konumumda hava durumu / Garmin Map Pilot for Mercedes-Benz Owner's Manual, Turkey | Manualzz

Konumumda Hava Durumu

konumumda hava durumu

[email protected]

[email protected]

Şartlarının перевод на русский

seafoodplus.info / турецкий → русский / [ Ş ] / Şartlarının

1, параллельный перевод

Şartlarınız?

Ваши условия?

Şartlarımıza razı olmaktan çok uzaksınız, Kumandan.

О, вы ещё не готовы капитулировать, командующий.

Gerçek olayın şartlarına mümkün olduğunca yakın kopyalama yapmak için, tehlikeyi de yinelemem gerekir.

Поскольку я пытаюсь дублировать условия оригинального инцидента точно, насколько это возможно Я так же должен дублировать и потенциальную опасность.

İç yüzünüzü açığa çıkaran yayınlar yapar, insaniyetsizliğinizi ve kötü şartlarınızı ortaya çıkarırım!

Я буду печатать один разоблачительный материал за другим! Я покажу бесчеловечность, жестокость условий содержания заключённых!

- Kendi şartlarını söyle.

- Ваши условия.

FBI, Dana'nın, böyle bir durum için belirttiği şartlarından bahsetti.

ФБР ознакомило нас с условиями ее завещания.

Şimdiye kadar hiç kimsenin düşleyemeyeceği şeylere ulaştın! Ama bu şartlar altında savaşmaya kalkmak, cesaret değil, öfkedir!

Вы достигли большего, чем кто-либо мог мечтать, но сражаться с неравными силами - это безумие, а не отвага.

Bunlar da senin şartların : Gerçek adını kullanamayız ve açıklayamayız.

мы не публикуем настоящее имя, нам нельзя раскрывать его никому.

oğlunuz tahliye şartlarını ihlal etti ve suça karıştı.

Он нарушил его испытание and has занятый в преступных действиях.

Şartlarını kabul ederseniz, ama bütün şartlarını hemen şimdi bütün suçunu itiraf edeceğini söylüyor.

Если вы согласны, то по его особым условиям он подпишет всё и признает себя виновным прямо сейчас.

Bu şartlar altında, akla yatkın tek şey gibi görünüyor.

Это показалось мне самым разумным шагом, учитывая обстоятельства.

Yollarımızı ayırmak konusunda son derece istekli olduğundan bu ayrılığın şartlarını anladığından emin olmak istedim.

Так как вы сильно желаете расторгнуть союз Я хочу убедиться, что мы поняли условия нашего разделения.

- Son anlaşmanın şartlarına göre Narnlar'la Centaurilerin onayı olmadan resmi münasebetlerde bulunamayız.

- Согласно условиям недавнего соглашения Я не могу устраивать официальные встречи с Нарнами без одобрения Центавра.

Toprağın durumu, sert hava şartları.

Состояние земли, погода!

Haklısın, normal şartlar altında benim için büyük tehdit oluştururdun.

Да, при обычных обстоятельствах вы могли представлять для меня угрозу.

Sana biraz daha fazlasını söylemek isterdim, fakat tatbikatın şartları buna engel.

Я бы рассказал вам подробности, но это запрещено по инструкции.

Böyle bir tedavinin şartlarını yerine getirebilecek misiniz? - Evet.

- ƒа.

sizin bugün burada görmek üzere olduğunuz silah sistemi dünyanın ilk bütün arazi şartlarında kullanılabilen bir savaş aracıdır ve ben gururla söyleyebilirim ki, tamamiyle burada Baxter kışlasında geliştirilmiştir

Вооружение которое вы сегодня увидите можно назвать первой в мире вездеходной боевой машиной которая, как я с гордостью заявляю, была полностью построена здесь в Форт Бакстер.

Anlaşmamızın şartlarını ihlal edersen ortaklarım gözlerini senin gezegenine çevirebilirler.

и если вы нарушите условия нашего договора мои союзники начать поглядывать на ваш мир

Oradaki şartların çok kötü olduğunu duymuştum.

Мне сказали, что условия там очень плохие.

Konumum Babil 5 anlaşmasının şartlarınca garanti altına alınmıştır.

Моя позиция военного губернатора гарантирована мне согласно "Хартии о проекте" Вавилон ".

Değişmemin sebeplerinden biri şartları eşitlemek ve ırklarımıza denge getirmekti. Halkımın bin yıl kadar önce keşfettiği bir cihazı kullandım.

Мое изменение было нужно, чтобы уравнять масштабы и восстановить баланс между нашими расами с помощью устройства, которое мой народ открыл тысячу лет назад.

Ama bu şartlar altında sözleşmenin karşılığını alamazsın.

Но ты не можешь взимать по контракту в таких обстоятельствах.

- Tam tersine. Sizin şartlarınız altında savaşmayı iple çekiyorum.

Напротив, мне не терпится сыграть по вашим правилам.

Aynı şartlar altında aynı şeyi yine yapar mıydın?

Вы бы поступили так же при подобных обстоятельствах?

Sayın Yargıç, bildiğiniz gibi mal paylaşımı sözleşmesi şartları gereğince Bayan Cole eğer zina işlediyse hiçbir hak talep edemez.

Ваша честь, как вам известно по условиям брачного контракта если миссис Коул будет уличена в измене, при разводе она не получит ни цента.

Bu şartlar altında duruşmayı yarın sabah saat 'a ertelemekten başka seçeneğim kalmamıştır.

Учитывая обстоятельства, я вынужден отложить слушание дела до утра.

Davanın hızlı görülmesi için gerekli hazırlıkların, her iki tarafa da usüle aykırı bir biçimde ağır şartlar getireceği kanaatindeyim.

Процедура суда по срочному делу - это тяжелое бремя для обеих сторон.

Babanın şartlarına göre olması önemli değil.

Если это будет за счет твоего отца, ну и что?

Normal şartlar altında cenaze konuşmalarını düzeltmem.

Обычно я не вмешиваюсь в поминальную речь, поверь мне.

- Seninle bu şartlar altında karşılaşmaktan nefret ediyor. Ally, bu davanın üstesinden gelecektir.

- Он не любит знакомиться таким образом.

Şartlar değişiyor. - Bence final konuşmasını sen yapmalısın. Georgia

Столы поворачиваются.

Bizler hâlâ Dünya'nın çocuklarıyız. Sadakatimiz hiç sarsılmadı, ancak Dünya Birliği'ne olan inancımız adalet için, barış için, geleceğimiz için olağan üstü şartlar altında eve dönmemizi gerektirdi.

Это - ваши сыновья, ваши дочери чья верность ни разу не дрогнула, чья вера в этот альянс заставила их пойти на исключительные действия ради справедливости ради мира, ради будущего.

- Anavatanda dedikodular dolaşıyor. Ruhban sınıfının savaşçıların şartlarını kabul ettiğini onların iktidarını izleyeceğini söylüyorlar.

- На родине распространился слух что религиозная каста подчинится требованиям воинов что они будут править, а мы прислуживать.

Şartları, yaşını, çevresini düşününce bu beklenmedik bir durum değil.

Учитывая все обстоятельства, его возраст, окружение ну конечно никто не мог этого ожидать.

Şartlarımı kabul etseniz de etmeseniz de yarın Jem'Hadarlara saldırı emri vereceğim.

Я собираюсь приказать джем'хадар атаковать вашу позицию завтра вне зависимости от того, согласитесь вы на мои условия или нет.

Sonda raporları gezegendeki şartların uygun olduğunu gösteriyor.

Зонд показал, что условия на планете благоприятные.

Normal şartlar altında onun bütün parasını almak isterdim.

ха лпояоуса ма том ажгсы ма тяыеи та лписйота тоу левяи ма леимеи текеиыс тапи.

Felakete giden bu yolda doğa şartları önümüze çıkacak kaçınılmaz engellerdendir.

Естественное положение вещей - суть, из числа препон неодолимой силы, ведущих к неминуемой беде.

Temellerindeki itici güç, kendilerine ilerlemek için eşit şartlar sağlanmadığını düşünen kızgın lezbiyenlerdir.

Основоположниками таких законов являлись лесбиянки, которые были неспособны на продвижения по службе. - Прошу прощения? Недовольные лесбиянки?

Şartlarını kabul ediyorlar.

Они согласились с вашими условиями.

Türlerimizin, en iyi şartlar altında tanışmadıklarını kabul ediyorum, ama belki, yeniden bir ilk temas kurabiliriz.

Согласен, наши виды встретились при не самых лучших обстоятельствах, но мы можем снова установить первый контакт.

Şartlar şöyle önce evlenecek ve bu birleşmenin sahtekarlık olmadığını göstermek için birbirleriyle en az on yıl evli kalacaklar

Условия следующие : он должен жениться. Для гарантии того, что этот союз не случайная связь,.. он и его жена должны состоять в браке не меньше десяти лет.

Roy, vasiyet şartları hakkında ne anlattın ona?

Что ты сказал ей про условия завещания?

Serbestlik şartlarını ihlal ettin.

Ты нарушитель режима и я за тебя отвечаю, мы с тобой поедем в Сиэтл.

Ama, Redding affının şartlarını ihlal ederse, bu affı geçersiz sayıp onu cinayetle yargılayabilirsiniz.

Но если Реддинг нарушит условия амнистии, вы сможете ее аннулировать и привлечь его за убийство?

Affının şartlarını ihlal etmezse, bir sorununuz var demektir.

Если он не нарушит амнистию, вы ничего не сможете сделать.

Bu şartlar altında tabanları yağlayıp şehirden ayrılabilir ve şansını tek başına deneyebilirsin ki bu bana uyar.

В данной ситуации вы можете, задрав хвост, сбежать из города, что меня вполне бы устроило.

Ve hepimiz doğum yapmak ve aile kurmak isteyen kadınlara saygı duysak da, erkeklerle aynı şartlar altında, ortaklık hakkını kazanmak isteyen, benim gibi kadınlar da var.

И со всем уважением к женщинам, которые хотят завести свою семью есть женщины, как я, которые хотят завоевать право быть партнером на таких же условиях, как и мужчины.

Üzgünüm, ayrılmanın şartlarından biri de bu. - İtfaiye tişörtümü geri vermelisin.

- Прости, это условия развода, ты отдаешь мне любимую футболку.

Efendim, şartları anlamalısınız.

Сэр, вы должны понять обстоятельства.

© - seafoodplus.info

Sony Cdx L Users Manual

: Sony Sony-Cdx-LUsers-Manual sony-cdx-lusers-manual sony pdf

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count:

(1) FM/MW/LW Compact Disc Player Operating Instructions GB Návod k obsluze CZ Instrukcje Obsługi PL Kullanım kılavuzu TR Инструкция по эксплуатации RU FM/MW/LW Compact Disc Player For installation and connections, see the supplied installation/connections manual. Informace o instalaci a zapojení naleznete v přiložené příručce Instalace/zapojení. Szczegóły dotyczące instalacji i podłączeń, proszę sprawdzić w dostarczonym, osobnym podreczniku. Kurma ve bağlantı işlemleri için ünite beraberındeki Kurma/Bagiantıiar kıiavuzuna bakınız. Перед установкой и подсоединениями прочитайте прилагаемую инструкцию по установке и подсоединению. CDX-LX CDX-L © Sony Corporation CDX-LV Welcome! Thank you for purchasing this Sony Compact Disc Player. You can enjoy its various features even more with: • CD TEXT information (displayed when a CD TEXT disc* is played). • Optional controller accessories Rotary commander RM-X4S * A CD TEXT disc is an audio CD that includes information such as the disc name, artist name, and track names. This information is recorded on the disc. 2 Table of Contents Location of controls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Precautions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Notes on discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Getting Started Resetting the unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Detaching the front panel . . . . . . . . . . . . . . . 7 Setting the clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 CD Player Playing a disc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Display items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Playing tracks repeatedly — Repeat Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Playing tracks in random order — Shuffle Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Radio Storing stations automatically — Best Tuning Memory (BTM). . . . . . . 10 Receiving the stored stations . . . . . . . . . . . . 11 Storing only the desired stations . . . . . . . . . 11 RDS Overview of RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Automatic retuning for best reception results — AF function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Receiving traffic announcements — TA/TP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Presetting RDS stations with AF and TA setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Tuning in stations by programme type — PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Setting the clock automatically — CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Other Functions Using the rotary commander. . . . . . . . . . . . Adjusting the sound characteristics . . . . . . Quickly attenuating the sound . . . . . . . . . . Changing the sound and display settings — Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Selecting the sound position — My Best sound Position (MBP) . . . . Setting the equalizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 18 18 18 19 20 Additional Information Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Removing the unit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Error displays/Messages . . . . . . . . . . . . . . . 21 21 22 23 24 3 Location of controls Refer to the pages listed for details. Otherwise, the clock display does not turn off and this causes battery drain. 4 Precautions SCROLL S • If your car was parked in direct sunlight, allow the unit to cool off before operating it. • Power aerials will extend automatically while the unit is operating. OPEN PRESET DSPL SEEK SEEK SOUND AF If you have any questions or problems concerning your unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer. PTY MENU ENTER TA Moisture condensation OFF On a rainy day or in a very damp area, moisture condensation may occur inside the lenses and display of the unit. Should this occur, the unit will not operate properly. In such a case, remove the disc and wait for about an hour until the moisture has evaporated. (PRESET) (+): to select upwards (SEEK) (–): to select leftwards/ . (SEEK) (+): to select rightwards/ > To maintain high sound quality Be careful not to splash juice or other soft drinks onto the unit or discs. (PRESET) (–): to select downwards In menu mode, the currently selectable button (s) of these four are indicated with a “ M” in the display. s PRESET buttons (+/–) RADIO 11, 12, 15 MENU 8, 10, 14, 16, 19, 20 t SEEK buttons (–/+) 9 CD RADIO 11, 13 MENU 8, 16, 18, 19, 20 5 Notes on discs • To keep the disc clean, do not touch the surface. Handle the disc by its edge. • Keep your discs in their cases or disc magazines when not in use. Do not subject the discs to heat/high temperature. Avoid leaving them in parked cars or on dashboards/rear trays. Notes on CD-R/CD-RW discs • You can play CD-Rs (recordable CDs) designed for audio use on this unit. Look for this mark to distinguish CD-Rs for audio use. This mark denotes that a disc is not for audio use. • Do not attach labels, or use discs with sticky ink/residue. Such discs may stop spinning when used, causing a malfunction, or may ruin the disc. • Some CD-Rs (depending on the equipment used for its recording or the condition of the disc) may not play on this unit. • You cannot play a CD-R that is not finalized*. * A process necessary for a recorded CD-R disc to be played on the audio CD player. • You cannot play CD-RWs (rewritable CDs) on this unit. • Discs with non-standard shapes (e.g., heart, square, star) cannot be played on this unit. Attempting to do so may damage the unit. Do not use such discs. • You cannot play 8cm CDs. • Before playing, clean the discs with a commercially available cleaning cloth. Wipe each disc from the centre out. Do not use solvents such as benzine, thinner, commercially available cleaners, or antistatic spray intended for analog discs. 6 Getting Started Detaching the front panel You can detach the front panel of this unit to protect the unit from being stolen. Resetting the unit Before operating the unit for the first time or after replacing the car battery, you must reset the unit. Remove the front panel and press the RESET button with a pointed object, such as a ballpoint pen. Caution alarm If you turn the ignition switch to the OFF position without removing the front panel, the caution alarm will beep for a few seconds. If you connect an optional amplifier and do not use the built-in amplifier, the beep sound will be deactivated. 1 Press (OFF)*. CD playback or radio reception stops (the key illumination and display remain on). RESET button Note Pressing the RESET button will erase the clock setting and some stored contents. * If your car has no ACC position on the ignition switch, be sure to turn the unit off by pressing (OFF) for 2 seconds to avoid car battery drain. 2 Press (OPEN), then slide the front panel to the right, and gently pull out the left end of the front panel. 1 2 Notes • If you detach the panel while the unit is still turned on, the power will turn off automatically to prevent the speakers from being damaged. • Do not drop or put excessive pressure on the front panel and its display window. • Do not subject the front panel to heat/high temperature or moisture. Avoid leaving it in parked cars or on dashboards/rear trays. Tip When carrying the front panel with you, use the supplied front panel case. continue to next page t 7 Attaching the front panel Place hole A of the front panel onto the spindle B on the unit, then lightly push the left side in. Press (SOURCE) (or insert a CD) to operate the unit. Setting the clock The clock uses a hour digital indication. Example: To set the clock to 1 A Press (MENU), then press either side of (PRESET) repeatedly until “CLOCK” appears. B 1 Press (ENTER). The hour indication flashes. 2 Press either side of (PRESET) to set the hour. x 3 Press the (+) side of (SEEK). The minute indication flashes. 4 Press either side of (PRESET) to set the minute. 2 Note Do not put anything on the inner surface of the front panel. Press (ENTER). The clock starts. After the clock setting is completed, the display returns to normal play mode. Tips • You can set the clock automatically with the RDS feature (page 16). • When seafoodplus.info mode is set to ON, the time is always displayed (page 18). 8 Display items CD Player Playing a disc 1 When the disc/track changes, any prerecorded title* of the new disc/track is automatically displayed (if the Auto Scroll function is set to “ON,” names exceeding 8 characters will be scrolled (page 18)). Press (OPEN) and insert the disc (labelled side up). Displayable items • Music source • Clock • Function 2 Close the front panel. Playback starts automatically. Displayable items If a disc is already inserted, press (SOURCE) repeatedly until “CD” appears to start playback. • Elapsed playback time • Disc name/artist name* • Track title* To Press Stop playback (OFF) To Press Eject the disc (OPEN) then Z (RTY/DSPL) Skip tracks – Automatic Music Sensor (SEEK) (./>) [once for each track] Switch display item Fast-forward/ reverse – Manual Search (SEEK) (m/M) [hold to desired point] Note When the last track on the disc is over, playback restarts from the first track of the disc. Scroll display item (SCROLL) * Only for CD TEXT discs with the artist name. Notes • Some characters cannot be displayed. • For some CD TEXT discs with very many characters, information may not scroll. • This unit cannot display the artist name for each track of a CD TEXT disc. Tip When Auto scroll is set to OFF and the disc/track name is changed, the disc/track name does not scroll. 9 Playing tracks repeatedly — Repeat Play The current track will repeat itself when it reaches the end. During playback, press (3) (REP) until “REP-ON“ appears in the display. Repeat Play starts. Radio The unit can store up to 6 stations per band (FM1, FM2, FM3, MW, and LW). Caution When tuning in stations while driving, use Best Tuning Memory to prevent accidents. To return to normal play mode, select “REPOFF.” Playing tracks in random order — Shuffle Play You can select to play the tracks on the current disc in random order. During playback, press (6) (SHUF) repeatedly until “SHUF-ON“ appears in the display. Shuffle Play starts. To return to normal play mode, select “SHUFOFF.” Storing stations automatically — Best Tuning Memory (BTM) The unit selects the stations with the strongest signals within the selected band, and stores them in the order of their frequency. 1 Press (SOURCE) repeatedly to select the radio. 2 Press (MODE) repeatedly to select the band. 3 Press (MENU), then press either side of (PRESET) repeatedly until “BTM” appears. 4 Press (ENTER). A beep sounds when the setting is stored. Notes • If only a few stations can be received due to weak signals, some number buttons will retain their former settings. • When a number is indicated in the display, the unit starts storing stations from the one currently displayed. 10 Receiving the stored stations 1 Press (SOURCE) repeatedly to select the radio. 2 Press (MODE) repeatedly to select the band. 3 Press the number button ((1) to (6)) on which the desired station is stored. Tip Press either side of (PRESET) to receive the stations in the order they are stored in the memory (Preset Search function). If preset tuning does not work Press either side of (SEEK) to search for the station (automatic tuning). Scanning stops when the unit receives a station. Repeat until the desired station is received. Storing only the desired stations You can manually preset the desired stations on any chosen number button. 1 Press (SOURCE) repeatedly to select the radio. 2 Press (MODE) repeatedly to select the band. 3 Press either side of (SEEK) to tune in the station that you want to store. 4 Press the desired number button ((1) to (6)) for 2 seconds until “MEM” appears. The number button indication appears in the display. Note If you try to store another station on the same number button, the previously stored station will be erased. Tips • If automatic tuning stops too frequently, turn on the Local Seek to limit seek to stations with stronger signals (page 19). • If you know the frequency of the station you want to listen to, press and hold either side of (SEEK) to locate the approximate frequency, then press (SEEK) repeatedly to fine adjust to the desired frequency (manual tuning). If FM stereo reception is poor Select monaural reception mode (page 19). The sound improves, but becomes monaural (“ST” disappears). 11 RDS services RDS Overview of RDS FM stations with Radio Data System (RDS) service send inaudible digital information along with the regular radio programme signal. For example, one of the following will be displayed upon receiving a station with RDS capability. Displayable items • Music source • Clock • Function Displayable items • Station name (frequency) • Programme type 12 To Press Switch display item (PTY/DSPL) RDS data offers you other conveniences, such as: • Automatic retuning of a programme, helpful during long-distance drives. — AF t page 13 • Receiving traffic announcements, even when enjoying another programme/source. — TA t page 14 • Selecting stations by the type of programme it broadcasts. — PTY t page 15 • Automatic clock time setting. — CT t page 16 Notes • Depending on the country or region, not all of the RDS functions are available. • RDS may not work properly if the signal strength is weak or if the station you are tuned to is not transmitting RDS data. Automatic retuning for best reception results Note This function does not work in the United Kingdom and in some other areas. — AF function Local Link function (United Kingdom only) The alternative frequencies (AF) function allows the radio to always tune into the area’s strongest signal for the station you are listening to. This function enables you to select other local stations in the area, even if they are not stored on your number buttons. Frequencies change automatically. 1 Press a number button ((1) to (6)) that has a local station stored on it. MHz 2 Within 5 seconds, press the number button of the local station again. 3 Repeat this procedure until the desired local station is received. MHz Station MHz 1 2 Select an FM station (page 11). Press (AF) repeatedly until “AF-ON” appears. The unit starts searching for an alternative frequency with a stronger signal in the same network. If “NO AF” flashes, the currently tuned into station does not have an alternative frequency. Note When there is no alternative frequency in the area or when you do not need to search for one, turn the AF function off by selecting “AF-OFF.” For stations without alternative frequencies Press either side of (SEEK) while the station name is flashing (within 8 seconds). The unit starts searching for another frequency with the same PI (Programme Identification) data (“PI SEEK” appears). If the unit cannot find the same PI, the unit returns to the previously selected frequency. Staying with one regional programme When AF function is on: this unit’s factory-set setting restricts reception to a specific region, so you won’t be switched to another regional station with a stronger frequency. If you leave this regional programme’s reception area or would like to take advantage of the whole AF function, select “REG-OFF” from the MENU (page 19). 13 Receiving traffic announcements — TA/TP By activating the Traffic Announcement (TA) and Traffic Programme (TP), you can automatically tune in an FM station broadcasting traffic announcements. These settings function regardless of the current FM programme/source, CD; the unit switches back to the original source when the bulletin is over. When you preset RDS stations, the unit stores each station’s AF/TA setting (on/off) as well as its frequency. You can select a different setting (for AF, TA, or both) for individual preset stations, or the same setting for all preset stations. If you preset stations with “AF-ON” the unit automatically stores stations with the strongest radio signal. Press (TA) repeatedly until “TA-ON” appears. Presetting the same setting for all preset stations The unit starts searching for traffic information stations. “TP” indicates reception of such stations, and “TA” flashes during an actual traffic announcement. The unit will continue searching for stations available with TP if “NO TP” is indicated. To cancel all traffic announcements, select “TAOFF.” To Press Cancel current announcement (TA) Tip You can also cancel the current announcement by pressing (SOURCE) or (MODE). 1 2 Select an FM band (page 10). Press (AF) and/or (TA) to select “AFON” and/or “TA-ON.” Note that selecting “AF-OFF” or “TA-OFF” stores not only RDS stations, but also nonRDS stations. 3 Press (MENU), then press either side of (PRESET) repeatedly until “BTM” appears. 4 Press (ENTER) until “BTM” flashes. Presetting different settings for each preset station 1 Select an FM band, and tune in the desired station (page 11). 2 Presetting the volume of traffic announcements Press (AF) and/or (TA) to select “AFON” and/or “TA-ON.” 3 You can preset the volume level of the traffic announcements so you won’t miss hearing them. Press the desired number button ((1) to (6)) until “MEM” appears. Repeat from step 1 to preset other stations. 1 Turn the volume control dial to adjust the desired volume level. 2 Press (TA) for 2 seconds. “TA” appears and the setting is stored. Receiving emergency announcements If either AF or TA is on, the unit will switch to emergency announcements, if one comes in while listening to an FM station or CD. 14 Presetting RDS stations with AF and TA setting Tuning in stations by programme type 1 Press (PTY/DSPL) during FM reception until “PTY” appears. — PTY You can tune in a station by selecting the type of programme you would like to listen to. Programme types Display News NEWS Current Affairs AFFAIRS Information INFO Sports SPORT Education EDUCATE Drama DRAMA Culture CULTURE Science SCIENCE Varied VARIED Popular Music POP M Rock Music ROCK M Easy Listening EASY M Light Classical LIGHT M Classical CLASSICS Other Music Type OTHER M Weather WEATHER Finance FINANCE The current programme type name appears if the station is transmitting the PTY data. “” appears if the received station is not an RDS station, or if the RDS data is not received. 2 Press (PRESET) repeatedly until the desired programme type appears. The programme types appear in the order shown in the table. “” appears if the programme type is not specified in the RDS data. 3 Press (ENTER). The unit starts searching for a station broadcasting the selected programme type. Children’s Programmes CHILDREN Social Affairs SOCIAL A Religion RELIGION Phone In PHONE IN Travel TRAVEL Leisure LEISURE Jazz Music JAZZ Country Music COUNTRY National Music NATION M Oldies Music OLDIES Folk Music FOLK M Documentary DOCUMENT Note You cannot use this function in some countries where no PTY (Programme Type selection) data is available. 15 Setting the clock automatically Other Functions — CT You can also control the unit with a rotary commander (optional). The CT (Clock Time) data from the RDS transmission sets the clock automatically. 1 2 During radio reception, press (MENU), then press either side of (PRESET) repeatedly until “CT-OFF” appears. Using the rotary commander First, attach the appropriate label depending on how you want to mount the rotary commander. The rotary commander works by pressing buttons and/or rotating controls. Press the (+) side of (SEEK) repeatedly until “CT-ON” appears. SOUND MODE DSPL The clock is set. 3 Press (ENTER) to return to the normal display. DSPL MODE SOUND By pressing buttons To cancel the CT function, select “CT-OFF” in step 2. (MODE) (SOURCE) OFF Notes • The CT function may not work even though an RDS station is being received. • There might be a difference between the time set by the CT function and the actual time. (ATT) (SOUND) (DSPL) (OFF) Rotate the VOL control to adjust the volume. Press To (SOURCE) Change source (radio/CD) (MODE) Change (radio band) (ATT) Attenuate sound (OFF)* Stop playback or radio reception (SOUND) Adjust the sound menu (DSPL) Change the display item * If your car has no ACC (accessory) position on the ignition key switch, be sure to press (OFF) for 2 seconds to turn off the clock indication after turning off the ignition. 16 By rotating the control Changing the operative direction The operative direction of controls is factory-set as shown below. To increase SEEK/AMS control To decrease Rotate and release to: – Skip tracks. – Tune in stations automatically. If you need to mount the rotary commander on the right hand side of the steering column, you can reverse the operative direction. Rotate, hold, and release to: – Fast-forward/reverse a track. – Find a station manually. By pushing in and rotating the control PRESET Press (SOUND) for 2 seconds while pushing the VOL control. Tip You can also change the operative direction of these controls with the unit (page 18). Push in and rotate the control to: –Receive preset stations. 17 Adjusting the sound characteristics You can adjust the bass, treble, balance, and fader. The bass and treble levels can be stored independently for each source. 1 Select the item you want to adjust by pressing (SOUND) repeatedly. Each time you press (SOUND), the item changes as follows: BAS (bass) t TRE (treble) t BAL (leftright) t FAD (front-rear) 2 Adjust the selected item by pressing either side of (SEEK). When adjusting with the rotary commander, press (SOUND) and rotate the VOL control. Note Adjust within 3 seconds after selecting the item. Quickly attenuating the sound (With the rotary commander) Press (ATT) on the rotary commander. After “ATT-ON” momentarily appears, the “ATT” appears in the display. To restore the previous volume level, press (ATT) again. Tip When the interface cable of a car telephone is connected to the ATT lead, the unit decreases the volume automatically when a telephone call comes in (Telephone ATT function). Changing the sound and display settings — Menu The following items can be set: SET (Set Up) • • • • CLOCK (page 8) CT (Clock Time) (page 16) BEEP — to turn the beeps on or off. RM (Rotary Commander) — to change the operative direction of the controls of the rotary commander. – Select “NORM” to use the rotary commander as the factory-set position. – Select “REV” when you mount the rotary commander on the right side of the steering column. DSPL (Display) • seafoodplus.info (Dual Information) — to display the clock and the play mode at the same time (on). • AMBER/GREEN — to change the illumination colour to amber or green (CDXL only) • DIM (Dimmer) — to change the brightness of the display (CDX-LV only). – Select “ON” to dim the display. – Select “OFF” to deactivate the Dimmer. • seafoodplus.info (Motion Display) — to select the Motion Display mode from “1,” “2,” and “OFF.” – Select “1” to show decoration lines in the display and activate Demo display. – Select “2” to show decoration lines in the display and deactivate Demo display. – Select “OFF” to deactivate the Motion Display. • seafoodplus.info (Auto Scroll) – Select “ON” to scroll all automatically displayed names exceeding 8 characters. – When Auto scroll is set to off and the disc/ track name is changed, the disc/track name does not scroll. SND (Sound) • LOUD (Loudness) — to enjoy bass and treble even at low volumes. The bass and treble will be reinforced. 18 P/M (Play Mode) • LOCAL-ON/OFF (Local seek mode) (page 11) – Select “ON” to only tune into stations with stronger signals. • MONO-ON/OFF (Monaural mode) (page 11) – Select “ON” to hear FM stereo broadcast in monaural. Select “OFF” to return to normal mode. • REG-ON/OFF (Regional) (page 13) 1 2 Press (MENU). To set seafoodplus.info, press (MENU) during CD Playback. Press either side of (PRESET) repeatedly until the desired item appears. 3 Press the (+) side of (SEEK) to select the desired setting (Example: ON or OFF). 4 Press (ENTER). After the mode setting is completed, the display returns to normal play mode. Selecting the sound position — My Best sound Position (MBP) When you drive without passengers, you can enjoy the most comfortable sound environment with “My Best sound Position.” “My Best sound Position” has two presets, which adjust the sound level of balance and fader. You can select one very easily with the MBP button. Display window Balance Level Fader Level Right Left Front Rear MBP-A – 4 dB 0 0 – 4 dB MBP-B 0 – 4 dB 0 – 4 dB MBP-OFF 0 0 0 0 Press (MBP) repeatedly for the desired listening position. The mode of “My Best sound Position” is shown in the display in order of the table. Note The displayed item will differ depending on the source. Tip You can easily switch among categories (“SET,” “DSPL,” “SND,” and “P/M”) by pressing either side of (PRESET) for 2 seconds. After one second, the display goes back to the normal playback mode. If you want to adjust the sound level of balance and fader more precisely, you can do it using the (SOUND) button (page 18). Notes • When the BAL (balance) or FAD (fader) in “Adjusting the sound characteristics” (page 18) is adjusted, the MBP setting returns OFF. • When MBP in set to OFF, the BAL and FAD setting is activated. 19 2 Press either side of (PRESET) to adjust the desired volume level. The volume level is adjustable by 1 dB steps from –10 dB to +10 dB. Setting the equalizer You can select an equalizer curve for seven music types (VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK, CUSTOM, and XPLOD). You can store and adjust the equalizer settings for frequency and level. Selecting the equalizer curve 1 Press (SOURCE) to select a source (radio or CD). 2 Press (EQ7) repeatedly until the desired equalizer curve. Each time you press (EQ7), the item changes. To cancel the equalizing effect, select “OFF.” After three seconds, the display returns to the normal playback mode. Adjusting the equalizer curve 1 2 Press (MENU). 3 Press either side of (SEEK) to select the desired equalizer curve, then press (ENTER). Each time you press (SEEK), the item changes. 4 Select the desired frequency and level. Press either side of (PRESET) repeatedly until “EQ7 TUNE” appears, then press (ENTER). 1 Press either side of (SEEK) to select the desired frequency. Each time you press (SEEK), the frequency changes. 62 (Hz) y (Hz) y (Hz) y 1k (Hz) y k (Hz) y k (Hz) y 16k (Hz) 20 To restore the factory-set equalizer curve, press (ENTER) for 2 seconds. 5 Press (MENU) twice. When the effect setting is complete, the normal playback mode appears. Additional Information Notes • For safety, turn off the ignition before cleaning the connectors, and remove the key from the ignition switch. • Never touch the connectors directly with your fingers or with any metal device. Maintenance Removing the unit Fuse replacement When replacing the fuse, be sure to use one matching the amperage rating stated on the original fuse. If the fuse blows, check the power connection and replace the fuse. If the fuse blows again after replacement, there may be an internal malfunction. In such a case, consult your nearest Sony dealer. 1 Remove the front cover 1 Detach the front panel (page 7). 2 Press the clip inside the front cover with a thin screwdriver. Fuse (10 A) 3 Repeat step 2 for the other side. 2 Warning Never use a fuse with an amperage rating exceeding the one supplied with the unit as this could damage the unit. Remove the unit 1 Use a thin screwdriver to push in the clip on the left side of the unit, then pull out the left side of the unit until the catch clears the mounting. Cleaning the connectors The unit may not function properly if the connectors between the unit and the front panel are not clean. In order to prevent this, detach the front panel (page 7) and clean the connectors with a cotton swab dipped in alcohol. Do not apply too much force. Otherwise, the connectors may be damaged. 4mm 2 Repeat step 1 for the right side. 3 Slide the unit out of its mounting. Main unit Back of the front panel 21 Specifications General CD Player section Signal-to-noise ratio Frequency response Wow and flutter 90 dB 10 – 20, Hz Below measurable limit Outputs Inputs Tuner section FM Tuning range Aerial terminal Intermediate frequency Usable sensitivity Selectivity Signal-to-noise ratio – MHz External aerial connector MHz/ kHz 8 dBf 75 dB at kHz 66 dB (stereo), 72 dB (mono) Harmonic distortion at 1 kHz % (stereo), % (mono) Separation 35 dB at 1 kHz Frequency response 30 – 15, Hz Tone controls Power requirements Dimensions Mounting dimensions Mass Supplied accessories MW/LW Tuning range Aerial terminal Intermediate frequency Sensitivity MW: – 1, kHz LW: – kHz External aerial connector MHz/ kHz MW: 30 µV LW: 40 µV Power amplifier section Outputs Speaker impedance Maximum power output 22 Speaker outputs (sure seal connectors) 4 – 8 ohms 50 W × 4 (at 4 ohms) Optional accessories Audio outputs Power aerial relay control lead Power amplifier control lead Telephone ATT control lead Remote controller imput connector Aerial input connector Bass ±8 dB at Hz Treble ±8 dB at 10 kHz 12 V DC car battery (negative earth ) Approx. × 50 × mm (w/h/d) Approx. × 53 × mm (w/h/d) Approx. kg Parts for installation and connections (1 set) Front panel case (1) Rotary commander RM-X4S Note This unit cannot be connected to a digital preamplifier or an equalizer. Design and specifications are subject to change without notice. Troubleshooting The following checklist will help you remedy problems you may encounter with your unit. Before going through the checklist below, check the connection and operating procedures. General No sound. • Rotate the volume control dial clockwise to adjust the volume. • Cancel the ATT function. • Set the fader control to the centre position for a 2-speaker system. The contents of the memory have been erased. • The RESET button has been pressed. t Store again into the memory. • The power cord or battery has been disconnected. • The power connecting cord is not connected properly. No beep sound. The beep sound is cancelled (page 18). Indications disappear from/do not appear in the display. • The clock display disappears if you press (OFF) for 2 seconds. t Press (OFF) again for 2 seconds to display the clock. • Remove the front panel and clean the connectors. See “Cleaning the connectors” (page 21) for details. Stored stations and correct time are erased. The fuse has blown. Makes noise when the ignition key is in the ON, ACC, or OFF position. The leads are not matched correctly with the car’s accessory power connector. No power is being supplied to the unit. • Check the connection. If everything is in order, check the fuse. • The car does not have an ACC position. t Press (SOURCE) (or insert a disc) to turn on the unit. The power is continuously supplied to the unit. CD playback A disc cannot be loaded. • Another CD is already loaded. • The CD is forcibly inserted upside down or in the wrong way. Playback does not begin. • Dirty or defective disc. • CD-R that is not finalized, or a CD-RW. • You tried to playback a CD-R not designed for audio use. • Some CD-Rs may not play due to its recording equipment or the disc condition. A disc is automatically ejected. The ambient temperature exceeds 50°C. CD will not be ejected. The operation buttons do not function. Press the RESET button. The sound skips from vibration. • The unit is installed at an angle of more than 60°. • The unit is not installed in a sturdy part of the car. The sound skips. Dirty or defective disc. Radio reception Preset tuning is not possible. • Store the correct frequency in the memory. • The broadcast signal is too weak. The stations cannot be received. The sound is hampered by noises. • Connect a power aerial control lead (blue) or accessory power supply lead (red) to the power supply lead of a car’s aerial booster. (Only when your car has built-in FM/MW/ LW aerial in the rear/side glass.) • Check the connection of the car aerial. • The auto aerial will not go up. t Check the connection of the power aerial control lead. • Check the frequency. Automatic tuning is not possible. • The local seek mode is set to “ON.” t Set the local seek mode to “OFF.” (page 19) • The broadcast signal is too weak. t Perform manual tuning. The car does not have an ACC position. The power aerial does not extend. continue to next page t The power aerial does not have a relay box. 23 The “ST” indication flashes. • Tune in the frequency accurately. • The broadcast signal is too weak. t Set to the monaural reception mode (page 19). A programme broadcast in stereo is heard in monaural. The unit is in monaural reception mode. t Cancel monaural reception mode (page 19). Error displays/Messages Error displays The following indications will flash for about 5 seconds, and an alarm sound will be heard. ERROR*1 A CD is dirty or inserted upside down.*2 t Clean or insert the CD correctly. HI TEMP The ambient temperature is more than 50°C. t Wait until the temperature goes down below 50°C. RDS The SEEK starts after a few seconds of listening. The station is non-TP or has weak signal. t Press (AF) or (TA) repeatedly until “AFOFF” or “TA-OFF” appears. RESET The unit cannot be operated because of some problem. t Press the RESET button on the unit. No traffic announcements. • Activate “TA.” • The station does not broadcast any traffic announcements despite being TP. t Tune in another station. PTY displays “” • The current station is not an RDS station. • RDS data has not been received. • The station does not specify the programme type. *1 When an error occurs during playback of a CD, the disc number of the CD does not appear in the display. *2 The disc number of the disc causing the error appears in the display. If these solutions do not help improve the situation, consult your nearest Sony dealer. Messages seafoodplus.info +/– The Local Seek mode is on during automatic tuning (page 11). NO AF There is no alternative frequency for the current station. “ ” or “ ” You have reached the beginning or the end of the disc and you cannot go any further. 24 Vítejte! Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi přehrávače kompaktních disků Sony. Budete moci využít celou řadu funkcí a následující příslušenství: • Informace CD TEXT (zobrazované při přehrávání disku CD TEXT*). • Volitelná příslušenství k přístroji Otočný ovladač RM-X4S * Disk CD TEXT je zvukový kompaktní disk obsahující informace, jako je název disku, jméno interpreta a názvy skladeb. Tyto informace jsou zaznamenány na disk. 2 Obsah Umístění ovládacích prvků . . . . . . . . . . . . 4 Bezpečnostní opatření . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Poznámky týkající se disků . . . . . . . . . . . . 6 Uvedení do provozu Vynulování přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Sejmutí předního panelu . . . . . . . . . . . . . . 7 Nastavení hodin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Přehrávač CD Přehrávání disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Informace na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Opakované přehrávání — Funkce Repeat. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Přehrávání stop v náhodném pořadí — Funkce Shuffle . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Rozhlasový přijímač Automatické ukládání stanic — Funkce BTM (Best Tuning Memory) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Příjem uložených stanic . . . . . . . . . . . . . . 11 Ukládání pouze požadovaných stanic. . . 11 Systém RDS Základní informace o systému RDS . . . 12 Automatické přeladění stanice — Funkce AF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Příjem dopravních hlášení — Funkce TA/TP. . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Předvolení stanic RDS s nastavením funkcí AF a TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Naladění stanice podle typu programu — Funkce PTY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Automatické nastavení hodin — Funkce CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Další funkce Použití otočného ovladače. . . . . . . . . . . . Nastavení zabarvení zvuku . . . . . . . . . . . Rychlé ztlumení zvuku (Pomocí otočného ovladače) . . . . . . . Změna nastavení zvuku a zobrazení — Funkce menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Výběr nejlepšího zvuku — Nejlepší zvuková pozice (MBP) . . Nastavení ekvalizéru . . . . . . . . . . . . . . . . 16 18 18 18 19 20 Doplňující informace Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vyjmutí přístroje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odstraňování problémů. . . . . . . . . . . . . . Chybové zprávy/Zprávy na displeji . . . . 21 21 22 23 24 3 Umístění ovládacích prvků Na uvedených stranách naleznete podrobné informace. Pokud tak neučiníte, zobrazení hodin se nevypne a baterie se bude vybíjet. 4 Bezpečnostní opatření SCROLL S • Pokud bylo vaše auto zaparkováno na přímém slunci, nechte přístroj před použitím vychladnout. • Anténa se po zapnutí přístroje vysune automaticky. OPEN PRESET DSPL PTY MENU SEEK AF Budete-li mít jakékoli otázky nebo vyskytnou-li se při použití přístroje problémy, které nejsou popsány v této příručce, obra$te se na nejbližší zastoupení společnosti Sony. SEEK SOUND ENTER TA OFF Kondenzace vlhkosti Za deště nebo ve velmi vlhkém prostředí může dojít ke kondenzaci par na čočkách a na displeji přístroje. Pokud nastane tato situace, nebude přístroj fungovat správně. V tom případě vyjměte disk a počkejte přibližně 1 hodinu, dokud přístroj nevyschne. (PRESET) (+): výběr nahoru (SEEK) (–): výběr vlevo/ . (SEEK) (+): výběr vpravo/> Zachování vysoké kvality zvuku Dbejte na to, aby se přístroj nebo disky nedostaly do kontaktu s limonádou nebo s jinými nápoji. (PRESET) (–): výběr dolů V režimu Menu jsou na displeji z těchto čtyř tlačítek označena symbolem „M“ tlačítka, jejichž stisknutí má v aktuálním stavu smysl. ql Tlačítka PRESET (+/–) RADIO 11, 12, 15 MENU 8, 10, 14, 16, 19, 20 w; Tlačítka SEEK (–/+) 9 CD RADIO 11, 13 MENU 8, 16, 18, 19, 20 5 Poznámky týkající se disků • Chcete-li udržet povrch disků čistý, nedotýkejte se jej. Vždy držte disky pouze za okraje. • Disky, které právě nepoužíváte, uchovávejte v krabičkách nebo zásobnících na disky. Nevystavujte disky vysokým teplotám. Nenechávejte je v zaparkovaném autě na palubní desce nebo pod zadním oknem. • Na disky nelepte štítky a nepoužívejte disky se zbytky lepidla nebo s nezaschlým inkoustem. Takové disky se mohou v přehrávači zastavit nebo jej poškodit. Poznámky týkající se disků CD-R/ CD-RW • V tomto přístroji lze přehrávat disky CD-R (nahrávatelné) určené pro záznam zvuku. Disky CD-R určené pro záznam zvuku jsou označeny následujícím symbolem. Následující symbol znamená, že disk není určen pro záznam zvuku. • Některé disky CD-R (v závislosti na zařízení použitém pro záznam na disk a na vlastnostech disku) nemusí přístroj přehrát. • Není možné přehrávat neukončené* disky CD-R. * Způsob zpracování nutný pro přehrávání nahraného disku CD-R v přehrávačích zvukových kompaktních disků. • Na tomto přehrávači nelze přehrávat disky CD-RW (přepisovatelné kompaktní disky). • Na přístroji není možné přehrávat disky zvláštních tvarů (srdcové, čtvercové či hvězdicové atd.). Pokud se o to pokusíte, můžete přístroj poškodit. Takové disky nepoužívejte. • V přístroji nelze přehrávat disky o průměru 8 cm. • Před začátkem přehrávání očistěte disk čisticím hadříkem (k dostání ve specializovaných obchodech). Disk čistěte směrem od středu k okraji. Nepoužívejte čisticí prostředky jako např. benzin, ředidla, čističe nebo antistatické spreje určené pro gramofonové desky. 6 Uvedení do provozu Sejmutí předního panelu Sejmutím předního panelu můžete přístroj zabezpečit před odcizením. Vynulování přístroje Výstražný signál Před prvním použitím nebo po výměně autobaterie musíte přístroj vynulovat. Sejměte přední panel a špičatým předmětem (např. hrotem propisovací tužky) stiskněte tlačítko RESET. Pokud vypnete motor klíčkem zapalování a nesejmete při tom přední panel přístroje, ozve se na několik sekund výstražný zvukový signál. Připojíte-li přídavný zesilovač a nepoužijete vestavěný zesilovač, nebude zvukový signál aktivován. 1 Stiskněte tlačítko (OFF)*. Přehrávání disku CD nebo rozhlasové stanice se zastaví (podsvícení tlačítek a displej zůstanou zapnuté). Tlačítko RESET * Pokud nemá spínací skříňka vašeho vozu polohu ACC pro příslušenství, nezapomeňte přístroj vypnout stisknutím tlačítka (OFF) po dobu 2 sekund, jinak se bude autobaterie vybíjet. Poznámka Stisknutím tlačítka RESET vynulujete nastavení času a smažete některé údaje uložené v paměti. 2 Stiskněte tlačítko (OPEN), posuňte přední panel vpravo a opatrně jej vytáhněte za levý okraj. 1 2 Poznámky • Jestliže přední panel sejmete v okamžiku, kdy je přístroj zapnutý, přístroj se automaticky vypne, aby se zabránilo poškození reproduktorů. • Přední panel chraňte před nárazy a nevystavujte přední panel a okénko displeje nadměrnému tlaku. • Chraňte přední panel před vysokými teplotami a vlhkostí. Nenechávejte jej v zaparkovaném autě na palubní desce nebo pod zadním oknem. Tip Při přenášení předního panelu použijte dodávané pouzdro. pokračování na další straně t 7 Připojení předního panelu Umístěte otvor A předního panelu na čep B na přístroji a poté jemně nasaMte levou stranu panelu. Stisknutím tlačítka (SOURCE) (nebo vložením disku) přístroj zapnete. Nastavení hodin Hodiny zobrazují čas digitálně ve 24hodinovém režimu. Příklad: Nastavení hodin na 1 A B Stiskněte tlačítko (MENU) a poté opakovaně stiskněte jednu stranu tlačítka (PRESET), dokud se neobjeví indikátor „CLOCK“. 1 Stiskněte tlačítko (ENTER). Zobrazený čas začne blikat. 2 Pomocí ovladače (PRESET) nastavte počet hodin. x 3 Stiskněte stranu (+) ovladače (SEEK). Indikátor minut začne blikat. 4 Pomocí ovladače (PRESET) nastavte počet minut. 2 Poznámka Na vnitřní plochu předního panelu nelepte žádné nálepky. Stiskněte tlačítko (ENTER). Hodiny se spustí. Jakmile dokončíte nastavení hodin, vrátí se zobrazení na displeji k normálnímu režimu přehrávání. Tipy • Hodiny můžete nastavit také automaticky pomocí funkce RDS (str. 16). • Je-li zapnut režim seafoodplus.info (hodnota ON), bude čas zobrazen trvale (str. 18). 8 Přehrávač CD Přehrávání disku 1 2 Stiskněte tlačítko (OPEN) a vložte disk (potištěnou stranou nahoru). Informace na displeji V okamžiku, kdy se změní disk nebo přehrávaná stopa, se na displeji automaticky zobrazí předem uložený název* nového disku nebo stopy (pokud je zapnuta funkce Auto Scroll, budou se názvy delší než 8 znaků na displeji posouvat (str. 18)). Zobrazované informace • Zdroj zvuku • Hodiny • Funkce Zavřete přední panel. Automaticky se spustí přehrávání. Pokud je disk již vložen, stiskněte opakovaně tlačítko (SOURCE), dokud se nezobrazí indikátor „CD“ a nespustí se přehrávání. Funkce Tlačítko Zastavení přehrávání (OFF) Vysunutí disku (OPEN) a poté Z Přechod mezi stopami – (funkce AMS) (SEEK) (./>) [jednou pro každou stopu] Rychlý pohyb vpřed/vzad – (ruční hledání) (SEEK) (m/M) [podržet až k hledanému místu] Poznámka Po přehrání poslední stopy na disku začne přístroj přehrávat disk znovu od začátku. Zobrazované informace • Uplynulá doba přehrávání • Název disku/jméno autora* • Název stopy* Funkce Tlačítko Přepnutí položky (PTY/DSPL) displeje Přesouvání (SCROLL) položky na displeji * Platí pouze pro disky CD TEXT obsahující jméno autora. Poznámky • Některé znaky není možné zobrazit. • Informace se nemusí posouvat pro některé disky CD TEXT obsahující velmi dlouhé názvy. • Tento přístroj nezobrazuje jméno autora pro každou stopu disku CD TEXT. Tip Je-li funkce Auto Scroll vypnuta (hodnota OFF) a změní-li se název disku nebo stopy, nebude se text po displeji posouvat. 9 Opakované přehrávání — Funkce Repeat Po dosažení konce dojde k opakování aktuální stopy. Během přehrávání stiskněte tlačítko (3) (REP), dokud se na displeji nezobrazí indikátor „REP-ON“. Spustí se opakované přehrávání. Rozhlasový přijímač V přístroji lze uložit až 6 stanic pro každé pásmo (FM1, FM2, FM3, MW a LW). Upozornění Při ladění stanic během řízení využijte funkci BTM (Best Tuning Memory), budete se tak moci lépe soustředit na jízdu. Chcete-li se vrátit k normálnímu režimu, vyberte režim „REP-OFF“. Přehrávání stop v náhodném pořadí — Funkce Shuffle Můžete zvolit přehrávání stop na aktuálním disku v náhodném pořadí. Během přehrávání stiskněte opakovaně tlačítko (6) (SHUF), dokud se na displeji nezobrazí indikátor „SHUF-ON“. Spustí se náhodné přehrávání. Chcete-li se vrátit k normálnímu režimu, vyberte režim „SHUF-OFF“. Automatické ukládání stanic — Funkce BTM (Best Tuning Memory) Přístroj vybírá v určeném pásmu stanice, které mají nejsilnější signál, a ukládá je v pořadí podle jejich frekvencí. 1 Opakovaným stisknutím tlačítka (SOURCE) vyberte režim Radio. 2 Opakovaným stisknutím tlačítka (MODE) vyberte požadované pásmo. 3 Stiskněte tlačítko (MENU), poté opakovaně stiskněte libovolnou stranu ovladače (PRESET), dokud se nezobrazí indikátor „BTM“. 4 Stiskněte tlačítko (ENTER). Uložení nastavení je doprovázeno zvukovým signálem. Poznámky • Pokud je počet stanic kvůli slabému signálu malý, zůstane na některých číselných tlačítkách uchováno předchozí nastavení. • Jakmile se na displeji zobrazí číslo, začne přístroj ukládat stanice. Jako první bude uložena aktuálně zobrazená stanice. 10 Příjem uložených stanic 1 Opakovaným stisknutím tlačítka (SOURCE) vyberte režim Radio. 2 Opakovaným stisknutím tlačítka (MODE) vyberte požadované pásmo. 3 Stiskněte číselné tlačítko ((1) až (6)), pod které chcete uložit požadovanou stanici. Ukládání pouze požadovaných stanic Stanice můžete ručně uložit pod libovolné číselné tlačítko. 1 Opakovaným stisknutím tlačítka (SOURCE) vyberte režim Radio. 2 Tip Stisknutím libovolné strany ovladače (PRESET) můžete přijímat stanice v pořadí, v němž jsou uloženy v paměti (funkce vyhledávání předladěných stanic). Opakovaným stisknutím tlačítka (MODE) vyberte požadované pásmo. 3 Opakovaným stisknutím libovolné strany ovladače (SEEK) nalaSte stanici, kterou chcete uložit do paměti. Pokud ladění předvoleb nefunguje 4 Stiskněte číselné tlačítko ((1) až (6)) po dobu 2 sekund, dokud se nezobrazí indikátor „MEM“. Na displeji se zobrazí příslušné číslo tlačítka. Stanici můžete vyhledat stisknutím libovolné strany ovladače (SEEK) (automatické ladění). Prohledávání se zastaví, jakmile je stanice naladěna. Postup opakujte, dokud nenaladíte požadovanou stanici. Poznámka Pokud chcete pod stejné tlačítko uložit další stanici, bude předchozí uložená stanice vymazána. Tipy • Jestliže se automatické ladění zastavuje příliš často, zapněte funkci vyhledávání lokálních stanic, aby se vyhledávání omezilo na stanice se silnějším signálem (str. 19). • Pokud znáte frekvenci stanice, kterou chcete poslouchat, vyhledejte přibližnou frekvenci stisknutím libovolné strany ovladače (SEEK) a poté opakovaným stisknutím ovladače (SEEK) dolaDte požadovanou frekvenci (ruční ladění). Je-li příjem v pásmu FM špatný Zvolte monofonní režim příjmu (str. 19). Zvuk se zlepší, ale bude pouze monofonní (zmizí indikátor „ST“). 11 Služby RDS Systém RDS Základní informace o systému RDS Služba RDS (Radio Data System) umožňuje stanicím v pásmu FM vysílat doprovodné digitální informace spolu s běžným signálem rozhlasového vysílání. Při poslechu stanice se signálem RDS se může zobrazit některá z následujících položek. Položky na displeji • Zdroj zvuku • Hodiny • Funkce Položky na displeji • Název stanice (frekvence) • Typ programu 12 Funkce Tlačítko Přepínání zobrazené položky (PTY/DSPL) Služby RDS umožňují různé funkce: • Automatické přeladění programu, což je velmi užitečná funkce při dlouhých jízdách. AF t str. 13 • Příjem dopravních informací, a to i během poslechu jiného programu či zdroje. TA t str. 14 • Výběr stanic podle typu vysílaného programu. PTY t str. 15 • Automatické nastavení času. CT t str. 16 Poznámky • Některé funkce RDS nemusí být v některých zemích nebo oblastech k dispozici. • Funkce RDS nebude fungovat správně, pokud je signál příliš slabý nebo pokud naladěná stanice nevysílá signál RDS. Automatické přeladění stanice Poznámka Tato funkce nefunguje ve Velké Británii a v některých dalších zemích. — Funkce AF Funkce lokálního vyhledávání (pouze ve Velké Británii) Funkce AF (alternativní frekvence) umožňuje naladění nejsilnějšího signálu poslouchané stanice. Tato funkce umožňuje výběr dalších lokálních stanic ve vaší zemi, i když nejsou uloženy pod číselnými tlačítky. Frekvence se mění automaticky. 98,5 MHz 96,0 MHz 1 Stiskněte číselné tlačítko ((1) až (6)), pod kterým je uložena lokální stanice. 2 Během 5 sekund stiskněte opět číselné tlačítko pro volbu lokální stanice. 3 Tento postup opakujte, dokud nenaladíte požadovanou lokální stanici. Stanice ,5 MHz 1 2 Vyberte stanici FM (str. 11). Stiskněte opakovaně tlačítko (AF), dokud se nezobrazí indikátor „AF-ON“. Přístroj začne vyhledávat alternativní stanici se silnějším signálem ve stejné síti. Pokud bliká indikátor „NO AF“, nemá právě naladěná stanice alternativní frekvenci. Poznámka Není-li ve vaší oblasti k dispozici žádná alternativní frekvence, vypněte funkci AF výběrem režimu „AFOFF“. Stanice bez alternativních frekvencí Zatímco bliká název stanice (do 8 sekund), stiskněte libovolnou stranu ovladače (SEEK). Přístroj začne vyhledávat jinou frekvenci se stejným kódem PI (Programme Identification).(Zobrazí se indikátor „PI SEEK“.) Pokud přístroj nenajde žádnou stanici se stejným kódem PI, vrátí se k dříve vybrané frekvenci. Poslech jednoho regionálního programu Funkce AF je zapnuta: toto tovární nastavení omezuje příjem na určitý region, takže nebude docházet k přepínání na jinou regionální stanici se silnějším signálem. Chcete-li ponechat takto vybranou oblast nebo chcete-li využít dalších možností funkce AF, vyberte z nabídky MENU režim „REGOFF“ (str. 19). 13 Příjem dopravních hlášení — Funkce TA/TP Funkce TA (Traffic Announcement - dopravní hlášení) a TP (Traffic Programme dopravní programy) umožňují automaticky naladit stanici FM, která vysílá dopravní hlášení. Nastavení funguje bez ohledu na aktuální poslouchaný program FM, zdroj nebo přehrávač CD. Po ukončení zpravodajství začne přístroj znovu vysílat původní zdroj. Stiskněte opakovaně tlačítko (TA), dokud se nezobrazí indikátor „TAON“. Přístroj začne vyhledávat stanice vysílající dopravní informace. Příjem stanice s tímto typem informací je označen indikátorem „TP“. Během aktuálního dopravního hlášení bliká indikátor „TA“. Zobrazí-li se na displeji indikátor „NO TP“, bude přístroj pokračovat ve vyhledávání stanic vysílajících dopravní informace. Předvolení stanic RDS s nastavením funkcí AF a TA Pokud předvolíte stanice RDS, přístroj uloží kromě frekvence i nastavení funkcí AF a TA. Pro jednotlivé předvolené stanice můžete vybrat různá nastavení (AF, TA či obou funkcí), nebo můžete vybrat stejné nastavení pro všechny stanice. Pokud provedete předvolbu stanic s nastavením „AF-ON“, přístroj automaticky uloží stanice s nejsilnějším signálem. Stejné nastavení pro všechny předvolené stanice 1 2 Vyberte pásmo FM (str. 11). 3 Stiskněte tlačítko (MENU) a poté opakovaně stiskněte libovolnou stranu ovladače (PRESET), dokud se nezobrazí indikátor „BTM“. 4 Stiskněte tlačítko (ENTER), dokud nezačne indikátor „BTM“ blikat. Chcete-li vypnout poslech dopravních hlášení, zvolte režim „TA-OFF“. Funkce Tlačítko Zrušení aktuálního hlášení (TA) Tip Aktuální hlášení můžete zrušit také stisknutím tlačítka (SOURCE) nebo (MODE). Nastavení hlasitosti dopravních hlášení Různá nastavení pro jednotlivé předvolené stanice Hlasitost dopravních hlášení můžete předem nastavit tak, abyste tato hlášení nepřeslechli. 1 Vyberte pásmo FM a nalaSte požadovanou stanici (str. 11). 1 Otočením voliče nastavte požadovanou hlasitost. 2 2 Stiskněte na dvě sekundy tlačítko (TA). Zobrazí se indikátor „TA“ a nastavení bude uloženo. Stisknutím tlačítka (AF) nebo tlačítka (TA) vyberte režim „AF-ON“ nebo „TAON“. 3 Stiskněte požadované číselné tlačítko ((1) až (6)), dokud se nezobrazí indikátor „MEM“. Příjem nouzových hlášení Tato hlášení uslyšíte pouze tehdy, je-li při poslechu stanice FM nebo disku CD zapnuta funkce AF nebo TA. 14 Stisknutím tlačítka (AF) nebo tlačítka (TA) vyberte režim „AF-ON“ nebo „TAON“. Nezapomeňte že při výběru režimu „AFOFF“ nebo „TA-OFF“ budou uloženy nejen stanice se signálem RDS, ale i stanice bez RDS. Opakujte uvedený postup od kroku 1 pro další stanice. 1 Naladění stanice podle typu programu Během poslechu stanice v pásmu FM stiskněte tlačítko (PTY/DSPL), dokud se nezobrazí indikátor „PTY“. — Funkce PTY Požadovanou stanici můžete vyhledat podle typu programu, který chcete poslouchat. Typy programů Indikátor Zprávy NEWS Aktuální události AFFAIRS Informace INFO Sport SPORT Vzdělání EDUCATE Divadlo DRAMA Kultura CULTURE Věda SCIENCE Různé VARIED Populární hudba POP M Rocková hudba ROCK M Střední proud EASY M Lehčí vážná hudba LIGHT M Vážná hudba CLASSICS Ostatní druhy hudby OTHER M Počasí WEATHER Finance FINANCE Dětské programy CHILDREN Zprávy ze společnosti SOCIAL A Náboženství RELIGION Kontaktní pořady PHONE IN Cestování TRAVEL Volný čas LEISURE Jazz JAZZ Country COUNTRY Lidová hudba NATION M Věčně zelené melodie OLDIES Folk FOLK M Dokumentární pořady DOCUMENT Jestliže stanice vysílá údaje PTY, zobrazí se na displeji indikátor právě vysílaného typu programu. Jestliže stanice nevysílá signál RDS nebo není-li možné signál RDS přijímat, zobrazí se indikátor „“. 2 Stiskněte opakovaně tlačítko (PRESET), dokud se nezobrazí požadovaný typ programu. Typy programů se zobrazují v pořadí uvedeném v tabulce. Pokud není v signálu RDS typ programu uveden, zobrazí se indikátor „“. 3 Stiskněte tlačítko (ENTER). Přístroj začne vyhledávat stanici vysílající vybraný typ programu. Poznámka V zemích, kde nejsou vysílány údaje PTY (typ programu), nemůžete tuto funkci používat. 15 Automatické nastavení hodin Další funkce — Funkce CT Tento přístroj můžete ovládat také otočným ovladačem (volitelný doplněk). Hodiny se automaticky nastavují pomocí signálu CT (Clock Time) přenášeného pomocí signálu RDS. 1 Během poslechu rozhlasové stanice stiskněte tlačítko (MENU) a poté opakovaně stiskněte libovolnou stranu ovladače (PRESET), dokud se nezobrazí indikátor „CT-OFF“. 2 Opakovaně stiskněte stranu (+) ovladače (SEEK), dokud se nezobrazí indikátor „CT-ON“. Hodiny jsou nastaveny. 3 Stisknutím tlačítka (ENTER) se vrátíte k běžnému zobrazení na displeji. Použití otočného ovladače Nejprve nalepte na otočný ovladač nálepku. Nálepku vyberte podle umístění ovladače. Otočný ovladač obsahuje tlačítka a otočné voliče. SOUND MODE DSPL DSPL MODE SOUND Tlačítka (ATT) (SOUND) Chcete-li vypnout funkci CT, vyberte v kroku 2 indikátor „CT-OFF“. (MODE) (SOURCE) OFF Poznámky • Může se stát, že funkce CT nebude fungovat, ačkoliv je přijímána stanice se signálem RDS. • Čas nastavený funkcí CT nemusí být přesný. (DSPL) (OFF) Otočný volič VOL pro nastavení hlasitosti. Tlačítko Funkce (SOURCE) Změna zdroje (rádio/CD) (MODE) Změna režimu (rozhlasové pásmo) (ATT) Ztlumení zvuku (OFF)* Zastavení přehrávání či příjmu rozhlasového vysílání (SOUND) Nastavení zvuku pomocí nabídky (DSPL) Změna zobrazené položky * Pokud spínací skříňka vašeho vozu nemá polohu ACC pro příslušenství, nezapomeňte po vypnutí motoru klíčkem zapalování stisknout na 2 sekundy tlačítko (OFF), čímž se vypne zobrazení času. 16 Otočení voliče Změna směru ovládání Směr ovládání ovladačů je výrobcem nastaven tak, jak je uvedeno na obrázku. Zvyšování Volič SEEK/ AMS Snižování Otočením a uvolněním můžete: – Přeskakovat stopy. – Automaticky ladit stanice. Potřebujete-li upevnit otočný ovladač na pravou stranu sloupku volantu, můžete směr ovládání otočit. Otáčením, podržením a uvolněním můžete: –Rychle převíjet skladbu dopředu a dozadu. – Ručně vyhledávat stanice. Stlačení otočného voliče Stiskněte na dobu 2 sekund tlačítko (SOUND) a stlačte přitom volič VOL. Volič PRESET Tip Směr ovládání voličů můžete změnit také na přístroji (str. 18). Stlačením a otočením voliče můžete: – Přijímat předvolené stanice. 17 Nastavení zabarvení zvuku Můžete nastavit basy a výšky a pravolevé či předozadní vyvážení. Nastavení basů a výšek lze uložit pro jednotlivé zdroje zvlášK. 1 Opakovaným stisknutím tlačítka (SOUND) vyberte položku, kterou chcete nastavit. Při každém stisknutí tlačítka (SOUND) se položka změní takto: BAS (basy) t TRE (výšky) t BAL (pravolevé) t FAD (předozadní) 2 Vybranou položku upravte pomocí ovladače (SEEK). Provádíte-li úpravy otočným ovladačem, stiskněte tlačítko (SOUND) a otočte voličem VOL. Poznámka Nastavení proveDte do 3 sekund po výběru položky. Rychlé ztlumení zvuku (Pomocí otočného ovladače) Stiskněte tlačítko (ATT) na otočném ovladači. Na okamžik se zobrazí indikátor „ATT-ON“ a poté indikátor „ATT“. Chcete-li obnovit původní nastavení hlasitosti, stiskněte znovu tlačítko (ATT). Tip Je-li kabel rozhraní telefonu v automobilu připojen ke kabelu ATT, sníží se při přijetí telefonického hovoru automaticky hlasitost (funkce Telephone ATT). Změna nastavení zvuku a zobrazení — Funkce menu Můžete nastavit následující položky: SET (Nastavení) • CLOCK (str. 8) • CT (nastavení času) (str. 16) • BEEP — zapnutí a vypnutí zvukových signálů. • RM (otočný ovladač) — změna směru ovládání voličů na otočném ovladači. – Chcete-li používat otočný ovladač tak, jak je nastaven od výrobce, vyberte režim „NORM“. – Chcete-li upevnit otočný ovladač na pravou stranu sloupku volantu, vyberte režim „REV“. DSPL (displej) • seafoodplus.info (dvojí informace) — zobrazení hodin i režimu přehrávání (ON). • AMBER/GREEN — změna barvy osvětlení na oranžovou nebo zelenou (pouze model CDX-L). • DIM (ztlumení) — změna jasu displeje (pouze model CDX-LV). – Chcete-li displej ztlumit, vyberte hodnotu „ON“. – V opačném případě vyberte hodnotu „OFF“. • seafoodplus.info (akční displej) — výběr režimu akčního displeje mezi hodnotami „1“, „2“ a „OFF“. – Chcete-li zobrazit na displeji ozdobné čáry a aktivovat režim Demo, vyberte hodnotu „1“. – Chcete-li zobrazit na displeji ozdobné čáry a vypnout režim Demo, vyberte hodnotu „2“. – Chcete-li vypnout akční displej, vyberte hodnotu „OFF“. • seafoodplus.info (automatické rolování) – Chcete-li automaticky rolovat všechny zobrazené názvy delší než 8 znaků, vyberte hodnotu „ON“. – Je-li automatické rolování vypnuto a změníli se název disku či stopy, nebude název disku či stopy rolován. SND (zvuk) • LOUD (hlasitost) - potěšení z basů a výšek i při nízké hlasitosti. Basy a výšky budou zvýrazněny. 18 P/M (režim přehrávání) • LOCAL-ON/OFF (režim vyhledávání lokálních stanic) (str. 11) – Vyberete-li hodnotu „ON“, naladí se pouze stanice s nejsilnějším signálem. • MONO-ON/OFF (monofonní režim) (str. 11) – Vyberete-li hodnotu „ON“, uslyšíte stereofonní vysílání v pásmu FM monofonně. Do normálního režimu se vrátíte výběrem hodnoty „OFF“. Výběr nejlepšího zvuku — Nejlepší zvuková pozice (MBP) Jedete-li autem sami, můžete si vychutnat co nejlepší zvuk díky funkci MBP (My Best sound Position). Funkce MBP má dvě předvolby pro pravolevé a předozadní vyvážení zvuku. Jednu z nich lze snadno nastavit pomocí tlačítka MBP. • REG-ON/OFF (regionální stanice) (str. 13) 1 2 Pravolevé vyvážení Předozadní vyvážení Stiskněte tlačítko (MENU). Chcete-li nastavit funkci seafoodplus.info, stiskněte během přehrávání disku CD tlačítko (MENU). Indikátor MBP-A – 4 dB 0 0 – 4 dB Opakovaně stiskněte libovolnou stranu ovladače (PRESET), dokud se nezobrazí požadovaná položka. MBP-B 0 – 4 dB 0 – 4 dB MBP-OFF 0 0 0 0 3 Stiskněte stranu (+) ovladače (SEEK) a vyberte požadované nastavení (příklad: ON nebo OFF). 4 Stiskněte tlačítko (ENTER). Po dokončení nastavení režimu se zobrazení na displeji vrátí k normálnímu režimu přehrávání. Vpravo Vlevo Vpředu Vzadu Opakovaným stisknutím tlačítka (MBP) vyberte požadovaný režim poslechu. Režimy funkce MBP se zobrazují v pořadí uvedeném v tabulce. Poznámka Zobrazená položka se bude měnit v závislosti na zdroji. Tip Můžete snadno přepínat mezi kategoriemi („SET“, „DSPL“, „SND“, „P/M“) stisknutím jedné ze stran ovladače (PRESET) na 2 sekundy. Po uplynutí jedné sekundy se zobrazení na displeji vrátí do běžného režimu přehrávání. Chcete-li nastavit zvukové vyvážení přesněji, použijte tlačítko (SOUND) (str. 18). Poznámky • Je-li použito vyvážení (BAL) nebo prolínání (FAD) podle pokynů v části „Nastavení zabarvení zvuku“ (strana 18), vypne se nastavení MBP (poloha OFF). • Při vypnutí nastavení MBP (poloha OFF), se aktivují nastavení BAL a FAD. 19 2 Stisknutím libovolné strany ovladače (PRESET) nastavte požadovanou úroveň hlasitosti. Úroveň hlasitosti lze nastavit po 1 dB od –10 dB do +10 dB. Nastavení ekvalizéru Křivku ekvalizéru můžete zvolit pro sedm hudebních žánrů (VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK, CUSTOM a XPLOD). Nastavení ekvalizéru můžete změnit a uložit. Výběr křivky ekvalizéru 1 Stisknutím tlačítka (SOURCE) vyberte požadovaný zdroj (rádio, přehrávač CD). 2 Stiskněte opakovaně tlačítko (EQ7), dokud nedosáhnete požadované křivky ekvalizéru. Položka se změní při každém stisknutí tlačítka (EQ7). Efekt ekvalizéru zrušíte výběrem hodnoty „OFF“. Po třech sekundách se zobrazení na displeji vrátí do běžného režimu přehrávání. Nastavení křivky ekvalizéru 1 2 Stiskněte tlačítko (MENU). 3 Stisknutím libovolné strany ovladače (SEEK) vyberte požadovanou křivku ekvalizéru. Poté stiskněte tlačítko (ENTER). Položka se změní při každém stisknutí ovladače (SEEK). 4 Vyberte požadovanou frekvenci a úroveň. Stiskněte opakovaně libovolnou stranu ovladače (PRESET), dokud se nezobrazí indikátor „EQ7 TUNE“. Poté stiskněte tlačítko (ENTER). 1 Stisknutím libovolné strany ovladače (SEEK) vyberte požadovanou frekvenci. Frekvence se změní při každém stisknutí ovladače (SEEK). 62 (Hz) y (Hz) y (Hz) y 1k (Hz) y k (Hz) y k (Hz) y 16k (Hz) 20 Chcete-li obnovit nastavení křivky ekvalizéru podle výrobce, stiskněte tlačítko (ENTER) po dobu 2 sekund. 5 Stiskněte dvakrát tlačítko (MENU). Jakmile nastavení dokončíte, zobrazí se na displeji běžný režim přehrávání. Doplňující informace Poznámky • Pro vaši bezpečnost doporučujeme před čištěním kontaktů vypnout zapalování a vyjmout klíček ze spínací skříňky. • Nikdy se konektorů nedotýkejte prsty ani žádným kovovým předmětem. Údržba Vyjmutí přístroje Výměna pojistky Při výměně pojistky zkontrolujte, že používáte pojistku stejné hodnoty, jakou má původní pojistka. Jestliže se pojistka přepálí, zkontrolujte zapojení napájení a pojistku vyměňte. Pokud se pojistka po výměně opět přepálí, může být důvodem porucha přístroje. V takovém případě se obraKte na nejbližší zastoupení společnosti Sony. 1 Sejmutí předního krytu 1 Sejměte přední kryt (str. 7). 2 Pomocí tenkého šroubováku stiskněte svorku v předním krytu. Pojistka (10 A) 3 Opakujte krok 2 na druhé straně krytu. Varování Nikdy nepoužívejte pojistky s vyšší ampérovou hodnotou, než jakou má pojistka dodávaná s přístrojem, protože by mohlo dojít k poškození přístroje. 2 Vyjměte přístroj 1 Pomocí tenkého šroubováku stiskněte svorku na levé straně přístroje a potom zatáhněte za levou stranu přístroje, dokud se západka neuvolní. Čištění konektorů Pokud jsou kontakty konektoru mezi přístrojem a předním panelem zašpiněné, nemusí přístroj řádně fungovat. V tom případě sejměte přední panel (str. 7) a vyčistěte konektory pomocí bavlněného smotku navlhčeného alkoholem. Nepoužívejte příliš velkou sílu. Pokud to váš problém nevyřeší, je možné, že je konektor poškozen. 4 mm 2 Opakujte krok 1 pro pravou stranu. 3 Vysuňte přístroj z montážního otvoru. Přístroj Zadní plocha předního panelu 21 Technické údaje Obecné údaje Přehrávač CD Odstup signál/šum Frekvenční rozsah Zkreslení 90 dB 10 – 20 Hz Pod hranicí měřitelnosti Rozhlasový přijímač FM Rozsah ladění Anténa Mezifrekvence Citlivost Selektivita Odstup signál/šum 87,5 – ,0 MHz Zdířka pro externí anténu 10,7 MHz/ kHz 8 dBf 75 dB při kHz 66 dB (stereo), 72 dB (mono) Harmonické zkreslení při 1 kHz 0,6 % (stereo), 0,3 % (mono) Odstup kanálů 35 dB při 1 kHz Frekvenční rozsah 30 – 15 Hz MW/LW Rozsah ladění Anténa Mezifrekvence Citlivost MW: – 1 kHz LW: – kHz Zdířka pro externí anténu 10,7 MHz/ kHz MW: 30 µV LW: 40 µV Výkonový zesilovač Výstup Impedance repr. Maximální výkon Reproduktorové výstupy (zajištěné konektory) 4 – 8 ohmů 50 W × 4 (při impedanci 4 ohmy) Výstupy Vstupy Tónové korekce Napájení Rozměry Montážní rozměry Hmotnost Dodávané příslušenství Zvukové výstupy Výstup pro relé ovládající vysouvání antény Výstup pro výkonový zesilovač Telefonní řídicí signál ATT Vstupní kone ktor dálkového ovladače Vstupní konektor antény Basy ±8 dB při Hz Výšky ±8 dB při 10 kHz 12 V, stejnosměrné, autobaterie (záporné ukostření) Přibl. × 50 × mm (š/v/h) Přibl. × 53 × mm (š/v/h) Přibl. 1,2 kg Díly pro instalaci a připojení (1 sada) Pouzdro na přední panel (1) Volitelné příslušenství Otočný ovladač RM-X4S Poznámka Tento přístroj není možné připojit k digitálnímu předzesilovači nebo ekvalizéru. Vzhled a technické parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění. 22 Odstraňování problémů Následující přehled vám pomůže při odstraňování problémů, se kterými se můžete při používání přístroje setkat. Před provedením následujících postupů zkontrolujte správnost připojení a použití přístroje. Všeobecné Žádný zvuk. • Otočte ovladačem hlasitosti ve směru hodinových ručiček. • Vypněte funkci ATT. • Používáte-li systém dvou reproduktorů, nastavte vyvážení do střední polohy. Obsah paměti byl vymazán. • Bylo stisknuto tlačítko RESET. t Znovu uložte do paměti potřebná data. • Byl odpojen napájecí kabel od baterie. • Napájecí kabel není správně připojen. Neozývají se zvukové signály. Zvukové signály jsou vypnuté (str. 18). Na displeji se nezobrazují indikátory. • Zobrazení času zmizí, pokud stisknete tlačítko (OFF) po dobu 2 sekund. t Dalším stisknutím tlačítka (OFF) po dobu 2 sekund obnovte zobrazení času. • Sejměte přední panel a vyčistěte konektory. Podrobnosti naleznete v části „Čištění konektorů“ (str. 21). Došlo k vymazání uložených stanic a času. Přepálila se pojistka. Je-li klíč zapalování v poloze ON, ACC nebo OFF, ozývá se šum. Vodiče nejsou správně připojeny k napájecímu konektoru pro příslušenství vozu. Přístroj není napájen. • Zkontrolujte připojení. Je-li vše v pořádku, zkontrolujte pojistku. • Zapalovací skříňka nemá polohu ACC pro příslušenství. t Stisknutím tlačítka (SOURCE) (nebo vložením disku) přístroj zapněte. Přístroj je napájen nepřetržitě. Zapalovací skříňka nemá polohu ACC pro příslušenství. Anténa se nevysouvá. Anténa není vybavena příslušným relé. Přehrávač CD Do přístroje nelze vložit disk. • V přístroji je již vložen jiný disk. • Disk byl vložen obráceně nebo nesprávným způsobem. Přehrávání se nespustí. • Zašpiněný nebo poškozený disk. • Neukončený nahrávatelný disk CD-R nebo přepisovací disk CD-RW. • Pokusili jste se přehrát disk CD-R, který není určen pro záznam zvuku. • Některé disky CD-R přístroj nemusí umět přehrát kvůli použitému nahrávacímu zařízení nebo vlastnostem disku. Disk se automaticky vysune. Teplota okolí překročila 50 «C. CD nebude vysunut. Ovládací tlačítka nefungují. Stiskněte tlačítko RESET. Zvuk je přerušován následkem vibrací. • Přístroj byl instalován v úhlu větším než 60«. • Přístroj nebyl instalován v dostatečně robustní části vozu. Zvuk přeskakuje. Zašpiněný nebo poškozený disk. Příjem rozhlasového vysílání Nelze ladit předvolené stanice. • Uložte do paměti správné frekvence. • Přijímaný signál je příliš slabý. Nelze přijímat rozhlasové stanice. Zvuk je překryt šumem. • Připojte řídicí vodič vysouvání antény (modrý) nebo vodič pro napájení příslušenství (červený) k napájecímu vodiči anténního zesilovač. (Pouze v případě, že je vůz vybaven FM/MW/LW anténou v zadním nebo bočním okně.) • Zkontrolujte připojení antény. • Anténa se nevysouvá. t Zkontrolujte zapojení napájecího vodiče vysouvání antény. • Zkontrolujte frekvenci. Automatické ladění není možné. • Je zapnutý režim vyhledávání lokálních stanic (poloha „ON“). t Nastavte režim vyhledávání lokálních stanic na hodnotu „OFF“ (str. 19). • Přijímaný signál je příliš slabý. t NalaMte stanici ručně. Bliká indikátor „ST“. • NalaMte frekvenci přesněji. • Přijímaný signál je příliš slabý. t Nastavte monofonní režim příjmu (str. 19). pokračování na další straně t 23 Stereofonní program se reprodukuje monofonně. Přístroj je v monofonním režimu příjmu. t Vypněte monofonní režim příjmu (str. 19). Funkce RDS Po několika sekundách poslechu se spustí funkce SEEK. Stanice nevysílá signál TP nebo je signál slabý. t Stiskněte opakovaně tlačítko (AF) nebo (TA), dokud se nezobrazí indikátor „AFOFF“ nebo „TA-OFF“. Nepřijímají se dopravní informace. • Zapněte funkci „TA“. • Stanice nevysílá dopravní informace i když vysílá signál TP. t NalaMte jinou stanici. Funkce PTY zobrazuje „“. • Aktuální stanice nevysílá signál RDS. • Data RDS nebylo možné přijmout. • Stanice nevysílá informaci o typu programu. Chybové zprávy/Zprávy na displeji Chybové zprávy Následující zprávy budou blikat přibližně 5 sekund a ozve se zvukový signál. ERROR*1 Disk CD je zašpiněný nebo byl vložen obráceně.*2 t Vyčistěte disk nebo jej vložte správným způsobem. HI TEMP Teplota okolí překročila 50 «C. t Vyčkejte dokud teplota neklesne pod 50 «C. RESET Jednotka CD nemůže z nějakého důvodu pracovat. t Stiskněte jednotce tlačítko RESET na jednotce. *1 Dojde-li k chybě během přehrávání disku CD, na displeji se nezobrazí číslo disku. *2 Číslo chybného disku se zobrazí na displeji. Pokud se nepodaří pomocí těchto postupů váš problém vyřešit, obraKte se na nejbližšího prodejce výrobků Sony. Zprávy na displeji seafoodplus.info +/– Během automatického ladění je aktivní funkce vyhledávání lokálních stanic (str. 11). NO AF Pro tuto stanici není k dispozici alternativní frekvence. „ “ nebo „ “ Dosáhli jste začátku nebo konce disku a není možné dále pokračovat. 24 Witamy! Dziękujemy za zakupienie odtwarzacza płyt kompaktowych firmy Sony. Na jeszcze lepsze wykorzystanie jego różnorodnych funkcji pozwolą nabyte dodatkowo: • Informacje CD TEXT (wyświetlane w przypadku odtwarzania płyty CD TEXT, zawierającej dodatkowe informacje tekstowe*2). • Opcjonalne akcesoria sterowania Pilot rotacyjny RM-X4S * Płyta CD TEXT jest dźwiękową płytą CD zawierającą dodatkowe dane, takie jak tytuł dysku, nazwisko wykonawcy oraz tytuły wszystkich utworów. Informacje te są zakodowane na płycie. 2 Spis treści Rozmieszczenie przycisków. . . . . . . . . . . . 4 Środki ostrożności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Uwagi dotyczące płyt CD. . . . . . . . . . . . . . 6 Przygotowania wstępne Zerowanie urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Zdejmowanie panelu przedniego . . . . . . . 7 Ustawianie zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Odtwarzacz CD Odtwarzanie płyty CD (za pomocą tego urządzenia) . . . . . . . . 9 Elementy wyświetlacza. . . . . . . . . . . . . . . . 9 Cykliczne odtwarzanie utworów — funkcja Repeat Play . . . . . . . . . . . . 10 Odtwarzanie utworów w kolejności losowej — funkcja Shuffle Play. . . . . . . . . . . . . 10 Radio Automatyczne programowanie stacji nadawczych — funkcja zapamiętywania najlepszego dostrojenia (BTM) . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Odbieranie zaprogramowanych stacji nadawczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Programowanie wyłącznie wybranych stacji nadawczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 RDS Opis funkcji RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Automatyczne dostrajanie w celu uzyskania najlepszego odbioru — funkcja AF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Odbieranie komunikatów o ruchu drogowym — funkcja TA/TP. . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Programowanie stacji nadawczych oferujących serwis RDS z ustawieniami funkcji AF i TA . . . . . 14 Dostrajanie się do stacji nadawczych za pomocą funkcji wyboru typu programu — funkcja PTY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Automatyczne ustawianie zegara — funkcja CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Pozostałe funkcje Korzystanie z pilota rotacyjnego . . . . . . 16 Ustawianie cech dźwięku. . . . . . . . . . . . . 18 Szybkie wyciszanie dźwięku (przy użyciu pilota rotacyjnego). . . . . 18 Zmiana ustawień dźwięku i wyświetlacza — menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Wybieranie ustawienia dźwięku — moje ulubione ustawienie dźwięku (MBP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Ustawianie korektora dźwięku . . . . . . . . 20 Informacje dodatkowe Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyjmowanie urządzenia . . . . . . . . . . . . . Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwiązywanie problemów. . . . . . . . . . . Wizualne ostrzeżenia o błędach/ Komunikaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 21 22 23 24 3 Rozmieszczenie przycisków Szczegółowe opisy podane są na oznaczonych stronach. Zaniedbanie powyższej czynności spowoduje, że wyświetlacz zegara pozostanie włączony, co może doprowadzić do rozładowania akumulatora. 4 Środki ostrożności SCROLL S • Jeżeli pojazd był zaparkowany w nasłonecznionym miejscu, przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy odczekać, aż ulegnie ono ochłodzeniu. • Antena z napędem elektrycznym wysunie się automatycznie po włączeniu urządzenia. OPEN PRESET DSPL PTY MENU SEEK SEEK SOUND AF ENTER TA Aby uzyskać odpowiedź na pytania lub rozwiązać problemy, które nie zostały omówione w tym podręczniku, należy zwrócić się do najbliższego przedstawiciela firmy Sony. OFF (PRESET) (+): służy do wybierania wyższych wartości ustawień (SEEK) (–): służy do wybierania pozycji wcześniejszych /. (SEEK) (+): służy do wybierania pozycji późniejszych /> (PRESET) (–): służy do wybierania mniejszych wartości W trybie menu, przycisk aktualnie wybrany spośród tych czterech przycisków oznaczony jest na wyświetlaczu symbolem M. Kondensacja wilgoci Podczas deszczu lub w miejscu o wysokiej wilgotności powietrza może nastąpić kondensacja wilgoci na soczewkach znajdujących się wewnątrz urządzenia oraz na wyświetlaczu. W takim wypadku urządzenie nie będzie działać prawidłowo. Należy wówczas wyjąć płytę CD i odczekać około godziny, aż wilgoć wyparuje. Aby zachować wysoką jakość dźwięku Należy zachować ostrożność, aby nie rozlać soku lub innych napojów na urządzenie lub płyty CD. ql Przyciski PRESET (+/–) RADIO 11, 12, 15 MENU 8, 10, 14, 16, 19, 20 w; Przyciski SEEK (–/+) 9 CD RADIO 11, 13 MENU 8, 16, 18, 19, 20 5 Uwagi dotyczące płyt CD • W celu utrzymywania płyt CD w czystości nie należy dotykać ich powierzchni palcami. Płyty CD należy chwytać wyłącznie za krawędzie. • Nieużywane płyty CD należy przechowywać w ich opakowaniach lub magazynkach płyt kompaktowych. Nie należy narażać płyt CD na działanie wysokiej temperatury. Należy unikać pozostawiania płyt CD w zaparkowanym pojeździe, szczególnie na desce rozdzielczej lub na tylnej półce. • Na płyty CD nie należy naklejać etykiet. Nie wolno także używać płyt zabrudzonych resztkami kleju lub tuszu. Takie płyty CD mogą przestać się obracać w trakcie odtwarzania, doprowadzając do awarii urządzeniu lub zniszczenia płyty CD. • Przed rozpoczęciem odtwarzania płytę CD należy wyczyścić specjalną ściereczką dostępną w handlu. Płyty CD należy przecierać od środka ku krawędzi. Do czyszczenia nie wolno używać rozpuszczalników, takich jak benzyna lub dostępne w handlu środki do czyszczenia, jak również antystatycznych środków do czyszczenia płyt analogowych. Uwagi dotyczące dysków CD-R/ CD-RW • Urządzenie to umożliwia odtwarzanie dysków CD-R (dysków CD z możliwością zapisu) przeznaczonych do pracy w urządzeniach audio. Szukaj tego znaku, aby rozpoznać dyski CD-R przeznaczone do pracy w urządzeniach audio. Ten znak oznacza, że dysk nie jest przeznaczony do pracy w urządzeniach audio. • Za pomocą tego urządzenia nie można odtwarzać płyt o niestandardowych kształtach (np. w ksztalcie serca, kwadratu lub gwiazdy). Próby odtwarzania takich płyt mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie należy używać tego typu płyt. • Nie można odtwarzać płyt CD o średnicy 8 cm. 6 • Niektórych dysków CD-R (w zależności od urządzenia, na którym nagrano płytę lub od stanu dysku) nie można odtwarzać przy użyciu tego urządzenia. • Niemożliwe jest odtwarzanie dysku CD-R, który nie został sfinalizowany*. * Czynności niezbędne do odtwarzania nagranych dysków CD-R przy użyciu odtwarzacza płyt CD. • Za pomocą tego urządzenia nie można odtwarzać płyt CD-RW (płyt CD z możliwością wielokrotnego zapisu). Przygotowania wstępne Zerowanie urządzenia Urządzenie należy wyzerować przed rozpoczęciem jego eksploatacji lub po wymianie akumulatora pojazdu. Zdejmij panel przedni i wciśnij przycisk RESET, używając do tego celu przedmiotu o cienkim końcu, na przykład długopisu. Zdejmowanie panelu przedniego Możliwe jest zdjęcie panelu przedniego w celu zabezpieczenia urządzenia przed kradzieżą. Alarm ostrzegawczy Jeżeli panel przedni nie zostanie zdjęty, to po przełączeniu kluczyka stacyjki w położenie OFF włączy się na kilka sekund alarm ostrzegawczy. Sygnalizacja dźwiękowa zostaje wyłączona w przypadku podłączenia opcjonalnego wzmacniacza mocy i niekorzystania z wzmacniacza wbudowanego w urządzenie. 1 Wciśnij przycisk (OFF)*. Odtwarzanie CD lub odbiór stacji radiowej zostają przerwane (podświetlenie przycisków oraz wyświetlacza pozostaje włączone). Przycisk RESET Uwaga Naciśnięcie przycisku RESET spowoduje skasowanie ustawień zegara i niektórych zapamiętanych funkcji. * Jeżeli stacyjka pojazdu nie ma położenia ACC (akcesoria), należy wyłączyć urządzenie, wciskając i przytrzymując przez 2 sekundy przycisk (OFF), co pozwoli zapobiec rozładowaniu się akumulatora. 2 Wciśnij przycisk (OPEN), a następnie przesuń panel przedni w prawo i delikatnie odciągnij lewy koniec panelu. 1 2 Uwagi • Podczas zdejmowania panelu przedniego przy włączonym urządzeniu, zasilanie zostanie automatycznie odłączone; ma to na celu niedopuszczenie do uszkodzenia głośników. • Nie należy zbyt mocno naciskać na żadną część panelu i okienka wyświetlacza oraz uważać, aby go nie upuścić. • Nie należy narażać panelu przedniego na działanie wysokich temperatur lub wilgoci. Należy unikać pozostawiania go w zaparkowanym pojeździe, w szczególności na desce rozdzielczej lub na tylnej półce. Wskazówka Panel przedni należy przenosić w specjalnym etui stanowiącym wyposażenie urządzenia. ciąg dalszy na następnej stronie t 7 Mocowanie panelu przedniego Włóż trzpień B w znajdujący się w panelu przednim otwór A, a następnie lekko wciśnij lewą stronę panelu. Wciśnij przycisk (SOURCE) (lub włóż płytę CD), aby uruchomić urządzenie. Ustawianie zegara W zegarze zastosowane zostały wskazania cyfrowe w układzie godzinnym. Przykład: Aby ustawić zegar na godzinę 1 A B Naciśnij przycisk (MENU), a następnie kilkakrotnie naciśnij dowolną stronę przycisku (PRESET), aż wyświetlone zostanie wskazanie „CLOCK”. 1 Naciśnij przycisk(ENTER). Zacznie migać wskaźnik godziny. 2 Naciśnij dowolną stronę przycisku (PRESET) w celu ustawienia godziny. x 3 Przyciśnij stronę (+) przycisku (SEEK). Zacznie migać wskaźnik minut. 4 Naciśnij dowolną stronę przycisku (PRESET) w celu ustawienia minut. 2 Uwaga Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na wewnętrznej powierzchni panelu przedniego. Naciśnij przycisk (ENTER). Zegar zacznie działać. Po zakończeniu ustawiania zegara na wyświetlaczu ponownie pojawiają się wskaźniki zwykłego trybu odtwarzania. Wskazówki • Możliwe jest automatyczne ustawienie prawidłowych wskazań zegara za pomocą funkcji systemu danych radiowych RDS (strona 16). • Jeżeli tryb seafoodplus.info jest włączony (pozycja ON), czas jest zawsze wyświetlany (strona 18). 8 Odtwarzacz CD Odtwarzanie płyty CD (za pomocą tego urządzenia) 1 Wciśnij przycisk (OPEN) i włóż płytę CD (zadrukowaną stroną do góry). Elementy wyświetlacza Przy zmianie płyty CD/utworu, każda uprzednio zapisana nazwa* nowej płyty CD/ utworu zostanie automatycznie wyświetlona na wyświetlaczu (jeżeli włączona jest funkcja Auto Scroll, to nazwy o długości przekraczającej 8 znaków zostaną przewinięte (strona 18)). Pozycje pokazywane na wyświetlaczu: • Żródło muzyki • Zegar • Funkcja 2 Zamknij panel przedni. Odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie Jeżeli w urządzeniu znajduje się już płyta CD, to w celu rozpoczęcia odtwarzania należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk (SOURCE), aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „CD”. Aby Należy nacisnąć Zatrzymać odtwarzanie (OFF) Wyjąć płytę CD (OPEN), a następnie Z Pominąć niektóre (SEEK) (./>) tytuły [jeden raz dla każdego – Funkcja utworu] automatycznego wyszukiwania utworów Szybkie przesuwanie do przodu/do tyłu – Funkcja ręcznego wyszukiwania utworów (SEEK) (m/M) [przytrzymać do wymaganego punktu] Uwaga Po zakończeniu odtwarzania ostatniego utworu na płycie CD rozpoczyna się ponowne odtwarzanie pierwszego utworu. Pozycje pokazywane na wyświetlaczu: • Czas odtworzonych płyt • Nazwa płyty CD/nazwisko wykonawcy* • Tytuł utworu* Aby Należy nacisnąć Przejść do innej pozycji (PTY/DSPL) Przewinąć pozycje (SCROLL) wyświetlacza * Dotyczy wyłącznie płyt CD TEXT z zapisanym nazwiskiem wykonawcy. Uwagi • Niektórych znaków nie można wyświetlić. • W przypadku niektórych płyt CD TEXT z informacjami tekstowymi zapisanymi z użyciem wielu znaków funkcja przewijania tekstu może nie działać. • To urządzenie nie jest w stanie wyświetlać nazwiska wykonawcy dla każdego utworu na płycie CD TEXT. Wskazówka Jeżeli zmiana płyty/utworu nastąpi przy wyłączonej funkcji Auto Scroll (ustawienie OFF), to nazwa płyty/ utworu nie będzie przewijana. 9 Cykliczne odtwarzanie utworów Radio — funkcja Repeat Play Można zakodować do 6 stacji nadawczych dla każdego z pasm (FM1, FM2, FM3, MW i LW). Bieżący utwór będzie powtórnie odtwarzany. Podczas odtwarzania należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk (3) (REP), aż do wyświetlenia napisu „REP-ON”. Rozpoczyna się odtwarzanie w trybie Repeat Play. Aby powrócić to trybu normalnego odtwarzania, należy wybrać ustawienie „REP-OFF”. Odtwarzanie utworów w kolejności losowej — funkcja Shuffle Play Utwory z bieżącej płyty można odtwarzać w przypadkowej kolejności. Podczas odtwarzania należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk (6) (SHUF), aż do wyświetlenia napisu „SHUF-ON”. Rozpoczyna się odtwarzanie utworów w trybie Shuffle Play. Aby powrócić to trybu normalnego odtwarzania, należy wybrać ustawienie „SHUF-OFF”. Ostrzeżenie Ze względu na bezpieczeństwo jazdy, do strojenia radia podczas prowadzenia pojazdu należy korzystać z funkcji Best Tuning Memory (funkcja zapamiętywania najlepszego dostrojenia). Automatyczne programowanie stacji nadawczych — funkcja zapamiętywania najlepszego dostrojenia (BTM) Urządzenie dokonuje wyboru stacji nadawczych o najsilniejszym sygnale w obrębie wybranego pasma i zapisuje je w kolejności ich częstotliwości nadawania. 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk (SOURCE), aby wybrać pozycję radio. 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk (MODE), aby wybrać pasmo. 3 Naciśnij przycisk (MENU), a następnie kilkukrotnie naciśnij dowolną stronę przycisku (PRESET), aż do pojawienia się wskazania „BTM”. 4 Naciśnij przycisk (ENTER). Zapisanie stacji w pamięci sprzętu jest potwierdzane sygnałem akustycznym. Uwagi • Jeżeli ze względu na niski poziom odbieranych sygnałów możliwy jest odbiór jedynie kilku stacji nadawczych, niektóre przyciski numeryczne zachowają swoje poprzednie ustawienia. • Jeżeli na wyświetlaczu widoczny jest wskaźnik numeryczny, urządzenie rozpoczyna programowanie stacji od aktualnie wyświetlanego numeru. 10 Odbieranie zaprogramowanych stacji nadawczych Programowanie wyłącznie wybranych stacji nadawczych 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk (SOURCE), aby wybrać pozycję radio. 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk (MODE), aby wybrać pasmo. Pod przyciskami numerycznymi można zaprogramować swoje ulubione stacje nadawcze. 3 Naciśnij przycisk numeryczny ((1) do (6)), pod którym zapisano daną stację nadawczą. Wskazówka Naciśnięcie jednej ze stron przycisku (PRESET) umożliwia odbiór stacji nadawczych w kolejności, w której zostały wprowadzone do pamięci (funkcja Preset Search). Jeżeli funkcja zaprogramowanego dostrojenia nie działa Naciśnij dowolną stronę przycisku (SEEK) w celu wyszukania stacji nadawczej (strojenie automatyczne). Przeszukiwanie zostaje zakończone w momencie odebrania sygnału stacji nadawczej. Powtarzaj opisaną czynność, aż do znalezienia żądanej stacji nadawczej. 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk (SOURCE), aby wybrać pozycję radio. 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk (MODE), aby wybrać pasmo. 3 Naciśnij jedną ze stron przycisku (SEEK) w celu dostrojenia urządzenia do stacji, która ma zostać zaprogramowana. 4 Przytrzymaj wciśnięty wybrany przycisk numeryczny ((1) do (6)) przez 2 sekundy, aż do wyświetlenia wskaźnika „MEM”. Na wyświetlaczu ukazuje się cyfra odpowiadająca wybranemu przyciskowi numerycznemu. Uwaga Zapisanie nowej stacji nadawczej pod zajętym przyciskiem numerycznym anuluje poprzednio dokonany zapis. Wskazówki • Jeżeli automatyczne dostrajanie zatrzymuje się zbyt często, należy włączyć funkcję Local Seek (przeszukiwanie lokalne) w celu ograniczenia wyszukiwania do stacji nadawczych o silniejszych sygnałach (strona 19). • Jeżeli znana jest częstotliwość poszukiwanej stacji nadawczej, należy nacisnąć i przytrzymać jedną ze stron przycisku (SEEK) w celu wyszukania przybliżonej wartości tej częstotliwości, a następnie kilkakrotnie nacisnąć przycisk (SEEK), aby dokładnie dostroić się do żądanej częstotliwości (dostrajanie ręczne). Jeżeli jakość odbioru stereofonicznego w paśmie FM jest niezadowalająca Wybierz tryb odbioru monofonicznego (strona 19). Jakość dźwięku poprawi się, lecz odbiór stanie się monofoniczny (wskaźnik „ST” zniknie). 11 RDS Opis funkcji RDS W wypadku stacji radiowych FM oferujących usługę RDS (ang. Radio Data System, system danych radiowych) razem ze zwykłym sygnałem programu emitowane są niesłyszalne dane cyfrowe. Na przykład, podczas odbierania sygnału ze stacji nadających w systemie RDS na wyświetlaczu może ukazać się jedno z poniższych wskazań. Wyświetlane pozycje: • Żródło muzyki • Zegar • Funkcja Wyświetlane pozycje: • Nazwa stacji (częstotliwość) • Rodzaj programu 12 Aby Należy nacisnąć Przełączyć wyświetlaną pozycję (PTY/DSPL) Usługi RDS System danych cyfrowych RDS oferuje użytkownikowi takie udogodnienia, jak: • Automatyczne powtórne dostrojenie wybranej stacji nadawczej, przydatne podczas podróżowania na długich trasach. — AF t strona 13 • Odbieranie komunikatów o ruchu drogowym, nawet w trakcie słuchania innego programu radiowego lub odbierania sygnału z innego źródła. — TA t strona 14 • Wybieranie stacji nadawczych według rodzaju programu nadawanego przez daną stację. — PTY t strona 15 • Automatyczna regulacja zegara. — CT t strona 16 Uwagi • Dostępność wszystkich funkcji RDS zależy od kraju i rejonu. • Funkcja RDS może nie działać prawidłowo, jeżeli emitowany sygnał jest zbyt słaby lub jeżeli dostrojona stacja nie transmituje serwisu RDS. Postępowanie w przypadku stacji nieposiadających alternatywnych częstotliwości nadawania Przy migającej nazwie stacji nadawczej naciśnij jedną ze stron przycisku (SEEK) (w przeciągu 8 sekund). Urządzenie rozpoczyna wyszukiwanie innej częstotliwości o tych samych danych PI (dane identyfikacyjne programu) (pojawia się wskazanie „PI SEEK”). Jeśli nie można znaleźć tych samych danych PI, urządzenie powraca do uprzednio wybranej częstotliwości. Automatyczne dostrajanie w celu uzyskania najlepszego odbioru — funkcja AF Funkcja częstotliwości alternatywnych (AF) umożliwia automatyczne dostrajanie tunera do najsilniejszego sygnału na danym obszarze, jeżeli odbierana stacja nadaje na kilku częstotliwościach. Zmiana częstotliwości następuje automatycznie. 98,5 MHz 96,0 MHz Stały odbiór wybranego programu regionalnego Gdy funkcja AF jest włączona: urządzenie zostało fabrycznie ustawione na ograniczenie odbioru do konkretnego regionu, w związku z czym nie będzie następowało przełączanie do innej stacji regionalnej o silniejszym sygnale nadawczym. W przypadku opuszczenia danego obszaru odbioru programu regionalnego lub aby wykorzystać wszystkie możliwości oferowane przez funkcję AF, należy z MENU wybrać funkcję „REG-OFF” (strona 19). Uwaga Wyżej opisana funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii i w kilku innych regionach. Stacja ,5 MHz 1 Wybierz stację nadającą w paśmie FM (strona 11). 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk (AF), aż do pojawienia się wskazania „AF-ON”. Urządzenie rozpoczyna wyszukiwanie silniejszego sygnału nadawanego w tej samej sieci na częstotliwości alternatywnej. Migające wskazanie „NO AF” oznacza, że aktualnie odbierana stacja nie nadaje na częstotliwości alternatywnej. Uwaga Jeżeli na danym obszarze brak jest częstotliwości alternatywnej lub jeżeli nie występuje potrzeba jej wyszukania, funkcję AF należy wyłączyć, wybierając pozycję „AF-OFF.” Funkcja połączenia lokalnego (dotyczy wyłącznie Wielkiej Brytanii) Funkcja połączenia lokalnego umożliwia wybranie innych lokalnych stacji nadających na danym obszarze, nawet wówczas gdy nie są one zaprogramowane pod przyciskami numerycznymi. 1 Naciśnij przycisk numeryczny ((1) do (6)), pod którym zaprogramowana zastała lokalna stacja nadawcza. 2 W przeciągu 5 sekund ponownie naciśnij przycisk numeryczny lokalnej stacji nadawczej. 3 Powtarzaj wyżej opisane czynności do momentu uzyskania odbioru wybranej, lokalnej stacji nadawczej. 13 2 Odbieranie komunikatów o ruchu drogowym — funkcja TA/TP Uruchomienie funkcji komunikatów o ruchu drogowym (TA) oraz funkcji programu o ruchu drogowym (TP) umożliwia automatyczne dostrajanie urządzenia do stacji FM nadającej komunikaty o ruchu drogowym. Funkcja ta działa niezależnie od aktualnie odbieranego programu w paśmie FM, czy odtwarzania CD. Po odebraniu komunikatu urządzenie przełącza się ponownie na odbiór sygnału z pierwotnego źródła. Naciśnij kilkakrotnie przycisk (TA), aż do pojawienia się wskazania „TAON”. Urządzenie rozpoczyna wyszukiwanie stacji nadających informacje o ruchu drogowym. Symbol „TP” na wyświetlaczu wskazuje dostrojenie do takiej stacji; natomiast podczas odbierania aktualnego komunikatu o ruchu drogowym, na ekranie miga symbol „TA”. Jeżeli na wyświetlaczu pojawia się symbol „NO TP”, urządzenie będzie kontynuowało wyszukiwanie stacji nadawczych oferujących serwis TP. Aby anulować wszystkie komunikaty o ruchu drogowym, wybierz ustawienie „TA-OFF.” Aby Należy nacisnąć Anulować bieżący komunikat (TA) Wskazówka Bieżący komunikat można również anulować, naciskając przycisk (SOURCE) lub (MODE). Ustawianie poziomu głośności komunikatów o ruchu drogowym Aby zapewnić optymalny odbiór komunikatów o ruchu drogowym można uprzednio ustawić odpowiedni poziom głośności ich odtwarzania. 1 14 Za pomocą pokrętła regulacji głośności ustaw żądany poziom głośności. Naciśnij przycisk (TA) i przytrzymaj przez 2 sekundy. Ukazuje się wskaźnik „TA” i ustawienie zostaje zapisane w pamięci. Odbieranie komunikatów alarmowych Jeśli funkcja AF lub TA jest włączona podczas odbioru programu nadawanego przez stację w paśmie FM lub podczas odtwarzania płyt CD. Programowanie stacji nadawczych oferujących serwis RDS z ustawieniami funkcji AF i TA Podczas programowania stacji oferujących serwis RDS urządzenie zapamiętuje ustawienie funkcji AF/TA (włączona/ wyłączona) dla każdej z tych stacji, jak również jej częstotliwość nadawania. Możliwe jest wybranie odrębnych ustawień (dotyczących funkcji AF, TA lub obu funkcji) dla poszczególnych programowanych stacji nadawczych oferujących serwis RDS lub wybranie tego samego ustawienia dla wszystkich tych stacji. W przypadku programowania stacji przy ustawieniu „AFON” urządzenie automatycznie zachowuje w pamięci stacje nadawcze o najsilniejszym sygnale radiowym. Programowanie tego samego ustawienia dla wszystkich zaprogramowanych stacji nadawczych 1 2 Wybierz pasmo FM (strona 10). 3 Naciśnij przycisk (MENU), a następnie kilkakrotnie naciśnij dowolną stronę przycisku (PRESET), aż do pojawienia się wskazania „BTM”. 4 Wciśnij przycisk (ENTER), aż wskazanie „BTM” zacznie migać. Naciśnij przycisk (AF) i/lub (TA) w celu wybrania ustawienia „AF-ON” i/lub „TAON”. Należy zauważyć, że wybranie pozycji „AFOFF” lub „TA-OFF” powoduje zapisanie w pamięci nie tylko stacji oferujących serwis RDS, lecz również stacji pasma FM nieoferujących tego serwisu. Programowanie różnych ustawień dla wszystkich zaprogramowanych stacji nadawczych Programy dla dzieci 1 Wybierz pasmo FM i dostrój urząd enie do żądanej stacji nadawczej (strona 11). 2 Naciśnij przycisk (AF) i/lub (TA) w celu wybrania ustawienia „AF-ON” i/lub „TAON”. Programy z PHONE IN telefonicznym udziałem słuchaczy 3 Przytrzymaj wciśnięty wybrany przycisk numeryczny ((1) do (6)), aż wyświetlone zostanie wskazanie „MEM”. W celu zaprogramowania dalszych stacji nadawczych powtórz czynności, poczynając od kroku 1. Dostrajanie się do stacji nadawczych za pomocą funkcji wyboru typu programu — funkcja PTY SOCIAL A Religia RELIGION Podróże Wyświetlacz Wiadomości NEWS Wydarzenia aktualne AFFAIRS Informacje INFO Sport SPORT Oświata EDUCATE Teatr DRAMA Kultura CULTURE Nauka SCIENCE Różne VARIED Muzyka popularna POP M Muzyka rockowa ROCK M Muzyka relaksująca EASY M Lekka muzyka klasyczna LIGHT M Muzyka klasyczna CLASSICS Inne rodzaje muzyki OTHER M Pogoda WEATHER Finanse FINANCE TRAVEL Odpoczynek LEISURE Muzyka jazzowa JAZZ Muzyka country COUNTRY Muzyka narodowa NATION M Stare przeboje OLDIES Muzyka ludowa FOLK M Programy dokumentalne DOCUMENT Uwaga Korzystanie z tej funkcji nie jest możliwe w krajach, w których niedostępny jest serwis PTY (serwis oferujący wybór programu na podstawie jego rodzaju). 1 Poszukiwaną stację nadawczą można zlokalizować przez wybranie rodzaju programu, którego chcemy słuchać. Rodzaje programów CHILDREN Zagadnienia społeczne Podczas odbioru sygnału stacji w paśmie FM wciśnij przycisk (PTY/DSPL), aż do wyświetlenia wskazania „PTY”. Nazwa rodzaju programu zostanie wyświetlona, jeżeli stacja nadawcza transmituje dane PTY. Wskaźnik „” ukazuje się, jeżeli odbierana stacja nadawcza nie jest stacją oferującą serwis RDS lub sygnał danych RDS nie został odebrany. 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk (PRESET), aż do wyświetlenia żądanej nazwy rodzaju programu. Rodzaje programów są wyświetlane w kolejności podanej w tabeli Symbol „” pojawia się na wyświetlaczu wówczas, gdy dany rodzaj programu nie został określony w pakiecie danych RDS. 3 Naciśnij przycisk (ENTER). Urządzenie rozpoczyna wyszukiwanie stacji nadawczej transmitującej wybrany rodzaj programu. 15 Automatyczne ustawianie zegara Pozostałe funkcje — funkcja CT Niniejsze urządzenie mogą być sterowane za pomocą pilota rotacyjnego (wyposażenie opcjonalne). Dane CT (czas zegarowy) umożliwiają automatyczną regulację wskazań zegara przez funkcję RDS. 1 2 3 Podczas odbioru programu radiowego naciśnij przycisk (MENU), a następnie kilkakrotnie naciśnij jedną ze stron przycisku (PRESET), aż do ukazania się wskazania „CT-OFF”. Korzystanie z pilota rotacyjnego Pierwszym krokiem jest przyklejenie odpowiedniej etykietki, której wybór zależy od miejsca zamocowania pilota rotacyjnego. Pilot rotacyjny działa przez naciskanie przycisków i/lub obracanie pokręteł regulacyjnych. Naciśnij kilkakrotnie stronę przycisku (SEEK) oznaczoną symbolem (+), aż do ukazania się wskazania „CT-ON”. Zegar jest teraz ustawiony. SOUND MODE DSPL Naciśnij przycisk (ENTER), aby przywrócić normalny stan wyświetlacza. Aby anulować funkcję CT, należy w kroku 2 wybrać ustawienie „CT-OFF”. Przez naciskanie przycisków (ATT) (SOUND) (MODE) (SOURCE) OFF Uwagi • Funkcja CT może nie działać pomimo odbierania stacji nadawczej oferującej serwis RDS. • Godzina nastawiona w trybie CT może nieco różnić się od czasu rzeczywistego. DSPL MODE SOUND (DSPL) (OFF) Aby ustawić wymagany poziom głośności, należy obracać pokrętłem regulacji głośności 16 Naciśnij Aby (SOURCE) Zmienić źródło sygnału (radio/CD) (MODE) Zmienić tryb pracy (pasmo radiowe) (ATT) Wyciszyć dźwięk (OFF)* Przerwać odtwarzanie lub odbiór stacji radiowej (SOUND) Dokonać regulacji ustawień menu SOUND (DSPL) Zmienić wyświetlane wskazanie * Jeżeli stacyjka samochodu nie umożliwia przełączenia kluczyka w położenie ACC (akcesoria), należy po wyłączeniu zapłonu wcisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk (OFF) w celu wyłączenia wskazań zegara. Przez obracanie pokrętła Zmiana kierunku działania Kierunek działania pokręteł regulacyjnych jest ustawiony fabrycznie, tak jak pokazano na rysunku poniżej. Zwiększanie Zmniejszanie Pokrętło SEEK/AMS Jeżeli pilot rotacyjny będzie montowany po prawej stronie kolumny kierownicy, kierunek działania pokręteł regulacyjnych można zmienić dla wygody obsługującego. Obróć i zwolnij, aby: – Pominąć niektóre utwory, – Automatycznie dostroić się do stacji nadawczych. Obróć, przytrzymaj i zwolnij, aby: – Przewinąć dany utwór do przodu/do tyłu, – Odszukać ręcznie stację nadawczą. Przez wciśnięcie i obrócenie pokrętła Naciśnij przez 2 sekundy przycisk (SOUND), wciskając jednocześnie pokrętło regulacyjne VOL. Pokrętło PRESET Wskazówka Możliwa jest również zmiana kierunku działania tych pokręteł regulacyjnych przy pomocy samego urządzenia (strona 18). Wciśnij i obróć pokrętło, aby: – odbierać zaprogramowane stacje nadawcze. 17 Ustawianie cech dźwięku Możliwa jest regulacja tonów niskich, tonów wysokich, balansu prawy-lewy i przód-tył. Poziom tonów niskich i wysokich można zaprogramować niezależnie dla każdego źródła sygnału. 1 Wyboru pozycji przeznaczonej do wyregulowania dokonuje się przez kilkakrotne naciskanie przycisku (SOUND). Każdorazowe naciśnięcie przycisku (SOUND) zmienia wybrany parametr w następujący sposób: BAS (tony niskie) t TRE (tony wysokie) t BAL (lewy-prawy) t FAD (przód-tył) 2 Wyreguluj wybrany parametr, naciskając jedną ze stron przycisku (SEEK). Przy dokonywaniu regulacji za pomocą pilota rotacyjnego, należy wcisnąć przycisk (SOUND) i obracać pokrętłem VOL. Uwaga Regulację należy przeprowadzić w przeciągu trzech sekund od wybrania danego parametru. Szybkie wyciszanie dźwięku (przy użyciu pilota rotacyjnego) Naciśnij przycisk (ATT) na pilocie rotacyjnym lub pilocie na podczerwień. Po chwilowym pojawieniu się wskazania „ATT-ON”, na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie „ATT”. Aby przywrócić poprzedni poziom głośności, należy ponownie nacisnąć przycisk (ATT). Wskazówka Jeżeli kabel połączeniowy telefonu samochodowego jest podłączony do przewodu ATT, to urządzenie automatycznie wycisza poziom dźwięku w momencie odbierania rozmowy telefonicznej (funkcja Telephone ATT). 18 Zmiana ustawień dźwięku i wyświetlacza — menu Możliwe jest ustawienie następujących elementów: SET (ustawianie) • CLOCK (strona 8) • CT (czas zegarowy) (strona 16) • BEEP — aby włączyć lub wyłączyć sygnalizację akustyczną. • RM (pilot rotacyjny) — aby zmienić kierunek działania pokręteł pilota rotacyjnego. –Wybierz pozycję „NORM” w celu przywrócenia fabrycznych ustawień pilota rotacyjnego. –Wybierz pozycję „REV”, jeżeli pilot rotacyjny będzie montowany po prawej stronie kolumny kierownicy. DSPL (wyświetlacz) • seafoodplus.info (podwójne informacje) — aby równocześnie wyświetlić wskazania zegara oraz tryb odtwarzania (ON). • AMBER/GREEN — aby zmienić kolor podświetlenia na pomarańczowy lub zielony (dotyczy wyłącznie modelu CDX-L). • DIM (przyciemnianie) — aby zmienić jasność wyświetlacza (dotyczy wyłącznie modelu CDX-LV). –Wybierz ustawienie „ON”, aby przyciemnić wyświetlacz. –Wybierz ustawienie „OFF”, aby wyłączyć funkcję przyciemniania. • seafoodplus.info (wyświetlacz ruchomy) — aby wybrać tryb pracy wyświetlacza ruchomego: „1”, „2” lub „OFF”. –Wybierz opcję „1”, aby na wyświetlaczu były widoczne linie dekoracyjne i został włączony tryb demonstracyjny. –Wybierz opcję „2”, aby na wyświetlaczu były widoczne linie dekoracyjne i został wyłączony tryb demonstracyjny. –Wybierz ustawienie „OFF”, aby wyłączyć ruchomy wyświetlacz. • seafoodplus.info (automatyczne przewijanie) –Wybierz ustawienie „ON”, aby włączyć funkcję automatycznego przewijania nazw, których długość przekracza 8 znaków. –Jeżeli funkcja automatycznego przewijania jest wyłączona, to w przypadku zmiany nazwy płyty CD lub utworu, nazwa ta nie będzie przewijana. SND (dźwięk) • LOUD — funkcja służąca do podbijania poziomu tonów niskich i wysokich przy niskim wzmocnieniu dźwięku. Powoduje wzmocnienie odtwarzanych tonów niskich i wysokich. P/M (tryb odtwarzania) • LOCAL-ON/OFF (tryb wyszukiwania stacji lokalnych) (strona 11) –Wybierz ustawienie „ON”, aby dostrajać się wyłącznie do stacji nadawczych o silniejszych sygnałach. • MONO-ON/OFF (tryb monofoniczny) (strona 11) –Wybierz ustawienie „ON”, aby audycje stereofoniczne nadawane w paśmie FM były odtwarzane w wersji monofonicznej. Wybierz ustawienie „OFF”, aby powrócić do trybu normalnego. • REG-ON/OFF (odbiór programów regionalnych) (strona 13) 1 Naciśnij przycisk (MENU). Aby ustawić funkcję seafoodplus.info, należy podczas odtwarzania płyty CD nacisnąć przycisk (MENU). 2 Naciśnij kilkakrotnie jedną ze stron przycisku (PRESET), aż do ukazania się żądanej pozycji. 3 Kilkakrotnie wciśnij stronę przycisku (SEEK) oznaczoną symbolem (+), aby wybrać żądane ustawienie (na przykład: ON lub OFF). 4 Naciśnij przycisk (ENTER). Po zakończeniu ustawiania trybu pracy wskazania wyświetlacza powracają do normalnego trybu odtwarzania. Uwaga Pozycja widoczna na wyświetlaczu będzie różna w zależności do źródła. Wskazówka Urządzenie łatwo przełącza się między poszczególnymi kategoriami („SET,” „DSPL,” „SND,” oraz „P/M,”), wciskając jedną ze stron przycisku (PRESET) i przytrzymując ją przez 2 sekundy. Wybieranie ustawienia dźwięku — moje ulubione ustawienie dźwięku (MBP) Podczas jazdy samochodem bez pasażerów, kierowca może wybrać swoje ulubione ustawienia akustyczne przy użyciu funkcji Moje ulubione ustawienia dźwięku (MBP). Funkcja MBP ma dwa zaprogramowane ustawienia balansu lewy-prawy i przód-tył. Za pomocą przycisku MBP można w łatwy sposób wybrać jedno z nich. Okienko wyświetlacza Poziom balansu prawy-lewy Poziom balansu przód-tył Prawy Lewy Przód Tył MBP-A – 4 dB 0 0 – 4 dB MBP-B 0 – 4 dB 0 – 4 dB MBP-OFF 0 0 0 0 Naciśnij kilkakrotnie przycisk (MBP), aby uzyskać odpowiednią lokalizację dźwięku. Tryb MBP jest wyświetlany w kolejności podanej w tabeli. Po upływie sekundy wyświetlacz powraca do normalnego trybu odtwarzania. Poziom balansu prawy-lewy i przód-tył można regulować bardziej precyzyjnie za pomocą przycisku (SOUND) (strona 18). Uwagi • Gdy opcja BAL (balans) lub FAD (wyciszanie) w sekcji “Regulacja charakterystyk dźwięku” (strona 18) zostanie ustawiona, ustawienie MBP powróci do pozycji OFF (wyłączone). • Po ustawieniu funkcji MBP w pozycji OFF, ustawienia BAL i FAD zostaną uaktywnione. 19 4 Ustawianie korektora dźwięku 1 Naciśnij jedną ze stron przycisku (SEEK), aby wybrać żądaną częstotliwość. Możliwe jest wybranie charakterystyki korekcyjnej dla siedmiu rodzajów muzyki (VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK, CUSTOM oraz XPLOD). Możliwe jest zaprogramowanie ustawień korektora dźwięku w odniesieniu do częstotliwości i poziomu dźwięku. Każde naciśnięcie przycisku (SEEK) powoduje zmianę częstotliwości. 62 (Hz) y (Hz) y (Hz) y 1k (Hz) y k (Hz) y k (Hz) y 16k (Hz) 2 Naciśnij jedną ze stron przycisku (DISC/PRESET), aby ustawić żądany poziom głośności. Poziom głośności może być regulowany co 1 dB od –10 dB do +10 dB. Wybór charakterystyki korekcyjnej 1 Naciśnij przycisk (SOURCE), aby wybrać źródło sygnału (tuner, CD lub MD). 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk (EQ7) w celu wybrania żądanej charakterystyki korekcyjnej. Każde naciśnięcie przycisku (EQ7) powoduje zmianę pozycji. Wybierz żądaną częstotliwość i poziom dźwięku. Aby przywrócić fabrycznie ustawioną charakterystykę korekcyjną, należy nacisnąć przycisk (ENTER) i przytrzymać go przez 2 sekundy. 5 Aby anulować funkcję korekcji dźwięku, należy wybrać pozycję „OFF”. Po upływie 3 sekund wyświetlacz powraca do normalnego trybu odtwarzania. Regulacja charakterystyki korekcyjnej 1 2 3 Naciśnij przycisk (MENU). Naciśnij kilkakrotnie jedną ze stron przycisku (PRESET), aż do pojawienia się na wyświetlaczu wskazania „EQ7 TUNE”, a następnie naciśnij przycisk (ENTER). Naciśnij jedną ze stron przycisku (SEEK), aby wybrać żądaną charakterystykę korekcyjną, a następnie naciśnij przycisk (ENTER). Każde naciśnięcie przycisku (SEEK) powoduje zmianę pozycji. 20 Naciśnij dwukrotnie przycisk (MENU). Po zakończeniu ustawiania efektu dźwiękowego zostaje przywrócony tryb normalnego odtwarzania. Informacje dodatkowe Wewnętrzna powierzchnia panelu przedniego Konserwacja Wymiana bezpiecznika Podczas wymiany przepalonego bezpiecznika należy użyć bezpiecznika o tej samej wartości znamionowej natężenia prądu. W wypadku przepalenia się bezpiecznika, należy upewnić się, że zasilanie jest odłączone i wymienić bezpiecznik. Jeżeli po wymianie bezpiecznika przepali się on ponownie, prawdopodobnie wystąpiło wewnętrzne uszkodzenie urządzenia. W takim wypadku należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony. Uwagi • Ze względu na bezpieczeństwo, przed przystąpieniem do czyszczenia złączy należy wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk ze stacyjki. • Nie należy dotykać złączy bezpośrednio palcami lub metalowymi narzędziami. Wyjmowanie urządzenia 1 Usuwanie przedniej osłony 1 Zdejmij panel przedni (strona 7). 2 Naciśnij zacisk w przedniej osłonie, używając do tego celu cienkiego wkrętaka. Bezpiecznik (10 A) Ostrzeżenie Nie należy korzystać z bezpieczników o wartości znamionowej natężenia prądu przewyższającej tę wartość dla bezpiecznika dostarczonego wraz z urządzeniem, ponieważ może to doprowadzić do zniszczenia urządzenia. Czyszczenie złączy Zanieczyszczone złącza pomiędzy urządzeniem i panelem czołowym mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Aby temu zapobiec, należy zdjąć panel przedni (strona 7) i oczyścić złącza za pomocą wacika nasączonego alkoholem. Podczas czyszczenia nie należy naciskać zbyt mocno. W przeciwnym wypadku może nastąpić uszkodzenie złączy. 3 Powtórz czynność opisaną w punkcie 2 dla przeciwległej strony. 2 Wyjmowanie urządzenia 1 Za pomocą cienkiego wkrętaka naciśnij zacisk po lewej stronie obudowy i pociągnij, aż zacisk wysunie się poza element mocujący. 4mm 2 Powtórz czynność opisaną w punkcie 1 dla prawej strony. 3 Wysuń obudowę poza element mocujący. Część główna 21 Dane techniczne Odtwarzacz CD Ogólne Względny poziom szumu Wyjścia 90 dB Pasmo przenoszenia 10 – 20, Hz Kołysanie i drżenie dźwięku Poniżej możliwości pomiaru Tuner UKF Zakres częstotliwości Podłączenie anteny 87,5 – ,0 MHz Gniazdo anteny zewnętrznej Częstotliwość pośrednia 10,7 MHz/ kHz Czułość użyteczna 8 dBf Selektywność 75 dB przy kHz Względny poziom szumu 66 dB (stereo), 72 dB (mono) Zniekształcenia harmoniczne przy 1 kHz 0,6 % (stereo), 0,3 % (mono) Separacja kanałów 35 dB przy 1 kHz Pasmo przenoszenia 30 – Hz pasmo MW/LW Zakres strojenia MW: – 1, kHz Pasmo LW: – kHz Podłączenie anteny Gniazdo anteny zewnętrznej Częstotliwość pośrednia 10,7 MHz/ kHz Czułość MW: 30 µV LW: 40 µV Wzmacniacz mocy Wyjścia Wyjścia głośnikowe (złącza typu „sure seal”) Impedancja głośników 4 – 8 omów Maksymalna moc wyjściowa 50 W × 4 (przy 4 omach) 22 Wyjścia audio Przewód sterujący przekaźnika anteny automatycznej Przewód sterowania wzmacniaczem mocy Wejścia Przewód sterowania telefonicznego ATT Złącze wejściowe zdalnego sterowania Złącze wejściowe anteny Regulacja barwy dźwięku Tony niskie ±8 dB przy Hz Tony wysokie ±8 dB przy 10 kHz Zasilanie Akumulator samochodowy 12 V (biegun ujemny połączony z masą) Wymiary Około × 50 × mm (szer./wys./gł.) Wymiary montażowe Około × 53 × mm (szer./wys./gł.) Waga Około 1,2 kg Załączone wyposażenie Elementy instalacyjne i podłączeniowe (1 komplet) Etui na panel przedni (1) Akcesoria opcjonalne Pilot rotacyjny RM-X4S Uwaga To urządzenie nie może być podłączane do cyfrowego przedwzmacniacza lub korektora. Producent zastrzega sobie prawo zmiany projektu i danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia. Rozwiązywanie problemów Podany niżej wykaz czynności kontrolnych służy jako pomoc przy usuwaniu ewentualnych problemów, które mogą wystąpić podczas eksploatacji urządzenia. Przed skorzystaniem z wykazu czynności kontrolnych, zaleca się sprawdzenie podłączeń i czynności operacyjnych. Ogólne Brak dźwięku. • Obróć pokrętło regulacji siły głosu zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu zwiększenia głośności. • Wyłącz funkcję ATT. • W przypadku systemu dwugłośnikowego ustaw regulator balansu przód-tył (fader) w położeniu środkowym. Zawartość pamięci uległa skasowaniu. • Naciśnięty został przycisk RESET. t Dokonaj ponownego zapisu ustawień w pamięci. • Odłączony został przewód zasilający lub akumulator. • Przewód zasilający nie jest prawidłowo podłączony. Brak sygnału akustycznego. Sygnał akustyczny został anulowany (strona 18). Wskazania znikają lub nie pojawiają się na wyświetlaczu. • Wskazania zegara znikają po naciśnięciu przycisku (OFF) i przytrzymaniu go przez 2 sekundy. t Naciśnij ponownie przycisk (OFF) i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby wyświetlić wskazania zegara. • Zdejmij panel przedni i oczyść złącza. Zobacz sekcję „Czyszczenie złączy” (strona 21), gdzie podany został szczegółowy opis tej czynności. Skasowane zostały zaprogramowane stacje nadawcze i prawidłowy czas. Przepalił się bezpiecznik. Trzaski w urządzeniu podczas przełączania kluczyka w stacyjce do pozycji ON, ACC lub OFF. Podłączenie przewodów jest niezgodne z pozycjami występującymi we wtyku przewodu zasilania tego samochodu. Brak zasilania urządzenia. • Sprawdź podłączenie. Jeżeli podłączenie zasilania jest prawidłowe, należy sprawdzić bezpiecznik. • Stacyjka samochodu nie ma pozycji ACC (akcesoria). t Naciśnij przycisk (SOURCE) (lub włóż płytę CD), aby włączyć urządzenie. Urządzenie jest zawsze zasilane. Stacyjka samochodu nie ma pozycji ACC (akcesoria). Antena automatyczna nie wysuwa się. Antena automatyczna nie ma przekaźnika. Odtwarzanie płyty CD Nie można włożyć płyty. • W urządzeniu znajduje się już płyta CD. • Płyta CD została włożona odwrotnie lub w niewłaściwy sposób. Po włożeniu płyty nie rozpoczyna się jej odtwarzanie. • Brudna lub uszkodzona płyta. • Płyta CD-R, która nie została sfinalizowana, lub płyta CD-RW. • Nastąpiła próba odtworzenia płyty CD-R nie przeznaczonej do zapisu dźwięku. • Niektóre płyty CD-R mogą nie być prawidłowo odtwarzane ze względu na właściwości sprzętu, na którym zostały nagrany lub ich zły stan. Płyta jest automatycznie wysuwana. Temperatura otoczenia przekracza 50 C. Płyta CD nie zostaje wysunięta. Nie działają przyciski operacyjne. Naciśnij przycisk RESET. Dźwięk przeskakuje na skutek wibracji. • Urządzenie zostało zainstalowane pod kątem większym niż 60 . • Urządzenie nie zostało zainstalowane w sztywnej części samochodu. Dźwięk przeskakuje. Brudna lub uszkodzona płyta. Odbiór audycji radiowych Programowane strojenie nie działa. • Zaprogramuj w pamięci właściwą częstotliwość. • Sygnał radiowy jest zbyt słaby. ciąg dalszy na następnej stronie t 23 Nie można odbierać stacji. Dźwięk jest zniekształcony szumami. • Podłączy przewód sterowania anteną (niebieski) lub dodatkowy przewód zasilający (czerwony) do przewodu zasilającego silniczek anteny automatycznej. (Dotyczy wyłącznie przypadków, gdy antena FM/MW/LW samochodu jest wbudowana w szybę tylną lub boczną.) • Sprawdź podłączenie anteny samochodowej. • Antena samochodowa nie wysuwa się. t Sprawdź podłączenie przewodu sterującego anteny automatycznej. • Sprawdź częstotliwość. Automatyczne strojenie nie działa. • Włączony jest tryb wyszukiwania lokalnego (pozycja „ON”). t Ustaw tryb wyszukiwania lokalnego w pozycji „OFF”. (strona 19) • Sygnał radiowy jest zbyt słaby. t Dokonaj ręcznego dostrojenia. Wskaźnik „ST” miga. • Dokonaj dokładnego dostrojenia częstotliwości. • Sygnał radiowy jest zbyt słaby. t Ustaw tryb odbioru monofonicznego (strona 19). Program nadawany w wersji stereofonicznej jest odbierany w wersji monofonicznej. Urządzenie znajduje się w trybie odbioru monofonicznego. t Anuluj tryb odbioru monofonicznego (strona 19). RDS Funkcja wyszukiwania stacji nadawczych SEEK włącza się po kilku sekundach słuchania audycji. Odbierana stacja nie emituje sygnałów TP lub emituje zbyt słaby sygnał. t Naciśnij kilkukrotnie przycisk (AF) lub (TA) aż do pojawienia się wskazań „AFOFF” lub „TA-OFF”. Brak komunikatów o ruchu drogowym. • Włącz funkcję „TA”. • Stacja nie nadaje komunikatów o ruchu drogowym, pomimo że jest to stacja TP. t Ustaw inną stację nadawczą. Funkcja PTY wyświetla wskaźnik „”. • Aktualnie odbierana stacja nie jest stacją nadającą sygnał RDS. • Dane RDS nie są odbierane. • Aktualnie odbierania stacja nie określa rodzaju nadawanego programu. 24 Wizualne ostrzeżenia o błędach/Komunikaty Wizualne ostrzeżenia o błędach Podane niżej wskaźniki będą migać przez około 5 sekund i słyszalny będzie alarmowy sygnał akustyczny. ERROR*1 Płyta CD jest zabrudzona lub włożona w odwrotnej pozycji.*2 t Oczyść lub prawidłowo włóż płytę CD. HI TEMP Temperatura otoczenia przekracza 50 C. t Odczekaj aż temperatura opadnie poniżej 50 C. RESET Odtwarzacz CD nie pracuje z powodu usterki. t Wciśnij przycisk zerowania znajdujący się w odtwarzaczu. *1 Jeżeli w trakcie odtwarzania płyty CD wystąpi jakiś błąd, to numer płyty CD nie pojawia się na wyświetlaczu. *2 Numer płyty powodującej występowanie błędu pojawia się na wyświetlaczu. Jeżeli podane wyżej wskazówki nie pomogą w usunięci usterki, należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży sprzętu Sony. Komunikaty seafoodplus.info +/– Tryb wyszukiwania lokalnego jest włączony podczas strojenia automatycznego (strona 11). NO AF Aktualnie odbierana stacja nadawcza nie posiada częstotliwości alternatywnej. „ ” lub „ ” Osiągnięty został początek lub koniec płyty i nie można już przejść dalej. Hoş Geldiniz ! Sony Compact Disc Player’ı satın aldığınız için teşekkürler. Aşağıdaki bileşenleri kullanarak, ürünün çeşitli özelliklerinden daha iyi yararlanabilirsiniz: •CD metin bilgisi (CD TEXT CD’si* çalındıgında görüntülenir) • İsteğe bağlı denetleyici aksesuarlar Döner kumanda RM.X4S * CD TEXT CD’si, CD adı, sanatçı adı ve parça adları gibi bilgiler içeren bir ses CD’sidir. Bu bilgiler CD’ye kayıtlıdır. 2 İçindekiler Kontrol düğmelerinin yerleri . . . . . . . . . . . 4 Önlemler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 CD’lerle ilgili notlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Başlarken Birimin ayarlarını sıfırlama. . . . . . . . . . . . . 7 Ön paneli çıkarma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Saati ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 CD Çalar CD çalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Ekran öğeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Parçaları yeniden çalma — Repeat Play. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Parçaları rasgele sırayla çalma — Shuffle Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Radyo İstasyonları otomatik olarak belleğe kaydetme — Best Tuning Memory (BTM) . . . . . 10 Kaydedilen istasyonları bulma . . . . . . . . . 11 Yalnızca istenen istasyonları kaydetme . . 11 RDS RDS özelliklerine genel bakış . . . . . . . . . . 12 En iyi yayın kalitesi için otomatik yeniden ayarlama — AF işlevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Trafik duyurularını dinleme — TA/TP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 AF ve TA ayarıyla RDS istasyonlarını önceden ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 İstasyonları program türüne göre ayarlama — PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Saati otomatik olarak ayarlama — CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Diğer İşlevler Döner kumandayı kullanma . . . . . . . . . . . 16 Ses özelliklerini ayarlama . . . . . . . . . . . . . 18 Sesi hızlı bir şekilde kısma (Döner kumandayla). . . . . . . . . . . . . . . 18 Ses ve gösterge ayarlarını değiştirme — Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Ses konumunu seçme — En iyi ses konumum (MBP). . . . . . . 19 Equalizer’ı ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Ek Bilgi Bakım. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Birimi çıkarma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Sorun giderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Hata uyarıları / Mesajlar . . . . . . . . . . . . . . 24 3 Kontrol düğmelerinin yerleri Ayrıntılar için, numaraları verilen sayfalara bakın. Bunu yapmazsanız, saat göstergesi kapanmaz ve akünün boşalmasına neden olur. Önlemler SCROLL S •Arabanızı doğrudan güneş ışığına maruz kalacak şekilde park ettiyseniz, birimi çalıştırmadan önce, soğumasına izin verin. •Birim çalıştırıldığında, güç antenleri otomatik olarak çıkacaktır. OPEN PRESET DSPL PTY MENU SEEK AF Biriminizle ilgili, bu el kitabının kapsamında olmayan herhangi bir sorunuz veya sorununuz olursa, lütfen size en yakın Sony satıcısına danışın. SEEK SOUND ENTER TA OFF (PRESET) (+): yukarıya doğru seçmek için (SEEK) (–): sola doğru/ seçmek için . (SEEK) (+): sağa doğru/ seçmek için > Nemin yoğunlaşması Yağmurlu bir günde veya çok nemli bir bölgede, merceklerin içinde veya birimin ekranında nem yoğunlaşabilir. Bu durumda, birim düzgün çalışmayacaktır. Sorunu gidermek için, CD’yi çıkarın ve nem buharlaşana kadar, yaklaşık bir saat bekleyin. Yüksek ses kalitesi sağlamak için Birimin veya CD’lerin üzerine içecek sıçratmamaya özen gösterin. (PRESET) (–): aşağı doğru seçmek için Menü modundayken, bu dört düğmeden seçilebilir olanları ekranda bir “M” ile gösterilir. ql PRESET düğmeleri (+/–) RADYO 11, 12, 15 MENÜ 8, 10, 14, 16, 19, 20 w; SEEK düğmeleri (–/+) CD 9 RADYO 11, 13 MENÜ 8, 16, 18, 19, 20 5 CD’lerle ilgili notlar •CD’nin temiz kalması için, yüzeyine dokunmayın. CD’yi kenarlarından tutun. •CD’lerinizi kendi kaplarında veya CD çantalarında saklayın. CD’leri sıcağa veya yüksek ısıya maruz bırakmayın. CD’leri, park edilmiş arabalarda veya ön ya da arka konsollar üzerinde bırakmaktan sakının. CD8R (kaydedilebilir CD’ler)/CD8RW (tekrar yazılabilir CD’ler) ile ilgili notlar •Bu birimde, ses için tasarlanmış CD.R’leri (kaydedilebilir CD’ler) çalabilirsiniz. Ses için kullanılabilen CD.R’leri tanıyabilmek için aşağıdaki ambleme bakın. Bu amblem, CD’nin ses için kullanılamayacağını gösterir. •Etiket yapıştrımayın ve ayrıca yapışkan mürekkepli ya da kalıntılı CD kullanmayın. Bu tür CD’ler kullanım sırasında dönerken durabilir, arızaya neden olabilir veya kendine zarar verebilir. •Bazı C.R’ler, (kayıt için kullanılan donatıya veya CD’nin durumuna bağlı olarak) bu birimde çalmayabilir. •Tamamlanmamış* bir CD.R’yi çalamazsınız. * Üzerinde kayıt yapılmış bir CD(R’nin CD çalarda çalınabilmesi için gerekli bir yordam. •Bu birimde seafoodplus.info’ler (tekrar yazilabilir CD’ler) çalamazsiniz. •Standart sekli olmayan (ör., kalp, kare, yildiz) CD’ler bu birimde çalinamaz. Tersini denemek birime zarar verebilir. Bu tür CD’leri kullanmayin. •8 cm boyutundaki CD’leri çalamazsınız. •Çalmadan önce, CD’yi bir temizleme beziyle temizleyin. CD’leri ortadan dışa doğru silin. Benzin, tiner gibi çözücü maddeler, temizlik maddeleri veya analog CD’ler için geliştirilmiş spreyler kullanmayın. 6 Başlarken Ön paneli çıkarma Birimin çalınmasını önlemek için, ön panelini sökebilirsiniz. Birimin ayarlarını sıfırlama Birimi ilk kez çalıştırmadan önce veya arabanın aküsünü değiştirdikten sonra, birimi sıfırlamalısınız. Ön paneli çıkarın ve tükenmez kalem gibi yuvarlak uçlu bir nesneyle RESET düğmesine basın. Uyarı alarmı Kontakt anahtarını, ön paneli çıkarmadan OFF (kapalı) konumuna getirdiğinizde, birkaç saniye süreyle uyarı alarmının bip sesi duyulur. Yerleşik amplifikatör yerine başka bir amplifikatör kullanırsanız, bip sesi devre dışı kalır. 1 (OFF)* düğmesine basın. CD çalmayı veya radyo yayınlarını almayı durdurur (düğme ışıkları ve ekran açık kalır). * Arabanızın kontakt anahtarı yuvasında ACC (aksesuar) konumu yoksa, araba aküsünün boşalmasını önlemek için, birimi, 2 saniye süreyle (OFF) düğmesine basarak kapattığınızdan emin olun. RESET düğmesi Not RESET düğmesine basmak, saat ayarını ve bazı depolanmış içeriği silecektir. 2 (OPEN) düğmesine basın, sonra ön paneli sağa kaydırın ve ön panelin sol kenarını dikkatlice dışarıya doğru çekin. 1 2 Notlar • Ön paneli birim çalışır durumdayken çıkarırsanız, hoparlörlerin zarar görmesini önlemek için, güç otomatik olarak kesilir. • Ön paneli düşürmeyin, ön panel veya ekran penceresinin üstüne fazla ağırlık yüklenmesini engelleyin. • Ön paneli sıcağa, yüksek ısıya veya neme maruz bırakmayın. Ön paneli, park edilmiş arabalarda veya ön/arka konsollar üzerinde bırakmayın. İpucu Ön paneli beraberinizde taşırken, ürünle birlikte verilen kutuyu kullanın. devamı bir sonraki sayfada t 7 Ön paneli takma Ön panelin A deliğini, birimin üzerindeki B milinin üzerine yerleştirin, sonra sol tarafı hafifçe içe doğru bastırın. Birimi çalıştırmak için (SOURCE) düğmesine basın (veya bir CD yerleştirin). Saati ayarlama Saat 24 saatlik bir dijital gösterim kullanır. Örnek: Saati olarak ayarlama 1 A (MENU) düğmesine, sonra “CLOCK” görüntüleninceye dek (PRESET) düğmesinin istediğiniz yanına birkaç kez basın. B 1 (ENTER) düğmesine basın. Saat göstergesi yanıp sönmeye başlar. 2 Saati ayarlamak için, (PRESET) düğmesinin istediğiniz yanına basın. x 3 (SEEK) düğmesinin (+) yanına basın. Dakika göstergesi yanıp sönmeye başlar. 4 Dakikayı ayarlamak için, (PRESET) düğmesinin istediğiniz yanına basın. 2 Not Ön panelin iç yüzeyine hiçbir şey koymayın. (ENTER) düğmesine basın. Saat çalışmaya başlar. Saat ayarı tamamlandıktan sonra, gösterge yeniden normal çalma moduna döner. İpuçları • RDS özelliğiyle saati otomatik olarak ayarlayabilirisniz (sayfa 16). • seafoodplus.info modu ON (AÇIK) olarak ayarlıysa, saat her zaman görüntülenir (sayfa 18). 8 Ekran öğeleri CD Çalar CD veya parça değiştiğinde, yeni CD veya parçanın önceden kaydedilmiş başlıkları* otomatik olarak görüntülenir (Auto Scroll işlevi “ON” (AÇIK) olarak ayarlanmış olmalıdır; 8 karakteri geçen adlar kaydırılır (sayfa 18)). CD çalma 1 2 (OPEN) düğmesine basın ve CD’yi yerleştirin (etiketli tarafı yukarı gelecek şekilde). Ön paneli kapatın. Çalma otomatik olarak başlar. İçinde CD varsa, çalmayı başlatmak üzere “CD” görüntüleninceye dek (SOURCE) düğmesine birkaç kez basın. Bunu yapmak için Bu düğmeye basın Çalmayı durdurma (OFF) CD’yi çıkarma (OPEN) sonra Z Parçaları atlama –Automatic Music Sensor (SEEK) (./>) [herbir parça için bir kez] Hızlı ileri/geri sarma (SEEK) (m/M) –El İle Arama [istenen noktada durdurun] Not CD’nin son parçası bittiğinde, yürütme, CD’nin ilk parçasından yeniden başlar. Görüntülenebilir öğeler • Müzik kaynağı • Saat • İşlev Görüntülenebilir öğeler • Geçen çalma süresi • CD adı*/sanatçı adı* • Parça başlığı* Bunu yapmak için Bu düğmeye basın Ekran öğeleri arasında geçiş yapmak (PTY/DSPL) Ekran ögesini kaydirmak (SCROLL) * Yalnızca sanatçı adlarının bulunduğu CD TEXT CD’ler için. Notlar • Bazı karakterler görüntülenemez. • Çok fazla karakter içeren bazı CD TEXT CD’lerde, bilgi kaydırılamayabilir. • Bu birim, CD TEXT CD’sindeki her parçanın sanatçı adını görüntüleyemez. İpucu Auto scroll (Otomatik kaydırma) kapalıysa (OFF) ve CD/parça adı değiştirilirse, CD/parça adı kaydırılmaz. 9 Parçaları yeniden çalma — Repeat Play Geçerli parça, sona erdiğinde otomatik olarak tekrarlanacaktır. Çalma sırasında, ekranda “REP8ON” görüntülenene kadar (3) (REP) düğmesine basın. Yeniden Çalma başlar. Normal çalma moduna dönmek için, “REP. OFF” seçeneğini seçin. Parçaları rasgele sırayla çalma — Shuffle Play Geçerli CD’nin parçaların rasgele sırayla çalınmasını seçebilirsiniz. Radyo Birim, her bant için 6 istasyon depolayabilir (FM1, FM2, FM3, MW ve LW). Dikkat Araba kullanırken istasyon aradığınızda, dikkatinizi dağıtmamak ve kazaları önlemek için Best Tuning Memory işlevini kullanın. İstasyonları otomatik olarak belleğe kaydetme — Best Tuning Memory (BTM) Birim, seçilen bantta bulunan en güçlü sinyale sahip istasyonları seçer ve onları frekanslarına göre sıralayarak belleğe kaydeder. Çalma sırasında, ekranda “SHUF8ON” görüntülenene kadar (6) (SHUF) düğmesine basın. Karışık Çalma başlar. 1 Radyoyu seçmek için birkaç kez (SOURCE) düğmesine basın. 2 Bandı seçmek için birkaç kez (MODE) düğmesine basın. Normal çalma moduna dönmek için, “SHUF. OFF” seçeneğini seçin. 3 (MENU) düğmesine, sonra “BTM” görüntüleninceye dek birkaç kez (PRESET) düğmesinin istediğiniz yanına basın. 4 (ENTER) düğmesine basın. Ayar belleğe kaydedildiğinde bir bip sesi duyulur. Notlar • Sinyallerin zayıflığından dolayı az sayıda istasyonun yayını alınabiliyorsa, bazı sayı tuşları eski ayarlarını saklayacaktır. • Ekranda bir sayı gösterildiğinde, birim, görüntülenen geçerli istasyondan itibaren istasyonları belleğe kaydetmeye başlar. 10 Kaydedilen istasyonları bulma Yalnızca istenen istasyonları kaydetme 1 Radyoyu seçmek için birkaç kez (SOURCE) düğmesine basın. İstediğiniz istasyonları el ile numara tuşlarına atayabilirsiniz. 2 Bandı seçmek için birkaç kez (MODE) düğmesine basın. 1 Radyoyu seçmek için birkaç kez (SOURCE) düğmesine basın. 3 Dilediğiniz istasyonun kayıtlı olduğu numara tuşuna ((1) 8 (6)) basın. 2 Bandı seçmek için birkaç kez (MODE) düğmesine basın. 3 (SEEK) düğmesinin bir yanına basarak, kaydetmek istediğiniz istasyonu ayarlayın. 4 “MEM” görülene dek, dilediğiniz numara tuşuna ((1) 8 (6)) iki saniye süreyle basın. Numara tuşu göstergesi görüntülenir. Öneri (PRESET) düğmesinin bir yanına basarak, istasyonları bellekte kayıtlı oldukları sırayla bulabilirsiniz (Ayar Arama İşlevi). Daha önce ayarlanan bir istasyonu bulamıyorsanız İstasyonu aramak için (SEEK) düğmesinin bir yanına basın (otomatik ayar). Birim, bir istasyon bulduğunda arama durur. Dilediğiniz istasyon bulununcaya dek bu işlemi tekrarlayın. Not Aynı numara tuşuna ikinci bir istasyon kaydetmeyi denerseniz, daha önce kaydettiğiniz istasyon silinir. Öneriler • Otomatik ayar çok sık duruyorsa, “Local Seek” (bölgesel arama modu) işlevini açarak aramayı daha güçlü sinyali olan istasyonlarla sınırlayın (sayfa 19). • Dinlemek istediğiniz istasyonun frekansını biliyorsanız, (SEEK) düğmesinin bir yanına basarak yaklaşık frekansı bulun, sonra (SEEK) düğmesine art arda basarak ince ayar yapın (el ile ayar). FM stereo yayını zayıf ise Mono yayın modunu seçin (sayfa 19). Ses kalitesi artar, ancak monoya dönüşür (“ST” görüntülenmez). 11 RDS RDS özelliklerine genel bakış Radyo Veri Sistemi (RDS) servisi olan FM istasyonları, normal radyo programı sinyallerinin yanı sıra, duyulmayan sayısal bilgiler gönderir. Örneğin, RDS kapasiteli bir istasyon yayını aldığınızda aşağıdakilerden biri görüntülenir. Görüntülenebilir öğeler • Müzik kaynağı • Saat • İşlev Görüntülenebilir öğeler • istasyon adı (frekans) • program türü Bunu yapmak için Bu düğmeye basın Görüntülenen öğeyi değiştirmek için 12 (PTY/DSPL) RDS servisleri RDS verileri, başka olanaklar da sağlar: •Aracınızla uzun yolculuklarınızda yarar sağlayan, belirli bir programı her konumda otomatik olarak ayarlama özelliği. — AF t sayfa 13 •Herhangi bir programı/kaynağı dinlerken trafik duyuruları alma özelliği. — TA t sayfa 14 •İstasyonları, yayınladığı program türüne göre seçme özelliği. — PTY t sayfa 15 •Otomatik saat ayarı. — CT t sayfa 16 Notlar • Bulunduğunuz ülkeye veya bölgeye bağlı olarak RDS işlevlerinin tümü kullanılamayabilir. • Sinyal gücü düşükse veya ayarladığınız istasyon RDS verileri aktarmıyorsa, RDS doğru şekilde çalışmayabilir. En iyi yayın kalitesi için otomatik yeniden ayarlama — AF işlevi Alternatif frekans (AF) işlevi, radyonun dinlemekte olduğunuz istasyonu bölgedeki en güçlü sinyale ayarlamasını sağlar. Frekanslar otomatik olarak değişir. 98,5 MHz 96,0 MHz Not Bu işlev, İngiltere ve diğer bölgelerin bazılarında çalışmamaktadır. Bölgesel bağlantı işlevi (yalnızca Birleşik Krallık) Bu işlev, numara tuşlarınıza kayıtlı olmasalar da, bulunduğunuz yerde diğer bölgesel istasyonlar seçmenize olanak verir. 1 Bölgesel bir istasyonun kayıtlı olduğu bir numara tuşuna ((1) 8 (6)) basın. 2 5 saniye içinde bölgesel istasyonun numara tuşuna tekrar basın. 3 Dilediğiniz istasyon bulununcaya dek bu işlemi tekrarlayın. İstasyon ,5 MHz 1 2 Bir FM istasyonu seçin (sayfa 11). “AF8ON” görüntüleninceye dek (AF) düğmesine art arda basın. Birim, aynı ağda daha güçlü sinyali olan alternatif bir frekans aramaya başlar. “NO AF” yanıp sönerse, ayarlı olan istasyonun alternatif frekansı yok demektir. Not Bölgede alternatif frekans yoksa veya aramanız gerekmiyorsa, AF işlevini “AF(OFF” seçeneğini seçerek kapatın. Alternatif frekansı olmayan istasyonlar için İstasyon adı yanıp sönerken (8 saniye içinde) (SEEK) düğmesinin bir yanına basın. Birim, aynı PI (Program Kimliği) verisi olan başka bir frekans aramaya başlar (“PI SEEK” görüntülenir). Birim aynı PI’yi bulamazsa, daha önce seçilen frekansa döner. Bölgesel bir programa ayarlı kalma AF işlevi açık durumdayken: üretici tarafından yapılmış olan bu ayar, birimin belirli bir bölgedeki yayını almasını ve frekansı daha güçlü olan başka bir bölgesel istasyona geçiş yapmamasını sağlar. Bu programın yayınlandığı bölgenin dışına çıktığınızda veya AF işlevinden tam olarak yararlanmak istediğinizde, MENU (sayfa 19) içinde “seafoodplus.info” seçeneğini seçin. 13 Trafik duyurularını dinleme — TA/TP Trafik Duyuruları (TA) ve Trafik Programını (TP) etkinleştirerek, trafik duyuruları yapan bir FM istasyonunun otomatik olarak ayarlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu ayar, dinlemekte olduğunuz FM programından/ kaynağından ve CD/MD’den bağımsız işlev görür; trafik duyurusu sona erdiğinde birim özgün kaynağa geçiş yapar. “TA8ON” görüntüleninceye dek (TA) düğmesine art arda basın. Birim, trafik bilgisi veren istasyonlar aramaya başlar. “TP”, bu istasyonların bulunduğunu gösterir; trafik duyurusu sırasında ise “TA” yanıp söner. “NO TP” gösterilmiyorsa, birim TP işlevi olan istasyonları aramayı sürdürür. Trafik duyurularının tümünü iptal etmek için “seafoodplus.info” seçeneğini seçin. RDS istasyonlarını önceden ayarladığınızda, birim her istasyonun AF/TA ayarını (açık/ kapalı) ve frekansını kaydeder. Ayarlanmış her istasyon için farklı bir ayar (AF, TA veya her ikisi) veya tümü için aynı ayarı seçebilirsiniz. İstasyonları “seafoodplus.info” ile önceden ayarlarsanız, birim otomatik olarak radyo sinyali en güçlü olan istasyonları kaydeder. Ayarlanmış tüm istasyonlar için aynı ayarı belirleme 1 2 Bir FM bandı seçin (sayfa 10). (AF) ve/veya (TA) düğmesine basarak “AF8ON” ve/veya “TA8ON” seçeneğini seçin. “seafoodplus.info” veya “seafoodplus.info” seçeneğinin yalnızca RDS istasyonlarını değil, RDS özelliği olmayan istasyonları da kaydedeceğini unutmayın. Bunu yapmak için Bu düğmeye basın Geçerli duyuruyu iptal etmek (TA) 3 (MENU) düğmesine, sonra “BTM” görüntüleninceye dek birkaç kez (PRESET) düğmesinin bir yanına basın. Öneri Geçerli duyuruyu ayrıca (SOURCE) veya (MODE) düğmesine basarak da iptal edebilirsiniz. 4 “BTM” yanıp sönmeye başlayıncaya dek (ENTER) düğmesine basın. Trafik duyurularının ses düzeylerini önceden ayarlama Trafik duyurularını duyabilmeniz için ses düzeylerini önceden ayarlayabilirsiniz. 1 İstediğiniz ses düzeyini belirlemek için ses düzeyi düğmesini çevirin. 2 2 saniye süreyle (TA) düğmesine basın. “TA” görüntülenir ve ayar kaydedilir. Acil duyuru yayınları AF veya TA açık durumdayken, birim FM istasyonu veya CD dinlediğiniz sırada gelen acil duyurulara geçiş yapar. 14 AF ve TA ayarıyla RDS istasyonlarını önceden ayarlama Her ayarlanmış program için farklı ayar belirleme 1 Bir FM bandı seçin ve dilediğiniz istasyonu ayarlayın (sayfa 11). 2 (AF) ve/veya (TA) düğmesine basarak “AF8ON” ve/veya “TA8ON” seçeneğini seçin. 3 “MEM” görüntüleninceye dek, dilediğiniz numara tuşuna ((1) 8 (6)) basın. Başka istasyonlar ayarlamak için işlemi tekrarlayın. 1 İstasyonları program türüne göre ayarlama FM yayını sırasında, “PTY” görüntüleninceye dek (PTY/DSPL) düğmesine basın. — PTY Bir istasyonu, dinlemek istediğiniz program türünü seçerek ayarlayabilirsiniz. Program türleri Ekran Haberler NEWS Güncel Olaylar AFFAIRS Bilgi INFO Spor SPORT Eğitim EDUCATE Tiyatro DRAMA Kültür CULTURE Bilim SCIENCE Çeşitli VARIED Pop Müziği POP M Rock Müziği ROCK M Hafif Müzik EASY M Hafif Klasik LIGHT M Klasik CLASSICS Diğer Müzik Türü OTHER M Hava Durumu WEATHER Finans FINANCE Çocuk Programları CHILDREN Sosyal Etkinlikler SOCIAL A Din RELIGION Telefonla Katılım PHONE IN Gezi TRAVEL Eğlence LEISURE Caz Müziği JAZZ Country Müziği COUNTRY Ulusal Müzik NATION M Nostaljik Müzik OLDIES Folk Müziği FOLK M Belgesel DOCUMENT İstasyon PTY verilerini aktarıyorsa, geçerli program türü adı görüntülenir. Yayındaki istasyon RDS istasyonu değilse veya RDS verileri alınmıyorsa, “” görüntülenir. 2 İstediğiniz program türü görüntüleninceye dek (PRESET) düğmesine art arda basın. Program türleri, tabloda gösterildikleri sırayla görüntülenir. Program türü RDS verilerinde belirlenmemişse “” görüntülenir. 3 (ENTER) düğmesine basın. Birim, seçili program türünü yayınlayan bir istasyon aramaya başlar. Not PTY (program türü seçimi) verilerini desteklemeyen ülkelerde bu işlevi kullanamazsınız. 15 Saati otomatik olarak ayarlama Diğer İşlevler — CT Birimi döner kumanda ile de yönetebilirsiniz (isteğe bağlı). RDS aktarımındaki CT (saat) verileri, saati otomatik olarak ayarlar. 1 Radyo yayını sırasında, (MENU) düğmesine, sonra “CT8OFF” görüntüleninceye dek (PRESET) düğmesinin bir yanına art arda basın. 2 “CT8ON” görüntüleninceye dek (SEEK) düğmesinin (+) tarafına art arda basın. Saat ayarlanır. 3 Normal görünüme dönmek için (ENTER) düğmesine basın. Döner kumandayı kullanma Önce, döner kumandayı monte edeceğiniz şekle uygun etiketi yapıştırın. Döner kumandayı, düğmelere basarak ve/veya kontrolleri çevirerek çalıştırabilirsiniz. SOUND MODE DSPL Düğmelere basarak (ATT) CT işlevini iptal etmek için, 2. adımda “CT. OFF” seçeneğini seçin. (SOUND) (MODE) (SOURCE) OFF Notlar • RDS istasyonu alındığı halde CT işlevi çalışmayabilir. • Geçerli saat ve CT işlevinin ayarladığı saat arasında fark olabilir. DSPL MODE SOUND (DSPL) (OFF) Ses düzeyini ayarlamak için VOL kontrolünü çevirin. Bunu yapmak için Bu düğmeye basın (SOURCE) Kaynağı değiştirmek (radyo/CD) (MODE) İşlemi değiştirmek (radyo bandı) (ATT) Sesi kısmak (OFF)* Müziği veya radyo yayınını durdurmak (SOUND) Ses menüsünü ayarlamak (DSPL) Görüntülenen öğeyi değiştirmek * Aracınızın kontak anahtarında ACC (aksesuar) konumu yoksa, kontağı kapattıktan sonra saat göstergesini kapatmak için iki saniye süreyle (OFF) düğmesine basmayı unutmayın. 16 Kontrolü çevirerek İşlem yönünü değiştirme Kontrollerin işlem yönü, üretici tarafından aşağıdaki gibi ayarlanmıştır: Artırmak için SEEK/AMS kontrolü Azaltmak için Çevirip bırakarak, – Parçaları atlayabilirsiniz. – İstasyonları otomatik olarak ayarlayabilirsiniz. Çevirip, tutup, sonra bırakarak, – Parçayı ileri/geri alabilirsiniz. – Bir istasyonu el ile bulabilirsiniz. Döner kumandayı direksiyonun sol tarafına monte etme gereği duyarsanız, işlem yönünü tersine çevirebilirsiniz. Kontrole basarak ve çevirerek PRESET VOL kontrolüne basarken, iki saniye süreyle (SOUND) düğmesine basın. Öneri Bu kontrollerin işlem yönünü birimle de değiştirebilirsiniz (sayfa 18). Kontrole basarak ve çevirerek, – Ayarlanmış istasyonları bulabilirsiniz. 17 Ses özelliklerini ayarlama Bas, tiz, denge ve kısma işlevlerini ayarlayabilirsiniz. Her kaynak için farklı bas ve tiz düzeyleri kaydedebilirsiniz. 1 2 (SOUND) düğmesine art arda basarak ayarlamak istediğiniz öğeyi seçin. (SOUND) düğmesine her basışınızda öğe aşağıdaki gibi değişir: BAS (bas) t TRE (tiz) t BAL (sol8sağ) t FAD (ön8arka) (SEEK) düğmesinin bir yanına basarak seçili öğeyi ayarlayın. Döner kumandayla ayarlarken, (SOUND) düğmesine basın ve VOL kontrolünü çevirin. Not Öğeyi seçtikten sonra 3 saniye içinde ayarlayın. Ses ve gösterge ayarlarını değiştirme — Menu Aşağıdaki öğeler belirlenebilir: SET (Ayar) •CLOCK (sayfa 8) •CT (Saat) (sayfa 16) •BEEP — bip seslerini açar veya kapatır. •RM (Döner Kumanda) — döner kumanda kontrollerinin işlem yönünü değiştirir. – Döner kumandayı, üreticinin belirlediği ayarlarla kullanmak için “NORM” seçeneğini seçin. – Döner kumandayı direksiyonun sol tarafına monte ederseniz, “REV” seçeneğini seçin. DSPL (Ekran) Sesi hızlı bir şekilde kısma (Döner kumandayla) Döner kumanda veya uzaktan kumandanın üzerindeki (ATT) düğmesine basın. Önce kısa bir süre “seafoodplus.info”, ardından “ATT” görüntülenir. Önceki ses düzeyine dönmek için (ATT) düğmesine tekrar basın. Öneri ATT girişine araç telefonu arayüz kablosu bağlıysa, arama geldiğinde birim ses düzeyini otomatik olarak alçaltır (telefon ATT işlevi). •seafoodplus.info (ikili bilgi) — saati ve çalma modunu birlikte görüntüler (açık). •AMBER/GREEN — ışıklandırma rengini sarı veya yeşil olarak değiştirir (yalnızca CDX.L). •DIM (ışık kısıcı) — ekranın parlaklığını ayarlar (yalnızca seafoodplus.info). – Ekran parlaklığını azaltmak için “ON” seçeneğini seçin. – Işık kısıcıyı devre dışı bırakmak için “OFF” seçeneğini seçin. •seafoodplus.info (Hareketli Ekran) — “1,” “2” ve “OFF” seçeneğinden Hareketli Ekran modunu seçer. – Ekranda süs çizgileri göstermek ve Demo ekranını etkinleştirmek için “1” seçeneğini seçin. – Ekranda süs çizgileri göstermek ve Demo ekranını devre dışı bırakmak için “2” seçeneğini seçin. – Hareketli ekranı devre dışı bırakmak için “OFF” seçeneğini seçin. •seafoodplus.info (Otomatik Kaydırma) – Görüntülenen ve 8 karakteri aşan adların tümünü otomatik olarak kaydırmak için “ON” seçeneğini seçin. – Otomatik kaydırma kapalı durumdaysa ve CD/parça adı değiştirilirse, CD/parça adı kaydırılmaz. SND (Ses) •LOUD (Yüksek ses) — alçak ses düzeylerinde bas ve tiz seslerin duyulmasını sağlar. Bas ve tiz sesler güçlendirilir. 18 P/M (Çalma modu) •seafoodplus.info (Bölgesel arama modu) (sayfa 11) – Yalnızca güçlü sinyali olan istasyonları dinlemek için “ON” seçeneğini seçin. •seafoodplus.info (Mono modu) (sayfa 11) – FM stereo yayınını mono olarak dinlemek için “ON” seçeneğini seçin. Normal moda dönmek için “OFF” seçeneğini seçin. •seafoodplus.info (Bölgesel) (sayfa 13) 1 2 3 4 (MENU) düğmesine basın. seafoodplus.info ayarı yapmak için, CD çalarken (MENU) düğmesine basın. İstediğiniz öğe görüntüleninceye dek (PRESET) düğmesinin bir yanına art arda basın. İstediğiniz ayarı seçmek için (SEEK) düğmesinin (+) tarafına basın (Örnek: ON veya OFF). (ENTER) düğmesine basın. Mod ayarı tamamlandıktan sonra, ekran yeniden normal çalma moduna döner. Not Görüntülenen öğe, kaynağa göre farklılık gösterir. Ses konumunu seçme — En iyi ses konumum (MBP) Aracınızı yalnız kullanırken, “en iyi ses konumum” özelliği ile müziğin zevkine tam olarak varabilirsiniz. “En iyi ses konumum” için, denge ve kısma ses düzeyini ayarlayan iki ön ayar yapılabilirsiniz. MBP düğmesi ile bunlardan birini kolayca seçebilirsiniz. Ekran penceresi Denge Düzeyi Kısma Düzeyi Sağ Sol Ön Arka MBP8A – 4 dB 0 0 – 4 dB MBP8A 0 – 4 dB 0 – 4 dB MBP8OFF 0 0 0 0 İstediğiniz dinleme konumu için (MBP) düğmesine art arda basın. “En iyi ses konumum” modu tablo sırasıyla ekranda gösterilir. Öneri (PRESET) düğmesinin bir yanına 2 saniye süreyle basarak kategoriler (“SET,” “DSPL,” “SND,” “P/M,”) arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Bir saniye sonra, ekran normal çalma moduna döner. Denge ve kısma ses düzeyi ayarlarını daha hassas yapmak istediğinizde, (SOUND) düğmesini kullanabilirsiniz (sayfa 18). Notlar • “Ses özelliklerini ayarlama” (sayfa 18) içindeki BAL (denge) veya FAD (kisma) ayarlandıysa, MBP (en iyi ses konumum) ayarı yeniden OFF (kapalı) konuma döner. • MBP, OFF (kapalı) konumuna getirilirse, BAL re FAD ayarlari etkinleşir. 19 2 İstediğiniz ses düzeyini ayarlamak için, (PRESET) düğmesinin bir yanına basın. Ses düzeyi, 1 dB’lik adımlarla –10 dB ve +10 dB arasında ayarlanabilir. Equalizer’ı ayarlama Yedi ayrı müzik türü için equalizer eğrisi seçebilirsiniz (VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK, COSTOM re XPLOD). Frekans ve düzey equalizer ayarlarını kaydedebilir ve değiştirebilirsiniz. Equalizer eğrisi seçme 1 Kaynağı (radyo veya CD) seçmek için (SOURCE) düğmesine basın. 2 İstediğiniz equalizer eğrisine ulaşıncaya dek (EQ7) düğmesine art arda basın. (EQ7) düğmesine her basışınızda öğe değişir. Equalizer’ı devre dışı bırakmak için “OFF” seçeneğini seçin. Üç saniye sonra, ekran normal çalma moduna döner. Equalizer eğrisini ayarlama 1 2 3 4 (MENU) düğmesine basın. “EQ7 TUNE” görüntüleninceye dek (PRESET) düğmesinin bir yanına art arda bastıktan sonra (ENTER) düğmesine basın. İstediğiniz equalizer eğrisini seçmek için (SEEK) düğmesinin bir yanına bastıktan sonra, (ENTER) düğmesine basın. (SEEK) düğmesine her basışınızda öğe değişir. İstediğiniz frekansı ve düzeyi seçin. 1 İstediğiniz frekansı seçmek için (SEEK) bir yanına basın. (SEEK) düğmesine her basışınızda frekans değişir. 62 (Hz) y (Hz) y (Hz) y 1k (Hz) y k (Hz) y k (Hz) y 16k (Hz) 20 Üretici tarafından ayarlanan equalizer eğrisine dönmek için 2 saniye süreyle (ENTER) düğmesine basın. 5 İki kez (MENU) düğmesine basın. Etki ayarı tamamlandığında, normal çalma modu görüntülenir. Notlar • Güvenlik açısından, bağlantıları temizlemeden önce kontağı kapatın ve kontak anahtarını çıkarın. • Bağlantılara hiçbir zaman doğrudan parmaklarınızla veya madeni bir nesneyle dokunmayın. Ek Bilgi Bakım Sigortayı değiştirme Sigortayı değiştirirken, özgün sigortanın üzerinde belirtilen amper değerine uygun bir sigortayla değiştirmeye dikkat edin. Sigorta yanarsa, güç bağlantısını denetleyin ve sigortayı değiştirin. Sigorta değiştirildikten sonra tekrar yanarsa, dahili bir arıza söz konusu demektir. Bu durumda en yakın Sony satıcısına başvurun. Birimi çıkarma 1 Ön kapağı çıkarın. 1 Ön paneli sökün (sayfa 7). 2 Ön kapağın iç kısmındaki tırnağı ince bir tornavida ile bastırın. Sigorta (10 A) 3 2. adımı diğer tarafta tekrarlayın. 2 Uyarı Birime zarar verebileceğinden, hiçbir zaman birimle birlikte verilen sigortanın amper değerinin üzerinde bir sigorta kullanmayın. Bağlantıları temizleme Birim, ön panelle bağlantıları kirli olduğunda doğru şekilde çalışmayabilir. Bunu önlemek için, ön paneli sökün (sayfa 7) ve bağlantıları alkole batırılmış pamuklu bir bezle temizleyin. Fazla güç uygulamayın. Aksi halde bağlantılar zarar görebilir. Birimi çıkarın 1 İnce bir tornavida ile birimin sol tarafındaki tırnağı itin, ardından kavrama parçası montaj grubundan kurtuluncaya dek birimin sol tarafını dışarı çekin. 4mm 2 1. adımı sağ tarafta tekrarlayın. 3 Birimi montaj yerinden kaydırarak çıkarın. Ana birim Ön panelin arka kısmı 21 Özellikler Genel CD Çalar bölümü Çıkışlar seafoodplus.infot oranı Frekans duyarlığı Dalgalanma 90 dB 10 – 20, Hz Ölçülebilir düzeyin altında Girişler Radyo bölümü FM Ayar alanı Anten Ara frekans Kullanılabilir duyarlık Seçicilik seafoodplus.infot oranı 87,5 – ,0 MHz Harici anten bağlantısı 10,7 MHz/ kHz 8 dBf 75 dB at kHz 66 dB (stereo), 72 dB (mono) 1 kHz’de harmonik bozulma % 0,6 (stereo), % 0,3 (mono) Ayırma 1 kHz’de 35 dB Frekans duyarlığı 30 – Hz MW/LW Ayar alanı MW : – 1, kHz LW : – kHz Anten Harici anten bağlantısı Ara frekans 10,7 MHz/ kHz Duyarlık MW : 30 µV LW : 40 µV Güç amplifikatörü bölümü Çıkışlar Hoparlör direnci Azami güç çıkışı 22 Hoparlör çıkışları (emniyetli bağlantılar) 4 – 8 ohm 50 W K 4 (4 ohm’da) Ses çıkışları Elektrikli anten röle kontrol kablosu Amplifikatör kontrol kablosu Telefon ATT kontrol kablosu Uzaktan kumanda giriş konektörü Anten giris konektörü Ses tonu kontrolleri Güç kaynağı Boyutlar Montaj boyutları Ağırlık Ekteki aksesuarlar Bas Hz’de ±8 dB Tiz 10 kHz’de ±8 dB 12 V DC araç akümülatörü (eksi . toprak ) Yaklaşık K 50 K mm (e/b/y) Yaklaşık K 53 K mm (e/b/y) Yaklaşık. 1,2 kg Takma ve bağlantı parçaları (1 set) Ön panel kasası (1) İsteğe bağlı aksesuarlar Döner kumanda RM.X4S Not Bu birim dijital bir preamplifikatöre veya equalizere bağlanamaz. Görünüm ve özelliklerde, önceden uyarılmaksızın değişiklikler yapılabilir. Sorun giderme Aşağıdaki denetim listesini, biriminizde oluşabilecek sorunları gidermek için kullanabilirsiniz. Listedeki denetimleri uygulamadan önce bağlantını ve çalıştırma kurallarını denetleyin. Genel Ses yok. •Ses düzeyi kontrol düğmesini saat yönünde döndürerek ses düzeyini ayarlayın. •ATT işlevini iptal edin. •Kısma kontrolünü 2 hoparlör sistemi için orta konuma ayarlayın. Belleğin içeriği silinmiş. •RESET düğmesine basmış olmalısınız. tBelleğe tekrar kaydedin. •Güç kablosu veya akümülatör bağlantısı kesik. •Güç bağlantı kablosu doğru şekilde bağlı değil. Bip sesi yok. Bip sesi iptal edilmiş durumda (sayfa 18). Ekrandaki göstergeler kayboluyor / görüntülenmiyor. •(OFF) düğmesine 2 saniye süreyle bastığınızda saat göstergesi kayboluyor. tSaati görüntülemek için, (OFF) düğmesine tekrar 2 saniye süreyle basın. •Ön paneli çıkarın ve bağlantıları temizleyin. Ayrıntılı bilgi için, “Bağlantıları temizleme” (sayfa 21) bölümüne bakın. Kaydedilen istasyonlar ve saat ayarı silinmiş durumda. Sigorta yanmış. Kontak anahtarı ON, ACC veya OFF konumundayken parazit duyuluyor. Kablolar, aracınızın aksesuar güç bağlantısına uyum sağlamıyor. Birime güç sağlanmıyor. •Bağlantıyı kontrol edin. Her şey normal görünüyorsa, sigortayı kontrol edin. •Araçta ACC konumu bulunmuyor. tBirimi açmak için (SOURCE) düğmesine basın (veya bir CD yerleştirin). Birime devamlı olarak güç sağlanıyor. Araçta ACC konumu bulunmuyor. Elektrikli anten uzatılamıyor. Elektrikli antenin röle kutusu yok. CD çalma CD yerleştirilemiyor. •Başka bir CD yerleştirilmiş durumda. •CD zorla ters veya yanlış şekilde yerleştirilmiş. CD çalmaya başlamıyor. •CD kirli veya arızalı. •CD.R veya seafoodplus.info tamamlanmamış. •Ses verisi için tasarlanmamış bir CD.R çalmaya çalışmış olmalısınız. •Bazı CD.R’ler kaydedildikleri donatı veya CD durumu nedeniyle çalınamayabilir. CD otomatik olarak çıkarılıyor. Ortam sıcaklığı 50°C üzerinde. CD çılmıyor Çalıştırma düğmeleri işlev görmüyor. RESET düğmesine basın. Ses titreşimden atlama yapıyor. •Birim 60° derecenin üzerinde bir açıda monte edilmiş. •Birim, aracın sağlam bir yerine monte edilmemiş. Ses atlama yapıyor. CD kirli veya arızalı. Radyo yayını Ön ayar yapılamıyor. •Belleğe doğru frekansı kaydedin. •Yayın sinyali çok zayıf. İstasyonlar alınamıyor. Ses parazitli olarak çıkıyor. •Aracın anten yükseltici güç kablosuna, elektrikli anten kontrol kablosu (mavi) veya aksesuar güç kablosu (kırmızı) bağlayın. (Yalnızca aracınızın arka camında dahili FM/MW/LW anteni varsa.) •Araç anteninin bağlantısını kontrol edin. •Otomatik anten açılmıyor. tElektrikli anten bağlantı kontrol kablosu bağlantısını kontrol edin. •Frekansı kontrol edin. Otomatik ayar yapılamıyor. •Bölgesel arama modu “ON” olarak ayarlanmış. tBölgesel arama modunu “OFF” olarak ayarlayın. (sayfa 19) •Yayın sinyali çok zayıf. tEl ile ayarlayın. “ST” göstergesi yanıp sönüyor. •Frekansı doğru şekilde ayarlayın. •Yayın sinyali çok zayıf. tMono yayın moduna geçin. (sayfa 19). devamı bir sonraki sayfada t 23 Stereo program yayını mono olarak duyuluyor. Birim mono yayın moduna ayarlanmış. tMono yayın modunu iptal edin. (sayfa 19). RDS Hata uyarıları / Mesajlar Hata uyarıları Aşağıdaki uyarılar 5 saniye süreyle yanıp söner ve bir uyarı sesi duyulur. ERROR*1 CD kirli veya ters yerleştirilmiş.*2 tCD’yi temizleyin veya doğru şekilde yerleştirin. Birkaç saniye dinlemeden sonra SEEK (arama) başlıyor. İstasyonun TP özelliği yok veya sinyali zayıf. t “seafoodplus.info” veya “seafoodplus.info” görüntüleninceye dek (AF) veya (TA) düğmesine art arda basın. HI TEMP Ortam sıcaklığı 50°C üzerinde. tSıcaklık 50°C altına düşünceye dek bekleyin. Trafik duyurusu yok. •“TA” işlevini etkinleştirin. •İstasyon TP olmasına karşın trafik duyuruları yayınlamıyor. tBaşka bir istasyon ayarlayın. RESET CD birimi bazı sorunlar nedeniyle çalıştırılamıyor. tBirimin RESET düğmesine basın. PTY “” gösteriyor. •Ayarlı istasyon RDS istasyonu değil. •RDS verileri alınmamış. •İstasyon, program türünü belirlemiyor. *1 CD çalarken hata oluşursa, CD numarası ekranda görüntülenmez. *2 Hataya neden olan CD’nin numarası görüntülenir. Bu çözümler sorunun giderilmesine yardımcı olmuyorsa, en yakın Sony satıcısına başvurun. Mesajlar seafoodplus.info +/– Otomatik ayar sırasında bölgesel arama modu açık (sayfa 11). NO AF Dinlemekte olduğunuz istasyonun alternatif frekansı yok. “ ” veya “ ” CD’nin başına veya sonuna ulaşmış durumdasınız ve daha geriye veya ileriye gidemiyorsunuz. 24 Поздравляем с покупкой! Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на проигрывателе компактдисков Sony. Данный проигрыватель имеет ряд новых характеристик: • Информация CD TEXT (отображается, когда воспроизводится диск с CD TEXT*). • Дополнительные устройства управления Поворотный дистанционный переключатель RM-X4S * Диск с CD TEXT - это звуковой компакт-диск, содержащий такую информацию, как название диска, имя исполнителя и названия композиций. Эта информация записана на диске. Пpоигpывaтeль компaктдиcков c диапазоном FM/ MW/LW Cдeлaно в Taилaндe 2 Содержание Расположение органов управления. . . . 4 Меры предосторожности . . . . . . . . . . . . 5 Примечания относительно дисков . . . . 6 Начало работы Переустановка параметров устройства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Снятие передней панели . . . . . . . . . . . . . 7 Установка часов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Проигрыватель компакт-дисков Воспроизведение диска . . . . . . . . . . . . . . 9 Надписи на дисплее. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Повторное воспроизведение композиций — Повтор воспроизведения . . . . . . . 10 Воспроизведение композиций в случайной последовательности — Перетасованное воспроизведение . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Радиоприемник Автоматическое сохранение радиостанций в памяти — Память оптимальной настройки (BTM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Прием радиостанций, сохраненных в памяти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Сохранение в памяти только необходимых радиостанций . . . . . . . 11 RDS Обзор RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Автоматическая перенастройка для достижения наилучшего приема — Функция AF . . . . . . . . . . . . . . . . . . Прием дорожных сообщений — TA/TP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Предустановка станций RDS с параметрами AF и TA . . . . . . . . . . . Нахождение станции по типу программы — PTY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Автоматическая установка часов — CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 13 14 14 15 16 Другие функции Использование поворотного дистанционного переключателя. . . 16 Подстройка характеристик звука . . . . 18 Резкое снижение уровня громкости . . 18 (При помощи поворотного дистанционного переключателя) . . 18 Изменение параметров звука и дисплея — Меню . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Выбор положения для прослушивания — Любимое положение для прослушивания (MBP) . . . . . . . . . . . 19 Настройка эквалайзера. . . . . . . . . . . . . 20 Дополнительная информация Уход за аппаратом . . . . . . . . . . . . . . . . . Демонтаж устройства . . . . . . . . . . . . . . Технические характеристики. . . . . . . . Устранение неполадок . . . . . . . . . . . . . Индикация/Cообщения об ошибках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 21 22 23 24 3 Расположение органов управления Подробнее см. на указанных страницах. Если этого не сделать, индикация времени не отключается, что может привести к разрядке аккумулятора. 4 Меры предосторожности SCROLL S • Если автомобиль был припаркован в солнечном месте, не включайте устройство до тех пор, пока оно не охладится. • При включении устройства автоматически выдвигается приемная антенна. OPEN PRESET DSPL PTY MENU SEEK SEEK SOUND AF ENTER TA В случае возникновения вопросов или проблем, касающихся данного устройства, которые не описаны в данном руководстве, обратитесь к ближайшему дилеру Sony. OFF Конденсация влаги (PRESET) (+): для перехода вверх по меню (SEEK) (–): для переход а влево по меню/ . (SEEK) (+):для перехода вправо по меню/> (PRESET) (–): для перехода вниз по меню При отображении меню одна или несколько из этих четырех выбираемых кнопок обозначены на дисплее значком “ M”. В дождливый день или при нахождении в месте с повышенной влажностью на линзах или дисплее устройства может конденсироваться влага. Это может привести к неправильной работе устройства. В этом случае извлеките диск и подождите приблизительно час, пока не испарится влага. Для поддержания высокого качества звука Будьте осторожны и не проливайте сок или другие напитки на устройство или диски. ql Кнопки PRESET (+/–) RADIO 11, 12, 15 MENU 8, 10, 14, 16, 19, 20 w; Кнопки SEEK (–/+) 9 CD RADIO 11, 13 MENU 8, 16, 18, 19, 20 5 Примечания относительно дисков • Чтобы диск оставался чистым, не прикасайтесь к его поверхности. Диск следует брать за края. • Когда диски не используются, храните их в футлярах или в магазинах для дисков. Не подвергайте диски воздействию тепла/ высокой температуры. Старайтесь не оставлять их в припаркованной машине или на приборной доске/полочке за задними сиденьями. • Перед воспроизведением протрите компакт-диск имеющейся в продаже чистящей тканью. Протирайте компактдиск в направлении от центра к краям. Не пользуйтесь растворителями, такими как бензин, разбавитель, а также имеющимися в продаже чистящими средствами или антистатическими аэрозолями, предназначенными для аналоговых пластинок. Примечания относительно компактдисков CD-R/CD-RW • Не прикрепляйте наклейки и не используйте диски с остатками чернил или клея на них. Использование таких дисков может привести к остановке их вращения, неправильной работе или повреждению. • С помощью этого аппарата можно воспроизводить диски типа CD-R (записываемые компакт-диски), предназначенные для воспроизведения звука. Этот символ означает, что диски CD-R предназначены для воспроизведения звука. Этот символ означает, что диск не предназначен для воспроизведения звука. • Диски нестандартной формы (например, в форме сердца, квадрата, звезды) нельзя воспроизводить на этом аппарате. В противном случае это может привести к повреждению аппарата. Не пользуйтесь такими дисками. • Невозможно воспроизводить компактдиски диаметром 8 см. • Некоторые диски CD-R (в зависимости от аппаратуры, на которой выполнялась запись, или состояния самого диска), возможно, на данном аппарате воспроизвести не удастся. • Невозможно воспроизводить диск CD-R, если он не закрыт.* * Процесс, необходимый, чтобы записанный диск CD-R можно было воспроизводить на проигрывателе звуковых компакт-дисков. • С помощью этого аппарата нельзя воспроизводить диски CD-RW (перезаписываемые компакт -диски ). 6 Начало работы Переустановка параметров устройства Перед первым включением устройства или после замены автомобильного аккумулятора следует переустановить параметры устройства. Снимите переднюю панель и нажмите кнопку RESET с помощью заостренного предмета, например, шариковой ручки. Снятие передней панели Для предотвращения кражи аппарата Вы можете снять с него переднюю панель. Предупреждающий сигнал Если Вы, повернув ключ зажигания, перевели его в положение OFF, не отсоединив переднюю панель, в течение нескольких секунд будет слышен предупредительный звуковой сигнал. Если Вы не пользуетесь встроенным усилителем, а подключаете дополнительный, звуковой сигнал включаться не будет. 1 Кнопка RESET Примечание При нажатии кнопки RESET происходит стирание установок времени и некоторых других занесенных в память параметров. Нажмите клавишу (OFF)*. Воспроизведение компакт-диска или прием радиопрограмм прекращается (подсветка клавиш и индикация на дисплее остаются). * Если в замке зажигания на автомобиле нет положения ACC, не забудьте выключить аппарат, нажав на 2 секунды (OFF), во избежание разрядки аккумулятора. 2 Нажмите клавишу (OPEN), сдвиньте переднюю панель вправо и снимите ее, слегка потянув на себя левый край. 1 2 Примечания • Если Вы снимаете панель при включенном питании, оно автоматически отключается во избежание повреждения громкоговорителей. • Старайтесь не ронять переднюю панель. Не надавливайте слишком сильно на переднюю панель и ее окошко дисплея при отсоединении от аппарата. • Не подвергайте переднюю панель воздействию тепла/высокой температуры. Старайтесь не оставлять ее в припаркованной машине или на приборной доске/полочке за задними сиденьями. Совет Если Вы уносите переднюю панель с собой, поместите ее в прилагаемый специальный футляр. продолжение на следующей странице t 7 Установка передней панели Наложите отверстие A на передней панели на штырек B на аппарате, а затем вдвиньте без усилий левую сторону внутрь. Нажмите (SOURCE) (или вставьте компактдиск), чтобы включить аппарат. Установка часов Часы данного аппарата имеют часовую индикацию. Пример: установка часов на 1 A B Нажмите кнопку (MENU), затем нажимайте на одну из сторон кнопки (PRESET) до появления на дисплее индикации “CLOCK”. 1 Нажмите кнопку (ENTER). Начинает мигать индикатор часа. 2Нажимайте любую сторону клавиши (PRESET) для установки часа. x 3Нажмите на помеченную знаком (+) сторону клавиши (SEEK). Начинает мигать индикатор минут. 4Нажимайте любую сторону клавиши (PRESET) для установки минут. 2 Нажмите кнопку (ENTER). Примечание Не ставьте ничего на внутреннюю поверхность передней панели. Часы пошли. По окончании установки часов дисплей возвращается в обычный режим индикации воспроизведения. Советы • Время можно установить автоматически с помощью функции RDS (стр. 16). • При включенном режиме seafoodplus.info, положение ON, всегда отображается индикация времени (стр. 18). 8 Проигрыватель компакт-дисков Воспроизведение диска 1 Нажмите кнопку (OPEN) и вставьте диск (этикеткой кверху). 2 Закройте переднюю панель. Воспроизведение начнется автоматически. Если компакт-диск уже вставлен, то для начала воспроизведения несколько раз нажмите клавишу (SOURCE), чтобы на дисплее появилась надпись “CD”. Чтобы Нажмите Остановить воспроизведение (OFF) Извлечь диск (OPEN), затем Z Пропустить композиции Автоматический музыкальный сенсор (SEEK) (./>) [один раз для каждой композиции] Переместиться вперед/назад – Ручной поиск (SEEK) (m/M) [удерживайте до нужного места] Примечаниe После завершения последней композиции на диске, воспроизведение возобновляется с первой композиции. Надписи на дисплее При смене диска/композиции автоматически отображается предварительно записанное название* нового диска/композиции (если включена функция Auto Scroll автоматическая прокрутка, названия, длиной более 8 символов, отображаются бегущей строкой (стр. 18)). Отображаемые надписи • Музыкальный источник • Часы • Функция Отображаемые надписи • Прошедшее зремя воспроизведения • Название диска*/имя исполнителя* • Название композиции* Чтобы Нажмите Переключить индикацию на дисплее (PTY/DSPL) Просмотреть элементы дисплея в виде бегущей строки (SCROLL) * Только для дисков с CD TEXT и содержащих имя исполнителя. Примечания • Некоторые символы могут не отображаться. • Информация в виде бегущей строки может не отображаться для некоторых дисков с CD TEXT, содержащих слишком много символов. • Данное устройство не может отображать имя исполнителя для каждой композиции, имеющейся на диске с CD TEXT. Совет Если название диска/композиции меняется после выключения функции Auto Scroll (автоматическая прокрутка), новое название не отображается бегущей строкой. 9 Повторное воспроизведение композиций Радиоприемник — Повтор воспроизведения Данное устройство может хранить в памяти до 6 станций в каждом диапазоне (FM1, FM2, FM3, MW и LW). Текущая композиция будет повторяться до конца. Предупреждение Во время воспроизведения нажимайте кнопку (3) (REP), пока на дисплее не появится надпись "REPON". Начнется повтор воспроизведения. Чтобы вернуться в режим обычного воспроизведения, выберите “REP-OFF”. Воспроизведение композиций в случайной последовательности При настройке станции во время управления автомобилем используйте функцию лучших вариантов настройки для предотвращения возникновения аварийных ситуаций. Автоматическое сохранение радиостанций в памяти — Память оптимальной настройки (BTM) Устройство выбирает станции с наиболее сильным в данном диапазоне сигналом и запоминает их в порядке рабочих частот. — Перетасованное воспроизведение 1 Композиций на текущем диске можно воспроизводить в случайной последовательности. Нажимайте кнопку (SOURCE), чтобы выбрать радиоприемник. 2 Нажмите несколько раз кнопку (MODE) для выбора диапазона. 3 Нажмите кнопку (MENU), затем нажимайте на одну из сторон кнопки (PRESET) до появления индикации “BTM”. 4 Нажмите кнопку (ENTER). При занесении станции в память раздается звуковой сигнал. Во время воспроизведения нажимайте кнопку (6) (SHUF), пока на дисплее не появится надпись "SHUFON". Чтобы вернуться в режим обычного воспроизведения, выберите “SHUF-OFF”. Примечания • Если из-за слабого сигнала принимается ограниченное число радиостанций, для некоторых номерных кнопок сохранятся старые настройки. • Когда на дисплее отображается цифра, устройство запоминает станции, начиная с той, которая отображается в текущий момент. 10 Прием радиостанций, сохраненных в памяти 1 Нажимайте кнопку (SOURCE), чтобы выбрать радиоприемник. 2 Нажмите несколько раз кнопку (MODE) для выбора диапазона. 3 Нажмите номерную кнопку (от (1) до (6)), соответствующую сохраненной радиостанции. Совет Нажимайте на одну из сторон кнопки (PRESET) для приема радиостанций в том порядке, в котором они хранятся в памяти (функция заданного поиска). Если настройка на заданную станцию не работает Нажмите на одну из сторон кнопки (SEEK) для поиска станции (автоматическая настройка). Поиск останавливается, когда устройство находит радиостанцию. Повторяйте процедуру, пока не будет найдена нужная радиостанция. Советы • Если автоматическая настройка прерывается слишком часто, включите режим местного поиска, чтобы искать только радиостанции с наиболее сильным сигналом (стр. 19). • Если известна частота радиостанции, которую требуется прослушать, нажмите на одну из сторон кнопки (SEEK) и не отпускайте ее, пока не будет найдена нужная частота, затем нажимайте кнопку (SEEK) для точной настройки частоты (ручная настройка). Сохранение в памяти только необходимых радиостанций Можно вручную задать нужную радиостанцию для любой выбранной номерной кнопки. 1 Нажимайте кнопку (SOURCE), чтобы выбрать радиоприемник. 2 Нажмите несколько раз кнопку (MODE) для выбора диапазона. 3 Нажимайте на одну из сторон кнопки (SEEK) для настройки на радиостанцию, которую следует сохранить в памяти. 4 Нажмите нужную номерную кнопку (от (1) до (6)) и не отпускайте ее в течение 2 секунд до появления индикации “MEM”. На дисплее появляется индикация, соответствующая номерной кнопке. Примечание При попытке сохранить другую радиостанцию для одной и той же номерной кнопки предыдущая радиостанция будет удалена. При плохом качестве приема стереосигнала в диапазоне FM Выберите режим монофонического приема (стр. 19). Качество звука повышается, но сигнал становится монофоническим (исчезает индикация “ST”). 11 Услуги RDS RDS Обзор RDS Радиостанции диапазона FM с услугой системы радиоданных (RDS) передают, кроме обычных сигналов радиопрограмм, неслышимую цифровую информацию. Например, при приеме радиостанции с услугой RDS на дисплее будет отображаться одна из следующих индикаций. Отображаемые надписи • Музыкальный источник • Часы • Функция Отображаемые надписи • Название радиостанции (частота) • Тип программы 12 Чтобы Нажмите Изменить надпись на дисплее (PTY/DSPL) Данные RDS обеспечивают и другие полезные возможности, такие как: • Автоматическая перенастройка программы, полезная при поездках на дальние расстояния. — AF t стр. 13 • Прием дорожных сообщений даже во время прослушивания других программ/ источников. — TA t стр. 14 • Выбор радиостанций по типу программ, которые они транслируют. — PTY t стр. 15 • Автоматическая настройка времени на часах. — CT t стр. 16 Примечания • В зависимости от страны или региона, могут работать не все функции RDS. • Функции RDS могут не работать надлежащим образом, если сигнал очень слабый, или радиостанция, на которую настроено устройство, не передает данные RDS. Автоматическая перенастройка для достижения наилучшего приема — Функция AF Функция альтернативных частот (AF) позволяет радиоприемнику всегда принимать наиболее сильный сигнал прослушиваемой станции, передаваемый на окружающей территории. Частота изменяется автоматически. 98,5 МГц 96,0 МГц Прослушивание одной региональной программы Когда функция AF включена: заводские настройки данного устройства ограничивают прием определенным регионом, поэтому оно не будет переключено на другую региональную станцию с более сильной частотой. При выходе за пределы области приема определенной региональной программы или в случае необходимости использования всех функций AF выберите в MENU параметр “REG-OFF” (стр. 19). Примечание Эта функция не работает в Великобритании и некоторых других регионах. Функция местной привязки (только в Великобритании) Эта функция позволяет настраиваться на волну других местных станций в данном районе, даже если они не занесены в память приемника под номерными кнопками. Станция 1 Нажмите номерную кнопку ((1) - (6)), для которой запрограммирована местная станция. 2 Не более, чем через 5 секунд, еще раз нажмите номерную кнопку местной станции. 3 Повторяйте процедуру, пока не будет найдена нужная местная радиостанция. ,5 МГц 1 2 Выберите станцию FM (стр. 11). Нажимайте кнопку (AF), пока не появится индикация “AF-ON”. Устройство начинает поиск альтернативной частоты с более сильным сигналом в этой же радиотрансляционной сети. Если мигает индикация “NO AF”, передача настроенной радиостанции не транслируется на альтернативной частоте. Примечание Если на данной территории не используется альтернативная частота, или нет необходимости ее искать, выключите функцию AF, выбрав параметр “AF-OFF”. Для станций, не транслируемых на альтернативных частотах Нажмите на одну из сторон кнопки (SEEK), пока мигает название станции (в течение 8 секунд). Устройство начинает поиск другой частоты с теми же данными PI (программная идентификация) (появляется индикация “PI SEEK”). Если устройству не удается обнаружить такие же данные PI, оно возвращается к ранее выбранной частоте. 13 Прием дорожных сообщений — TA/TP Включив параметры дорожных сообщений (TA) и программы о дорожном движении (TP), можно автоматически настроиться на радиостанцию диапазона FM, передающую дорожные сообщения. Эти параметры работают независимо от текущей программы FM/источника, проигрывателя компакт-/мини-дисков; устройство автоматически переключается на ранее выбранный источник по окончании информационного сообщения. Нажимайте кнопку (TA), пока не появится индикация “TA-ON”. Устройство начинает поиск станции, передающей информацию о дорожном движении. Индикация “TP” означает прием таких станций, а индикация “TA” мигает в момент передачи сообщения о дорожном движении. Устройство продолжит поиск станций, передающих TP, если отображается индикация “NO TP”. Чтобы отменить прием всех сообщений о дорожном движении, выберите параметр “TA-OFF”. Чтобы Нажмите Отключить текущее сообщение (TA) Совет Можно также отключить текущее сообщение, нажав кнопку (SOURCE) или (MODE). Предварительная установка громкости сообщений о дорожном движении Можно предварительно установить уровень громкости сообщений о дорожном движении, чтобы не пропустить момент, когда они передаются. 14 1 Поверните регулятор громкости для настройки нужного уровня громкости. 2 Нажмите кнопку (TA) на 2 секунды. Появляется индикация “TA”, и параметр сохраняется. Прием сообщений об аварийных ситуациях Если включен параметр AF или TA, устройство переключится в режим передачи сообщений об аварийных ситуациях, если таковые будут передаваться при прослушивании радиостанции в диапазоне FM или компактдиска. Предустановка станций RDS с параметрами AF и TA Во время предустановки станций RDS устройство заносит в память параметры AF/ TA каждой станции (вкл. или выкл.), а также ее частоту. Можно выбрать разные параметры (AF, TA или оба) для разных занесенных в память станций или одни и те же установки для всех станций, занесенных в память. Если в память занесена станция с параметром “AFON”, устройство автоматически сохраняет станции с наиболее сильными радиосигналами. Занесение в память одинаковых параметров для всех предустановленных станций 1 2 Выберите диапазон FM (стр. 10). Нажмите кнопку (AF) и/или (TA) для выбора “AF-ON” и/или “TA-ON”. Следует указать, что при выборе параметра “AF-OFF” или “TA-OFF” в памяти сохраняются не только станции с RDS, но также и станции без RDS. 3 Нажмите кнопку (MENU), затем нажимайте на одну из сторон кнопки (PRESET) до появления индикации “BTM”. 4 Нажимайте кнопку (ENTER), пока не начнет мигать индикация “BTM”. Занесение в память различных параметров для каждой предустановленной станции 1 Выберите диапазон FM и настройтесь на нужную станцию (стр. 11). 2 Нажмите кнопку (AF) и/или (TA) для выбора “AF-ON” и/или “TA-ON”. 3 Нажимайте нужную номерную кнопку (от (1) до (6)), пока не появится индикация “MEM”. Для занесения в память других станций повторите все шаги, начиная с операции 1. 1 Нахождение станции по типу программы Нажимайте кнопку (PTY/DSPL) во время приема в диапазоне FM до появления индикации “PTY”. — PTY Можно настроиться на станцию, выбрав необходимый для прослушивания тип программы. Типы программ Дисплей Новости NEWS Текущие события AFFAIRS Информация INFO Спорт SPORT Образование EDUCATE Радиоспектакли DRAMA Культура CULTURE Наука SCIENCE Разное VARIED Популярная музыка POP M Рок-музыка ROCK M Легкая музыка EASY M Легкая классика LIGHT M Классика CLASSICS Прочие типы музыки OTHER M Погода WEATHER Финансы FINANCE Детские программы CHILDREN Общественная жизнь SOCIAL A Религия RELIGION Если станция передает данные PTY, появляется название типа текущей программы. Если принимаемая станция не передает данные RDS, или данные RDS не принимаются, появляется индикация “”. 2 Нажимайте кнопку (PRESET), пока не появится нужный тип программы. Типы программ появляются на дисплее в указанном выше порядке. Если тип программы не указан в данных RDS, отображается индикация “”. 3 Нажмите кнопку (ENTER). Устройство начинает поиск станции, передающей программу выбранного типа. Звонки в прямой эфир PHONE IN Путешествия TRAVEL Досуг LEISURE Джазовая музыка JAZZ Музыка “кантри” COUNTRY Национальная музыка NATION M Старые шлягеры OLDIES Народная музыка FOLK M Документальные репортажи DOCUMENT Примечание Эту функцию невозможно использовать в некоторых странах, где не передаются данные PTY (выбор типа программы). 15 Автоматическая установка часов Другие функции — CT Устройством можно также управлять с помощью поворотного дистанционного переключателя (не входит в комплект). Часы приемника устанавливаются автоматически при приеме данных СТ (время на часах), передаваемых станциями RDS. 1 При приеме радио передачи нажмите кнопку (MENU), затем нажимайте на одну из сторон кнопки (PRESET), пока не появится индикация “CT-OFF”. 2 Нажимайте на сторону (+) кнопки (SEEK) до появления индикации “CT-ON”. Часы установлены. 3 Нажмите кнопку (ENTER) для возврата к обычному состоянию дисплея. Использование поворотного дистанционного переключателя Во-первых, в зависимости от того, где Вы устанавливаете поворотный дистанционный переключатель, наклейте на него соответствующий ярлычок. Поворотный дистанционный переключатель работает при нажатии кнопок и/или манипулировании поворотными органами управления. Для отмены функции CT выберите в действии 2 параметр “CT-OFF”. Примечания • Функция CT может не работать, даже если принимается станция, передающая данные RDS. • Возможно расхождение между временем, установленным с помощью функции CT, и реальным временем. SOUND MODE DSPL DSPL MODE SOUND Посредством нажатия кнопок (ATT) (SOUND) (MODE) OFF (SOURCE) (DSPL) (OFF) Поверните регулятор громкости VOL для настройки громкости. 16 Нажмите Чтобы (SOURCE) Сменить источник (радио/компакт-диск) (MODE) Смена операции (радиодиапазон) (ATT) Затухание звука (OFF)* Остановка воспроизведения или приема радиопрограмм (SOUND) Регулировка меню звука (DSPL) Смена надписи на дисплее * Если в замке зажигания на автомобиле нет положения ACC (для подключения аппаратуры), не забудьте каждый раз после выключения зажигания на две секунды нажимать (OFF), чтобы отключить индикацию времени. Посредством вращения регулятора Посредством нажатия и одновременного вращения регулятора регулятор PRESET Нажмите и поверните регулятор, чтобы: – Принять предварительно установленную станцию. Смена направления вращения Направление вращения регулятора установлено на заводе-изготовителе и показано ниже. Для увеличения регулятор SEEK/AMS Для уменьшения Поверните и отпустите, чтобы: – Пропустить композиции. – Автоматически настроиться на станцию. Поверните, держите и отпустите, чтобы: – Переместиться вперед/назад на одну композицию. – Найти станцию вручную. Если Вы хотите смонтировать поворотный переключатель на правой стороне колонки рулевого управления, то можете изменить направление вращения регуляторов на обратное. Нажмите кнопку (SOUND) на 2 секунды, нажимая на регулятор VOL. Совет Можно также изменить направление вращения этих регуляторов с помощью устройства (стр. 18). 17 Подстройка характеристик звука Можно подрегулировать низкие и высокие частоты, баланс каналов и фейдер. Можно заложить в память уровни низких и высоких частот для каждого источника отдельно. 1 Выберите параметр, который нужно отрегулировать, нажимая несколько раз кнопку (SOUND). При каждом последующем нажатии кнопки (SOUND) параметр меняется следующим образом: BAS (низкие частоты) t TRE (высокие частоты) t BAL (баланс лев./прав. каналов) t FAD (балансировка передних и задних громкоговорителей) 2 Настройте выбранный параметр, нажимая на одну из сторон кнопки (SEEK). При настройке с помощью поворотного дистанционного переключателя нажмите кнопку (SOUND) и поверните регулятор VOL. Примечание После выбора параметра настройку следует начать не позднее, чем через 3 секунды. Резкое снижение уровня громкости (При помощи поворотного дистанционного переключателя) Нажмите кнопку (ATT) на поворотном дистанционном переключателе или пульте дистанционного управления. После кратковременного отображения индикации “ATT-ON” на дисплее появляется индикация “ATT”. Для восстановления предыдущего уровня громкости еще раз нажмите кнопку (ATT). Совет Если интерфейсный кабель Вашего автомобильного телефона подключен к проводу ATT, то при поступлении телефонного звонка проигрыватель автоматически снижает громкость (функция Telephone ATT). 18 Изменение параметров звука и дисплея — Меню Можно установить следующие параметры: SET (установка) • CLOCK (часы) (стр. 8) • CT (время на часах) (стр. 16) • BEEP — включение/выключение звукового сигнала. • RM (поворотный дистанционный переключатель) — изменение направления вращения регуляторов поворотного дистанционного переключателя. – Для использования положений поворотного дистанционного переключателя, установленных на заводеизготовителе, выберите параметр “NORM”. – Выберите параметр “REV”, если необходимо смонтировать поворотный дистанционный переключатель на правой стороне колонки рулевого управления. DSPL (дисплей) • seafoodplus.info (двойная информация) — одновременный показ на дисплее часов и режима воспроизведения (положение “ON”). • AMBER/GREEN — для изменения цвета подсветки на желтый или зеленый (только в модели CDX-L). • DIM (диммер) — для изменения яркости дисплея (только в модели CDX-LV). – Выберите “ON”, чтобы ослабить яркость дисплея. – Выберите “OFF”, чтобы отключить диммер. • seafoodplus.info (движущийся дисплей) — для выбора режима движущегося дисплея: “1”, “2” или “OFF”. – Выберите “1” для отображения на дисплее декоративных линий и включения демонстрационного дисплея. – Выберите “2” для отображения на дисплее декоративных линий и отключения демонстрационного дисплея. – Выберите “OFF”, чтобы отключить движущийся дисплей. • seafoodplus.info (автоматическая прокрутка) – Выберите “ON” для автоматической прокрутки отображаемых названий, длина которых превышает 8 символов. – Если название диска/композиции меняется после выключения функции Auto Scroll (автоматическая прокрутка), новое название не отображается бегущей строкой. SND (Звук) • LOUD (громкость) — для более насыщенного звучания даже при малой громкости. Усиливаются низкие и высокие частоты. P/M (режим воспроизведения) • LOCAL-ON/OFF (режим местного поиска) (стр. 11) – Выберите “ON” для настройки только на станции с сильным сигналом. • MONO-ON/OFF (монофонический режим) (стр. 11) – Выберите “ON” для прослушивания стереопередач в диапазоне FM в монофоническом режиме. Выберите “OFF” для возврата в обычный режим. • REG-ON/OFF (региональная) (стр. 13) 1 Нажмите кнопку (MENU). Для установки параметра seafoodplus.info нажмите кнопку (MENU) во время воспроизведения компакт-/мини-диска. 2 Нажимайте на одну из сторон кнопки (PRESET) до появления нужной надписи. 3 Нажимайте на сторону (+) кнопки (SEEK) для выбора нужного параметра (например: ON или OFF). 4 Нажмите кнопку (ENTER). По окончании установки режима дисплей возвращается в обычный режим индикации воспроизведения. Примечание В зависимости от источника могут отображаться различные надписи. Совет Можно быстро переключаться между категориями (“SET”, “DSPL”, “SND” и “P/M”), нажимая на две секунды на одну из сторон кнопки (PRESET). Выбор положения для прослушивания — Любимое положение для прослушивания (MBP) При управлении автомобилем, когда нет пассажиров, можно наслаждаться любимой мелодией с помощью функции “Любимое положение для прослушивания”. В “Любимом положении для прослушивания” имеется два стандартных режима, которые регулируют уровень звука для баланса каналов и фейдера. Вы можете выбрать этот режим простым нажатием кнопки MBP. Окно дисплея Уровень баланса Уровень фейдера Правый Левый Передние Задние MBP-A –4 дБ 0 0 –4 дБ MBP-B 0 –4 дБ 0 –4 дБ MBP-OFF 0 0 0 0 Нажимайте кнопку (MBP), пока не будет установлено нужное положение для прослушивания. Режимы “Любимого положения для прослушивания” отображаются на дисплее в том порядке, в котором они размещены в таблице. Спустя одну секунду дисплей снова перейдет в режим обычного воспроизведения. Если требуется более точная настройка уровня звучания баланса и фейдера, это можно сделать с помощью кнопки (SOUND) (стр. 18). Примечания • При настройке параметра BAL (баланс) или FAD (фейдер) в разделе “Подстройка характеристик звука” (стр. 18) параметр MBP возвращается в положение OFF (Выкл.). • Если параметр MBP установлен в положение OFF, активизируется параметр BAL и FAD. 19 2Нажмите на одну из сторон кнопки(PRESET), чтобы настроить требуемый уровень громкости. Уровень громкости настраивается в диапазоне от –10 дБ до +10 дБ с шагом 1дБ. Настройка эквалайзера Кривую характеристик эквалайзера можно выбрать для семи музыкальных типов (VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK, CUSTOM, и XPLOD). Можно сохранять и выполнять настройки эквалайзера для частоты и уровня. Выбор кривой эквалайзера 1 2 Нажмите кнопку (SOURCE), чтобы выбрать источник (радиоприемник или компакт-диск). Нажимайте кнопку (EQ7) до появления нужной кривой эквалайзера. При каждом последующем нажатии кнопки (EQ7) меняется надпись. Чтобы отключить эффект эквалайзера, выберите “OFF”. Через три секунды на дисплее вновь появится индикация обычного режима воспроизведения. Настройка кривой эквалайзера 20 1 2 Нажмите кнопку (MENU). 3 Нажмите на одну из сторон кнопки (SEEK), чтобы выбрать требуемую кривую эквалайзера, затем нажмите кнопку (ENTER). При каждом последующем нажатии кнопки (SEEK) меняется надпись. 4 Выберите требуемую частоту и уровень. Нажимайте на одну из сторон кнопки (PRESET), пока на дисплее не появится индикация “EQ7 TUNE”, затем нажмите кнопку (ENTER). 1 Нажмите на одну из сторон кнопки (SEEK), чтобы выбрать нужную частоту. При каждом последующем нажатии кнопки (SEEK) меняется частота. 62 (Гц) y (Гц) y (Гц) y 1к (Гц) y к (Гц) y к (Гц) y 16к (Гц) Чтобы восстановить кривую эквалайзера, установленную на заводе-изготовителе, нажмите на 2 секунды кнопку (ENTER). 5 Дважды нажмите кнопку (MENU). После завершения настройки эффекта появится индикация обычного режима воспроизведения. Дополнительная информация Обратная сторона передней панели Уход за аппаратом Замена предохранителя При замене предохранителей обязательно используйте только те, которые соответствуют силе тока, указанной на изначально установленном предохранителе. Если перегорел предохранитель, проверьте соединение и замените его. Если после замены предохранитель снова перегорел, это может означать неисправность устройства. В этом случае обратитесь к ближайшему дилеру Sony. Примечания • В целях безопасности, прежде чем чистить контакты, выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания. • Никогда не прикасайтесь к контактам пальцами или металлическими предметами. Демонтаж устройства 1 Снимите переднюю крышку 1 Снимите переднюю панель (стр. 7). 2С помощью тонкой отвертки нажмите на зажим внутри передней крышки. Предохранитель (10 A) Внимание Никогда не используйте предохранитель выше номинала предохранителя, поставляемого вместе с устройством, так как это может привести к повреждению устройства. Чистка контактов Устройство может не работать надлежащим образом из-за загрязнения контактов, служащих для соединения передней панели к устройству. Во избежание этого отсоедините переднюю панель (стр. 7) и протрите контакты ватным тампоном, смоченным в спирте. Не прикладывайте излишних усилий. В противном случае можно повредить контакты. 3Повторите шаг 2 для другой стороны. 2 Извлеките устройство 1 С помощью тонкой отвертки нажмите на зажим с левой стороны аппарата, затем выдвиньте левую сторону аппарата, пока фиксатор не освободится от крепления. 4 мм 2Повторите шаг 1 для правой стороны. Основное устройство 3Выдвиньте аппарат из монтажной скобы. тока (отрицательное заземление) Габариты Прибл. × 50 × мм (ш/в/г) Монтажные габариты Прибл. × 53 × мм (ш/в/г) Масса Прибл. 1,2 кг Входящие в комплект принадлежности Детали для установки и подключений (1 комплект) Футляр для передней панели (1) Дополнительные принадлежности Поворотный дистанционный переключатель RM-X4S Примечание Если этот аппарат нельзя подключать к цифровому предусилителю или эквалайзеру. Конструкция и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Устранение неполадок Приводимый ниже проверочный перечень поможет Вам в устранении большинства проблем, которые могут возникнуть с Вашим устройством. Перед ознакомлением с нижеприведенной таблицей обратитесь к разделам по подключению и эксплуатации устройства. Общие Нет звука. • Поверните регулятор громкости по часовой стрелке для настройки громкости. • Отключите функцию ATT. • При использовании системы с двумя громкоговорителями установите регулятор фейдера в среднее положение. Удалены данные из памяти. • Была нажата кнопка RESET. t Сохраните данные в память еще раз. • Шнур питания или аккумулятор был отсоединен. • Кабель питания не подсоединен надлежащим образом. Не слышен звуковой сигнал. Функция звукового сигнала отключена (стр. 18). Индикация исчезает с дисплея/не отображается на дисплее. • Индикация часов исчезает при нажатии кнопки (OFF) более 2 секунд. t Для возобновления индикации часов снова нажмите и держите кнопку (OFF) в течение 2 сек. • Снимите переднюю панель и протрите контакты. Подробные сведения см. в разделе “Чистка контактов” (стр. 21). Из памяти удалены запрограммированные радиостанции и установка времени. Перегорел предохранитель. Слышен шум, когда ключ зажигания находится в положении ON, ACC или OFF. Провода неправильно подсоединены к разъему электропитания вспомогательного оборудования автомобиля. На аппарат не подается питание. • Проверьте соединение. Если все соединения выполнены правильно, проверьте предохранитель. • В автомобиле отсутствует положение ACC ключа зажигания. t Нажмите кнопку (SOURCE) (или вставьте диск), чтобы включить устройство. На аппарат постоянно подается питание. В автомобиле отсутствует положение ACC ключа зажигания. Приемная антенна не выдвигается. В приемной антенне отсутствует реле. Воспроизведение компакт-диска Диск не вставляется. • Уже вставлен другой компакт-диск . • Компакт-диск вставлен с усилием, не той стороной или неправильно. Воспроизведение не начинается. • Диск загрязнен или поврежден. • Вставлен незакрытый диск CD-R или диск CD-RW. • Попытка воспроизведения диска CD-R, не предназначенного для прослушивания. • Некоторые диски CD-R невозможно воспроизводить по причинам, зависящим от оборудования, на которых они были записаны, или от состояния диска. Диск автоматически выталкивается. Температура в салоне превышает 50°C. Не удается извлечь компакт-диск. Не работают кнопки управления. Нажмите кнопку RESET. Из-за вибрации происходят провалы звука. • Аппарат установлен под углом, превышающим 60°. • Место установки аппарата в автомобиле подвержено вибрации. Имеют место провалы звука. Диск загрязнен или поврежден. Прием радиопрограмм Не удается выполнить предварительную настройку. • Введите в память правильную частоту. • Передаваемый радиосигнал слишком слаб. Станция не принимается. Звук сопровождается помехами. • Подсоедините провод питания приемной антенны (синий) или провод питания устройства (красный) к проводу питания усилителя антенны автомобиля. (Только если на заднем/боковом стекле автомобиля установлена встроенная антенна диапазонов FM/MW/LW.) • Проверьте подсоединение автомобильной антенны. • Не выдвигается автомобильная антенна. t Проверьте подсоединение провода питания приемной антенны. • Проверьте частоту. продолжение на следующей странице t 23 Не удается выполнить автоматическую настройку. • Для режима местного поиска установлен параметр “ON”. t Установите для режима местного поиска параметр “OFF”. (стр. 19) • Передаваемый радиосигнал слишком слаб. t Выполните ручную настройку. Мигает индикация “ST”. • Выполните точную настройку частоты. • Передаваемый радиосигнал слишком слаб. t Установите режим монофонического приема (стр. 19). Стреопрограммы принимаются как монофонические. Устройство находится в режиме монофонического приема. t Отключите режим монофонического приема (стр. 19). RDS После нескольких секунд прослушивания включается функция SEEK. Станция не передает данные TP, или передаваемый сигнал слишком слабый. t Нажимайте кнопку (AF) или (TA) до появления индикации “AF-OFF” или “TA-OFF”. Дорожные сообщения не передаются. • Включите функцию “TA”. • Станция не транслирует дорожных сообщений, хотя и относится к типу TP. t Настройтесь на другую станцию. При включении функции PTY отображается индикация “”. • Принимаемая станция не передает данные RDS. • Данные RDS не принимаются. • Станция не указывает тип программы. 24 Индикация/Cообщения об ошибках Индикация об ошибках Следующая индикация будет мигать в течение 5 секунд, и будет слышен предупредительный звуковой сигнал. ERROR*1 Компакт-диск загрязнен или вставлен нижней стороной вверх.*2 t Почистите или правильно установите компакт-диск. HI TEMP Температура в салоне превышает 50°C. t Подождите, пока температура опустится ниже 50°C. RESET Работа проигрывателя компакт-дисков невозможна из-за наличия проблемы. t Нажмите кнопку сброса на устройстве. *1 При возникновении неполадки во время воспроизведения компакт-диска его номер не отображается на дисплее. *2 На дисплее отобразится номер диска, являющегося причиной неполадки. Если в результате предлагаемых действий неполадка не будет устранена, обратитесь за помощью к ближайшему дилеру Sony. Сообщения seafoodplus.info +/– Во время автоматической настройки включен режим местного поиска (стр. 11). NO AF Для выбранной в данный момент станции не используется альтернативная частота. “ ” или “ ” Достигнуто начало или конец диска, и продолжение невозможно. Sony Corporation Printed in Thailand
Source Exif Data:
File Type : PDF File Type Extension : pdf MIME Type : application/pdf PDF Version : Linearized : Yes Encryption : Standard V (bit) User Access : Print, Modify, Copy, Annotate, Fill forms, Extract, Assemble, Print high-res Create Date : Producer : Acrobat Distiller for Windows Title : CDX-L Creator : FrameMaker p Modify Date : + Author : Sony Corporation Page Count : Page Mode : UseOutlines EXIF Metadata provided by seafoodplus.info

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir