subhaneke çoçuklar için yazılışı / SÜBHANEKE DUASI - Sübhaneke Duasının Anlamı ve Okunuşu

Subhaneke Çoçuklar Için Yazılışı

subhaneke çoçuklar için yazılışı

S&#;bhaneke Duası Okunuşu ve Anlamı ile S&#;bhaneke Arap&#;a Okunuşu, T&#;rk&#;e Anlamı, Diyanet Meali, Fazileti

Haberin Devamı


Öneri:
Ayetel Kürsi

Sübhaneke Duası Arapça Okunuşu

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük *) ve lâ ilâhe ğayrük.

Sübhaneke Duası Türkçe Anlamı

Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur. Sübhâneke, cenaze namazında parantez içindeki "Ve celle senâük" cümlesi ile beraber okunur.

Sübhaneke Duası Arapça Yazılışı

Sübhaneke Duası Okunuşu ve Anlamı ile Sübhaneke Arapça Okunuşu, Türkçe Anlamı, Diyanet Meali, Fazileti

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ﴿﴾ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ﴿﴾ وَتَعَالَى جَدُّكَ ﴿﴾ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

Sübhaneke Duası Fazileti

Sübhaneke duasının peygamberlerin, meleklerin ve sâlih kullarının bu ifadelerle O’nu zikrettiği için önemi büyüktür. Namazlarda okunan Sübhaneke duası Kuran'ı Kerim'de insanların cennete girince Allah-u Teala'ya şükür ve teşekkür olarak ilk söyleyecekleri duanın olacağı anlatılmaktadır. 

Sübhaneke Duası

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır.Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.

S&#;bhaneke duası ve anlamı - S&#;bhaneke T&#;rk&#;e Okunuşu, Arap&#;a Yazılışı

Sübhaneke duası her namazda okunan bir dua olduğundan ezberlenmesi gereken dualar arasında yer alır. Sübhaneke anlamı, Türkçe okunuşu, Arapça yazılışı ve diğer tüm detaylar..

Sübhaneke Duası Türkçe Okunuşu

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik, ve tebârekesmük, ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe ğayrük.

Sübhaneke Duası Anlamı (Diyanet Meali)

Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.

Sübhaneke Duası ne zaman okunmalı?

 • Her namazın ilk rekatında iftitah tekbirinden sonra,
 • İkindi namazının sünnetinde üçüncü rekata kalkınca fatihadan önce,
 • Yatsı namazının ilk sünnetinde üçüncü rekata kalkınca fatihadan önce,
 • Teravih namazı dört rekatta bir selâm verilerek kılınıyorsa üçüncü rekata kalkıldığı zaman fatihadan önce.
 • Cenaze namazında birinci tekbirden sonra

Faziletleri

Yüce Allah meleklere arşı kaldırmalarını emir ettiğinde melekler çok zorlanmıştır. Bu durumun üzerine Allah-u Teala meleklere Sübhaneke duasını okumalarını emretmiştir. Ve bu duayı okuyan meleklerin yükü hafiflemiştir.

Bizler de namaza başlarken Sübhaneke'yi okuyarak Allah'tan üzerimizdeki ölü toprağını kaldırmasını talep etmiş oluyoruz. "Ya Rab, arşı taşıyan meleklerinin, bu dua hürmetine üzerindeki yüklerini nasıl hafiflettiysen, bizim de üzerimizdeki yükleri öyle hafiflet. İbadetimizden feyiz almamızı kolaylaştır." diyerek Allah'tan yardım talep ediyoruz.

Sübhaneke Duası Okunuşu: Sübhaneke Duası Yazılışı, Anlamı, Meali, Tefsiri ve Türkçe Okunuşu

Sübhaneke duası, İslam dini için büyük önem taşıyan dualardandır. Farz olan namaz ibadetini yerine getirirken tekbir getirdikten sonra ilk olarak Sübhaneke duası okunur. Bilindiği gibi, namazda okunması gereken dualar ve sureler vardır. Subhaneke duası da bunlardan birisidir. Sübhaneke duası okunuşu, “Sübhânekellâhümme ve bi hamdik” şeklinde başlar

SÜBHANEKE DUASI OKU

Subhaneke okunuşu bilmek önem arz eder; çünkü beş vakit namazlarda okunmaktadır. Ezberlemek isteyenler için Subhaneke anlamı (meali), Arapça yazılışı ve Türkçe okunuşu ile fazileti hakkında bilgiler haberimizin devamında bulunuyor:

SÜBHANEKE DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahîm

 1. Sübhânekellâhümme ve bi hamdik
 2. ve tebârakesmük
 3. ve teâlâ ceddük
 4. (vecelle senâük)*
 5. ve lâ ilâhe ğayrük.

* “Ve celle senâük” yalnızca cenaze namazlarında kullanılır.

SÜBHANEKE DUASI YAZILIŞI

SÜBHANEKE DUASI DİNLE

SÜBHANEKE DUASI TÜRKÇE ANLAMI (DİYANET MEALİ)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın (c.c) adıyla

 1. Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın.
 2. Seni daima böyle tenzih eder ve överim.
 3. Senin adın mübarektir.
 4. Varlığın her şeyden üstündür.
 5. Senden başka ilah yoktur.

SÜBHANEKE DUASI NE ZAMAN OKUNMALI?

 • Her namazın ilk rekatında iftitah tekbirinden sonra,
 • İkindi namazının sünnetinde üçüncü rekata kalkınca fatihadan önce,
 • Yatsı namazının ilk sünnetinde üçüncü rekata kalkınca fatihadan önce,
 • Teravih namazı dört rekatta bir selâm verilerek kılınıyorsa üçüncü rekata kalkıldığı zaman fatihadan önce.
 • Cenaze namazında birinci tekbirden sonra

Sübhaneke duası okunmalıdır.

SÜBHANEKE DUASI FAZİLETLERİ

Yüce Allah meleklere arşı kaldırmalarını emir ettiğinde melekler çok zorlanmıştır. Bu durumun üzerine Allah-u Teala meleklere Sübhaneke duasını okumalarını emretmiştir. Ve bu duayı okuyan meleklerin yükü hafiflemiştir.

Bizler de namaza başlarken Sübhaneke'yi okuyarak Allah'tan üzerimizdeki ölü toprağını kaldırmasını talep etmiş oluyoruz. "Ya Rab, arşı taşıyan meleklerinin, bu dua hürmetine üzerindeki yüklerini nasıl hafiflettiysen, bizim de üzerimizdeki yükleri öyle hafiflet. İbadetimizden feyiz almamızı kolaylaştır." diyerek Allah'tan yardım talep ediyoruz.

NAMAZLARDA SÜBHÂNEKE OKURKEN ‘VE CELLE SENÂÜK’ KISMI NİÇİN OKUNMAZ?

Namazın başında okunan “Sübhâneke” zikri ile ilgili sahih hadislerde “ve celle senâüke” lafzı yer almamaktadır (Ebû Dâvûd, Salât, ). Bundan dolayı namazlarda bu cümle okunmaz (Merğînânî, el-Hidâye, I, ).

Cenaze namazı ise, ölüye dua olduğu için, başka duaların da yapılması mümkün olduğu gibi, “Sübhaneke” zikrine “Allah’ım senin şanın yücedir” anlamındaki “celle senâuke” ifadesi de eklenebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 58; Mehmet Zihnî, Nîmet-i İslam, s. ). Zira namaz dışında yapılan bazı zikir ve dualarla ilgili rivayetlerde bu ifade yer almaktadır.

SÜBHANEKE DUASI İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER

Ebû Said El Hudrî radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre:

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namaza kalktığı zaman, tekbir alır, sonra: “Ey Allah’ım seni tesbih eder, ve sana hamd ederh rim. Senin ismin yücedir. Celâlin uludur. Senden başka ilâh yokttur,” derdi. Sonra da üç kere:

 • “Allah’tan başka ilâh yoktur.” Üç kere:
 • “Allah (şanına lâyık) büyüklükle büyüktür. Şeytandan ve onun şerrinden, kibirinden, sıkmasından bilen işiten Allah’a sığınırım.”

derdi. (Tirmizi, Ebvâbu’s-Salât, b. , n. , s. 9, c. 2)

EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir