sahur 5555 vodafone / Turkcell Türk Telekom Vodafone ramazan kampanyası | DonanımHaber

Sahur 5555 Vodafone

sahur 5555 vodafone

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone&#;un &#;Hediye&#; İnternetli Ramazan Kampanyaları Hakkında Tüm Detaylar!

Bildiğiniz gibi her ramazan ayında özellikle sahura kalkacak olan genç yaştaki insanlar uyuyup tekrar sahura kalkmak yerine sahura kadar uyumamayı tercih ederler. Bu sahur saatlerine kadar da oyun oynama, dizi-film izleme gibi aktiviteler yapılır. Ancak bunun için de çoğu zaman özellikle mobil kullanımda internet bağlantısı gerekiyor. Bu sebeple ülkemizdeki operatörlerin her yıl ramazan ayı ile beraber yaptıkları sahur kampanyası tekrarlanıyor.

Ücretsiz sunulan bu hizmette Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone olarak tüm operatörler dahil oldu. Operatörler bu yıl, önceki yıllardan farklı olarak klasik mesaj aboneliği yerine daha farklı ancak daha çok kazandıran ramazan kampanyalarını kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Turkcell

Turkcell, bu yıl ramazan ayında bedava internet kampanyasını BiP uygulaması ile yürütüyor. Turkcell'in geliştirdiği mesajlaşma uygulaması BiP ile mesaj gönderen kişiler, 10GB'a kadar aylık hediye internetin sahibi olabiliyorlar. Turkcell'in bu kampanyasından yararlanmak isteyenlerin BiP uygulaması indirmeleri yeterli. Ayrıca bu yazımızdan detaylı olarak BiP kampanyasıyla ne kadar mesajda ne kadar internet hediyesi kazanacağınıza göz atabilirsiniz.

Türk Telekom

Her yıl gelenekselleşen hediye internet kampanyasını sürdüren Avea ya da yeni adıyla Türk Telekom,SAHUR yazıp 'e mesaj atan müşterilerine sahur vakti kullanabilecekleri 10GB internet hediye ediyor.

Ancak bu noktada Türk Telekom kullanıcılarının dikkat etmeleri gereken çok önemli bir nokta var. Eğer bu SAHUR kampanyasından yararlanırsanız Türk Telekom, sizin kişisel verinize erişmek ve bu bilgileri Türk Telekom şirketleri arasında paylaşmak istiyor. Dilediğiniz zaman bu erişimin iptal edilebileceği belirtiliyor.

Vodafone

Ne yazik ki Vodafone, mevcut abonelerine ses getiren bir kampanya sunmak yerine diğer operatör müşterilerini hattını Vodafone'a taşıması için ikna etmeye çalışıyor.

Turkcell ve Türk Telekom'un kampanyalarının yanı sıra Vodafone, ağırlıklı olarak hattını Vodafone'a taşıyacak kullanıcılar için 'bereket' kampanyaları sunuyor. Bu kapsamda ramazan ayında Vodafone'a geçenler 'Bereket Paketi' adı altında hediye dakika, internet paketi ve A hediye çeki gibi hediyelerin sahibi oluyorlar. İlgili kampanyanın detaylarına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Bu vesile ile ramazan ayının herkese tüm aile fertleriyle beraber mutlu ve huzurlu geçmesini diliyorum, hayırlı ramazanlar :)

Emoji İle Tepki Ver

Mobil hatlar üzerinden daha fazla mü&#;teri çekmek amac&#;yla bedava internet ve dakika hediye olarak verilmekte. Önceden SMS paketleri çok kullan&#;ld&#;&#;&#;ndan dolay&#; SMS adetleri çok say&#;l&#; olarak verilmekteydi, &#;imdilerde ise WhatsApp, Bip gibi internet tabanl&#; uygulamalar daha çok kullan&#;ld&#;&#;&#;ndan dolay&#; internet paketleri daha fazla talep görmektedir.

Hediye internet paketleri konusunda en çok hediye veren GSM firmas&#; Turkcell olarak dikkat çekmekte. Hediye paket konusunda Turkcell koltu&#;unu koruyacak gibi gözüküyor.

Sizlere bu yaz&#;m&#;zda Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom bedava internet paketlerini bu yaz&#;m&#;zda bir araya getirdik. Hediye paketlerin içerisinde diledi&#;iniz paketi hiçbir ücret ödemeden alabilirsiniz.

Turk Telekom Bedava Internet x

Turk Telekom Bedava &#;nternet Paketleri

Devletin kendi ileti&#;im a&#;&#; olan Türk Telekom  geçti&#;imiz y&#;llarda Arap firmas&#;na sat&#;lm&#;&#; ve sat&#;lma i&#;lemi yapt&#;ktan sonra Avea operatörünü bünyesine katm&#;&#; ve tek bir marka büyümeye devam etmi&#;ti.

 

Bu yaz&#;m&#;zda sizlere Türk Telekom bedava internet paketleri’ni sunaca&#;&#;z. A&#;a&#;&#;da belirtilen internet paketleri aras&#;ndan diledi&#;inizi hatt&#;n&#;za tan&#;mlayabilir ve ücretsiz bir &#;ekilde kullanamaya ba&#;layabilirsiniz.

 

Selfy’nin Mor Hediye 1GB Kampanyas&#;

Türk Telekom Selfy mor mü&#;terileri için sundu&#;u 1 GB cepten internet hediyesinden yararlanabilmeniz için tek seferde 30 TL veya üzeri yükleme yapman&#;z gerekmektedir. Yükleme i&#;lemini yapt&#;ktan sonra 1 GB MOR HEDIYE yaz&#;p ‘e k&#;sa mesaj atarak cepten 1 GB hediye internet hakk&#;n&#;z&#; alabilirsiniz.

 

Paketime Göre Kampanyas&#;

Türk Telekom paketine göre kampanyas&#;ndan yararlanmak için Büyük F&#;rsat 1 GB, Büyük F&#;rsat 2 GB, Selfy Süper F&#;rsat, Selfy Süper F&#;rsat 2 GB, Selfy Süpersonik, Kolay 2 GB, Yeni Y&#;l 2 GB, Yeni Y&#;l 4 GB, Hesapl&#; , Dolu 1 GB, Dolu 2 GB, Bol ve H&#;zl&#; 2 GB, Bahar F&#;rsat&#; 3 GB Paketlerinden herhangi birine sahipseniz hatt&#;n&#;za TL yükledikten sonra PAKETIMEGORE yaz&#;p ’e k&#;sa mesaj atarak Türk Telekomhediye internet kazanabilirsiniz.

 

Hediye Sosyal Medya Kampanyas&#;

Sosyal Medya Kampanyas&#;n&#;n içeri olan Whatsapp için 1 GB Facebook için 1 GB ve Twitter için 1 GB hediye internet hakk&#; kazanmak için faturas&#;z Türk Telekom hatt&#;n&#;za tek seferde 30 TL veya daha üzeri yükleme yapt&#;ktan sonra SOSYAL PAKET yaz&#;p ’e k&#;sa mesaj atman&#;z halinde hediye internetler geçerli uygulamalarda kullan&#;lmak üzere hatt&#;n&#;za tan&#;mlanacakt&#;r.

 

Bu Sahur da Türk Telekom’lular &#;nternete Doyas&#;ya Girebilecekler

Türk Telekom kullan&#;c&#;lar&#;na Ramazan ay&#;nda sundu&#;u 10 GB internet hakk&#;ndan yararlanmak için SAHUR yaz&#;p ’e k&#;sa mesaj atman&#;z yeterli olacakt&#;r.

 

Dönü&#;üm Festivali Dönü&#;tür Kampanyas&#;

Türk Telekom Dönü&#;en 2GB, 4GB, 6GB, 8GB veya Dönü&#;en 10GB tarifelerini kullan&#;yorsan&#;z telefonunuzdan DONUSTUR yaz&#;p ’e k&#;sa mesaj atarak mevcut SMS haklar&#;n&#;z&#; internete çevirebilirsiniz. Örne&#;in SMS hakk&#;n&#;z var ise bunu 1 GB cepten internet hakk&#;na dönü&#;türebilirsiniz.

 

TivibuGo Hediye Kampanyas&#;

Türk Telekomun kullan&#;c&#;lar&#;na sundu&#;u bedava internet paketleri devam ediyor Tivibu Go Aile Paketi, Tivibu Go Sinema Paketi veya Tivibu Go Süper paketlerinden birini sat&#;n alan yeni mü&#;teriler için s&#;ras&#;yla 1 GB, 3 GB ve 5 GB hediye cepten internet veriliyor. Size gönderilen 12 haneli kampanya kodunu TIVIBUGO XXXXXXXXXXXX &#;eklinde yazarak ’e k&#;sa mesaj atarak hemen hediye internet hakk&#;n&#;z&#; alabilirsiniz.

 

Siri ile Lira Payla&#;’an Herkese MB

Ba&#;kas&#;na TL gönderirken bedava internet kazanmak bu kampanya ile gerçe&#;e dönü&#;üyor. iPhone üzerinde Siri kullanarak herhangi bir ki&#;iye lira gönderme emri verdi&#;iniz zaman MB cepte internet hakk&#; hatt&#;n&#;za otomatik olarak tan&#;mlanacakt&#;r. Hediye internet gün sonuna kadar geçerli olacakt&#;r. Lira Payla&#; servis ücreti; TL aras&#; gönderim için 1,39 TL, TL aras&#; gönderim 1,99 TL’dir.

 

Prime Cepte Yaz Kampanyas&#;

Türk Telekom ev internetini bir süre kullanamayacak olan Prime’la 10 GB, 15 GB ve 20 GB tarifelerindeki mü&#;teriler için sunulan bu kampanya ile CEPTE YAZ bo&#;luk TCKN yaz&#;p ’e k&#;sa mesaj atarak 3 ay boyunca geçerli 10 GB  Türk Telekom hediye internet kazanabilirsiniz.

 

Ö&#;retmenler Günü Kampanyas&#;

Türk Telekom’ un, ö&#;retmenler günü hediyesi olarak 24 Kas&#;m tarihinde Milli E&#;itim Bakanl&#;&#;&#;, E&#;itimciler, Pekiyi ve Y&#;ld&#;zl&#; Pekiyi, E&#;itimciler 3GB ve E&#;itimciler 6GB tarifelerinde bulunan mü&#;terilerine 1 GB cepten internet hediye etmektedir. Hediye i&#;lemini otomatik olarak tan&#;mlanmaktad&#;r.

 

Sil Süpür Kampanyas&#;

Türk Telekom mobil uygulamas&#;n&#; indirin ve sa&#; üstte yer alan hediye paketi görseline basarak her hafta size özel hediyenizi ekran&#; silerek al&#;n. Bunu her hafta yapabilirsiniz. Hediyeler bir hafta geçerli kalacakt&#;r. Ücretsiz WhatsApp kullan&#;m&#; ve GB internet hediyeleri gibi bir çok hediye sizleri bekliyor.

 

Arayan&#;Bil Plus Hediye 1 GB &#;nternet Kampanyas&#;

Türk Telekom’ un Arayan&#;Bil Plus servisine ayl&#;k abonelik alarak 1 GB cepten internet kazanabilirsiniz. Abone olduktan sonra PLUS yaz&#;p ’e k&#;sa mesaj atarak haftal&#;k 1 GB cepten internet kazanabilirsiniz. Ayr&#;ca 6 ayl&#;k abonelik ald&#;ktan sonra PLUS yaz&#;p ’ya k&#;sa mesaj atman&#;z halinde ayl&#;k 1 GB cepten internet kazanabilirsiniz.

 

G X2 &#;nternet Kampanyas&#;

Bu kampanya sayesinde çok kolay bir &#;ekilde Türk Telekom bedava internet hakk&#; kazanabilirsiniz. Henüz geçi&#; yapmad&#;ysan&#;z hemen bir Türk Telekom bayisine giderek G uyumlu bir sim kart alabilir ve mevcut paketiniz de bulunan internet hakk&#;n&#; ikiye katlayabilirsiniz. Bunun için 2KAT yazarak ’e k&#;sa mesaj atman&#;z yeterli olacakt&#;r.

 

MMS At MB &#;nternet Hediye

Ba&#;kas&#;na gönderdi&#;iniz 3. MMS’in ard&#;ndan sizde MB cepten internet kazanabilirsiniz. Her bir MMS fiyat&#; Türk Telekom’da &#;uan için TL olarak belirlenmi&#;tir. Türk Telekom hediye internet hakk&#; otomatik olarak tan&#;mlanacakt&#;r.

 

Selfy’den Bol &#;nternetli Geceler Kampanyas&#;

E&#;er sizde Selfy dünyas&#;na kat&#;ld&#;ysan&#;z bu kampanya sayesinde hatt&#;n&#;za ücretsiz internet tan&#;mlayabilirsiniz. GECENET yaz&#;p ’e k&#;sa mesaj atarak  ile sabah aras&#;nda geçerli 3 GB cepten internet hakk&#; kazanabilirsiniz.

 

E-fatura Hediye 1GB Kampanyas&#;

Sizde hemen 1GB yaz&#;p bir bo&#;luk b&#;rak&#;p mail adresinizi yazarak ’e k&#;sa mesaj atarak e-fatura özelli&#;ine geçebilir ve bir hafta geçerli cepten 1 GB internet hakk&#;na sahip olabilirsiniz. Örnek olarak 1GB [email&#;protected] yaz&#;p ’e mesaj atmak.

 

Türk Telekom Hediye &#;nternet Paketleri

Yukar&#;da belirtilen yaz&#;m&#;zda Türk Telekom bedava internet paketleri nas&#;l al&#;n&#;r? Cevab&#;n&#; vermeye çal&#;&#;t&#;k. Paket içerikleri y&#;l&#;nda geçerlidir.

 

Turkcell Bedava Internet x

 

Turkcell Bedava &#;nternet Paketleri

Bu yaz&#;m&#;zda sizlere Turkcell bedava internet paketleri’ni sunaca&#;&#;z. A&#;a&#;&#;da belirtilen internet paketleri aras&#;ndan diledi&#;inizi hatt&#;n&#;za tan&#;mlayabilir ve ücretsiz bir &#;ekilde kullanamaya ba&#;layabilirsiniz.

 

10 GB Hediye &#;nternet Kampanyas&#;

Turkcell hediye internet paketleri konusunda kullan&#;c&#;lar&#;n&#; oldukça memnun ediyor. Size sunulan promosyonlu sim kart&#;n&#;z&#; ald&#;ktan sonra ENHIZLI yazarak ’ye k&#;sa mesaj atarak 6 ay geçerli 10 GB cepten internete sahip olabilirsiniz.

 

GNÇ Çatlat Hediyeni Kap Kampanyas&#;

Genç Turkcell mü&#;terilerine sunulan bu kampanya ile GNÇ uygulamas&#;nda yer alan yumurtay&#; haftada iki kez çatlatarak sürpriz hediyelerinizi alabilirsiniz. Hangi günler hediyelerinizi alaca&#;&#;n&#;z&#; kendiniz belirliyorsunuz. Bu sayede sizde Turkcell bedava internet kazanabilirsiniz.

 

Web 1 GB Kampanyas&#;

Uçuran 3 GB, Uçuran 3 GB Plus, Uçuran 4 GB, Uçuran 4 GB Plus, Uçuran 6 GB, Uçuran 6 GB Plus, Uçuran 8 GB, Uçuran 8 GB Plus, Uçuran 10 GB, Uçuran10 GB Plus paketleri aras&#;ndan diledi&#;inizi hesab&#;m uygulamas&#;ndan veya Turkcell sitesi üzerinden kredi kart&#;n&#;z ile sat&#;n alarak 30 gün geçerli 1 GB cepten internet hakk&#;na sahip olabilirsiniz.Turkcell bedava internet hediyeniz otomatik olarak tan&#;mlanacakt&#;r.

 

Yaani Kullan&#;m Kampanyas&#;

Google Play veya App Store ma&#;azalar&#;ndan Yaani uygulamas&#;n&#; cihaz&#;n&#;za indirip kullanmaya ba&#;larsan&#;z hatt&#;n&#;za 30 gün geçerli 1 GB cepten internet hakk&#; tan&#;mlanacakt&#;r. Uygulamay&#; silmedi&#;iniz veya  paketi iptal etmedi&#;iniz sürece hediye 1 GB paketi hatt&#;n&#;za tan&#;ml&#; kalacak ve her ay yenilenecektir.

 

G Hediye BiP 1GB Kampanyas&#;

Turkcell bedava internet paketleri kapsam&#;nda sunulan bir di&#;er kampanya olan BiP kampanyas&#; ile sizde hiçbir ek ücret ödemeden BiP uygulamas&#;nda kullan&#;lmak üzere 1 GB hediye internet hakk&#;na sahip olabilirsiniz.

 

Haklar otomatik olarak tan&#;mlanacakt&#;r.

 

G Salla Kazan Kampanyas&#;

Turkcell G salla kazan kampanyas&#; ile uygulamaya giri&#; yaparak telefonunuzu sallaman&#;z Turkcell sürpriz hediyenizi alman&#;z&#; sa&#;layacakt&#;r. Haftada bir kere cihaz&#;n&#;z&#; sallayarak sizde kolay bir &#;ekilde hediyenizi alabilirsiniz. Haklar otomatik tan&#;mlan&#;r ve bilgilendirme mesaj&#; gelir.

 

Dergilik ile Tan&#;&#;ma 1GB Kampanyas&#;

Dergilik uygulamas&#;n&#; Google Play veya App Store ma&#;azas&#;ndan indirerek kullanmaya ba&#;lad&#;&#;&#;n&#;z zaman sizin hatt&#;n&#;za ücretsiz 1 GB cepten internet hakk&#; tan&#;mlanacakt&#;r. Bu hak Dergilik uygulamas&#;nda geçerlidir.

 

20 MB &#;nternet Paketi

Turkcell ücretsiz internet paketleri aras&#;nda yer alan bu kampanya sayesinde Turkcell’den sözle&#;meli olarak bir cihaz sat&#;n ald&#;ysan&#;z buna ek aksesuar sat&#;n al&#;mlar&#;nda mü&#;terilere 20 MB cepten internet hediye edilmektedir.

 

GS Destek 1GB Hediye &#;nternet Kampanyas&#;

Bireysel postpaid ve prepaid Sar&#; Paket, K&#;rm&#;z&#; Paket ve &#;ampiyon paketlerinden herhangi birini kullanan Turkcell mü&#;terileri için her Galatasaray futbol tak&#;m&#; galibiyetinde ücretsiz cepten 1 GB hediye internet hakk&#; verilmektedir. Haklar otomatik olarak tan&#;mlanmaktad&#;r.

 

BiP Kullan Kazan Kampanyas&#;

BiP uygulamas&#; Turkcell bedava internet da&#;&#;t&#;yor. BiP sayesinde sizden istenen hedefleri yerine getirmeniz halinde Turkcell hediye internet hakk&#; kazanabilirsiniz. Sizden belli say&#;da mesaj atman&#;z istenebiliyor. Bu görevleri yaparak haftal&#;k 2 GB cepten internet hediyenizi BiP üzerinden alabilirsiniz. 

 

Dergilik Hediye Kampanyas&#;

Dergilik uygulamas&#; ile herhangi bir dergi veya gazete indirerek sizde Turkcell’den sürpriz bir hediye kazanabilirsiniz. Dergilik servisinin ücretli bir servis oldu&#;unu unutmaman&#;z gerekiyor.

 

Sürpriz Nokta Kampanyas&#;

Turkcell sürpriz nokta kampanyas&#; ile sizden istenen adreslere giderek BiP uygulamas&#; ile sürpriz hediyelerin keyfini ç&#;karabilirsiniz. Uygulamay&#; indirerek BiP sürpriz nokta görevlerinde verilen adreslere gitmeniz sonucunda sürpriz hediyeleriniz hatt&#;n&#;za tan&#;mlanacakt&#;r.

 

3 Ay 1 GB &#;nternet Paketi

Kontrat&#;n&#;z bittiyse ve halen Turkcell kullan&#;yorsan&#;z size iyi bir haberimiz var. Bu durumda olan mü&#;terilere özel 3 ay boyunca ayda 1 GB cepten internet hediyesi otomatik olarak hatt&#;n&#;za tan&#;mlanacakt&#;r.

 

Turkcell Hediye &#;nternet Paketleri

Yukar&#;da belirtilen Turkcell bedava internet paketleri nas&#;l al&#;n&#;r? Cevab&#;n&#; vermeye çal&#;&#;t&#;k. Paket içerikleri y&#;l&#;nda geçerlidir.

Vodafone Bedava Internet x

Vodafone Bedava &#;nternet Paketleri

Dünya üzerinde’ de hizmet veren, ülkemizin üçüncü büyük GSM operatörü Vodafone milyonlarca Türk mü&#;terisi ile h&#;zla Türkiye pazar&#;nda büyümeye devam ediyor. Daha önce Telsim olarak hizmet sunan GSM &#;irketini Vodafone Grup sahip olduktan sonra Vodafone ismini alm&#;&#;t&#;r. Sahip oldu&#;u farkl&#; kampanyalar ve tarifeler ile mü&#;teri toplamaya devam eden &#;irket ayr&#;ca Vodafone hediye internet paketleri ile de dikkat çekiyor.

 

G SIM Kampanyas&#;

G uyumlu sim kart&#; almad&#;ysan&#;z en yak&#;n Vodafone bayisine giderek  G uyumlu yeni bir sim kart ba&#;vurusunda bulunun. Bu sayede hem G teknolojisinin yeniliklerinden faydalanabilir hemde Vodafone taraf&#;ndan sizin hatt&#;n&#;za 5 GB ücretsiz internet hakk&#; tan&#;mlanmas&#;n&#; sa&#;layabilirsiniz. Bu kampanya ilk def G sim kart alacak olan kullan&#;c&#;lar için geçerlidir. Sim kart&#; ald&#;ktan sonra 30 gün geçerli olan 5 GB cepten interneti hemen kullanmaya ba&#;layabilirsiniz. Sadece bir kere verilmektedir. Fatural&#; ve faturas&#;z tüm G sim karta yeni geçmi&#; mü&#;teriler bu kampanyadan faydalanabilirler.

 

Vodafone &#;nternet Avc&#;lar&#;

Vodafone internet avc&#;lar&#;  kullan&#;c&#;lar&#;n e&#;lenceli bir oyun üzerinden Vodafone hediye internet veya indirimli internet hakk&#; kazanmalar&#;n&#; sa&#;layan bir servistir. Vodafone internet avc&#;lar&#; uygulamas&#;n&#; Android için BURAYA t&#;klayarak iOS cihazlar içinse BURAYA t&#;klayarak indirebilir ve yükleyebilirsiniz. Uygulamay&#; açt&#;ktan sonra size gösterilen konumlarda bulunan k&#;rm&#;z&#; yarat&#;klar&#; toplaman&#;z ve sürpriz ödülleri alman&#;z gerekiyor. Uygulamay&#; kullanabilmeniz için 26 ya&#;&#;ndan küçük olman&#;z gerekmektedir.

 

Vodafone Spotify Kampanyas&#;

Vodafone ücretsiz Spotify kampanyas&#; sayesinde sizde kolay bir &#;ekilde Spotify Premium dünyas&#;n&#;n keyfini sürebilirsiniz. Daha önce hiç Spotify Premium kullanmam&#;&#; Vodafone mü&#;terileri 3 ayl&#;k Spotify Premium üyeli&#;ini ücretsiz bir &#;ekilde Vodafone sayesinde alabilirler. Bunun için SPOTIFY yaz&#;p ’a k&#;sa mesaj atman&#;z yeterli olacakt&#;r. Üç ayl&#;k kampanya süresinin ard&#;ndan paketi iptal etmezseniz normal ayl&#;k ücret kesilmeye ba&#;layacakt&#;r. Vodafone Müzik Pass ile Spotify kullan&#;rsan&#;z internet paketinizden yemeyecektir.

 

Pazartesi Günleri TL Yükle Kazan

Vodafone bedava internet kampanyalar&#; ar&#;yorsan&#;z bu kampanya tam size göre. Pazartesi günleri hatt&#;n&#;za 35 TL veya daha üzeri TL yüklemesi yapt&#;ktan sonra 31 TL kar&#;&#;l&#;&#;&#;nda Vodafone Kolay Paket sat&#;n al&#;rsan&#;z haftal&#;k ücretsiz Sosyal Pass hatt&#;n&#;za tan&#;mlanacakt&#;r. Haftal&#;k Sosyal Pass ile bir hafta boyunca Facebook, Twitter ve Instagram uygulamalar&#;n&#; hiçbir kota olmadan s&#;n&#;rs&#;z bir &#;ekilde cihaz&#;n&#;z üzerinden kullanabilirsiniz.

 

Faturas&#;z Yeni Hatlar Kampanyas&#;

&#;uan için 95 TL sat&#;&#; fiyat&#; belirlenen Vodafone faturas&#;z yeni hatlardan alan mü&#;teriler için hatlar&#;na ek olarak 15 GB’a varan Vodafone hediye internet veriliyor. Yeni Vodafone faturas&#;z hatlar sat&#;n ald&#;&#;&#;n&#;z zaman içerisinde 35 TL yüklü bir &#;ekilde geliyor. Hatt&#;n&#;z kullan&#;ma aç&#;ld&#;ktan sonra HEDIYE5GB yaz&#;p ‘e k&#;sa mesaj atarsan&#;z ayr&#;ca bir ay geçerli 5 GB hediye interneti ücretsiz bir &#;ekilde alabilirsiniz.

 

FreeZone Kulüp Kampanyas&#;

Vodafone kullanan fakat hatt&#; kendi üzerine olmayan mü&#;teriler için bir kampanya düzenleyen &#;irket bu mü&#;terilere yeni bir kullan&#;c&#; tan&#;mlayarak Vodafone FreeZone dünyas&#;na kat&#;lma teklifinde bulunuyor. E&#;er 26 ya&#;&#;ndan küçükseniz hat sahibi ile en yak&#;n Vodafone bayisine gidebilir ve kullan&#;c&#; tan&#;mlama talebinde bulunabilirsiniz. Bu sayede 1 gün geçerli cepten 4 GB Vodafone bedava internet hakk&#;na sahip olabilirsiniz.

 

[vurgu color=”#dd″]Vodafone Evde Ücretsiz 4GB Kampanyas&#;

Vodafone evde internet ve Vodafone mobil kullanan mü&#;teriler için güzel bir f&#;rsat var. Ev internetinizi ayda 4 kere diledi&#;iniz zaman tek seferde 4GB olmak üzere telefon hatt&#;n&#;za tan&#;mlayabiliyorsunuz. Ev interneti kesildi&#;i zaman veya ev internetini d&#;&#;ar&#;da kullanmak istedi&#;iniz zaman 4GB yaz&#;p ‘e k&#;sa mesaj atarak telefon hatt&#;n&#;za 4GB cepten internet hakk&#; tan&#;mlayabilirsiniz. Bu hizmeti ayda 4 kere tekrar alabiliyorsunuz.

 

Vodafone Red Tarifeleri

Vodafone hediye internet paketleri aras&#;nda yer alan Vodafone Redli 15, Redli 15 Plus, Redli 20 Plus tarifeleri sayesinde birçok uygulamay&#; internet harcamadan s&#;n&#;rs&#;z bir &#;ekilde kullanabilirsiniz. Bunun için yukar&#;da ad&#; geçen tarifelerden herhangi birini kullanman&#;z yeterli olacakt&#;r. Bu özel tarifeler sahip olduklar&#; Video Pass, Sosyal Pass, Müzik Pass ve &#;leti&#;im Pass gibi paketler sayesinde mü&#;terilere bedava internet sunmaktad&#;r. Kulland&#;&#;&#;n&#;z tarifeye göre de&#;i&#;kenlik gösteren bu paketler ile Spotify, Power App, Whatsapp, Facebook Messenger, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube ve &#;zlesene uygulamalar&#;n&#; tamamen s&#;n&#;rs&#;z bir &#;ekilde kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar&#;n hepsinin yer ald&#;&#;&#; paket Redli 20 Plus paketidir. Di&#;er paketlerde birçok uygulama bulunmamaktad&#;r.

 

Vodafone Hediye &#;nternet Paketleri

Ülkemizin bilinen operatör &#;irketlerinden biri olsa da çok fazla seçenek sunmayan Vodafone kampanyalar&#;n&#; sizler için bir araya getirdik. Yukar&#;da yer alan farkl&#; kampanyalardan yararlanarak sizde paketine ek internet paketlerine ücretsiz bir &#;ekilde sahip olabilirsiniz.

 

Bu yaz&#;m&#;zda belirtti&#;imiz paket içerikleri firmalar taraf&#;ndan güncellenmekte ve de&#;i&#;mektedir. Sizlerden ricam&#;z iptal olan veya güncellenen paket içeriklerini yorumlarda bizlere bildirmenizdir.

] }

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, ramazanda müşterilerine GB ve dakika hediye ediyor.

Şirket açıklamasına göre, Türk Telekom'a numarasını taşıyan veya yeni hat alan bireysel faturalı hat müşterileri, 31 Mayıs'a kadar ila arasında geçerli 10 GB internet, her yöne dakika ve Türk Telekomlularla sınırsız konuşma hediyeleri arasından dilediklerini seçebiliyor. Kampanyaya katılım için 'RAMAZAN ' yazıp 'e SMS göndermek yeterli oluyor.

Türk Telekom'un hediye kazandıran platformu 'Sil Süpür', her hafta güncellenen hediyelerle müşterileri GB ve hediye dakikalarla buluşturuyor. Ramazan boyunca Türk Telekom'un mobil uygulaması 'Online İşlemler'e girip 'Sil Süpür' oynayan bireysel faturalı-faturasız tüm müşteriler, hediye dakikalara ve en az 10 GB internete hak kazanıyor.

Türk Telekom bireysel faturalı hat müşterileri ayrıca ramazan ayında ila saatleri arasında geçerli, aylık ek 30 GB'lık sahur paketini 9,18 TL'ye, 'Online İşlemler' uygulamasından veya 'Sahur 30GB' yazıp 'e SMS atarak satın alabilecek. Bireysel faturasız hat müşterileri ise haftalık 20 GB paketini 20 TL'ye 'Online İşlemler' uygulamasından edinebilecek.


nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir