retin zıt anlamlısı nedir / Ret kelimesinin zıt anlamlısı - Zıt Anlamlı Kelimeler

Retin Zıt Anlamlısı Nedir

retin zıt anlamlısı nedir

Ret kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı:

Ret kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı:

dotRet kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı: Kabul

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

Gurur kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Tevazu

Sitayiş kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Yergi, Yerme

Dönek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Kararlı, Güvenilir

Onamak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Tasvip Etmemek, Yadsımak

Bitirmek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Başlamak, Başlatmak, Güçlendirmek

Kart kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Genç, Körpe, Taze

Hiddetli kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Mülayim, Sakin

Rabıta kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Düzensizlik, İlgisizlik, Alakasızlık

Benzeş kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Zıt, Tezat

Mutlu kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Biçare, Çaresiz, Bedbaht

Tutuk kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Akıcı

Tinsel kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Maddi, Bedensel, Özdeksel

Ferah kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Can Sıkıcı, Tasalı

Biraz kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Çok

Kıpkısa kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Upuzun

Harcamak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Biriktirmek, Tasarruf Etmek

Beyazlanmak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Siyahlaşmak, Kararmak, Siyahlanmak

Realist kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Romantik

Çapraz kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Düz

Taşkın kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Ölçülü

Yaz kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Kış

Tüketici kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Üretici

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

-lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğünde Kayıt Bulundu.

Ret kelimesinin zit anlami nedir?


Ret kelimesinin zit anlami nedir 1 adet karşılığı bulunmaktadır. Ret ile karşıt anlama gelen zıt anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir;

Ret sözcüğünün zıt anlamlı kelimesi kabul sözcüğüdür. Bu iki kelime birbirinin zıddı olarak kullanılabilir.


İlginizi çekebilecek diğer kelimeler

Paralı kelimesinin zit anlami nedir?

Paralı kelimesinin zit anlami nedir 4 adet karşılığı bulunmaktadır. Paralı ile karşıt anlama gelen zıt anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir;

Paralı sözcüğüne ait zıt anlamlı kelimeler bedava, ücretsiz, bedelsiz ve beleş sözcükleridir. Bu kelimeler birbirinin zıddı olarak kullanılabilir.Nobran kelimesinin zit anlami nedir?

Nobran kelimesinin zit anlami nedir 2 adet karşılığı bulunmaktadır. Nobran ile karşıt anlama gelen zıt anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir;

Nobran sözcüğüne ait zıt anlamlı kelimeler kibar ve nazik sözcükleridir. Bu kelimeler birbirinin zıddı olarak kullanılabilir.


Vakti kelimesinin eş anlamı nedir?

İçindekiler:

 1. Vakti kelimesinin eş anlamı nedir?
 2. Baş kelimesinin eş anlamı nedir?
 3. Hızlı kelimesinin zıttı nedir?
 4. Siri zamanın eş anlamlısı ne?
 5. Kıyafet kelimesinin eş anlamı nedir?
 6. Itina kelimesinin eş anlamı nedir?
 7. Başın eş anlamlısı kafa mıdır?
 8. Anı hatıra eş anlamlı mıdır?
 9. Hızlı kelimenin zıt anlamlısı nedir?
 10. Aç eş sesli mi?
 11. Retin zıt anlamı nedir?
 12. Sabah kelimesinin zıt anlamı nedir?
 13. Zorluk sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

Vakti kelimesinin eş anlamı nedir?

Vakit kelimesinin eş anlamlısıise zaman, çağ, aralık, saat, adar, devir kelimeleridir.

Baş kelimesinin eş anlamı nedir?

Başkelimesinin yerine kullanılabilecek birçok farklı eş anlambulunuyor. Esas, kafa ve zihniyet sözcükleri başkelimesiyle aynı anlamasahip olan kelime çeşitleridir. Baş Eş Anlamlısı Nedir? Başkelimesi yerine günlük hayatta, zihniyet kelimesi de kullanılabilir.

Hızlı kelimesinin zıttı nedir?

1- Yavaş: Örnek Cümle: Bu kadar yavaş hazırlanırsan davete gecikeceğiz.

Siri zamanın eş anlamlısı ne?

Zamankelimesinin eş anlamlısıolarak kullanılan kelime vakit kelimesidir.

Kıyafet kelimesinin eş anlamı nedir?

Eş anlamlı kelimelerve yazılışları dilimiz açısından çok önemlidir. Elbise kelimesininde eş anlamlısıbulunmaktadır. Elbise kelimesi eş anlamlıkelimeleri ise giysi, kıyafet, esvap, libas, urba, giyecek, giyim, paltar kelimeleridir.

Itina kelimesinin eş anlamı nedir?

İtinaKelimesinin Eş AnlamıOlan Sözcükler İtinakelimesinin anlamıyla, özen sözcüğünün anlamıaynıdır. Bireyler ihtimam sözcüğünü de diğer sözcüklerle aynı anlamda kullanabilir. İtinayerine ihtimam sözcüğü tercih edilerek, aynı anlamda kullanılabilir.

Başın eş anlamlısı kafa mıdır?

KAFA EŞ ANLAMLISIKafasözcüğüne ait eş anlamlıkelimeler baş, esas, temel ve zihniyet kelimeleridir. Bu kelimeler anlamdaş olarak kullanılabilir.

Anı hatıra eş anlamlı mıdır?

Bu konuda alternatif olarak anısözcüğü yerine alternatif kelime kullanmanız mümkün. Anıkelimesi Türk Dil Kurumu'na göre 'hatıra' eş anlamlısözcüğü üzerinden ele alınmaktadır. Okunuşları ve yazılışları farklı olan bu iki kelimeyi ortak şekilde aynı anlamüzerinden değerlendirebilirsiniz.

Hızlı kelimenin zıt anlamlısı nedir?

1- Yavaş: Örnek Cümle: Bu kadar yavaş hazırlanırsan davete gecikeceğiz.

Aç eş sesli mi?

Yani ses kalıbı aynı olan bu sözcüklerin karşıladıkları kavramlar tamamen farklıdır. Eş seslikelimeler: , alay, bin, ay, atlet, at, bel, boğaz, çay, cilt, bağ, diz, dil, dolu, ekmek, hayır, güç, koca, kazan, koy, ekmek, iç, in, pazar, ocak, soluk, satır, sağ, yaz, yat, yaş, yar, yüz, sıra.

Retin zıt anlamı nedir?

Ret kelimesi bir şeyin onaylanmadığı, tamam olmadığı anlamına gelir. Ret kelimesi bir konuya onay vermeme, hayır deme şeklinde bir manaya gelen kelimedir. Zıtanlamlı kelimesi de dolayısıyla onay kelimesidir.

Sabah kelimesinin zıt anlamı nedir?

Sabah zıt anlamlısıolan kelime tam tersi durumu işaret eden akşam kelimesidir.

Zorluk sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

Zorkelimesi için Türk Dil Kurumu açısından ele alınan eş anlamlısözcük 'güçlük' ya da 'sıkıntı' şeklinde geçmektedir.

Ret Zıt Anlamlısı Nedir? Ret Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Ret sözcüğü cümle içerisinde genellikle iki farklı görevde kullanılmaktadır. Çoğunlukla isim görevinde kullanılsa da günlük konuşmada, etmek yardımcı fiiliyle birlikte fiil görevinde de kullanılmaktadır. Bunların haricinde ret kelimesinin anlam dağarcığı pek geniş değildir.

RET KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Türkçede pek çok kelimenin anlam dağarcığı geniştir. Fakat ret kelimesinin anlam dağarcığına ve anlam ilişkilerine baktığımızda oldukça zayıf bir kelime karşımıza çıkmaktadır. Bunun en önemli nedeni ret kelimesinin çok detay bir anlamı ifade etmesidir. Ayrıca ret kelimesini daha iyi anlamak için eş anlamlılarını iyi bilmek gerekir. Ret kelimesinin eş anlamlısı 'çevirme' kelimesidir. Bu bilgilere bakarak ret kelimesinin anlamları şu şekildedir:

 • Bir şeyi yapmak ya da almak istemediğini bildirme, bir şeyi geri çevirme, kabul etmeme, bir şeye karşı çıkma.
 • (aile kişilerinden birini) Artık kendinden, aileden saymama.

RET KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Ret kelimesinin içerdiği anlamlardan yukarıda bahsetmiştik. Bu bağlamda ret sözcüğünün anlam ilişkisinin de zayıf olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca ret kelimesinin diğer kelimelerle ilişkisi de oldukça kısıtlıdır. Bunun nedeni ise cümle içerisinde fiil göreviyle kullanılmasıdır. Siyaset alanlarında isim olarak kullanılsa da halk arasında daha çok fiil göreviyle kullanılmaktadır. Ret kelimesini tam olarak anlamak için zıt anlamlısını öğrenmek gerekir. Ret kelimesinin zıt anlamlısı 'kabul, onay' kelimedir. Bu sözcükleri daha iyi kavramak için şu cümle örneklerine bakabilirsiniz:

 • Eğer bizim getirdiğimiz politika tekliflerini reddederseniz biz bu işten çekiliriz.
 • Sana mutlaka kabul etmen gereken bir teklifle geliyorum.

RET KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Türkçeye Arapçadan geçmiş pek çok kelime bulunmaktadır. Bunlardan birisi de ret kelimesidir. Bu özelliğine çok az kelimeyle etkileşim halindedir. Buna göre ret kelimesine benzer kelimeler:

 • Çevirme
 • Kabul etmeme
 • Geri çevirme
 • Atıf
 • Reddetme
 • Tanımama
 • Atıf
 • İrca

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir