tövbekar ne demek / TÖVBEKAR ne demek? anlamı nedir?

Tövbekar Ne Demek

tövbekar ne demek

Tövbekâr ne demek? Tövbekâr kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu (TDK), kelimeleri inceleyerek Türkçenin geli&#;mesi için çal&#;&#;malar sürdüren yetkilileri bünyesinde bar&#;nd&#;ran bir devlet kurumudur. Say&#;s&#;z harfin bir araya gelmesiyle olu&#;an yüz binlerce kelimenin incelemelerini sürdüren TDK, Tövbekâr kelimesi ile ilgili merak&#; da gidermeyi amaçlam&#;&#;t&#;r. Birçok ki&#;i taraf&#;ndan irdelenen Tövbekâr kelimesi ne anlama gelir?

Tövbekâr Ne Demek? Tövbekâr TDK sözlük anlam&#; nedir?

  • Tövbekâr kelimesinin TDK sözlü&#;e göre 2 farkl&#; anlam&#; vard&#;r.
  • Tövbekâr kelimesinin kökeni Arapça dilidir.
  • Tövbekâr kelimesinin Arapça dilindeki kar&#;&#;l&#;&#;&#; tevbe + Farsça -k&#;r &#;eklindedir.

Tövbekâr TDK sözlük anlam&#; &#;u &#;ekildedir:

  1. s&#;fat Günah say&#;lacak bir i&#;ten vazgeçmi&#; olan, bir daha yapmamaya karar vermi&#; olan (kimse)
  2. Tövbeli

Tövbekâr Kelimesinin Kullan&#;ld&#;&#;&#; Atasözleri, Deyimler ve Birle&#;ik Fiiller

ANASAYFAYA DÖNMEK &#;Ç&#;N TIKLAYINIZ

tövbekâr olmak

kırk gün günahkâr, bir gün tövbekâr

sürekli kötü işler yaptıktan sonra iyi bir iş yapan insan için kullanılan söz.

tövbekâr

Ar. tevbe + Far. -k¥r

sf. 1. Günah sayılacak bir işten vazgeçmiş olan, bir daha yapmamaya karar vermiş olan (kimse). 2. Tövbeli.

başı kayusu olmak, (başı kayısı olmak, başı kayu olmak, başlu başı kayusu olmak)

Başı dertte olmak, başının derdine düşmek.

dudaş olmak, (dutaş olmak, tudaş olmak, tutaş olmak)

1. Karşılaşmak, raslamak, yaklaşmak, mukarin olmak. 2. Meşgul olmak, çalışmak

doyum olmak, (toyumca olmak, toyum olmak)

Ganimete kavuşmak, zengin olmak

düş olmak, (tüş olmak, tuş olmak)

1. Yönelmek. 2. Rast gelmek, isabet etmek, musadif olmak, karşılaşmak. 3. Nail olmak, mazhar olmak, erişmek. 4. Delâlet etmek, uygun gelmek

daşra olmak, (taşra olmak)

Dışarı çıkmak

domalıç olmak, (tomalıç olmak)

Yumrulaşmak, tümsekleşmek, pırtlak, fırlak olmak

Do not share my Personal Information.

Bir cümlede Tövbekar kullanım örnekleri ve çevirileri

Tövbekar olmanız için bir şans veriyorum, benim güzel ve dindar leydim.
I'm giving you a chance to be penitent, my beautiful, pious lady.
Portre tamamlandığında onun… tövbekar dönüşünü istiyorum.
I desire her penitent return… when the portrait is finished.
Tövbekar, Tanrı önünde alçakgönüllüdür. Tövbekar… tövbekar.
Penitent man is humble, The man…
Tövbekar, Tanrı önünde alçakgönüllüdür. Tövbekar… tövbekar.
Penitent… The man… man is humble.
Tanrı seni huzuruna kabul etsin, tövbekar günahkar!
Tövbekar… Tövbekar geçebilecek.“ Sadece tövbekar geçebilecek.”.
Tövbekar, Tanrı önünde alçakgönüllüdür. Tövbekar… tövbekar.
is humble, Penitent… The penitent man.
Tövbekar… Tövbekar geçebilecek.“ Sadece tövbekar geçebilecek.”.
Bu senin tövbekar ve bizim yüce olduğumuzu göstermek için bir fırsat.
Here your opportunity to be repentant and for us magnanimous.
And live his life as a penitent.
Örtün yoksa tövbekar olman bile seni kurtaramaz.
Cover yourself or there will be no penitence that can save you.
To repent and be forgiven.
May his final thoughts be penitent.
Tövbekar… tövbekar… Tövbekar?… Tövbekar alçakgönüllüdür… Tanrı önünde diz çöker.
Penitent… The penitent man… Penitent. Penitent man is humble, kneels before God.
Bize, yalnızca tanrının rahmetinin lütfuyla,… ancak kurtarılabilecek olan tövbekar günahkardan bahseder.
He tells us of the repentant sinner that may,
only by the grace of God's mercy, yet be saved.
Tövbekar alçakgönüllüdür… Tanrı önünde diz çöker. Tövbekar… tövbekar… Tövbekar?
Kneels before God. Penitent man is humble, The penitent man… Penitent. Penitent.
Tövbekar?… Tövbekar alçakgönüllüdür… Tanrı önünde diz çöker. Tövbekar… tövbekar.
Kneels before God. Penitent man is humble, The penitent man… Penitent. Penitent.
Tövbekar?… Tövbekar alçakgönüllüdür… Tanrı önünde diz çöker. Tövbekar… tövbekar.
Sonuçlar: 65, Zaman:

Tövbekâr Ne Demek? Tövbekâr Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Tövbekâr Ne Demek? Tövbekâr Kelimesinin Güncel TDK Sözlük Anlamı Ne Demektir?

Cevap: Günah Say&#x;lacak Bir &#x;şten Vazgeçmiş Olan, Bir Daha Yapmamaya Karar Vermiş Olan (Kimse)
Tövbeli

Tövbekâr Kelimesi Nasıl Yazılır? Tövbekâr Kelimesinin Doğru Yazımı Nedir?

Cevap: Tövbekâr

Tövbekâr kelimesi ile Google aramalarda en çok sorulan sorular şunlardır: Tövbekâr ne demek? Tövbekâr kelimesi nasıl yazılır? Tövbekâr kökeni nedir? Tövbekâr kelimesinin cümle içerisinde kullanımınest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir