sessiz kamyon oyunları / Windows için Euro Truck Simulator - Uptodown’dan ücretsiz olarak indirin

Sessiz Kamyon Oyunları

sessiz kamyon oyunları

Euro Truck Simulator

Otomotiv dünyasını seviyor musunuz? Kamyonları seviyor musunuz? O zaman Euro Truck Simulator&#;ı da seveceksiniz - eşsiz bir kamyon simulatörü.

Euro Truck Simulator bir yarış oyunu ya da buna benzer bir şey değil; daha önce bilgisayarda oynamadığınız kamyonları süreceksiniz. Amacınız mı? Tüm Avrupa boyunca ticari nakil yapmak.

Oyuna başladığınızda, ilk olarak kendi kamyonunuzu satın alırsınız ve Avrupa boyunca Madrid&#;den Lizbon&#;a, Lizbon&#;dan Barcelona&#;ya, Barcelona&#;dan Paris&#;e kadar ticari nakil yapmak için iş ararsınız. Oyunda ilerledikçe ve becerinizi geliştirdikçe, amaçladığınız işler çok daha önemli olur ve daha ileriye seyahat edebilirsiniz.

Kamyon kullanmak çok basit ve her bir kamyon farklı özellikleriyle göze çarpar. Ayrıca aracı park etme, yükü boşaltma gibi durumlarda ve tekerlekleri kontrol etmek için iyi sayıda kamera görüşleri vardır.

Son olarak, bahsedilmesi gereken bir detay da oyunun Madrid&#;deki Gate of Europe ya da Paris&#;teki Eiffel Tower gibi populer yerlerde bir haritayla birlikte eski kıtanın otoyollarında oynanıyor olması.
Álvaro Toledo tarafından incelendi. Uptodown Localization Team tarafından çevrildi.

Mobil Cihazlar için ETS &#; ATS Alternatifi Kamyon Simülasyon Oyunları!

android kamyon tir simulasyon oyunlari - Mobil Cihazlar için ETS - ATS Alternatifi Kamyon Simülasyon Oyunlar&#;!

PC platformunun en iyi t&#;r simülasyon oyunlar&#; tart&#;&#;mas&#;z Euro Truck Simulator 2 ve American Truck Simulator’dür. Bu yüzdendir, mobil cihazlar&#;m&#;zda oynad&#;&#;&#;m&#;z ço&#;u kamyon / t&#;r oyununda ETS ve ATS k&#;yaslamas&#; yapar, ona en yak&#;n olan&#; tercih ederiz.. Peki mobil platformlara bir göz atarsak en iyiden orta halliye do&#;ru hangi seçenekler ç&#;kar kar&#;&#;m&#;za? &#;&#;te size tam liste..

Mobil Platformlar&#;n En &#;yi ETS-ATS Alternatifleri:

Amaç ETS ve ATS’ye en çok benzeyen oyunu bulmak. Bu nedenle kriterlerimiz &#;unlar;

  • &#;yi grafikler,
  • Kendini tekrar etmeyen harita,
  • Gerçekçilik,
  • Bolca farkl&#; görev,
  • Çokça detay,
  • Ve e&#;lence.

Bu kriterler ile inceledi&#;imde benim listem &#;u &#;ekilde oluyor;

>> Truckers Of Europe 3

Türk oyun geli&#;tiricilerinin ba&#;ar&#;s&#; harika bir mobil t&#;r sürme oyunu! Grafikler, sesler ve sürü&#; hissi harika! Oyuna dair detaylar ve indirme ba&#;lant&#;lar&#;na hemen a&#;a&#;&#;daki yaz&#;mdan ula&#;abilirsiniz.

seafoodplus.info

>> Universal Truck Simulator 

DualCarbon ekibinin en yeni oyunlar&#;. Daha önce bu ekip Drive Simulator isimli oyunu yay&#;nlam&#;&#;lard&#; ve grafikleri, oynan&#;&#; hissi harika idi. &#;imdi ise kapsaml&#; ve büyük bir oyunla kar&#;&#;m&#;zdalar. Oyunun tan&#;t&#;m yaz&#;s&#;n&#; ve indirme ba&#;lant&#;lar&#;na hemen a&#;a&#;&#;daki yaz&#;mdan ula&#;abilirsiniz.

seafoodplus.info

>> Truck Simulator: Ultimate

Yerli Zuuks Games’in en yeni t&#;r oyunu. ATS ve ETS’ye çok yak&#;n bir deneyim sunuyor. Grafikler iyi, sürü&#; hissi ba&#;ar&#;l&#;, araç tasar&#;mlar&#; güzel ve detayl&#;, harita büyük, görevler kapsaml&#;, oyun içinde müzikte açabiliyorsunuz.

seafoodplus.info?id=seafoodplus.infote&hl=trseafoodplus.info

>> Truck Simulator USA

Ovilex Software’in en yeni t&#;r oyunu. Asl&#;nda eski bir oyuna güncelleme olarak geldi ama oyunu epeyce geli&#;tirdiler. Grafikleri biraz daha iyi olabilir ama onun haricinde oynamas&#; keyifli.

seafoodplus.info?id=seafoodplus.infoimulatorusa&hl=trseafoodplus.info

>> Truck Simulator Long Road

Google Play’de aratt&#;&#;&#;n&#;zda kar&#;&#;n&#;za ç&#;kmayacak bir oyun. Neden bilmiyorum ama arama yap&#;nca bulam&#;yorum ve bir kez bulmu&#;ken kaybetmekte istemiyorum.. Oyunda her &#;ey dü&#;ünülmü&#; ve baz&#; eksikler olsa da oynamas&#; gayet keyifli. &#;n&#;allah geli&#;tirmeye devam ederler.

seafoodplus.info?id=seafoodplus.infoame

>> Truck World Euro

ETS ve ATS tad&#;n&#; alabilece&#;iniz bir ba&#;ka ba&#;ar&#;l&#; oyun. Fakat geli&#;tiricisi biraz tembel. Daha iyi yerlerde olabilecek bir oyunu böylece b&#;rakt&#;lar.

seafoodplus.info?id=seafoodplus.infotorseafoodplus.info?l=tr

>> Europe Truck Simulator

Yerli yap&#;mc&#; Wanda Sotfware’ün orta halli ba&#;ar&#;l&#; t&#;r oyunlar&#;.. Listenin ba&#;&#;nda da bu serinin en yenisini payla&#;m&#;&#;t&#;m zaten.

seafoodplus.info?id=seafoodplus.infotor&hl=trseafoodplus.info?id=seafoodplus.infotor2&hl=trseafoodplus.info://seafoodplus.info

>> Grand Truck Simulator

Yetenekli ama tembel bir ba&#;ka oyun geli&#;tiricisi. Oyun gerçekten çok iyi ve gerçekçilikte var ancak haritan&#;n kendini tekrar etmesi, arac&#;n sürekli sorun ç&#;karmas&#; oyundan so&#;utuyor. Yap&#;mc&#;n&#;n da bunu düzeltmek gibi bir derdi yok.

seafoodplus.info?id=seafoodplus.inforuckSimulator2seafoodplus.info

>> The Road Driver

Long Path Games taraf&#;ndan gayet güzel geli&#;tirilen ancak oynan&#;&#; bak&#;m&#;ndan anlayamad&#;&#;&#;m bir so&#;uklu&#;u olan oyun. Ke&#;ke oynan&#;&#;&#; daha keyifli hale getirselerdi ama hala beceremediler.

seafoodplus.info?id=seafoodplus.infops://seafoodplus.info

>> Truck Simulation 19

Astragon entertainment’in içine s&#;ç&#;p b&#;rakt&#;&#;&#; güzelim t&#;r oyunu.. Beceremediler ve oyun öylece kald&#;. Yükleyebiliyorsan&#;z bir deneyin derim. Ama oyuna y&#;l&#;ndan beri hiç güncelleme gelmedi..

seafoodplus.info?id=seafoodplus.infoimtwoseafoodplus.info

>> World Truck Driving Simulator

Grafikleri vasat olsa da uzun zamand&#;r güncelleme alan ve en az&#;ndan bir kez oynama &#;ans&#;n&#; hak eden bir oyun. Fakat geli&#;tiricisi Brezilyal&#; oldu&#;u için çok fazla beklentiye girmeyin. Onlar&#;n oyunlar&#; anca bu kadar oluyor.

seafoodplus.info?id=seafoodplus.inforuckdrivingsimulator

>> Cargo Simulator Türkiye

Yerli yap&#;m&#; bir ba&#;ka t&#;r oyunu. Grafikler çok kötü fakat oyun Türkiye haritas&#; üzerine kurulu. &#;sterseniz bir &#;ans verebilirsiniz.

seafoodplus.info?id=seafoodplus.infoimulator&hl=trseafoodplus.info

>> Australia Truck Simulator

Harika grafiklere sahip olmasa da kendi içinde birçok &#;eyin dü&#;ünüldü&#;ü detayl&#;ca tasarlanm&#;&#; bir ba&#;ka t&#;r oyunu. Oyun güncellenmeye devam ederse daha iyi bir seviyeye gelebilir. Ancak Avustralya’da trafik soldan ak&#;yor haberiniz olsun!

seafoodplus.info?id=seafoodplus.infoimulator

>> Back to USSR Truck Driver

Grafikleri çok harika de&#;il ancak sürü&#; hissi, görevlerin gerçekçili&#;i oyuna ba&#;&#;ml&#; olman&#;z&#; sa&#;l&#;yor. &#;sterseniz bir &#;ans verip oynayabilirsiniz.

seafoodplus.info?id=seafoodplus.infoktoUSSRTruckDriver&hl=trseafoodplus.info

>> Off The Road

Baz&#;lar&#;n&#;z bu oyun için ETS-ATS ne alaka? diyebilir fakat oyunun aç&#;k dünyas&#; ve t&#;r ile tomruk ta&#;&#;ma görevleri bana biraz o keyfi ya&#;at&#;yor. Ke&#;ke Dogbyte games bir t&#;r oyunu yapsa da keyifle oynasak.

seafoodplus.info?id=seafoodplus.inforoadseafoodplus.info

>> MudRunner

FHI oyun &#;irketinin Mudrunner isimli oyununun resmi mobil sürümü. Oyun 60 TL fiyat ile sat&#;l&#;yor fakat mobilde performans&#; çok iyi. &#;ans&#;n&#;z varsa deneyin.

seafoodplus.info?id=seafoodplus.infonerAndroid&hl=trseafoodplus.info

>> Offroad Online

Ücretli MudRunner’&#;n ücretsiz alternatifi diyebilece&#;imiz bir oyun. Oyunda kamyonunuz ile haritada gösterilen yerlere gidiyor görevleri tamaml&#;yorsunuz.

seafoodplus.info?id=seafoodplus.info&hl=trseafoodplus.info

>> Offroad Chronicles

SZ &#;nteractive’in en yeni, en son oyunu. Görevler bir yerden sonra tekrara ba&#;lamasa grafikleri ve oynan&#;&#; hissi aç&#;s&#;ndan gayet güzel oyun.

seafoodplus.info?id=seafoodplus.infoad

Ayr&#;ca geli&#;tiricinin &#;u oyunlar&#;na da bakabilirsiniz.

seafoodplus.info?id=seafoodplus.infoimulatoroffroad4seafoodplus.info?id=seafoodplus.infoimulatorOffroad2

>> Russian Car Driver Zil30

Biraz eski bir oyun ama oynan&#;&#;, sürü&#; hissi, aç&#;k dünyas&#; ve görev çe&#;itlili&#;i sebebi ile halen oynanabilir.

seafoodplus.info?id=seafoodplus.info&hl=tr

>> Truck Driver Crazy Road

Biraz eski ve aç&#;k dünyada de&#;il de k&#;s&#;tl&#; bir alanda oynanan bir oyun serisi. Ancak hem grafikleri hem de gerçekçili&#;i nedeni ile oynaman&#;z&#; önerebilirim.

seafoodplus.info?id=seafoodplus.inforuckDriverCrazyRoadseafoodplus.info?id=seafoodplus.inforuckDriverCrazyRoad2

>> Uphill Pickup Truck Simulator Offroad

Oyunun kapak resimleri yan&#;lt&#;c&#; fakat bu kötü bir &#;ey de&#;il. Oyun resimlerdeki kadar iyi olmasa da gerçekten oynamaya de&#;er bir ürün var ortada.. Arac&#;n&#;z&#; seçiyorsunuz, görevin nerede ba&#;layaca&#;&#;, nerede bitece&#;ini seçiyorsunuz ve arac&#;n&#;zla verilen yükü var&#;&#; noktas&#;na teslim ediyorsunuz.

seafoodplus.info?id=seafoodplus.infoTruckDrivingSimulator&hl=tr

&#;imdilik listemiz bu kadar. Yeni oyunlar ke&#;fetti&#;imde veya siz yorum olarak önerilerde bulundu&#;unuzda listemi güncelleyece&#;im!

Tüm kamyonu tek seferde sürebilme Android mobil cihazımızdan simülasyon oyunu Teknolojide kaydettiğimiz gelişme sayesinde bugün artık mümkün. Bellek ve genişletme açısından başka avantajlar sağlayan masaüstü sürümleri sayesinde patlama yaşayan bazı oyunlar.

Ancak bu, bazı durumlarda genellikle apartman olan kabinlerde kamyonumuzun komutasını bize veren bir dizi oyunla cep telefonumuzun ekranından da keyif alabileceğimiz anlamına gelmez; Özellikle Avrupa'yı uçtan uca dolaşmak zorunda olan römorklar. En iyi kamyon oyunlarıyla başlayalım.

Indeks

Ağır Kamyon Simülatörü

Bu kamyon sürüş simülasyon oyunu en iyisidir ve bizi Brezilya gibi harika bir ülkenin çevresini tanıyın. Yani Brezilya ülkesinin coğrafyasını, kasabalarını ve şehirlerini bilmemizi sağlayan yol haritası. Play Store'da en çok indirilen ve en çok puan alan oyunlardan birinde büyük bir kamyon sürmek için harika bir mazerete sahibiz.

En iyi özelliklerinden bazıları arasında, eskiden yeni modellere kadar çok çeşitli kamyonları bulabiliriz. Yükün tadını çıkarmak için nesne fiziğine sahip, ona büyük bir gerçekçilik katan gündüz ve gece döngüsü gibi; özellikle geceleri araba kullanmamız gerektiğinde ve bu genellikle karmaşık bir yapıya sahiptir.

Youtube kanalımıza abone olun

Kamyonumuzun raylar üzerinde hareket etmeye devam edebilmesi için uyku simülasyonu gibi diğer özellikleri de göz ardı etmemize gerek yok. yakıt ikmal istasyonları, hız kameraları, delikli yollar Asfaltın üzerinde sürüşü daha keyifli hale getirmek ve buna daha özenli davranıyoruz ve bizi Brezilya gibi büyük bir ülkenin bir ucundan diğerine götürecek sayısız iş. Android Kılavuzlarından tavsiye ettiğimiz otantik bir kamyon simülasyon oyunu.

Truck Simulator ABD

Brezilya gibi bir ülkenin o güzel kumsallarını tanımış olsaydık, şimdi doğruca kuzeye gidiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde karaya çıkmak ve elimizde bu devasa kamyonların bir başka harika sürüş simülatörü var. Android'de sahip olduğumuz bu ücretsiz oyundan keşfedilecek ve yerlerini keşfetmek için Kanada ve Meksika'nın da bulunduğu bir ülke.

Truck Simulator USA, daha detaylı grafiklerle karakterizedir, mafsallı kamyonların veya metre ve metre uzunluğundaki römorkların ve hatta daha fazla ayrıntı içeren iç mekanların sürüşü, böylece Amerika Birleşik Devletleri'nin karayollarının ve manzaralarının tadını çıkarırken harika zaman geçirebiliriz.

Kargo olarak taşınacak çok çeşitli malzemeleri vurgulayabiliriz. Hakkında konuşuruz benzin, çakıl, yiyecek ve diğerleri birçok işe sahip olmak için çok fazla bu Android oyununda yapılacak. Gündüz ve gece döngüsü varsa yağmurda, karda veya ısının kendi kendine sıkıştırdığı ve alnımızda ter damlalarının yükselmesine neden olan çöllerden geçme deneyimi de sunar.

Çok oyunculu oyununuza dikkat, çünkü diğer oyuncularla oyun oynamamıza izin vereceği ve Truck Simulator USA adlı bu kamyon oyununun sağladığı deneyimi katlanarak katlayacağı için. Ayrıca kamyonlarının motorunun gerçek sesini, araçlarındaki görsel ve mekanik hasarları, manuel / otomatik şanzımanı ve çok çeşitli Kuzey Amerika markalarını da göz ardı etmemize gerek yok ki her şey bir römorkun kontrolünde olmanın bir deneyimi olsun. o Amerikalılar.

Listenin geri kalanı gibi özgür, bu nedenle Android mobil cihazınızdan sürüş keyfini tam anlamıyla çıkarmak için yüklemek zaman alır.

Euro Truck Sürücü

Sizlere sunduğumuz Android için bu kamyon sürüş oyunları serisi ile vereceğiniz büyük kazançtan şikayet etmeyeceksiniz. Bunu söylüyoruz çünkü şimdi Euro Truck Driver ile Avrupa'ya gidiyoruz. Bir öncekinde zaten iyi grafiklere sahip olsaydık, burada konsol grafiklerine sahip olmak için bir adım ileriye gitmek istersiniz. İyi bir cep telefonunuz varsa, çok güzel bir şekilde keyfine varacaksınız.

Avrupa'da seyahatten bahsedecek olursak, bunu söylüyoruz çünkü Berlin, Prag, Madrid, Roma, Paris ve daha pek çok şehirleri ziyaret edebileceksiniz. Çok şey yapmak zorunda kalacaksın para kazanmak için işler ve böylece kamyon filonuzu güncelleyin ve iyileştirmeler yapın. Tüm iş yönetimi de öyle ki her şey sürmesin ve eski kıtada yapacağınız gezilerden yararlanabilirsiniz.

En önemli özelliklerinden bazıları arasında Euro Truck Driver, 7 Avrupa markasıdır 4 × 2 ve 4 × 4 akslı kamyonlar, 20'den fazla gerçekçi şehir, yollarda ve otoyollarda sürüş, gündüz ve gece döngüsüyle gerçekçi hava koşulları, gerekli gerçekçilik derecesini vermek için kamyonlara görsel hasar, ayrıntılı iç mekanlar ve gerçekçi sesler daha iyi bir sürüş deneyimi eklemek için motosikletler, bu da bu tür bir oyunla ilgili.

Ve eğer, ayrıca çevrimiçi çok oyunculu oyunumuz var, sunucular ve zaten bilmek istediğimiz bir konvoy modu ile. Evet, bu açıdan bir lider panosuyla bile özel dokunuşlarını vermeye çalıştıkları doğrudur, bu yüzden bu lojistik dünyasına başlamak için kamyonunuzun direksiyonuna geçin.

Kamyon Simülatörü: Avrupa 2

Hala Avrupa'dayız ve görüyoruz ki en sembolik şehirleri ziyaret etmeyi sevdiğimizi görüyoruz ve daha fazlasını Truck Simulator: Europe 2'nin grafik kalitesindeki bu artışla yaparsak neredeyse bir öncekinin devamı diyebiliriz. sahip olmak Prag, Madrid, Venedik veya Milano gibi gerçekçi şehirler diğerleri arasında.

Daha fazla kamyon satın almak ve treyler almak için para kazanmamız gerekecek ve böylece Avrupa çapında çalışmalar yapabileceğiz. Bir grafiksel olarak neredeyse en iyisi diyebileceğimiz bir oyun Listeden ve bu, oyunlarınızla çekim yapabilmeniz için cep telefonlarımızın en iyisini gerektirir.

En çarpıcı özellikleri arasında gerçekçi kamyon fiziğinden bahsedebiliriz, 7 kamyona kadar sürmek için farklı, satın almak için 12 römorkSürüş deneyimini en iyi hale getirmek için gerçekçi, çok gerçekçi motor sesleri, diğer sürücülerin Yapay Zekasının simülasyonu, hava koşulları, gündüz ve gece döngüsü ve gizemde bıraktığımız çok daha fazlası bu versiyonda geliştirildi. kendin.

Esta vez çevrimiçi çok oyuncumuz yokama hasar ve yakıt tüketimi ve her türlü kalitede yolda sürüş gibi daha fazla gerçekçilik faktörü eklenirse. Diğerleriyle karşılaştırırsak oldukça çarpıcı bir grafik deneyimi sunan görsel açıdan mükemmel bir oyun. Tabii ki, biz de bedavaya sahibiz, o yüzden devam edin.

Dünya Kamyon Sürüş Simülatörü

Ve bizi dünyanın dört bir yanına ve ayrıntılı olarak götürecek biriyle karşı karşıyayız. Dokularda bir öncekiyle aynı seviyede olmayabileceği doğrudur, ancak aynı zamanda bir kamyonun elemanlarının her türlü detayını simüle etmekten de uzak değildir Korna, aksaklıklar, arbaletler ve daha fazlası gibi

Dünyayı dolaşmaktan bahsedersek, bunu tüm ülkelerden her türlü markanın sürüşüne de götürebiliriz. Hatta onları "boyayabileceğiz" onlara biraz renk katmak ve onları istediğimiz gibi özelleştirmek. Bu anlamda bu kamyon oyununun detaylarda çok iyi durmuş olarak çıktığı doğrudur.

Es ayrıca kantinin çarptığı nesnelerin fiziğinde diğerlerinden sıyrılmak ve kabindeki süspansiyona dahil olanlarda, kabinin hareketleri, antenlerin hareketleri, araziye bağlılık ve kamyonumuzu olabildiğince gerçekçi hale getirecek başka bir simülasyon dizisi; Ve bu arada, bu tür oyunlarda bunun için varız.

İlgili makale:

Android için en iyi yarış oyunları

Gibi başka özelliklerimiz var manuel ve otomatik vitesler, gerçekçi duman simülasyonu, koltuk konumu ayarı Sürücü Kabini, Motor Freni, Tam Işık Şeması, Gerçekçi Grafikler, Tehlikeli Yollar, Her Türlü Kargo, Gündüz / Gece Döngüsü, Liderler ve Başarılar.

Kamyonumuzu dünyanın dört bir yanına götürmek için çok sayıda şehirle nihayet açık dünyayla baş başa kaldık. Biz bunu böyle bitiriyoruz cep telefonunuz için en iyi kamyon oyunlarının listesi, eğlenmek!


Çocuklar için kamyon oyunları şık APK [Kilitli]

// Seçenek A //

seafoodplus.info'dan Truck games - build a house modunu indirmek için.
"Bilinmeyen Kaynaklar" seçeneğini etkinleştirmeniz gerekiyor.
1. Truck games - build a house mod APK'sını indirmek için yukarıdaki bağlantıya tıklayın.
2. Dosyayı cihazınızın İndirilenler klasörüne kaydedin.
3. Şimdi Kur'a dokunun ve kurulumun bitmesini bekleyin.
4. Bittiğinde oyunu açın ve hemen oynamaya başlayın.

// Seçenek B //

HappyMod APP'den Truck games - build a house indirmek için şunu takip edebilirsiniz:
1. Tarayıcınızı açın ve HappyMod'un tek resmi web sitesi olan seafoodplus.info'dan HappyMod APK dosyasını indirin.
2. Android Ayarları'nı açın ve Gizlilik veya Güvenlik'e gidin.
3. Bilinmeyen Kaynaklara İzin Ver seçeneğine dokunun ve etkinleştirin.
4. Android indirmelerinize gidin ve APK dosyasına dokunun.
5. Yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
6. HappyMod Uygulamasında Truck games - build a house arayın.

// İndirme Bilgileri //

Daha[+]

// İşletim Sistemleri //

Çok pencereNo
Ekranları destekler
Açık Gl Int
Herhangi Bir Yoğunluğu DesteklerNo

// Kullanıcı Özellikleri //

// imza //

// Geliştirici //

Milyonlarca kullanıcıyla gerçek zamanlı sohbete katılmak için HappyMod'u indirin.

  • Kullanıcı Yorumları
  • Kullanıcı istekleri

Şunun için inceleme yazın Çocuklar için kamyon oyunları şık APK

Oy verin:

Bir inceleme gönderin

Kullanıcı Yorumları (39)

En son sürümünü isteyin Çocuklar için kamyon oyunları şık

Bu mod çalışmazsa, HappyMod topluluğuna istek gönderebilirsiniz. Kullanıcılar, varsa yeni bir mod yükleyecektir.

Bir istek gönderin

Şununla ilgili son istekler Çocuklar için kamyon oyunları

Bu modun çalışıp çalışmadığını mı merak ediyorsunuz? Bu modla ilgili ekran yakalama videolarına göz atın.

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir