sayısal loto tutan kuponlar / Sayısal Loto En Çok Çıkan Sayılar - Sayısal Loto’da En Çok Hangi Sayılar Çıktı - Yaşam Haberleri

Sayısal Loto Tutan Kuponlar

sayısal loto tutan kuponlar

&#;ılgın Sayısal Loto &#;ekiliş sonu&#;ları 11 Mart

Çılgın Sayısal Loto kazandırmaya devam ediyor. 11 Mart Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirildi. Çekiliş sonrası bu akşamın kazandıran numaraları belli oldu.

İşte, 11 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Bu akşamın kazandıran şanslı numaraları ve 75 (Joker) oldu. Süper star numarası ise 2 oldu.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 11 Mart

ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için seafoodplus.info veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

20 günde bir Sayısal Loto&#;yu bilen talihli: 23 yıldır aynı sayıları oynuyorum

DUVAR - Milli Piyango'nun 20 gün ara ile yap&#;lan Say&#;sal Loto çekili&#;inde ç&#;kan ayn&#; say&#;larla iki kere ikramiye kazanan talihli 23 y&#;ld&#;r hep ayn&#; rakamlarla Say&#;sal Loto oynad&#;&#;&#;n&#; aç&#;klad&#;.

Habertürk TV haber bülteninde, talihliye ula&#;&#;ld&#;&#;&#; belirtilerek kendisine ait oldu&#;u ifade edilen aç&#;klamalar aktar&#;ld&#;.

Say&#;sal Loto'nun 6 Haziran'daki çekili&#;inde &#;ansl&#; numaralar olarak ilan edildi ve  ki&#;i 5 numaray&#; bilerek 'er bin lira kazand&#;. 27 Haziran'da ise bu kez say&#;lar&#; küreden dü&#;tü ve bu say&#;lar&#; bilen iki ki&#;i 1 milyon bin lira kazand&#;. Böylece her iki çekili&#;te de numaralar&#; ç&#;km&#;&#; oldu. Üstelik ilk çekili&#;te 5, ikinci çekili&#;te 6 bilen talihlilerden biri de ayn&#; ki&#;iydi. Bu tesadüf sosyal medyada çok tart&#;&#;&#;ld&#; ancak Milli Piyango'dan aç&#;klama gelmedi.

Ankara Çankaya'da ya&#;ad&#;&#;&#; ve Telekom'dan emekli elektronik mühendisi oldu&#;u belirtilen söz konusu talihli, televizyon kanal&#;n&#;n muhabiri Esra Nehir'e yapt&#;&#;&#; belirtilen aç&#;klamas&#;nda 23 y&#;ld&#;r, yani Say&#;sal Loto'nun ba&#;lang&#;c&#;ndan bu yana hep ayn&#; say&#;lar&#; oynad&#;&#;&#;n&#; belirtti. 23 y&#;l önce evde ailesi ile Say&#;sal Loto oynamaya karar verdi&#;inde bir çekili&#; yapt&#;&#;&#;n&#; ve bu say&#;lar&#;n ç&#;kt&#;&#;&#;n&#; belirten talihli, hep ayn&#; say&#;lar&#; oynama karar&#;n&#; ise o zaman ABD'de ayn&#; yöntemle büyük ikramiye kazanan bir talihli ile ilgili haberleri okuyunca karar verdi&#;ini söyledi.

20 gün arayla ikramiye kazanmas&#;na çok sevindi&#;ini ancak ayn&#; say&#;lar&#;n kazanmas&#; ile ilgili haberler üzerine ikinci ikramiyeyi alamayaca&#;&#; için endi&#;elendi&#;ini belirten talihli bundan sonra da ayn&#; say&#;lar&#; oynamaya devam edece&#;ini belirtti. Habertürk TV talihlinin önceki y&#;llarda oynad&#;&#;&#;n&#; belirtti Say&#;sal Loto kuponlar&#;na ait oldu&#;unu belirtti&#;i görüntüler de yay&#;nlad&#;.

Habertürk TV, talihlinin geçmi&#; y&#;llarda oynad&#;&#;&#; belirtilen ve ayn&#; say&#;lar&#; içeren kuponlara ait oldu&#;unu belirtti&#;i görseller de yay&#;nlad&#;.

Talihli Say&#;sal Loto'ya 23 y&#;lda 60 bin lira civar&#;nda para harcad&#;&#;&#;n&#; söyledi.

&#;ki y&#;ld&#;r üst üste tesadüfler

Say&#;sal Loto çekili&#;leri son dönemde üst üste gelen tesadüflerle s&#;k s&#;k gündem oldu. Son olarak 5 say&#;n&#;n ayn&#; ç&#;kt&#;&#;&#; Say&#;sal Loto'da yak&#;n zamanda ya&#;anan di&#;er tesadüfler &#;öyle:

  • 5 Ocak 'da büyük ikramiye ç&#;kan numaralar 2, 20, 29, 38, 46, 47 oldu ve Say&#;sal Loto kolonuna i&#;aretlendi&#;inde yukar&#;dan a&#;a&#;&#;ya do&#;ru düz bir sütun olu&#;turacak &#;ekilde geldi. (Yaln&#;zca 11 yerine 46 geldi).
  • 23 Ocak çekili&#;inin webtv üzerinden yay&#;nlanan, çekili&#; tarihi olarak gösterilirken, ikramiye kazanan numaralar 01, 10, 18, 29, 30 ve tekrar 10 say&#;s&#; oldu. &#;ki ayn&#; say&#;ya ç&#;kan ikramiyenin &#;ans Topu çekili&#;ine ait oldu&#;u ortaya ç&#;kt&#;.
  • 30 Ocak 'da yap&#;lan çekili&#;te Loto ve &#;ans Topu'nda da 3 say&#; ayn&#; geldi ve milyarda bir olas&#;l&#;k gerçekle&#;ti.

Sayısal Loto'nun en talihlisi 2 kuponuna da büyük ikramiye çıktı

 

 

Sayısal Loto’nun haftasında ilginç bir durum yaşandı. Çekiliş sonucunda 3 talihli, 6 numarayı da bildi. Ancak ikramiye isabet eden kuponlardan 2sinin sahibinin aynı kişi olduğu ortaya çıktı.

Ankara’da bir bayide Sayısal Loto oynayan vatandaş, aynı rakamları 2 ayrı kupona yazarak 2 kuponu da oynadı. Habertürk'te yer alan habere göre, kim olduğu bilinmeyen vatandaşın 2 kuponuna da büyük ikramiye isabet etti. Kişi başına düşen ikramiye tutarı bin TL olurken, çifte talihli vatandaşın kazandığı tutar ise 1 milyon 82 bin TL.

‘EMEKLİ OLABİLİR’

Ankara’daki bayi, çok fazla müşterisi olduğu için kazanan talihlinin kim olduğundan emin olamadığını belirtirken, talihli vatandaşın bayiye yeniden gelmesini ve jest yapmasını bekliyor. Bayi, kazanan talihlinin orta yaş üzerinde ve emekli olduğu tahmininde bulundu. Geçen yıl da Muğla’nın Yatağan İlçesi’nde bir kişi, On Numara oyununda aynı numaraları 13 defa oynamış ve 15 kupona isabet eden ikramiyenin 13’ünü almıştı.

Eğer Ankaralı talihli tek kupon yatırmış olsaydı bin TL kazanacaktı. Aynı numarayı 2 defa oynadığı için büyük ikramiyenin yarısı yerine, 3’te 2’sini kazanmış oldu.

 


&#;ılgın Sayısal Loto'da milyonluk b&#;y&#;k ikramiye sahibini buldu!

Haberin Devamı

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından ve seafoodplus.info'den canlı olarak yayınlandı.

Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiyeyi kazandıran numaralar, Joker SüperStar oldu. Açıklanan sonuçlara göre 6 şanslı numarayı bilen bir talihli kişi ,70 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 5 bilen bin lira 65 kuruş, 4 bilen lira 90 kuruş, 3 bilen lira 80 kuruş , 2 bilen ise 14 lira 80 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada: "Sisal Şans ailesi olarak Antalya Kumluca'dan oynayarak büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz" denildi.

2 TALİHLİYE 'ŞER MİLYON TL

Şans Topu'nda 5+1 bilen 2 talihli 1 milyon bin 'ar lira kazandı. Çekilişte 5 bilen 3 bin lira, 4+1 bilen lira 40 kuruş, 4 bilen 45 lira 75 kuruş, 3+1 bilen 22 lira 40 kuruş, 3 bilen 7 lira, 2+1 bilen 9 lira 10 kuruş, 1+1 bilen 4 lira 40 kuruş, 0+1 bilen 4 lira 35 kuruş ikramiye kazandı.

Haberin Devamı

ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, seafoodplus.info veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

Haberin Devamı

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Haberin Devamı

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango’nun resmi YouTube Kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir