pediatri hemşireliği akıl notları pdf indir / Pediatri Hemşireliği Akıl Notları

Pediatri Hemşireliği Akıl Notları Pdf Indir

pediatri hemşireliği akıl notları pdf indir

Ders Tanıtım Bilgileri

HaftaKonularÖn Hazırlık1-Dersin Tanıtımı Cerrahinin tarihsel süreci, cerrahi hemşiresinin rol ve sorumlulukları -Cerrahi hemşireliğinde temel kavramlar - Karadağ M. Bulut H. () Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası ve Akış Şemalı, ISSN: ss - Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, ISBN-ISSN: - Ss: 2Perioperatif hemşirelik yaklaşımları: Ameliyat öncesi- sırası- sonrası dönemde hemşirelik yaklaşımları -Perioperatif Süreçte COVID Önlemleri- Karadağ M. Bulut H. () Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası ve Akış Şemalı ss ISSN: - Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, ISBN-ISSN: Ss: -Yavuz Van Giersbergen M. (). Ameliyat Öncesi Bakım, (Eds) Karadakovan A, Eti Aslan F Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: ISBN: -Özbayır T. (). Ameliyat Dönemi Bakım, (Eds) Karadakovan A, Eti Aslan F Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: ISBN: -Eti Aslan F. (). Ameliyat Sonrası Bakım, (Eds) Karadakovan A, Eti Aslan F Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: ISBN: - COVID Ameliyathane Rehberi seafoodplus.info Gür S ve ark. COVID Pandemisinde Ameliyat Öncesi, Sırası ve Sonrası Dönemde Alınması Gereken Önlemler. seafoodplus.info 3Doku zedelenmesi, yara iyileşmesi ve yara bakımı -Karadakovan A, Eti Aslan F. (). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: ISBN: - Özhan Elbaş N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Akıl Notları, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, , ss: -Çakır Umar D, Turhan Damar H. (). Akut ve Kronik Yaralar ve Hemşirelik Bakımı. Turkiye Klinikleri J Surg Nurs-Special Topics ;3(3) seafoodplus.info -Mutlu, S , Yılmaz, E . (). Yara Yönetiminde Yenilikçi Yaklaşımlar . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 8 (4) , . Retrieved from seafoodplus.info4Cerrahi girişim gerektiren gastrointestinal sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı-Çelik S., Usta Yeşilbalkan Ö. (). Hogan A. C. Dentlinger, Ramdin V, Dahili ve cerrahi hastalıklar hemşireliği. ss -Çelik S., Usta Yeşilbalkan Ö. (). Hogan A. C. Dentlinger, Ramdin V, Dahili ve cerrahi hastalıklar hemşireliği. ss -Karadakovan A, Eti Aslan F. (). Üriner Sistem. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: ISBN: - Karadakovan A, Eti Aslan F. (). Sindirim Sistemi. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: ISBN: - Özhan Elbaş N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Akıl Notları, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, , ss: -Karadağ M. Bulut H. () Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası Ve Akış Şemalı ss ISSN: - Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, ,Ss: 5-Cerrahi asepsi, antisepsi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri ve hemşirenin rolü -Cerrahi alan enfeksiyonları ve hemşirelik girişimleri- Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, ISBN-ISSN: - Ss: -Çelik S., Usta Yeşilbalkan Ö. (). Hogan A. C. Dentlinger, Ramdin V, Dahili ve cerrahi hastalıklar hemşireliği. ss: - Eti Aslan F. (). Cerrahide Hızlandırılmış İyileşme Protokolleri. (Eds) Karadakovan A, Eti Aslan F Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: ISBN: 6-Ameliyat sonrası ağrı ve Hemşirelik Yaklaşımları -Ameliyat olacak/olan hastada Enteral beslenme ve hemşirelik yaklaşımları Paranteral beslenme ve hemşirelik yaklaşımlarıEti Aslan F. (). Ağrı, (Eds) Karadakovan A, Eti Aslan F Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: ISBN: - Çelebi D , Yılmaz E. Cerrahi Hastalarda Enteral ve Parenteral Beslenmede Kanıta Dayalı Uygulamalar ve Hemşirelik Bakımı. seafoodplus.info 7seafoodplus.info SINAV8-Cerrahi girişim gerektiren solunum sistemi hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları-Çelik S., Usta Yeşilbalkan Ö. (). Hogan A. C. Dentlinger, Ramdin V, Dahili ve cerrahi hastalıklar hemşireliği. ss Karadakovan A, Eti Aslan F. () Solunum Sistemi. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: ISBN: - Özhan Elbaş N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Akıl Notları, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, , ss: -Karadağ M. Bulut H. () Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası ve Akış Şemalı ss ISSN: - Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, ,Ss: 9-Organ nakli, Organ nakli öncesi/sırası ve sonrası hemşirelik bakımı-Aksoy G., Kanan N., Akyolcu N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği II, Geliştirilmiş 2. Nobel Tıp Kitabevleri, , ss: - ÖZHAN ELBAŞ N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Akıl Notları, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, , ss -Karadağ M. Bulut H. () Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası Ve Akış Şemalı ss ISSN: - Karayurt, Ö., Ordin, Y.S., Pekin İşeri, Ö. (). Organ ve Doku Nakli. İçinde: Eti Aslan, F. (Ed.), Cerrahi Bakım Vaka Analizleri ile Birlikte. Ankara: Akademisyen Kitabevi; ISBN: 10Travmalar – cerrahi girişim gerektiren kas-iskelet sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı , Nörovasküler tanılama-Çelik S., Usta Yeşilbalkan Ö. (). Hogan A. C. Dentlinger, Ramdin V, Dahili ve cerrahi hastalıklar hemşireliği. ss -YAVUZ van GİERSBERGEN M. (). Kas İskelet Sistemi, (Eds) Karadakovan A, Eti Aslan F Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: ISBN: - Özhan Elbaş N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Akıl Notları, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, , ss: -Karadağ M. Bulut H. () Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası Ve Akış Şemalı ss ISSN: - Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, ,Ss: -Bilik Ö. Hemşirelik Bakımında Bütünün Bir Parçası Nörovasküler Tanılama. DEUHYO ED ,5 (4), seafoodplus.info?sequence=1&isAllowed=y 11Cerrahi girişim gerektiren kardiyovasküler sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı - Cerrahi girişim gerektiren üriner sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı-Karadakovan A, Eti Aslan F. (). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: ISBN: - ÖZHAN ELBAŞ N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Akıl Notları, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, , ss: -Karadağ M. Bulut H. () Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası Ve Akış Şemalı ss ISSN: - Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, ,Ss: 12Cerrahi girişim gerektiren sinir sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı-Çelik S., Usta Yeşilbalkan Ö. (). Hogan A. C. Dentlinger, Ramdin V, Dahili ve cerrahi hastalıklar hemşireliği. ss -Karadakovan A, Eti Aslan F. (). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: ISBN: - ÖZHAN ELBAŞ N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Akıl Notları, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, , ss: - Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, ISBN-ISSN: SS: -Karadağ M. Bulut H. () Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası Ve Akış Şemalı ss ISSN: 13- Tiroid cerrahisinde hemşirelik bakımı -Meme cerrahisinde hemşirelik bakımı-Çelik S., Usta Yeşilbalkan Ö. (). Hogan A. C. Dentlinger, Ramdin V, Dahili ve cerrahi hastalıklar hemşireliği. ss Karadakovan A, Eti Aslan F. (). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: ISBN: -Aksoy G., Kanan N., Akyolcu N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği II, Geliştirilmiş 2. Nobel Tıp Kitabevleri, , ss: - ÖZHAN ELBAŞ N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Akıl Notları, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, , ss: -Karadağ M. Bulut H. () Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası Ve Akış Şemalı ss ISSN: - Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, ,Ss -Kaymakçı Ş. (). Meme Hastalıkları (Eds) Karadakovan A, Eti Aslan F Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: ISBN: - Özhan Elbaş N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Akıl Notları, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, , ss: -Karadağ M. Bulut H. () Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası ve Akış Şemalı ss ISSN: -- Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, , Ss: 14II. ARA SINAV15Dersin Gözden Geçirilmesi 16Final Sınavı

1 Anne ve Çocuk Hemşireliği Klinik Uygulama Becerileri Kitabı Dördüncü Basımdan Çeviri Ruth C. McGillis Bindler, RNC, PhD Professor Emeritus, Washington State University College of Nursing Spokane, Washington Jane W. Ball, RN, DrPH, CPNP Consultant, American College of Surgeons Gaithersburg, Maryland Marcia L. London, RN, MSN, APRN, CNS, NNP-BC Senior Clinical Instructor and Director of Neonatal Nurse Practitioner Program Beth-El College of Nursing and Health Sciences University of Colorado Colorado Springs, Colorado Michele R. Davidson, RN, PhD, CNM, CFN Coordinator of the School of Nursing PhD Program Associate Professor of Nursing and Women s Studies George Mason University College of Health and Human Services School of Nursing Fairfax, Virginia Çeviri Editörleri Yrd. Doç. Dr. Nejla CANBULAT ŞAHİNER Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD KARAMAN Yrd. Doç. Dr. Ayfer AÇIKGÖZ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ESKİŞEHİR Yrd. Doç. Dr. Meltem DEMİRGÖZ BAL Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği AD KARAMAN Boston Columbus Indianapolis New York San Francisco Upper Saddle River Amsterdam Cape Town Dubai London Madrid Milan Munich Paris Montréal Toronto Delhi Mexico City São Paulo Sydney Hong Kong Seoul Singapore Taipei Tokyo

2 NOBEL AKADEMÝK YAYINCILIK EÐÝTÝM DANIÞMANLIK TÝC. LTD. ÞTÝ. YAYIN NO.: Sağlık Bilimleri/Hemşirelik No.: ISBN: Basımdan Çeviri, Temmuz CLINICAL SKILLS MANUAL FOR MATERNAL & CHILD NURSING CARE ANNE VE ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KLİNİK UYGULAMA BECERİLERİ KİTABI Ruth C. McGillis Bindler, Jane W. Ball, Marcia L. London, Michele R. Davidson Çeviri Editörleri: Yrd. Doç. Dr. Nejla CANBULAT ŞAHİNER, Yrd. Doç. Dr. Ayfer AÇIKGÖZ, Yrd. Doç. Dr. Meltem DEMİRGÖZ BAL Copyright , NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. SERTİFİKA NO.: Bu baskının bütün hakları Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şseafoodplus.info aittir. Yayınevinin yazılı izni olmaksızın, kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltımı ve dağıtımı yapılamaz. Authorized translation from the English language edition, entitled CLINICAL SKILLS MANUAL FOR MATERNAL & CHILD NURSING CARE, 4th Edition by MARCIA LONDON; PATRICIA LADEWIG; MICHELE DAVIDSON; JANE BALL; RUTH BINDLER; KAY COWEN, published by Pearson Education, Inc, publishing as Prentice Hall, Copyright , , by Pearson Education. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. TURKISH language edition published by NOBEL AKADEMIK YAYINCILIK, Copyright Genel Yayın Yönetmeni: Nevzat Argun Dizi Editörü: Naim Dilek Redaksiyon: Yıldız Çağlayan Sayfa Tasarım: Hamide Yalçın Kapak Tasarım: Sevgi Pınar Özen Baskı Sorumlusu: Halil Yeşil Baskı ve Cilt: Dağıtım: Volkan Kurt Emrah Dursun Çetin Erdoğan Serhat Geçkaldı Tanıtım: Sadık Küçükakman Yavuz Şahin Onur Uysal Volkan Özdemir Sipariş: KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI McGillis Bindler, Ruth C. / Ball, Jane W. / London, Marcia L. / Davidson, Michele R. Clinical Skills Manual for Maternal & Child Nursing Care / Ruth C. McGillis Bindler, Jane W. Ball, Marcia L. London, Michele R. Davidson. Anne ve Çocuk Hemşireliği Klinik Uygulama Becerileri Kitabı/ Nejla CANBULAT ŞAHİNER, Ayfer AÇIKGÖZ, Meltem DEMİRGÖZ BAL 4. Basımdan Çeviri, XVI s., x mm Kaynakça ve dizin var. ISBN Anne 2. Çocuk 3. Hemşirelik Bakımı 4. Klinik Beceri NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. Ankara Dağıtım Kültür Mah. Mithatpaşa Cad. No.: 74 B/02 Kızılay / ANKARA Tel: Faks: / [email protected] Merkez İOSB Abdülkadir Geylani Cad. No.: 2/A Ostim / ANKARA Tel/Faks:

3 Bölüm Çevirmenleri xiii Anne ve Çocuk Hemşireliği Klinik Uygulama Becerileri Kitabı Bölüm Çevirmenleri Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 Bölüm 4 Bölüm 5 Bölüm 6 Bölüm 7 Bölüm 8 Bölüm 9 Koruyucu Yöntemler Yrd. Doç. Dr. Esra KARACA ÇİFTÇİ Zirve Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kadın Sağlığı ve Doğum Öncesi Bakım Yrd. Doç. Dr. Sema DERELİ YILMAZ Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Doğum Eylemi Dr. Semiha AYDIN Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü Doğum Sonu Dönem Yrd. Doç. Dr. Meltem DEMİRGÖZ BAL Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Yenidoğan Yrd. Doç. Dr. Nejla CANBULAT ŞAHİNER / Yrd. Doç. Dr. Esra KARACA ÇİFTÇİ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu / Zirve Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bilgilendirilmiş Onam Yrd. Doç. Dr. Ayşe KARAKOÇ Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Pozisyon Verme ve Sabitleme Tedavileri Yrd. Doç. Dr. Ayşe KARAKOÇ Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Çocuğun Transportu Yrd. Doç. Dr. Ayşe Sonay KURT Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fiziksel Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Nurdan AKÇAY DİDİŞEN / Yrd. Doç. Dr. Figen YARDIMCI Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

4 xiv Bölüm 10 Bölüm 11 Bölüm 12 Bölüm 13 Bölüm 14 Bölüm 15 Bölüm 16 Bölüm 17 Bölüm 18 Bölüm Çevirmenleri Örnek Toplama Yrd. Doç. Dr. Diler AYDIN Balıkesir Üniversitesi Bandırma Sağlık Yüksekokulu İlaç Uygulamaları ve İrrigasyon Yrd. Doç. Dr. Betül YAVUZ / Yrd. Doç. Dr. Emel SEZİCİ Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu İntravenöz Girişimler Dr. Duygu SÖNMEZ DÜZKAYA İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Ağrının Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Ayfer AÇIKGÖZ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Nörolojik Değerlendirme ve Bakım Yrd. Doç. Dr. Dilek BEYTUT İzmir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Kardiyorespiratuar Bakım Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN / Yrd. Doç. Dr. Sibel KÜÇÜKOĞLU Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Yrd. Doç. Dr. Gonca KARAYAĞIZ MUSLU Muğla Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksekokulu Boşaltım Yrd. Doç. Dr. Hülya KARATAŞ Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Deri ve Kas - İskelet Bakımı Yrd. Doç. Dr. Ayşe Sonay KURT Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

5

6

7

8 @ Elsevier Limited Hemqirelik Girigimleri Srmflamasr (NIC), Altrncr Baskr ISBN: Gloria M. Bulechek, Howard K. Butcher, Joanne M. Dochterman ve Cheryl M. Wagner tarafindan haarlanan "Nursing Interventions classification (NIC), sixth Edition hin bu gevirisi Elsevier Limited tarafindan tilstlenilmig ve Elsevier, Inc. ile anlasmah olarak yayrnlanmrgtlr. Tiim haklarr sakftdrr&#; ve sayltfikir ve sanat Eserleri yasasr gere$i herhangi bir b<jliimii, resmi veya yazrsr,yazarrannve yapnlayrcrs nrr seafoodplus.info armmadan tej<rarranamaz, basrlamaz, kopyasr qrkarilamaz, fotokopisi arnamazveyakopya anramr tagryabilecek higbir iglem yaprlamaz. NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION (NIC), SIXTH EDITION ISBN: t00lt -3 ELSEVIER by Mosby, an imprint ofelsevier, Jnc. ,,, by Mosby, Inc,, an afiiliate ofelsevier, Inc. This translation of Nursing Interventions classification (NIC), sixth Edition, by Gloria M&#; Bulechek, Howard K. Butcher, Joanne M. Dochterman and cheryr M. wagner, was undertaken by Elsevier Limited and is published by arrangement wiih Ersevier Inc. (evhi Etlitdrii Yaymct Yaymo Sertifika No Bastu /Cilt Matboo Sertifiko No Sayfa losanm - Diizenlene BoskTsrihi ; Prof. Dr. Firdevs ERDEMiR Prof. Dr. Sultan KAV Yrd. Doe. Dr. Arzu AKMAN ytlmaz : NobelTrp Kitabevleri, (Millet Cad. No: I I Fatih-istanbut) / in collaboration with ELSEVIER (Elsevier Limited, The Boutevard, Langford Lane, Kidlington OXi 5 1 GB United Kingdom) r No-bel Matbaacrlrk San. Tic. Ltd. gti. Omerli mah. ihsangazi cad. Tunaboyu sok. No: 3 Arnavutkdy - Hadrmkoy - istanbul : : NobelTrp Kitabevleri ; Mayrs NOBEL TtP K TABEVLER TiC. lro. 5ri. NoQapa-istanbul Millet Cad. Tel : ( 2) Faks : ( 2) ldaglflm I ret : (ozr z) s2 il - ( 2) 77i 33 os I Faks: (02 1 2) _ () www. mea. els evierhealth. com seafoodplus.info

9 Tiirkge Qeviri ve Uyarlamaya Katkr Verenler Doq. Dr. Hayriye ttntu Cerrahi Hastahklan Hemgireli$i Dog. Dr. HiilYa BULUT Cerrahi Hastahklan Hemgireliii Yrd. Dog. Dr. HiiIYaKARATA$ Qocuk Sa$h$r ve Hastahklarr Hemgireli$i Prof. Dr. Kadriye BULDUKOGLU Psikiyatri Hemgireli$i Prof. Dr. Merdiye $ENDiR Hemgirelik Esaslarr Yrd. Do9. Dr. Miige SEVAL Qocuk Safh$r ve Hastahklan Hemqireli$i Doq. Dr. Naile BiLGiLi Halk Sa$h$r Hemgireli$i Doq. Dr. Neslihan PARTLAK GUNU$EN Psikiyatri Hemgireli$i Prof. Dr. Nimet OVAYOLU ic Hastahklarr Hemgirelili Yrd. Doq. Dr. Nuran AYDIN Qocuk Sa$h$r ve Hastahklarr Hemqireli$i Prof. Dr. Ozen KULAKAQ Dofum ve Kadrn Hastahklan Hemgireliii Yrd. Dog. Dr. SalihaHALLAQ Psikiyatri Hemgireli$i Dog. Dr. Selda SEQGiNLi Halk S a$r[r Hemgireli$i Ogr. ctir. Dr. Sevil GULER DEMIR Cerrahi Hastahklarr Hemgireli$i Yrd. Dog. Dr. Tuluha AYOGLU Cerrahi Hastahklarr Hemgirelifi Do9. Dr. Yeter KiTi$ Halk Sa$h$r Hemgireli$i Do9. Dr. Zehra GOQMEN BAYKARA Hemgirelik Esaslarr Yrd. Dog. Dr. Ziyafet UGURIU Halk Sa$hfr Hemgireli$i

10 Çocuk Beşinci Basımdan Çeviri Ruth C. McGillis Bindler, PhD, RNC Professor Emeritus, Washington State University College of Nursing Spokane, Washington Jane W. Ball, RN, DrPH, RN, CPNP Consultant, American College of Surgeons Gaithersburg, Maryland Çeviri Editörleri Yrd. Doç. Dr. Nejla CANBULAT ŞAHİNER Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD KARAMAN Yrd. Doç. Dr. Ayfer AÇIKGÖZ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ESKİŞEHİR Yrd. Doç. Dr. Meltem DEMİRGÖZ BAL Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği AD KARAMAN Pearson Boston Columbus Indianapolis New York San Francisco Upper Saddle River Amsterdam Cape Town Dubai London Madrid Milan Munich Paris Montréal Toronto Delhi Mexico City São Paulo Sydney Hong Kong Seoul Singapore Taipei Tokyo

11 NOBEL AKADEMÝK YAYINCILIK EÐÝTÝM DANIÞMANLIK TÝC. LTD. ÞTÝ. YAYIN NO.: CLINICAL SKILLS MANUAL FOR PRINCIPLES OF PEDIATRIC NURSING - CARING FOR CHILDREN Ruth C. McGillis Bindler, Jane W. Ball

12 Çocuk Hemşireliği Klinik Uygulama Becerileri Kitabı Bölüm Çevirmenleri Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 Bölüm 4 Bölüm 5 Bölüm 6 Bölüm 7 Bölüm 8 Bölüm 9 Koruyucu Yöntemler Bilgilendirilmiş Onam Yenidoğan Pozisyon Verme ve Sabitleme Tedavileri Transport Fiziksel Değerlendirme Örnek Toplama Yrd. Doç. Dr. Diler AYDIN İlaç Uygulamaları ve İrrigasyon İntravenöz Girişimler

13 Bölüm 10 Bölüm 11 Bölüm 12 Bölüm 13 Bölüm 14 Ağrının Değerlendirilmesi ve Yönetimi Kardiyorespiratuar Bakım Beslenme Boşaltım Deri ve Kas - İskelet Sistemi Bakımı

14 ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KURAMSAL ÇERÇEVE ve UYGULAMA REHBERİ Üniversite / Okul / Fakülte : Adı- Soyadı : No : Öğretim Yılı - Dönemi :

15

16 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KURAMSAL ÇERÇEVE ve UYGULAMA REHBERİ Prof. Dr. Firdevs ERDEMİR Yard. Doç. Dr. Emine ALTUN YILMAZ Doç. Dr. Emine GEÇKİL Yard. Doç. Dr. Ferda YILDIRIM Yard. Doç. Dr. Hülya KARATAŞ Hem. Merve YENER

17 Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti. ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KURAMSAL ÇERÇEVE ve UYGULAMA REHBERİ Prof. Dr. Firdevs ERDEMİR, Yard. Doç. Dr. Emine ALTUN YILMAZ, Doç. Dr. Emine GEÇKİL, Yard. Doç. Dr. Ferda YILDIRIM, Yard. Doç. Dr. Hülya KARATAŞ, Hem. Merve YENER ISBN: ve sayılı Fikir ve Sanat Eserleri yasası hükümleri gereğince herhangi bir bölümü, resmi veya yazısı, yazarların ve yayınlayıcısının yazılı izni alınmadan tekrarlanamaz, basılamaz, kopyası çıkarılamaz, fotokopisi alınamaz veya kopya anlamı taşıyabilecek hiçbir işlem yapılamaz. NOBEL TIP KİTABEVLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Millet Cad. No: Çapa-İstanbul Tel : () Faks : () DAĞITIM Tel : () () Faks : () () Yayımcı : Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti. Millet Cad. No: Fatih-İstanbul Yayımcı Sertifika No : Baskı / Cilt : No-bel Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. Ömerli mevki İhsangazi Cad. Tunaboyu sk. No. 3 Arnavutköy Hadımköy İstanbul Matbaa Sertifika No : Sayfa Tasarımı - Düzenleme : Nobel Tıp Kitabevleri Kapak Tasarım : Nobel Tıp Kitabevleri Baskı Tarihi : Mart İstanbul

18 Pediatri Hemşireliği Yeni Akıl Notları Referans Kaynaklar Sizin İçin Özetlendi! Editör Prof. Dr. Hicran Çavuşoğlu Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ

19 PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ AKIL NOTLARI Copyright Bu Kitabın her türlü yayın hakkı Güneş Tıp Kitabevleri Ltd. Şti. ne aittir. Yazılı olarak izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kısmen veya tamamen kopya edilemez; fotokopi, teksir, baskı ve diğer yollarla çoğaltılamaz. ISBN: Yayıncı ve Genel Yayın Yönetmeni: Murat Yılmaz Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı: Polat Yılmaz Yayın Danışmanı ve Tıbbi Koordinatör: Dr. Ufuk Akçıl Dizgi - Düzenleme: Ümit Saçı Kapak Tasarımı: İhsan Ağın Baskı: Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. İvedik Organize Sanayi Bölgesi Cad. Sok. No: A Ostim/ANKARA Telefon: () Faks: () Sertifika No: UYARI Medikal bilgiler sürekli değişmekte ve yenilenmektedir. Standart güvenlik uygulamaları dikkate alınmalı, yeni araştırmalar ve klinik tecrübeler ışığında tedavilerde ve ilaç uygulamalarındaki değişikliklerin gerekli olabileceği bilinmelidir. Okuyuculara ilaçlar hakkında üretici fi rma tarafından sağlanan ilaca ait en son ürün bilgilerini, dozaj ve uygulama şekillerini ve kontraendikasyonları kontrol etmeleri tavsiye edilir. Her hasta için en iyi tedavi şeklini ve en doğru ilaçları ve dozlarını belirlemek uygulamayı yapan hekimin sorumluluğundadır. Verilen bilgilerin sorumluluğu o bölümün yazar (yazarlarına) aittir. Yayıncı ve editörler bu yayından dolayı meydana gelebilecek hastaya ve ekipmanlara ait herhangi bir zarar veya hasardan sorumlu değildir. GENEL DAĞITIM GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ ANKARA M. Rauf İnan Sokak No: Sıhhiye / Ankara Tel: () Faks: () İSTANBUL Gazeteciler Sitesi Sağlam Fikir Sokak No: 7 / 2 Esentepe / İstanbul Tel: () Faks: () KADIKÖY Rasimpaşa Mah. İskele Sokak No: 4 / A Kadıköy / İstanbul Tel: () [email protected]

20 ÖNSÖZ Bu kitapta pediatri hemşireliğine yönelik güncel ve pratik bilgilere yer verilmiştir. Öğrencilerin klinik ortamda hasta bakımında gereksinim duyacakları bilgiler tablo ve şemalarla özetlenmiştir. Kitabın oluşmasında bölüm yazarlıklarını üstlenerek destek veren pediatri hemşireliği alanındaki 41 öğretim üyesine değerli katkıları için teşekkür ederim. Bu kitabın pediatri hemşireliği alanına yararlı olması dileklerimle. Prof. Dr. Hicran Çavuşoğlu iii

21

22 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. Bedriye Ak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık Yüksekokulu Doç. Dr. Özgür Alparslan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Prof. Dr. Duygu Arıkan Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Özlem Avcı İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Serap Balcı İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Prof. Dr. Zümrüt Başbakkal Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doç. Dr. Meral Bayat Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Murat Bektaş Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Prof. Dr. Güler Cimete Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Hüsniye Çalışır Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Zehra Işık Çalışkan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu Prof. Dr. Ayda Çelebioğlu Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doç. Dr. Hacer Çetin Mersin Üniversitesi İçel Sağlık Yüksekokulu Yrd. Doç. Dr. Bengü Çetinkaya Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Zerrin Çiğdem Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü v

23 vi Yazarlar Yrd. Doç. Dr. Behice Ekici Maltepe Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Doç. Dr. Emine Erdem Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Sibel Ergün Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Yrd. Doç. Dr. Figen Işık Esenay Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Emine Geçkil Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Duygu Gözen İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Doç. Dr. Ayşegül İşler Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Yrd. Doç. Dr. İlknur Kahraman Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hülya Karataş Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hacer Kobya Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Melahat Kostak Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yrd. Doç. Sibel Küçük Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Raziye Özdemir Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Yrd. Doç. Dr. Hava Özkan Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Doç. Dr. Nurcan Özyacıoğlu Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Doç. Dr. Hatice Yıldırım Sarı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

24 Yazarlar vii Yrd. Doç. Dr. Emel Sezici Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sağlık Yüksekokulu Yrd. Doç. Nejla Canbulat Şahiner Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Yrd. Doç. Dr. Öznur Başdaş Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Esra Tural Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Doç. Dr. Türkan Turan Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Fatma Güdücü Tüfekçi Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Fadime Üstüner Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Yılmaz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Doç. Dr. Hatice Bal Yılmaz Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Prof. Dr. Rana Yiğit Mersin Üniversitesi İçel Sağlık Yüksekokulu AKIL NOTLARI

25

26 İÇİNDEKİLER Büyüme ve Gelişme Dr. Duygu Arıkan, Dr. Ayda Çelebioğlu, Dr. Fatma Güdücü Tüfekçi Çocuk ve Aile İle İletişim Dr. Zümrüt Başbakkal Normal ve Yüksek Riskli Yenidoğan ve Hemşirelik Bakımı Dr. Zerrin Çiğdem, Dr. Hava Özkan, Dr. Serap Balcı, Dr. Duygu Gözen, Dr. Raziye Özdemir Genetik Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Dr. Türkan Turan, Dr. Bengü Çetinkaya Enfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Dr. Bedriye Ak, Dr. Sibel Ergün Çocukluk Döneminde Bağışıklama ve Aşılar Dr. Hatice Bal Yılmaz Solunum Yolu Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Dr. Hatice Yıldırım Sarı, Dr. Murat Bektaş Kalp Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Dr. Hüsniye Çalışır, Dr. Hülya Karataş Gastrointestinal Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Dr. Öznur Başdaş, Dr. Meral Bayat, Dr. Emine Erdem, Dr. Ayşegül İşler Özel Durumlarda Beslenme ve Hemşirelik Bakımı Dr. Özlem Avcı, Dr. Emel Sezici Kan Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Dr. Figen Işık Esenay, Dr. Sibel Küçük Onkolojik Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı Dr. Hacer Kobya, Dr. İlknur Kahraman, Dr. Fadime Üstüner ix

27 x İçindekiler Üriner Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Dr. Hacer Çetin, Dr. Emine Geçkil, Dr. Nurcan Özyacıoğlu Endokrin Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Dr. Nejla Canbulat Şahiner, Dr. Fatma Yılmaz Alerjik-İmmünolojik Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Dr. Zehra Işık Çalışkan, Dr. Özlem Avcı Kas İskelet Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Dr. Melahat Kostak, Dr. Özgür Alparslan Nörolojik Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Dr. Behice Ekici, Dr. Emel Sezici, Dr. Esra Tural Adölesan Dönemde Görülen Sorunlar Dr. Güler Cimete, Dr. Rana Yiğit

28 Pediatrik Cerrahi Hastasının HEMŞİRELİK BAKIMI ÜÇÜNCÜ BASIMDAN ÇEVİRİ NURSING CARE of the Pediatric Surgical Patient T H I R D E D I T I O N Editörler Nancy Tkacz Browne, Carmel A. McComiskey Pam Pieper Çeviri Editörler seafoodplus.infoçseafoodplus.info BOLIŞIK seafoodplus.infoçseafoodplus.info YARDIMCI Yard. Doç. Dr. Nurdan AKÇAY DİDİŞEN

29 NOBEL AKADEMÝK YAYINCILIK EÐÝTÝM DANIÞMANLIK TÝC. LTD. ÞTÝ. Yayın No.: Sağlık Bilimleri/Hemşirelik No.: ISBN : Basımdan Çeviri, Aralık, Pediatrik Cerrahi Hastasının HEMŞİRELİK BAKIMI NURSING CARE of the Pediatric Surgical Patient Nancy Tkacz Browne, Carmel A. McComiskey, Pam Pieper Çeviri Editörleri: Yrd. Doç.Dr. Z. Bahire Bolışık Yrd. Doç. Dr. Figen Yardımcı, Yrd. Doç. Dr. Nurdan Akçay Didişen Copyright , NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. SERTİFİKA NO.: Bu baskının bütün hakları Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şseafoodplus.info aittir. Yayınevinin yazılı izni olmaksızın, kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltımı ve dağıtımı yapılamaz. Genel Yayın Yönetmeni: Nevzat Argun [email protected] Dizi Editörü: Yıldız Çağlayan [email protected] Redaksiyon: Nilay Balin [email protected] Sayfa Tasarım: Leyla Kurt [email protected] Kapak Tasarım: Mehtap Yürümez [email protected] Baskı ve Cilt: Kalkan Matbaası Sertifika No.: Büyük Sanayi 1. Cadde Alibey İş Hanı No.: 99/32 İskitler / Ankara Genel Dağıtım: ATLAS AKADEMİK BASIM YAYIN DAĞITIM TİC. LTD. ŞTİ. [email protected] Tel: Faks: Dağıtım: Alfa, Arasta, Final ve Prefix e-satış: - [email protected] - [email protected] KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI Browne, Nancy Tkacz., McComiskey, Carmel A., Pieper, Pam. NURSING CARE of the Pediatric Surgical Patient / Nancy Tkacz Browne, Carmel A. McComiskey, Pam Pieper Pediatrik Cerrahi Hastasının HEMŞİRELİK BAKIMI / Z. Bahire Bolışık, Figen Yardımcı, Nurdan Akçay Didişen 3. Basımdan çeviri, XXII s., x mm Kaynakça ve dizin var. ISBN SAYIN HOCAM KİTABINIZLA İLGİLİ EN AZ 3 ADET ANAHTAR KELİME YAZINIZ

30 Bölüm Çevirmenleri KISIM 1. Bö l ü m 1. Bö l ü m 2. Bö l ü m 3. Bö l ü m 4. Bö l ü m 5. Bö l ü m 6. Bö l ü m 7. Bö l ü m 8. Bö l ü m 9. Bö l ü m Pediatrik Cerrahi Hastalıkları İçin Özel Durumlar Çocuk ve Ailenin Ameliyat Öncesi Hazırlığı Yard. Doç. seafoodplus.info BOLIŞIK - Ar.Göseafoodplus.infoGülçin ÖZALP GERÇEKER/ İzmir Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.D. Pediatrik Cerrahi Hastasında Sıvı ve Elektrolit Yönetimi Doç. Dr. Nejla CANBULAT SAHİNER / Kahramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çocuk Cerrahisi Hastasında Beslenme Yard. Doç. Dr. Bahire BOLIŞIK - Ar.Göseafoodplus.info KAHRAMAN/ Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.D Vasküler Girişim Yard. Doç. Dr. Figen YARDIMCI / Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.D. Akut Ağrılı Çocukların Bakımı : Cerrahi, İşlemsel ve Travmatik Ağrı Yard. Doç. Dr. Figen YARDIMCI / Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.D. Teknolojiye Bağımlı Çocuğun Evde Bakımı Yard. Doç. Dr. Nurdan AKÇAY DİDİŞEN / Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.D. Tüp ve Drenli Hastaların Bakım ve Yönetimi Yard. Doç. Dr. Esra TURAL BÜYÜK / Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.D. Ostomisi Olan Çocuğun Bakımı Yard. Doç. Dr. Fatma YILMAZ KURT / Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu e Yenidoğanlarda, Çocuklarda ve Ergenlerde Yara Bakımı Yard. Doç. Dr. Dilek ERGİN / Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu Bağırsak Yönetimi Yard. Doç. Dr. Eda DOLGUN / Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Hemşireliği A.D.

31 IV bölüm Bölüm Çevirmenleri Bö l ü m Yenidoğan Cerrahisinde Özel Durumlar Yard. Doç. Dr. Figen IŞIK ESENAY / Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kısım 2. Baş, Boyun ve Göğüs Boşluğunda Cerrahi Lezyonları Olan Çocuğun Hemşirelik Bakımı Bö l ü m Bö l ü m Bö l ü m Sık Görülen Kistler Yard. Doç. Dr. Nesrin ŞEN CELASİN / Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu Özofagus Malformasyonları Yard. Doç. Dr. Hülya KARATAŞ / Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Akciğer ve Toraks Boşluğunun Edinilmiş Durumları ve Konjenital Lezyonları seafoodplus.infoç.Dr.Müge UZUN / Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Kısım 3. Kısım 3. Konjenital Karın Duvarı Anomalisi Olan Çocuğun Hemşirelik Bakımı Bö l ü m Bö l ü m Bö l ü m Bö l ü m Bö l ü m Bö l ü m Karın Ön Duvar Defektleri Yard. Doç. Dr. Seher SARIKAYA KARABUDAK / Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Nekrotizan Enterokolit Yard. Doç. Dr. Sibel ERGÜN /Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü İntestinal Atreziler, Duplikasyonlar ve Mekonyum İleusu Yard. Doç. Dr. Meltem KÜRTÜNCÜ - Yard. Doç. Dr. Özlem ÖZTÜRK / Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Malrotasyon ve Volvulus Yard. Doç. Dr. Bedriye AK / Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık Yüksekokulu- Hirschsprung Hastalığı Yard. Doç. Dr. Emine ALTUN YILMAZ / Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuklarda Anorektal Malformasyonlar Yard. Doç. Dr. Betül YAVUZ /Yard. Doç. Dr. Emel SEZİCİ Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Kısım 4. Abdominal (Batın) Problemi Olan Çocukların Hemşirelik Bakımı Bö l ü m Bö l ü m Hipertrofik Pilor Stenozu Yard. Doç. Dr. Dilek BEYTUT / İzmir Üniversitesi Pediatrik Cerrahide Yaygın Olarak Yapılan Günübirlik Cerrahi Girişimler İnguinal ve Umbilikal Herniler, Hidrosel, İnmemiş Testis ve Sünnet Yard. Doç. Dr. Nurdan AKÇAY DİDİŞEN / Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği A.D.

32 V Bö l ü m Bö l ü m Bö l ü m Bö l ü m Gastroözofageal Reflü Hastalığı: Tanılama ve Yönetimi Yard. Doç. Dr. Behice EKİCİ Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İnvajinasyon Yard. Doç. Dr. Melahat AKGÜN KOSTAK Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Apandisit Yard. Doç. Dr. Ayfer AÇIKGÖZ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Splenektomi ve Kolesistektomi Yard. Doç. Dr. Esma UĞURLU / Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Kısım 5. Kompleks Cerrahi Durumu Olan Çocuğun Hemşirelik Bakımı Bö l ü m Bö l ü m Bö l ü m Bö l ü m Bö l ü m Bilier Atrezi ve Koledok Kisti Yard. Doç. Dr. Gonca KARAYAGIZ MUSLU / Mugla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksekokulu Solid Tümörler Yard. Doç. Dr. Serap BALCI Yard. Doç. Dr. Birsen MUTLU / İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.D Pediatrik Abdominal Organ Transplantasyonları Yard. Doç. Dr. Aysel TOPAN seafoodplus.infoç.Dr.Tülay KUZLU AYYILDIZ / Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Adolesanlarda Bariatrik Kilo Yönetimi Programı Doç. Dr. Duygu GÖZEN - Yard. Doç. Dr. Seda ÇAĞLAR /İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.D. Pediatrik Travma Yard. Doç. Dr. Suzan ÖZKAN / Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Pediatri Hemşireliği

 • ÇOCUK SAĞLIĞINA GENEL BAKIŞ

  Zeynep Conk, Zümrüt Boşbakkal, Figen Yardımcı

  PDF

 • ÇOCUKLUK DÖNEMLERİNDE BÜYÜME VE GELİŞME

  Duygu Arıkan, Ayda Çelebioğlu, Fatma Güdücü Tüfekci

  PDF

 • ÇOCUK, HASTALIK VE HASTANE ORTAMI

  Güler Cimete, Sema Kuğuoğlu, Nursan Dede Çınar

  PDF

 • ÇOCUKLARDA SIVI-ELEKTROLİT DENGESİ VE BOZUKLUKLARI

  Sevinç Polat, Münevver Kılıç, Saniye Çimen

  PDF

 • ÇOCUKLARDA BESLENME

  Hatice Bal Yılmaz, Bahire Bolışık

  PDF

 • GENETİK SORUNU OLAN ÇOCUKLAR VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

  Dilek Beytut

  PDF

 • YENİDOĞAN HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

  Seher Sarıkaya Karabudak, Sibel Ergün

  PDF

 • ÇOCUKLARDA SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

  Özgür Alparslan, Ferdağ Yıldırım, Emine Altun Yılmaz

  PDF

 • ÇOCUKLARDA DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

  Gülümser Dolgun, Sevil İnal, Gülçin Bozkurt

  PDF

 • ÇOCUKLARDA HEMATOLOJİK SİSTEM HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

  Filiz Arslan, Hüsniye Çalışır

  PDF

 • ÇOCUKLARDA ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

  Rana Yiğit, Figen Işık Esenay

  PDF

 • ÇOCUKLARDA İMMÜN SİSTEM HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

  Meral Bayat, Emine Erdem

  PDF

 • ÇOCUKLARDA BAĞ (KOLAJEN) DOKU HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

  Dilek Ergin, Türkan Turan, Bengü Çetinkaya

  PDF

 • ÇOCUKLARDA ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

  Rabia Ekti Genç, Selmin Şenol

  PDF

 • ÇOCUKLARDA SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI, YARALANMALARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

  Emine Efe, Ayşegül İşler

  PDF

 • ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

  Suzan Yıldız, Duygu Gözen, Serap Balcı

  PDF

 • ÇOCUKLARDA KAS-İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI, YARALANMALARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

  Emine Geçkil, Şenay Çetinkaya, Nurdan Akçay Didişen

  PDF

 • ÇOCUKLARDA ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

  Hicran Çavuşoğlu, Yurdagül Erdem

  PDF

 • ONKOLOJİK SORUNU OLAN ÇOCUK VE HEMŞİRELİK BAKIMI

  Firdevs Erdemir, Fatma Taş Arslan

  PDF

 • ÇOCUKLARDA UYUM VE DAVRANIŞ SORUNLARI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

  Ayşe Ferda Ocakçı, Ayşe Karakoç

  PDF

 • ÇOCUKLUK ÇAĞI ACİL SORUNLARI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

  Candan Öztürk, Murat Bektaş

  PDF

 • ENGELLİ ÇOCUKLARIN HEMŞİRELİK BAKIMI

  Hatice Yıldırım Sarı

  PDF

 • ÇOCUKLUK YAŞLARINDA AĞRI VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ

  Lale Büyükgönenç, Ebru Kılıçarslan Törüner

  PDF

 • KRONİK VE YAŞAMI TEHDİT EDİCİ/ÖLÜMCÜL HASTALIĞI OLAN ÇOCUK VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

  Bedriye Ak

  PDF

 • HEMŞİRELİK SÜRECİ

  Bedriye Ak

  PDF

 • ÇOCUKLARDA İLAÇ UYGULAMALARI

  Saniye Çimen

  PDF

 • nest...

  batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir