psikiyatri izmit / ÜCRETSİZ PSİKOLOG DESTEĞİ – İzmit Belediyesi

Psikiyatri Izmit

psikiyatri izmit

Dünya Sağlık Örgütü'nün bir araştırmasında,dünyada yeti yitimine(Kişinin kendinden beklenen iş,okul,ev,toplumsal roller ve kendi bakımına ait görevlerini aksatması) en çok yol açan 10 hastalıktan 5 tanesi ruh sağlığı ile ilgili hastalıklardıseafoodplus.infoda depresyon,alkol ve madde kullanımına bağlı bozukluklar,bipolar bozukluk,şizofreni ve obsesif kompulsif bozukluk(takıntı hastalığı)tur.

Ruh Sağlığının İlgilendiği Hastalıklar

Duygu,Durum Bozuklukları

Majör Depresyon
Bipolar Bozukluk
Distimik Bozukluk
Siklotimik Bozukluk
Anksiyete Bozuklukları

Panik Bozukluğu
Özgül Fobiler
Sosyal fobi
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Yaygın Anksiyete Bozukluğu
Psikotik Bozukluklar

Şizofreni
Sanrılı Bozukluk
Kısa Psikotik Bozukluk
Paylaşılmış Psikotik Bozukluk
Somatoform Bozukluklar

Somatizayson Bozukluğu
Konversiyon Bozukluğu
Hipokondriazis
Beden Dismorfik Bozukluk
Alkol ve Madde Kullanımına Bağlı Bozukluklar

Bağımlılık
Kötüye Kullanım,
Riskli Kullanım
Cinsel İşlev Bozuklukları

Uyku Bozuklukları

Yeme Bozuklukları

Kişilik Bozuklukları

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Öğretim Üyeleri ve Çalışma Alanları:

Prof. Dr. Mustafa Yıldız (Psikotik Bozukluklar, Ruhsal İyileştirim, Bilişsel Davranışçı Tedaviler)

Prof. Dr. Aslıhan Polat Işık (Duygudurum Bozuklukları, Kadın Ruh Sağlığı, Cinsel Kimlik Bozuklukları, Psikoterapiler, Psikiyatrik Epidemiyoloji)

Prof. Dr. Cem Cerit (Anksiyete Bozuklukları, Cinsel İşlev Bozuklukları, Biyolojik Tedaviler, Bilişsel Davranışçı Tedaviler)

Doç. Dr. Elif Tatlıdil Yaylacı (Şizofreni, Affektif Bozukluklar, Cinsel İşlev Bozuklukları, Yeme Bozuklukları, KLP, Bilişsel Davranışçı Tedaviler)

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Geniş (Bağımlılıklar, Depresyon, Anksiyete Bozuklukları, Uyku Bozuklukları)

Öz-görev ve Bakış:

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (RSHAD), öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, psikolog, hemşire, sosyal çalışmacı ve yardımcı personeliyle birlikte takım çalışmasının bir örneğini sunar. Temel çalışma alanlarını tedavi, eğitim ve araştırma olarak görür.

Ruhsal sorunları nedeniyle sıkıntı yaşayan ve yardım isteyen hastalar ve hasta yakınlarının sorunlarının çözümüne yardımcı olmayı, hastalıkları etkin yöntemlerle tedavi etmeyi, ciddi ruhsal hastalıkların yıkıcı etkisini azaltmayı temel görev bilir, önleyici ruh sağlığı hizmetlerini önemser.

Tedavi ve eğitim alanında gelenekselleşmiş tıp uygulamalarından yararlanırken yenilikleri öğrenmeyi, yeni bilgileri uygulamaya geçirmeyi, araştırma yapmayı ve ekibinin bilgi ve görgü düzeyini artırmak için bilimsel etkinliklere katılmayı öz-görev bilir.

Öğrencileri geleceğin hekimleri olarak görür ve onların yeterli bilgi ve becerilerle donanması için bilimsel eğitim-öğretim yöntemlerini uygular.

RSHAD Ayaktan Tedavi Birimi (ATB) (poliklinikler):

Birisi Sağlık Kurulu olmak üzere yedi adet ATB (poliklinik) KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Poliklinikler binası zemin katında ve Yahyakaptanda eski İREM binasında hizmet vermektedir. Her ATB’nin sorumlu bir öğretim üyesi vardır. Birimler genel poliklinikler, düşünce ve algı bozuklukları, duygudurum bozuklukları, kaygı bozuklukları, KLP, bedenselleştirme ve disosiyasyon, cinsel işlev bozuklukları, bağımlılık konularında çalışmaktadır. Yüz-yüze yapılan bu hizmetler yanı sıra küresel salgın sonrasında faaliyete geçen bir de çevrimiçi (online) tedavi birimi vardır. Her birimde bir araştırma görevlisi ve bir intern doktor sorumlu hocanın denetiminde çalışmaktadır. Araştırma görevlisinin ATB’de çalışma süresi ortalama 20 aydır.

ATB’de aynı zamanda psikolojik testler ve destekler için iki psikolog bulunmaktadır. Hastaların psikolojik testleri ve psikoterapileri ATB araştırmanlarının değerlendirme ve yönlendirmeleriyle gerçekleşmektedir.

Hastaların ruhsal muayene ve tedavi için başvuruları hastanenin yaygın-ağ (internet) sitesinden yapılmaktadır. Buradan randevu alamayıp doğrudan ATB’ne gelen hastalar için de sekreterlikten randevu verilmektedir.

Sayfa Başı

RSHAD Yataklı Tedavi Birimi (YTB) (servis):

Hastalar ATB ya da Acil Servisten yönlendirilmeleri sonucunda Yataklı Tedavi Birimine (psikiyatri servisi) alınır. 22 yataklı olan ve açık servis koşullarında çalışan bu birimde ilaç tedavisi, bireysel ve grup halinde uygulanan ruhsal tedaviler ve elektrikli nöbet (konvulsiyon) tedavisi (EKT) uygulanmaktadır. YTB’de hastalar ortalama gün arasında tedavi hizmeti alır. Tedavisi tamamlanan hastalar ilk çıkıştan 1 hafta sonra tekrar YTB doktoru tarafından değerlendirilir, sonrasında ilgili öğretim üyesinin biriminde izlenmek üzere ATB’ne yönlendirilir.

Araştırma görevlileri uzmanlık eğitiminin ilk yılını YTB’de geçirir. Bu arada nöroloji ve çocuk psikiyatrisi döngüsünü tamamlar ve arkasından ATB’ne geçerler.

Eğitim Çalışmaları:

RSHAD eğitim hizmetleri Tıp Fakültesi 1., 3., 5. ve 6. Sınıf öğrencileri ile bölüm öğretim üyelerinin yürüttüğü Yüksek Lisans, Doktora ve Uzmanlık programlarının öğrencilerini kapsar. Birinci sınıf öğrencileri temel psikoloji bilgilerini öğrenmekte, üçüncü sınıf öğrencileri ruhsal hastalıkların sınıflandırması, epidemiyolojisi, etiyolojisi ve kliniği hakkında bilgilenmekte, beşinci sınıfta tedavi konuları işlenmekte ve altıncı sınıfta da öğrenciler doğrudan hasta görüşmeleri ve tedavilerine katılmaktadır.

Araştırma görevlilerinin eğitimiyle ilgili bilgi Araştırman Yönergesinde verilmiştir.

Araştırmalar:

Bilimsel çalışmalar bireysel araştırmalar yanında genelde araştırma görevlilerinin tezleri şeklinde yürütülmektedir. Diğer bölümler ya da başka merkezlerle işbirliği içerisinde yürütülen çok merkezli çalışmalar da yapılmaktadır.

Bölümle İlgili İletişim Bilgileri ve Telefon Numaraları:

Prof. Dr. Mustafa Yıldız (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı) 75 05

Prof. Dr. Aslıhan Polat (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi) 75 06

Prof. Dr. Cem Cerit (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi) 75 07

Doç. Dr. Elif Tatlıdil Yaylacı (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi) 75 01

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Geniş (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi) 82 11

RSHAD Ayaktan Hasta Birimi (poliklinik) Sekreterliği: 82 19

RSHAD Ayaktan Hasta Birimi (poliklinik) Doktor Odaları:

  1. Numaralı Poliklinik: 81 40
  2. Numaralı Poliklinik: 81 41
  3. Numaralı Poliklinik: 71 65
  4. Numaralı Poliklinik: 81 41
  5. Numaralı Poliklinik: 80 69
  6. Yahyakaptan poliklinik 1: 69 08
  7. Yahyakaptan poliklinik 2: 69 02

Sağlık Kurulu Polikliniği: 86 24

RSHAD Yatan Hasta Birimi (servis) Sekreterliği: 89 81

RSHAD Yatan Hasta Birimi (servis) Doktor Odası: 89 83

RSHAD Yatan Hasta Birimi (servis) Hemşire Odası: 72 33

RSHAD Ayaktan Hasta Birimi (poliklinik); Hastane poliklinik binası zemin katta yer almaktadır.

RSHAD Ayaktan Hasta Birimi (Yahyakaptan Poliklinik); Yahyakaptan Arasta Park AVM karşısında (Yahyakaptan, Akasyalar Cad. No) yer almaktadır.

RSHAD Yatan Hasta Birimi (servis); Hastane ana bina A blok 5. katta yer almaktadır.

Sayfa Başı

Öğretim Üyeleri:

• seafoodplus.info Aslıhan Özlem POLAT IŞIK  (Anabilim Dalı Başkanı)

• seafoodplus.info Cem CERİT

• seafoodplus.info Elif TATLIDİL YAYLACI

• Dr.Öğr.Üyesi Bahadır GENİŞ

• Dr.Öğr.Üyesi Diğdem GÖVERTİ

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir