kırmızı reçete ile satılan ilaçlar / Edirne'de "kırmızı ve yeşil reçeteli ilaç operasyonu: 5 zanlı yakalandı

Kırmızı Reçete Ile Satılan Ilaçlar

kırmızı reçete ile satılan ilaçlar

Kırmızı reçeteli ilaçlar kimlere verilir?

Kırmızı reçete içeriğinde uyuşturucu bulunan ilaçlardır. Ağır psikolojik hastalıklar, ilerlemiş ağır kanser ve bazı sık görülen hastalıkların ilerlemiş formlarında görülen hastalıklarda doktorlar tarafından verilmesi tercih edilir. Bu konuda hangi ilaçların kırmızı reçete kapsamında olacağını ise Sağlık Bakanlığı belirler. Genel olarak ağır hastalıklarda tercih edilmesinin sebebi içindeki maddelerden dolayı bağımlılık yapabilecek olmasıdır. Bu ilaçların yasak olması ve doktor kontrolü olmadan verilmemesinin sebebi ise içinde bulundurduğu bağımlılık yapan maddelerden dolayı, kötü niyetli kişilerin erişmesini ve kullanımını engellemektedir. Peki kırmızı reçete ilaçlar kimlere verilir?

Kırmızı reçete kimlere verilir?

Kırmızı reçete ilaçlar genel olarak ağır bir psikolojik rahatsızlık geçiren kişiler, ilerlemiş kanser hastalıkları ve bazı ileri düzeyde gerçekleşmiş ağır hastalık formları geçiren hastalar verilir.

Tabi kırmızı reçete ilaçlar her zaman çok ağır hastalıklar için verilmez. Bazı ilaçların kırmızı reçete olmasının sebebi, içerdiği uyuşturucu maddeden dolayı bireylerin ulaşmasını engellemektir.

Kırmızı reçete ilaçlarını kimler yazma hakkına sahiptir?

Kırmızı reçete ilacına sahip olmak istiyorsanız, öncelikle uzman bir doktora görünüp muayene olmanız gerekmektedir. Pratisyen hekimler normal şartlar altında yazma hakkına sahip değildirler. Tabi ki bu konuda da uygunsuz kullanım ve suiistimal etme durumlarında hekimlere, hekim kabahatler kanunu kapsamında ceza uygulanır.

İşte kırmızı reçete ile satılan ilaçlar;

 • Abstral
 • Actiq
 • Aldolan
 • Concerta
 • Durosegic
 • Ultiva
 • Sufenta
 • Suboxan
 • Rentanil
 • Ritaline
 • Rapifen
 • Pethidine
 • Oxopane
 • Morphine HCL
 • Jurnista
 • Medikinet

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünce tarihinde yürürlüğe sokulan kontrole tabi uyuşturucu madde ve müstahzarların reçeteleri (Kırmızı reçeteler) ile tarihinde yürürlüğe sokulan psikotrop madde ve müstahzarlara ait yeşil reçetelerde Eczacıların uyması gereken kurallar aşağıda verilmiştir.

1) Sağlık Bakanlığının tarih ve sayılı tamimi gereğince kontrollerin daha etkin olması amacıyla yeşil ve kırmızı reçeteler daha önce bildirilen form ile gönderilecektir. Formda istenen bilgilerin hepsi forma yazıldıktan sonra form iki nüsha halinde Sağlık Müdürlüğüne gönderilecektir.(Reçeteler form eşliğinde posta ile gönderilebilir.)
2) Reçeteler en geç Müteakip ayın onuna kadar Sağlık Müdürlüğüne gönderilecektir.(ÖRNEK: Haziran ayı reçeteleri Temmuzun onunda Müdürlükte olacak şekilde gönderilmelidir.)
3) Yeşil ve kırmızı reçetelerin İLK NÜSHALARI Sağlık Müdürlüğüne gönderilecektir. Aksi olduğu takdirde reçeteler iade edilecek ve gelmemiş kabul edilecektir. (Resmi Kurumlara reçetelerin İKİNCİ NÜSHALARI fatura edilecektir.)
4) Hastalar Eczaneye reçetelerin birinci ve ikinci nüshaları ile müracat edeceklerdir, birinci ve ikinci nüshaları ile müracat etmeyen hastaların ilaçları karşılanmayacaktır.
5) Yeşil ve kırmızı reçetelere liste muhteviyatı dışında ilaç yazılması yasaktır. Bu şekilde gelen reçeteler kabul edilmeyip ilaçlar verilmeyecektir.
6) Kırmızı reçeteler psikotrop ilaçlar için kesinlikle kullanılmayacaktır.Böyle yazılan reçeteler de karşılanmayacaktır.
7) Uyuşturucu madde reçetelerinde Maximal doz sınırını aşan ilaçlar kesinlikle karşılanmayacaktır.
8)Uyuşturucu ve Psikotrop ilaç reçeteleri karşılığında, Eczacı ilacı alan kimsenin adresini ve imzasını reçetenin İLK NÜSHASININ arkasına alacaktır. Eğer reçete emekli veya resmi kurum reçetesi ise alanı;n Adı-Soyadı ve imzası yeterli olacaktır.
9) Kontrole tabi reçetelerde Doktorun ilaç yazdığı bölümün altı Eczacıya aittir. Bu bölümün Eczacı tarafından eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
10) Yeşil ve kırmızı reçetelerde Doktorun Adı-Soyadı, Diploma numarası ve imzası olmayan reçeteler Eczanece karşılanmayacaktır.
11) Formlarda Uyarı kısmı Sağlık Müdürlüğünce doldurulacaktır.
12) Psikotrop madde ihtiva eden ancak yeşil reçete dışında kalan ilaçlar reçete karşılığı satılıp reçete kayıt defterine işlenecektir.

Önemli Bilgiler

Okuma

Geri

Sağlıkta 'kırmızı' alarm! Bu ila&#;ların satışı arttı

Haberin Devamı

1 MİLYONU AŞACAK

Sağlık Bakanlığı, kırmızı reçete ile satılan ilaçların son 5 yıldaki satış miktarı ve bu ilaçları aynı yıllar için reçete ile kullanan hasta sayısını da açıkladı. Buna göre; yılında bin hasta, bin kırmızı reçeteli ilaç kullandı. Bu sayı yılında bin hasta ve 1 milyon bin ilaç kullanımı olarak gerçekleşti. Koronavirüs salgını döneminde göreceli olarak bir azalma olsa da yılında bin hasta, bin 40 ilaç kullanımı oldu. yılının ilk dokuz ayında ise bin hasta, bin ilaç tüketirken, bu sayının yıl sonunda bir milyonu aşması bekleniyor.

Sağlıkta kırmızı alarm Bu ilaçların satışı arttı

SUİSTİMALE DİKKAT

Bakanlık şikâyetleri yanıtlarken, kırmızı reçeteyle satılan ilaçların etken maddesini içeren bazı ilaçların yeşil veya normal reçete ile de satılabildiğine dikkat çekerek, "Pregabalin ve Gabapentin adlı maddelerin tıbbi kullanımının dışındaki suistimalinin ya da resmi makamlardan izin alınmaksızın üretilip uyuşturucu madde etkisi doğurması nedeniyle kullanıldığının adli tahkikatla tespiti ve TCK ilgili maddesi gereğince “uyuşturucu veya uyarıcı” olarak kabul edilip edilmeyeceği Adli Tıp Kurumu 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından değerlendirilmektedir" ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

ANTİBİYOTİKTE UMUTLU GELİŞME

Diğer yandan Türkiye’de antibiyotik kullanımında yeni rakamlar umut veriyor. TİTCK verilerine göre akıllı ilaç kullanımının yaygınlaştırılması çalışmaları sonucunda doktorların antibiyotik reçeteleme eğilimi ’e oranla ’de yüzde 31 azaldı. Türkiye’de ’de kişi başına birim olan antibiyotik tüketimi, ’de birime düştü. ’de reçetelerin yaklaşık yüzde 35’inde antibiyotikler yer alırken bu oran ’de yüzde 24’e geriledi. Kovid salgınıyla mücadele sürecinde ise antibiyotik kullanımında çok artış yaşandı. ’da yüzde olan antibiyotik kullanım oranı, ’de yüzde ’e çıktı. Yine ’de milyon kutu olan antibiyotik satışı ’de milyon kutu olarak gerçekleşti. ’de toplam ilaç için harcanan paranın yaklaşık yüzde 11’i antibiyotiklere giderken, ’de bu oran yüzde 3’e düşerek 1 milyar milyon lira olarak tespit edildi. ila arasında antibiyotiklere toplam 12 milyar milyon TL harcama yapıldı.

Yeşil veya Kırmızı Reçeteye Tabi Haplarda Uyuşturucu Ve Uyarıcı Etken Maddesinin TCK /6 ya Göre Değerlendirilmesi

Uyuşturucu madde ticareti suçlarında faillerin üzerinde bulunan, yeşil veya kırmızı reçeteye tabi; Lexomil, Teriak, Bromazepan, Tavor, Tramadol, Adiolol, Valium, Stilnox, Xanax, Zolpiden vb. hapların etken maddesinin ne olduğunun ilk anda bilinmemesi sebebiyle uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklamaya sevk edildiğini uygulamada sıklıkla görüyoruz. ilaçlar üzerinde kriminal araştırma yapıldığında ve ilaçların etken maddelerin bilinmesi durumunda soruşturmaya konu olay hakkında daha net bir savunma yapılabilir. Öncelikle gelen kriminal sonuçlara göre ele geçirilen maddelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olunduktan sonra buna ilişkin bir savunma metodu geliştirilip bununla birlikte suçun nevide değişeceğinden şüpheli hakkında tutuklama kararı verilip verilmeyeceği önem taşıyacaktır. Tutuklama kararı verildiyse bile daha sonra gelen kriminal sonuçlara göre suç vasfının değişme ihtimali değerlendirilmesi tutuklamaya itiraz edildiğinde tahliye olma durumu olacaktır.

Nitekim soruşturma evresinin başında kolluk kuvveti tarafından ele geçirilen hapların miktarına bakılarak maalesef şüphelinin asıl saiki gözetilmeden uyuşturucu ticareti gerekçesiyle birçok şüpheli tutuklanmaktadır.

Yargılama esnasında mutlak suretle ele geçirilen uyuşturucu madde olduğu iddia edilen maddelerin adli tıp kurumlarının ilgili ihtisas kurumlarından rapor alınması gerekmektedir. Yasa metnine göre,

TCK Madde (6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. (Ek cümle: 29/6/ – /22 md.)
Ancak, verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.

Bu nedenle uyuşturucu ticaretiyle ilgili kovuşturmalarda öncelikle sayılı TCK’nın maddesinin 6. fıkrasında belirtildiği şekilde;
1) “Uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi doğuran” bir madde olup olmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu’ndan rapor alınması,
2) Üretiminin resmi makamların iznine veya satışının yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olup olmadığının, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden sorulması,
Sonucuna göre eylemlerin TCK’nın /6. maddesinde düzenlenen “uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran maddenin ticaretini yapma” suçunu oluşturup oluşturmadığı tartışılarak, sanıkların hukuki durumunun belirlenmesi gerekmektedir.

Yukarıda adı geçen maddeler yeşil reçeteli veyahut kırmızı reçeteli ilaçlar olması sebebiyle doktor izni gerekmektedir ve buna ilişkin doktor tarafından reçeteye tabi tutularak günlük, haftalık hatta aylık miktarları da belirtilerek tüketilmesi gerekmektedir. Bu sebeple Adli Tıp İhtisas Kurumu’ undan rapor alınarak ele geçirilen ürünün niteliğine göre kullanım sınırlarını da belirtilecek şekilde ayrıntılı rapor alınması gerekmektedir. Çünkü söz konusu ilaçların kullanım sınırları fazla olabilmekle birlikte bu durum kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunun sınırlarıyla karıştırılmaması gerekmektedir. Aksi takdirde tutuklamaya neden olabilecek mağduriyetler ortaya çıkmaktadır.

- Uyuşturucu madde kullanma suçu

- Uyuşturucu ticareti veya kullanımında madde miktarı ile ilgili  yargıtay kararı

- Uyuşturucu madde ticareti suçu

- Ağır ceza avukatı

- Yargıtay Kararları Işığında Uyuşturucu Maddesinin Kişisel Kullanım Sınırları

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir