vücutta ben neden çoğalır / Yeni çıkan benler neyin işareti? - Son dakika sağlık haberleri – Sözcü

Vücutta Ben Neden Çoğalır

vücutta ben neden çoğalır

Çocukluk Çağındaki Benler Dikkate Alınmalı

Dermatoloji

Çocukların cildinde masum olarak görülebilen ve önemsenmeyen benler, deri kanserine yol açabilmektedir. Çocukluk ve ergenlik döneminde artış gösteren benlerin takibinin yapılması büyük önem taşımaktadır. Memorial Hizmet Hastanesi Dermatoloji Bölümü Uzmanları, ben(nevüs) tanı ve takibinin önemi hakkında bilgi verdi.

Okul öncesi dönemde benlerde artış olabilir

Benler genellikle mm çapında, pembe, kahverengi ya da siyah gibi çeşitli renklerde, cilt yüzeyinde deriye rengini veren “melanin” maddesini salgılayan “melanosit” denilen hücrelerden oluşmuş lezyonlardır. Süt çocukluğu olarak adlandırılan dönemden itibaren görülmeye başlamaktadır. Sayıları genellikle okul öncesi süreçte ve ergenlik sonlarında artış göstermektedir. Bu artış yaşlarına kadar devam etmektedir.

Çocukluk çağındaki deri kanserleri benlerin yoğun olduğu bölgelerde görülüyor

Benlerin oluşumunda rol oynayan başlıca etken, güneşin ultraviyole ışınlarıdır. Çocukluk döneminde güneşe aşırı maruz kalmak ben gelişimini artırmaktadır. yaş arasında uzun saatler güneşte kalmak, özellikle sırt ve kollarda melanositik ben gelişimine neden olmaktadır. Çocukluk çağında görülen “melanom” adı verilen deri kanserlerinin, benlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde geliştiği görülmektedir.

Açık ten rengi olan çocuklar için özellikle dikkat edin

Melanositik benlerin oluşumunda rol oynayan diğer bir etken de açık ten rengidir. Bu nedenle özellikle açık ten rengine sahip çocukların güneşe maruz kalma süresinin kısaltılması, saat ile arasında güneşe çıkılmaması ve en az 30 koruma faktörlü (SPF 30+) güneşten koruyucu krem ve losyonların gün içinde 4 saat aralıklarla uygulanması önemlidir.

Genetik faktörler ben sayısında etkilidir

Melanositik nevüslerin (benlerin) sayısını ve dağılımını genetik özellikler, hormonal ve çevresel faktörler de etkilemektedir. Erkek çocuklar ve aile bireylerinde çok sayıda ben bulunan çocuklarda ben gelişme olasılığı daha fazladır. Ergenlik döneminde benlerin sayısı artmaktadır. Kemoterapi gibi bağışıklık sistemini zayıflatan ilaçları kullanan çocuklarda ben sayısında artış gözlenebilir.

Fazla sayıdaki benler deri kanseri riskini artırıyor

Melanositik benlerde melanom (deri kanseri) gelişme oranı % ’in altındadır. Çok sayıda, özellikle yüzden fazla beni olan çocuklarda bu risk daha da fazladır. Benlerde aşırı artış, dermatoskopi cihazı  ile risk saptanması ve kıyafetlerle temasa bağlı tahriş oluşması durumunda tedavi uygulanmaktadır. Benlerde başlıca tedavi yöntemi, lokal anestezi altında uygulanan cerrahi işlemlerdir.

Ben takibi çok önemli

Benlerin sayısının ve boyutunun artması, renginin koyulaşması, kenarlarında düzensizlik olması, kanama ya da ağrıya yol açması durumunda mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır. “Dermatoskop” adı verilen ve benlerin ayrıntılı olarak incelenmesini sağlayan bir cihaz yardımı ile benlerde risk olup olmadığı saptanabilmektedir. Çok sayıda beni olan kişilerde bilgisayarlı dermatoskop aletleri ile ben haritalaması yapılabilmektedir. Görünümleri ve yapıları kaydedilen benler, risk oluşturma durumlarına göre belirli aralıklarla kontrol edilmekte ve ben takibi yapılmaktadır.

Arşiv Bağlantısı

Orijinal Soru: İnsanlarda neden ben çıkar?

Bulduğum bilgilere göre, insanlarda ben çıkmasının farklı sebepleri olabilir. Bunlar şunlardır:

-Doğum lekesi: Bazı insanlar doğuştan benli olarak dünyaya gelirler. Bu benler genetik bir yatkınlık nedeniyle oluşur.

-Vücuttan kaynaklanan bir hücre birleşmesi: Ciltte koyu renk veren melanosit adlı hücrelerin kümeler halinde çoğalması sonucu ben oluşur. Bu benler doğumdan sonra da gelişebilir.

-Güneş lekesi: Güneşin zararlı ışınlarına maruz kalan ciltte, melanosit hücreleri uyarılır ve ben oluşumuna neden olur. Özellikle açık tenli kişilerde güneşe bağlı ben oluşumu daha yaygındır.

-Ailesel bir geçiş: Bazı ailelerde ben oluşumu daha sık görülür. Bu da genetik bir faktör olarak değerlendirilebilir.

Umarım bu bilgiler size faydalı olmuştur.

görüntülenme

Kaynaklar

 1. Mynet. Ben Neden Çıkar, Nasıl Geçer? Hangi Benler Tehlikelidir?. (25 Haziran ). Alındığı Tarih: 8 Mayıs Alındığı Yer: Mynet Kadın

  Kırmızı Ben Nasıl Olur?

  Cilt kanseri milyonlarca insanı etkileyen ve çok sayıda kişinin can kaybına neden olan önemli bir rahatsızlık. Fakat erken aşamada olan cilt kanseri, cerrahi işlem ve sonrasında izlem ve takip yöntemleriyle başarıyla tedavi edilebilir. Bu nedenle vücudun herhangi bir yerinde bir aydan uzun süre geçmeyen yara, kabuklanma, kabartı olması, yeni ve diğerlerine benzemeyen benlerin fark edilmesi, var olan bir bende boyut, renk ve yapı değişikliği olması bir sinyal olarak değerlendirilmelidir ve zaman kaybetmeden bir dermatoloji uzmanına başvurulması gereklidir. Ayrıca Amerikan Kanser Cemiyeti cilt kanserleri için yaş arasında 3 yılda bir, 40 yaş ve üzerinde ise her yıl dermatolojik muayeneye gidilmesini önerir.


  Benlerinizi Takip Edin

  Deri üzerinde ve benlerde değişiklik olup olmadığını takip etmek, malign melanom adı verilen tehlikeli bir cilt kanseri türünün erken tanı şansını yüksek oranda artırır. Ben takibi için ABCDE kuralı adı verilen bir metot uygulanır. Bu metoda göre; benin bir yarısının renk ve şekil olarak diğer yarısına benzeyip benzemediği A (Asymmetry), benin sınırlarının girintili çıkıntılı olup olmadığı B (Border), bende kahverengi, siyah, kırmızı, gri, beyaz gibi renklerin iki veya daha fazlasının bir arada bulunması ya da alacalı bir görünümün varlığı C (Color), ben çapının 6 mm’den büyük olup olmadığı D (Diameter), boyut şekil ve renk değişikliği oluşup oluşmadığı E (Evolving) değerlendirilerek benlerin takibi yapılabilir. Normal şartlar altında, vücudunda çok sayıda beni olanların ayda bir kez ayna karşısında benlerini kontrol etmelerinin ve yıllık olarak dermatolojik muayeden geçmelerinin son derece önemli olduğu vurgulanır.

  Kırmızı Ben Neden Çıkar?

  Genellikle 30 yaş ve üzerinde çıkan kırmızı benler ya da diğer adıyla kiraz anjiyomları, içinde küçük kan damarlarının toplanması nedeniyle parlak kırmızı görünüme sahiptir. Kanama, boyut ve şekil değişikliği olmadığı sürece endişe edilmemesi gereken kırmızı benler, küçük, daire veya oval şeklindedir. Bazı anjiyomlar, cilt yüzeyinde kabartı oluşturmazken bazıları pütürlü olup hafif kabartılar olarak belirirler. Çoğunlukla gövde, kollar ve bacaklarda çıkarlar. Kiraz anjiyomları kesilir, çizilir ya da kaşınırsa kanamalar meydana gelebilir. Kırmızı benlerin kesin nedeni bilinmemekle birlikte genetik faktörler etkili olabilir. Ayrıca hamilelik, kimyasala maruz kalma, bazı tıbbi durumlar ve coğrafi şartlar da kırmızı benlerin oluşmasına neden olabilir. Yaş ile bağlantılı olduğu bilinir. Genellikle 30 yaşında başlar ve daha sonraki yıllarda arttığı ve boyutlarında farklılaşma olduğu düşünülür. 75 yaşından üzerindeki kişilerin yüzde 75’inden fazlasında kırmızı ben olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır. Genellikle tedavi gerektirmeyen kırmızı benler, yaralanmaya çok açık yerdelerse alınabilir. Elektrokoterizasyon, lazer, kriyocerrahi ve cerrahi eksizyon ile kırmızı benler tedavi edilebilir. Her bende olduğu gibi kırmızı benler için de renk, şekil ve boyut değişiklikleri gözlenmesi durumunda doktora başvurulmalıdır.

  Tehlikeli Benler

  Hemen hepimizde irili ufaklı oluşan benlerin çoğu zararsız olsa da, bazıları erken müdahale edilmediğinde yaşamı tehdit eden cilt kanserine dönüşebilir. Dünyada görülme sıklığı en hızlı artan kanser türlerinden biri olan malign melanom lezyonlarının yüzde 70’i cilt üzerinde gelişirken yüzde 30’u da bir ben üzerinde oluşur. Bu kanser türü hızla bölgesel lenf düğümlerine, ardından tüm vücuda yayılır ve bu evrede tedavi şansı önemli ölçüde azalır. Malign melanom erken evrede tanı konulduğunda etkin bir şekilde tedavi edilebildiğinden, vücudunda çok sayıda beni olan kişilerin yıllık olarak dermatolojik muayeden geçmeleri son derece önemlidir.

  Benlerin yapısı asimetrikse, çevresinde düzensizlik varsa, açık veya koyu kahve, siyah, mavi, beyaz ve kırmızı gibi farklı renkler bulunuyorsa, çapı 6 mm’den büyükse, yüzeyinde, boyutunda ve şeklinde değişiklik oluşmuşsa, üzerinde kanama veya kaşıntı başlamışsa, özellikle avuç içi ve ayak tabanında ve tırnak kenarında ya da tırnakta kahverengi renk değişikliği varsa bunlar malign melonomun işareti olabilir. Bu durumda zaman kaybetmeden mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurmak yaşamsal önem taşır.

  Ben Analizi Nasıl Yapılır?

  Derinin mikroskopla incelenmesi yöntemi olarak da tanımlanabilen "dermatoskopi", benleri bilgisayar yardımıyla analiz eder. Video dermatoskop ise hastanın görüntüsünü ekrana aktararak benleri tek tek inceleme olanağı sunar. Bu yöntemle vücuttaki ben haritası oluşturulur. Her bir ben için dermatoskopik görüntü alınır ve kaydedilir. Bir sonraki kontrolde elde edilecek görüntüyle karşılaştırma şansı sağlanır. Dijital dermatoskop, bende izlenen şüpheli değişiklikleri matematiksel olarak hesaplayarak "malign melanom" riskini gösteren bir indeks de oluşturur. Bu indeks tanıda ve tedavinin planlanmasında yardımcıdır. Böylece benlerin iyi veya kötü huylu olup olmadıkları, süreç içinde nasıl bir değişim gösterdikleri tespit edilir.

  Et Benlerinizle Uğraşmayın

  Birçok kişi et benlerinden kurtulmak için iple bağlayarak beninin düşmesini bekler. Yaygın olarak yapılan bu hata kanser riski yaratabilir. Ancak bu, kimi zaman cilt enfeksiyonlarına neden olabilecek bir davranıştır.

  Fibrom denilen iyi huylu yapılar toplumda sık görülür. Bu yapılar kişisel cilt yatkınlığı, hormonal etkenler, kilo alıp vermeler, yaka, kolye ve fular gibi aksesuarların sürtünmesiyle ortaya çıkabilir. Bir kısım ben (nevüs) denilen cilt lezyonları ile bu oluşumları karıştırmamak gerekir. İyi huylu yapıları eskiden iple bağlayarak dokunun dolaşımını bozup, kurutarak o bölgeden düşmesi sağlanırmış. Bu, yapıların enfekte olmasına, benlerin kızarıp şişmesi ve beklenen düşmenin gerçekleşmemesi durumunda daha geniş cilt enfeksiyonlarının meydana gelmesine sebep olabilir. Sağlık kontrolünden geçmeden bilinçsizce uygulanan bu yöntemdense, bir dermatoloji uzmanına danışarak önerilerine uygun hareket etmek en doğrusu olacaktır.

  Ben Aldırma Kansere Neden Olur mu?

  Uzmanlara göre, benlere cerrahi müdahale yapılmasının, bölgedeki yapıyı kötü huylu şekle dönüştürebileceği veya yayılabileceği inanışı yanlıştır. Bende herhangi bir değişiklik fark edilmesi halinde yapılacak olan işlem, benin tamamının ameliyatla çıkarılması ve patolojik incelemeye gönderilmesi esasına dayanır. Benlerin çıkarılması işlemi lokal anestezi altında yapılan kolay bir işlemdir, günlük hayatı etkilemez. Patoloji sonucu değerlendirilen hastalarda eğer melanom teşhis edilmişse ek bir cerrahi müdahale gerekebilir. Tümörün yayılımı açısından laboratuvar tetkikleri ve görüntüleme yöntemleri yapılarak gereken tedaviler planlanır.

  *Bu içeriğin geliştirilmesinde Tıbbi Direktörlük katkı sağlamıştır.
  *Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız. İçeriklerde Acıbadem Sağlık Grubu'nun tedavi edici sağlık hizmetlerine yönelik bilgiler yer almamaktadır.

  RANDEVU AL  

  nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir

© 2024 Toko Cleax. Seluruh hak cipta.