezayir’in doğusunda, İspanya’nın hakimiyeti altında bulunan Tlemsan'ı yılının Kasım ayında fethetince müslüman Tlemsan emiri İspanya'dan yardım istedi. Oruç Reis, Tlemsan'ı aldıktan sonra yedi ay boyunca müdâfaa etti. Yerli müslüman halkın ihanet etmesi üzerine, Cezayir’e dönmek için düşman kuşatmasını yarıp dışarı çıkmaya çalıştı. Düşmanı yararak 40 kadar leventleriyle birlikte ırmağı geçti. Ancak, yirmi kadar levendi, düşman tarafında kalmıştı. Oruç Reis, kurtulma ümîdi olmadığını bile bile, leventlerini yalnız bırakmamak için tekrar düşmanları arasına daldı. Nehri geçmeye çalışırken leventlerinin çoğu hayatını kaybetti. Tek kollu Oruç Reis, yanındaki son levendin de öldüğünü gördükten sonra, aldığı mızrak yarası sonucu öldü.

Oruç Reis'in ölümünü İspanya Kralı'na ispatlamak isteyen İspanyollar cesedin başını keserek almışlar ve bal dolu bir torba içerisine koyarak İspanya'ya götürmüşlerdir. Bunu yapmalarının nedeni, birçok kereler Oruç Reis'le çatışmaya giren İspanyolların, onu öldürdüklerini İspanyol Kralı'na bildirmelerine rağmen bunların hiçbirinin doğru çıkmamasıdır.

Oruç Reis'in başı kesik bedenini alan leventler onu Cezayir'e getirdiler ve Cezayir'in ulusal evliyalarından olan Sidi Abdurrahman'ın Kasbah'da bulunan Sidi Abdurrahman Camii yanındaki türbesine gömdüler. Bugün Oruç Reis ve Sidi Abdurrahman'ın birlikte yattıkları Cezayir Kasbah'daki bu türbe, Arapça öğrenen çocuklar için mahalle okulu olarak kullanılmaktadır.

Oruç Reis, Mayıs tarihinde Tilimsan, Cezayir’de 48 yaşında ölmüştür.

Türk Deniz Kuvvetlerinde Oruç Reis onuruna bazı deniz araçlarına ismi verilmiştir.

Kaynak:seafoodplus.info

Oruç Reis eşi kimdir kaç çocuğu var tarihte Oruç Reis hiç evlendi mi?

48 yaşında hayatını kaybettiği söylenen Oruç Reis&#;in hayatı Barbaroslar dizisi ile merak konusu oldu. Yakup Ağa&#;nın oğullarından biri olan Oruç Reis, gemiciliği ve deniz ticaretini çok iyi öğrenerek Türk denizciliğine yön vermiştir. Peki Oruç Reis kimdir, evli mi çocukları var mı? Oruç Reis ne zaman öldü kısaca hayatı

Abone ol

TRT 1 ekranlarında daha ilk bölümden büyük ses getiren Barbaroslar: Akdeniz Kılıcı dizisi seyirciden büyük ilgi gördü. Türk tarihine damga vurmuş 4 büyük denizcinin şanlı hikayesinin anlatılıldığı Barbaroslar'daki kardeşlerden biri olan Oruç Reis hayatı ile merak konusu oldu. Peki Oruç Reis ne zaman öldü, mezarı nerede, Oruç Reis evli mi, eşi var ve çocukları var mı?

Oruç Reis kimdir: Oruç Reis veya , Midilli Adası'nda doğdu. , hayatını kaybeden Osmanlı denizci Oruç Reis, Barbaros Hayreddin Paşa'nın ağabeyidir. Babası, Vardari Yâkub Ağa, ’de Midilli’nin fethine katılmış ve Bonova köyü kendisine tımar olarak verilmişti. Burada yerleşip evlenen Yâkub Ağa'nın İshak, Oruç, Hızır ve İlyas adını verdiği dört oğlu oldu.

Gençliğinde gemiciliği ve deniz ticaretini çok iyi öğrenen Oruç Reis, cesareti, zekası ve girişimciliği ile kısa zamanda gemi sahibi oldu. Suriye, Mısır, İskenderiye ve Trablusşam’a mal taşıyarak, oradan aldıklarını Anadolu’ya getiriyordu.

Oruç ve İlyas Reisler, bir seferinde Midilli’den Trablusşam’a giderken, Rodos Şövalyeleri'nin büyük savaş gemileriyle karşılaştılar. Çarpışmada İlyas Reis hayatını kaybetti, Oruç Reis esir oldu. Uzun uğraşılardan sonra, buradan kurtuldu. Muhtemelen üç sene esir kalan Oruç Reis, esaretten kurtulduktan sonra, bir süre Memlük Devleti hizmetinde amirallik yaptı.

Memlük emrinde uzun zaman kalmayıp, Şehzade Korkut’un verdiği on sekiz büyük savaş gemisine komutan oldu. Bunlarla, Rodos kıyılarında basılmadık yer bırakmayan Oruç Reis, ânî bir baskın sonucunda gemilerini kaybetti. Leventleriyle birlikte bu baskından kurtulduktan sonra, Şehzâde Korkut’a tekrar başvurdu. Kendisine, biri yirmi dört oturak, ikincisi yirmi iki oturak iki savaş gemisi verildi. Şehzâde Korkut’un elini öpüp, hayır duâsını aldıktan sonra Akdeniz’e açıldı.

Cezayir’de bir devlet kurmaya karar veren Oruç Reis, kısa zamanda bu toprakları ele geçirdi. İspanya Kralı Şarlken, Cezayir’e donanma gönderdiyse de, Oruç Reis’i elde ettiği yerlerden çıkaramadı. Becâye kuşatması sırasında Oruç Reis, sol kolundan ağır yaralandı ve hekimlerin tavsiyesiyle bu kolu dirsekten kesildi. Tek kolla mücadelede de şevk ve azminden hiçbir şey kaybetmeyen Oruç Reis, iyileşince derhal denize açıldı ve pek çok gemi ele geçirdi.

Oruç Reis'in ’de hayatını kaybettiğinde, kırk sekiz yaşında olduğu tahmin edilmektedir.

oruç reisoruç baba

Oruç Reis 'te Midilli Adası'na bağlı Bonova Köyü'nde dünyaya geldi. Midilli fethine katılan ve Bonova Köyü kendisine tımar olarak verilen Vardari Yâkub Ağa'nın ikinci oğludur. Hızır (Barbaros Hayrettin Paşa), İshak ve İlyas ile kardeştir. Aslen Vardar Yenicesi’ndendir.

Ailesi tarafından iyi bir eğitim sürecinden geçti. Tüm kardeşler dönemin lisanlarını öğrendi. İtalyanca, İspanyolca, Fransızca ve Rumca konuşabiliyordu. 

Küçük yaşlarından itibaren reisliğe özenen Oruç reis, genç yaştayken deniz ticaretini öğrendi ve başarısı ile kısa sürede gemi sahibi oldu. Suriye, Mısır, İskenderiye ve Trablusşam’a mal alışverişinde bulunuyordu ve oradan aldıklarını Anadolu’ya getiriyordu.

İLYAS REİS ŞEHİT, ORUÇ REİS ESİR OLDU

Oruç Reis kardeşi İlyas Reis ile birlikte çıktığı bir seferinde Midilli’den Trablusşam’a gidiyordu. Yolculuk esnasında Rodos Şövalyeleri'nin büyük savaş gemileri ile karşılaştı ve onlarla çarpıştı. Girilen mücadelede İlyas Reis hayatını kaybetti, Oruç Reis ise esir düştü.

Hızır Reis'in fidye karşılığında kurtarma teşebbüsleri başarısız oldu. Yıllarca zindanda kaldı ve ağır şartlarda hayat tutunmaya çalıştı. Bir süre sonra kürek çekmek üzere gemiye gönderilen Oruç Reis, Teke-ili / Antalya Sancak Beyi Şehzade Korkut’un her yıl fidye ödeyerek Rodos şövalyelerinden kurtardığı esirin bulunduğu gemideydi. Gemi Antalya yakınlarına doğru yanaşırken bir fırsatını buldu ve kaçtı. 

Bazı kaynaklara göre, Oruç Reis yaklaşık 3 sene esir olarak kaldı. Çokça bilinen "Yaşama hakkın mücadele gücün kadardır" sözünü bu zaman çerçevesinde söylemiştir. 

Kurtuluşunun ardından Memlük Devleti hizmetinde amiral olarak görev yaptı. 

MEMLÜK DEVLETİ'NDE KOMUTAN OLDU

Esirlikten kurtulduktan sonra, Antalya’da Ali kaptanın gemisinde ikinci reis oldu. Görev yaptığı esnada ticaret maksadı ile İskenderiye’ye gitti.  Sultan Kansu Gavri, kısa süre içinde becerisi ve ünü öğrenilen Oruç Reis'i, Memlük Devleti'nin hizmetine aldı. 

Memlük Devleti'nde kısa süre görev yaptıktan sonra Şehzade Korkut’un emri ile 16 büyük savaş gemisinin komutanı oldu. Bu 16 gemi, Hindistan’a gönderilecek kırk kalyonluk bir donanmanın inşası için İskenderun’da hazırlatılan keresteyi almak üzere yola çıktı. Rodos kıyılarında gemileri ile sürekli baskın yapan Oruç Reis çok sayıda başarıya imza attı. Ancak ani bir baskın ile Rodos donanmasının hücumuna uğradı. Baskında, gemilerini kaybetti ancak askerleri ile birlikte kurtulmayı başardı.

Kurtulduktan sonra Antalya'ya giden Oruç Reis Şehzâde Korkut'un da desteğini alarak iki gemi yaptırdı. Bu gemiler ile Akdeniz'e doğru yola çıktı. Sefer sırasında, iki Venedik gemisini içindeki altın, mal ve erzak ile birlikte ele geçirdi. Ardından Eğriboz civarında 3 Venedik gemisi ile savaştı ve esir ve çok sayıda ganimet aldı. Bu esnada aldığı ganimet, esir ve ticaret ürünleri aldı ve memleketi olan Midilli'ye gitti. Burada yardıma ihtiyacı olanlara ve yetimlere kazançları dağıttı.

CERBE ADASI'NI FETHETTİ

'te Cerbe Adası'nı fethetti. Bu adayı kendisine üs edindi ve Akdeniz’deki çok sayıda gemiyi ve Papa'ya ait büyük savaş gemilerini ele geçirdi. Böylelikle ününü tüm Avrupa'ya duyurdu. 

Oruç Reis bir ilke imza attı. o zamana kadar çektiri türündeki geminin kendisinden daha büyük olan baştardayı adı verilen gemiyi ele geçirmesi daha önce görülmemiş bir olaydı. 

BARBAROS, KIZIL SAKAL VE BABA ORUÇ LAKAPLARI VERİLDİ 

Başarıları ile tüm dünyaya nam salan Oruç Reis'e İtalyanlar, kızıl sakalından ötürü 'Barbaros' lakabını verdi. (Barbaros kızıl anlamına gelmektedir). Kardeşi Hızır Reis'e de, abisi Oruç Reis'ten ötürü Barbaros Barbaros Hayrettin Paşa) denilmiştir. 

Ayrıca halk arasında 'Baba Oruç' ve 'Kızıl Sakal' lakapları ile de tanınıyordu. 

CEZAYİR'İ FETHETTİ 

Cezayir halkı kendilerine baskı yapan İspanyollar’a karşı Oruç Reis ve kardeşi Hızır Reis'ten yardım istedi. İki kardeş, Kuzey Afrika’daki Hristiyan üstünlüğüne son vermek için  en iyi askerler ile birlikte karadan Cezayir’e doğru yürüdü.

Denizden de 20 civarında gemi ile diğer yardımcı kuvvetler ve mühimmat gönderildi.  Cezayir yakınlarındaki Tenes, İspanya donanmasına karşın, büyük zorluklarla fethedildi.

KOLU KESİLDİ!

Oruç Reis, Becâye kuşatması esnasında sol kolundan ağır yaralandı. Tedavi edilemez durumda olan kolu dirseğinden kesildi.

Ancak o, hiç pes etmedi ve umutsuzluğa kapılmadı. Tek koluyla mücadele etmeye devam etti. Kısa süre içinde yeniden denizlere geri döndü.  

ORUÇ REİS'İN TARİHTEKİ YERİ 

Oruç Reis, Cezayir’de Türk hâkimiyetinin temellerini atan kişidir.

Ayrıca, Hristiyan istilasında olan Kuzey Afrika’yı koyarak İslâm’ın bölgede yaymıştır.  

Başarılarından dolayı, Türk Deniz Kuvvetlerinde Oruç Reis onuruna bazı deniz araçlarına ismi verilmiştir.

ORUÇ REİS NASIL ÖLDÜ? 

Oruç Reis, İspanya hakimiyetinde bulunan Cezayir’in doğusundaki Tlemsan’ı da ele geçirdi. İspanyollardan da destek alan Oruç Reis, Tilimsan emirine karşı, elde ettiği yerleri saldırıya karşı korudu. 7 ay boyunca savunmasında başarılı oldu. Ancak zaman için yerli halk tarafından ihanete uğradı. Bunun üzerine yola koyulan Oruç Reis'in istikameti Cezayir'di. Düşman kuşatmasından kurtulmaya çalışan Reis, Tilimsân’a km. mesafede çok sayıda askeri ile ırmağı geçti ancak 20 askeri düşman tarafında kaldı.

O 20 askeri uğruna, canını hiçe sayarak yeniden düşmanlara doğru yöneldi. Nehri geçmeye çalışırken askerlerin çoğu şehit düştü. Son asker de hayatını kaybettikten sonra Oruç Reis de, aldığı mızrak yarası ile hayata gözlerini kapattı. Öldüğünde 48 yaşındaydı. 

KAFASINI KESTİLER 

İspanya Kralı'na yıllar içerisinde çok defa Oruç Reis'in öldüğüne dair haberler gitmişti. Ancak hepsi asılsız çıkmıştı.

İspanya Kralı'na öldüğünü ispat etme amacı ile şehit ettikleri Oruç Reis'in kafasını kestiler. Kafasını bal dolu bir torbaya koyup İspanya Kralı'na hediye ettiler. 

ORUÇ REİS'İN MEZARI NEREDE?

Oruç Reis'in başı kesilmiş olanı bedeni Cezayir'e götürüldü. Cezayir evliyalarından biri olan Sidi Abdurrahman'ın Kasbah'da bulunan Sidi Abdurrahman Camii yanındaki türbesine gömüldü.

Cezayir Kasbah'da bulunan bu türbe, Arapça öğrenen çocuklar için mahalle okulu olarak kullanılmaktadır.

ORUÇ REİS EŞİ KİM?

Oruç Reis'in eşi ve çocuğuna ilişkin detaylı bilgi bulunmamaktadır. 

ORUÇ REİS HANGİ PADİŞAH ZAMANINDA YAŞADI

 Baba Oruç, Yavuz Sultan Selim döneminde yaşadı. 

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir