selimin çürük dişi / Selim'in Çürük Dişi (Eğitici Öyküler) (Hülya Şat) Fiyatı, Yorumları, Satın Al - kitapyurdu.com

Selimin Çürük Dişi

selimin çürük dişi

Сообщение # 3

Группа: по продвижению

Турковед

Сообщений: 1539

Награды: 74

Репутация: off

Atatürk'ten bir Anı

Текст

Atatürk, Ankara Kız Lisesini ziyarete gidiyordu. Sınıflara girilip çıkılacaktı. Kapılardan birinin önündedurdu. İçeride ne dersi olduğunu sordu. Müdür, “Yurt Bilgisi” dersiolduğunu söyledi.
Atatürk:
Girebilir miyiz, diye sordu.
Müdürün verdiğiolumlu cevap üzerine kapıyı vurdu. Sınıfa girdi. Biraz ders dinledi.
Sonra öğretmene:
— İzin verir misiniz, ben de bir soru sorayım, dedi.
Atatürk’ün sorduğu soru şu idi:
— Vatandaşın en büyük hakkı ve en büyük ödevi nedir?
Sıra ile birçok öğrenci, bu soruya cevaplar aradı. Düşüncelerini söylediler. Atatürk, kimisini beğeniyor, kimisini uygun bulmuyordu. Fakat kimsenin hatırını kırmamayagayret ettiği belli oluyordu. Atatürk’ü tanıyanlar, yine bir büyük inkılap öncesinde olduğumuzu sezmekte gecikmiyorlardı.
Sonunda verilen çeşitli cevapları Atatürk, topladı ve bir cümle içinde anlattı:
— Vatandaşın en büyük hakkı seçim ve en büyük ödevi de askerliktir.
Bu sözler tebeşirle tahtaya yazıldı. Ondan sonra Atatürk şu soruyu sordu:
Milletvekili olmak ister misiniz? Bu beklenmeyen sorunun ardından bir heyecan havası doğdu. Herkes, ateşli ateşlikonuşmaya başladı. Genç kızlar, Atatürk’ü âdeta bir an öncebu kararı vermeye sürüklemek istiyorlardı. O da gördüğü ilgiden memnun kalıyordu.
Sonunda Atatürk:
— Dünyada kadınlar, seçmek ve seçilmek hakkınıkazanmak için çok mücadele etmişlerdir. Biz, size hiç mücadele etmeden bu hakkı veremezdik. Fakat büyük Türk tarihi boyunca analarınız bu mücadeleyi yapmışlardır. Siz de onların hakkı olan seçmek ve seçilmek hakkına ereceksiniz. Fakat demin söylediklerimi hatırlamanız gerekir. Milletvekili seçer ve milletvekili olursunuz fakat aynı zamanda asker de olacaksınız.
Sınıfı dolduran genç kızlar, hep bir ağızdan:
— Oluruz, diye bağrıştılar.
Herkes yeni bir inkılabın tarihî gününü yaşadığını anlamıştı.
Pek az zaman içinde, kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren yasa kabul edildi. Kız okullarına da askerlik dersi kondu.

Ahmet Bekir PALAZOĞLUСловарик

- ı ziyarete gitmek = ziyaret etmek – посещать

Gidiyordu – Теория Определенный имперфект (şimdiki zamanın hikâyesi), Практика Урок 22 Продвинутого уровня

Girilip çıkılacaktı – планировалось зайти и выйти
Это два страдательный залога
Girmek – girilmek
Çıkmak – çıkılmak
О страдательном залоге можно почитать здесь Страдательный залог (edilgen çatı), а попрактиковать в Уроке 11 Продвинутого уровня

Girilip – форма на –ıp от girilmek
Почитать подробнее о ней можно здесь Деепричастие на ip, упражнения будут даны в Уроке 33 Начального уровня.

Çıkılacaktı
И время на –acaktı от çıkılmak
Почитать подробнее о ней можно здесь Будущее-прошедшее время (-acaktı), упражнения будут даны в Уроке 36 Начального уровня.

‘Yurt Bilgisi’ dersi – одноаффиксный изафет, потому что общее понятие с именем собственным будут всегда оформляться одноаффиксным:
Muhteşem yüzyıl dizisi
İstanbul şehri
‘Vatan’ gazetesi


Kapılardan birinin önünde – перед одной из дверей
Изафетная цепочка из трёх компонентов. Первые два соединены с помощью исходного падежа kapılardan biri.
İstanbul’un en görkemli saraylarından biri – один из пышнейших дворцов Стамбула
Bu boya fırçalarından bir tanesini alayım - я возьму одну штучку из этих кистей
дальше к biri нанизывается начало второго изафета, а обстоятельство места ön закрывает вторую часть изафета. Местный падеж добавлен через прокладочню N. Повторить теорию по изафетам можно тут Изафеты в турецком языке, упражнения будут даны в Уроке 28 Начального уровня.

Ne dersi – что за урок?
При вопросе и переспрашивании с помощью ne существительное ставится в третье лицо ед.числа.
- Festivale gidiyor musun?
- Ne festivali?

- Buradaki çanta kimin?
- Ne çantası?


Olduğunu sordu – спросил, что…
О косвенной речи подробнее можно почитать тут Изъявительное наклонение в косвенной речи, а попрактиковаться в Уроке 8 Продвинутого уровня

Atatürk ‘Girebilir miyiz’ diye sordu = Ататюрк спросил: ‘Мы можем войти?’
В турецком языке прямая речь зачастую оформляется так: на первом месте лицо, которое говорит, потом дословная цитата, и на последнем месте глагол demek.
(Ben) ‘Annem!’ dedim. - я сказал: "Мама!"
Если же мы хотим использовать не demek, а любой другой глагол (söylemek, sormak, bağırmak, mırıldamak….), то перед ним ставим diye, этот вспомогательный глагол никак не переводится, переводим только основной глагол.
‘Annem’ diye bağırdım – я прокричал: "Мама!"
Ahmet ‘Tamam, vazgeçerim’ diye mırıldadı – Ахмет пробормотал: "Ладно, я откажусь"

Girebilmek – мочь войти
Форма возможности от глагола girmek. Теорию можно подсмотреть тут Форма возможности (невозможности) и умения (yeterlik, yetersizlik eylemi), практика будет выложена в Уроке 31 Начального уровня.

Müdürün verdiği cevap - ответ, который дал директор (школы)
Это развёртнуто дополнение на -dık
Подробнее о ней тут Который (DIK) – развёрнутое определение в наст., прош. времени, упражнения в Уроке 6 Продвинутого уровня
Форма выступает в роли прилагательного, поэтому с последующий словом никакими изафетами не соединяется, т.е.çalıştığım şirket, не çalıştığım şirketi

üzerine – после

Sorayım – спрошу(-ка)
Желательное наклонение от sormak
Теория Желательное наклонение (istek kipi), упражнения будут выложены в Уроке 35 Начального уровня

Şu idi = şuydu
Обычный аффикс –dı в именных предложениях. Только мы его учим как аффикс, который только и делает, что липнет к слову, Но в менее современных текстах он может писаться раздельно. Точно так же как на сегодняшний день пишется ile (может слитно, может раздельно): Araba ile / Metroyla / Uçakla. При написании сказуемости прошедшего времени idi раздельно, в нём не будет соблюдаться гармония гласных: şu idi, а не şu udu

Hak (-kkı) – право

Kimisi = bazıları

Fakat = ama

(Birinin) hatırını kırmak – обидеть кого-то
Этот "кто-то" будет стоять в родительном падеже, соединяясь со словом hatır двухаффиксным изафетом
Ahmet'in hatırını kırmak istemiyorum ama...

Gayret etmek – стараться, прилагать усилия

Ettiği belli olmak – очевидно, что …
Belli (olmak)– не является глаголом, который управляет какими-то падежами, поэтому, если перед ним стоит подчинённая конструкция на –dık / -acak, она будет стоять в именительном падеже.
Ayşe’den hoşlanmadığın belliydi – было очевидно, что тебе не нравится Айше
Müzakere ettikçe uzlaşmaya varamayacağımız belli oluyordu – по мере проведения переговоров становилось очевидно, что мы не сможем прийти к компромиссу.

Tanıyanlar – знавшие , форма на -an/-yan от глагола tanımak
О причастиях на an/-yan - Причастие на –en/ –an, и Урок 14 Продвинутого уровня

İnkılap – революция, переворот

İnkılâp - a под шапочкой читается мягко, как я в средине слова (лягушка)

-te gecikmemek – не замедлить/не замешкаться сделать что-то
Sezmekte gecikmemek – не замедлили смекнуть

Verilen – данный
В слове соединены две формы: страдательный залог и причастие на -an/-yan.
Vermek – verilmek
Verilmek – verilen
См. yapılan в предыдущем тексте

Seçim – тут: выборы

Milletvekili – депутат

Beklenmeyen – неожиданный
В слове соединены две формы: страдательный залог и причастие на -an/-yan.
Beklemek – beklenmek
Beklenmek – beklenen – beklenmeyen (отрицательная форма)
См. yapılan в предыдущем тексте

‘nın ardından – вслед за, в последствии, после
Beşiktaş-Liverpool maçının ardından taraftarlar sokaklara döküldü – после матча Бешикташ-Ливерпуль болельщики высыпали на улицы

Ateşli ateşli – жарко, пламенно
Удвоение прилагательных формирует причастие (как? каким образом?).
Yavaş araba – медленная машина
Yavaş yavaş kalkalım – давайте потихоньку закругляться
Ateşli tartışma – жаркий спор
Ateşli ateşli tartıştık– мы жарко спорили

Adeta – прямо-таки

Âdeta – a под шапочкой читается удлинённо

Bir an önce – как можно скорее

-den memnun kalmak – оставаться довольным чем-то

Seçme ve seçilme hakkı –активное и пассивное избирательное право (право избирать и быть избранным)

Mücadele – борьба

Etmeden – не делая, без
О деепричастиях на –madan/-meden почитать можно тут Деепричастие на madan/ meden, попрактиковаться можно будет в Уроке 34 Начального уровня

Veremezdik – не могли бы дать
Форма невозможности от vermek – verememek
См. girebilmek выше
И отрицательная форма времени –ırdı (geniş zaman + belirli geçmiş zaman), которое в данном случае переводится как «мы бы».

büyük Türk tarihi boyunca
yeni bir inkılabın tarihî gününü yaşadığını anlamıştı
Здесь, благодаря "детскости" текста, нам дают возможность различать два слова 'tarihi'. Первое – это закрылся одноаффиксный изафет ‘Türk tarihi’, конечная i – обычная и короткая. Второе ‘tarihî’ – прилагательное "исторический", î – удлинённая. Изафет inkılabın günü обрамляет это прилагательное В "бесшапочных" текстах различать их сложнее, поэтому нужно помнить, что тут возможны варианты)

Ana = anne

-a ermek – достигать

Demin = az önce

Söylediklerim = söylediğim şeyler - сказанное мной, то, что я сказал

Hatırlamanız gerekir – вам необходимо помнить
Форма "надо", когда мы используем усечённый инфинитив + аффиксы принадлежности + gerekmek в необходимом времени
Иные варианты этой формы можно почитать в теория по этой теме здесь НАДО (-MASI GEREK), упражнения в Уроке 37 Начинающего уровня.

… seçer … olursunuz =… seçersiniz … olursunuz
Поскольку турецкий тяготеет к сокращению, в предложениях с однородными членами все аффиксы зачастую цепляются только к последнему в ряде однородных. В данном случае это однородные сказуемые.
Gider alırım – я пойду и возьму
Koşuyor, oynuyor, şarkı söylüyorduk – мы бегали, играли и пели песни

Hep bir ağızdan – (сказать, прокричать) все вместе, хором

Bağrışmak – это взаимно-совместный залог от глагола bağırmak. Подробнее о нём тут Взаимно-совместный залог (işteş çatı), упражнения в Уроке 13 Продвинутого уровняГоворить словами через рот всегда проще, чем ждать телепатов из отпуска.

Erkeklerin odun oluşu, kadınların tutunacak bir dal aramasındandır.Оффлайн/ Off- line

Ayla

Дата: Вторник/ Salı, 01.12.2015, 14:30 Сообщение # 2

Группа: по продвижению

Турковед

Сообщений: 1539

Награды: 74

Репутация: off

Kalemin Dileği

Текст
Текст из школьного учебника для первого класса :) Поэтому в нём присутствует значок шапка ^ в словах, где буква а читается иначе (мягкой, наподобие я в средине слова, или удлинённо). Это сделано для того, чтобы дети научились читать эти слова правильно (что нам как раз на руку), а не читали в них обычную "твёрдую" а. В современном турецком языке значка шапки нет, поэтому в текстах "для взрослых" он не используется (за исключением очень сильного желания автора).

Ben kalemim. İnsanoğlu yüzyıllardan bu yanabeni yanından hiç eksik etmedi. Benimle şiirler, hikâyeler, masallar yazdı. Mektuplaştı. Anlaşmalar yaptı. Acılarını, sevinç ve mutluluklarını dile getirdi.

İlk çağlarda bugünkü gibideğildim. Sivri ve kesici bir özelliğe sahiptim. İnsanlar, duvarlara, taşlara, tahtalara beni kullanarak yazılar yazdılar, şekiller çizdiler.

Bugün kimi mağaralarda, yazıtlardabenimle yazılan yazılar, yapılan şekiller önemli belgeler hâlindekorunuyor.

Önceleri kömür, kireçve benzerimaddelerden yapıldım. Beni incelttiler, bana şekil verdiler. Beni kuş tüylerinden, kamışlardan yaptılar. Tahtaları kestiler, incelttiler, kaleme dönüştürdüler.

Yüzyıllardan bu yana şeklim değişti. Uzadım, inceldim, kısaldım, pek çok şekle ve renge girdim.

Bugün, kırtasiye dükkânlarında gördüğünüz gibi, yüzlerceşekilde üretiliyorum. Mürekkeple yazan arkadaşıma dolma kalem adını koydular. Adı tükenmez olmasına rağmentükenen kalemlerle tanıştım. Daha ucuz olsun diyeplastik kalemlere dönüştürdüler beni.

Ya boya kalemleri... Her renkte üretilen, küçük dostların sevgilisi boyalı kalemler.

Küçük parmaklar arasında nasıl da mutluyum bir bilseniz! Minik yürekler, benimle kâğıtlara konuk oldu. Bir umut hâlinde dağların arasındaki güneşi benimle boyadı küçük dostlarım.

Kalemtıraşlarla açıldım. Ömrüm boyuncayazmayı, çizmeyi, boyamayı sürdürdüm, tükenip bitinceye kadar. İyiliği, doğruluğu, güzelliği yazarak, çizerek anlatmak ne güzel! Kâğıtla buluşup bir şiire dönüşmek, bir mektup hâlinde bir dosta, arkadaşa ulaşmak... Sizler gibi benim de dileklerim, umutlarım var. Ben kalemim. Yazmaya tutkunum. Kitapla, çalışkan öğrencilerle dostum. Ben, sevginin kâğıda ve kitaba dönüşen diliyim.

Rıfkı KAYMAZ
(Düzenlenmiştir.)Словарик


(возможно) незнакомые выражения и полезные конструкции:

(Зелёным выделены просто незнакомые слова и грамматические формы, синим – устойчивые выражение и очень употребляемые шаблоны и конструкции)

İnsanoğlu – человечество
Досл. Сын человеческий. Используется в ед. числе

-dan bu yana – с каких-то пор и до сегодняшнего дня
1945’ten bu yana Türkçe sözlükler – турецкие словари от 1945 до наших дней
Yüzyıllardan bu yana – веками вплоть до наших дней

-i yanından eksik etmemek – не разлучаться с чем-то
Eksik – недостача, отсутствие.
Burada 100 TL eksik – тут не хватает 100 лир.
Yanında – при себе, с собой, рядом
Yanımda telefon yok – у меня нет при себе телефона
Досл. Не испытывать недостачу при себе, всегда иметь в наличии
Yanından – от себя, от кого-то (зависит от лица)
Müdürümün yanından geliyorum - я иду от начальника (я был рядом с ним yanında, а потом ушёл в этого места рядом - yanından)
Allah sizi başımızdan eksik etmesin – да не разлучит нас с вами Аллах

Hikâye - а под шапочкой читается мягко, как я в средине слова (мяч)

Dile getirmek – говорить о чём-то, озвучивать
Bu meseleyi ben dile getirdim – эту проблему озвучил я

Bugünkü gibi – как сегодня

Özelliğe sahip olmak– обладать свойством
В тексте перед словом özellik стоят прилагательные, если же мы поставим на их место существительное, то придётся оформить изафет:
Fax özelliğine sahip yazıcı – принтер, обладающий свойством факса

Kullanarak – используя
Как образуются формы на -arak/-erek можно изучить здесь Деепричастие на -EREK, а попрактиковать в Уроке 1 Продвинутого уровня.

Şekil (-kli) – форма, фигура (геометрическая), очертания

Kimi = bazı
Kimi insanlar – некоторые люди
Kimi zaman = bazen

Mağara – пещера

Yazıt – письменный памятник

Yazılan – написанный
В слове соединены две формы: страдательный залог и причастие на -an/-yan.
Yazmak – yazılmak
Yazılmak – yazılan.
О страдательном залоге можно почитать здесь Страдательный залог (edilgen çatı), а попрактиковать в Уроке 11 Продвинутого уровня.
О причастиях на an/-yan - Причастие на –en/ –an, Урок 14 Продвинутого уровня.

Kömür – уголь

Kireç – известь

Ve benzeri – и тому подобное
Часто в текстах сокращается, на подобии русского и т.п., - vb.

Madde – материал, вещество

… halinde – в виде, в состоянии, в качестве

Hâlinde - а под шапкой немного удлинённая

Şekil vermek – придавать форму

-e dönüşmek – превращаться
-e dönüştürmek – превращать (побудительный залог от dönüşmek)
О побудительном залоге можно почитать здесь Побудительный залог (ettirgen çatı), а попрактиковаться в Уроке 10 Продвинутого уровня.

-e girmek – тут: обретать

Kırtasiye dükkanı – лавка канцтоваров

Dükkân - а под шапочкой читается мягко, как я в средине слова

Gördüğünüz gibi – как вы видите

Yüzlerce – сотни

Üretilmek – быть выпущенным, быть произведённым (страдательный залог)

Mürekkep – чернила

Dolma kalem – перьевая ручка (современная, а не сделанная из натурального пера)

… adını koymak – называть

Tükenmez kalem – шариковая ручка (досл. Нескончаемая ручка)

Olmasına rağmen – несмотря на то, что ...

Tükenen – тут: заканчивающаяся

Olsun diye – для того, чтобы была

Ya – а
Используется в начале предложения.
- Nasılsın?
- İyiyim. Ya sen?

Boya kalemi – карандаш для рисования

Nasıl … bir bilseniz! – знали бы вы только, как…
Nasıl yorgunum bir bilseniz – знали бы вы, как я устал!
Seni nasıl özledim bir bilsen – знал бы ты, как я по тебе соскучилась!

Kâğıt- а под шапочкой читается мягко, как я в средине слова

-a konuk olmak – быть гостем

Kalemtıraş – точилка

Açılmak – страдательный залог от açmak
Kalem açmak – точить карандаш

Ömür (-mrü) – жизнь

Boyunca – на протяжении

Tükenip bitinceye kadar – тут: до тех пор, пока я не закончусь

Boyamayı sürdürmek – продолжать красить
Sürdürmek – побудительный залог от sürmek
-yı sürdürmek – падежное управление, когда стоят подряд два глагола. Подробнее можно почитать тут Отглагольное существительное на -ma/ -me, упражнения будут даны в Уроке 29 Начального уровня.

-mak ne güzel – как же прекрасно … !
Çocukları mutlu eden bir iş yapmak ne güzel – как же прекрасно заниматься тем, что делает детей счастливыми!
Seni tanımak ne güzel – как же это прекрасно – знать тебя!

Buluşup – форма на –ıp от глагола buluşmak
Почитать подробнее о ней можно здесь Деепричастие на ip, упражнения будут даны в Уроке 33 Начального уровня.

Sizler – множественное число местоимения siz.
Множественное число в местоимении используется, когда мы говорим о множественных объектах. В данном случае имеется в виду, что siz – это не уважительное обращение, а обращение ко многим людям
Neler yaptın? – что ты делал? (человек делал много чего)

-ya tutkun olmak – быть любителем; быть страстно увлечённым

Ben, sevginin kağıda ve kitaba dönüşen diliyim - в этом предложении сказуемое – двухаффиксный изафет sevgiNİN dilİ. Двухаффксный изафет – раздвижной, т.е. между двумя словами могут втискиваться всякие другие слова. И относиться они будут ко второму слову. Yani kitaba ve kağıda dönüşen dil. Dönüşen – который… форма -an/-yan от глагола dönüşmek.Говорить словами через рот всегда проще, чем ждать телепатов из отпуска.

Erkeklerin odun oluşu, kadınların tutunacak bir dal aramasındandır.
Оффлайн/ Off- line

Nermin

Дата: Вторник/ Salı, 01.12.2015, 13:15

nest...

© 2024 Toko Cleax. Seluruh hak cipta.