rüyada camide safa durmak / Rüyada Namaz görmek, Diyanet rüyada Namaz görmenin tabiri, yorumu anlamı, ihya ve nablusi

Rüyada Camide Safa Durmak

rüyada camide safa durmak

Rüyada camide safa durmak bilgi ile donanacağına ve okumaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğine, onlarla bir daha ayrılmamak üzere bir araya geleceğine, sevdiği kişiden hayır ve karşılık bulacağına, uğranılan haksızlıkların düzeltileceğine, hayal edilen eve kavuşulacağına, zarar edeceğine, kendisine uygun hayırlı bir kısmet bulup evleneceğine ve bir eve taşınacağına, önündeki engellerin de ortadan kaybolacağına işaret eder.

Rüyada camide safa durmak gördüyseniz:

  • Kafanızda yararlı fikirler olabilir.

Rüyada camide safa durmak hanesi içinde herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağına, cahil çirkef ve malı ile övünen kişilerle karşılaşacağına işarettir.

Rüyada camide ön safa geçmek hayalkırıklığı duyacağına, eğer iş ile ilgili olarak atılan adımlar doğru bir şekilde atılmaz ve iyi düşünülmezse özgürlüğün kaybedileceğine delalet etmektedir.

Rüyada safa ve merve moralinin düzeleceğine, hayırlı ve iyi kalpli kişilerle tanışacağına, işlerinin yolunda gideceğine işarettir.

Rüyada safa durmak kendisine zafer ve birincilik getirecek yatırımlara gireceğine, isabetli ve temkinli adımlar atmayı bileceğine bu sayede hayatının olumlu yönde değişmeye başlayacağına, kendisine hayır ve uğur getirecek adımlar atacağına tabir olunur.

Rüyada safa ismini duymak kötü bir kişi yüzünden maddi ve manevi açıdan büyük zararlara uğranacağına, büyük maddi ve manevi zarara uğrayacağına rivayet eder.

Rüyada namazda ön safa geçmek rakiplerine karşı zaferler elde edeceğine, güç ve kudret kazanacağına, çoğu kez hızlı bir şekilde çözüleceğine, çok fazla zarara sebep olmayacağına delalettir.

Rüyada safa merve verilen sadakalar sayesinde kazaların ve belaların atlatılacağına, fakir fukaraya edilen yardımların ardından bol bol hayır duası alınacağına, hayallerin gerçeğe dönüşeceğine, geçmişte yaşanan kötü günlerin unutulacağına, yeni, güzel ve hayırlı başlangıçlar yapılacağına, gözyaşının dineceğine inanılır.

Rüyada safa girmek moralinin yerine geleceğine, elinin de bollaşacağına, eline geçen kazancı çok hayırlı ve güzel bir şekilde değerlendireceğine rivayet etmektedir.

Rüyada Namaz görmek

Cemaatle namaz kılmak - eğer saflar düzgün ve sık ise- rüyayı gören ve namaz kılan cemamatin hayır üzere olmalarına ve çokça tesbih

Diyanet: Rüyanızda arkanızı kıbleye dönerek namaz kıldığınızı görmeniz, İslâm'ı arkanıza attığınıza, rüyanızda doğuya dönerek namaz kıldığınızı görmeniz; sizin hacca gideceğinize, rüyanızda hem doğuya ve hem de batıya dönerek namaz kıldığınızı görmeniz; sizin İslâm dininden uzaklaştığınıza ve şeriata aykırı olan bir işi işlediğinize işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir mescidde toplanmış olana cemaatin kıbleden başka bir yöne namaz kıldıklarını görmesi; o mıntıkanın devlet başkanının görevinden uzaklaştırılacağına yorumlanır. Rüyanızda ilim erbabından bir kimsenin kıblenin aksine dönerek namaz kıldığını görmeniz; o âlimin sünnete ve şeriata aykırı hareket ettiğine, rüyanızda namazınızın vaktinin geçtiğini ve namaz kılmak için bir yer bulamadığınızı görmeniz; sizin başarılması zor bir işe başlayacağınıza veya gerek dünyada ve gerekse âhirette birtakım güçlüklerle karşılaşacağınıza yorumlanır. Rüyanızda bir cemaate imam olarak namaz kıldırdığınızı görmeniz; 8izin yüksek bir memuriyete tayin edileceğinize veya bir şirkete girerek orada idareci olacağınıza, rüyanızda bilmediğiniz bir yerde tanıladığınız bir cemaate imam olduğunuzu ve namazda da hangi âyetleri okuduğunuzu bilmediğinizi görmeniz; sizin ölmek üzere olduğunuza, rüyanızda kıbleye dönerek namaz kıldığınızı görmeniz; ömrünüzün uzun olduğuna delalet eder. İbn-i Kesîr’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir cemaate imamlık yaptığını görmesi; şerre işarettir. Bir kimsenin rüyasında bir yerde bekleyen bir cemaate namaz kıldırdığını görmesi; o yerin devlet başkanı tarafından kendisine bir iyilik geleceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında öğle namazını kıldığını görmesi; o kimsenin muradına ereceğine, rızkının ve malının artacağına işaretle tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında cuma namazı kıldığını görmesi; o kimsenin bütün arzu ve isteklerine nail olacağına, dünya ve âhirette Allah'ın ihsanına nail olacağına yorumlanır. Rüyanızda ikindi namazı kıldığınızı görmeniz; birtakım sıkıntılardan sonra muradınıza ereceğinize, rüyanızda akşam namazı kıldığınızı görmeniz; hayır ve serden ne istemiş iseniz ona kavuşacağınıza, rüyanızda yatsı namazı kıldığınızı görmeniz; yakınlarınız ile iyi bir şekilde geçindiğinize, rüyanızda sabah namazı kıldığınızı görmeniz; sizin helalinden rızka ve kazanca erişeceğinize delalet eder. Bir kimsenin kimsenin namaz kılarken namazını noksan kıldığını görmesi; o kimsenin bir yolculuğa çıkacağına, kişinin rüyasında namaz kılarken namazını yarıda bıraktığını görmesi; o kimsenin hac yapmaya niyet ettiğine, fakat gidemeyeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında abdestsiz namaz kıldığını görmesi; o kimsenin bir hastalığa yakalanacağına, kişinin rüyasında bir sahrada veya bir kırda namaz kıldığını görmesi; o kimsenin hacca veya uzun bir yolculuğa çıkacağına, kişinin rüyasında cemaate yetişebilmek için camiye doğru koştuğunu ve namaza yetişemediğini görmesi; o kimsenin eğer bir arzusu varsa onun olmayacağına, kişinin rüyasında namaz kılarken önce sol tarafına selam verdiğini görmesi; hayra işaret olmadığına yorumlanır. Rüyanızda oturduğunuz veya yattığınız yerden namaz kıldığınızı görmeniz; bitirmek istediğiniz işlerinizi tamamlama fırsatı bulamayacağınıza, rüyanızda namazda dua ettiğinizi görmeniz; bir çocuğunuzun olacağına, rüyanızda nafile bir namaz kıldığınızı görmeniz; sevap kazandıracak bir iş işlediğinizden dolayı Allah'ın rızasını kazandığınıza işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bütün gece sabaha kadar namaz kıldığını görmesi; o kimsenin her iki âlemde büyük hayır ve hasenata nail olacağına, kişinin rüyasında Kabe'nin damına çıkarak orada namaz kıldığını görmesi; o kimsenin İslâm şeriatına uymayan bir iş işleyeceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında cami, mescit ve benzeri bir yerde namaz kıldığını görmesi; o kimsenin sevabının çokluğuna, kişinin rüyasında bir devlet dairesinde veya bir okulda namaz kıldığını görmesi; o kimsenin bir yolculuğa çıkacağına ve helâlinden rızık kazanacağına yorumlanır. Rüyanızda kilise ve benzeri bir yerlerde namaz kıldığınızı görmeniz; başkalarının duasıyla hidayete ereceğinize işaret eder. Namaz rüyasının yorumu yapılırken üç şeye dikkat etmek lazım gelir: Bunlar da farz, sünnet ve nafile. Rüyada farz namazların kılındığının görülmesi; hacca gitmeye, fuhuştan sakınmaya ve fenalıklardan kaçınmaya yorumlanır. Rüyada sünnet namazların kılındığının görülmesi; temizliğe, sabır ve sebata, şöhrete ve topluma şefkat ve merhamet göstermeye işaret eder. Rüyada nafile namazların kılındığının görülmesi; aile fertlerinin rızkının genişliğine, dost ve komşuların işlerine yardıma ve herkese iyilik yapmaya delalet eder. Bir kimsenin rüyasında at üzerinde namaz kıldığını görmesi; o kimsenin keder ve sıkıntıya maruz kalacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında namazda uzun süre ayakta durduğunu ve rükuya varamadığını görmesi; o kimsenin malının zekâtını vermediğine, kişinin rüyasında rükuya vardığını ve fakat secde edemediğini görmesi; o kimsenin ömrünün kısa olduğuna, kişinin rüyasında sarhoş olarak namaz kıldığını görmesi; o kimsenin bir yerde yalancı şahitlik yapacağına işaret eder. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Rüyada namaz kılındığının görülmesi yedi şekilde yorumlanır. Bunlar da: Emniyet, sevinç, izzet, mertebe, sıkıntıdan kurtulma, murada erme, çabukluk. Câfer-i Sâdık, secde etmeyi de beş şekilde yorumlar. Bunlar da İsteklerin yerine gelmesi, devlet, zafer, Allah'ın emirlerine uymak ve kolaylık. Bir kimsenin rüyasında cenaze namazı kıldığını görmesi; o kişinin dualarının kabul edileceğine ve Allah'ın affına mazhar olacağına, bir devlet adamının yanında maiyeti ile birlikte at üzerinde namaz kıldığını görmesi; eğer savaş zamanı ise, zafer elde edileceğine ve eğer başka bir zaman ise, ömrün uzunluğuna ve servetin artacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir duvar üzerine çıkarak orada namaz kıldığını görmesi; o kimsenin bir iş için bir devlet büyüğüne başvurduğuna ve işinin de olacağına yorumlanır. Rüyanızda bir bostanda veya bir bahçede namaz kıldığınızı görmeniz; günahlarınızdan dolayı Allah'a tövbe edeceğinize, rüyanızda ekili bir tarlada namaz kıldığınızı görmeniz; borçlarınızı ödeme imkânın elde edeceğinize, rüyanızda bir hamamın soyunma yerinde namaz kıldığınızı görmeniz; sizin mekruh (hoşlanılmayan) bir iş yaptığınıza işaret eder. Rüyanızda ramazan bayramı namazı kıldığınızı görmeniz; borcunuzu ödeyeceğinize, eğer hasta iseniz; şifa bulup iyileşeceğinize, eğer sıkıntınız varsa; bundan kurtulacağınıza, eğer tutuklu iseniz; hürriyete kavuşacağınıza delalet eder. Rüyanızda kurban bayramı namazı kıldığınızı görmeniz; yeni bir işe başlayacağınıza veya bir memuriyete tayin edileceğinize, ya da hakkınız olan bir şeyi elde edeceğinize veyahut da sevince kavuşacağınıza, rüyanızda bir yerde seccade olmadığı halde toprak üzerinde namaz kıldığınızı görmeniz; eğer o yer çöplük veya pis bir yer ise, ya da bir mezarlık ise; sizin fakir duruma düşeceğinize ve ihtiyaç içinde kalacağınıza işaret eder. Bir kimsenin rüyasında çıplak olarak namaz kıldığını görmesi; o kimsenin oruçlu olduğu bir sırada fuhuş yapacağına veya haram yollardan kazandığı paradan sadaka vereceğine, kişinin rüyasında namaz kılarken konuştuğunu görmesi; o kimsenin verdiği sadaka veya hediyeyi geri alacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında istihare namazı kıldığını görmesi; o kişinin girişeceği bir işinden başarılı çıkacağına, kişinin rüyasında bir kabir üzerinde namaz kıldığını görmesi; o kimsenin zekât veya sadaka verilmesi caiz olmayan kimselere zekât veya sadaka verdiğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında gece yarısı namaz kıldığını görmesi; o kimsenin bütün isteklerinin kısa zamanda yerine geleceğine, kişinin rüyasında teravih namazı kıldığını görmesi, o kimsenin dini bütünlüğünü her yerde tasdik ettireceğine ve her türlü şefaate nail olacağına, ömrünün uzun ve itibarının devamlı olacağına işaret eder


Seyyid Süleyman: Dindar bir insanın şark tarafına dönerek namaz kılması, Hacla yorumlanır. Münafık bir insanın aynı rüyayı görmesi, bid'atle ve dinden iyiden iyiye uzaklaşmasına işarettir. Kıbleye arkasına dönerek kuzeye doğru namaz kıldığnı gören, İslamı arkasına atar. Bir mesciddeki insanların kıbleden başka tarafa namaz kılması, o bölge idarecisinin azline (vazifeden alınmasına) delalettir. Şark veya garb tarafına namaz kılan İslamdan ayrılır.
Ulemadan (alimlerden) birinin kıbleye arkasını dönmesi, dünyaya meyletmesi, şeriatten ayrılmasıdır. Namaz vaktinin geçtiğini görüp, namaz kılmak için bir yer arayan, ya güç bir işe başlar yahutta dünya ve ahirette müşkülat (zorluk) çeker. Namazda imamlık yaptığını gören, büyük bir memuriyete geçer ve burada adaletle hareket eder. Ehil değilse işi düzelir. Selamete çıkar. Bu rüya herkes için iyidir. Meçhul bir mahalde, bilmediği bir topluluğa imamlık yaptığını ve okuduğunu da bilmeyenin, eceli yakındır. Kıbleye doğru namaz kılmak, din hayatı için hayırdır.
Kirmani demiştir ki: Bir kavme imamlık etmek; büyük mevkidir. Sokakta namaz kılmak; hayır değildir. Kendisini bekleyen bir kavme imamlık yapmak hayırla yorumlanır. Rüya sahibi itibarlı olur. Öğle namazı kılanın; geçimi iyi olur, malı artar. Arzusuna kavuşur. Cuma namazını eda edenin, bütün ümitleri gerçekleşir. Dünya ve ahirette Allah-ü Teala'nın ihsanına nail olur.

İkindi namazı kılmak; zahmet ve meşakkaten sonra selamettir. Murada kavuşmaktır. Akşam namazını kaldığını gören, iyi kötü ne istiyorsa, yerine gelir. Yatsı namazı akrabalarla iyi geçinmeye ve sevinmeye delalettir. Sabah namazını kılmak, bol rızka ve emele ulaşmaya işarettir.
Bu tabirler, namazı rüyada vaktinde ve tamam olarak eda etmiş olmak kaydıyla geçerlidir. Vakti geçmiş namazlardan birini eda etmek borcu edaya muvaffakiyete işarettir. Namaz kılmak ve bunda bir şeyi noksan bırakmak; yolculukla da yorumlanır. Namazını tamamla-yamayanın arzusu tamam olarak yerine gelmez. Abdestsiz namaz kılan, hastalanır. Cemaate yetişemediğini gören, ümit ettiği şeye ulaşamaz. Cemaatin kıldığı namazın sonuna yetişip tek başına tamamlayanın arzusu güçlükle gerçekleşir. Bir sahrada namaz kılmak; ya hac ya seferdir. Namaz kılınması münasip olmayan bir yerde namaz kılanın, dini bozulur. Namazını noksan kılan kadın, adetini görür.
İsmail İbn'ül Eş-as demiştir ki: Allah-ü Teala Hazretlerine secde etmek; şükre ve uzun bir ömre delalettir. Ettehiyyata oturanın hayrı ve malı artar. Sol tarafından başlayarak selam verdiğini görmek hayır değildir. Oturduğu veya yattığı yerden namaz kılan işlerini düzeltmekte aciz kalır. Yorgun ve zayıf düşer. Namazda dua ettiğini görenin, evladı olur. Nafile namazı kılmak; Allah'a yakın olacak hayırlı bir amel işlemeye, üzüntüden kurtulmaya işarettir.

Bütün gece namaz kılan, dünya ve ahirette büyük hayra nail olur. Kabenin üzerinde namaz kılan, şeriate aykırı bir iş yapar. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid- Aksa'da namaz kılmak; büyük sevap kazanmaya, amellerin kabulüne delalettir.
Cami, medrese vb. yerlerde namaz kılmak; büyük hayırdır. Kilise vb. bir mahalde namaz kılan, bir kafirin islama girmesine vesile olur.
Cahız diyor ki; Farz namazı; Hacca, fenalıktan muhafazaya, sünnet namazı; temizliğe, sabır ve sebata, iyi bir isme ve merhamete, nafile namazı; rızkın genişliğine, dostların ve komşulara yardıma, herkese iyilik etmeye, delalettir. Süvari olarak namaz kılan, sıkıntıya düşer. Namazda uzun uzadıya kıyamda durup, rüku etmediğini gören; zekatını vermez. Rüya sahibi zenginlerden değilse, neticesi olmayacak bir iş için çalışır. Rükua varıp, secde etmediğini görenin, ömrü kısa olur. Namazı kısa kılan; sefere gider. Namazda güldüğünü gören, eğlenceye düşkündür. Bundan vazgeçmelidir. Sarhoş olarak namaz kıldığını gören, yalancı şahitlik yapar. Cünub halde namaz kılmak; din ve dünya hayatı için iyi değildir. Rızk darlığıdır.
Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla tabir ediyor: emniyet, sevinç, mertebe, selamet, ve murat. Secde ise beş surette yorumlanır: Murat, devlet, zafer, yardım ve Allah'ın emirlerine uymak.
Cenaze namazı kılanın duası ve şefaati kabul olur.

Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Namaz rüyası her iki cihan için hayırdır. Büyük kıymete, başkanlığa, iyi amele, memuriyete, borcu edaya ve farzları yerine getirmeye delalet eder.
Bir padişahı etrafındakilerle beraber harp zamanı at üzerinde namazda görmek; zafere işarettir. Diğer zamanlar için bu rüya, kuvvet, hayır ve uzun ömürdür. Bir duvar vb. bir yerde namaz kılmak; zamanın bazı idarecilerine baş eğmektir. Oturan bir cemaate, ayakta durarak namaz kıldıran; vazifesinde otorite kuramaz. Aksi ise, halkın kendisine uymasına işaret eder. Erkek ve kadınlardan mürekkep bir topluluğa imamlık yaptığını gören halkın ıslahına, düzelmelerine vasıta olur. Ehilse valiliğe veya kadılığa getirilir.
Abdulgani'en Nablusi buyuruyor ki; Farz namazını vaktinde abdestli olarak usulüne uygun olarak kılmak; din ve dünya hayatı için hayır ve makamdır.
Bostanda namaz kılan, tevbe eder. Ekili bir yerde namaz kılan, borcunu öder. Hamamın soyunulan yerinde namaz kılmak; sapıklığa yani livataya delalet eder. Özürsüz olarak yerde namaz kılanın, ameli kabul edilmez. Yattığı yerde namaz kılan; hastalanır. Namaz kılıp mescidden çıkmak; hayırdır. Farzı iki rekat kılan yola gider. Rüya sahibi kadınsa, hayz olur.
Namaz kılarken bal yiyen, oruçluyken karısına yaklaşır. Ramazan bayramı için bayram namazı kılan borcunu öder. Hastaysa, şifa bulur. Selamete çıkar. Hapisteyse hürriyetine kavuşur.
Kurban için namaz kılmak; memuriyete, adalete ve adağı yerine getirmeye delalettir. Duha namazı kılan, Allah'a şirk koşmaktan, muhafaza olur. Sözünde durur. Feraha çıkar. Sağlam adamın, hasta namazı kılması, amelinde tereddüt etmesine ve rızk darlığına işarettir. İki namazı birden kılmak; yolculuğa ve düşmandan zarar görmeye delalet eder.
Pis bir toprak üzerinde veya mezarlıkta seccade v.b. olmaksızın namaz kılan; zarurete düşer, itibarını kaybeder. Çıplak namaz kıldığını gören, oruçluyken fuhuş yapar veya haramdan sadaka verir yahut bid'atı doğru zanneder. Namaz kılarken konuşan, bağışladığı şeyi geri alır. Namaz sırasında gizli okunması icap eden yerde sesli okuyan; açık okunması gereken yerde sessiz okuyan; hakimse, bid'ate düşer. Emaneti yerine getirmez. Riyakar davranır ve zulmeder. İmamdan evvel hareket eden, etrafına asi olur. Zeka ve hafıza kaybına uğrar.
Teravih namazı; yorgunluğa, meşakkate ve borcun edasına ve hidayete işarettir. Yağmur namazı; korkuya, darlığa, pahalılığa delalet eder. Güneş ve ay tutulmasıyla alakalı namazlar, tevbeye ve kafirin müslüman olmasına işarettir. Ayrıca padişah ve rical-i hükumete temin-i rahat için gayrete delildir.
Bir kadının rüyasında erkeklere imamlık yapması, ecel habercisidir. Cahil bir insan için de rüya vefatla yorumlanır. Teheccüd, namazı büyük makamdır.
Kaza namazı; kazayı eda etmeye, fasıkın tevbesine, gayr-ı müslimin islama girişine, adağı yerine getirmeye delalettir. Bu namazı cemaatle kıldığını gören; fakirse, zengin olur. Çocuğu yoksa, Allah ona bir evlat verir.
İstihare namazı, güzel akıbet ve murattır. Kabir üzerinde namaz kılan, caiz olmayanlara hediye ve sadaka verir. Mescid namazı kılan, akrabalarına yardım eder. Regaib namazını kılan hacca gider. Sözünü tutar.

"Eğer ümmetime büyük bir zorluk yükleyeceğimden korkmasaydım, her namaz vakti diş fırçalamayı bir emir haline getirirdim."
Hz. Muhammed (S.A.V.) / Buhari'den
"Namaz ve ibadet için herhangi bir mescide sefer edilmesi doğru değildir. Yalnız şu üç mabed müstesnadır. Mekke'deki Mescid-i Haram, Medine'deki benim mescidim ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa. Bu üç mescidde ibadet etmek üzere sefere çıkılabilir, yolculuk edilebilir."
Hz. Muhammed (S.A.V.) / Buhari Tecrid-i Sarih Tercümesi
Bu üç mabedin hususiyetleri şunlardır: Mukaddes Peygamberimiz, Kainatın Efendisi Hz. Muhammed (S.A.V.), Recep ayının gecesi Cebrail (A.S.)ın getirdiği bineğe (Burak) binerek, Mescid-i Haramdan Kudüs'te ki Mescid-i Aksa'ya götürüldü ve Hz. Peygamberimiz(S.A.V.), ancak engin gönüllerin, yüce akılların inanacağı ve anlayacağı Mi'rac mucizesine, o en büyük yolculuğa buradan başladı. Göklere buradan çıktı. Alemlerin Rabbine buradan yükseldi. Ayrıca Kabe, Hz.
İbrahim zamanında da vardı. "Kabe, tek Allah inancının yeryüzündeki ilk temsilcisidir." Peygamber Efendimizin Mi'rac'a çıktığı gecenin ilk şahitlerinden biri olan, O'nun mübarek ayak izlerini taşıyan Kudüs'teki Mescid-i Aksa, bugün maalesef Yahudilerin elindedir. Osmanlı'nın yüzyıllarca ihtimamla koruyup, yücelttiği bu şehir, Yahudi işgali altında boynunu bükmüştür.
H.A.
"Namazlarınızın bir kısmını da evlerinizde kılın, evlerinizi mezara çevirmeyin."
Hz. Muhammed / Buhari'den

"Allah katında en sevimli amel, vaktinde kılınan namazdır. Sonra, ana-babaya saygı ve hizmet, sonra da Allah yolunda cihad gelir."
Hz. Muhammed / Buhari'den

"Gönlünüz, gelecek namaz vaktini bekler durumda oldukça, devamlı namazda sayılırsınız."
Hz. Muhammed / Buhari'den

"Akşam yemeğiniz hazırlanmışsa, namazınızı kılmadan önce yemeğinizi yiyin. Namazı öne alıp da yemeğinizi ertelemeyin."
Hz. Muhammed / Buhari'den

"Bir melekler topluluğu, bazıları geceleyin, bazıları da gündüzleyin olmak üzere nöbetleşe sizin aranızda bulunurlar. Bunların bir kısmı ise ikindi namazında sizinle olurlar. Onlar bu beraberlikten sonra göklere yükseldiklerinde yüce Allah, durumu layıkıyla bildiği halde, sorar: "Kullarımı ne halde bıraktınız?" Melekler derler ki "Onları namaz kılarken bulmuştuk, yine namaz kılarken bırakıp geldik."
Hz. Muhammed / Buhari'den

Rüyada Cami, mescit ve medrese Görmek

( Ayrıca Bakınız; Namaz, Mihrab, Minber, Minare.)

Rüyada cami veya mescit görmek işlerinde başarılı olacağına isteklerinin gerçekleşeceğine işarettir.

Rüyada cami veya mescit görmek yapılan işlerde başarı kazanacağına arzuların gerçekleşeceğine işaret eder.

Rüyada kutsal yerleri görmek çok iyidir. Rüyasında camiye bakan kimse bütün sıkıntılarından kurtulur.

Rüyada cami, mescit ve medrese yaptigini veya tamir ettigini gören, kendisine ve ilmine inanilan bir kisi olur. Cabir ül Magribi ye göre: Bir mescit yaptigini gören dindar bir kisi ile evlenir. Kendisini cami, mescit veya medresede ve etrafi güller ve çiçekler ve yesilliklerle çevrili gören, bir iftiraya ugrar, fakat sonradan hakikat anlasilarak lekelenmeden kurtulur. Kendisini cami, mescit veya medresenin içinde gören kisinin ahireti güzel olur. Eger hacca gitmemis ise hacca gider. Cami veya mescidin kapisindan girerek hemen secdeye kapan digini görmek, tövbesini Cenabi Hakkin kabul ettigine delildir. Bir mescit veya camie gelip kapisini kapali bulmak, islerinin güçlesecegine; kapisinin açilip içeriye girdigini görmek, bir kimseye dini hususta yardim edilip günahlarindan kurtarilacagina; bir hayvana binerek cami veya mescide girdigini görmek, akrabalarindan ilisigini kesip, artik onlara yardim etmeyecegine; cami ve ya mescit içinde öldügünü görmek, tövbe etmesi gerektigine; cami ve mescitte bir vazifeli oldugunu görmek, yüksek ve taninmis bir kisiye bir hizmette bulunacagina; mescidin hali, kilim veya hasirlarini eskimis görmek, karisinin veya kocasinin iyi yolda olmadigina; mescit veya camide uyanik iken uygun olmayan bir seyin oldu gunu görmek veya orada o isi yapmak, musibete delalet eder. Bir baska rivayete görede: Rüyada camiiye girmek, din islerini yapmaya, helal ile haram arasini ayiran hakime, insanin ticaret maksadiyle pazara çikmasina isarettir. Sehir camii, anne, baba, hoca ve ögretmen gibi kendisine itaat lazim olan herkese isarettir. Mazlum olarak camiiye girmek, adalete, Kur an a, denize, temizlik yeri olan banyoya, husu yeri olan kabre, yikanmaya, güzel kokuya, susmaya ve kibleye yönelmeye isarettir. Sehir camii, kale olarakta yorumlanir. Camiinin tavani, devlet baskaninin yakinlari ve onunla iliskili olan kimselerdir. Camiinin direkleri, devlet büyükleri ve yöneticilerdir. Camiinin lambalari, icap ettigi zaman verdigi malidir. Camiinin sergileri, devletin adaletine ve kendisine itaat eden alimleri manasina gelir. Camiinin kapilari devlet baskaninin korumalaridir. Minaresi ise devlet baskaninin vekili veya habercisidir. Lamba ve mumlari, çagin islam hukuku bilginleridir. Camiinin tavani, hüküm vermede müracaat edilen kitaplardir. Minaresi, hakimin, halk üzerine faziletini göstermek için insanlari toplamaya kalkismasidir. Minberi, hizmetçisi, mihrabi da hanimi ve ona layik olan seyidir. Bazen de camiinin mihrabi helal rizka ve iyi bir ese, minaresi, vezir ve imama, bazen de minare, müzesine, Kur ani Kerim okuyana, minberi de hatibine, kapisi kapicisina, idarecisi de lambalarina isarettir. Camiinin yanmasi rüya sahibinin kaybolmasina, mülkünün degismesi anlamina gelir. Camiinin etrafinda olan sadirvan, subaylar ve askerler için kislalar gibidir. Sehir camiii, oranin halkina isarettir. Camiinin kubbesi ve yüksek yerleri, sehrin llderlerine, asagi taraflari sehrin avam halkina direkleri, zikir yapanlara, ilim tahsil edenlere ve ibadete devam edenlere isarettir. Camiinin mihrabi, imamina, minberi devlet baskani yahut hatibine isarettir. Camiinin sergileri, sehrin hayir sahiplerine ve namaz kilmak için camiide toplananlara isarettir. Camiinin müezzini, sehrin sözü dinlenip kabul edilen yöneticilerine, itaat edilen, halki hidayete davet eden ve duasina inanilir alimlerine isarettir. Camiinin kapilari sehrin isçileri, bekçileri, polisleri ve emniyet mensuplaridir. Bu zikrolunan seylere iyilik ve kötülükten kavusan seyin tabiri onun isaret ettigine aittir.

Rüyada cami görmek; temiz bir imana ve zengin olmaya, camide namaz kıldığınızı görmek; muraınıza ereceğinize işarettir.

R&#;yada Camide Namaz Kılmak Ne Anlama Gelir?

R&#;yada Camide Namaz Kılmak Ne Demek? Cemaat İle Namaz Kıldığını G&#;rmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Camide Namaz Kılmak Ne Demek? Cemaat İle Namaz Kıldığını Görmek Ne Anlama Gelir? isimli rüya tabirini görüntülüyorsunuz. Farklı tabirleri görmek için rüya tabirleri sayfasına gidebilirsiniz.

Günlük hayatta yaşanılan birçok şey rüyalarda kendine yer bulur. Rüyalar insanlar için yaşadıklarının, iç dünyalarının, karmaşa, kargaşa ve düşüncelerinin dışavurumu olarak ortaya çıkar. Genel olarak insanlar yaşamlarında birçok durumla karşılaşır ve karşılaştıkları durumlara farklı tepkiler verir. Günlük hayatta genelde etkilenilen durumlar kişilerin rüyasında da kendini gösterir. Özellikle dini olarak yorumlanacak rüyalardan biri olan rüyada namaz kılmak da kişilerin sık sık rüyalarına giren durumlar arasındadır. Rüyada namaz kıldığını görmek ile ilgili detaylara yer verdik.

Rüyada namaz kılmak namaz kılan ve namaz kılmayan kişiler için kendilerince farklı yorumlanan son derece merak edilen rüyalar arasında yer alır. Rüyada namaz kılmak farklı durumlarda ve kişilerle namaz kılınması kişilerin manevi duygularını ifade edebildikleri rüyalardan biridir. Rüyada namaz kılmak birçok kişinin rüyasında sık sık girmekte olan ve merak edilen rüyalardan biridir.

Rüyada Kişinin Namaz Kıldığını Görmesi

Namaz kılmak İslam Dini için en önemli ibadetlerden bir tanesidir. Günde beş vakit olan namaz vakitleri nafile ibadetleri de eklersek çok daha fazla sayıda vakitte namaza denk gelmektedir. Dini vecibelerini yerine getiren kişiler herhangi bir namazı kaçırdıklarında bunu rüyalarında görebilir. Kişinin rahatsızlık hissettiği durum üzerine namaz kıldığını rüyasında görmesi, rüyanın yanlış yorumlanmasına da sebep olabilir. Bu sebeple rüyada namaz kıldığını görmek yorumlanması önemli olan rüyalar arasında yer alır. Rüyada namaz kılmak genel itibariyle olumlu yorumlanan rüyalardan biridir.

Rüyada Namaz Kılmak İle İlgili Yorumlar

Rüyada namaz kılmak genel olarak hayırla yorumlanan rüyalardan biridir. Rüya sahibinin yüksek bir makama ulaşacağına ve işlerinin yoluna koyacağını işaret eder. Rüyada namaz kılınmasının diğer bir yorumu ise kişinin sorumluluk sahibi olarak ifade edilmesi şeklindedir. Rüyada namaz kılmak günahlardan temizlenmeye, kalbin huzur bulmasına, kişinin sözünün eri biri olmasına da işaret eder. Aynı zamanda rüyada namaz kılmak hayırla yorumlanan ve bereket rahmet anlamlarına gelen rüyalardan biridir.

Kişinin rüyada namaz kıldığını görmesi bu kişinin üzüntüden, sıkıntıdan kurtulacağına, küs olduğu kişiyle barışacağına, parası olmadığı halde mal sahibi olacağına da işaret eder. Rüyada namaz kılmak birçok farklı anlama da gelmektedir. Rüyada namaz kıldığını gören kişi sadık, güvenilir biri olduğunu olduğuna bu kişinin hep mutluluk sevinç ve huzurlu olarak ifade edilen bir duruma gireceğine işaret eder. Rüyada namaz kıldığını gören kişi hayatı boyunca şanslı olacaktır. Rüyada namaz kılan kişi sadık, dürüst doğru bir insan olacağını da yorulur. Hayırlı işlerin olacağına dair de yorumları mevcuttur.

Rüyada Camide Namaz Kılmak

Rüyada camide namaz kıldığını gören kişinin hayallerinin gerçek olacağı anlamına gelir. Rüya sahibinin hayallerinin gerçekleştiğini görmesini sabırla beklemesi gerekmektedir. Bu sebeple rüyada namaz kılmak da kişinin isteklerini ulaşacağı anlamında gelmektedir.

Rüyada Camide Namaz Kıldığını Görmek

Rüyada camide cemaatle namaz kıldığını görmek kişinin oldukça faziletli bir duruma gireceğini gösterir. Kişinin güzellikleri göreceğine manevi anlamda doğru yola insanları yönlendirebileceğine de işaret edilir. Rüyada cemaatle namaz kıldığını görmek kişinin yüreğini ferahlatacak bir durumdur.

Rüyada Tesbih Görmek

Rüyada namaz kıldıktan sonra tesbih görmek kişinin helal kazancına güzel haberlerin geleceğine işaret eder.

Rüyada Kabe'de Namaz Kılmak

Rüyada Kabe’de namaz kıldığını görmek ise düşman şerrinden korunmaya ve iyilik görmeye işaret eder.

Rüyada Cenaze Namazı Kılmak

Rüyada cenaze namazı kıldığını görmek; kişinin cenazesini gördüğü kişi için dua etmesi gerektiğine işaret eder. Aynı zamanda kişinin dini olarak zayıf olan ve bilgisi az olan kişi için destek olacağına da işaret eder. Bu sebeple rüyada namaz kılan kılmakla ilgili tabirler hep olumlu tabirlerdir.

Rüya Tabirleri hakkında: Rüya tabirleri birbirinden farklı anlamlara gelir ve birçok yoruma işaret eder. Rüya tabirleri kategorisinde yer alan rüyalar Diyanet, İmam Nablusi, Seyyid Süleyman, İbn-i Sirin vb. kaynaklardan faydalanılarak uzman rüya tabircileri tarafından yorumlanır ve öngörülerde bulunulur. Bazı rüyalar tersine çıkabilir bazıları ise doğru çıkabilir ve ihya edebilir. Bu nedenle "rüyada görmek ne demek, nedir ve ne anlamına gelir" gibi sorulara kesin olarak yanıt vermekten ziyade "işaret eder, delalet eder ve yorumlanır" şeklinde kelimeler kullanılır. Gördüğünüz rüyalar ne anlama gelir ve neye yorumlanır merak ediyorsanız, Rüya Tabirleri kategorisinde yer alan rüya tabirlerine göz atabilirsiniz.nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir