pazarlama yönetimi soru çöz / Pazarlama İlkeleri Vize Soruları çıkmış sorular – Öğrenme Yönetim Sistemi

Pazarlama Yönetimi Soru Çöz

pazarlama yönetimi soru çöz

“anla ve yanıtla” anlayışı hangi pazarlama anlayışı kapsamında ele alınabilir?

a) Üretim Anlayışı
b) Ürün Anlayışı
c) Satış Anlayışı
d) Modern Pazarlama Anlayışı
e) Toplumsal Pazarlama Anlayışı

Cevap : d) Modern Pazarlama Anlayışı

Satış anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Bir içten-dışa bakış açısıdır.
b) İyi tanımlanmış bir pazar ile başlar.
c) İşletmenin var olan ürünlerine odaklanır.
d) Karlı satışlar elde edebilmek için baskın kişisel satış ve reklama başvurur.
e) Öncelikli amaç tüketicinin ilgisini çekmeye odaklanmaktır.

Cevap : b) İyi tanımlanmış bir pazar ile başlar.

Modern pazarlama anlayışının farklı tanımlarına bakıldığında aşağıdakilerden hangileri öncelikli değildir?

a) Müşteri değeri
b) Müşteri yönlülük
c) Uzun dönemli ilişkiler
d) Müşteri karlılığı
e) Satış tutundurma

Cevap : e) Satış tutundurma

“Biz ne üretebiliriz veya en iyi ne yapabiliriz?” sorusu hangi anlayış kapsamında sorulabilir?

a) Üretim Anlayışı
b) Ürün Anlayışı
c) Satış Anlayışı
d) Modern Pazarlama Anlayışı
e) Toplumsal Pazarlama Anlayışı

Cevap : a) Üretim Anlayışı

Çift taraflı değer elde etme sürecinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmez?

a) Ürünlerin özelliklerini belirlemek
b) Müşteri istek ve ihtiyaçlarını belirlemek
c) Müşteri odaklı pazarlama stratejileri geliştirmek
d) Bütünleşik pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek
e) Müşteri memnuniyeti geliştirmek

Cevap : a) Ürünlerin özelliklerini belirlemek

“Satış anlayışı ———- başlayıp ———- odaklanırken, pazarlama anlayışı ———- başlayıp ———- odaklanmaktadır.” İfadesinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki ifadelerden hangileri gelmelidir?

a. fabrikada, mevcut ürünlere / pazarda, tüketici ihtiyaçlarına
b. fabrikada, tüketici ihtiyaçlarına / pazarda, mevcut ürünlere
c. pazarda, mevcut ürünlere / fabrikada, tüketici ihtiyaçlarına
d. pazarda, tüketici ihtiyaçlarına / fabrikada, mevcut ürünlere
e. pazarda, satışa / fabrikada, eski ürünlere

Cevap : a. fabrikada, mevcut ürünlere / pazarda, tüketici ihtiyaçlarına

İklim değişikliği, ozon tabakasının delinmesi, enerji kaynaklarının kıtlığı, çevrenin kirlenmesi, tüketicilerin sağlıklarında meydana gelen problemler, toplumsal kurallar gibi unsurları dikkate almayı gerektiren pazarlama anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Üretim anlayışı
b. Ürün anlayışı
c. Pazarlama anlayışı
d. Satış anlayışı
e. Toplumsal pazarlama anlayışıdır

Cevap : e. Toplumsal pazarlama anlayışıdır

Aşağıda verilen pazarlama anlayışı ile odak noktası eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

a. Üretim Anlayışı : Biz ne üretebiliriz veya en iyi ne yapabiliriz?
b. Ürün Anlayışı : Biz pazarlamayı en iyi nasıl yaparız?
c. Satış Anlayışı : Biz nasıl daha saldırganca satış yapabiliriz?
d. Pazarlama Anlayışı : Tüketicilerin istek ve ihtiyacı nedir?
e. Toplumsal Pazarlama Anlayışı: Tüketicilerin istek ve ihtiyacı nedir ve topluma
nasıl fayda sağlayabiliriz?

Cevap : b. Ürün Anlayışı : Biz pazarlamayı en iyi nasıl yaparız?

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama süreci modelinin basamaklarından biri değildir?

a. Pazarı ve müşteri istek ve ihtiyaçlarını anlamak
b. Müşteri odaklı pazarlama stratejileri geliştirmek
c. Kar etme hedefinde olmama, karı önemsememe
d. Üstün değer için bütünleşik pazarlama
e. Karlı ilişkiler geliştirme ve müşteri memnuniyeti oluşturma

Cevap : c. Kar etme hedefinde olmama, karı önemsememe

Satış anlayışı, ———- ———- araçlarını kullanarak ———- ———- artırmayı hedeflemektedir.

a. bütünleşik pazarlama / satış hacmi ve karlılığı
b. satış ve tutundurma / müşteri memnuniyeti
c. bütünleşik pazarlama / müşteri memnuniyeti
d. satış ve tutundurma / satış hacmini ve karlılığını
e. satış / tüketici ihtiyaçlarını

Cevap : d. satış ve tutundurma / satış hacmini ve karlılığını

Konular Üye Girişi

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir