rüyada çamura bulanmak ne demek / Rüyada Çamur Görmek - Rüya Tabirleri

Rüyada Çamura Bulanmak Ne Demek

rüyada çamura bulanmak ne demek

seafoodplus.info

Rüyada Çamur Görmek

Rüyada çamur görmek hastalık ve zillete düşmeye tabir olunur. Çamur rüyası bazı hallerde de ecelin yaklaştığına delalet eder, zira insan topraktan yaratılmıştır ve yine toprağa dönecektir.

Rüyasında çamur gören kişi hasta bir adamsa, ecel şerbetini içmesine fazla bir zaman kalmadığı rivayet edilir. Bazı rüya tabircilerine göre rüyasında çamur gören bir kişinin öleceğinden korkmak gerekir. Çamur rüyası hemen her zaman sıkıntı ve üzüntüye, kötüye yorulan bir rüyadır. Hasta olmayan bir insan rüyasında çamura girdiğini veya çamurda yürüdüğünü görürse o insanın bir belaya maruz kalacağı, hapse düşebileceği veya çeşitli mihnetler yaşayacağı rivayet edilir.

Rüyada çamur görmek aynı zamanda bir uyarıdır; bazı yanlış işler içinde olduğunuza ve dikkatli olmanızı gerektiren olumsuz olayların yaşanabileceğine işaret eder. Rüyada görülen çamur balçık halindeyse sıkıntının daha da büyük olacağı rivayet edilir.

Bazı çağdaş ulemaya göre rüyada çamur görmek veya çamura düşmek; kişinin servet sahibi olacağının ya da saygısızca bir davranışa maruz kalacağının alametidir. Rüyada çamurun; akla gelebilecek her türlü sıkıntının simgesi olduğu ve kişinin aile hayatında da gergin ve sıkıntılı günler yaşanacağına işaret ettiği rivayet edilir.

Rüyada çamur görmek bir tabire göre de paranın ve zenginliğin simgesidir. Çamur rüyası, ekmeğini çamur yaparak  veya toprakla uğraşarak kazanan biri için hayırlı bir rüyadır. Bir kişi rüyasında çamura girdiğini ve üstüne başına çamur sürdüğünü görürse o kişinin hastalığa maruz kalacağı ve perişan bir duruma düşeceği rivayet edilir.  Bina için çamur yapmak rızık gelecek olmasına ve faydaya yorumlanır.

Rüyasında yerden çamur aldığını gören kişinin düşmanına yenik düşeceği, boyun eğeceği rivayet edilir. Kişinin rüyasında çamurun içinde bir şey bulması o kişinin eline piyango veya benzer bir kaynaktan para geçeceğine delalet eder. Rüyada yağmur suyundan veya su yolundan ötürü oluşmuş çamur görmek hayra yorulmaz.

Rüyasında çamur kullanarak bina yaptığını gören kişinin din ve iman yönünden güçlü bir kişilik olduğu rivayet edilir. Bir kimse rüyasında peygamberimizin mübarek kabrini çamurla sıvadığını görürse, bu rüya o kimsenin hacca gideceğine ve O’nu ziyaret sırasında brilikte haccedeceğine şeklinde yorumlanır.

Kişinin rüyasında kendi evini yaş çamur kullanarak sıvaması onun düzgün, yararlı, iyi bir adam olduğunun alametidir. Rüyada Kabe duvarını çamurla sıvadığını gören kişinin hac yolculuğu yapacağı rivayet edilir. Rüyada çamurla cami sıvamak bunu yapan kişinin İslamiyete hizmet ederek şeref ve sevap kazanacağına yorumlanır.

Rüyasında çamurları yıkayıp temizlediği gören kişinin bir süre sonra sıkıntı ve üzüntülerinden kurtulacağı rivayet edilir. Rüyada çamur yapmak ise iyi ve faydalı bir iş yapılacağına işaret eder. Bazen çamur yapan bir kişiyi görmek üzüntü, sıkıntı ve kedere yorumlanır.

Rüyasında çamurdan kurtulduğunu, vücudunu ve giysilerini çamurdan temizlediğini gören kişinin dini bakımdan ona yazılı olan günahlardan veya dünya kederlerinden kurtulacağı rivayet edilir. Çamurdan kurtulamaması, bedenini ve elbiselerini temizleyememesi ise üzerine isabet eden çamurun miktarı kadar günah ve keder yaşayacağına yorumlanır.

Çamura basmak dünya işleriyle ilgili düşünce ve uğraşıların yoğun olduğuna da işaret eder. Kişinin rüyasında bir çamura düştüğünü görmesi beklenmedik bir mirasa konacağının işaretidir. Sokakta giderken üzerine çamur sıçradığını gören bir kimsenin bu rüyası ise onun yeni bir iş imkanına kavuşacağı şeklinde tabir edilir.

Kuru Çamur Görmek

Rüyada katı ve kuru çamur görmek para cinsinden olan mala yorumlanır.

Yaş / Sulu Çamur Görmek

Rüyasında yaş çamur gören kişinin iyi, doğru ve makbul bir insan olduğu rivayet edilir. Yaş çamur mevcut durumun düzeleceğinin de alametidir. Sulu çamur rüyası kötü ahlaklı bir kadına da yorumlanır.

Rüyada Çamura Batmak

Rüyada bir göl veya nehirde çamura batmak hükümet tarafından gelecek bir keder ve sıkıntıyı işaret eder. Çamura batmak, dünya işleri üzerinde çok fazla düşünmeye de yorumlanır.

Çamur Yemek

Rüyasında pişmiş çamur yediğini gören kişinin bu rüyası, o kişinin gıybet ve iftiraya maruz kalacak olması ile tabir edilir.  Rüyada çamur yemek; yenen çamur miktarınca mal yeneceğine de delalet eder. Bu rüya kişinin malını eşi için harcayacağı şeklinde de tabir olunur. Çamur yeme rüyası mal biriktirmeye de yorumlanır.

Rüyada Renkli Çamur Görmek

Rüyada görülen çamurun siyah olması üzüntü ve sıkıntıya sebep olacak durumlara yorumlanır. Yeşil, beyaz veya kırmızı çamur ise kişinin boş işlerle uğraştığının işaretidir.

Çamurda Yürümek

Rüyasında çamurda yürüdüğünü gören kişinin edep ve ahlaka aykırı olan bazı tutum ve davranışları nedeniyle saygınlığını kaybedeceği rivayet edilir. Rüyada sulu bir çamurda yürüdüğünü görmek ise üzüntü ve kedere düşecek, fitne ve meşakkate uğrayacak olmakla tabir olunur.

Rüyada Çamur Kusmak

Sinirlerin adeta bir yay gibi gerilmesine ve tüm kasların bu gerginlik yüzünden kasılmasına neden olacak ve haksızlık olarak yorumlanacak bir olay karşısında öfkeyi kontrol edememeye yorulur. Bu nedenle zehir zemberek sözler etmeye ve bu durumun ortalığı daha çok karıştırmasına, kavganın ve anlaşmazlığın da daha fazla büyümesinden başka bir işe yaramayacağına alamet eder.

Rüyada Çamur Bulaşması

Zararı dokunacak kötü huylu kimselerle oturup kalkmaya, onlar tarafından iyi niyetin kullanılmasına, maddi olarak sömürülmeye ve üstüne üstlük bir de bu kimselerle arkadaşlık etmekten dolayı adının kirlenmesine işaret eder. Deyim yerindeyse başını derde sokacak kimselerin ayak oyunlarına gelerek kendini ateşe atmak demektir.

Rüyada Çamur Banyosu Yapmak

Kişi kendisine iyilik, mutluluk, kazanç ve huzur getireceğine inanacağı bir işin peşinden gidecektir. Rüya sahibi çevresinde olan ve güvenilir bulduğu, deneyimlerine inandığı kimselerin tavsiyesiyle hareket edecek ve kendisi için şifa getireceğini düşünecek bir işe atılacaktır.

Rüyada Çamur Bataklık Görmek

Dibe çekecek, gerilemeye ve düşüşe geçmeye neden olacak duygulara kapılmak ya da kötü düşüncelere saplanmak anlamına gelir. Kişinin yaşayacağı umutsuzluk nedeniyle düşünce kaosuna sürükleneceğine ve işini zorlaştırarak en büyük zararı kendine kendi eliyle vereceğine yorulur. Oysa rüya sahibi paniğe kapılmayarak sakinliğini korumayı başarabilse yeni gelecek günler kendisine hayır getirecektir.

Rüyada Çamur Yağması

Ailenin üzerine hüzün ve keder çökmesine, bazı hastalıkların peyda olmasına, huzurun kalmamasına, hane üstünde uğursuzluğun dolaşmasına ve bu durumun bir süre devam etmesine alamet eder. Kişinin kendi hayatında yaşanmasa bile yakın çevresinde yaşanacak olayların dolaylı da olsa kendisini etkileyeceği anlamına gelir.

Rüyada Çamur Karmak

Beceri, sabır, güç ve çalışkanlık gerektirecek ve herkeste olmayacak vasıflarla üstesinden gelinebilecek bir takım zorlu işlere atılmaya delalet eder. Çok çetrefilli, zahmetli ve rekabete açık bir işe girilecek ve bunun altından kalkmak, çevreye de mahcup olmamak için büyük bir mücadele içinde olunacak demektir.

Rüyada Sulu Çamur Görmek

Kolayca aşılabilecek bir takım problemlerle karşılaşmak anlamına gelir. Nihayetinde sorun olan fakat çözülmesi imkânsız olanla kıyaslandığı zaman ona nazaran çok daha kolay olan bir sıkıntıya düşmeye yorulur.

Rüyada Kuru Çamur Görmek

Bu rüya iyi değildir. Yokluk, zorluk ve çaresizlik yaşanacağına alamet eder. Yaşam akışı üzerinde olumsuz etkiler yapacak, kişiyi günlük hayatından alı koyacak ve rahat olan kafasını sürekli meşgul ederek tüm dikkatinin ve motivasyonunun bozulmasına neden olacak bir gelişmenin meydana geleceğine delalet eder.

Rüyada Çamurlu Yağmur Suyu Görmek

Yapılacak işler ve atılacak atılımlar konusunda öngörünün kısıtlanmasına ya da analiz yeteneğinin bozulmasına neden olacak bir takım durumların yaşanmasına işaret eder. Üzerinde fikir yürütülüp ona göre hareket edilen işler konusunda eli kolu bağlı olmaya ve bundan dolayı geri adım atmak zorunda kalmaya yorulur.

Rüyada Çamur Gölü Görmek

Kişinin kendisini sanki bir daha asla kurtulamayacakmış ve içinde boğulacakmış gibi hissedeceği zorluklarla karşı karşıya kalması anlamına gelir. Kişinin kaldıramayacağını düşünerek umutsuzluğa ve paniğe kapılmasına neden olacak bir takım gelişmelerin yaşanacağına işaret eder.

Rüyada Kırmızı Çamur Görmek

Verim alınamayacak ve olumlu dönüşlerle karşılaşılamayacak yatırımlar yapmaya ve bu yatırımların bereket ya da kazanç getirmek bir yana eldekilerin de yitip gitmesine ve sermayenin yok olmasına ve bir de üstüne borçlanmaya sebebiyet vereceğine işaret eder.

Rüyada Ayakkabıya Çamur Bulaşması

Küçük düşmeye ve herkes tarafından benimsenmiş kaliteli imaja zarar vermeye ve tamamıyla kişi dışında gelişecek bazı kusurlu hallere ve durumlara alamet eder. Rüya sahibinin hiçbir sorumluluğu olmadan, kendisinden habersizce içine düşeceği olaylar demektir.

Rüyada Paçaların Çamur Olması

Aksilik ve şanssızlık yaşamak anlamına gelir. Kafaya takılacak, yüreğe dert olacak ve halledilemediği sürece de kişi için büyük ve geçmeyecek kadar güçlü bir baş ağrısı olacak ve dolayısıyla da akıldan çıkmayacak bir olayla karşılaşmaya alamet eder.

Rüyada Killi Çamur Görmek

Şifa ve kurtuluş olacak bir takım fırsatlar yakalamaya delalet eder. Düze çıkmak ve rahat etmek adına en fazla ihtiyaç duyulduğu anda karşılaşılacak büyük bir iyilik, hayır, çözüm ya da çare demektir. Yaraların merhemini, hastalıkların da ilacını bulmaya, bu sayede daha özgür, rahat ve huzurlu olmaya yorulur.

Rüyada Çamur Sıvanmak

Kişinin kendisi için çok faydalı olacak bir iş için her türlü fedakârlığı yapmayı göze alacağına ve ne gerekiyorsa bir an bile tereddüt etmeden yerine getireceğine işaret eder. Deyim yerindeyse rüya sahibinin kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez durumunda olmasına ve menfaati için komik ya da kötü durumlara düşmeyi bile umursamamasına işaret eder.

Rüyada Çamur Süpürmek

Beyhude işlere heveslenmeye ve tüm imkânları, enerjiyi ve inancı bu iş üzerine yoğunlaştırmaya ama sonunda da hayal kırıklığı, maddi ve manevi zarar yaşamaya alamet eder. Ne yapılsa da olur yolu bulunmayan bazı girişimlerin bile bile yapılacağına, kendini bunu başaracağına inandırmaya fakat bunun mümkün olacak birşey olmayışı nedeniyle sonunun hüsran olacağına yorulur. Hırsa kapılmak ve imkânsızı başarmak için gözünü karartmak fakat amacına nail olamamak demektir.

Rüyada Deniz Ve Çamur Görmek

Umduğunu bulamamak ve muradına erememeye işaret eder. Kişinin beklenti içine gireceği ve güzel şeylerle karşılaşacağını umduğu bir yerden kötü haberler almasına ve bu durumun ruhsal olarak kendisi için bir çöküşe neden olmasına alamet eder.

Rüyada Çamur İçinde Altın Görmek

Zorluk, çile ve zahmetle kazanılacak para, mal ya da eşya demektir. Tabiri caize emek vermeden yemek sahibi olunamayacağına ve güzel şeylere ulaşmanın hiç de kolay olmadığının bilincine varmaya ve dolayısıyla da elde etmek istenilenler için çaba göstermek, çalışmak ve özveride bulunmak gerektiğinin önemini bilerek hareket etmeye işaret eder.

Rüyada Çamurdan Ev Yapmak

Rüyayı gören kişinin çok yetenekli ve hünerli bir insan olduğu, elinden her iş geldiği, uzman kimselerin yapacağı işleri bile başarabildiği anlamına gelir. Her alanda ve her branşta bilgili olmaya özellikle de el becerisinin çok gelişmiş olduğuna delalet eder. Eğitim gerektiren ve çoğu kişinin almış olduğu eğitime rağmen edinemediği yeteneklere doğuştan sahip olmak anlamına gelir.

Rüyada Üstüne Çamur Sıçraması

Beddua hatta küfür edilecek bir duruma düşmek demektir. Kişinin lanet diye nitelendireceği bir halde kalmasına ve o halden ne kadar uğraşsa da anında kurtulamayacağı için çok sinirleneceğine ve sinirlerinin bozulması nedeniyle kızgınlıktan ağlayacağına işaret eder.

Rüyada Çamurla Oynamak

Maddi olarak hiçbir hayırlı getirisi olmayan işler üzerinde durmaya ve elde edileceklerin bu uğurda harcamaya ve kafa yormaya değmeyecek kadar az olacağına alamet eder. Faydasız şeylerle kendini oyaladığının farkında olmamaya ve hem zamandan hem de kazançtan zarar etmeye yorulur.

Rüyada Çamur Kuyusu Görmek

Rüya sahibinin sonu görünmeyen yani bugünleri, yarınları ve geleceği için kendisine hiçbir iyilik, menfaat, güzellik, hayır, kazanç ve şans getirmeyecek düşünceleri benimsemesi anlamına gelir. Bu düşünceleri hayata geçirmesi durumunda hiçbir kar elde edemeyeceği gibi aynı zamanda bir çöküş yaşaması anlamına gelir.

Rüyada Çamur Görmek Psikolojik Yorumu

Rüyada çamur görmek kişinin dağınık bir durumda olduğunu, kendini daha iyi hissetmek için ruhsal bir temizlik yapması gerektiğini simgeler. Rüyada çamurda yürüdüğünü görmek kişini kendini sinirli hissettiğine, bir sorunun onu rahatsız ettiğine ve yaşadığı bir ilişki yüzünden aşağıya çekildiği duygusu içinde olduğuna yorumlanır.

Kişinin üstündeki giysilerin çamurlu olması ise onun kendini sorgulanıyor, hesap vermek durumunda bırakılıyor ve itibarına saldırılıyor gibi hissettiğini simgeler.

Rüyada Çamur Görmek Ne Demek, Neye Yorumlanır?

Rüyada çamur görmek din ve mala, işi toprakla ilgili olan kimse için kazanca işarettir. Çamur yemek mal biriktirmeye yorulur. Bulamaç çamurla evini sıvadığını görmek salih kul olmaya tabir edilir. Çamurla Kâbe duvarını sıvamak hacca gitmeye işarettir. Peygamberimizin (s.a.v.) kabrini sıvadığını görmek O'nu ziyaretle birlikte haccetmeye, cami sıvamak İslamiyet'e hizmetle şeref ve ecir kazanmaya yorulur. Sulu çamurda yürümek üzüntü ve kedere düşmeye, Sulu çamur kötü ahlaklı kişiye, düşmanlık ve sıkıntıya, borca ırz ve namus hakkında söz söylemeye delalettir. Rüyada kuru çamur görmek rızka, Hastanın çamur görmesi hastalığının artmasına, Çamur karıştıran birini görmek üzüntüye delalet eder.

Rüyada çamur görmek bir ikaz işaretidir ve dikkatli olarak davranılması gereken olayların yaşanacağına ve hâlihazırda da birtakım hatalı işlerin içinde olabileceğine işarettir.

Hep kötüye yorumlanan rüyalardandır. Çamura girdiğini gören kişi mutlaka bir sıkıntıya düşer. Rüyada çamur bir ikazdır ve dikkatli olunması gereken olayların yaşanacağına ve halen bazı hatalı işlerin içinde olduğunuza yorumlanır. Bu çamur balçıksa sıkıntı artacaktır. Ancak çamurları temizleyen bir süre sonra sıkıntılarından kurtulacak demektir.

Rüyada yerden çamur aldığınızı gördüyseniz düşmanınıza boyun eğeceğiniz anlamına gelir. Çamur, aile hayatında da gergin günler geçireceğiniz anlamındadır. Hemen her türlü sıkıntıyı simgeler.

Rüyada çamur görmek para ve servetle yorumlanır. Sokakta giderken üzerine çamur sıçradığını görmek, yeni bir iş sahibi olacağına; bir çamura düştüğünü görmek, beklemediği bir mirasa konacağına; çamur içinde bir şey bulduğunu görmek, piyango veya benzeri bir yerden eline para geçeceğine işarettir.

Rüyada yağmur suyundan dolayı meydana gelen çamur görmek hayırlı değildir. Bir rivayete göre çamura basmak, dünya işlerinde uğraşmaya ve düşünmeye delalet eder. Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen çamur, hastalık ve zillettir. Geçimini çamur yapmakla sağlayan kimse için bu rüya hayırdır. Çamurla bina yapmak, din ve imana işarettir. Kuru çamur mal parçasıdır. Rüyada Resulullah'ın kabrini çamurla sıvadığını gören kimse, hacca gider. Yaş bir çamurla evini sıvadığını gören kimse, salih bir adamdır. Çamur yediğini gören kimse, ondan yediği miktarca mal yer.

Rüyada bina için yapıları çamur görmek, rızık ve faydadır. Bazı rüya tabiri yapanlar, bir kimse rüyada çamur görse öleceğinden korkulur, dediler. Çamura girdiğini ve üzerine çamur sürdüğünü gören kimse, hasta ve perişan olur. Katı ve kuru çamur para cinsinden olan maldır. Yaş çamur ise, durumun düzelmesidir. Pişmiş çamuru yemek, gıybet ve iftiradır.

Rüyada hasta için çamur görmek, sıkıntıdır. Bir kişinin rüyada sulu bir çamurda yürümesi, o kimsenin düşeceği üzüntü ve kedere, erişeceği fitne ve meşakkate işarettir. Hasta olmayan bir kişi rüyada çamurda yürüdüğünü veya çamura girdiğini görse, o kimse bir belaya veya zindan ve hapse ya da çeşitli mihnetlere girmeye işarettir.

Çamurdan kurtulduğunu veya elbise ve bedenini çamurdan temizlediğini gören kimse, dince kendisinde bulunan günahtan veya dünyaca kederden kurtulur. Eğer çamurdan kurtulamaz ve elbisesini de temizleyemezse, o sahsa isabet eden çamur miktarınca günah ve keder isabet eder.

Bir kimse rüyada başını saç ve sakalının sulu çamurda bulunmuş olduğunu görse, o kimsenin ekincilikle uğraşmasına toprak ve çamur isleriyle meşgul olmasına işarettir. Rüyada çamur yaptığını gören kimse, iyi bir amel isler. Bazen çamur yapan kimseyi görmek üzüntü ve kedere işarettir.

Rüyada Çamur görmek

İhya: Din ve mala, işi toprakla ilgili olan kimse için kazanca, Çamur yemek mal biriktirmeye. Bulamaç çamurla evini sıvadığını görmek salih kul olmaya, Çamurla Kabe duvarını sıvamak hacca gitmeye, Peygamberimizin (s.a.v.) kabrini sıvadığını görmek O'nu ziyarettle birlikte haccetmeye, cami sıvamak islamiyete hizmetle şeref ve ecir kazanmaya, Sulu çamurda yürümek üzüntü ve kedere düşmeye, Sulu çamur kötü ahlaklı kadına, düşmanlık ve sıkıntıya, borca ırz ve namuş hakkında söz söylemeye, Kuru çamur görmek rızka,Hastanın çamur görmesi vefat etmesine, Çamur karan birini görmek üzüntüye delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Balçık, Kerpiç.)


Diyanet: Bir kimsenin rüyada çamur görmesi; hastalık, acı haber ve üzüntü ile yorumlanır. Rüyanızda kırmızı çamur görmeniz; bir yolculuğa çıkacağınıza, rüyanızda sarı çamur görmeniz; bir hastalığa yakalanacağınıza veya acı bir haber alacağınıza, rüyanızda siyah çamur görmeniz; keder ve üzüntüye maruz kalacağınıza işaretle yorumlanır. Kişinin rüyasında beyaz çamur görmesi; o kişinin menfaat elde edeceğine, hulâsa rüyada çamur görülmesi; rengi ne olursa olsun iyiye alâmet değildir. Rüyanızda çamur içinde yüzdüğünüzü görmeniz; kötülük veya kedere ya da sıkıntıya veyahut da iyi olmayan şeylere, rüyanızda elbisenizde çamur görmeniz; yine kedere, üzüntüye ve sıkıntıya maruz kalınacağına, rüyanızda çamur içinde yattığınızı görmeniz; keder ve ölüme yorumlanır. Rüyanızda çamur içinden çıktığınızı görmeniz; keder, hastalık ve sıkıntılarınızdan kurtulup, ferah ve sevince kavuşacağınıza delaletle tabir olunur. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Rüyada çamur görülmesi; hastalık ve zilletle tabir edilir. Rüyasında çamur yaptığını gören kimsenin bu rüyası hayırla yorumlanır. Kişinin rüyasında çamurdan bir bina yaptığını görmesi; o kimsenin imanlı ve dindar olduğuna delalet eder. Bir kimsenin rüyasında Hz. Peygamber (a.s.)'in kabrini çamurla sıvadığını görmesi; o kimsenin hacca gideceğine, rüyasında yaş çamurla evini sıvadığını gören kimsenin, salih bir kimse olduğuna, rüyasında çamura girdiğini ve üzerine çamur sürdüğünü görmesi o kimsenin hasta veya perişan olacağına yorumlanır. Kişinin rüyasında katı veya kuru çamur görmesi; o kimsenin para cinsinden bir mala kavuşacağına, rüyasında yaş çamur gören kimsenin; bozuk olan durumunu düzelteceğine delalet eder. Hasta olan bir kimsenin rüyasında çamur görmesi; onun öleceğine işaretle yorumlanır. Bir başka tabire göre: Rüyada çamur görülmesi; para ile tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında sokakta yürürken üzerine çamur sıçradığını görmesi; o kimsenin yeni bir iş sahibi olacağına, kişinin rüyasında bir çamura düştüğünü görmesi; o kimsenin hiç beklemediği bir mirasa konacağına, kişinin rüyasında çamur içinde bir şey bulduğunu görmesi; piyango ve benzeri bir şeyden eline para geçeceğine işaretle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında yağmur yağmasından dolayı çamur görmesi; pek hayra alâmet sayılmaz.


Nablusi: Rüyada görülen çamur, hastalık ve zillettir. Geçimini çamur yapmakla sağlıyan kimse için bu rüya hayırdır. Çamurla bina yapmak, din ve îmana delalet eder. Kuru çamur mal parçasıdır. .
Rüyada Resulullahın kabrini çamurla sıvadığını gören kimse, hacca gider. Yaş bir çamurla evini sıvadığım gören kimse, salih bir adamdır.- Çamur yediğini gören kimse, ondan yediği miktarca mal yer. Bina için yapılan çamur rızık ve faydadır. Bazı tabirciler, bir kimse rüyada çamur görse öleceğinden korkulur, dediler.
Çamura girdiğini ve üzerine çamur sürdüğünü gören kimse, hasta ve perişan olur. Katı ve kuru çamur para cinsinden olan maldır. Yaş çamur ise, durumun düzelmesidir. Pişmiş çamuru yemek, gıybet ve iftiradır. Hasta için çamur görmek, ölümdür.


Seyyid Süleyman: İbn-i Şirin demiştir ki: Rüyada yağmur suyundan yahut su yolundan hasıl olan çamur görmek; üzüntü ve sıkıntıdır. Bir rivayete göre günah işlemektir. Bir gölde, bir nehirde çamura battığını gören, hükumetten zarar görür. Bazı tabirciler, çamura batmayı, dünya işleriyle çok meşgul olmak şeklinde ifade etmişlerdir. (Ayrıca bkz. Balçık.)

Rüyada çamur gören kimsenin yanlış işler içinde olduğuna ve bu işlerden ivedilikle uzaklaşması gerektiğine yorumlanır. Rüyada çamur görmek, pek hayırlı rüyalardan olmadığına ve rüyayı gören kişinin uyarıldığına delalettir. Rüyada görülen çamur, rüya sahibini derinden üzen mevzuların yaşanacağına ve bundan dolayı rüya sahibinin depresyona gireceğine işaret eder. Çamur rüyasının en doğru şekilde yorumlanması için rüyanın kim tarafından ve nasıl görüldüğüne dikkat etmek gerekir. İşte rüyada çamur görmenin detaylı tabirleri

Rüyada Çamura Basmak

Rüyada çamura bastığını gören kimsenin başına bir fenalığın geleceğine işaret eder. Rüya sahibinin çevresindeki insanların kötülüklerine bulaşabileceğine ve moralinin bozulacağına delalettir. Rüyayı gören kimsenin hatalar yapacağına ve bunun neticesinde karşılaşacağı kötülüklerden bir türlü kendini kurtaramayacağına delalet eder. 

Rüyada Ayağına Çamur Bulaşması

Rüyada ayağına ya da ayakkabısına çamur bulaştırdığını gören kimsenin kendi kontrolü ve inisiyatifi dışında gelişecek olaylar yüzünden gerçekleşecek olan kötü duruma delalet etmektedir. Rüyada ayağına çamur bulaşan kimsenin kendisine bağlı olmayan ve çevresindeki yanlış insanlar yüzünden içine düşeceği kötü duruma delalettir. 

Rüyada Çamurda Yürümek

Rüyada çamurda yürüdüğünü gören kimsenin edepsizliği ve ahlaksızlığı hayat tarzı olarak bellemiş, günah işlemekten korkmayan kimse demektir. Rüyada çamurda yürümek, rüya sahibinin üzüleceği ve kırılacağı hadiselere işarettir. 

Rüyada Çamur Temizlemek

Rüyada çamur temizlediğini gören kimsenin işlediği günahlardan pişman olacağına ve tövbe edeceğine işarettir. Rüyada çamur temizlediğini gören kimsenin dinine sıkı sıkıya bağlanacağına ve bundan sonraki hayatında Allah rızasını gözeterek hareket edeceğine yorumlanır. Rüyada çamur temizleyen kişinin ayrıca yaşadığı küskünlüklerin son bulacağına ve aile bağlarının kuvvetleneceğine işaret eder. 

Rüyada Çamur Yemek

Rüyada çamur yediğini gören kimsenin iftiraya uğrayacağına ve dedikoducu bir kimse olduğuna delalet eder. Bununla birlikte rüyada çamur yediğini gören kimsenin malının artacağına işaret eder. Rüyada bir kimse ne kadar çok çamur yiyorsa o kadar çok mal ve mülk sahibi olacağı yorumlanır.

Rüyada Çamurdan Çıkmak

Rüyada çamurdan çıktığını gören kimsenin kötü alışkanlıklarından kurtulacağına ve dinine daha sıkı sıkıya bağlanacağına işaret eder. Rüya sahibinin bu zaman kadar yaşadığı sıkıntılarının son bulacağına ve artık daha rahat ve keyifli bir hayat yaşayacağına delalettir. 

Rüyada Çamura Batmak

Rüyada çamura batmak, rüya sahibinin sağlığından olacağına, çok büyük sıkıntılara düşeceğine ve maddi kayıplarının olacağına işarettir. Rüyada çamura batan kimsenin planlarıyla alakalı büyük değişiklik olacağına ve hiçbir işinin planladığı gibi gitmeyeceğine yorumlanır.

Rüyada Çamurlu Yol

Rüyada çamurlu yolda yürümek, rüya sahibinin başına gelecek felaketlere işarettir. Rüyayı gören kimsenin haram olan işlere bulaşacağına ve kul hakkına gireceğine delalet eder. Rüyada çamurlu yolda yürümek rüya sahibinin Allah rızasını gözetmeden işler yaptığına yorumlanır.

Rüyada Çamur İçinde Altın Görmek

Rüyada çamur içinde altın görmek, rüya sahibinin iş hayatında sıkıntıya gireceğine ancak bu sericin sonunda çok güzel işler başaracağına işaret eder. Rüyada çamur içinde altın görmek, rüya sahibinin çok emek vererek mal sahibi olacağına yorumlanır.

Rüyada Çamur Kusmak

Rüyada çamur kusmak, rüya sahibinin bunca zaman çektiği sıkıntıların son bulacağına işaret eder. Rüya sahibinin dertlerinden kurtularak derin bir nefes alacağına ve rahatlayacağına yorumlanır.

Alimlerin Yorumlarına Göre Rüyada Çamur Görmek

Nablusi: Rüyada görülen çamur, hastalık ve zillettir. Geçimini çamur yapmakla sağlayan kimse için bu rüya hayırdır. Çamurla bina yapmak, din ve imana delalet eder. Kuru çamur mal parçasıdır. 

İbn-i Şirin: Rüyada yağmur suyundan yahut su yolundan hasıl olan çamur görmek; üzüntü ve sıkıntıdır. Bir rivayete göre günah işlemektir. Bir gölde, bir nehirde çamura battığını gören, hükumetten zarar görür. Bazı tabirciler, çamura batmayı, dünya işleriyle çok meşgul olmak şeklinde ifade etmişlerdir.

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir