aktin miyozin kasılma / İnsan Fizyolojisi - Kasın Kasılma Mekanizması

Aktin Miyozin Kasılma

aktin miyozin kasılma

kaynağı değiştir]

Kayan filament modelinde gevşeme (yukarı) ve kasılma (aşağı) esnasında bir sarkomer.

2) İskelet kası ve lifinin ve düz kas hücresinin kasılmasında, Ca2+ iyonlarının rolünü karşılaştırınız. ?

Sorulara Dön
lütfen yardımcı olun

4,996 görüntülenme

Cevap Ver

  • Soruyu Takip Et
  • Raporla
  • Mantık Hatası Bildir

Çizgili kasları önce inceleyelim. Bir efferent nöronun uyartısı gereklidir. Biliyoruz ki hücreler arası sıvıda Na+ iyonları, sitoplazmaya göre daha derişiktir bu da herhangi bir zar proteininin açılması durumunda içeri sodyum iyonu girişi demektir. Efferent nöron uyarısı asetilkolin (ACH) ile olur, ACH reseptörü uyarıldığında zar potansiyeli yükselerek tüm kas teli zarına yayılır, zar üzerindeki Transverser tübüller üzerindeki dihidroksipridin (DHP) proteini ve ardından kas telinin endoplazmik retikulumu üzerindeki doğrudan bağlantılı Ryanodin proteini zar potansiyeliyle şekil değişimine uğrayarak endoplazmik retikulumda önceden depolanmış kalsiyum iyonlarının sitoplazmaya dağılmasını sağlar. Ca2+ artık sıvıda dağılmıştır ve troponin dediğimiz aktin filament elemanına etkin bağlanabilecek derişime ulaşmıştır. Troponin tropomiyozin ve aktin monomer zincirine bağlantılı üç tane uca sahip bir yapıdır ve bunlardan birinde meydana gelen değişim (Ca2+ bağlanması gibi) biçimde değişime sebep olarak miyozin filamentin aktin üzerinde bağlantılar yapmasını sağlar, kas kasılır.

Düz kaslara gelelim. Tek bir hücresinin sitozolünde bulunan kalmodulin, miyozin kinaz ve miyozin fosfataz adlı üç tane pasif enzim yapısı sayacağız. Dışarıdan herhangi bir potansiyel artırıcı uyaran gelmesi durumunda (bu sefer efferent nöronlardan yalnızca otonom sistem ile ilgileniyoruz) sodyum üzerinden yürüyen basit bir kolaylaştırılmış difüzyon mekanizmasıyla Ca2+ kas hücresine intertissüel sıvı/doku sıvısından geçer. Sitoplazmada derişimi artan Ca2+ kalmodülini aktive eder, aktifleşen enzim miyozin kinazı aktive ettiğinde aynı troponin mekanizmasıyla kasılma olur.

Farkları, kalsiyumun sitoplazmaya salınma sebebi mekanizması ve baskın olarak geldiği yerlerin, birinde endoplazmik retikulum diğerinde doku sıvısı olmasıdır.

1,043 görüntülenme

Kaynaklar

  1. Yazar Yok. Life/9.Baskı. (13 Mayıs 2020). Alındığı Tarih: 13 Mayıs 2020. Alındığı Yer: Bağlantı

    nest...

© 2024 Toko Cleax. Seluruh hak cipta.