periyodik cetveldeki elementlerin özellikleri / Periyodik Tabloda İlk 20 Element Nedir? İlk 20 Element Sembolleri ve Özellikleri

Periyodik Cetveldeki Elementlerin Özellikleri

periyodik cetveldeki elementlerin özellikleri

Periyodik tabloda ilk 20 element nedir? İlk 20 element sembolleri ve özellikleri

Silisyum (Sİ) : Yeryüzünde en çok rastlanan elementlerden bir tanesidir ve yarı iletken bir özelliğe sahiptir.

Fosfor (P) : İnsan vücudunda kalsiyumdan sonra en çok bulunan kimyasal elementtir. Doğada beyaz, kırmızı ve siyah olmak üzere 3 ayrı formda bulunur.

Kükürt (S) : Işık ve elektrik iletemeyen bu element, kokusuz ve renklidir.

Klor: (CL) : Zehirli gazlardan bir tanesi olan bu element, renkli bir yapıdadır.

Argon (AR) : Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Kaliteli çelik üretiminde kullanılmaktadır.

Potasyum (P) : Kimyasal bir element olan potasyum, yumuşak ve gümüş renkli bir alkali metaldir.

Kalsiyum (C) : Gümüş kadar parlak bir elementtir. Kırılgan olmasına rağmen yumuşak olan bu element elektriği iletme konusunda da oldukça başarılıdır.

İlk 20 Elementin Periyot Ve Grup Numaraları

Periyodik tabloda ilk 20 sırada bulunan elementlerin periyot ve grup numaraları sırasıyla şu şekildedir:

 • Hidrojen: 1A grubu 1. periyot
 • Helyum: 8A grubu 1. periyot
 • Lityum: 1A grubu 2. periyot
 • Berilyum: 2A grubu 2. periyot
 • Bor: 3A grubu 2. periyot
 • Karbon: 4A grubu 2. periyot
 • Azot: 5A grubu 2. periyot
 • Oksijen: 6A grubu 2. periyot
 • Flor: 7A grubu 2. periyot
 • Neon: 8A grubu 2. periyot
 • Sodyum 1A grubu 3. periyot
 • Magnezyum: 2A grubu 3. periyot
 • Alüminyum: 3A grubu 3. periyot
 • Silisyum: 4A grubu 3. periyot
 • Fosfor: 5A grubu 3. periyot
 • Kükürt: 6A grubu 3. periyot
 • Klor: 7A grubu 3. periyot
 • Argon: 8A grubu 3. periyot
 • Potasyum: 1A grubu 4. periyot
 • Kalsiyum: 2A grubu 4. periyot

İlk 20 Element Ezberleme

Periyodik tablonun ilk 20 sırasında bulunan elementleri ezberlemek, bazen öğrenciler için zorlayıcı olabilmektedir. Ancak bu ezberi kolayca yapmanın bir yolu bulunmaktadır. Bu elementleri kolayca ezberlemenizi sağlayacak olan ilk 20 element kodlama yöntemini aşağıda bulabilirsiniz:

Gruplara göre ilk 20 element ezberleme yöntemi şu şekildedir:

1A Grubu: Haydarpaşa (H) Lisesi'nin (Li) nankör (Na) kimyacısı (K) Rabia’nın (Rb) cesedini (Cs) fırlattı (Fr).

2A Grubu: Beymen (Be) mağazasında (Mg) Canan'a (Ca) sarılan (Sr) Bahar (Ba) rahatladı (Ra).

3A Grubu: Bal (B) (Al) gavanozundaki (Ga) inatçı (In) tilki (Tl).

4A Grubu: Camı (C) silerken (Si) geçen (Ge) sinek (Si) pembeydi (Pb).

5A Grubu: Nazik (N) piyade (P) astsubay (As) (Sb) Bilge (Bi).

6A Grubu: O (O) seni (S) seven (Se) tek (Te) Polonyalı (Po).

7A Grubu: Fanta (F) cola (Cl) bira (Br) iç (I) at (At).

8A Grubu: Hergele (He) Necip (Ne) arsız (Ar) karısını (Kr) kesip (Xe) rendeledi (Rn).

Periyodik tablo nedir, &#;zellikleri nelerdir? Periyodik cetvelde yer alan elementlerin isimleri ve grupları nelerdir?

Periyodik tabloda toplamda element bulunmaktadır. 

PERİYODİK TABLO NEDİR? 

Periyodik tablo, bilinen tüm elementlerin, atom numaralarına göre sıralandığı ve kimya biliminde kullanılan bir tablodur. yılında Rus kimyager Dmitri Mendeleyev tarafından ortaya atılmıştır. O zamanlar kullanılan periyodik tablo artan atom numaralarına göre değil, kütle numaralarına göre düzenlenmiştir.

 Bu da tabloda bazı hataların oluşmasına neden olmuştur. Günümüzde kullanılan ve güncelliği koruyan periyodik tablo Henry Moseley tarafından tekrar düzenlenmiştir. 

 PERİYODİK TABLO NE İŞE YARAR? 

Periyodik tablo, kimya alanında çalışmalar yapan uzmanlar ve kimya öğrenimi gören öğrenciler tarafından kullanılan, kimya biliminin yol haritasıdır. Elementlerin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Atomlar, elementler, metaller, halojenler, soygazlar ve atomların proton, nötron, elektron sayılarına periyodik tablo ile ulaşılır. Bu bilgiler, kimya biliminin temel bilgileridir. 

PERİYODİK TABLO ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 

Periyodik tabloda, soldan sağa doğru ve yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe özellikleri farklılık gösterir. Sol baştan sağa doğru gidildiği zaman; 

 1- Metalik özellik azalır, ametallik özellik artar. 

 2- Elektron sayısı artar. 

 3- Kütle numarası artar. 

 4- Atom numarası artar. 

 5- Atom çapında büyüme gözlenir. 

 Yukarıdan aşağıya doğru inildiği zaman; 

 1- Metalik özellik artar, ametallik özellik azalır. 

 2- Elektron sayısı artar. 

 3- Kütle numarası artar. 

 4- Atom numarası artar. 

 5- Atom çapında büyüme gözlenir. 

PERİYODİK CETVELDE YER ALAN GRUPLAR NELERDİR? 

Periyodik cetvelde yer alan gruplar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: 

 Periyodik Tablo Grupları ve Grupta Yer Alan Elementler 

 1A Grubu: Alkali Metaller 

 2A Grubu: Toprak Alkali Metaller 

 3A Grubu: Toprak Metalleri 

 4A Grubu: Karbon Grubu 

 5A Grubu: Azot Grubu 

 6A Grubu: Oksijen Grubu 

 7A Grubu: Halojenler 

 8A Grubu: Soygazlar 

B Grubu: B Grubunda yer alan elementlerin tamamı metaldir. Periyodik tablo dikkatle incelenecek olursa B grubu; 2A ile 3A grubu arasında kalan elementleri kapsar. 

Periyodik Cetvelde Yer Alan Elementlerin İsimleri Nelerdir? 

Periyodik cetvel; atom numarası 1 olan Hidrojen elementiyle başlayıp, atom numarası olan Ununoktiyum elementiyle biter. 

Element Adı - Atom Numarası - Kısaltması 

 Hidrojen - 1 - H 

 Helyum - 2- He 

 Lityum- 3- Li 

 Berilyum- 4- Be 

 Bor- 5- B 

 Karbon- 6- C 

 Azot - 7- N 

 Oksijen - - 8 O 

 Flor - 9 - F 

 Neon - Ne 

 Sodyum - 11 - Na 

 Magnezyum - 12 - Mg 

 Alüminyum - 13 - Al 

 Silisyum- Si 

 Fosfor - 15 - P 

 Kükürt - 16 - S 

 Klor- Cl 

 Argon- Ar 

 Potasyum - K 

 Kalsiyum - Ca 

 Skandiyum- 21 - Sc 

 Titanyum- Ti 

 Vanadyum- V 

 Krom- 24 - Cr 

 Mangan - Mn 

 Demir- Fe 

 Kobalt- 27 - Co 

 Nikel - 28 - Ni 

 Bakır - 29 - Cu 

 Çinko- Zn 

 Galyum - 31 - Ga 

 Germanyum - 32 - Ge 

 Arsenik - 33 - As 

 Selenyum - 34 - Se 

 Brom - 35 - Br 

 Kripton - 36 - Kr 

 Rubidyum - 37 - Rb 

 Stronsiyum - 38 - Sr 

 Itriyum - 36 - Y 

 Zirkonyum- 40 - Zr 

 Niobyum- 41 - Nb 

 Molibden - 42 - Mo 

 Teknesyum - Tc 

 Rutenyum - Ru 

 Rodyum - Rh 

 Paladyum - Pd 

 Gümüş- 47 - Ag 

 Kadmiyum - 48 - Cd 

 İndiyum - In 

 Kalay - 50 - Sn 

 Antimon - Sb 

 Tellür- Te 

 İyot - I 

 Ksenon- Xe 

 Sezyum- Cs 

 Baryum- 56 - Ba 

 Lantan - La 

 Seryum - 58 - Ce 

 Praseodim - Pr 

 Neodimyum- Nd 

 Prometyum- 61 - Pm 

 Samaryum - Sm 

 Evropiyum - Eu 

 Gadolinyum - Gd 

 Terbiyum - 65 - Tb 

 Disprozyum- 66 - Dy 

 Holmiyum - Ho 

 Erbiyum - 68 - Er 

 Tulyum- Tm 

 İterbiyum - 70 - Yb 

 Lutetyum - Lu 

 Hafniyum- Hf 

 Tantal - Ta 

 Volfram - W 

 Renyum - Re 

 Osmiyum - Os 

 İridyum - Ir 

 Platin- Pt 

 Altın- Au 

 Civa - Hg 

 Talyum- 81 - Tl 

 Kurşun- Pb 

 Bizmut - Bi 

 Polonyum - Po 

 Astatin - 85 - At 

 Radon- Rn 

 Fransiyum- Fr 

 Radyum- Ra 

 Aktinyum - 89 - Ac 

 Toryum - 90 - Th 

 Protaktinyum - 91 - Pa 

 Uranyum - U 

 Neptünyum - Np 

 Plütonyum - Pu 

 Amerikyum- Am 

 Küriyum - Cm 

 Berkelyum- Bk 

 Kaliforniyum- 98 -Cf 

 Aynştaynyum Es 

 Fermiyum Fm 

 Mendelevyum- -Md 

 Nobelyum -No 

 Lavrensiyum- Lr 

 Rutherfordiyum- Rf 

 Dubniyum Db 

 Seaborgiyum -Sg 

 Bohriyum -Bh 

 Hassiyum- -Hs 

 Meitneriyum -Mt 

 Darmstadtiyum -Ds 

 Röntgenyum -Rg 

 Kopernikyum- -Cn 

 Ununtriyum -Uut 

 Flerovyum Fl 

 Ununpentiyum- -Uup 

 Livermoryum- Lv 

 Ununseptiyum Uus 

 Ununoktiyum -Uuo

Periyodik tablo özellikleri: Periyodik tablo nedir? Periyodik tablo ilk 20 elementi

Periyodik tabloda soldan sağa veya yukarıdan aşağı gidildikçe düzenli değişen özellikler bulunmaktadır. Periyodik tabloda elementlerin artan atom numaralarına göre, bir sıralanış yer alır. Periyodik tablo ile ilgili ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Peki periyodik tablo nedir, özellikleri neler? Periyodik tabloyu kim buldu?

PERİYODİK TABLO ÖZELLİKLERİ

Periyodik tablo, kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur.

 • Bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe,
 • Proton, nötron sayıları ve kütle numarası artar.
 • Atom numarası artar.
 • Değerlik elektron sayısı artar.
 • Elektron alma isteği (ametallik) artar.
 • Yörünge sayısı değişmez.
 • Atom hacmi ve çapı azalır.
 • Bir grupta yukarıdan aşağıya inildikçe,
 • Proton, nötron sayıları ve kütle numarası artar.
 • Atom numarası artar.
 • Değerlik elektron sayısı değişmez (Bu nedenle aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir).
 • Elektron verme isteği (metalik karakter) artar.
 • Yörünge sayısı artar.
 • Atom hacmi ve çapı artar.

PERİYODİK TABLO NEDİR?

Periyodik tablo, kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur. Dilimizde periyodik tablo, periyodik cetvel, periyodik çizelge, elementler tablosu gibi birçok şekilde isimlendirilmiştir. Bu tablo bilinen bütün elementlerin artan atom numaralarına (buna proton sayısı da denir) göre bir sıralanışıdır. Periyodik cetvelden önce de bu yönde çalışmalar yapılmış olmakla birlikte, mucidi genelde Rus kimyager Dmitri Mendeleyev kabul edilir. 'da Mendeleyev atomları artan atom ağırlığına göre sıraladığında belli özelliklerin tekrarlandığını fark etti.[1][2] Özellikleri tekrarlanan elementleri alt alta yerleştirdi ve buna periyot adını verdi.

Grup İsmi

 • 1 alkali metal
 • 2 toprak alkali metal
 • 13 bor grubu
 • 14 karbon grubu
 • 15 azot grubu
 • 16 kalkojen
 • 17 halojen
 • 18 soygaz

Grup

Dış katman elektron dizilimi aynı olan elementlerin oluşturduğu birliğe grup denir. Gruplar periyodik tablodaki sütunlardır. Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir

Gruplar iki şekilde adlandırılır. Birincisi IUPAC'ın önerdiği 1'den 18'e kadar olan sayılardır. İkincisi ise daha sık kullanılan harf (A,B) ve rakamlardan oluşan adlandırmadır.

Periyot

Periyodik tablodaki satırlara periyot denir. Toplam yedi periyot vardır. Altıncı periyot 32 elemente sahip uzun bir periyottur, bu periyodun 14 elementi aşağıya taşınmıştır. Bunlara lantanit denir. Aynı şey yedinci periyot için de geçerlidir. Yedinci periyottan ayrılan bölümlere ise aktinit denir. (Periyodik tablonun altında bulunan 2 periyot şeklinde olan yer.)

Blok

Elementler (hidrojen ve helyum dışında) değerlik orbitallerine göre s,p, d ve f olmak üzere dört ana bloğa ayrılır. s ve p ana grup, d ve f yan grup olarak bilinir.[

seafoodplus.info - Gündem

MEBGündemGüncelHaberler

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir