tarsus şahmeran hamamı / Tarsus Şahmeran Hamamı: Şahmeran Efsanesi | seafoodplus.info

Tarsus Şahmeran Hamamı

tarsus şahmeran hamamı

Yılanların Anası Şahmeran Efsanesinin 8 İlginç Yönü

Fars kökenli bir efsane olan Şahmeran, hem Türk kültüründe hem de dünyanın dört bir yanında birçok hikayeye kaynak olmuştur. Şarkılarda, filmlerde, kitaplarda hatta aksesuarlarda karşımıza çıkan, belinden aşağısı yılan üstü insan formunda olan bu gizemli efsane karakterinin 8 ilginç yönünü listeledik.

lokman hekim

Yeryüzündeki tüm yılanların Şahmeran’dan türediğine inanılır. Yerin yedi kat altında yaşayan Yılan Ata Şahmeran, tüm yılanlara hükmeder. Efsanenin çoğu örneğinde dişi olduğu kabul edilen Şahmeran bu sebeple Yılan Ana olarak da bilinir.

Yılanların Padişahı Şahmeran

lokman hekim

Bir diğer yandan Şahmeran’ın erkek olarak kabul edildiği örnekler de bulunur. Hatta bazı hikayelerde Şahmeran’ın ölümüyle sonuçlanan olaylar zinciri Şahmeran’ın Tarsus Padişahı’nın kızına aşık olması ile başlar ve onun peşinden öldürüleceği hamama gitmesiyle kaçınılmaz sona doğru ilerler.

lokman hekim

Tüm Şahmeran efsanelerinde Şahmeran’ın krallığına kabul edilen genç bir erkek bulunur. Bu karakter çoğu hikayede Lokman Hekim ya da Camsab’tır. Camsab arkadaşları tarafından ormandaki bir kuyuda bırakılan bir çocukken, Lokman Hekim kaderi dünyanın en başarılı doktorlarından biri olmak olan bir gençtir.

lokman hekim

Efsaneye göre Şahmeran her derde deva olabilecek, her hastalığı iyileştirebilecek bir yaratıktır. Ama Lokman Hekim onu ormanda bulduğunda yaralı haldedir ve yardıma ihtiyacı vardır. Lokman Hekim onu sarayına taşır, tedavisine yardımcı olur. Bunun karşılığında Şahmeran tıp bilgisini onunla paylaşır. Şahmeran’ın tıp bilgisine hakimiyeti o kadar fazladır ki günümüzde de kullanılan tıp sembolündeki yılanın Şahmeran olduğu düşünülmektedir.

lokman hekim

Şahmeran efsanesinden kaynaklanan tüm hikayeler, Şahmeran’ın ölümüyle sona erer ve bu ölüm hamamda gerçekleşir. Ömrü boyunca bir kez olsun Şahmeran’ı gören bir insan hamama girdiğinde sırtı aynı bir yılan gibi pul pul olur. Şahmeran’ın yerini bilen bir kişi varsa onu bulmanın tek yolu, hamama girdiğinde sırtını kontrol etmektir. Bulunduğu zaman, hamama getirilen Şahmeran burada öldürülür. Günümüzde Tarsus’un Kızılmurat ilçesinde bulunan Şahmeran Hamamı’nın, Şahmeran’ın öldüğü yer olduğuna inanılmaktadır.

lokman hekim

Şahmeran öldüğü zaman vücudu üç parçaya bölünür ve kaynatılarak suyu çıkarılır. Bu üç farklı sudan biri tedavi edici özelliktedir, biri içen kişiyi öldürecek bir zehirdir, üçüncüsü ise içene tıp konusunda eşsiz bir bilgelik verecektir. Efsaneye göre Lokman Hekim ya da Camsab olarak değişen karakter bilgelik veren suyu içer ve dünyaca tanınan ünlü bir tıp insanına dönüşür.

Yılanların Dünyayı İstilası

yılan ata, lokman hekim

Efsaneye göre Şahmeran’ın hükümdarlığı altındaki yılanlar Şahmeran’ın öldüğünü haber almamışlardır. Çünkü Şahmeran yeraltındaki saraydan çıkarken diğer yılanlara önce hamama gideceğini oradan da bir düğüne katılacağını söylemiştir. Yeraltındaki yılanlar yeryüzünde çalınan davulları duydukça düğünün devam etmekte olduğunu düşünür, Şahmeran’ın geri dönüşünü beklerler. Efsaneye göre Kıyamet Günü geldiğinde ve davullar sustuğunda yılanlar Şahmeran’ın öldüğünü anlayacak ve onun öcünü almak için yeryüzüne çıkarak, hamamlardan başlamak üzere her yeri istila edeceklerdir.

lokman hekim

Şahmeran hikayesi popüler kültürde de çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Zülfü Livaneli’nin yönettiği Şahmaran filmi, efsanenin bir uyarlamasıdır. Bu filmde Şahmeran’ı sinemamızın Sultanı Türkan Şoray canlandırır.

Yararlanılan KaynaklarTarsus Kültürünün Tanıtımında Şahmeran Efsanelerinin Önemi, Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÇIBLAK.Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt.

 22, okunma

kulturHalkbank

Koruma ve Yeniden Kullanım Sorunları Bağlamında Mersin-Adana Bölgesi’ndeki Tarihi Hamamlara Bir Örnek: Tarsus’ta Yeni Hamam

Tarihte kentlerin başlıca kamusal yapılarından biri olan hamam yapıları, teknolojinin ilerlemesine paralel olarak yaşam biçiminin değişmesi sonucu, günümüzde yaygın kullanımlarını kaybetmiş durumdadır. Bu yapılar, gerek terk edilme ve bakımsızlık, gerekse niteliksiz müdahaleler sonucu, özgün niteliklerini yitirmekte ve önemli koruma sorunları yaşamaktadırlar. Bu çalışma, benzer sorunların görüldüğü, Mersin-Adana Bölgesi’nde bulunan ve bölgedeki tarihi hamam yapılarının en nitelikli örneklerinden biri olan XVI. yüzyıla ait Tarsus’taki Yeni Hamam’ı konu almaktadır. Bu önemli sosyo-kültürel gelenek ve yapı mirasının korunarak gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi amacıyla; önce aynı bölgede bulunan, yaklaşık aynı döneme ait ve benzer nitelikler gösteren dört ayrı hamam yapısının (Adana’dan Mestanzade, Irmak ve Yeni Hamam, ayrıca Mersin’den Şahmeran Hamamı) karşılaştırmalı çalışma bağlamında ele alınmasının ardından, Tarsus’taki Yeni Hamam detaylı bir çalışma kapsamında incelenmektedir. Çalışma kapsamında, yapının mevcut durumu belgelenerek analiz edilmekte, özgün durumu ve geçirdiği değişimler dönemler halinde irdelenmektedir. Elde edilen bilgiler ışığında yapıya, özgün niteliklerini koruyan, ortaya çıkaran ve dönem müdahalelerini dikkate alan bir anlayışla restorasyon önerileri getirilmekte, ayrıca bu yapı grubu için uygun işlev araştırması yapılarak, yeniden kullanım projesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Mersin-Adana Bölgesi, tarihi Türk hamamları, Koruma, Yeniden Kullanım, Tarsus’ta Yeni Hamam

As one of the main public buildings of the cities in history, bath buildings have lost their widespread use as a result of the change in lifestyle in parallel with the advancement of technology. These structures, on the one hand abandonment and neglect, on the other hand, as a result of unqualified interventions, lose their original characteristics and have significant protection problems. This study takes Yeni Hamam in Tarsus dating back to the XVth century as its case study for historic Turkish baths in Mersin-Adana Region. Following the general examination of four other Turkish baths approximately from the same period, located in the same region for a comparative study (Mestanzade, Irmak, Yeni Hamam and Şahmeran Hamamı in Adana); Yeni Hamam in Tarsus is studied in detail for the conservation of this specific group of built heritage and transfer of this important socio-cultural tradition and valuable heritage to future generations. In this context, the existing situation of the building is documented and examined, as well as the original and the major phases are investigated thoroughly. Under the light of this information, restoration interventions are brought, with an understanding revealing and sustaining the original qualities, considering the previous interventions; besides a reuse proposal is made through the investigation of suitable reuse options for these buildings. 

Keywords:

Mersin-Adana Region, historical Turkish baths, conservation, reuse, Yeni Hamam in Tarsus,

Tam Metin

___

  • Adana Valiliği (), Adana Kentsel Kültür Envanteri, Ulusoy Ofset, Adana.
  • Aru, K. A. (), Türk Hamamları Etüdü, İstanbul Matbaacılık, İstanbul, s
  • Bektaş, S. (), Ayasofya Haseki Hürrem Sultan Hamamı Restorasyon Önerisi ve Kütüphane Olarak İşlev Kazandırılması, Haliç Üniversitesi FBE, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul.
  • Eyice, S. (), “Hamam”, M.E.B. İslam Ansiklopedisi, Cilt 15, M.E.B. Basımevi, İstanbul.
  • Önge, M.Y. (), Anadolu’da Yüzyıl Hamamları, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara,
  • Önge, M. Y. (), Mimarbaşı Koca Sinan Yaşadığı Çağ ve Eserleri, Ayrı Basım, İstanbul,
  • Şehsuvaroğlu, H. (), “Anatolian Thermal Baths and Seljuki Turks”, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, İstanbul.
  • Taşçıoğlu, T. (), Türk Hamamı, Duran Ofset Matbaacılık ve Ambalaj San A.Ş., İstanbul.
  • Yaşaroğlu, K. (), “Hamam”, DİA, İslam Ansiklopedisi, XV, İstanbul, s
  • Yılmazkaya, O. (), Aydınlık Kubbenin Altındaki Sıcaklık-Türk Hamamı-İstanbul Hamamları Rehberi, Çitlembik Yayınları, İstanbul.

___

APA Öztürk, Ç. & Mıhçıoğlu Bilgi, E. (). Koruma ve Yeniden Kullanım Sorunları Bağlamında Mersin-Adana Bölgesi’ndeki Tarihi Hamamlara Bir Örnek: Tarsus’ta Yeni Hamam . Kent Akademisi , 13 (1) , . DOI: /kent

Tarsus Şahmeran Hamamı: Şahmeran Efsanesi

Makedonya Tatil

Şahmeran Efsanesi, daha çok duvar resimleri ve hediyelik objelerin üzerinden tanıdığımız vücudunun üst kısmı güzel bir kadın, vücudunun alt kısmı ise yılan şeklinde olan doğu kültürünün masallarında yer alan mitolojik bir yaratıktan söz ediyor. Şahmeran&#;ın yaşadığı yer ile ilgili olarak da efsanelerde Tarsus ve Mardin&#;in ismi geçiyor.

Şahmeran ile ilgili olarak Tarsus ve çevresinde anlatılan efsanelerde, Şahmeranı ilk gören insanın, Camsab ya da Lokman Hekim olduğu söyleniyor. Şehmeran&#;ın kimi zaman bir çoban kimi zaman da ormana avlanmaya giden bir avcı olduğunu belirten örnekler de var. Bütün efsaneler, Şahmeran&#;ın öldürülmesiyle son buluyor.

Sahmaran Masalı

Şahmeran Efsanesi, Tarsus

Şahmeran Efsanesi, daha çok duvar resimlerinden tanıdığımız, vücudunun altı yılan, üstü ise güzel bir kadın olan mitolojik bir yaratıkla ilgili. Gizemli ve yılanların hükümdarı olduğuna inanılan bu yaratığın gömülere bekçilik ettiği, soluğu ve bakışıyla insanları öldürdüğüne inanılıyor.

Mitolojik yaratığın insan olan üst kısmına &#;maran&#; deniliyor. Maranın ruhunun öldükten sonra kızına geçtiğine inanılıyor. Anadolu masallarında ve anlatılarında kendinden sıkça söz edilen Şahmeran, Türk halk inancında er (insan) ve büke (ejderha) birleşiminden oluşan Erbüke ya da Erböke adlı varlıkların başı olarak kabul ediliyor. Bu varlığın dişisine ise İşbüke deniliyor. Şahmeran&#;ın Anadolu topraklarında yaşadığı düşünülen iki yer ise Mersin&#;in Tarsus ilçesi ve Mardin.

Şahmeran Efsanesi nedir

Camsab, yoksul bir ailenin oğlu olup evinin geçimini odunculuk yaparak sağlamaktadır. Bir gün arkadaşlarıyla birlikte ormanda içi bal dolu bir kuyu bulan Camsab, balı çıkarması için arkadaşları tarafından kuyuya indirilir, balın çıkartılması sona erince de kuyuda bırakılır.

Kuyunun içinde yardım beklerken bir ışık sızıntısı görür, ışığın geldiği yeri açarak büyük bir bahçeye çıkar. Burada bir tahtta oturan üst tarafı insan alt tarafı yılan şeklinde olan ve bir insan gibi konuşan Şahmeran ile karşılaşır.

Yılanların şahı olup yer altında diğer yılanlarla birlikte yaşayan Şahmeran, Camsab’a korkmamasını ve bir süre kendilerinin misafiri olacağını söyler. Burada çok iyi ağırlanan Camsab, aradan yıllar geçtikten sonra sıkılmaya ve ailesini özlemeye başlayınca evine dönmek için izin ister.

Şahmeran ise ölümünün bir insan elinden olacağını, eğer kendisini bırakırsa yerinin insanoğlu tarafından hemen bulunabileceğini söyleyerek Camsab’ın gitmesine izin vermek istemez. Ancak ısrarlara dayanamaz ve yerini kimseye söylememesi şartıyla Camsab’ı evine gönderir.

flyistaSerbia

Sahmeran Efsanesi

Bu sırada Tarsus padişahı, önemli bir hastalığa yakalanır. Dönemin tanınmış hekimleri hastalığa bir türlü çare bulamazlar, fakat büyü işleriyle de ilgilenen vezir, padişahın hastalığının Şahmeranın etinin yenilmesiyle geçeceğini söyler. Bunun üzerine Şahmeran&#;ın yerini bilene büyük vaatlerde bulunulur, ancak kimse ortaya çıkmaz.

Vezir, Şahmeranı gören kişinin sırtının yılan derisi gibi pul pul olduğunu padişaha söyleyince herkesin hamama gelerek yıkanması emri verilir. Camsab, Şahmerana söz verdiği için hamama gitmez, fakat bir süre sonra sadece kendisinin yıkanmaya gitmediği anlaşılınca hamama gitmek zorunda bırakılır.

Camsab’ın sırtının yılan derisi gibi olduğu görülünce, kendisinden zorla şahmeranın yeri öğrenilir. Vezir, Camsab’ın gösterdiği kuyunun başında büyülü sözler söyleyerek Şahmeranı ortaya çıkartır. Şahmeran kaderini bildiği için karşı koymaz ve Camsab’a ölümünden sonra etini kaynatarak ilk suyu vezire, ikincisini padişaha içirmesini, üçüncüsünü de kendisinin içmesini tembihler.

Şahmeran, hamama götürülerek burada öldürülür ve eti kaynatılır. Vezir ilk suyu Camsab’ın içmesini ister. Camsab, şahmeranın dediklerini yaparak ilk suyu vezire verir. Vezir, bunu içer içmez ölür. İkinci suyu içen padişah iyileşir, üçüncüsünü içen Camsab ise aklı ve zekâsı daha da güçlenip padişaha baş vezir olur.

Şahmeran&#;la ilgili efsanelerin kökeni oldukça eski dönemlere uzanıyor. Tarsus&#;ta yapılan arkeolojik kazılarda bulunan 2 bin yıllık Tarsus sikkelerinin üzerinde Şahmeran&#;ın öldürüldüğünü öğrenen yılanların intikam almak amacıyla şehre saldırdıkları sahne canlandırılmış.

Şahmeran Hamamı

Şahmeran Hamamı

Şahmeran Hamamı, tarihi bir özelliğe sahip olmasının yanı sıra yılanların şahı olarak bilinen Şahmeran&#;ın öldürüldüğü yer olduğuna inanılması nedeniyle halk arasında önemli bir yere sahip. Hamamın göbek taşında ve iç kısımdaki duvarlarında görülen hafif kırmızıya yakın rengin, burada öldürüldüğü düşünülen Şahmeranın kanından geldiğine inanılıyor.

MaltaFlyista

Hamamın Şahmeran&#;la olan bağı ve efsanesi Tarsus yöresindeki birçok kişi tarafından biliniyor. Tarsus&#;un en işlek caddelerinden biri olan Adana Caddesinde, üst tarafı insan alt tarafı yılan biçiminde olan ve gövdesini birçok küçük yılan saran Şahmeran Anıtı bulunuyor.

Şahmeran Hamamı ziyaret bilgileri

🗺 Adres: Kızılmurat Mahallesi, Tarsus, Mersin
Şahmeran Hamamı ziyaret saatleri: Şahmeran Hamamı, bakımsızlık ve doğa koşulları nedeniyle restorasyon sürecini bekliyor. Hamamı yalnızca dışarıdan görebilirsiniz.

Şahmeran Efsanesi&#;ne ev sahipliği yapan Tarsus’ta Hristiyanlığın yayılmasında büyük emeği olan Tarsus doğumlu St. Paul’a adanan St. Paul Kilisesi ve St. Paul Kuyusu, eski Roma mezarlarının yer aldığı yemyeşil dokusuyla Tarsus Şelalesi, Türk-İslam mimari anlayışının en iyi temsilcilerinden Ulucamii ve Osmanlı döneminde Tarsus’ta ticaretin kalbi olarak kabul edilen Kırkkaşık Bedesteni‘ni de görün.

Eski Tarsus Evleri‘nin sıralandığı tarihi Tarsus sokaklarında yürüyüşe çıkın. Tarsus Gezi Rehberi ve Tarsus’ta Gezilecek Yerler blog yazılarımda Tarsus ve çevresinde gezilip görülmesi gereken yerleri anlattım.

Şahmeran Efsanesi, doğu kültürlerine ait masallarda yarısı kadın yarısı yılan olan bir mitolojik karakterden bahsediyor. Efsanedeki mitolojik yaratığın yeryüzünde yaşadığı düşünülen iki yerden biri olan Tarsus, aynı zamanda dünyada farklı inançların ve farklı uygarlıkların izlerine tanık olabileceğiniz zengin bir kültürel mirasa sahip.

MaltaFlyista
Seyahat Yazarı, Blogger. “Yolda olmak” duygusuna âşığım Aslında veteriner hekimim, ayrıca bilgi yönetimi okudum, marka yönetimi üzerine MBA yaptım. 14 yıl çalıştığım şirketimle yolum 'da ayrılınca, tekrar bir işe girmek yerine hayallerinin peşine düşüp, uzak masal ülkesi Yeni Zelanda’ya gittim. 22 ay boyunca ülkeye dönmeden Okyanusya ve egzotik Asya ülkelerinde seyahat ettim. O zamandan bu yana tam zamanlı seyahat edip gezi rehberleri hazırlıyorum.

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir